Sunteți pe pagina 1din 2

Conditii generale de acordare a creditelor Creditele se acorda la cererea clientilor, daca indeplinesc cel putin urmatoarele conditii: 1.

sa aiba cont curent deschis la CEC Bank 2. credite se pot acorda si persoanelor fizice majore, cu cetatenie romana, cu domiciliul intruna din tarile Uniunii Europene, in conditiile in care persoana fizica face dovada resedintei in Romania 3. in functie de nivelul veniturilor nete certe cu caracter de permanenta, de garantiile constituite, de durata de creditare si de valuta creditului, gradul de indatorare variaza si poate ajunge pana la maxim 68% 4. sa faca dovada constituirii aportului propriu, daca la tipul de credit solicitat este necesar aport propriu 5. sa faca dovada ca pot sustine rambursarea creditului si plata dobanzilor din veniturile nete realizate 6. sa prezinte garantiile corespunzatoare tipului de credit solicitat, comunicate de Banca 7. clientul, familia clientului si fideiusorii acestuia sa nu inregistreze, la data solicitarii creditului, obligatii neachitate la scadenta fata de CEC Bank si/sau fata de alte banci si nici datorii restante sau debite restante catre terti 8. sa se incadreze in prevederile reglementarilor interne ale CEC Bank privind admiterea la creditare a persoanelor care figureaza cu informatii negative in baza de date a Sistemului Informatic al Biroului de Credit si in alte baze de date existente la dispozitia CEC Bank 9. varsta maxima a clientilor la data stabilita prin contractul de credit pentru rambursarea integrala a creditului, precum si a membrilor de familie care participa cu veniturile realizate la evaluarea bonitatii clientului, va fi de maxim 75 ani, in functie de garantiile constituite, pentru toate categoriile de credit 10. raspunderea privind componenta familiei apartine exclusiv clientului (prin familia clientului se intelege: sotul/sotia si rudele si afinii acestuia, care locuiesc si gospodaresc impreuna cu clientul) 11. membrii familiei declarati de client au acelasi domiciliu; in cazul in care din actele de identitate rezulta ca unii dintre membrii familiei declarati nu au acelasi domiciliu cu clientul, la evaluarea bonitatii acestuia se pot lua in calcul veniturile persoanelor respective numai in conditiile in care clientul si membrii de familie respectivi vor declara pe proprie raspundere ca locuiesc si gospodaresc impreuna 12. efectuarea analizei de bonitate a clientului se poate realiza si prin luarea in considerare doar a veniturilor acestuia si a unora dintre membrii familiei declarati de client, dar numai in conditiile in care clientul va include in declaratia pe proprie raspundere si angajamentele de plata ale celorlalti membrii ai familiei declarati, ale caror venituri nu sunt luate in calcul

ING bank

Conditii de creditare
Venituri Daca te gandesti sa-ti iei creditul ING Personal, este bine sa stii ca la evaluarea financiara se iau in considerare urmatoarele tipuri de venituri: 100% venituri salariale si alte venituri asimilate salariilor; 100% venituri asimilate salariilor din renta viagera (numai pentru sportivii de performanta); 100% venituri asimilate salariilor din indemnizatie crestere copil; 100% venituri asimilate salariilor din contracte de management/administrare; 100% venituri asimilate salariilor obtinute de cenzori/ administratori; 100% venituri din pensii; 75% venituri realizate de navigatori; 75% venituri din drepturi de proprietate intelectuala; 75% venituri din desfasurarea de activitati independente comerciale; 50% venituri din profesii liberale; 50% venituri din chirii; 50% venituri din dividende. Venitul minim lunar net acceptat este de 800 lei daca aplici singur. Daca aplici impreuna cu o alta persoana, limita minima de venit pe aplicatie este de: 1.500 lei, adica minim 900 lei aplicant principal, respectiv minim 600 lei aplicant secundar daca aplici cu sotul/sotia sau concubinul/concubina si locuiti la aceeasi adresa 1.600 lei, adica minim 800 lei aplicant principal, respectiv minim 800 lei aplicant secundar daca aplici cu concubinul/concubina si nu locuiti la aceeasi adresa sau aplici impreuna cu o ruda de pana la gradul II Acte necesare Pentru intocmirea dosarului de creditare, trebuie sa ai la tine urmatoarele documente: Act de identitate in original; Documente privind veniturile (adeverinta de venit - format ING / documente care atesta veniturile curente: cum ar fi carte de munca, contract individual de munca impreuna cu actele aditionale, talon de pensie / documente care sa certifice veniturile declarate autoritatilor fiscale aferente anului anterior: cum ar fi: Fisa fiscala / Adeverinta de venit emisa de Administratia Fiscala); Iar in Office/Agentie ING, cu ajutorul unui reprezentant,mai trebuie sa completezi; Cerere de credit Acord de consultare Biroul de Credit Acord de consultare Biroul de Credit sot/sotie in format ING; * ING poate solicita si alte documente/informatii in vederea analizarii cererii de credit