Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE FINANTE SI BANCI SPECIALITATEA: FINANTE SI BANCI

SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE STUDENTESTI

TEMA: ANALIZA SALARIULUL IN ROMANIA IN PERIOADA 2006-2012

STUDENTA: SCARLAT MADALINA- GEORGIANA AN 2 SEMESTRUL 2 COORDONATOR: PROF. UNIV. DR. : MARIANA BALU

-15 MAI 2013 -

Analiza statistica a salariului


Tema supusa reflectarii noastre este consacrata studiului evolutiei salariului in Romania, iar analiza intreprinsa in cadrul cercetarii noastre ne ofera posibilitatea sa urmarim cresterea/ scaderea salariului in perioada 2006-2012. Salariul este suma platita pentru inchirierea capacitatii de a muncii in conditiile in care salariul se comporta ca un pret iar munca se comporta ca o marfa. Salariul reprezinta, pe de o parte, un cost, o componenta costului total al bunului sau serviciului economic obtinut( din punct de vedere al unitatii economice) sip e de alta parte un venit pentru cei ce au contribuit la realizarea acelui bun sau serviciu. Salariul depinde deci de munca depusa si de rezultatul obtinut, iar marimea sa concreta pentru fiecare salariat se poate stabili numai la nivel de firma. Diferentierea are la baza caracterul muncii, rezultatele obtinute si nu in ultimul rand calitatile, aptitudinile fiecarui angajat. Apropierea/egalizarea salariilor ar putea surveni numai in masura in care elementele de diferentiere dispar sau se restrang, ceec c ear presupune o egalizare a cunostintelor si a muncii prestate, lucru imposibil de realizat si care contravene concurentei. Salariul constituie o categorie economica, dar si una de factura juridical. Salariul reprezinta pretul fortei de munca depusa in activitatea social-economica. Se determina in functie de anumite criterii de eficienta. In functie de calitatea beneficiarului de venit, salariul poarta mai multe denumiri: Leafa pentru functionari civili Solda pentru militari Retributie pentru cadrele superioare Simbrie pentru personalul casnic Formele de salarizare practicate de o unitate patrimoniala care foloseste personal salariat pot fi: Acordul direct Acordul progresiv Acordul indirect Salarizarea pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate Salarizarea in regie sau dupa timp Alte forme de salarizare concepute de fiecare intreprindere Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv Salariul cuprinde salariul de baza, sporurile si adaosurile la acesta. Salariul nominal este suma de bani pe care angajatul o primeste in schimbul serviciilor prestate; include prime datorate vechimii, tipului de activitate, etc. Salariul real reprezinta cantitatea de bunuri si servicii de consul care poate fi cumparata, la un moment dat, cu salariul nominal. Salariul real este direct proportional cu salariul nominal si invers proportional cu nivelul preturilor. Salariul real este de o importanta deosebita pentru comportamentul salariului in munca. El este si o baza in determinarea salariului nominal, in lupta dintre patronat sis indicate.

Salariul mai poate fi diferentiat in brut si net.

Analiza statistica a salariului in Romania


Exista decalaje intre economia romaneasca si cea a celorlalte state ale Uniunii Europene face ca un director roman sa primeasca un salariul egal cu venitul minim stability de guvernele unor state europene mai bogate. De asemenea, salariul unei secretare dintr-o multinationala care activeaza pe piata autohtona se ridica la nivelul venitului minim pe economie din alte tari. In continuare s-a realizat o analiza a evolitiei salariului in Romania in anii 20062012 AN 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 IAN 826 918 120 0 135 5 142 6 142 4 146 7 FEB MAR APR MAY IUN 767 941 113 4 135 8 141 1 141 4 147 2 828 1013 1192 1402 1509 1493 1543 839 833 835 102 3 127 3 137 9 142 2 147 2 155 2 IUL 842 104 0 130 8 139 0 135 5 147 1 155 6 AUG SEPT OCT NOI 841 1030 1277 1348 1339 1455 1534 860 1040 1296 1359 1340 1464 1538 866 1084 1327 1375 1340 1457 1552 908 112 1 136 1 136 6 137 7 149 1 157 5 DEC 1099 1266 1489 1477 1496 1604 1697

1027 1012 1282 1248 1408 1356 1436 1428 1498 1458 1553 1530

16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 AN IAN FEB MAR APR MAY IUN IUL AUG SEPT OCT NOI DEC Series7 Series6 Series5 Series4 Series3 Series2 Series1

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Valoare medie anual brut 1.108 lei 1.410 lei 1.742 lei 1.889 lei 1.936 lei 2.022 lei 2.117 lei

Valoare medie anual net 832 lei 1.043 lei 1.282 lei 1.381 lei 1.407 lei 1.504 lei 1.604 lei

Curs mediu euro 3,5245 3,3373 3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,4560

Valoare medie anual net (euro) 236.06 312,52 348,11 325,91 334,21 354,89 359,96

Astfel in urma tabelului si a graficului de mai sus s-a constat in urma evolutiei cresterii/ scaderii salariului : ANUL 2006 Castigurile salariale in luna iunie 2006

Castigul salarial mediu brut in luna iunie 2006 a fost de 835,2 lei. Castigul salarial mediu net a fost de 647,6 lei, in usoara scadere fata de luna precedenta, cu 0,5%. Scaderea castigului salarial mediu net a fost determinata de: - plata in luna mai a sumelor compensarii acordate persoanelor disponibilizate din unele unitati din activitatile de posta si telecomunicatii si industria metalurgica - acordarea in luna mai de prime si sume din profitul net, in activitatile de asigurari si ale caselor de pensii (exclusiv asigurarile sociale); edituri, poligrafie si reproducerea pe suporti a inregistrarilor; producerea si furnizarea de energie electrica si termica, gaze si apa calda. Cresteri ale castigului salarial mediu net, datorate acordarii de prime si realizarii de productii mai mari , fata de luna precedenta, s-au inregistrat in: -industria de echipamente pentru radio, televiziune si comunicatii -silvicultura, exploatare forestiera si servicii auxiliare -fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice Castigurile salariale in luna decembrie 2006

Castigul salarial mediu brut in luna decembrie 2006 a fost de 1108 lei. Castigul salarial mediu net a fost de 832 lei, mai mare cu 12,3% fata de luna iunie. Cresterea castigului salariului mediu net in luna decembrie 2006 s-a inregistrat in majoritatea activitatilor, cu exceptia industrie de mijloace ale tehnicii de calcul si de birou si a invatamantului , pentru care, castigul salarial mediu net din luna decembrie s-a situal la nivelul apropriat cu cel din luna iunie 2006. Principalele cause ale cresterii castigului salarial mediu net in luna decembrie 2006 au fost urmatoarele: - acordarea primelor anuale din fondul de salarii si ajutoarelor banesti pentru sarbatori conform contractelor colective de munca -plata concediilor de odihna restante sau neefectuate in cursul anului -plata orelor suplimentare

ANUL 2007 Castigurile salariale in luna iunie 2007

Castigul salarial mediu brut in luna iunie 2007 a fost de 1023 lei. Castigul salarial mediu net a fost de 808,3 lei , mai mare cu 0,5% fata de luna decembrie. Cresterea castigului salarial mediu net a fost determinata de: - plata primelor si orelor suplimentare in activitatile: silvicultura, exploatare forestiera si servicii anexe, extractia hidrocarburilor si servicii din lemn si pluta, industria de masini si echipamente, industria de masini si aparate electrice, industria de echipamente pentru radio, televiziune si comunicatii, hoteluri si restaurante, posta si telecomunicatii, cercetare-dezvoltare si informatica, administratie publica, invatamant. -realizarea unui coefficient de accord mai mare si un volum sporit al vanzarilor in activitatile :agricultura, fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de imbracaminte, tabacirea si finisarea pieilor, fabricarea substantelor si a produselor chimice, fabricarea produselor din minerale nemetalice, constructii -negocierea de salarii in activitatile: prelucrarea titelului, cococsificarea carbunelui si tratarea combustibililor ncleari, industria de aparatura si instrumente medicale, de precizie, optice si fotografice. La unele activitati s-au inregistrat scaderi ale castigului salarial mediu net datorate: -acordarii in luna precedenta a: 1. primelor in activitatile: metalurigie, intermedieri financiare, asigurari, sanatate 2. primelor din profitul net in activitatile: edituri, poligrafie si reproducera inregistrarilor pe suporti, transporturi terestre -reducerii volumului de activitate si nerealizari ale productiei din lipsa de comenzi in ramura miniera si in industria constructiilor metalice si a produselor din metal Castigurile salariale in luna decembrie 2007

Castigul salarial mediu brut in luna decembrie 2007 a fost de 1410 lei. Castgul salarial mediu net a fost de 1043 lei, mai mare cu 10,1% fata de luna precedenta.

Cresteri ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in toate activitatile economiei ( cu exceptia celor din industria de masini si aparate electrice) fiind determinate de plata primelor lunare si a stimulentelor. In 18 activitati economice cresterea castigului salarial mediu net a depasit media inregistrata la nivel national, evidentiindu-se activitatea de fabricare a produselor din tutun, industria de echipamente pentru radio, televiziune si comunicatii, posta si telecomunicatii si intermedieri financiare. Scaderea castigului salarial mediu net din industria de masini si aparate electrice s-a datorat primelor acordate in luna noiembrie 2007. ANUL 2008 Castigul salarial in luna iunie 2008 Castigul salarial mediu brut in luna iunie a fost de 1273 lei. Castigul salarial mediu net a fost de 944 lei, mai mare cu 0,2% fata de luna precedenta. Cresterea castigului salarial mediu net a fost determinate de : -realizarea unui coefficient de accord superior lunii precedente, ca urmare a unui numar mai mare de zile lucratoare, in activitatile: industria alimentare si a bauturilor, fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de imbracaminte, tabacirea si finisarea pieilor, fabricarea celulozei, hartiei si a produselor din hartie, fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, industria constructiilor metalice si a produselor din metal, industria de mijloace ale tehnicii de calcul si de birou, industria de masini si aparate electrice, constructii, cercetare-dezvoltare si informatica. -plata primelor si orelor suplimentare in activitatile: silvicultura, exploatare forestiera si servicii anexe, masini si echipamente, industria de echipamente pentru radio, televiziune si comunicatii, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze si apa, captarea, tratarea si distributia apei, transporturi aeriene, administratie publica Scaderea castigului salarial mediu net s-a datorat urmatoarelor cause: -acordarea in luna precedenta a primelor in activitatile: anexe si auxiliare de transport, intermedieri financiare, asigurari, sanatate -reducerea volumui de activitate si nerealizare ale productiei in activitatile: industria miniera si industria altor mijloace de transport -acordarea in luna precedenta a unor indexari platite retroactiv de la inceputul anului, in activitatile: extractia hidrocarburilor si serviciilor anexe si industria de prelucrare a titelului, cocsificarea carbunelui si tratarea combustibilor nucleari -acordarea in luna precedenta a primelor din profitul net in industria metalurgica Castigul salarial in luna decembrie 2008 Castigul salarial mediu brut in luna decembrie a fost de 1742 lei, iar castigul salarial mediu net a fost de 1282 lei, mai mare cu 9,6% fata de luna precedenta. Cresteri ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in majoritatea activitatilor economiei nationale, fiind determinate de plata primelor lunare si a stimulentelor. Cele mai mari cresteri ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat: -peste 20% in activitatile: silvicultura, exploatare forestiera si servicii anexe, fabricarea produselor din tutun, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, industria de

echipamente pentru radio, televiziune si comunicatii, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze si apa, activitati anexe si auxiliare de transport, asigurari, informatica si cercetare-dezvoltare -intre 10%-20% in activitatile: industria alimentara si a bauturilor, fabricarea celulozei, hartiei si a produselor din hartie, edituri, poligrafie si reproducerea inregistrarilor pe suporti, fabricarea substantelor si a produselor chimice, industria metalurgica, industria de masini si echipamente, industria de aparatura si instrumente medicale, de precizie, optice si fotografice, ceasornicarie, industria altor mijloace de transport, captarea, tratarea si distributia apei, constructii, hoteluri si restaurante, transporturi terestre, posta si telecomunicatii, intermedieri financiare -sub 10% in activitatile: agricultura, vanatoare si servicii anexe, extractia hidrocarburilor si servicii anexe, fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de imbracaminte, tabacirea si finisarea pieilor, prelucrarea lemnului si a produselor din lemn si pluta (exclusiv mobila) industria de prelucrare a titelului, cocsificarea carbunelui si tratarea combustibililor nucleari, fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice, industria constructiilor metalice si a produselor din metal, industira de masini si aparate electrice, industria mijloacelor de transport rutier, productia de mobilier si alte activitati industriale, comertul cu ridicata si cu amanuntul, transportul pe apa, invatamant, sanateti si asistenta sociala, eliminarea deseurilor si a apelor uzate. Scaderea castigului salarial mediu net s-a inregistrat in industria miniera, industria de mijloace ale tehnicii de calcul si de birou, transporturi aeriene, activitati de posta si curier, administratie publica si s-a datorat primelor acordate in luna noiembrie 2008. ANUL 2009 Castigul salarial mediu brut lunar pe total economie realizat in anul 2009 (1845 lei) a fost cu 4,8% (+84 lei) mai mare decat cel din anul 2008. Castigul salarial mediu net lunar la nivelul economiei nationale (1361 lei) a inregistrat o crestere de 4,0% (+52 lei), comparativ cu anul precedent. Cele mai mari castiguri salariale medii nete, superioare mediei pe economia nationala, s-au realizat in anul 2009 in: intermedieri financiare si asigurari (de 2,3 ori), in productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat cu 89,1%, in informatii si comunicatii cu 81,3%, in industria extractiva cu 73,4%. Castigurile salariale medii lunare nete care s-au situat la cea mai mare distanta sub media pe economie au fost in: hoteluri si restaurante (-41,3%), activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport (-35,9%), agricultura, silvicultura si pescuit (-26,0%), comert (-23,1%), constructii (-21,5%). Indicele castigului salarial real (exprimat in raport cu evolutia preturilor de consum ale populatiei) a fost de 128,3% fata de anul 1990 si de 98,5% fata de anul 2008. Femeile au castigat in medie cu 131 lei mai putin decat barbatii, realizand un castig salarial brut lunar de 1775 lei (fata de 1906 lei al barbatilor) si un castig salarial net

lunar de 1310 lei (fata de 1405 lei al barbatilor). Barbatilor le-au revenit castiguri salariale medii lunare nete superioare femeilor in majoritatea activitatilor economice, cele mai mari diferente (peste 25%) regasindu-se in alte activitati de servicii (35,8%), in intermedieri financiare si asigurari (29,2%) si in industria prelucratoare (27,6%). In profil teritorial, pe judete, castigul salarial mediu lunar net in anul 2009 s-a situat sub media pe economie in 35 dintre judete. Cel mai scazut nivel (1025 lei) s-a inregistrat in judetul Bihor, cu 24,7% mai putin decat media pe economie. La polul opus s-a situat castigul salarial mediu lunar net realizat in Municipiul Bucuresti (1831 lei), cu 34,5% peste media pe economie. ANUL 2010 Castigul salarial mediu net a crescut in septembrie cu 9 lei (0,6%) fata de luna precedenta, la 1.464 lei, in timp ce fata de septembrie 2010 s-a majorat cu 9,3%, potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai mari salarii nete au fost platite in luna septembrie in extractia petrolului brut si a gazelor naturale (4.027 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (866 lei). Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 9,3%. Indicele castigului salarial real fata de aceeasi perioada a anului precedent a fost de 105,7%. Castigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.017 lei in septembrie, in crestere cu 12 lei fata de luna august. Potrivit INS, indicele castigului salarial real pentru luna septembrie fata de luna precedenta, calculat ca raport intre indicele castigului salarial nominal net si indicele preturilor de consum, a fost de 100,8%. Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost de 119,1%, cu un punct procentual mai mare fata de cel inregistrat in luna august 2011. Datele INS arata ca, in luna septembrie, nivelul castigului salarial mediu net a inregistrat, in aproape egala masura, atat cresteri, cat si scaderi fata de luna precedenta. Cresterile castigului salarial mediu net fata de luna august 2011 din sectorul economic sau datorat acordarii de prime ocazionale (inclusiv prime de vacanta, trimestriale si pentru "ziua petrolistului"), platii concediilor de odihna din fondul de salarii, platii sumelor din alte fonduri (inclusiv tichete de masa), dar si realizarilor de productii ori incasarilor mai mari (functie de conracte), a disponibilizarilor de personal cu salarii mici. Cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net s-au

inregistrat, cu 27,2%, in extractia petrolului brut si a gazelor naturale, intre 10% si 20% in extractia minereurilor metalifere, fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului, fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice, intre 6,0% si 7,5% in activitati auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activitati de asigurare si fonduri de pensii),alte activitati industriale, silvicultura si exploatare forestiera (inclusiv pescuit si acvacultura), fabricarea produselor textile si intre 3,5% si 5,5% in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice), fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice, fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice. ANUL 2011 Castigul salarial mediu brut lunar pe total economie realizat in anul 2011 (1.980 lei) a fost cu 4,1% (+78 lei) mai mare decat cel din anul 2010. Castigul salarial mediu net lunar la nivelul economiei nationale (1.444 lei) a inregistrat o crestere de 3,8% (+53 lei), comparativ cu anul precedent. Cele mai mari castiguri salariale medii nete, superioare mediei pe economia nationala, sau realizat in anul 2011 in: intermedieri financiare si asigurari (de 2,4 ori), informatii si comunicatii (de 2,1 ori), productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat cu 93,0%, industria extractiva cu 78,5%, activitati profesionale, stiintifice si tehnice cu 42,7%, administratie publica cu 32,2%, transport si depozitare cu 9,4%. Castigurile salariale medii lunare nete care s-au situat la cea mai mare distanta sub media pe economie au fost in: hoteluri si restaurante (-41,8%), alte activitati de servicii (-41,0%), activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport (-33,1%), agricultura, silvicultura si pescuit (-27,7%), activitati de spectacole, culturale si recreative (-25,5%), sanatate si asistenta sociala (-16,2%), comert (-15,0%), constructii (-13,6%), tranzactii imobiliare (-12,2%). In anul 2011, indicele castigului salarial real (exprimat ca raport intre indicele castigului salarial nominal net si indicele preturilor de consum al populatiei) a fost de 121,3% fata de anul 1990, mai mic cu 7,0 puncte procentuale fata de anul 2009, respectiv cu 2,3 puncte procentuale fata de anul 2010. Femeile au castigat in medie cu 250 lei mai putin decat barbatii, realizand un castig salarial brut lunar de 1848 lei (fata de 2098 lei al barbatilor) si un castig salarial net lunar de 1349 lei (fata de 1530 lei al barbatilor). Barbatilor le revin castiguri salariale medii lunare nete superioare femeilor in majoritatea activitatilor economice, cele mai mari diferente (peste 25%) regasindu-se in: intermedieri financiare si asigurari (34,7%), alte activitati de servicii (29,8%) si industria prelucratoare (28,3%). In profil teritorial, pe judete, castigul salarial mediu lunar net in anul 2011 s-a situat sub

media pe economie in 36 dintre judete. Cel mai scazut nivel (1043 lei) s-a inregistrat in judetul Maramures, cu 27,8% mai putin decat media pe economie. La polul opus s-a situat castigul salarial mediu lunar net realizat in Municipiul Bucuresti (2114 lei), cu 46,4% peste media pe economie.

ANUL 2012 Castigul salarial mediu nominal net a fost de 1.575 lei in luna noiembrie 2012, in crestere cu 23 lei (1,5%) fata de luna anterioara, in timp ce fata de noiembrie 2011 s-a majorat cu 5,6%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai mari salarii nete au fost platite in luna noiembrie in transporturi aeriene (4.140 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (846 lei). Comparativ cu luna noiembrie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,6%. Indicele castigului salarial real fata de aceeasi perioada a anului precedent a fost de 101%. Castigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.173 lei, cu 1,6% mai mare decat in luna octombrie. Potrivit INS, indicele castigului salarial real pentru luna noiembrie 2012 fata de luna precedenta, calculat ca raport intre indicele castigului salarial nominal net si indicele preturilor de consum, a fost de 101,5%. Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost de 121,2%, cu 1,7 puncte procentuale mai mare fata de cel inregistrat in luna octombrie 2012. In luna noiembrie 2012, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a inregistrat usoare cresteri fata de luna octombrie 2012 ca urmare a acordarii de prime (inclusiv premii ocazionale), sume din alte fonduri (inclusiv tichete de masa) sau a realizarii de productii ori incasarilor mai mari (functie de contracte). Cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat, cu 21,6%, in activitati auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activitati de asigurare si fonduri de pensii), cu intre 7% si 9% in fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor, extractia petrolului brut si a gazelor naturale, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta (cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite) si cu intre

10

4% si 7% in fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a., silvicultura si exploatare forestiera, activitati profesionale, stiintifice si tehnice, transporturi aeriene, fabricarea substantelor si a produselor chimice, fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice. Scaderile castigului salarial mediu net fata de luna precedenta au fost cauzate de acordarea in luna octombrie a primelor, platii sumelor din profitul net si din alte fonduri (inclusiv tichete de masa) ori a drepturilor in natura. De asemenea, in unele activitati economice scaderea nivelului castigului salarial mediu net din luna noiembrie a fost cauzata de nerealizarile de productie ori incasarile mai mici (functie de contracte). Cele mai semnificative scaderi ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat, cu 16,5%, in extractia carbunelui superior si inferior, cu 8,5% in industria metalurgica si cu intre 2,5% si 4% in fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice, tranzactii imobiliare. In sectorul bugetar s-au inregistrat usoare cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna octombrie in invatamant (2,5%), ca urmare a acordarii sumelor reprezentand plata cu ora a cadrelor didactice, sanatate si asistenta sociala (1%), ca urmare a platii drepturilor salariale restante din unele unitati din domeniul asistentei sociale care s-au confruntat cu dificultati financiare in lunile precedente si in administratie publica (0,5%), ca urmare a incetarii contractelor pe durata determinata a personalului cu castiguri salariale mai mici. BIBLIOGRAFIE: www.wikipedia.org/wiki/Salariul_mediu_in economia_Romaniei www.insse.ro/cms/rw/pages/castiguri1938.ro.do http://codfiscal.net/salariu-mediu-brut-utilizat-pentru-fundamentarea-bass/ http://www.statistica.md www.ziare.com

11

S-ar putea să vă placă și