Sunteți pe pagina 1din 23

ORDIN Nr.

55/42 din 3 februarie 2005


pentru aprobarea derulrii programelor i subprogramelor de sntate
finanate din bugetul !ondului naional uni" de asigurri so"iale de sntate
#n anul 2005
$%I&$N&I'
%INI(&$R)* (+N+&+,II - Nr. 55
./(/ N/,ION/*+ D$ /(I0)R+RI D$ (+N+&/&$ - Nr. 42
1)2*I./& 3N' %ONI&OR)* O!I.I/* NR. 425 din 40 februarie 2005
3n temeiul *egii nr. 400/4665 pri7ind asistena de sntate publi"8 *egii
bugetului de stat pe anul 2005 nr. 544/20048 al Ordonanei de urgen a
0u7ernului nr. 450/2002 pri7ind organi9area i fun"ionarea sistemului de
asigurri so"iale de sntate8 "u modifi"rile i "ompletrile ulterioare i al
:otr;rii 0u7ernului nr. 52/2005 pentru aprobarea .ontra"tului-"adru
pri7ind "ondiiile a"ordrii asistenei medi"ale #n "adrul sistemului de
asigurri so"iale de sntate #n anul 20058
79;nd Referatul de aprobare nr. D0 5.40</230/20058
ministrul sntii i preedintele .asei Naionale de /sigurri de
(ntate emit urmtorul ordin'
/R&. 4
=4> (e aprob derularea programelor i subprogramelor de sntate
finanate din bugetul !ondului naional uni" de asigurri so"iale de sntate8
gestionat de preedintele .asei Naionale de /sigurri de (ntate8 #n anul
2005.
=2> (e aprob Normele metodologi"e de organi9are8 finanare i
monitori9are a programelor i subprogramelor de sntate8 finanate din
bugetul !ondului naional uni" de asigurri so"iale de sntate8 raportarea i
"ontrolul indi"atorilor spe"ifi"i8 #n anul 20058 "uprinse #n ane?a nr. I.
/R&. 2
=4> (ubprogramele de sntate finanate din !ondul naional uni" de
asigurri so"iale de sntate8 sumele aferente a"estora8 s"opul8 obie"ti7ele8
indi"atorii fi9i"i i de efi"ien sunt "uprini #n ane?a nr. II.
=2> )nitile sanitare prin "are se derulea9 subprogramele de sntate
pre79ute la alin. =4> sunt nominali9ate de ministerele #n subordinea "rora
fun"ionea9 i sunt pre"i9ate #n ane?a nr. III.
/R&. 3
=4> (umele alo"ate din bugetul !ondului naional uni" de asigurri so"iale
de sntate pentru finanarea subprogramelor de sntate se utili9ea9 pentru
asigurarea #n spital i #n ambulatoriu a unor medi"amente i materiale
sanitare spe"ifi"e unor boli "u "onse"ine gra7e asupra strii de sntate a
populaiei.
=2> .asa Naional de /sigurri de (ntate 7a e7alua numrul de bolna7i
tratai8 "orespun9tor ni7elului sumelor aferente medi"amentelor i
materialelor sanitare "e se a"@i9iionea9 pentru subprogramele de sntate.
=3> Numrul de bolna7i tratai #n "adrul programelor de sntate finanate
din !ondul naional uni" de asigurri so"iale de sntate se raportea9
"aselor de asigurri de sntate i8 respe"ti78 .asei Naionale de /sigurri de
(ntate8 pe ba9a e7idenei te@ni"o-operati7e "onduse la ni7elul unitilor
sanitare i al "abinetelor medi"ale a"reditate8 prin "are se derulea9 a"este
subprograme.
=4> 3n "a9ul subprogramelor de sntate pentru "are a"@i9iia
medi"amentelor i/sau materialelor sanitare spe"ifi"e nu se fa"e prin li"itaie
la ni7el naional8 finanarea a"estora din !ondul naional uni" de asigurri
so"iale de sntate se efe"tuea9 lunar de "tre "asele de asigurri de
sntate8 #n "adrul fondurilor aprobate pentru "@eltuieli materiale i prestri
de ser7i"ii "u "ara"ter medi"al8 din bugetul "aselor de asigurri de sntate.
=5> .asele de asigurri de sntate rspund de asigurarea8 urmrirea i
"ontrolul utili9rii fondurilor aprobate pentru derularea subprogramelor de
sntate finanate din bugetul !ondului naional uni" de asigurri so"iale de
sntate8 de monitori9area8 anali9a i "ontrolul subprogramelor de sntate
finanate din bugetul !ondului naional uni" de asigurri so"iale de sntate8
de monitori9area8 anali9a i "ontrolul indi"atorilor raportai de unitile
sanitare prin "are se derulea9 subprogramele de sntate.
=A> .asele de asigurri de sntate 7or raporta lunar .asei Naionale de
/sigurri de (ntate utili9area sumelor "ontra"tate potri7it destinaiei
a"estora8 pre"um i numrul de bolna7i tratai i "ostul mediu/bolna7.
/R&. 4
=4> )nitile sanitare aparin;nd ministerelor "u reea sanitar proprie pot
derula programe8 respe"ti7 subprograme de sntate finanate din bugetul
!ondului naional uni" de asigurri so"iale de sntate.
=2> )nitile sanitare prin "are se derulea9 programe8 respe"ti7
subprograme de sntate8 se nominali9ea9 de ministerele #n subordinea
"rora fun"ionea9.
/R&. 5
=4> /"@i9iia8 #n "ondiiile legii8 a unor medi"amente i/sau materiale
sanitare spe"ifi"e "e se a"ord #n spital i #n ambulatoriu se efe"tuea9 prin
li"itaie la ni7el naional pentru urmtoarele subprograme de sntate'
- (upra7eg@erea i "ontrolul infe"iei :IB/(ID/C
- (upra7eg@erea i "ontrolul tuber"ulo9eiC
- 1re7enirea i "ombaterea bolilor "ardio7as"ulareC
- 1re7enie i "ontrol #n patologia on"ologi"C
- 1re7enie i "ontrol #n diabet i alte boli de nutriieC
- 1re7enie #n patologia nefrologi" i diali9.
=2> 1entru subprogramele de sntate pentru "are nu se organi9ea9
li"itaie la ni7el naional8 a"@i9iionarea medi"amentelor i materialelor
sanitare spe"ifi"e se fa"e8 #n "ondiiile legii8 de "tre unitile sanitare "are
derulea9 subprogramele respe"ti7e.
=3> 1ro"edura de a"@i9iie publi" prin li"itaie la ni7el naional se
organi9ea9 de "tre %inisterul (ntii "u parti"iparea .asei Naionale de
/sigurri de (ntate i se aprob prin ordin "omun.
=4> 1;n la efe"tuarea li"itaiei la ni7el naional8 #n anul 20058
apro7i9ionarea "u medi"amente i/sau materiale sanitare spe"ifi"e "e se
a"ord #n spital i #n ambulatoriu se efe"tuea9 potri7it pre7ederilor
:otr;rii 0u7ernului nr. 52/2005 pentru aprobarea .ontra"tului-"adru
pri7ind "ondiiile a"ordrii asistenei medi"ale #n "adrul sistemului de
asigurri so"iale de sntate #n anul 2005.
=5> Reparti9area medi"amentelor i materialelor sanitare spe"ifi"e8
aferente subprogramelor de sntate pre79ute la alin. =4>8 se fa"e pe ba9a
"ontra"telor #n"@eiate #ntre .asa Naional de /sigurri de (ntate8 #n
"alitate de a"@i9itor8 i furni9orii de medi"amente i materiale sanitare
spe"ifi"e adDude"ate prin li"itaiile naionale.
/R&. A
%odifi"area sumelor aferente subprogramelor de sntate8 a stru"turii i
indi"atorilor8 pe par"ursul derulrii finanrii a"estora8 #n fun"ie de
ne"esiti8 se efe"tuea98 la propunerea fundamental a ordonatorilor de
"redite8 prin ordin "omun al ministrului sntii i al preedintelui .asei
Naionale de /sigurri de (ntate.
/R&. <
.ondiiile i modalitatea de de"ontare a ser7i"iilor de @emodiali9 i
diali9 peritoneal #n sistem ambulatoriu8 "ontra"tate de .asa Naional de
/sigurri de (ntate "u "entrele-pilot8 se aprob prin de"i9ie a preedintelui
.asei Naionale de /sigurri de (ntate.
/R&. 5
%inisterul (ntii8 prin "oordonatorii naionali8 rspunde de
organi9area8 monitori9area8 "ontrolul i anali9a indi"atorilor fi9i"i8 de
efi"ien i de re9ultat.
/R&. 6
1e par"ursul e?e"uiei8 se pot aproba8 prin ordin "omun al ministrului
sntii i al preedintelui .asei Naionale de /sigurri de (ntate8
subprograme noi de sntate8 finanate prin redistribuire de fonduri bugetare8
#n "ondiiile legii.
/R&. 40
Dire"iile generale i dire"iile de spe"ialitate8 .asa Naional de
/sigurri de (ntate8 "asele de asigurri de sntate i instituiile publi"e
impli"ate8 pre"um i unitile sanitare 7or du"e la #ndeplinire pre7ederile
pre9entului ordin.
/R&. 44
/ne?ele nr. I - III fa" parte integrant din pre9entul ordin.
/R&. 42
1re9entul ordin 7a fi publi"at #n %onitorul Ofi"ial al Rom;niei8 1artea I.
%inistrul sntii8
%ir"ea .inte9
1reedintele .asei Naionale de /sigurri de (ntate8
.ristian .elea
/N$E/ 4
NOR%$ %$&ODO*O0I.$
de organi9are8 finanare i monitori9are a programelor i subprogramelor de
sntate8 finanate din bugetul !ondului naional uni" de asigurri so"iale de
sntate8 raportarea i "ontrolul indi"atorilor spe"ifi"i8 #n anul 2005
1re7ederi referitoare la derularea programelor8 respe"ti7 subprogramelor
de sntate finanate din bugetul !ondului naional uni" de asigurri so"iale
de sntate
I. !inanarea programelor8 respe"ti7 subprogramelor de sntate
4. Din bugetul aprobat prin *egea bugetului de stat pe anul 2005 nr.
544/20048 .asa Naional de /sigurri de (ntate finanea9 programe de
sntate #n 7ederea reali9rii s"opului i obie"ti7elor stabilite prin lege.
2. a> (umele alo"ate subprogramelor de sntate finanate din !ondul
naional uni" de asigurri so"iale de sntate sunt destinate asigurrii8 #n
spital i #n ambulatoriu8 a unor medi"amente i materiale sanitare spe"ifi"e
unor boli "u "onse"ine gra7e asupra strii de sntate a populaiei. *ista
medi"amentelor i materialelor sanitare spe"ifi"e este publi"at prin de"i9ie
a preedintelui .asei Naionale de /sigurri de (ntate.
b> (umele aferente "ontra"telor de a"@i9iii publi"e prin li"itaie la ni7el
naional de medi"amente i materiale sanitare spe"ifi"e8 ne"esare
subprogramelor de sntate8 #n"@eiate i derulate de .asa Naional de
/sigurri de (ntate8 pre"um i "ele aferente subprogramelor pentru "are
nu se organi9ea9 astfel de li"itaii8 alo"area f";ndu-se pe ba9 de "ontra"te
distin"te #n"@eiate #ntre "asele de asigurri de sntate i unitile sanitare8 se
e7idenia9 #n bugetul !ondului naional uni" de asigurri so"iale de sntate
la "apitolul A2.4A F(er7i"ii medi"ale i medi"amenteF8 titlul 20 F.@eltuieli
materiale i ser7i"iiF8 arti"olul 25 F.@eltuieli materiale i prestri de ser7i"ii
"u "ara"ter medi"alF8 #n "adrul bugetului aprobat.
"> (umele alo"ate pentru subprogramele de sntate pentru "are nu se
organi9ea9 li"itaie la ni7el naional8 pre"um i "ontra7aloarea
medi"amentelor i materialelor sanitare spe"ifi"e8 a"@i9iionate la ni7el
naional8 se "uprind #n bugetele de 7enituri i "@eltuieli ale unitilor
sanitare8 se aprob o dat "u a"estea i se utili9ea9 potri7it destinaiilor
stabilite.
d> 3n "a9ul subprogramelor de sntate pentru "are a"@i9iia de
medi"amente i materiale sanitare spe"ifi"e nu se efe"tuea9 prin li"itaie la
ni7el naional8 sumele aferente a"estora sunt "uprinse #n "ontra"tele
#n"@eiate8 distin"t8 #ntre "asele de asigurri de sntate i unitile sanitare
impli"ate.
/"este sume 7or fi defal"ate pentru pro"urarea medi"amentelor sau
materialelor sanitare "e se a"ord #n spital i8 respe"ti78 #n ambulatoriu8 de
"tre "asele de asigurri de sntate #n "olaborare "u "oordonatorii de
subprograme de sntate.
.ontra"tele menionate mai sus se reali9ea9 dup modelul de "ontra"t
pre79ut #n ane?a la pre9entele norme metodologi"e.
3. %edi"amentele i materialele sanitare spe"ifi"e "e se a"ord #n
ambulatoriu #n "adrul subprogramelor de sntate se asigur prin farma"iile
aparin;nd unitilor sanitare prin "are se derulea9 subprogramul.
4. a> )nitile sanitare prin "are se derulea9 subprograme de sntate #n
ba9a "ontra"telor #n"@eiate "u "asele de asigurri de sntate pre9int
a"estora8 #n primele 5 9ile ale lunii #n "urs8 de"ontul pentru luna pre"edent8
"uprin9;nd numrul de bolna7i tratai8 "ostul mediu pe bolna78 sumele
a"@itate8 "onform "opiei ordinului de plat ="u tampila tre9oreriei> "u "are
s-a a"@itat "ontra7aloarea fa"turii pentru medi"amente i/sau materiale
sanitare spe"ifi"e apro7i9ionate pentru luna pre"edent8 pre"um i "ererea
Dustifi"ati78 #nsoit de "opia de pe fa"tura emis de furni9or pentru
medi"amentele i/sau materialele sanitare spe"ifi"e apro7i9ionrii pentru
luna #n "urs.
b> .asele de asigurri de sntate 7or anali9a indi"atorii pre9entai #n
de"ont i gradul de utili9are a resurselor puse la dispo9iie anterior i 7or
de"onta8 #n limita sumei pre79ute #n "ontra"t8 #n termen de 5 9ile de la
primire8 "ontra7aloarea fa"turii pre9entate #n "opie de unitatea prestatoare de
ser7i"ii medi"ale pentru medi"amentele i/sau materialele spe"ifi"e
apro7i9ionate pentru luna "urent #n "adrul subprogramelor de sntate.
"> Nepre9entarea do"umentelor pre79ute la lit. a> de "tre unitile
sanitare atrage sistarea finanrii.
d> Nerespe"tarea "lau9elor "ontra"tuale8 #n sensul utili9rii fondurilor
pentru alte destinaii8 sau neraportarea indi"atorilor stabilii atrage re9ilierea
"ontra"tului respe"ti7.
e> (ituaiile pre79ute la lit. "> i d> 7or fi aduse la "unotin .asei
Naionale de /sigurri de (ntate de "tre organele "onstatatoare8 #n termen
de 45 de ore de la data "onstatrii.
5. )nitile sanitare prin "are se derulea9 subprograme de sntate8
pentru "are a"@i9iia medi"amentelor i materialelor sanitare spe"ifi"e se
reali9ea9 prin li"itaie la ni7el naional8 urmea9 pro"edura "uprins #n
Ordinul ministrului sntii i familiei i al preedintelui .asei Naionale de
/sigurri de (ntate nr. 540/460/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologi"e pri7ind #n"@eierea i derularea "ontra"telor de a"@i9iii publi"e
pentru medi"amente i/sau materiale sanitare spe"ifi"e8 ne"esare reali9rii
programelor8 respe"ti7 subprogramelor de sntate8 "u modifi"rile i
"ompletrile ulterioare.
II. Raportarea indi"atorilor din subprogramele de sntate i
responsabilitile spe"ifi"e #n derularea a"estora
A. a> Indi"atorii fi9i"i i de efi"ien "orespun9tori subprogramelor de
sntate finanate din bugetul !ondului naional uni" de asigurri so"iale de
sntate se transmit "aselor de asigurri de sntate i .asei Naionale de
/sigurri de (ntate #n 7ederea anali9ei a"estora.
b> .asele de asigurri de sntate transmit .asei Naionale de /sigurri
de (ntate8 lunar8 trimestrial ="umulat de la #n"eputul anului> i anual8 p;n
la data de 45 a lunii urmtoare perioadei pentru "are se fa"e raportarea8
sumele alo"ate de a"estea pentru fie"are subprogram de sntate8 sumele
utili9ate de "tre unitile prestatoare de ser7i"ii medi"ale "are derulea9
subprograme8 pre"um i indi"atorii fi9i"i =#n ba9a e7idenei nominale> i de
efi"ien8 "onform ane?ei nr. II.
<. .ostul mediu/bolna7 tratat se "al"ulea9 "a raport #ntre suma "@eltuit
pentru medi"amente i/sau materiale sanitare spe"ifi"e "onsumate pentru
tratamentul bolna7ilor i numrul de bolna7i benefi"iari #n "adrul fie"rui
subprogram.
5. *a finele anului8 ni7elul "osturilor medii reali9ate 7a sta la ba9a unor
anali9e "omparati7e at;t "u ni7elul indi"atorilor pre79ut a se reali9a8 ";t i
"u "el reali9at pe "ase de asigurri de sntate.
6. a> )nitile sanitare "are derulea9 subprograme de sntate transmit
"aselor de asigurri de sntate raportri lunare8 trimestriale ="umulat de la
#n"eputul anului> i anuale8 "uprin9;nd numrul de bolna7i tratai i sumele
aferente medi"amentelor i/sau materialelor sanitare spe"ifi"e utili9ate #n
tratamentul a"estora.
b> )nitile sanitare "are derulea9 subprograme de sntate au obligaia
de a organi9a e7idena nominal i #n ba9a "odurilor numeri"e personale
pentru bolna7ii "are benefi"ia9 de medi"amente sau materiale sanitare
spe"ifi"e8 pres"rise i eliberate #n "adrul subprogramelor. /"east e7iden
7a fi pus la dispo9iie "aselor de asigurri de sntate8 lunar8 p;n la data de
40 a lunii urmtoare #n"@eierii perioadei pentru "are se fa"e raportarea.
40. *unar8 dire"iile de spe"ialitate din "adrul .asei Naionale de
/sigurri de (ntate "are au reparti9ate sar"ini pri7ind programele de
sntate anali9ea9 pe fie"are subprogram i pe Dudee sumele alo"ate i
gradul de utili9are a fondurilor la ni7elul unitilor sanitare8 pre"um i
indi"atorii fi9i"i i de efi"ien reali9ai.
44. Responsabilitile spe"ifi"e #n derularea programelor de sntate sunt'
a> .asa Naional de /sigurri de (ntate i "asele de asigurri de
sntate rspund de asigurarea8 urmrirea i "ontrolul utili9rii fondurilor
alo"ate pentru derularea subprogramelor de sntate8 monitori9area8
"ontrolul i anali9a indi"atorilor fi9i"i i de efi"ien.
b> %edi"ii din "adrul unitilor sanitare "u responsabiliti #n reali9area
subprogramului'
- rspund de utili9area fondurilor primite pentru efe"tuarea "@eltuielilorC
- dispun msurile ne"esare apli"rii metodologiei de program #n 7ederea
asigurrii #mplinirii obie"ti7elor pre79uteC
- rspund de organi9area8 monitori9area i buna desfurare a a"ti7itilor
medi"ale din "adrul subprogramelor de sntateC
- rspund de raportarea "ore"t i la timp a datelor "tre "asele de
asigurri de sntateC
- e7aluea9 impa"tul asupra strii de sntate a populaiei "uprinse #n
subprogramele de sntate.
"> .ontabilul-ef =dire"torul e"onomi"> al unitii sanitare rspunde de
modul de organi9are a "ontabilitii8 a e7idenelor te@ni"o-operati7e8 de
utili9area sumelor potri7it destinaiilor aprobate8 "u respe"tarea legilor #n
7igoare8 de e?a"titatea i realitatea datelor raportate "aselor de asigurri de
sntate.
III. .ontrolul raportrii indi"atorilor pre79ui #n subprogramele de
sntate
42. Indi"atorii pre79ui #n programele finanate din bugetul !ondului
naional uni" de asigurri so"iale de sntate sunt supui "ontrolului "e se
efe"tuea9 de "tre organele abilitate.
43. .ontrolul raportrii indi"atorilor din subprogramele de sntate se
reali9ea9 de "tre "asele de asigurri de sntate8 trimestrial8 la unitile
sanitare "are derulea9 a"este subprograme.
44. .ontrolul indi"atorilor din subprogramele de sntate 7a urmri8 #n
prin"ipiu8 urmtoarele'
a> #n"adrarea #n bugetul aprobat8 pre"um i msura #n "are fondurile
alo"ate au fost utili9ate potri7it destinaiilor stabilite i au ser7it la reali9area
obie"ti7elor propuse #n subprogramul de sntate respe"ti7C
b> respe"tarea de "tre persoanele impli"ate a responsabilitilor legate de
derularea subprogramelor de sntateC
"> realitatea indi"atorilor raportaiC
d> a"urateea i 7alidarea datelor "ole"tate i raportateC
e> e7entuale obsta"ole sau disfun"ionaliti #n derularea programului sau
subprogramului de sntate.
45. 3n urma fie"rui "ontrol se 7a #nto"mi un raport "are 7a fi dis"utat "u
persoanele responsabile #n derularea subprogramelor respe"ti7e8 #n 7ederea
remedierii e7entualelor disfun"ionaliti8 urm;nd "a8 #n termen de 30 de
9ile8 s se stabileas" re9ultatele finale ale "ontrolului. 3n "a9ul #n "are "asa
de asigurri de sntate identifi" probleme "e nu pot fi soluionate la ni7el
lo"al8 a"estea 7or fi transmise spre soluionare dire"iilor "oordonatoare din
.asa Naional de /sigurri de (ntate.
1entru anul 20058 "ontrolul anual se 7a efe"tua p;n la data de 45
februarie 200A.
/N$E/ 4
la normele metodologi"e
(e"iunea II
.ON&R/.&
pentru finanarea subprogramelor de sntate #n anul 2005
I. 1rile "ontra"tante
.asa de /sigurri de (ntate .............8 "u sediul #n
muni"ipiul/oraul ..............................8 str. .............................. nr. ......8
Dudeul/se"torul ........................8 telefon/fa? .......................8 repre9entat prin
preedinte-dire"tor general .............................. i dire"tor
e"onomi" ............................8 pe de o parte8
i
unitatea sanitar ...................8 "u sediul #n ......................8 str. .................
nr. ...8 telefon ...................8 fa? .............8 repre9entat prin ........................8
a7;nd a"tul de #nfiinare/organi9are nr. .........8 autori9aia sanitar de
fun"ionare nr. ..........8 "ertifi"atul de a"reditare nr. ...........8 "odul
fis"al ...................... i "ontul nr. ..........................8 des"@is la &re9oreria
(tatului8 "opie de pe do7ada asigurrii de rspundere "i7il #n domeniul
medi"al.
II. Obie"tul "ontra"tului
Obie"tul pre9entului "ontra"t #l "onstituie finanarea subprogramelor de
sntate
...................................................................
=se spe"ifi" fie"are subprogram>
pentru asigurarea medi"amentelor i/sau a materialelor sanitare spe"ifi"e
...................................................................
=se "ompletea98 dup "a98 #n fun"ie de subprograme>
ne"esare #n terapia #n spital i #n ambulatoriu8 "onform :otr;rii
0u7ernului nr. 52/2005 pentru aprobarea .ontra"tului-"adru pri7ind
"ondiiile a"ordrii asistenei medi"ale #n "adrul sistemului de asigurri
so"iale de sntate #n anul 2005 i Ordinului ministrului sntii i al
preedintelui .asei Naionale de /sigurri de (ntate nr. 55/42/2005 pentru
aprobarea derulrii programelor i subprogramelor de sntate finanate din
bugetul !ondului naional uni" de asigurri so"iale de sntate #n anul 2005.
III. Durata "ontra"tului
3.4. 1re9entul "ontra"t este 7alabil de la data #n"@eierii lui i p;n la data
de 34 de"embrie 2005.
3.2. Durata pre9entului "ontra"t se poate prelungi8 "u a"ordul prilor8 #n
situaia prelungirii duratei de apli"abilitate a :otr;rii 0u7ernului nr.
52/2005.
IB. Obligaiile prilor
4.4. Obligaiile "asei de asigurri de sntate
4.4.4. .asa de /sigurri de (ntate .................................. se oblig s
asigure fonduri pentru derularea subprogramelor de sntate #n "adrul
bugetului aprobat "u a"east destinaie8 de"ont;nd lunar "ontra7aloarea
fa"turilor pentru medi"amente i/sau materiale sanitare spe"ifi"e ne"esare
asigurrii #n spital i #n ambulatoriu8 dup "a98 a tratamentului pentru
bolna7ii "u afe"iunile "uprinse #n subprograme.
4.4.2. !inanarea subprogramelor se fa"e din !ondul naional uni" de
asigurri so"iale de sntate8 #n "adrul bugetului aprobat pentru "@eltuieli
materiale i prestri de ser7i"ii "u "ara"ter medi"al la sub"apitolul respe"ti7.
4.4.3. (umele alo"ate sunt stabilite #n fun"ie de numrul de bolna7i tratai
i de "ostul mediu pe bolna7.
4.4.4. Defal"area sumelor alo"ate pe spital i ambulatoriu se fa"e de "asa
de asigurri de sntate8 #n "olaborare "u "oordonatorii lo"ali de programe
de sntate.
4.4.5. %edi"amentele "e se a"ord #n ambulatoriu #n "adrul
subprogramelor se asigur prin farma"ia unitii sanitare prin "are a"estea se
derulea9.
4.4.A. .asa de /sigurri de (ntate ...................................... anali9ea9
indi"atorii pre9entai #n de"ontul #naintat de unitatea sanitar8 pre"um i
gradul de utili9are a fondurilor puse la dispo9iie anterior.
4.4.<. .asa de /sigurri de (ntate ...................................... de"ontea98
#n termen de 5 9ile8 #n ba9a "ererilor Dustifi"ati7e transmise de unitatea
sanitar8 #n limita sumei pre79ute #n "ontra"t8 "ontra7aloarea fa"turii8
pre9entat #n "opie8 pentru medi"amentele i/sau materialele sanitare
spe"ifi"e ne"esare tratamentului din luna "urent.
4.2. Obligaiile unitii sanitare ........................................
)nitatea sanitar are urmtoarele obligaii'
4.2.4. s elabore9e strategii de profila?ie primar8 se"undar i teriar
pentru bolile "uprinse #n subprogramC
4.2.2. s utili9e9e fondurile primite pentru fie"are subprogram de sntate8
potri7it destinaiei a"estoraC
4.2.3. s dispun msuri pentru gestionarea efi"ient a miDloa"elor
materiale i bnetiC
4.2.4. s organi9e9e e7idena "@eltuielilor pe fie"are subprogram i pe
subdi7i9iunile "lasifi"aiei bugetare8 at;t #n pre7ederi8 ";t i #n e?e"uieC
4.2.5. s se asigure " ser7i"iile medi"ale furni9ate #n ba9a pre9entului
"ontra"t se #n"adrea9 din pun"t de 7edere al "alitii #n normele pri7ind
"alitatea asistenei medi"ale8 elaborate de "tre "omisiile de spe"ialitate din
"adrul .olegiului %edi"ilor din Rom;nia i de .asa Naional de /sigurri
de (ntateC
4.2.A. s furni9e9e tratamentul ade"7at i s pres"rie medi"amentele
"onform reglementrilor #n 7igoareC
4.2.<. s efe"tue9e a"@i9iia medi"amentelor i/sau materialelor sanitare
spe"ifi"e8 #n "ondiiile legiiC
4.2.5. s transmit "asei de asigurri de sntate raportri lunare8
trimestriale ="umulat de la #n"eputul anului> i anuale pri7ind sumele
utili9ate pe fie"are subprogram de sntate8 pre"um i indi"atorii reali9ai8
rspun9;nd de e?a"titatea i realitatea datelor raportate pentru Dustifi"area
plii "ontra7alorii fa"turii pentru medi"amentele i/sau materialele sanitare
spe"ifi"e pro"urate #n luna pre"edent8 ";t i a indi"atorilor raportaiC
4.2.6. s organi9e9e e7idena nominal i #n ba9a "odurilor numeri"e
personale pentru bolna7ii "are benefi"ia9 de medi"amente i/sau materiale
sanitare spe"ifi"e pres"rise i eliberate #n "adrul subprogramelor de sntate.
1;n la data de 40 a lunii urmtoare #n"@eierii perioadei pentru "are se fa"e
raportarea 7a raporta "asei de asigurri de sntate e7idena nominal i #n
ba9a "odurilor numeri"e personale pentru bolna7ii tratai #n "adrul
subprogramelor de sntate.
B. Baloarea "ontra"tului =se detalia9 fie"are subprogram pe destinaii
2.38 2.<8 2.5 et".>
5.4. ............................... lei8 din "are'
5.4.4. ............................. lei pe spitalC
5.4.2. ............................. lei pe ambulatoriu.
5.2.
5.3.
5.4. !inanarea subprogramelor
5.4.4. )nitatea sanitar pre9int #n primele 5 9ile ale lunii "urente8 pentru
luna e?pirat8 de"ontul pentru luna pre"edent "uprin9;nd numrul de
bolna7i tratai8 "ostul mediu pe bolna78 sumele a"@itate8 "onform ordinului
de plat ="u tampila tre9oreriei> "u "are s-a a"@itat "ontra7aloarea fa"turii
pentru medi"amente i/sau materiale sanitare spe"ifi"e pro"urate #n luna
pre"edent8 pre"um i "ererea Dustifi"ati78 #nsoit de "opia fa"turii emise de
furni9or pentru medi"amentele i/sau materialele spe"ifi"e apro7i9ionate
pentru luna #n "urs.
5.4.2. .asa de asigurri de sntate anali9ea9 indi"atorii pre9entai prin
de"ont8 pre"um i gradul de utili9are a fondurilor puse la dispo9iie anterior
i de"ontea98 #n limita sumei pre79ute #n "ontra"t8 #n termen de ma?imum
5 9ile de la primire8 "ontra7aloarea fa"turii pre9entate #n "opie de unitatea
sanitar pentru medi"amentele i/sau materialele spe"ifi"e a"@i9iionate
pentru luna "urent.
BI. Rspunderea "ontra"tual
A.4. )nitatea sanitar are urmtoarele responsabiliti'
A.4.4. 1rin medi"ii "oordonatori'
a> rspunde de utili9area fondurilor primite pentru efe"tuarea "@eltuielilor
pentru medi"amentele i materialele sanitare spe"ifi"eC
b> rspunde de organi9area e7idenei nominale i #n ba9a "odurilor
numeri"e personale pentru bolna7ii "are benefi"ia9 de medi"amentele
i/sau materialele sanitare spe"ifi"e8 pres"rise #n "adrul subprogramelorC
"> dispune msurile ne"esare apli"rii metodologiei de program8 #n
7ederea asigurrii #ndeplinirii obie"ti7elor pre79ute #n programC
d> rspunde de organi9area8 monitori9area i buna desfurare a
a"ti7itilor medi"ale din "adrul programuluiC
e> rspunde de raportarea la timp a datelor "tre .asa de /sigurri de
(ntate ....................8 pre"um i de realitatea i e?a"titatea a"estoraC
f> e7aluea9 impa"tul asupra strii de sntate a populaiei "uprinse #n
program.
A.4.2. 1rin "ontabilul-ef al unitii sanitare'
- rspunde de modul de organi9are a e7idenelor te@ni"o-operati7e8 de
utili9area sumelor alo"ate potri7it destinaiilor aprobate8 "u respe"tarea
normelor legale #n 7igoare8 de e?a"titatea i realitatea datelor raportate lunar.
A.2. .asa de /sigurri de (ntate ............................ "ontrolea9
trimestrial modul de utili9are a fondurilor alo"ate i anali9ea9 lunar
indi"atorii pre9entai.
A.2.4. .ontrolul "asei de asigurri de sntate 7a urmri8 #n prin"ipal8
urmtoarele'
a> da" a"ti7itile se desfoar "onform reglementrilor legale #n
7igoareC
b> da" se "onstat obsta"ole sau disfun"ionaliti #n derularea
programuluiC
"> da" se #n"adrea9 #n sumele "ontra"tate pe subprograme de sntate8
da" fondurile alo"ate au fost utili9ate potri7it destinaiilor stabilite i da"
au ser7it la reali9area obie"ti7elor propuse #n domeniul sau subprogramul
respe"ti7C
d> da" persoanele impli"ate respe"t responsabilitile legate de
subprogramC
e> realitatea i e?a"titatea datelor.
A.3. Nepre9entarea de "tre unitatea sanitar a do"umentelor pre79ute la
p"t. 4.2.5. atrage sistarea finanrii.
A.4. Nerespe"tarea "lau9elor "uprinse la p"t. 4.2.2 i 4.2.5 atrage re9ilierea
"ontra"tului.
BII. (oluionarea litigiilor
<.4. *itigiile aprute pe perioada derulrii "ontra"tului se soluionea9 de
"tre pri pe "ale amiabil. 3n situaia #n "are prile nu aDung la o
#nelegere8 a"estea se 7or adresa instanelor Dude"toreti "ompetente.
BIII. .lau9e spe"iale
5.4. (umele #ns"rise #n a"tele adiionale #n"@eiate #n anul 2005 la
"ontra"tele pentru anul 2004 7or fi "onsemnate distin"t "a sume in"luse #n
7aloarea total a "ontra"tului pe anul 2005.
5.2. (e pot #n"@eia a"te adiionale la pre9entul "ontra"t #n situaia #n "are8
prin ordin "omun al ministrului sntii i al preedintelui .asei Naionale
de /sigurri de (ntate8 se aprob modifi"ri #n 7olumul i #n stru"tura
programului8 pe par"ursul derulrii a"estuia.
5.3. Da" o "lau9 a a"estui "ontra"t ar fi de"larat nul8 "elelalte
pre7ederi ale "ontra"tului nu 7or fi afe"tate de a"east nulitate. 1rile
"on7in "a ori"e "lau9 de"larat nul s fie #nlo"uit printr-o alt "lau9 "are
s "orespund ";t mai bine "u putin spiritului "ontra"tului. Da" pe durata
derulrii pre9entului "ontra"t e?pir termenul de 7alabilitate a autori9aiei
sanitare8 toate "elelalte pre7ederi ale "ontra"tului nu 7or fi afe"tate de
nulitate8 "u "ondiia re#nnoirii autori9aiei sanitare pentru toat durata de
7alabilitate a "ontra"tului.
IE. Dispo9iii finale
6.4. Ori"e modifi"are poate fi f"ut numai "u a"ordul s"ris al ambelor
pri.
6.2. 3n "ondiiile apariiei unor noi a"te normati7e #n materie8 "are intr #n
7igoare pe durata derulrii pre9entului "ontra"t8 "lau9ele "ontrare se 7or
modifi"a i se 7or "ompleta #n mod "orespun9tor numai "u a"ordul prilor.
6.3. Re9ilierea "ontra"tului #nainte de e?pirarea 7alabilitii a"estuia poate
fi f"ut numai "u a"ordul "elor doi semnatari.
E. !ora maDor
40.4. Ori"e #mputerni"ire independent de 7oina prilor8 inter7enit dup
data semnrii pre9entului "ontra"t i "are #mpiedi" e?e"utarea a"estuia8 este
"onsiderat for maDor i e?onerea9 de rspundere partea "are o in7o".
(unt "onsiderate for maDor8 #n sensul a"estei "lau9e8 #mpreDurri "a'
r9boi8 re7oluie8 "utremur8 marile inundaii8 embargou.
40.2. 1artea "are in7o" fora maDor trebuie s anune "ealalt parte #n
termen de 5 9ile de la data apariiei respe"ti7ului "a9 de for maDor i8 de
asemenea8 de la #n"etarea a"estui "a9.
40.3. Da" nu se pro"edea9 la anunarea #n termenele pre79ute mai sus a
#n"eperii i #n"etrii "a9ului de for maDor8 partea "are #l in7o" suport
toate daunele pro7o"ate "eleilalte pri prin neanunarea la termen.
40.4. 3n "a9ul #n "are #mpreDurrile "are oblig la suspendarea e?e"utrii
pre9entului "ontra"t se prelunges" pe o perioad mai mare de A luni8 fie"are
parte poate "ere re9oluiunea "ontra"tului.
1re9entul "ontra"t s-a #n"@eiat ast9i8 ..........................8 #n dou e?emplare8
";te un e?emplar pentru fie"are parte8 i se "ompletea9 "onform normelor
#n 7igoare.
.asa de asigurri de sntate )nitatea sanitar
1reedinte - dire"tor general8 Dire"tor8
.............................. ...............................
Dire"tor e"onomi"8 Dire"tor e"onomi"/"ontabil-ef8
.............................. ...............................
Bi9at
(er7i"iul Duridi"
/N$E/ 2
()21RO0R/%$ D$ (+N+&/&$
finanate din bugetul !ondului naional uni" de asigurri so"iale de sntate
#n anul 2005
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGG
Denumirea programului/subprogramului !N)/((
.@eltuieli materiale i
ser7i"ii' medi"amente
i materiale sanitare
spe"ifi"e
- mii lei -
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGG
4. 1rogram "omunitar de sntate publi" 4.4A3.500.000
4.2. (upra7eg@erea i "ontrolul infe"iilor :IB/(ID/ 4.035.500.000
4.3. (upra7eg@erea i "ontrolul tuber"ulo9ei 425.000.000
2. 1rogram de pre7enire i "ontrol al bolilor
netransmisibile A.535.445.000
2.4. 1re7enirea i "ombaterea bolilor "ardio7as"ulare 350.000.000
2.2. 1re7enie i "ontrol #n patologia on"ologi" 2.400.000.000
2.3. 1re7enie i diagnosti" pre"o"e #n alte boli
neurologi"e 466.230.<A6
2.4. 1re7enie i "ontrol #n diabet i #n alte boli de
nutriie 4.500.000.000
2.5. 1rofila?ie #n patologia psi@iatri" i
psi@oso"ial 5.<00.000H>
2.A. 1re7enie #n patologia nefrologi" i diali9 4.<64.300.000
2.<. 1re7enie i "ontrol al @emofiliei i talasemiei 50.000.000
2.5. 1re7enie #n patologia endo"rin 45.000.000
2.6. 1re7enie #n traumatologie i #n ortopedie 45A.44<.234
2.42. &ransplant de organe i esuturi 4.500.000
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGG
&O&/*' 5.004.A45.000
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGG
H> Repre9int sume aferente plilor din anul 20048 "u termen de plat #n
anul 2005.
II/4. 1RO0R/% .O%)NI&/R D$ (+N+&/&$ 1)2*I.+
(ubprogram 4.2 - (upra7eg@erea i "ontrolul infe"iilor :IB/(ID/
("op'
3mbuntirea strii de sntate i "reterea speranei de 7ia a
persoanelor infe"tate :IB/(ID/8 prin meninerea sistemului imunitar al
a"estora la ni7el prote"tor fa de infe"iile oportuniste.
Obie"ti7e'
/sigurarea #n spital i #n ambulatoriu a medi"amentelor antiretro7irale i
pentru infe"iile aso"iate persoanelor "u infe"ie :IB/(ID/ i poste?punere.
Indi"atori spe"ifi"i'
Indi"atori fi9i"i'
- numr de persoane infe"tate :IB/(ID/ tratate - A.400C
- numr de persoane poste?punere tratate - <5.
Indi"atori de efi"ien'
- "ost mediu/bolna7 :IB/(ID/ tratat/an - 4<0.423 mii leiC
- "ost mediu/persoan tratat poste?punere/an - 40.000 mii lei.
Natura "@eltuielilor subprogramului'
- "@eltuieli pentru medi"amente antiretro7irale i pentru infe"ii aso"iate.
(ubprogram 4.3 - (upra7eg@erea i "ontrolul tuber"ulo9ei
("op'
.reterea pro"entului de bolna7i de tuber"ulo9 tratai i 7inde"ai.
Obie"ti7e'
/sigurarea medi"amentelor spe"ifi"e8 #n spital i #n ambulatoriu8 pentru
tratamentul tuber"ulo9ei i a materialelor sanitare spe"ifi"e pentru e?amene
ba"teriologi"e i radiologi"e.
Indi"atori spe"ifi"i'
Indi"atori fi9i"i'
- numrul de bolna7i de tuber"ulo9 tratai - 40.000
Indi"atori de efi"ien'
- "ost mediu/bolna7 de tuber"ulo9 tratat/an - 3.425 mii lei.
Natura "@eltuielilor subprogramului'
- "@eltuieli pentru medi"amente i materiale sanitare spe"ifi"e pentru
e?amenele ba"teriologi"e i radiologi"e.
II.2. 1RO0R/% D$ 1R$B$NIR$ II .ON&RO* /* 2O*I*OR
N$&R/N(%I(I2I*$
(ubprogram 2.4 - 1re7enirea i "ombaterea bolilor "ardio7as"ulare
("op'
3mbuntirea strii de sntate i "reterea speranei de 7ia a bolna7ilor
"u afe"iuni "ardio7as"ulare8 prin pro"edee de "@irurgie "ardio7as"ular8
"ardiologie inter7enional i ele"trofi9iologie.
Obie"ti7e'
/sigurarea #n spital a materialelor sanitare spe"ifi"e "@irurgiei
"ardio7as"ulare8 "ardiologiei inter7enionale i ele"trofi9iologiei.
Indi"atori spe"ifi"i'
Indi"atori fi9i"i'
- numrul de bolna7i tratai - 5.A2A8 din "are'
- 2.A32 prin "@irurgie "ardio7as"ularC
- 2.665 prin "ardiologie inter7enional i prin ele"trofi9iologie.
Indi"atori de efi"ien'
- "ost mediu/bolna7 tratat prin "@irurgie "ardio7as"ular/an - <6.500 mii
leiC
- "ost mediu/bolna7 tratat prin "ardiologie
inter7enional/ele"trofi9iologie/an - 4A.<4< mii lei.
Natura "@eltuielilor subprogramului'
- "@eltuieli pentru materiale sanitare spe"ifi"e tratamentului prin pro"edee
spe"ifi"e "@irurgiei "ardio7as"ulare8 "ardiologiei inter7enionale i
ele"trofi9iologiei.
(ubprogram 2.2 - 1re7enie i "ontrol #n patologia on"ologi"
("op'
Redu"erea mortalitii spe"ifi"e prin afe"iuni on"ologi"e.
Obie"ti7e'
/sigurarea #n spital i #n ambulatoriu a tratamentului spe"ifi" bolna7ilor
"u patologie on"ologi"' "itostati"e8 imunomodulatori8 @ormoni8 fa"tori de
"retere i in@ibitori de osteo"laste.
Indi"atori spe"ifi"i'
Indi"atori fi9i"i'
- numr de bolna7i tratai - A0.000.
Indi"atori de efi"ien'
- "ost mediu/bolna7 tratat/an - 35.000 mii lei.
Natura "@eltuielilor subprogramului'
- "@eltuieli pentru medi"amente spe"ifi"e ="itostati"e8 imunomodulatori8
@ormoni8 fa"tori de "retere8 in@ibitori de osteo"laste>.
(ubprogram 2.3 - 1re7enie i diagnosti" pre"o"e #n bolile neurologi"e
("op'
3mbuntirea strii de sntate a bolna7ilor "u s"lero9 multipl prin
redu"erea numrului de puseeC redu"erea mortalitii datorat /B. prin
tratament antitromboti" "u "lopidogrel.
Obie"ti7e'
/sigurarea #n spital i #n ambulatoriu a tratamentului "u interferon beta
4a8 interferon beta 4b8 glatiramer a"etat pentru bolna7ii "u s"lero9 multipl
i a tratamentului "u "lopidogrel pentru bolna7ii "u /B..
Indi"atori spe"ifi"i'
Indi"atori fi9i"i'
- numr de bolna7i "u s"lero9 multipl tratai - 600C
- numr de bolna7i "u /B. tratai - 3.000.
Indi"atori de efi"ien'
- "ost mediu/bolna7 "u s"lero9 multipl tratat/an - 444.444 mii leiC
- "ost mediu/bolna7 "u /B. tratat/an - 33.0<< mii lei.
Natura "@eltuielilor subprogramului'
- "@eltuieli pentru interferon beta 4a - toate formele8 interferon beta 4b8
glatiramer a"etat i "lopidogrel.
(ubprogram 2.4 - 1re7enie i "ontrol #n diabet i #n alte boli de nutriie
("op'
3mbuntirea strii de sntate i "reterea speranei de 7ia a bolna7ilor
"u diabet 9a@arat.
Obie"ti7e'
/sigurarea medi"amentelor antidiabeti"e =insulin i antidiabeti"e orale>.
Indi"atori spe"ifi"i'
Indi"atori fi9i"i'
- numr de bolna7i "u diabet 9a@arat tratai - 345.000.
Indi"atori de efi"ien'
- "ost mediu/bolna7 tratat/an - 5.<44 mii lei.
Natura "@eltuielilor subprogramului'
- "@eltuieli pentru medi"amente =/DO i insulin>.
(ubprogram 2.A - 1re7enie #n patologia nefrologi" i diali9
("op'
Redu"erea mortalitii spe"ifi"e prin insufi"ien renal "roni" #n stadiu
uremi".
Obie"ti7e'
/sigurarea #n spital i ambulatoriu a medi"amentelor i a materialelor
sanitare spe"ifi"e @emodiali9ei i diali9ei peritoneale.
Indi"atori spe"ifi"i'
Indi"atori fi9i"i'
- numrul de bolna7i tratai prin diali9 - A.A00.
Indi"atori de efi"ien'
- "ost mediu/bolna7 diali9at/an - 2<2.<2< mii lei.
Natura "@eltuielilor subprogramului'
- "@eltuieli pentru medi"amente i materiale sanitare spe"ifi"e.
(ubprogram 2.< - 1re7enie i "ontrol al @emofiliei i talasemiei
("op'
3mbuntirea strii de sntate i "reterea speranei de 7ia a bolna7ilor
"u @emofilie8 prin redu"erea numrului de a""idente @emoragi"e8 i a
bolna7ilor "u talasemie8 prin tratament "u "@elatori de fier.
Obie"ti7e'
/sigurarea #n spital i #n ambulatoriu a medi"amentelor spe"ifi"e.
Indi"atori spe"ifi"i'
Indi"atori fi9i"i'
- numrul de bolna7i "u @emofilie i talasemie tratai - 4.305.
Indi"atori de efi"ien'
- "ost mediu/bolna7 tratat/an - 35.344 mii lei.
Natura "@eltuielilor subprogramului'
- "@eltuieli pentru medi"amente spe"ifi"e.
(ubprogram 2.5 - 1re7enie #n patologia endo"rin
("op'
3mbuntirea strii de sntate i "reterea speranei de 7ia a bolna7ilor
"u osteoporo9 i a bolna7ilor "u gu datorat "arenei de iod.
Obie"ti7e'
/sigurarea #n spital i #n ambulatoriu a medi"amentelor spe"ifi"e pentru
tratamentul osteoporo9ei i a guei datorate "arenei de iod.
Indi"atori spe"ifi"i'
Indi"atori fi9i"i
- numr de bolna7i "u osteoporo9 tratai - A.500C
- numr de bolna7i "u gu datorat "arenei de iod - 45.000.
Indi"atori de efi"ien
- "ost mediu/bolna7 "u osteoporo9 tratat/an - 5.<55 mii leiC
- "ost mediu/bolna7 "u gu datorat "arenei de iod tratat/an - <0A mii lei.
Natura "@eltuielilor subprogramului'
- "@eltuieli pentru medi"amente spe"ifi"e tratamentului osteoporo9ei i
guei datorate "arenei de iod.
(ubprogram 2.6 - 1re7enie #n traumatologie i #n ortopedie
("op'
3mbuntirea strii de sntate a bolna7ilor "u afe"iuni arti"ulare
pree?istente sau dob;ndite8 prin endoprote9are.
Obie"ti7e'
/sigurarea "u materiale sanitare spe"ifi"e endoprote9rii arti"ulare
primare i de re7i9ie.
Indi"atori spe"ifi"i'
Indi"atori fi9i"i'
- numr de bolna7i endoprote9ai - A.A55.
Indi"atori de efi"ien'
- "ost mediu/bolna7 endoprote9at - 25.000 mii lei.
Natura "@eltuielilor subprogramului'
- "@eltuieli materiale sanitare spe"ifi"e =endoprote9e8 "imentul aferent
implantrii8 elemente de ranforsare "otil i metafi9o-diafi9ar femur>.
(ubprogram 2.42 - &ransplant de organe i esuturi
("op'
3mbuntirea strii de sntate i "reterea speranei de 7ia a bolna7ilor
"u organe aflate #n insufi"ien "roni" ire7ersibil "are ne"esit transplant
de organe i esuturi.
Obie"ti7e'
/sigurarea rea"ti7ilor ne"esari reali9rii testelor pentru re"eptori de
organe i esuturi bolna7ilor "are 7or benefi"ia de transplant de organe i
esuturi "u a7i9ul %inisterului (ntii.
Indi"atori spe"ifi"i'
Indi"atori fi9i"i'
- numr de bolna7i testai - 225.
Indi"atori de efi"ien'
- "ost mediu/bolna7 testat/an - 20.000 mii lei.
Natura "@eltuielilor subprogramului'
- "@eltuieli pentru rea"ti7ii ne"esari testelor pentru re"eptori de organe i
esuturi.
/N$E/ 3
)NI&+,I (/NI&/R$
prin "are se derulea9 subprogramele de sntate finanate din bugetul
!ondului naional uni" de asigurri so"iale de sntate
4. 1rogramul "omunitar de sntate publi"
4.2. (upra7eg@erea i "ontrolul infe"iilor :IB/(ID/'
- Institutul de 2oli Infe"ioase F1rof. dr. %atei 2alF 2u"uretiC
- (pitalul de 2oli Infe"ioase i 2oli &ropi"ale FBi"tor 2abeFC
- uniti sanitare "u se"ii sau "ompartimente "are au #n "ompeten
tratarea bolna7ilor :IB/(ID/C
- uniti sanitare "u se"ii sau "ompartimente "are au #n "ompeten
tratarea bolna7ilor :IB/(ID/8 aparin;nd ministerelor "u reea sanitar
proprie.
4.3. (upra7eg@erea i "ontrolul tuber"ulo9ei'
- Institutul de 1neumofti9iologie F1rof. dr. %arius NastaF 2u"uretiC
- reeaua de pneumofti9iologie =spitale &2.8 dispensare &2.8 sanatorii
&2.8 se"ii8 pre7entorii>C
- uniti sanitare aparin;nd ministerelor "u reea sanitar proprie.
2. 1rogramul de pre7enire i "ontrol al bolilor netransmisibile
2.4. 1re7enirea i "ombaterea bolilor "ardio7as"ulare'
- Institutul de 2oli .ardio7as"ulare F1rof. dr. .. .. Ilies"uF 2u"uretiC
- Institutul Inimii F1rof. dr. Ni"ulae (tn"ioiuF .luD-Napo"aC
- Institutul de 2oli .ardio7as"ulare &imioaraC
- Institutul de 2oli .ardio7as"ulare i &ransplant &;rgu %ureC
- (pitalul .lini" Judeean de )rgen &;rgu %ureC
- .entrul de .ardiologie IaiC
- .entrul de .ardiologie .raio7aC
- (pitalul .lini" de )rgen !loreas"a - .lini"a de "@irurgie
"ardio7as"ularC
- (pitalul .lini" )ni7ersitar 2u"ureti - .lini"a de "ardiologieC
- (pitalul .lini" F(f. IoanF 2u"ureti - .lini"a de "ardiologieC
- (pitalul Judeean 2aia %areC
- uniti sanitare aparin;nd ministerelor "u reea sanitar proprie.
2.2. 1re7enie i "ontrol #n patologia on"ologi"'
- Institutul On"ologi" F1rof. dr. /le?andru &restioreanuF 2u"uretiC
- Institutul On"ologi" F1rof. dr. I. .@iri"uF .luD-Napo"aC
- uniti sanitare "are au #n stru"tur se"ii8 "ompartimente sau "abinete
medi"ale "e au #n "ompeten tratarea bolna7ilor pentru afe"iuni
on"ologi"eC
- uniti sanitare aparin;nd ministerelor "u reea sanitar proprie.
2.3. 1re7enie i diagnosti" pre"o"e #n alte boli neurologi"e'
- (pitalul .lini" )ni7ersitar 2u"ureti - .lini"a de neurologieC
- (pitalul %ilitar .entral de )rgen F.arol Da7ilaF - .lini"a de
neurologieC
- (pitalul .lini" .olentina - .lini"a de neurologieC
- (pitalul .lini" Judeean de )rgen &;rgu %ureC
- (pitalul .lini" de )rgen nr. 4 F(f. (piridonF Iai - .lini"a de
neurologieC
- Institutul de 2oli .erebro7as"ulare F1rof. Dr. Blad Boi"ules"uF
2u"ureti - .lini"a de neurologie =/B.>.
2.4. 1re7enie i "ontrol #n diabet i #n alte boli de nutriie'
- Institutul de Diabet8 Nutriie i 2oli %etaboli"e F1rof. dr. N. 1aules"uF
2u"uretiC
- "entre i uniti sanitare Dudeene "u se"ii8 "ompartimente i/sau
"abinete prin "are se asigur tratamentul pa"ienilor "u diabet 9a@arat8
nominali9ate de "tre "oordonatorul lo"alC
- uniti sanitare aparin;nd ministerelor "u reea sanitar proprie.
2.A. 1re7enie #n patologia nefrologi" i diali9'
- unitile sanitare "u se"ii i "ompartimente de profilC
- "entrele-pilot de furni9are a ser7i"iilor medi"ale de @emodiali9 i
diali9 peritonealC
- uniti sanitare "u se"ii i "ompartimente de profil aparin;nd
ministerelor "u reea sanitar proprie.
2.<. 1re7enie i "ontrol al @emofiliei i talasemiei'
- Institutul Naional de :ematologie &ransfu9ional F1rof. Dr. .. &.
Ni"olauF 2u"uretiC
- .lini"a de :ematologie !undeniC .lini"a de 1ediatrie !undeniC
- Institutul pentru O"rotirea %amei i .opilului F1rof. dr. /lfred
Ruses"uF 2u"uretiC
- uniti sanitare "u se"ii sau "ompartimente de pediatrie i @ematologieC
- uniti sanitare aparin;nd ministerelor "u reea sanitar proprie.
2.5. 1re7enie #n patologia endo"rin'
- Institutul de $ndo"rinologie F..I. 1ar@onF 2u"uretiC
- (pitalul .lini" de )rgen $liasC
- uniti sanitare "u se"ii sau "ompartimente de profilC
- uniti sanitare aparin;nd ministerelor "u reea sanitar proprie.
2.6. 1re7enie #n traumatologie i #n ortopedie'
- uniti sanitare "u se"ii sau "ompartimente de profilC
- uniti sanitare aparin;nd ministerelor "u reea sanitar proprie.
2.42. &ransplant de organe i esuturi'
- uniti sanitare8 se"ii sau "ompartimente #n "are se reali9ea9 testarea
re"eptorilor de organe sau esuturiC
- uniti sanitare aparin;nd ministerelor "u reea sanitar proprie.