Sunteți pe pagina 1din 3

1

CONVENIE PENTRU PRACTICA STUDENILOR
Prezenta convenie-cadru se ncheie ntre:

Instituia de nvmnt superior: Universitate POLITEHNICA din
Bucuresti, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice,
(denumit n continuare organizator de practic), reprezentat de Rector,
George DARIE, adresa organizatorului de practic: Splaiul Independentei,
nr.313, sector 6.

si
Societatea comercial, persoana juridic romana de drept privat S.C.
SILCOTUB S.A .cu sediul social in Zalau, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr J 31/ 363/18.05.06, avand cod unic de inregistrare 15117182, reprezentata
legal prin DANA BARBARA ROMAN, si ALIN MOGA (denumit n continuare
partener de practic),

Studentul Spataru Catalin-Mihai, (denumit n continuare practicant) ,
identificat cu CI, serie: PH, nr: 962237, eliberata de SPCLEP Scorteni la data de
11.11.10, CNP 19210235894, data naterii 23.10.1992, locul naterii Cimpina,
cetean roman, adresa de domiciliu str.Buzesti, nr.66, sat Bordenii Mari, Prahova
adresa unde va locui pe durata desfurrii stagiului de
practica.......................... (se va completa ulterior), inscris in anul III, n
anul universitar 2013-2014, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea
de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, specializarea: Inginerie
Economica Industriala, grupa:632AC, email cataspataru1992@gmail.com,
telefon: 0735328659.


Art. 1. Obiectul conveniei

Convenia-cadru stabilete cadrul n care se organizeaz i se desfoar stagiul
de practic n vederea consolidrii cunotinelor teoretice i pentru formarea
abilitilor, spre a le aplica n concordan cu specializarea pentru care se
instruiete, efectuat de practicant.

Art. 2. Statutul practicantului

Practicantul rmne, pe toat durata stagiului de pregtire practic, student al
instituiei de nvmnt superior.

Art. 3. Locul desfasurarii stagiului de practica

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti S.C. Silcotub S.A.
Facultatea de Ingineria si Managementul
Sistemelor Tehnologice
Numar Registru Comert:
J 31/ 363/18.05.06

Adresa: Splaiul Independentei, nr.313,
Sector 6, cod postal 060042
B-dul Mihai Viteazu, nr 93, Zalau, jud Salaj
2

Stagiul de practica se va desfasura la punctul de lucru al partenerului de practica,
, S.C. Silcotub S.A din loc. Campina, str. Orizontului, nr. 13 A.

Art. 4. Durata i perioada desfurrii stagiului de practic

(1) Stagiul de practic va avea durata de 2 luni de zile.
(2) Perioada desfurrii stagiului de practic este de la 15.07.2014 pn
la 15.09.2014.
(3) Numarul de ore care trebuie efectuate in sediul companiei este de 6
ore/zi, in conformitate cu coninutul programei de practica elobarata de catre
intreprindere.
(4) Studenii vor efectua activitile de practic sub ndrumarea
personalului permanent de conducere i execuie din cadrul ntreprinderii.
(5) ntreprinderea va asigura instruirea tehnologic i de protecie a
muncii, specific locurilor de munc n care vor fi repartizai studenii.

Art. 5 Plata/Pretul contractului

Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practica care-l
primeste in stagiul de pregatire practica, cu exceptia situatiei in care practicantul
are statut de angajat.
Partenerul de practica poate, totusi, acorda practicantului o indemnizatie,
gratificare, prima sau avantaje in natura.

Art. 6 Responsabilitatile practicantului

Practicantul are obligatia, ca pe durata derularii stagiului de pregatire practica, sa
respecte programul de lucru stabilit si sa execute activitatile solicitate de
partenerul de practica dupa o prealabila instruire, in conditiile respectarii cadrului
legal cu privire la volumul si dificultatea acestora.
In cazul nerespectarii obligatiilor se aplica sanctiunile conform Regulamentului de
organizare si functionare al unitatii de invatamant.

Pe durata stagiului sau practicantul are obligatia de a respecta normele de
securitate si sanatate in munca pe care si le-a insusit de la reprezentantul
partenerului de practica, inainte de inceperea stagiului de practica.
De asemenea, practicantul se angajeaza sa nu foloseasca, in nici un caz,
informatiile la care are acces in timpul stagiului despre partenerul de practica sau
clientii sai, pentru a le comunica unui tert sau pentru a le publice, chiar dupa
terminarea stagiului, decat cu acordul respectivului partener de practica.

Art. 7 Responsabilitatile partenerului de practica

Inainte de inceperea stagiului de practica, partenerul are obligatia de a face
practicantului instructajul cu privire la normele de securitate si sanatate in munca
in conformitate cu legislatia in vigoare.
Partenerul de practica trebuie sa puna la dispozitia practicantului toate mijloacele
necesare pentru dobandirea competentelor.

Prezenta convenie s-a ncheiat n dou exemplare, 3 pagini fiecare, cte
unul nregistranduse Universitate i respectiv la ntreprinderea mai sus
menionat.

3

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti S.C. Silcotub S.A.
Facultatea de Ingineria si Managementul
Sistemelor Tehnologice
Dana Barbara Roman Manager Resurse
Umane
Decan Doicin Cristian Moga Alin Manager Relatii de Munca
Semnatura si stampila

Semnatura si tampila