Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass
Informaii personale
Nume / Prenume Sirbu Daniel Cristian
Adres(e) Aleea Closani, nr. 8, bl. G1, sc. 1, ap. 43, Dr. r. !e"erin, #ud. $e%edin&i
ele'on(oane) $obil( )*41 *++ ,,,
-.mail(uri) sirbu.dan/0a%oo.com
Na1ionali&a&e(.&1i) 2om3n
Da&a na4&erii 1+.)5.1688
!e7 $asculin
Educaie i formare
Perioada ,))5.,))6
Cali'icarea / diploma ob1inu&
Numele 4i &ipul ins&i&u1iei de 8n"1m3n&
/ 'urni9orului de 'ormare
Experienta profesionala


Diplom de bacalaurea&
:iceul ,,udor ;ladimirescu<, !imian= Pro'il( e%nician.mecanica de in&re&inere si repara&ii
1) ,)14 > ?n pre9en& lucre9 la 'irma de pa9a ,,Ardia<, ca a@en& de pa9a de securi&a&e, Carre'our
!e"erin !%opin@ Cen&er
,) ,)1,.,)14 > ,,Nei Guard<, A@en& de pa9a de securi&a&e, Carre'our !e"erin !%opin@ Cen&er
3) ,))6.,)11 . ,,ransbaco<, $ecanic de in&re&inere si repara&ii
:imba ma&ern
:imba(i) s&rin(e) cunoscu&(e)
Romn
Au&oe"aluare nelegere Vorbire Scriere
Ascul&are Ci&ire Par&icipare la
con"ersa1ie
Discurs oral -7primare scris
Englez $ediu $ediu $ediu $ediu $ediu
Compe&en1e 4i abili&1i sociale
Permis de conducere
Al&e in'orma&ii suplimen&are
Crea&i"i&a&e, 'le7ibili&a&e, comunicare, serio9i&a&e, sociabili&a&e, dinamism 4i e'icien1, perse"eren&a, ma
in&e@re9 usor la condi&iile de lucru, re9is&en& la s&res, munca in colec&i"i&a&e.
Ca&e@oria A
De&in . A&es&a& pa9a

Pa@ina / . Curriculum "i&ae al
Ginaru eodora
Pen&ru mai mul&e in'orma1ii despre -uropass accesa1i pa@ina( %&&p(//europass.cede'op.europa.eu
B Cniunea -uropean, ,)),.,)1) ,4)8,)1)
Pa@ina / . Curriculum "i&ae al
Ginaru eodora
Pen&ru mai mul&e in'orma1ii despre -uropass accesa1i pa@ina( %&&p(//europass.cede'op.europa.eu
B Cniunea -uropean, ,)),.,)1) ,4)8,)1)

S-ar putea să vă placă și