Sunteți pe pagina 1din 48

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE I ASISTEN SOCIAL


SPECIALIZAREA ASISTEN SOCIAL
LUCRARE DE LICEN
STRATEGII DE COMBATERE A SRCIEI
N PERIOADA DE TRANZIIE A ROMNIEI
PROF. DR. ABSOLVENT :
MARIAN PREDA MIHAELA ALE
(LEPDATU)


BUCURETI
2!
CUPRINS:
CAP.". ABORDRI CONCEPTUALE
1.1. Definirea conceptului de srcie
1.1.1. Bunstare, srcie, excludere social
1.1.2. Srcia stare economic, social cultural si psihologic
1.1.3. !ordarea srciei din perspecti"a drepturilor omului
1.2. #au$ele %i factorii care produc %i sus&in srcia
1.3. 'eorii pri"ind srcia
CAP. 2. ABORDRI METODOLOGICE
2.1. (etode de determinare a pragului de srcie
2.1.1. )ragul de srcie a!solut
2.1.2. )ragul de srcie relati"
2.1.3. )ragul de srcie su!iecti"
2.2. *ndicatori de e"aluare a srciei
2.2.1. *ndicatori specifici a!ordrii unidimensionale
2.2.2. *ndicatori sintetici multidimensionali
CAP.#. SPECIFICITATEA SRCIEI I E$CLUZIUNII SOCIALE N
ROMNIA
3.1. )ropor&ia %i se"eritatea srciei %i a exclu$iunii sociale
3.2. +rupuri cu risc ridicat de srcie persistent %i exclu$iune social se"er
3.3. Dinamica srciei ,ntre anii 1--. / 2003
3.1. Discrepan&a dintre mediul ur!an %i mediul rural
3.1.1. Srcia de consum
3.1.2. Srcia multi / dimensional
CAP. %. EVALUAREA POLITICILOR ANTI & SRCIE DIN "'!' PN N
2(
2
1.1. *gnorarea politic a pro!lemei srciei
1.2. 'ran$i&ia: reform economic cu %oc social
1.2.1. 2tapele politicilor sociale ,n perioada tran$i&iei
1.2.2. 3inan&area politicilor sociale
1.2.3. #onfigura&ia politicilor anti srcie
1.2.1. Descentrali$area
CAP.). STRATEGII DE COMBATERE A SRCIEI
..1. 4ocul strategiei anti srcie ,n contextul politicilor sociale
..2. #om!aterea srciei prin msuri de protec&ie social
CERCETARE : nali$ comparati" a )5inc. 6om7nia raportat la patru &ri din
82.9nu am studiat deocamdat care ar fi cele mai potri"ite &ri pentru compara&ia cu
)5inc 6om7nia:
3
M*+,-./,. .01213,, 045363,,
4ucrarea de fa& ,%i propune s su!linie$e amploarea dramatic pe care a atins/o ,n
ultimii ani srcia at7t la ni"elul &rii noastre, c7t %i la ni"elul celorlalte &ri ale lumii. Srcia
repre$int o pro!lem glo!al a lumii contemporane, o pro!lem ce de"ine din ce ,n ce mai
presant, chiar %i pentru &ri cu ni"ele ,nalte de de$"oltare tehnologic %i economic.
(oti"ul pentru care am ales aceast tem este unul foarte simplu : fenomenul srciei
nu este strin nici unei societ&i, dimpotri", el pare s fac parte din "ia&a noastr, pare s se
fi instalat ,n cotidian.
;n acest sens, gu"ernele %i numeroasele organisme interna&ionale sunt ,ntr/o continu
cutare de strategii, de identificare a cilor de dep%ire a acestui flagel. 2ste o pro!lem ce
suscit ,nc multe contro"erse, chiar dac !a$ele teoretice pentru studierea acesteia au ,nceput
s se conture$e ,nc din a doua <umtate a secolului trecut. De%i s/au fcut progrese
considera!ile pentru teoria, msurarea %i anali$a acestei pro!leme, studiile reali$ate ,n
,ntreaga lume continu s fac o!iectul unor ample dispute ,ntre speciali%tii din domeniu.
#onceptul de =srcie> este dificil de definit %i greu de ,n&eles, ,ns, fenomenul este
"i$i!il, este real, iar riscul se pare c nu/l repre$int extensia srciei, ci, mai degra!,
tendin&a ei de cronici$are. )ornind de la srcie, ne confruntm automat cu exclu$iunea
social, ceea ce repre$int o gra" ,nclcare a drepturilor sociale fundamentale ale omului,
drepturi ce decurg din calitatea de cet&ean al unei &ri. #hiar dac defini&ia conceptului a
suferit modificri ,n timp %i s/a ridicat ,ntr/un fel %tacheta ,n func&ie de ceea ce considera
societatea a fi =ne"oi de !a$> sau =minim de su!$isten&>, este clar c srcia rm7ne
pre$ent ,n "ie&ile noastre, %i ,nc la un ni"el destul de ridicat.
Srcia mic%orea$ enorm %ansele de afirmare a dreptului la "ia& al celor direct
afecta&i, ,cep7nd cu supra"ie&uirea !iologic %i ,ncheind cu de$ideratul respectrii demnit&ii
umane.
?!iecti"ul acestei lucrri este tocmai depistarea %i anali$area strategiilor politice ale
acestei perioade de tran$i&ie confu$ care ,nc mai ,ncearc s a!sora! efectele de$astruoase
ale regimului socialist. De asemenea, lucrarea ,%i propune s gseasc noi solu&ii, strategii %i
msuri de protec&ie social care s fie eficiente ,n atenuarea %i com!aterea srciei.
S+345+43. 045363,, 71 0,518/6
1
CAP. ". ABORDRI CONCEPTUALE
".". D19,8,31. 5*851:+404, 71 ;6365,1
#onceptul de =srcie> a fost asociat de/a lungul timpului cu semnifica&ii di"erse ,n
func&ie de autorul, &ara %i perioada ,n care a fost dat defini&ia. (ult "reme sracia a fost
considerat mai degra! a fi un fenomen natural, un fapt ine"ita!il si iremedia!il. stfel,
srcia era explicat prin nenoroc, prin deces sau neputin&a celui ce tre!uia s c7%tige p7inea
$ilnic %i cel mai adesea prin unele defecte personale precum prostia, necinstea, sl!iciunea de
caracter, iresponsa!ilitatea. '7r$iu s/a con%tienti$at faptul c un fenomen atat de rspandit nu
are cum s fie re$ultatul unei ne%anse indi"iduale sau al unor defecte personale, ci, =srcia
este un fapt social, un fapt pu!lic, un fapt politic>.
1
Srcia, ca fenomen depinde de un anumit context socio cultural, "aria$ ,n timp %i
spa&iu %i se distri!uie ,n cadrul societ&ii ,n func&ie de "aria!ile macrosociale precum rasa,
etnia, sexul, "7rsta, statutul ocupa&ional %i matrimonial. =Srcia este o stare social 9chiar o
categorie social :, %i nu o situa&ie, o circumstan& pri"at a indi"i$ilor.>
2
6elati"itatea conceptului de =srcie> este dat at7t de diferen&ele ma<ore dintre realit&ile
pe care le caracteri$e$ 9relati"itate o!iecti":, c7t %i de diferen&ele de percep&ie, de e"aluare a
realit&ii sociale 9relati"itate su!iecti":.
? amprent foarte puternic ce se rsfr7nge asupra strii de srcie 9fie la ni"el o!iecti"
sau su!iecti": a indi"i$ilor o constituie diferen&ele ce apar ,ntre ne"oile %i aspira&iile lor, at7t
ca mod de "ia&, c7t %i ca mediu ,n care triesc. stfel, raport7ndu/ne la acela%i ni"el al
"eniturilor %i al cheltuielilor, un indi"id poate fi srac ,ntr/o &ar de$"oltat %i !ogat ,ntr/o &ar
mai pu&in de$"oltat, =srac intr/un ora% mare %i !ogat ,ntr/un stuc, srac ,ntr/un mediu
intelectual %i !ogat ,ntre mturtorii de strad, srac ,n pre$ent %i !ogat cu .0 de ani ,n urm>.
3
Din aceasta perspecti", compara&iile sunt foarte greu de reali$at, msurarea srciei fiind
,ntotdeauna ce"a ar!itrar.
;n ciuda faptului c nu exist un consens legat de defini&iile utili$ate pe plan interna&ional,
ele au totu%i o trstur comun, aceea c asocia$ necesit&ile indi"iduale sau normele de trai
cu un indicator al !unstrii. stfel, putem determina srcia ,ntr/o societate dac se
consider c exist ,n acea societate una sau mai multe persoane care nu ating acel ni"el de
!unstare economic, acel minim re$ona!il sta!ilit dup standardele fiecrei societ&i.
#hiar %i ,n $ilele noastre, ,nc se mai ,ncerc definirea pro!lemei srciei intr/un mod c7t
mai concis.
(ariana *o"i&u define%te srcia ca fiind acea =situa&ie de lips material care se define%te
,n termenii cei mai largi printr/un "enit !nesc ce rm7ne inferior pragului considerat limit
pentru srcie.>
1
? defini&ie mai clar este dat de 2lena @amfir: =Srcia este o stare de lips permanent
a resurselor necesare pentru a asigura un mod de "ia& considerat decent, accepta!il la ni"elul
unei colecti"it&i date.>
.
1
+he!rea, +. =)erspecti"e sociologice asupra srciei> ,n =Srcie %i asisten& social ,n spa&iul rom7nesc
9sec.AB*** / AA:>, 4i"ad #adeschi , 4.9cord.:, 2d. #olegiul 5oua 2urop, Bucure%ti, 2002, pg. C2
2
*dem, pg. C2
3
Dic&ionar de )olitici Sociale, 2d. 2xpert, Bucure%ti, 2002, )op, 4., (. 9cord.:, )reda, (. pg. D0- apud @amfir
1--., Stro!el, 1--E, DuffF, 1--.
1
*o"i&u, (. =Ba$ele politicii sociale>,2d. 2ficient, Bucure%ti, 1--D, pg. 32E
.
@amfir, 2., @amfir #. 9coord.:, =)olitici sociale. 6om7nia in context european>, 2d. lternati"e, Bucure%ti,
1--., pg. 31
.
".".". B486;+.31< ;6365,1< 1=5047131 ;*5,.06
;ntruc7t, ,n literatura de specialitate, termenul de =;6365,1> este am!iguu si insuficient
definit, prin urmare nu exist nici o metod direct de identificare a =sracilor> care s deri"e
din accep&iunea uni"ersal a termenului de =srcie> deoarece alegerea metodelor de msurare
a srciei tre!uie sa porneasc, firesc, de la defini&ia acesteia.
)rogramele reali$ate de ctre 286?S'' au la !a$ defini&ia potri"it creia =sracii
sunt persoane, familii %i grupuri de persoane ale cror resurse 9materiale, culturale %i sociale:
sunt at7t de limitate ,nc7t le exclud de la un ni"el de "ia& minim accepta!il ,n statele ,n care
triesc.>
E
ceast defini&ie are la !a$ a!sen&a resurselor %i din moti"e practice nu s/a putut
extinde %i la ni"el cultural %i social. #onform defini&iei, persoanele srace sunt considerate
acele persoane care au un ni"el al !unstrii su! un anumit prag. 4a 2ngel, prin legile
consumului ,ns, sunt luate ,n "edere pe l7ng componenta material %i componentele
culturale %i sociale. sfel, cu c7t cre%te cuantumul de resurse indi"i$ii unei gospodrii ,%i
orientea$ cheltuielile ,ntr/o propor&ie cresc7nd pentru satisfacerea unor cerin&e de ordin
superior, inclusi" la ni"el cultural.
Se o!ser" astfel, raportarea srciei la >486;+.31 iar determinarea srciei impune %i
e"aluarea !unstrii economice. )entru determinarea !unstrii sociale sunt folosi&i indicatori
precum : cheltuielile totale de consum, calculate pe !a$a consumului curent al gospodriilor
dar %i "eniturile. Sfera de cuprindere a indicatorilor tre!uie s fie suficient de larg pentru a
determina !unurile alimentare, nealimentare, ser"icii %i orice surs de "enit 9din salarii, din
acti"it&i pe cont propriu, din presta&ii de protec&ie social, din natur:, dar %i cheltuielile
!ne%ti fcute pentru procurarea !unurilor %i ser"iciilor, autoconsumul, chiria imputat.
Srcia pri"it ca lips a resurselor 9economice, culturale sau sociale: presupune
1=5047131 ;*5,.06. Se folosesc astfel, pentru termenul de =sraci> accep&iuni precum:
=exclu%i>, =handicapa&i social>, =marginali$a&i>.
)otri"it #entrului pentru Studiul Beniturilor %i #osturilor din 3ran&a 9#.2.6.#.:,
srcia com!in trei condi&ii: un ni"el de "ia& inferior unui =minim accepta!il>, o pierdere a
autonomiei care creea$ o dependen& indi"idului ,n raport cu mediul ,n care trie%te %i
percep&ia a!sen&ei unei ie%iri din situa&ia dat.
4upta ,mpotri"a srciei %i a excluderii sociale tre!uie s se duc pe toate cele patru
planuri : economic, social, cultural %i politic, iar pentru aceasta este ne"oie de e"aluri corecte
%i de indicatori !ine defini&i. stfel, o supraestimare a srciei ar duce la alocarea resurselor
9prin transfer: unei popula&ii care nu ar fi ,ndrepta&it s primeasc aceste resurse, iar o
su!estimare a srciei ar duce la alocarea unor resurse insuficiente, ceea ce ar a"ea ca urmare
plasarea unei pr&i a popula&iei ,n afara protec&iei sociale.
Serge (ilano consider c = srac nu este cel care prime%te mai pu&in dec7t al&ii, ...,el
este cel care nu particip sau particip ,n mod imperfect la "ia&a social... 2xisten&a sa este
marginal ,n raport cu societatea glo!al.>
D
)entru a defini starea de srcie mai este utili$at %i no&iunea de =:315.3,+.+1>, ,n
sensul de riscuri crora indi"i$ii, fiind nepregti&i, sunt arunca&i ,n srcie pe o perioad mai
mare sau mai mic de timp, neput7nd s se mai ,ntoarc dec7t cu eforturi maxime. stfel,
atin%i de srcia extrem, ei nu mai pot de&ine controlul asupra propriei existen&e.
8n alt termen ,ntalnit ,n studiile despre srcie este acela de =-40813.>,0,+.+1>, termen
ce se refer la handicapuri serioase pre$ente ,n sfera protec&iei sociale sau pe pia&a for&ei de
E
).5.8.D., =(etode %i tehnici de e"aluare a srciei>, 2d. 2xpert, Bucur%ti, 1--C, )roiectul de )re"enire %i
#om!atere a Srciei ** G -DG 00C, pg. 10, apud )au"reteH et exclusion, Iatier, 1--E
D
).5.8.D., =(etode %i tehnici de e"aluare a srciei>, 2d. 2xpert, Bucur%ti, 1--C, )roiectul de )re"enire %i
#om!atere a Srciei ** G -DG 00C, pg. 12, apud (ilano, S., 4a pau"reteH en 3rance, )aris,1-C2
E
munc. ;n acest termen se ,ncadrea$ mai ales persoanele care de&in o sla! calificare
profesional, ele nefiind suficient dotate cu mi<loace economice %i sociale, a<ung s fie
excluse de pe pia&a muncii %i ,n cele din urm, din societate.
#onceptul de =:3,-./,481>, introdus de )eter 'oJnsend este folosit at7t pentru a
defini srcia, dar %i exclu$iunea social. =?amenii sunt considera&i ,n stare de pri"a&iune dac
nu au tipul de regim alimentar, de ,m!racminte, condi&ii de locuit, de mediu, de educa&ie,
condi&ii de munc %i condi&ii sociale, acti"it&i %i distrac&ii, care sunt o!i%nuite sau cel pu&in
larg ,ncura<ate %i apro!ate de societatea ,n care ei triesc>.
C
1.1.2. S6365,. & ;+.31 15*8*?,56< ;*5,.0 & 540+43.06 @, :;,A*0*2,56
5u ne putem raporta la srcie doar din perspecti"a lipsei "eniturilor. ceast lips a
"eniturilor nu este o caracteristic a srciei, ci o cau$, un declan%ator al ei. Su! o anumit
limit a acestor "enituri se poate instala srcia.
#onceptul de srcie se refer mai degra! la un mod de "ia& : prin faptul c indi"i$ii
nu/%i pot asigura ne"oile fundamentale, ei triesc su! un anumit standard la care se adaug %i
atitudini specifice : lipsa de speran&, demorali$area, lipsa de capacita&i, lipsa de "oin& de a
face eforturi pentru a ie%i din situa&ia respecti", resemnarea, adaptarea la acel mod de "ia&
srac. stfel, srcia de"ine un mod de "ia& specificK pe l7ng lipsa resurselor se crea$
ade"rate strategii %i atitudini de "ia&, care nu fac altce"a dec7t s distrug indi"i$ii %i "ia&a
lor colecti". )rin urmare, s/a creat un nou concept, acela de cultur a srciei care se refer la
=complexul comportamental cristali$at ,n situa&ii de lips se"er %i de durat, care este o
trstur definitorie a unui mod de "ia& srac.>
-
Srcia, pe l7ng faptul c porne%te de la un complex economic, se transform
ine"ita!il ,n timp %i ,ntr/un complex social, psihologic %i cultural. Se a<unge astfel la
marginali$are %i chiar exclu$iune social.
Sracului nu ,i lipsesc resursele periodic, ci, ,ntr/un mod cronic, el nemaia"7nd
puterea de a/%i remedia situa&ia, fapt care se ,ntampl mai degra! datorit lipsei de speran&.
Sracul de"ine astfel dependent de a<utorul colecti"it&ii, fiind stigmati$at social. 2l cade ,n
capcana srciei %i nu se mai poate ridica datorit declan%rii unui set de mecanisme de
men&inere, acceptare %i chiar adaptare la situa&ia respecti", iar aceste mecanisme nu pot fi
,n&elese dac srcia "a fi pri"it doar ca lips de resurse. ce%ti factori conduc la diminuarea
%anselor de ie%ire din srcie.
Dac se "or face eforturi puternice de utili$are a resurselor disponi!ile "a cre%te
standardul de "ia&, "a aprea moti"a&ia pentru a lupta mai departe, cresc7nd astfel aspira&iile
%i e"ident oportunit&ile de a ie%i din aceast capcan a srciei.
Se consider c societatea rom7neasc ,n momentul actual nu poate fi denumit srac,
ci, mai degra!, srcit, datorit declinului economiei, fiind lipsit de resursele necesare unui
trai decent minimal.
're!uie facut diferen&a dintre ;6365,. 53*8,56 %i ;6365,. :3*-,B*3,1, ce repre$int o
stare temporar de ne"oie %i nu o srcie propriu/$is. ceasta din urm nu este caracteri$at
de efectele srciei cronice : deformri de orientare personal, demorali$are, deteriorare a
capacit&ii de "ia&. 4ipsa de perspecti" cronici$ea$ srcia, singura ,n msur s scoat din
capcana srciei este ;:13.8/., care ofer o alt a!ordare a pro!lemelor "ie&ii.
C
).5.8.D., =(etode %i tehnici de e"aluare a srciei>, 2d. 2xpert, Bucur%ti, 1--C, )roiectul de )re"enire %i
#om!atere a Srciei ** G -DG 00C,pg. 13, apud 'oJnsend, L., 'he concept of po"ertF, 4ondon, 1-D-
-
@amfir, #. >2lemente pentru o strategie antisrcie ,n 6om7nia>, ,n =2lemente antisrcie %i de$"oltare
comunitar>, @amfir 2.9coord.:, 2d. 2xpert, Bucure%ti, 2000, pg. 2C
D

".".#. A>*37.31. ;6365,1, 7,8 :13;:15+,-. 731:+43,0*3 *?404,
Srcia este str7ns legat de drepturile omului. 8nul din drepturile fundamentale ale
omului este eli!erarea de ne"oi, un drept uman integral %i inaliena!il, care adesea, ,ns, este
,nclcat, de aceea, srcia repre$int o ,nclcare a drepturilor omului.
2xist o serie de documente interna&ionale care pecetluiesc progresele umanit&ii, care ne
amintesc drepturile %i o!liga&iile noastre %i ale statului, impun7ndu/ne o!liga&ia moral de a ne
anga<a ,n lupta pentru eradicarea srciei, precum:
Declara&ia 8ni"ersal a Drepturilor ?mului 10 decem!rie 1-1CK
#on"en&ia *nterna&ional cu pri"ire la Drepturile 2conomice, Sociale %i #ulturale 1E
decem!rie 1-EEK
Declara&ia Dreptului la De$"oltare 1 decem!rie 1-CEK
#on"en&ia cu pri"ire la Drepturile #opilului 20 noiem!rie 1-C-K
Declara&ia %i )rogramul de c&iune adoptate la #onferin&a *nterna&ional cu pri"ire la
Drepturile ?mului Biena, 2. iunie 1--3K
#onferin&a *nterna&ional pentru De$"oltare Social #openhaga, martie 1--.K
patra #onferin& a 5a&iunilor 8nite cu pri"ire la Situa&ia 3emeii Bei<ing,
septem!rie 1--.K
#arta Social 2uropean Stras!ourg, 3 mai 1--E.

Declara&ia 8ni"ersal a Drepturilor ?mului sus&ine necesitatea respectrii multor drepturi
care sunt legate de siguran&a material %i srcia economic, iar respectarea lor ar conduce la
diminuarea srciei %i chiar eradicarea ei. ;nc din 1-1C, dreptul la eli!erarea de srcie a fost
recunoscut ca drept de !a$ al omului.
rticolul 2. din Declara&ia 8ni"ersal a Drepturilor ?mului exprim foarte clar dreptul
pe care orice indi"id ,l are, acela de a fi a<utat de ctre stat ,n condi&iile ,n care, aflat ,ntr/un
context social dificil, el nu mai reu%e%te s se descurce prin for&e proprii : =3iecare persoan
are dreptul la un standard de "ia& adec"at pentru sntatea %i !unstarea sa %i a familiei sale,
inclu$7nd hran, haine, locuin& %i ,ngri<ire medical, la ser"iciile sociale necesare precum %i
la dreptul de a<utor ,n ca$ de %oma<, !oal, in"aliditate, "du"ie, "7rst ,naintat sau orice
lips a mi<loacelor de existen& ,n circumstan&e pe care nu le poate controla.>
10
De asemenea, ,n articolul 22 este stipulat dreptul indi"idului la asisten& social %i
,ndrept&irea de a/%i reali$a drepturile economice, sociale %i culturale prin intermediul
eforturilor na&ionale %i ,n acord cu organi$area %i resursele fiecrui stat.
8n alt document care sus&ine drepturile indi"i$ilor, fr nici o discriminare, este #arta
Social 2uropean a #onsiliului 2uropei. 2ste "or!a despre drepturile persoanelor aflate ,n
pericol 9rt. 30:, familiilor 9rt. 1E %i 2D:, femeilor 9rt. C %i 20:, copiilor %i tinerilor 9rt. D
%i 1D: la protec&ie social, <uridic %i economic, sus&ine accesul la educa&ie %i instruire 9rt. -
%i 10:, la mun ,n condi&ii decente 9rt. 1/C, 22 %i 2E:, ser"icii sociale 9rt.11:, asisten&
social %i medical 9rt.12 %i 13:, locuin& 9rt. 31:.

10
).5.8.D., =Srcia %i drepturile omului>, 6om7nia, 1--C, pg. 11
C
".2.C.4B101 @, 9.5+*3,, 5.31 :3*745 @, ;4;/,8 ;6365,.
""
)rincipalele cau$e ale explo$iei srciei ,n 6om7nia sunt : cderea economiei,
cre%terea polari$rii economice 9srcia distri!u&ional: %i deficitul de protec&ie social
9srcia redistri!u&ional:.
".2." S6365,. ,874;6 71 53,B. 15*8*?,56
".2.".". C67131. 15*8*?,1,
(o%tenirea regimului socialist este aceea a unei economii ira&ional construit,
ineficient, cu distorsiuni structurale importante, orientat spre autosuficien&. ceast
economie de&inea monopolul pe pia&a intern cu ,ntreprinderi industriale rigide, tehnologii
dep%ite %i sectoare economice men&inute for&at, ,n ciuda ineficien&ei. ;n anii HC0, economia
intr ,ntr/o cri$ puternic %i este sus&inut artificial prin tieri masi"e din consumul
popula&iei.
;n perioada tran$i&iei, restructurarea economiei este extrem de dificil. #a strategii de
reform ,n regimul socialist s/au folosit modele simpliste iar pentru cre%terea profiturilor s/a
folosit exploatarea distructi", ,n loc de restructurare %i relansare economic. #onsumatorii
interni s/au orientat spre produsele non / autohtone care corespundeau mult mai !ine
cerin&elor lor fa&a de ,ncorsetarea ofertei interne, ceeea ce a dus treptat la pierderea unor
segmente importante de pia& intern.
)ri"ati$area, acolo unde a aprut, nu a a"ut efectul scontat, ea fiind destul de timid,
"ulnera!il %i confrunt7ndu/se cu tot felul de dificulta&i la tot pasul.
#ea mai mare "ictim a unei a!ordri politice gre%ite a fost agricultura, cu acea
reform !a$at pe reconstituirea propriet&ii care s/a do"edit incapa!il s sus&in o de$"oltare
rapid a unor sisteme producti"e moderne. S/a reconstituit doar proprietatea asupra
pm7ntului, lipsindu/l pe &ran chiar %i de mi<loacele tehnice minimale. stfel, agricultura a
scos pe pia& produse scumpe, iar &ranului rom7n i/a oferit condi&ii mi$ere de "ia&. Singurul
merit al agriculturii a fost acela de amorti$are a %ocului srcirii datorat cderii economice,
dar destul de sla!, nedep%ind ni"elul unei economii de supra"ie&uire. ;n ciuda cre%terii ratei
de ocupare ,n agricultur, contri!u&ia agriculturii la formarea )*B rm7ne modest,
nedep%ind 20 M ,n anul 2000.
12
;n 2000, dupa 11 ani de la ,nceputul tran$i&iei, )*B/ul 6om7niei se afla la circa DD M
din ni"elul ,nregistrat ,n 1-C-,
13
ceea ce ,nseamn c explo$ia srciei repre$int doar par&ial
un cost ine"ita!il al tran$i&iei, fiind "or!a, mai degra!, de op&iuni strategice defectuoase ,n
procesul reformei economiei.
".2.".2. E915+40 56713,, 15*8*?,1, .;4:3. ;+.87.37404, 71 -,./6
Decderea economiei a a"ut ca repercusiuni erodarea "eniturilor primare %i scderea
numrului locurilor de munc la ni"elul standardului de "ia&.
S567131. -18,+43,0*3 ;.0.3,.01
Dup 1-C-, "eniturile salariale ce repre$entau principala surs de "enit a popula&iei, au
sc$ut enorm. )7n ,n 1--3 / 1--1, salariile scad destul de mult, a<ung7nd la 3C M fa& de
1-C-, dup aceea, urmea$ o perioad de u%oar re"enire p7n ,n 1--E, ,ns are loc din nou o
11
#lasificare reali$at dup @amfir, #.,)ostill, N., Stan, 6. 9coord.:, =Situa&ia srciei ,n 6om7nia: cau$ele
srciei, e"aluarea politicilor anti/srcie, direc&ii de ac&iune pentru com!aterea srciei>, iunie, 2001
12
@amfir, #., )ostill, N., Stan, 6. 9coord.:, =Situa&ia srciei ,n 6om7nia: cau$ele srciei, e"aluarea politicilor
anti/srcie, direc&ii de ac&iune pentru com!aterea srciei>, iunie, 2001, pg. 01-
13
*dem, pg. 020
-
pr!u%ire puternic %i ,ntre 1--D / 2000, salariul a<unge la circa E0 M din cel raportat ,n
1-C-.
11
E915+40 71:315,13,, ;.0.3,,0*3 .;4:3. ;+.87.37404, 71 -,./6
fost %i el puternic influen&at de scderea masi" a numrului de salaria&i. stfel,
numrul acestora a<unge ,n 2000 la .. M fa& de 1-C-.
1.
Beniturile salariale eliminate au fost,
,n mare parte, ,nlocuite cu "enituri mult mai reduse : pensie, a<utor de %oma<, aloca&ie de
spri<in, a<utor social sau chiar cu nici un "enit.
P18;,,01
Dup 1-C-, au a"ut loc acele pensionri anticipate care s/au reali$at ,n scopul amorti$rii
%ocului %oma<ului %i detensionrii pie&ei muncii. )ensia asigura pe o perioad nedefinit un
"enit sigur care era superior celorlalte !eneficii sociale. Dac ,n 1--0, pre$en&a pensionarilor
cu "7rsta cuprins ,ntre 1E / .. era de 1:., ,n 2000 a<unge la 1:1. )onderea pensionarilor cu
"7rsta ,ntre .E / E. a crescut de la E3 M ,n 1--0 la C3 M ,n 2000.
1E
*?.C40
6ata %oma<ului a ,nregistrat "alori nu foarte mari, dep%ind pragul de 11 M ,n momentele
de "7rf.
1D
oma<ul nu a repre$entat o perioad de tran$i&ie spre un alt loc de munc, a%a cum ar
fi normal, ci s/a extins pe perioade lungi de p7n la 1 / 2 ani. Dup - luni de la primirea
a<utorului de %oma<, acesta era ,nlocuit cu aloca&ia de spri<in care era mult mai redus, iar
dup 1C luni nu se mai primea nimic.
P3*:3,. .9.5131
? parte din cei care s/au retras din sectorul salarial s/au ,ndreptat ctre acti"it&i pe cont
propriu, construindu/%i propria afacere. )u&ini sunt cei care au a"ut parte de un succes rapid,
ma<oritatea afl7ndu/se mai degra! ,ntr/o situa&ie de supra"ie&uire. ;n 1--C, .3,- M din
familiile ,n care capul gospodriei se declara ,ntrepri$tor pe cont propriu se aflau ,n srcie.
1C
V18,+43, ;4:0,?18+.31
5e"oia unor "enituri suplimentare este confirmat de datele Barometrului de ?pinie
)u!lic: C1 M dintre su!iec&i ar renun&a la timpul li!er ,n fa"oarea unor "enituri ,n plus.
1-
stfel, ca op&iuni exist: un al doilea loc de munc, acti"it&i independente ,n afara
ser"iciului, munca ,n agricultur, ,n strintate %i pe cont propriu.
E5*8*?,. ;4>+13.86 ;.4 ,89*3?.06
cunoscut un proces de ascensiune, a<ung7nd s creasc de 3,3 ori ,n 1--C fa& de 1--2.
20
De%i aduce "enituri destul de ridicate celui care o prestea$, economia su!teran are multe
consecin&e negati"e : lipsa asigurrilor medicale, a protec&iei contractelor colecti"e de munc
%i a organismelor pu!lice de asigurare a unor condi&ii de munc minimal satisfctoare. )e
termen lung, aceast economie su!teran degradea$ "alorile %i normele demnit&ii muncii,
erodea$ legalitatea %i constituie o surs de srcie prin deficitul de asigurri sociale.
".2.2. S6365,. 7,;+3,>4/,*.806
11
*dem, pg. 020
1.
*dem, pg. 021
1E
*dem, pg. 021
1D
*dem, pg. 021
1C
*dem, pg. 022
1-
*dem, pg. 022
20
*dem, pg. 022
10
".2.2.". C31@+131. ,812.0,+6/,, 15*8*?,51
? dat cu accentuarea inegalit&ilor economice, are loc o intensificare a srciei, astfel,
segmentul cel mai srac al popula&iei tinde s se deprte$e tot mai mult de restul popula&iei.
Datele cu pri"ire la disti!u&ia "eniturilor sus&in aceast estimare: diferen&a de "enit dintre cele
mai !ogate 10 M gospodrii %i cele mai srace 10 M tinde s creasc, "eniturile celor !oga&i
dep%indu/le pe cele ale sracilor de peste 10 ori.
;n primii ani ai tan$i&iei, inegalit&ile de "enituri au crescut cu aproximati" .0 M fa& de
1-C-, iar coeficientul +ini a ,nregistrat o cre%tere de la circa 20 ,n 1-C- la circa 30 ,n 1--1.
21
ceast inegalitate economic nu se datorea$ neaprat unei inegalit&i reduse a "eniturilor
!ne%ti ale popula&iei, ci, mai degra!, unei lipse de producere a oricrui efort din partea celor
rma%i fr "enituri de a produce alimente %i !unuri din propria gospodrie, pentru a reu%i
astfel s suplineasc acele lipsuri de "enit.
".2.2.2. S43;101 531@+13,, ,812.0,+6/,, 15*8*?,51
F485/,*8.31. 71:.3+1 71 8*3?.0,+.+1 . 15*8*?,1, 71 :,./6
;n tran$i&ie, distorsiunile care apar la ni"elul economiei de pia& se datorea$ distorsiunilor
marcate ,n distri!u&ia !unstrii, prin accentuarea srciei unor $one sociale:
/ *neficien&a economic se reflect ,n pre&uri, este suportat de masa popula&iei %i
contri!uie la accentuarea srciei. Se a<unge, astfel, ca ,n $onele de monopol
sau de concuren& sc$ut pre&urile din 6om7nia s fie mai ridicate dec7t cele
din ?ccident.
/ ;n $onele de monopol o dat cu cre%terea artificial a pre&urilor cresc %i
profiturile.
/ 2fectele infla&iei sunt reparti$ate neuniform, iar agen&ii economici, de cele mai
multe ori, includ pre"enti" ,n pre& cre%terile pre"i$ionate ale infla&iei, prin
modul acesta, ei reu%ind s creasc cotele de profit, ,ns acest fapt are ca
urmare scderea "eniturilor consumatorilor.
C31@+131. ,812.0,+6/,0*3 ;.0.3,.01
;ncep7nd cu 1--2, politica salarial promo"at a repre$antat principalul factor de
de$echili!ru %i inechitate ,n sistemul muncii salariate, conduc7nd la srcirea unor segmente
ale popula&iei. #re%terile salariale ,n ca$ul unor ,ntreprinderi care de&in monopolul asupra unor
puncte cheie ale economiei nu s/au reali$at pe criterii de eficien& economic, ci prin a!u$ul
fa& de po$i&ia lor, conducerea acord7ndu/%i salarii dispropor&ionat de mari, dep%ind uneori
chiar %i de .0 de ori salariul mediu. cest fapt a a"ut ca urmare diminuarea resurselor altor
segmente ale colecti"it&ii:
/ )roductorii finali de !unuri %i ser"icii au fost constr7n%i de pre&urile ridicate la
,nceputul lan&ului producti" s men&in un ni"el sc$ut al salariilor, fiind prin%i
,ntre costul artificial ridicat al intrrilor %i pre&urile impuse pe pia&.
/ (asele de consumatori au fost srcite prin transferul cre%terilor salariale
asupra pre&urilor, inclusi" al profiturilor.
/ Bugetul, prin su!"en&iile mai mult sau mai pu&in mascate %i contri!u&iile
neachitate ctre !ugetul de stat au dus, de asemenea, la diminuarea resurselor
%i implicit neacordarea lor ctre anumite segmente ale colecti"it&ii.
21
*dem, pg. 023
11
E=+,87131. 15*8*?,1, ;4>+13.81
i extinderea economiei su!terane a condus la cre%terea inegalit&ilor economice ,ntruc7t
polari$area "eniturilor este mult mai accentuat ,n economia su!teran, dec7t ,n cea formal.
'ot aici se adaug %i riscurile specifice economiei su!terane: corup&ie, penalit&i pentru
,nclcarea legilor, criminalitate, lipsa de acces la drepturile de asigurare social %i medical.
I?:*B,+.31. .518+4.+6 . ;12?18+404, ;63.5
? serie de ac&iuni mai pu&in legale, precum : frauda fiscal, neplata impo$itelor %i a
contri!u&iilor de ctre mul&i agen&i economici conduc la o po"ar fiscal %i mai mare
asupra "eniturilor mici legale, prin cre%terea ponderii impo$itelor indirecte pe consum
9'B, acci$e:. stfel, cu c7t "eniturile indi"idului sunt mai mici, cu at7t sunt mai
resim&ite cotele constante ale impo$itelor indirecte 9incluse ,n pre&urile !unurilor de
consum:.
C31@+131. ,812.0,+6/,, B*8.01
;n ca$ul falimentului unei mari ,ntreprinderi sau ,n ca$ul desfiin&rii unei ramuri
economice, ,ntreaga $on are de suferit, prin cderea economiei locale %i e"ident prin
apari&ia unui %oma< ridicat. cest lucru conduce la de$echili!re $onale. De asemenea,
foarte accentuate sunt %i decala<ele sat / ora%, deoarece in"olu&ia agriculturii a condus la
i$loarea social a multor comunit&i ste%ti.
C*34:/,.< >,3*53./,.< ,819,5,18/. .7?,8,;+3./,1, :4>0,51
#orup&ia este responsa!il ,n mare parte de de$agregarea economiei, ceea ce duce la
afectarea standardului de "ia& al popula&iei, ,ntuc7t cei !oga&i de"in tot mai !oga&i, iar cei
sraci de"in %i mai sraci. re loc astfel o redistri!uire a resurselor de la cei sraci la cei
afla&i ,ntr/o situa&ie economic %i social mult mai a"anta<oas.
C3,?,8.0,+.+1. @, ;:1540./,,01 93.4740*.;1
)rotec&ia popula&iei ,mpotri"a <efuirii criminale, a furturilor, t7lhriilor %i a
escrocheriilor de tot felul a repre$entat, ,n perioada de tran$i&ie, una din sl!iciunile
statului, acesta fiind responsa!il de accentuarea srciei unor importante segmente ale
popula&iei. 'oate aceste fapte generea$ srcia at7t ,n r7ndul "ictimelor, c7t %i al
autorilor. desea, "ictimele sunt ,mpinse ,n situa&ii ire"ersi!ile de srcie, iar pentru
infractori, perioada de deten&ie nu face altce"a dec7t s le sporeasc "ulnera!ilitatea
social, duc7nd p7n la marginali$are social %i excludere de pe pia&a muncii.
'ot ,n perioada tran$i&iei au explodat %i alte forme de criminalitate cu efecte deose!it
de gra"e asupra popula&iei, multe dintre ele fiind chiar tolerate sau prote<ate de poli&ie %i
<usti&ie, precum : ,n%elciuni de tot felul, ,mprumuturi ilegale cu do!7n$i exor!itante,
preluarea propriet&ii caselor prin ,n%elciune, impunerea unor taxe de protec&ie de tip
mafiot.
P*0,+,5. 71 31?17,131 . 81731:+6/,0*3 :3*74;1 71 312,?40 ;*5,.0,;+
)olitica de retrocedare in integrum a pm7ntului %i cldirilor a creat nedrept&i ,n r7ndul
locuitorilor satului, care au lucrat ,n agricultur %i care au fost lsa&i fr pm7nt, a familiilor
e"acuate din locuin&e, aflate ,n situa&ia oricrei lipse de protec&ie, transfer7nd asupra ,ntregii
colecti"it&i cheltuielile reparatorii su!stan&iale, prin intermediul !ugetului. 5u s/a calculat
,nc conti!u&ia acestei op&iuni politice la cre%terea inegalit&ilor economice, dar se estimea$
ca fiind aprecia!il, iar =nota de plat> se pare c "a fi suportat de popula&ie %i ,n "iitor.
".2.#. S6365,. 317,;+3,>4/,*8.06
12
(ecanismele statului de redistri!uire au ca o!iecti" pre"enirea %i diminuarea srciei, ,ns
protec&ia social s/a depreciat su!stan&ial ,n raport cu "eniturile primare ale popula&iei, aflate
%i ele ,n scdere. Dac facem o compara&ie ,ntre dinamica diferitelor !eneficii sociale de
spri<in %i salarii, principala surs de "enit, o!ser"m o cre%tere rapid a =distan&ei> dintre
salaria&i %i cei care triesc de pe urma !eneficiilor sociale.
u existat %i situa&ii de de$echili!re artificiale ,n domeniul protec&iei sociale, care nu au
putut fi <ustificate ra&ionalK este "or!a despre !eneficiile de asigurri sociale. 4a calcularea
pensiei, s/au folosit, ,n aniiO -0 %i ce"a, modalit&i de calcul aflate ,n contradic&ie cu
principiile fundamentale ale sistemului, fapt ce a condus la inechit&i ma<ore ,ntruc7t cei care
au ie%it la pensie ,n anumite perioade au o!&inut pensii chiar de dou ori mai mari dec7t
ultimele salarii pe care le primiser sau au o!&inut condi&ii mai a"anta<oase dec7t dac ar fi
ie%it la pensie ,ntr/o alt perioad.

".#. T1*3,, :3,-,87 ;6365,.
T1*3,. 04, H13>13+ S:18513
;n secolul al A*A/lea, Spencer formula o teorie care a de"enit %ocant pentru
contemporani. Srcia era explicat prin caracteristicile morale ale indi"i$ilor : lene%i,
"aga!on$i, criminali, indi"i$i anga<a&i ,ntr/un mod de "ia& autodistructi". Spencer, fiind unul
dintre cei mai importan&i ,ntemeietori ai e"olu&ionismului %i autorul cele!rului principiu al
;4:3.-,1/4,3,, 5104, ?., .7.:+.+ ca reglator al e"olu&iei, considera c statul nu tre!uie s
inter"in pentru sus&inerea sracilor, fapt ce ar conduce la ,mpiedicarea func&ionrii !enefice a
selec&iei naturale, ,n modul acesta el fiind responsa!il de degradarea moralit&ii ,ntruc7t ar
mic%ora moti"area de a munci a ,ntregii colecti"it&i. ceasta nu ar a"ea dec7t efecte sociale
distructi"e, considera Spencer, iar cei care nu doresc s munceasc, pur %i simplu, nu au
dreptul s mn7nce.
ceast teorie se caracteri$ea$ prin =!lamarea "ictimei>, "ina srciei este a sracului
,nsu%i. ;ntr/un studiu reali$at la sf7r%itul anilorOC0, 1. M dintre !ritanici erau de acord cu
teoria lui Spencer, consider7nd c srcia este atri!uit lene%ilor, ,n timp ce doar 2CM din
celelalte &ri #22 considerau acest lucru.
22
? asemenea teorie a fost a!andonat complet ,n %tiin&ele sociale. 6oJntree, precum %i al&i
numero%i cercettori au demonstrat, spre sf7r%itul secolului al A*A/lea, c srcia este mai
degra! efectul unor caracteristici sociale ale familiei, grupului sau clasei dec7t o
caracteristic moral indi"idual.
=Blamarea "ictimei> a fost considerat forma de manifestare a ideologiilor conser"atoare
ce cutau s explice e%ecul sistemelor sociale prin "ini indi"iduale.
T1*3,. 04, O;5.3 L1D,;
22
@amfir, 2. =Srcia: teorii %i factori>, ,n =)olitici sociale. 6om7nia ,n context european>, @amfir, 2., @amfir,
#. 9coord.:, 2d. lternati"e, Bucure%ti, 1--., pg. 11
13
ntropologii culurali au considerat c srcia este un stil de "ia&, fundat pe "alori %i
norme specificeK este o cultur sau mai degra! o su!cultur ,n raport cu cultura colecti"it&ii
glo!ale ce pre$int "alori, norme, moduri de a g7ndi %i a sim&i ce modelea$ comportamentul
indi"i$ilor.
#ea mai important contri!u&ie ,n fundamentarea acestei teorii, a culturii srciei, a a"ut/o
antropologul american O;5.3 L1D,;. Studiind acest concept ,n mediul ur!an din )uerto 6ico,
(exic, el a descris cultura srciei la mai multe ni"ele :
/ 0. 8,-1040 ,87,-,7404, : pre$en&a sentimentelor de marginalitate, nea<utorare,
dependen&, inferioritate, resemnare, fatalism, orientarea temporar spre
pre$ent.
/ 0. 8,-1040 9.?,0,1, : puternica tenta&ie spre concu!ina<, inciden&a ridicat a
a!andonrii de ctre !r!at a mamei copiilor, prin urmare, tendin&a spre familia
monoparental, mama fiind autoritatea sporit, o mult mai mare con%tiin& a
rudeniei pe linie matern.
/ 0. 8,-1040 5*?48,+6/,, : lipsa participrii %i integrrii ,n institu&iile ma<ore ale
societ&ii, singura institu&ie ,n care ei particip fiind familia. 2i nu se ,nscriu ,n
r7ndul asocia&iilor, partidelor politice sau sindicatelor %i foarte rar utili$ea$
ser"iciile !ncilor, spitalelor, mu$eelor sau marilor maga$ine.
#ultura srciei se materiali$ea$ ,n situa&ia de marginali$are a sracului ,ntr/o
societate ,nalt stratificat %i indi"idualist %i ,n modul de "ia& internali$at de ctre indi"id %i
transmiterea lui de la o genera&ie la alta, capcan a srciei din care indi"i$ii %i copiii lor au
%anse reduse de a ie%i. #ultura srciei repre$int un mod de "ia& care se autoperpetuea$.
#opiii care cresc ,n aceste pungi de srcie a!sor! %i ei "alorile %i patternurile de "ia& din
mediul lor, ceea ce conduce la sla!e posi!ilit&i de de$"oltare social %i personal. )utem
spune c aceast cultur a srciei repre$int at7t un produs, c7t %i o surs a srciei.
4eJis consider c ,n acest model al culturii srciei se ,nscriu at7t situa&ia sracilor
din societ&ile coloniale, c7t %i a celor din primele stadii ale capitalismului, ,n acest model,
mai pu&in, ,nscriindu/se sracii din &rile capitaliste de$"oltate %i cele socialiste. 2xist ,ns
anali%ti care consider c aceast cultur a srciei este specific %i sracilor din societ&ile
de$"oltate, mai ales cei din mediul ur!an. ;n 1-EC, antropologul american E.0+13 B. M,0013
argumentea$ faptul c %i clasa de <os a americanilor se caracteri$ea$ prin accentuarea
durit&ii %i masculinit&ii, cutarea de emo&ii tari, orientarea temporal ctre pre$ent, credin&a
,n noroc %i soart dec7t ,n efoturile %i capacit&ile proprii. 'oate aceste "alori conduc la munci
cu o calificare sc$ut, la "enituri modeste %i chiar la un %oma< destul de ridicat. 4a fel ca %i
4eJis, (iller consider c aceast cultur are un caracter reproducti", transmi&7ndu/se
genera&iilor urmtoare.
C3,+,5,01 aduse acestei teorii se refer ,n principal la gradul de generalitate %i la
consecin&ele pe care le are aceast teorie.
)rima critic adus teoriei lui 4eJis este aceea c sracii nu tind s fie diferi&i de restul
societ&ii. 5u se neag explicit faptul c situa&ia de srcie tinde s de$"olte o cultur proprie,
,ns, aceasta se ,nt7mpl ,n anumite condi&ii. #riticii consider c o asemenea tendin& nu
tre!uie s fie deloc generali$at, ci men&ionate condi&iile ,n care un asemenea proces se
declan%ea$. S/au fcut multe cercetri ,n &ri cu "enituri sc$ute din frica %i merica 4atin
%i ceea ce s/a constatat a fost in"ers teoriei lui 4eJis. )e l7ng situa&ii tipice pentru o cultur
a srciei s/au descoperit %i situa&ii contrare, precum : implicarea ,n acti"it&i comunitare, ,n
organi$a&ii "oluntare de a<utor reciproc %i petrecere a timpului li!er %i chiar implicarea politic
cu scopul de a ie%i din situa&ia respecti" de srcie. ? alt cercetare ,ntreprins ,n (area
Britanie a fost aceea de a gsi rspunsul la ,ntre!area dac sracii se caracteri$ea$ sau nu
printr/o cultur proprie, cu "alori contraproducti"e, diferit de cultura dominant, iar
rspunsul a fost acela c sracii engle$i nu au alte "alori dec7t cele culturale dominante, deci,
11
este clar infirmat teoria lui 4eJis, conform creia sracii sunt diferi&i de restul societ&ii, ei
culti" o cultur proprie, o cultur a srciei.
? a doua critic adus teoriei lui 4eJis este aceea potri"it creia srcia, odat
instalat ,ntr/o anumit arie social, ea nu tinde s fie perpetuat prin transmitere cultural
noilor genera&ii. Binen&eles c exist aceast tendin&, ,ns este departe de a repre$enta un
factor important explicati" al noilor genera&ii. #riticii consider c mentalitatea %i
comportamenul se schim! rapid la apari&ia unor oportunit&i %i, ,n plus, nu exist deocamdat
argumente potri"it crora prin&ii s ,%i creasc copiii ,n acela%i mod ,n care au fost %i ei
crescu&i.
2xist, de asemenea, re&ineri %i ,n pri"in&a dura!ilit&ii modelelor culturale dincolo de
situa&ia care le/a generat. Se consider c =patternurile> culturale au o iner&ie mult mai redus
dec7t o sugerea$ teoriile culturaliste. #riticii afirm c o dat ce situa&ia se schim!,
modelele culturale se schim! %i ele rapid, iar capacitatea auto / producti" a culturii srciei
este sc$ut, repre$ent7nd, mai degra!, un factor explicati" cu putere limitat.
De aici porne%te o nou perspecti" %i anume, .>*37.31. ;,+4./,*8.06. Studiind
comportamentul sracilor, sociologul american, HF0.8 L1D,; afirm c : =este mai producti"
s g7nde%ti comportamentul familiilor din clasele de <os ca reac&ii de diferite tipuri la
caracteristicile situa&iei lor reale %i a i$olrii relati"e, dec7t ca efect al imperati"elor culturii
acestor clase.>
23
Sracii nu sunt i$ola&i de sistemul de "alori al societ&ii glo!ale, diferen&a este
aceea c ei nu pot s traduc ,n realitate aceste "alori. 'endin&a persoanelor aflate ,n srcie
de a de$"olta un mod de "ia& specific este explicat de unele teorii ca o reac&ie direct la
starea de srcie %i nu prin intermediul unor patternuri culturale distincte.
E00,*+ L,1>*D explic comportamentul sracilor prin intermediul teoriei
constr7ngerilor situa&ionale. 2l anali$ea$ comportamentul =!r!a&ilor de la col&ul str$ii>
9%omeri, lucrtori comerciali, lucrtori cu salarii sc$ute ,n munci necalificate: dintr/o
comunitate de negri cu "enituri sc$ute din Pashington D#. 4ie!oJ constat c aceste
persoane nu se diferen&ia$ la ni"elul persepecti"ei asupra muncii : ei %i/ar dori munci mai
!ine pltite %i un status social mai ridicat, ,ns le lipse%te educa&ia, calificarea %i experien&a.
3c7nd o scurt compara&ie ,ntre omul de la col&ul str$ii %i omul din clasa de mi<loc, 4ie!oJ
constat c diferen&a dintre cei doi const ,n "iitorul acestora. Dac omul din clasa de mi<loc
dispune de resurse materiale pentru a in"esti ,n "iitorul su %i al familiei sale, in"esti&ii care,
,n "iitor, au %anse foarte mari s de"in !enefice, "iitorul omului de la col&ul st$ii aproape c
nu exist. 3aptul c el nu dispune de o munc calificat, fiind lipsit de orice %ans de
promo"are %i amenin&at continuu de %oma<, omul de la col&ul str$ii nu are nici cea mai mic
,ncredere %i speran& ,n "iitor. De asemenea, nea"7nd resurse pentru a le in"esti ,n "iitor,
%ansa lui ca in"esti&iile pe care le/ar face s se transforme ,n !eneficii "iitoare este extrem de
mic. ?mul de la col&ul str$ii nu trie%te pentru "iitor, ci pentru pre$ent, el ,%i face gri<i
pentru $iua de m7ine %i, prin urmare, este incapa!il s ofere familiei sale un standard
accepta!il de "ia&. #eea ce a "rut 4ie!oJ sa demonstre$e a fost faptul c ceea ce prea a fi
un model cultural, nu repre$int altce"a dec7t un rspuns direct %i ra&ional la constr7ngerile
situa&ionale.
'ot de aici porne%te %i =teoria defectelor masculine>. )otri"it acesteia, omul de la
col&ul str$ii are tendin&a de a/%i explica e%ecul din familie prin prisma caracteristicilor
masculinit&ii, %i anume : ne"oia de "arietate sexual %i a"entur, <ocuri de noroc, !utur %i
comportament agresi". 2l a<unge, prin intermediul acestor caracteristici, s/%i construiasc o
m7ndrie masculin, transform7nd astfel e%ecul ,n succes. #onclu$ia acestei teorii este aceea c
masculinitatea nu repre$int o "aloare a unei su!culturi specifice, ci o modalitate de a masca
e%ecul. )rin urmare, !r!atul de la col&ul str$ii nu poate fi interpretat ca un mod de a reali$a
23
@amfir, 2. = Srcia: teorii %i factori>, ,n =)olitici sociale. 6om7nia ,n context european>, @amfir,2., @amfir,
#. 9coord.:, 2d. lternati"e, Bucure%ti, 1--., pg. 12
1.
scopuri %i "alori distincti"e ale unei su!culturi proprii, ci propriul su mod, acela de a ,ncerca
s reali$e$e "alorile culturii glo!ale %i de a ascunde e%ecul fa& de sine %i fa& de ceilal&i ,ntr/o
asemenea tentati".
8lf Ianner$ consider ,ns c =teoria defectelor masculine> de"ine un model social
cultural ,ntruc7t este acceptat de grup, ,mprt%it, ,n"&at %i transmis %i, astfel, poate de"eni o
!arier ,n calea schim!rii. #onclu$ia lui 8lf Ianner$ este aceea conform creia cultura
srciei nu repre$int un o!stacol reduta!il ,n calea schim!rii, ,ns, cu siguran& face
schim!area mai dificil.
T1*3,,01 ;*5,.0 & 15*8*?,51 ;+345+43.01 .01 ;6365,1,
2xist foarte mul&i sociologi care consider c srcia se datorea$ modului de
organi$are social economic a societ&ilor actuale, fapt ce a dus la o disti!u&ie inegal a
"eniturilor. Din aceast perspecti", sracii nu mai sunt considera&i "ino"a&i de situ&ia ,n care
se afl, ci sistemul este de "in, sracii de"enind "ictime ale sistemului.
Sistemul economiei de pia&, la ni"el structural pro"oac diferen&ieri sociale ma<ore,
stratificri sociale, produc7nd, prin urmare, un segment srac al colecti"it&ii, ,n acest sens
exist7nd chiar un acord c"asigeneral. ;n acest sens exist mai multe 1=:0,5./,,, care nu se
exclud, %i anume :
/ S4>4+,0,B.31. 9*3/1, 71 ?4856. 2conomia de pia& nu poate a!sor!i ,ntreaga
ofert de munc %i astfel apare %oma<ul. 8n exemplu foarte clar este actuala
cri$ a economiilor occidentale care durea$ de aproape dou decenii %i care
dep%e%te 10 M , iar pentru "iitorul apropiat nu se pre"ede o scdere
semnificati" a %oma<ului.
/ S+345+43. 71 :4+131 . 15*8*?,1, 71 :,./6. ;n economia de pia&, cei mai
"ulnera!ili, din perspecti"a negocierii "eniturilor, sunt cei cu calificri sc$ute.
2i au o putere de negociere extrem de sc$ut at7t pri"ind condi&iile de munc,
c7t %i salariile. Se "or!e%te, astfel, de =teoria pie&ei duale a muncii.> )otri"it
acestei teorii, exist o pia& a muncii la ni"elul marilor corpora&ii %i ale
industriei de "7rf, care ofer munci ,nalt calificate, cu posi!ilit&i de
promo"are, care sunt !ine pltite %i securi$ate. 4a polul cellalt, exist o pia& a
muncii la ni"elul companiilor mici care nu pot face fa& condi&iilor oferite de
marile corpora&ii. ce%tia ofer munci sla! calificate, cu posi!ilit&i de
calificare %i promo"are reduse, care sunt prost pltite %i cu o securitate sc$ut.
ceast a doua pia& este des ,nt7lnit ,n &rile srace.
/ S+45+43. :4+13,, :*0,+,51 .;*5,.+6 54 15*8*?,. 71 :,./6. Datorit lipsei unor
resurse economice %i a sla!ei puteri de negociere la ni"elul pie&ei, cei
"ulnera!ili, sracii, mai ales %omerii, "7rstnicii, persoanele cu handicap %i
muncitorii necalifica&i pre$int o capacitate sc$ut %i la ni"el politic. 3oarte
pu&ini dintre ei fac parte din organi$a&ii, sindicate sau partide politice %i, prin
urmare, ei nu pot mo!ili$a nici mcar suportul ma<orit&ii clasei muncitoare
,ntruc7t, muncitorii, nefiind sraci, nu pot ,n&elege existen&a unor interese
comune cu segmentele srace ale colecti"it&ii. Secolul trecut (arx afirmase c
cei care de&in puterea economic ,ntr/o societate, tot aceia de&in %i puterea
politic ,n acea societate. 3enomenul este "ala!il %i in"ers : depri"area
economic atrage %i depri"area politic, care la r7ndul ei, accentuea$
precaritatea condi&iilor economice.
T1*3,. ?.3=,;+6 . 1=:0*.+63,,
1E
)entru a explica diferen&ele care se fac la ni"el structural ,n distri!u&ia "eniturilor ,n
societ&ile capitaliste, (arx folose%te conceptul de 1=:0*.+.31. ;n concep&ia sa, societatea
capitalist ar fi polari$at structural : pe de o parte muncitorii, care sunt proprietarii for&ei lor
de munc, iar pe cealalt parte, capitali%tii, care sunt proprietarii condi&iilor de munc %i care
pot organi$a un proces de produc&ie prin anga<area for&ei de munc a proletariatului.
#apitalistul o!&ine un profit, destul de mare raportat la salariile clasei muncitoare, prin
,nsu%irea unei pr&i importante a produsului muncii %i, astfel, are loc stratificarea social.
De&in7nd puterea economic %i prin urmare %i pe cea politic, capitali%tii controlea$ statul ,n
interesul lor. )redic&ia pe care (arx a fcut/o ,n legtur cu polari$area tot mai accentuat a
societ&ii capitaliste, cu !oga&ii la un pol %i sracii la cellalt pol, nu a fost confirmat.
ctualele societ&i capitaliste de&in un segment mi<lociu cu "enituri suficient de ridicate, ,n
acest segment intr7nd %i clasa muncitoare prin muncitorii califica&i, ce lucrea$ ,n ramuri
economice cheie. 2xist, ,ns, %i o parte a clasei muncitoare care se ,nscrie ,n segmentul srac
al popula&iei actuale, %i pe l7ng ace%tia %i cei care nu pot participa pe pia&a muncii care,
,mpreun, formea$ o ;4>50.;6 9underclass:, pe care (arx o numea 04?:18:3*01+.3,.+40.
E=:0,5./,,01 pe care le aduc actualii marxi%ti sau de inspira&ie marxist 54 :3,-,31 0.
1=,;+18/. .51;+4, ;12?18+ ;63.5 .0 ;*5,1+6/,0*3 5.:,+.0,;+1 .5+4.01 sunt urmtoarele :
G C.:,+.0,;?40 .31 81-*,1 71 9*3/6 71 ?4856 H8.0+ ?*+,-.+6, iar aceasta nu
poate fi men&inut dec7t prin "enituri su!stan&ial mai mici pentru cei care
prestea$ o munc necalificat sau de calitate sc$ut %i, de asemenea, pentru
"7rstnici %i %omeri.
G S6365,. 48*3. 71-,81 >.B. >*26/,1, .0+*3. t7ta timp c7t exist acel
segment srac al popula&iei care este dispus s lucre$e pe salarii mici, celuilalt
segment !ogat al popula&iei ,i spore%te !unstarea prin produsele %i ser"iciile
ieftine pe care i le ofer segmentul srac.
G C*?:1+,/,. :1 :,./. ?485,, :18+34 :*;+43, 54 * 5.0,9,5.31 H8.0+6 @, 54
;.0.3,, >,81 :06+,+1 +31>4,1 ;4;/,84+6 :3,8+3G* ;5.06 71 ;.0.3,B.31 H8.0+
7,91318/,.+6. #a urmare a acestui fapt, segmentul de salaria&i prost plti&i
constituie !a$a necesar pentru o salari$are ,nalt stimulati".
/ A51.;+6 7,91318/,131 0.326 . ;.0.3,B63,, H?:,17,56 48,+.+1. :*0,+,56 .
50.;1, ?485,+*.31< fapt ce conduce la fragmentarea %i di"i$area acesteia ,n
grupuri aflate ,n competi&ie pntru po$i&ii salariale pri"ilegiate. Dac s/ar pstra
unitatea clasei muncitoare, aceasta ar fi capa!il de o putere mult mai mare de
negociere, lucru care ar putea duce la scderea profiturilor capitali%tilor.
P18+34 ?.3=,@+,< 5*8504B,. 1;+1 .511. 56 ;6365,. 48*3. 5*8;+,+4,1 >.B. >*26/,1,
.0+*3..
;n a!ordarea structural func&ional a sarciei se regsesc multe dintre argumentele
marxiste, potri"it crora, srcia, de%i moral ea este neplcut, de"ine un element ine"ita!il
pentru o !un func&ionare a societ&ii, a"7nd de ,ndeplinit o serie de func&ii ,n cadrul acesteia:
/ Sracii sunt ne"oi&i s accepte muncile murdare %i periculoase existente ,ntr/
o societate.
/ Sracii repre$int ,n cadrul societ&ii o realitate necesar la ni"elul sus&inerii
standardelor morale ale acesteia. Sracii ,ndeplinesc astfel o func&ie
demonstrati", scopul fiind acela ca oamenii s a<ung s/%i doreasc e"itarea
strii de srcie prin ,ndeplinirea standardelor morale.
/ 're!uie luate ,n considerare %i interesele celor care lucrea$ ,n industria
srciei. )rin lansarea diferitelor programe anti srcie se are ,n "edere
de$"oltarea statului !unstrii, ,n aceste programe fiind antrena&i mem!rii
clasei de mi<loc care doresc men&inerea o!iectului muncii lor.
1D
8n alt factor care amplific srcia este 8.+.0,+.+1. ridicat. cest lucru se ,nt7mpl
mai ales ,n societ&ile sla! de$"oltate, ,n societ&ile srace, fapt ce agra"ea$ condi&iile
precare actuale ale popula&iei prin suparasolicitarea resurselor disponi!ile care sunt destul de
limitate.

S6365,. 5. 1915+ .0 ;+.+404, >486;+63,,
? nou explica&ie care a fost dat ,n ultimele decenii pri"ind men&inerea srciei ,n
&rile de$"oltate occidentale ,m!in o explica&ie stuctural cu una cultural, la !a$a acestora
afl7ndu/se statul !unstrii. Societatea, prin spri<inul pe care ,l acord sracilor, de"ine, chiar
ea, cau$a men&inerii %i sporirii srciei.
G C,354,+40 ;+345+43.0 : Statul, ,n dorin&a de a/i a<uta pe cei sraci, cre%te
fiscalitatea, fapt ce conduce, ,ns, la demoti"area in"esti&iilor ,ntruc7t multe
dintre ele de"in nerenta!ile %i se ,nchid. stfel, numrul locurilor de munc
scade, prin urmare %oma<ul cre%te, iar ceea ce s/a dorit a se o!&ine, nu a a"ut ca
re$ultat dec7t o cre%tere a srciei. De aici se trage conclu$ia c statul
!unstrii nu poate repre$enta solu&ia la pro!lema srciei, ci dimpotri", el
repre$int un generator de srcie.
G C,354,+40 540+43.0 : ?ferind !eneficii generoase, statul !unstrii a<unge s
demoti"e$e efortul indi"idual, cre7ndu/se, astfel, o 540+436 . 71:18718/1,.
Ser"iciile sociale pe care statul le ofer nu fac altce"a dec7t s reduc
responsa!ilitatea indi"i$ilor %i spri<inul pe propriile for&e. ;n cadrul unui stat
de$"oltat al !unstrii, cultura dependen&ei de"ine o "ariant a culturii
srciei. De%i a fost ,m!r&i%at de pu&ini sociologi, acaest teorie a de"enit
!a$a politicii conser"atoare ,n domeniul social al lui 6eagan ,n S.8.. %i
'hatcher ,n nglia, fiind cunoscut su! numele de 8*4. 731.:+6. ceat
teorie consider c sracii nu sunt "ino"a&i de propria srcie, ei fiind doar
"ictimele statului paternalist al !unstrii, %i nu al organi$rii social
economice.
1C
CAP. 2. ABORDRI METODOLOGICE
2%
2.". M1+*71 71 71+13?,8.31 . :3.2404, 71 ;6365,1
Srcia poate fi msurat cu a<utorul unor ni"eluri predeterminate %i !ine definite ale
standardului de "ia& numite :3.243, 71 ;6365,1, pe care tre!uie s le ating persoana
9gospodria, grupul de persoane, etc.: ca s nu fie srac.
5u s/a descoperit ,nc acea metod %tiin&ific care s sta!ilesc =cel mai !un
prag>de%i, ni"elul pragului are o importan& deose!it ,n determinarea propor&iilor srciei %i
,n amploarea %i arhitectura programelor sociale.
)ragul de srcie repre$int, ,n general, ni"elul "eniturilor sau cheltuielilor determinat
pentru o gospodrie de un anumit tip 9,n func&ie de dimensiune, structur, mediu de re$isten&,
etc.:, pentru o persoan sau pentru o unitate de consum 9de exemplu, adult echi"alent:. )rin
intermediul acestui prag se compar at7t "eniturile, c7t %i cheltuieliletuturor gospodriilor, cu
scopul de a sta!ili care dintre acestea sunt ;63.51 %i care sunt 8*8 & ;63.51, %i ,n cele din
urm se trece la numrarea gospodriilor srace %i la e"aluarea gra"it&ii srciei lor.
)entru persoana sau familia, care se afl imediat deasupra pragului sau imediat su!
acest prag, se are ,n "edere o $on ,n <urulpragului de srcie ,n momentul ,n care se
anali$ea$ trecerea de la situa&ia de srcie la cea de non srcie sau in"ers.
2xist mai multe metode de determinare a pragului de srcie, folosite ,n func&ie de
contextul %i scopul e"alurii srciei, fiecare pre$ent7nd, ,ns, a"anta<e %i de$a"anta<e. 2le pot
fi grupate ,n trei categorii : a!solute, relati"e %i su!iecti"e, care corespund celor trei concepte
folosite ,n determinarea srciei.
2.".". P3.240 71 ;6365,1 .>;*04+6
fost sta!ilit ,n urma e"alurii ne"oilor fundamentale %i repre$int acel ni"el minim
al cheltuielilor necesare asigurrii existen&ei unei persoane sau gospodrii.
cest prag al srciei a!solute "aria$ de la o &ar sla! de$"oltat la una de$"oltat, de
la resursele strict necesare supra"ie&uirii fi$ice la un ni"el mai ,nalt dec7t cel aferent
supra"ie&uirii fi$ice.
)ragul de srcie a!solut define%te ne"oile %i ni"elul de !a$ al satisfacerii acestora,
identific !unurile %i ser"iciile de consum care sunt necesare %i calcule$ cheltuielile minime
de consum pentru achi$i&ionarea !unurilor %i plata ser"iciilor.
)entru sta!ilirea =minimului necesar> se au ,n "edere at7t ne"oile fundamentale de
alimenta&ie, ,m!rcminte %i adpost, c7t %i cele de igien, sntate, odihn, educa&ie %i
participare la "ia&a societ&ii. 2ste deose!it de greu de ales din "arietatea de !unuri %i ser"icii
de consum care exist pe pia& acea com!ina&ie potri"it s asigure, pe !a$a unor cheltuieli
minime, ni"elul minim de satisfacere a ne"oilor.
(etodele de determinare a pragului a!solut al srciei au la !a$ normele de consum
alimentar recomandate de ctre nutri&ioni%ti, ele difer ,n func&ie de modul ,n care transpun
aceste norme ,n cheltuielile minime de consum alimentar %i ,n func&ie de modul ,n care
estimea$ cheltuielile minime necesare consumului nealimentar 9de !unuri %i ser"icii:.
;n 6om7nia, determinarea ne"oilor de nutri&ie ale popula&iei s/a fcut ,n cadrul
*nstitutului de *gien %i Sntate )u!lic pe criterii de "7rst, sexe %i gradul de efort depus ,n
acti"itate. 5ormele de consum pri"esc principalele grupe de alimente, pre$entate ,n cantit&i
medii $ilnice necesare unei persoane %i gradul de calorii %i factori nutriti"i 9protide, lipide %i
glucide:, "itamine %i su!stan&e minerale.
21
#lasificare reali$at dup ).5.8.D., =(etode %i tehnici de e"aluare a srciei>, 2d. 2xpert, Bucure%ti, 1--C,
)roiectul de )re"enire %i #om!atere a Srciei ** G -DG 00C
1-
8 71+13?,8.31. 5A10+4,10,0*3 ?,8,?1 8151;.31 .;,24363,, 5*8;4?404, .0,?18+.3
s/au folosit 7*46 ?1+*71, am!ele a"7nd la !a$ co%ul de consum alimentar. L. 8,-1040
:3,?1, ?1+*71, 5*@40 1;+1 ;+.>,0,+ H8 ?*7 8*3?.+,-, mai ales ,n func&ie de recomandrile
pri"ind ni"elul %i structura consumului pe grupe de alimente. A 7*4. ?1+*76 folose%te 5*@40
;+.>,0,+ :1 >.B6 ;+.+,;+,56 %i are ,n "edere stricta componen& a co%ului de consum alimentar
specific gospodriilor situate ,n partea inferioar a distri!u&iei acestora dup ni"elul
"eniturilor sau cheltuielilor.
8 71+13?,8.31. 5A10+4,10,0*3 ?,8,?1 8151;.31 .;,24363,, 5*8;4?404, 81.0,?18+.3
se foloesc +31, ?1+*71 71 1-.04.31 : ?1+*7. 5.0*3,56, ?1+*7. :3*:*3/,1, 5A104,10,0*3
.0,?18+.31 %i ?1+*7. 8*3?.+,-6.
M1+*7. 5.0*3,56 are ,n "edere fixarea unui prag energetic, ,n calorii, %i determinarea
ni"elului cheltuielilor de consum %i al "enitului necesar pentru atingerea acestei limite.
ceast metod define%te pragul de srcie din perspecti"a cheltuielilor totale de consum,
fiecare persoan hrnindu/se ,n func&ie de specificul societ&ii ,n care trie%te %i include ,n
aceste cheltuieli totale de consum o sum care s corespund sonsumului nealimentar 9!unuri
nealimentare %i ser"icii:.
)ragul caloric poate fi estimat printr/o func&ie de regresie ,n care aportul caloric este
dat de "aria!ila dependent de cheltuielile de consum sau de "enituri.
M1+*7. :3*:*3/,1, 5A10+4,10,0*3 .0,?18+.31 are %i ea la !a$ un prag caloric
presta!ilit. ;n primul r7nd, aceast metod estimea$ costul uni co% alimentar, care asigur
aportul caloric, prin sta!ilirea uni cost minim pentru satisfacerea cerin&elor nutriti"e
presta!ilite la pre&urile existente.
#alcularea pragului de srcie se face prin ,mpr&irea costului co%ului alimentar sta!ilit
anterior la propor&ia alimentelor ,n totalul de consum pentru un grup de gospodrii considerate
a fi srace.
M1+*7. 8*3?.+,-6 se refer la st!ilirea acelor norme de consum minim necesar,
apreciate ca indispensa!ile, la ni"elul de !unuri nealimentare %i ser"icii.
)e l7ng aceste metode s/au folosit %i alte metode, ce repre$int hi!ri$i ale primelor,
fiind re$ultate din com!inarea lor sau din deri"area uneia din alta. Speciali%tii consider c o
metod com!inat poate fi mai !ine adaptat la specificul local, pentru care se pot reali$a
e"aluri mai consistente ,n determinarea srciei.
;n &ara noastr, pentru determinarea srciei s/au folosit dou metode de determinare a
pragului de srcie a!solut :
/ o "ariant a metodei propor&iei alimentare a lui 6a"allion, care a fost aplicat
,ntr/un raport al Bncii (ondiale,
/ metoda normati" sau metoda co%ului %i !ugetului minimde consum aplicat ,n
di"erse "ariante ,n lucrrile lui *.2.5., *.#.#.B. %i *.5.#.S.(.).S.
2.".".". M1+*7. B685,, M*87,.01
Banca (ondial folose%te o com!ina&ie ,ntre metoda caloric %i cea a propor&iei
cheltuielilor alimentare.
;n reali$area unui studiu pri"ind srcia ,n 6om7nia, exper&ii Bncii (ondiale au
pornit de la estimarea unui co% alimentar mediu pe !a$a consumurilor efecti"e ale celor mai
srace gospodrii.
;n alegerea gospodriilor din cele trei decile inferioare s/a luat ,n calcul faptul c
aceste gospodrii cumpr produse alimentare mai ieftine, ceea ce conduce la gsirea unei
com!ina&ii de alimente care s reduc costul cerin&elor calorice.
(etoda sta!ilirii co%ului alimentare este similar cu metoda normati", diferen%a
dintre acestea fiind c la !a$a metodei co%ului mediu exist un ni"el efecti" al consumului
20
,nregistrat la gospodrii, astfel, put7ndu/se o!ser"a orice muta&ie con<unctural inter"enit fie
,n consumurile alimentare, fie ,n pre&urile produselor respecti"e. ;n cadrul acestei metode se
iau ,n calcul o!iceiurile alimentare specifice popula&iei dintr/o anumit &ar, elimin7ndu/se
caracterul su!iecti" %i artificial al dietei presta!ilite.
4a ni"elul cheltuielilor alimentare, exper&ii Bncii (ondiale au considerat c, ,n
6om7nia, pragul alimentar de srci 9@
3
: este dat de suma minim necesar lunar unei
persoane pentru a/%i asigura $ilnic un consum caloric de 212. de calorii.
4a ni"elul cheltuielilor nealimentare, exper&ii Bncii (ondiale folosesc dou
modalit&i care s identifice at7t "aloarea superioar, c7t %i cea inferioar a pragului de
srcie.
P3.240 ,891,*3 .0 ;6365,1 (Z
L
)
;n determinarea acestuia se au ,n "edere cheltuielile totale ale unei gospodrii, ce
re"in ,n medie pe o persoan %i care sunt egale cu pragul alimentar de srcie.9@
3
:
sfel, ponderea medie a cheluielilor alimentare ,n totalul cheltuielilor se estimea$
printr/o functie de regresie de tipul :
S
i
Q R S T log 9A
i
G @
3
: S U
i
S
i
Q ponderea cheltuielilor alimentare ,n cheltuielile totale ale gospodriei i,
A
i
Q cheltuielile totale ale gospodriei i,
@
3
Q pragul alimentar de srcie,
R, T Q parametrii ce urmea$ a fi estima&i.
Baloare pe care o ia indic propor&ia medie a cheltuielilor alimentare pentru acele
gospodrii care ,%i pot permite s cheltuiasc pentru fiecare mem!ru pe lun o sum egal cu
pragul alimentar de srcie, adic al gospodriilor pentru care A
i
Q @
3
)ragul inferior al srciei 9: este o!&inut prin adugarea la pragul alimentar a unei
sume pe care gospodria din acest su!e%antion o aloc pentru !unuri nealimentare %i ser"iciiK
%i este dat de rela&ia :
@
4
Q @
3
92 R:
P3.240 ;4:13,*3 .0 ;6365,1, 9@
8
:
Se calcule$ prin adugarea la pragul alimentar de srcie a cheltuielilor nealimentare
efectuate de gospodriile pentru care cheltuielile lor alimentare pe mem!ru de familie sunt
egale cu pragul alimentar de srcie.
Se determin potri"it rela&iei :
@
8
Q @
3
G SV
@
8
Q pragul superior de srcie,
@
3
Q pragul alimentar al srciei,
SV Q ponderea cheltuielilor alimentare ,n cheltuielile totale efectuate de gospodriile
care aloc pentru alimente o sum egal cu @
3
.
SV se determin astfel :
21
SV Q R S T log 91 G SV:
? prim estimare pentru SV se o!&ine prin aproxima&ia log 9SV: cu SV / 1 :
SV Q 9R S T: G 91 S T:
)entru o estimare mai exact se utili$ea$ metoda lui 5eJtonK pornind de la t Q 1,
determinarea celei de a t/a itera&ii se reali$ea$ potri"it formulei:
SV
t
QSV
t/1
99SV
t/1
ST log 9SV
t/1
: R:: G 91 S T G SV
t/1
:
)ragul superior de srcie se o!&ine raport7nd pragul alimentar de srcie la propor&ia
alimentara estimat, "aloarea o!&inut repre$ent7nd cheltuielile medii lunare necesare unei
persoane care aloc pentru hran suma aferent satisfacerii cerin&elor alimentare de !a$.
2.".".2. M1+*7. 8*3?.+,-6
Determinarea minimului de trai se reali$ea$, conform metodei normati"e, pe tipuri
standard de gospodrie prin sta!ilirea unui co% de !unuri 9alimentare %i nealimentare: %i
ser"icii indispensa!ile, dar %i prin e"aluarea cheltuielilorminime necesare achi$i&ionrii
acestor !unuri %i pl&ii ser"iciilor.
4a !a$a componentei alimentare a co%ului de consum se afl :
necesarul de consum e"aluat de nutri&ioni%ti pe criterii de "7rst, sex %i tip de acti"itate
al mem!rilor gospodrieiK
ni"elurile efecti"e ale consumului alimentar %i caracteristicile comportamentului de
consdum al gospodriilor 9mai ales cele situate ,n $ona srac a distri!uirii acestora
dup ni"elul "eniturilor:K
pre&urile comparati"e ale produselor alimentare.
)entru !unurile nealimentare %i ser"icii nu exist asemenea determinri =o!iecti"e>, de
aceea, ele sunt cuprinse ,n co%ul minim de consum pe !a$a intui&iei, a !unului sim&, a
experien&ei cercettorului %i a unor <udec&i !a$ate pe ni"elul efecti" al consumului sau pe
caracteristicile dotrii gospodriilor cu !unuri de consum. cest fapt conduce la su!iecti"ism
%i, e"ident, la diferen&e ine"ita!ile ,ntre di"ersele e"aluri reali$ate prin intermediul acestei
metode. 'ot datorit acestei metode, percep&ia cercettorului legat de alimentele necesare
unui trai normal poate conduce la o suprae"aluare a unor componente ale co%ului %i a
!ugetului minim ,n compara&ie cu standardul de "ia& al ma<orit&ii popula&iilor.
plicarea acestei metode ,n 2uropa de 2st se datorea$ perspecti"ei relati" generoase
cu pri"ire la ,nsemntatea ne"oilor fundamentale %i la ni"elul minim de satisfacere a lor,
perspecti" ce deri" %i din impactul "ecint&ii cu &rile de$"oltate asupra concep&iei
colecti"e a standardului normal de "ia&.
8tili$area metodei co%ului %i a !ugetului de consum se poate face cel pu&in ca metod
complementar pentru "erificarea %i fundamentarea re$ultatelor o!&inute prin celelalte
metode. Dac ,n &rile de$"oltate aceast metod a fost a!andonat din cau$a dificult&ii ,n a
selec&iona !unurile %i ser"iciile care ar putea asigura acoperirea ne"oilor ,n condi&ii de
ra&ionalitate, ,n &ara noastr, alctuirea co%ului minim pune ,nc pro!lema selec&iei ne"oilor ce
pot fi acoperite. )entru cercettorii care folosesc minimul de trai ,n fundamentarea msurilor
de protec&ie social este important at7t ni"elul, c7t %i con&inultul concret al acestuia.
22
Sta!ilirea prgului de srcie, prin intermediul metodelor normati"e folosite de
*nstitutul de #ercetare a #alit&ii Bie&ii, se face prin normati"e de consum, care au la !a$
ceea ce se consider c ar tre!ui s consume oamenii pentru a/%i men&ine sntatea %i a
participa la "ia&a %i acti"itatea comunit&ii ,n care trie%te fiecare mem!ru al gospodriei.
ceste normati"e de consum sunt ela!orate de ctre exper&i prin prisma cercetrilor %i au la
!a$ modelul de consum definit de cerin&ele unei alimenta&ii sntoase, de carcteristicile
geografice %i climaterice ale &rii, de normele culturale ale comunit&ii %i de ne"oile
imperati"e ale "ie&ii ,n societatea rom7neasc.
C*@40 .0,?18+.3 con&ine cantitatea %i "arietatea de produse alimentare care asigur
necesarul de calorii, proteine, glucide, lipide, sruri minerale %i "itamine ,n func&ie de "7rst7,
sex %i o!iceiuri alimentare.
C*@40 81.0,?18+.3 @, 71 ;13-,5,, con&ine acele produse nealimentare %i ser"icii care
sunt considerate a fi necesare ,n contextul societ&ii actuale. #ategoriile de cheltuieli la care
face referin& acest co% sunt cele de ,ntre&inere a locuin&ei 9,ntre&inere, energie electric,igiena
locuin&ei, dotarea locuin&ei, telefon, a!onament radio / t":, de transport, de igien personal %i
sntate a mem!rilor gospodriei, de ,m!rcminte ,ncl&minte, %colare pentru copii,
pentru acti"it&i culturale.
#o%ul de produse %i ser"icii este exprimat ,n lei, suma o!&inut repre$ent7nd pragul de
srcie u fost folosite dou praguri : unul de ;4>B,;+18/6 %i unul 71518+. )ersoanele ale
cror "enituri %i cheltuieli totale se situea$ su! pragul de su!$isten& sunt considerate a fi
srace. #ele ale cror "enituri %i cheltuieli se situea$ su! pragul decent sunt considerate a fi
expuse riscului de srcie.
2xist dou tipuri ma<ore de cheltuieli ,n ceea ce pri"e%te constituirea co%ului : cele
,810.;+,51 care sunt considerate o!ligatorii, imposi!il de e"itat 9,ntr&inere, energie electric,
telefon, transport: %i cele 10.;+,51 care sunt dependente de resursele economice disponi!ile ale
gospodriei respecti"e.
;n metoda normati", cheltuielile inelastice repre$int peste .0 M din totalul co%ului
nealimentar %i de ser"icii. ;n schim!, cheluielile elastice de%i sunt dependente de resursele
economice, ele sunt considerate necesare chiar %i ,n condi&iile ela!orrii unui prag de
su!$isten&, deoarece acestea se refer at7t la supra"ie&uirea fi$ic, c7t %i la participarea la
"ia&a social.

continuare
2.2. I87,5.+*3, 71 1-.04.31 . ;6365,1,
2"aluarea srciei se reali$ea$ prin indicatori care msoar inciden&a, profun$imea %i
se"eritatea sa. #ei mai importan&i indicatori ai msurrii srciei, conform ).5.8.D. sunt :
rata srciei reflect amploarea fenomenului,
deficitul mediu de "enit reflect gradul mediu de srcie al indi"i$ilor afla&i su!
pragul de srcie,
indicele deficitului mediu de "enit msoar profun$imea srciei / msura agregat a
deficitului de "enit total fa& de prag, deci a ad7ncimii sau gradului de srcie, ,n
raport cu ,ntreaga popula&ie,
indicele 3oster / +reer 'hor!ecWe reflect se"eritatea fenomenului, prin raportare
la distri!u&ia srciei ,n popula&ia aflat su! prag,
indicele Sen de se"eritate a srciei,
23
rata srcirii "i$ea$ mai degra! procesul de srcire dec7t descrierea dimensiunilor
fenomenului.
2.2.". I87,5.+*3, ;:15,9,5, .>*3763,, 48,7,?18;,*8.01
I85,718/. ;6365,1,
R.+. ;6365,1, 9head count ratio: este cea mai simpl msur a srciei, fiind dat de
propor&ia popula&iei cu "enituri sau cheltuieli situate su! pragul de srcie. 2a msoar
amploarea fenomenului %i se determin prin rela&ia :
6S Q X G n
6S Q rata srciei,
n Q mrimea popula&iei,
X Q numrul de persoane pe gospodrii ale cror "enituri sau cheltuieli F
i
sunt mai
mici dec7t pragul de srcie $.

cest indice este insuficient pentru anali$a fenomenului %i ela!orarea unor politici de
com!atere a acestuia.
? pro!lem esen&ial ,n anali$a srciei "i$ea$, pe pe l7ng propor&ia celor sraci ,n
totalul popula&iei, mrimea deficitului de "enit al popula&iei srace, ,n raport cu pragul de
srcie, deci gradul de srcie.
P3*948B,?1. ;6365,1,
D19,5,+40 71 -18,+ .0 :*:40./,1, ;63.51 9income gap: se refer la suma necesar
pentru ca fiecare indi"id s a<ung la ni"elul pragului de srcie.
Suma "eniturilor suplimentare 9BS: necesare indi"i$ilor afla&i su! pragul srciei,
pentru a ie%i din aceast stare, se determin astfel :
BS Q 9$ F
i
:
)rin utili$area "enituli mediu al indi"i$ilor sraci, rela&ia de mai sus de"ine :
BS Q 9$ / F: Y X
I87,5101 719,5,+404, ?17,4 71 -18,+ 9income gap index:
I
IV
J
Se poate construi un indicator al profun$imii srciei care s corespund conceptului de
gra"itate a acesteia, numit ,87,5101 71 :3*948B,?1 .0 ;6365,1, 9)S:. Se calculea$ astfel :
)S Q sau


)S Q I
IV

J
21
BS Q costul minim al eliminrii srciei,
$n Q costul maxim e"aluat ,n ipote$a c ,ntregii popula&ii i se asigur un "enit egal cu
pragul de srcie.
*ndicele profun$imii srciei repre$int %i o msur a gradului ,n care cheltuielile
asociate eliminrii srciei pot fi, teoretic, reduse prin focali$area perfect a transferurilor
ctre popula&ia aflat su! pragul de srcie, lu7nd ,n considera&ie po$i&ia fa& de prag a
fiecrui srac.
cest indice nu ofer informa&ii despre distri!u&ia srciei, ci reflect deficitul agregat,
fr ,ns a spune nimic asupr deficitelor indi"idule. Dou popula&ii diferite pot a"ea aceea%i
rat %i amploare a srciei, fr ,ns a a"ea aceea%i distri!u&ie a "eniturilor celor afla&i su!
prag. Se simte astfel ne"oia unei msuri suplimentare, care s surprind %i efectul disti!u&iei
!unstrii 9sau srciei:K %i anume, indicatori ai se"erit&ii srciei.

S1-13,+.+1. ;6365,1,
ce%ti indicatori reflect gra"itatea fenomenului, ,ns sunt sensi!ili la modul ,n care
sunt distri!uite "eniturile, respecti" deficitele de "enit ale popula&iei srace ,n raport cu pragul
ales.
;n categoria celor mai folosi&i indici ai se"erit&ii srciei intr indicii 3oster +reer
'hor!ecWe, datorit simplit&ii lor.
3'+
R
Q
3'+
R
Q indicele 3oster +reer 'hor!ecWe de gradul R

*ndicii de se"eritate ai srciei sunt cei pentru care R Z Q 2.
)entru R Q 0, se o!&ine rata srciei, 9X G n:, iar pentru R Q 1 se o!&ine indicele de
profun$ime al srciei, 9)S:.
I87,5101 :6+3.+,5 F*;+13 & G3113 G TA*3>15K1

3'+
2
Q
8tili$ea$ o sum ponderat a deficitelor "eniturilor indi"iduale. )onderile date
diferitelor "alori indi"iduale sunt practic egale cu ele ,nsele, astfel ,nc7t un deficit mai mare
capt o pondere mai mare, un deficit mic capt o pondere mai mic.
;n ciuda faptuli c este mai greu de interpretat, acest indice ofer practic un criteriu
mai sensi!il de ordonare a diferitelor "enituri indi"iduale, ,n raport cu pragul srciei, ceea ce
permite compara&ia at7t a mai mulor distri!u&ii, c7t %i a efectelor diferitelor politici alternati"e
decom!atere a srciei.
Dac R ia "alori mai mari atunci cre%te %i ponderea celor mai sraci ,n agregarea
deficitelor de "enit. Dac R tinde ctre infinit, acest indicator "a reflecta numai starea de
srcie a celei mai srace persoane.
I87,5101 S18
2.
*SS Q 6S [*
\B
S W 91 *
\B
: Y +
S
] , W Q X G 9X S 1:
unde :
*SS Q indicele Sen de se"eritate a srciei,
6S Q rata srciei,
*
\B
Q indicele deficitului mediu de "enit,
+
S
Q coeficientul de inegalitate +ini calculat pentru popula&ia srac.
;n ca$ul ,n care nu exist inegalitate ,n cadrul popula&iei srace %i, deci, +
S
Q 0, atunci
indicele Sen este egal cu indicele de profun$ime a srciei. cest indice &ine seamade
disti!u&ia "eniturilor, ,ns nu este aditi", deci nu se compune prin agregarea msurilor
deficitelor indi"iduale de "enitK ceea ce constituie un de$a"anta< ,n construc&ia profilului
srciei, dar mai ales, ,n ca$ul anali$elor comparati"e.
R.+. 71 ;6365,31 "i$ea$ gradul de srcire a unei gospodrii asociat unei fluctua&ii a
"eniturilor acesteia. Scderile de "enit nu au acela%i efect asupra procesului de srcire,
indiferent de ni"elul ini&ial al "eniturilor, ci este dependent ,n primul r7nd de ni"elul ini&ial al
"eniturilor respecti"ei gospodrii. stfel, cu c7t o gospodrie este mai srac, cu at7t mai
mare "a fi cre%terea asociat unei scderi egale a "eniturilor.
6ata de srcire ofer un instrument de dioagnosticare a riscului srciei cruia,i este
expus un mem!ru al unei colecti"it&i datorit scderii "eniturilor. cest indicator repre$int o
msur a apropierii sau deprtrii destarea de srcie, asociat uni anumit ni"el al "eniturilor,
pornind de la o situa&ie etalon pentru respecti"a comunitate, pragul de trai decental unei
familii standard.
+S Q 2
W
G 10, W
1
Q 2 9. "enit G 5D:
+S Q rata srcirii,
"enit Q "enitul respecti"ei gospodrii
5D Q ni"elul "enitului de trai decent al unei gospodrii standard, format din dou
persoane adulte a"7nd dou salarii medii.
Scderea "eniturilor foarte ridicate se asocia$ cu o cre%tere mai mic a gradului de
srcie, pe c7nd, scderea "eniturilor mici se asocia$ cu o cre%tere mai mare a gradului de
srcie.
D,;:.3,+6/, H8 7,;+3,>4/,. -18,+43,0*3
)entru a calcula disparitatea ,n distri!u&ia "eniturilor sau a cheltuielilor popula&iei, dar
%i pentru a msura se"eritatea srciei, se folose%te 5*19,5,18+40 71 ,812.0,+.+1 G,8,.
cest coeficient "aria$ de la 0 la 1 astfel: dac un coeficient are "aloarea 1 ,nseamn
c tot "enitul popula&iei este concentrat la persoana sau gospodria care reali$ea$ "enitul
maximK dac un coeficient are "aloarea 0 ,nseamn c exist o distri!u&ie perfect egalitar a
"eniturilor, fiecare grup de popula&ie a"7nd un procent din totalul "eniturilor popula&iei egal
cu ponderea grupului ,n totalul popula&iei.
C*19,5,18+40 71 5*8518+3./,1 msoar concentra&ia diferitelor surse de "enituri ,n
totalul "eniturilor. 2l "aria$ de la 1 la 1 astfel: dac coeficientul ia "aloare negati"
,nseamn c ,ntre respecti"a surs de "enit %i "enitul total se sta!ile%te o corela&ie in"ersK o
"aloare mare a coeficientuli de concentra&ie indic un transfer mai focali$at asupra grupului
de sraci, ,n c$ul ,n care acesta este negati" sau asupra grupului cu "enituri mari, ,n ca$ul unei
"alori po$iti"e.
2E
#oeficientul de concentra&ie nu depinde de distri!u&ia ini&ial a "eniturilor ,ntr/o
popula&ie %i este, deci, o msur foarte !un ,n anali$a comparati" a efectelor distri!uti"e ale
diferitelor transferuri.
Diferen&a dintre coeficientul de concentra&ie a uni transfer social %i coeficientul de
inegalitate +ini a popula&iei de transfer este repre$entat de 5*19,5,18+40 71 :3*231;,-,+1 al
respecti"ului transfer social.
2.2.2. I87,5.+*3, ;:15,9,5, ?40+,7,?18;,*8.0,
;nc din 1-D-, 'oJnsend a ini&iat a!ordarea multidimensional ,n lucrarea =Srcia ,n
(area Britanie>, ca alternati" la metodele tradi&ionale de e"aluare a srciei.
2.
De asemenea
%i #erioli %i @ani, cita&i de . 4emni ,n lucrarea =(etode "agi de msurare a srciei>91--0:
au optat pentru o a!ordare multidimensional.
2E
)rogramul 5a&iunilor 8nite pentru De$"oltare propune %i calculea$ un indice al
srciei pe !a$a a trei dimensiuniesen&iale ale "ie&ii : longe"itatea, instruirea %i standardul de
"ia&.
M1+*7. TFR 9'otalF 3u$$F and 6elati"e: are la !a$ teoria mul&imilor "agi %i se
!a$ea$ pe un set de indicatori ai condi&iilor de "ia&, identifica&i pentru ,ntreaga popula&ie
studiat.
ceast metod este considerat total "ag 9sau difu$: pentru c e"it utili$area unor
praguri, a cror alegere este su!iecti" %i total relati" pentru c indicatorii sintetici de
e"aluare a srciei sunt calcula&i pe !a$a distri!u&iilor din e%antion, fiind astfel ,n concordan&
cu conceptul de srcie relati".
plicarea acestei metode este foarte potri"it pentru studiul ni"elului srciei
popula&iilor ,n ca$ul &rilor ,n tran$i&ie ctre economia de pia&.
)ricipalul a"anta< al metodei este acela c pune ,mpreun indicatorii monetari cu cei non
monetari, iar ,n acest mod difu$iunea srciei poate fi identificat pe !a$a unui indicator
glo!al.
(etoda '36 propune definirea unei func&ii continue cu "alori ,n inter"alul [0, 1],
func&ie cu a<utorul creia este e"iden&iat gradul de apartenen& lamul&imea sracilor, al
popula&iei totale sau al unor categorii de popula&ii.
)utem descrie tehnica astfel :
3iind dat mul&imea + %i g ^ +, un element oarecare al mul&imii +, orice su!mul&ime S
a lui + se poate defini ca o mul&ime "ag 9difu$: :
S Q _g, f
s
9g:`
f
s
9g: Q func&ie de apartenen& la mul&imea "ag SK are ca domeniu al "alorilor inter"alul
[0, 1].
2.
).5.8.D., =(etode %i tehnici de e"aluare a srciei>, 2d. 2xpert, Bucure%ti, 1--C, )roiectul de )re"enire %i
#om!atere a Srciei ** G -DG 00C, pg. 1C, apud 'oJnsend, L.,'he concept of po"ertF, 4ondon, 1-D-
2E
).5.8.D., =(etode %i tehnici de e"aluare a srciei>, 2d. 2xpert, Bucure%ti, 1--C, )roiectul de )re"enire %i
#om!atere a Srciei ** G -DG 00C, pg. 1C, apud 4emni .,)annu$i B., (a$$olli B.,#heli B., Betti +.,
=(ultidimensional and 6elati"e )o"ertF 2stimates : 'he case of *talF in the 3irst Ialf of the 5ineties, )aper
presented to the #onference : )o"ertF (easures, 2mploFmnt and Social SecuritF in 'ransition 2conomies>,
8ni"ersitF of aorW, 31 LulF 2 ugust, 1--D
2D
Baloarea f
s
9g: indic gradul de apartenen& al elementului g la S. stfel, f
s
9g: Q 0 arat
c g nu apar&ine lui S, ,n timp ce f
s
9g: Q 1 arat c g ^ ,n totalitate lui S. ;n acela%i timp, 0
bf
s
9g: b1 arat c g ^ ,ntr/o anumit msur, dat de f
s
9g: , lui S.
De la acest teorie general a pornit fundamentarea metodei '36. Se consider
mul&imea + ca fiind e%antionul de n gospodrii o!ser"ate pe parcursul unui an ,n ancheta
*+. Se construie%te ?40/,?1. -.26 (7,94B6) . ;63.5,0*3 S, astfel :
Starea fiecrei gospodrii poate fi e"aluat pe !a$a unui "ector de m "aria!ile, A
1
,...,
A
m.
Baloarea func&iei de apartenen& a unei gospodrii g la mul&imea S a sracilor se calcule$
ca medie ponderat a "alorilor h 9g
i<
:, 9i Q 1, ...n %i < Q 1,..m: ale unei 9485/,, 71 9315-18/1 A,
ata%ate fiecrei caracteristici < %i gospodrii i a"ute ,n "edere.
f9g
i
: Q 9c h9g
i<
: J<: G 9c J<: 9i Q 1,..., n:
J
1
,...,Jm Q sistem generic de ponderi calculate conform metodei.
Balorile 0 %i 1 "or arta o stare sigur de !og&ie, respecti" srcie. Balorile
intermediare "or arta un anumit grad de apartenen& la aceast mul&ime, de unde %i termenul
"ag sau difu$.
Diferen&a dintre metoda '36 %i metodele tradi&ionale const ,n faptul c metoda '36,
fiind o metod multidimensional, plasea$ msurarea srciei ,ntr/un cadru !a$at pe o
mul&ime de indicatori, nu numai monetari, studiind a%a numita =srcie socio economic>,
,n timp ce metodele tradi&ionale, fiind metode unidimensionale, se refer numai la "aria!ile
monetare 9"enituri sau cheltuieli:, msur7nd astfel numai =srcia economic>.
2lementele esen&iale ,n e"aluarea relati" multidimensional a srciei sunt :
/ sta!ilirea indicatorilor de risc,
/ utili$area unor date rele"ante pentru popula&ia studiat,
/ sta!ilirea unei scale de echi"alen& pentru "aria!ilele monetare,
/ aplicarea unei metode de agregare care s conduc la o!&inerea unor indicatori sintetici.
I87,5.+*3, 71 3,;5
)entru fiecare gospodrie din e%antion se ,nregistra$ informa&ii referitoare la un set de
caracteristici ce influen&ea$ !unstarea %i G sau srcia ei.
Se grupea$ ,n dou categorii :
/indicatori de tip efect care exprim stare de srcie sau !unstarea efecti" 9condi&ii de
locuit, posesia de !unuri de folosin& ,ndelungat, cheltuieli totale de consum, aprecierea
su!iecti":,
/ indicatori de tip cau$ care arat riscul de a de"eni srac, exprim srcia poten&ial,
ni"elul educa&ional al capului gospodriei, sexul capului gospodriei, existen&a cel pu&iin a
unui %omer ,n gospodrie.
I87,5.+*3, ;,8+1+,5, 71 1-.04.31 . ;6365,1,
)entru o!&inerea unor indicatori sintetici de e"aluare a gradului de srcie tre!uie
parcur%i c7&i"a pa%i de agregare a acestor "alori prin care se determin succesi" :
/ c7te un indicator sintetic la ni"elul fiecrui indicator de risc,
/ c7te un indicator sintetic la ni"elul fiecrei grupe de indicatori de risc,
/ un indicator sintetic glo!al, ca expresie a gradului de srcie a ,ntregii popula&ii.
*ndicatorul glo!al 9): repre$int media aritmetic a indicatorilor srciei e"alua&i
pentru fiecare gospodrie.
2C
) Q 1 G n c f 9g
i
:,

) "aria$ ,ntre 0%i 1 9 0 Q inexisten&a srcieiK 1 Q toate gospodriile sunt extrem de
srace:.
*ndicatorii de e"aluare a srciei sunt importan&i pentru :
/ compararea strii de srcie a diferitelor categorii de gospodrii la un moment dat,
/ compararea strii de srcie a ,ntregii popula&ii sau a diferitelor categorii de gospodrii
,n timp,
/ identificarea categoriilor de popula&ii ctre care s fie orientate politicile de com!atere a
srciei.
"anta<ul metodei multidimensionale este acela c permite anali$a condi&iilor de
srcie ,mpreun cu cea de non srcie, lucru imposi!il ,ntr/o a!ordare tradi&ional, care
desparte tran%ant popula&ia statistic studiat printr/un prag de srcie.
2-
CAP. #. SPECIFICITATEA SRCIEI I A E$CLUZIUNII SOCIALE
N ROMNIA
#.". P3*:*3/,. @, ;1-13,+.+1. ;6365,1, @, . 1=504B,48,, ;*5,.01
6om7nia a tra"ersat ,n ultimii 30 de ani o perioad de cri$ prelungit, ,n care srcia
s/a agra"at treptat, pe msura trecerii timpului. ;n primii ani dup O-0, %ocul resim&it la
,nceputul tran$i&iei a accentuat procesele de de$agregare sociale conturate ,n anii OC0 %i, ,n
acela%i timp, a expus popula&ia la noi riscuri economice %i sociale. #ele dou "aluri de srcire
accelerat a popula&iei din anii O-0 91--1/1-3 %i 1--D/1---: a contri!uit %i mai mult la
agra"area srciei, popula&ia nereu%ind s mai ias din starea de srcie prin mi<loace proprii.
ceast cri$ a a"ut ca punct de plecare sl!irea structurilor tradi&ionale %i
de$agregarea social. Segmente importante de popula&ie, fiind aflate, ,n acea perioad, ,n
proces de adaptare la noile structuri, au fost respinse la marginea societ&ii, ,n felul acesta,
pier$7ndu/%i locul care ,ncepuse s se cristali$e$e la ni"el socio economic ,naintea
,nceputului tran$i&iei.
Srcirea a fost agra"at %i de cre%terea polari$rii sociale care a crescut rapid dup
primul %oc de srcire al tran$i&iei, coeficientul +ini cresc7nd de la 20 la 30.
2D
)olari$area
social a a"ut loc at7t la ni"elul diferitelor segmente ale colecti"it&ii, c7t %i ,ntre $onele
geografice. stfel, unele $one %i <ude&e au fost afectate %i mai mult de procesul de srcire.
4a cronici$area srciei a contri!uit %i deficitul de capacit&i, care este mult mai greu
de a!sor!it. #ei mai mul&i dintre %omeri au de"enit %omeri cronici, nereu%ind s/%i mai
reoriente$e capacit&ile profesionale, pier$7nd progresi" contactul cu pia&a muncii. ;n unele
ca$uri, acest fapt a condus la de$agregarea "ie&ii personale, a familiei %i a contactelor cu "ia&a
social normal.
;n 6om7nia, srcia %i exclu$iunea social repre$int re$ultatul e%ecului sistemului
social. cest e%ec al sistemului s/a concreti$at, ,n primul r7nd, ,ntr/o cri$ profund a
proiectului socialist, dar %i ,n erorile de strategie care au urmat ,n perioada de tran$i&ie %i care
au condus la cderea de$astruoas a economiei %i la deficitul de politic social de
compensare.
*ndustria a fost de$"oltat ira&ional, ea fiind supus unui proces de restructurare %i
pri"ati$are care nu a reu%it producerea relansrii, ci, mai degra!, definiti"area de$agregriiK
industria con&in7nd $one destul de largi aflate ,n agonie iar %ansele pentru pri"ati$area
reconstructi" fiind foarte mici.
gricultura re"ine la proprietatea pri"at, ,ns loturile de teren sunt fragmentate p7n
la a!surd. De asemenea, lipsa de tehnologie, necapitali$area %i demorali$area ,ncercrilor de
cooperati"i$are ,%i spun cu"7ntul. Satele nu reu%esc s produc eficient %i competiti", ci doar
s/%i asigure simpla supra"ie&uire.
Sistemul de producere a utilit&ilor pu!lice nu a fost nici restructurat, nici
retehnologi$at, cri$a acestuia intr7nd ,ntr/o fa$ explo$i" dup 12 ani de tran$i&ie.
dministra&ia pu!lic ,%i re"ine destul de greu de pe urma complexelor mo%tenite, a
suspiciunilor distructi"e %i a atacurilor continue la care a fost supus de ctre grupurile de
interese.
;n tran$i&ie, unul dintre a"anta<ele 6om7niei a fost acela c, cel pu&in ,n momentul
primului %oc, srcia era mai degra! o stare tran$itorie, fiind re$ultat din erodarea
"eniturilor. (a<oritatea sracilor se aflau ,n <urul sau imediat su! pragul de srcie, iar orice
,n"iorare a economiei putea s reduc rapid din numrul acestora. ;n plus, scderea "eniturilor
2D
6e"ista de sisten& Social, 5r. 3G2002 )lanul 5a&ional nti Srcie %i )romo"are a *nclu$iunii Sociale,
pg. -1
30
era amorti$at de acumulrile anterioare de !unuri. B7n$area locuin&elor de ctre stat
chiria%ilor acestora la pre&uri modice a a"ut un efect po$iti" destul de masi", ma<oritatea
popula&iei de"enind astfel proprietar a locuin&ei.
4a ni"elul &rii noastre, srcia %i exclu$iunea social nu se ,ncadrea$ ,n acea
economie !ine organi$at %i eficient care atinge doar grupuri marginale sla! integrateK ci sunt
re$ultatul unei sla!e economii care atinge segmente importante ale colecti"it&ii.
Srcia extrem a cunoscut o explo$ie gra". lturi de situa&iile !inecunoscute care
au un impact emo&ional enorm 9copiii str$ii, familii fr locuin& care triesc ,n strad sau
,n apropierea gropilor de gunoi sau ,n locuin&e mi$ere %i impro"i$ate:, un numr mare de
persoane se afl ,n situa&ii critice din cau$a datoriilor la ,ntre&inere, a reducerilor se"ere ,n
alimenta&ie %i a imposi!ilit&ii de a se ,ngri<i medical.
Srcia extrem conduce la exclu$iune social greu re"ersi!il datorit
permanenti$rii acestei situa%ii %i a reproducerii ei la ni"elul tinerei genera&ii. =2xclu$iunea
social este pro!a!il procesul cu efectele sociale cele mai negati"e, datorit parali$rii
capacit&ilor de redresare.>
2C

#.2. G34:43, 54 3,;5 3,7,5.+ 71 ;6365,1 :13;,;+18+6 @, 1=504B,481 ;*5,.06 ;1-136
Segmentele cele mai expuse situa&iilor de risc ridicat de marginali$are %i exclu$iune
social se datorea$ unei distri!u&ii inegale a !eneficiilor cre%terii economice dar %i sistemului
de protec&ie social care/%i acoper inadec"at aria sa de acti"itate. Srcia este cel mai !ine
anticipat de acel deficit pe care ,l pre$int anumi&i indi"i$i sau grupuri ,n legtur cu
posi!ilit&ile lor de acces pe pia&a muncii sau chiar de incapacitatea de a a"ea acces ,n acest
domeniu.
;n 6om7nia, cele mai afectate grupuri sunt :
C*:,,, 9H8 9.?,0,, ;63.51< H8 ,8;+,+4/,, ;.4 L5*:,,, ;+36B,,M: repre$int categoria cea
mai afectat de srcie. Situa&iile care au !eneficiat de aten&ia factorilor de deci$ie au
fost cele de tipul =5*:,040 .>.87*8.+> %i ,ntr/o propor&ie mai mic =5*:,040 54
A.87,5.:>. 5a%terile nedorite sau insuficient asumate, c7t %i mortalitatea infantil au
intrat prea pu&in ,n "i$orul autorit&ilor care ela!ore$ direc&iile de inter"en&ie ,n
programele sociale deoarece acestea sunt mai pu&in aflate ,n sfera de interes a
?ccidentului. #opiii care triesc ,n familii ,n care se cumulea$ depri"area financiar
cu cea social sunt expu%i de$agregrii familiale %i, implicit, negli<rii, "iolen&ei sau
a!u$urilor. Dac ,n ?17,40 343.0, munca ,n agricultur nu le ofer copiilor
posi!ilitatea de a studia acas, copiii care pro"in din familii care locuiesc ,n condi&ii
improprii, ,n locuin&e inadec"ate sau impro"i$ate, nici mcar nu dispun de acest spa&iu
minimal pentru a putea studia. ceste condi&ii inadec"ate de locuire, de
supraaglomerare %i multifunc&ionalitate a unui spa&iu %i a%a foarte mic, lipsit de utilit&i
pu!lice conduce la demoti"area participrii %i a performan&elor %colare. 8n alt deficit
care diminuea$ %ansele "iitoare de integrare a copiilor care pro"in din astfel de
familii este acela al alimenta&iei cronice inadec"ate.
*ni&iat %i a%a destul de t7r$iu, ,n 1--D, reforma sistemului de protec&ie a
copilului a fost lipsit de o concep&ie de ansam!lu p7n ,n anul 2000. #hiar %i ,n
momentul de fa& func&ione$ dificil msurile alternati"e la institu&ionali$are, ,n
special plasamentul, dar %i adop&ia na&ional. De cele mai multe ori, calitatea locuirii
,n aceste institu&ii nu este ,ntocmai corespun$toare datorit supraaglomerrii %i a unei
lipse la un spa&iu indi"iduali$at %i o!iecte personale, c7t %i a!u$ul psihologic,
2C
6e"ista de sisten& Social, 5r. 3G2002 )lanul 5a&ional nti Srcie %i )romo"are a *nclu$iunii Sociale,
pg. -0
31
emo&ional sau fi$ic din partea copiilor mai mari sau a personalului de ,ngri<ire, cu
scopul de a/i disciplina.
=C*:,,, ;+36B,,> repre$int grupul cu cel mai mare risc social, care ,ns nu se
afl ,n sistemul de suport %i de supra"eghere al comunit&ii, fiind, ,n schim!, cel mai
"i$i!il %i cel mai mediati$at. cest grup ,i cuprinde %i pe cei ale cror legturi cu
familia sunt inexistente, fragile sau temporare.
=#opiii str$ii> ca %i fenomen este destul de conto"ersat datorit dificult&ilor
,nt7mpinate ,n estimarea dimensiunilor sale. 'otu%i, cercetrile aproximea$ 3000 de
=copii ai str$ii>dintre care se estimea$ c su! 1000 sunt permanent pe strad, restul
copiilor fiind temporar ,n aceast situa&ie.
2-
Datorit dimensiunii sale, aceast
pro!lem a fost ignorat, fapt ce a condus la apari&ia unor focare cu poten&ial social
explo$i" : copii cu stare de sntate precar, expu%i a!u$ului sexual, cu risc crecut de
transmitere a unor !oli, analfa!etism, consum de droguri, delic"en&, apari&ia
cuplurilor care triesc ,n strad.
;nc de la "7rste foarte mici are loc intrarea lor pe pia&a de munc informal cu
scopul de a ,m!unt&i !ugetul familiei sau pentru !ani de !u$unar. 'ot ,n aceste
situa&ii sunt %i copiii care pro"in din familii srace sau cei din institu&ii. #ele mai gra"e
forme sunt acelea de tipul a<utorului dat ,n familie la muncile casnice, ,n agricultur
sau la pia&, dar %i muncile identificate de ei ,n%i%i 9,ncrctor descrctor la pia&, la
maga$inul din "ecintate, ,n consturc&ii, ,n agricultur : sau dup "rsta de 11 ani
munca la negru. De cele mai multe ori, intrarea pe pia&a muncii are drept consecin&
a!andonul %colar sau chiar cel familial %i uneori implicarea ,n acti"it&i ilegale
precum: cer%etoria 9,n re&ea organi$at sau nu:, prostitu&ia sau alte forme de
delic"en&.
T,813,, repre$int un segment multiplu afectat. ;n primul r7nd, educa&ia do!7ndit %i
oportunit&ile reale de inser&ie pe pia&a muncii sunt extrem de reduse. ;n mediul rural,
oportunit&ile de munc ale tinerilor sunt agricultura %i domeniile conexe. ;n aceste
condi&ii ei sunt lipsi&i de asigurrile sociale.
5i"elul de trai al genera&iei tinere depinde de cel do!7ndit de ctre prin&i ,n
ca$ul celor care nu au un loc de munc. )entru ma<oritatea tinerilor, posi!ilitatea de a
de&ine o locuin& proprie este aproape nul.
T,813,, 5.31 :636;1;5 ,8;+,+4/,,01 formea$ grupul cel mai expus riscurilor de
exclu$iune social. Se estimea$ c apoximati" 1.00 de tineri prsesc anual astfel de
institu&ii.
30
;ntruc7t nu au unde s plece, multe din institu&ii ,i &in ,n contiuare, ceea ce
este ilegal. ce%ti tineri pre$int un deficit de sociali$are, ei nu pot duce o "ia&
normal, independent %i nu %tiu s rela&ione$e cu cei din <ur sau s practice "reo
meserie. 2xist localit&i ,n care primriile acord spa&ii de locuit ,n momentul ,n care
ace%ti tineri prsesc institu&iile re$iden&iale. ceste facilit&i pot fi com!inate cu
ser"iciile organi$a&iilor non/gu"ernamentale %i finan&ate de organi$a&ii interna&ionale.
;n cele mai multe ca$uri, ?5+/urile ofer ser"icii complexeK de la locuin& sau chirie
pltit %i produse alimentare %i nealimentare la ser"icii de consiliere profesional %i
chiar locuri de munc ,n cadrul programelor de de$"oltare local.
VN3;+8,5,, constituie un segment destul de important, nu datorit ratei de srcie, ci
datorit numrului foarte mare de pensionari de la ni"elul ,ntregii &ri. )ro!lemele
specifice ale acestei categorii se accentuea$ din cau$a lipsei unor ser"icii speciali$ate
de asisten&. ? alt pro!lem a "7rstnicilor este aceea c "eniturile lor au fost reduse,
2-
*lie, S. =Srcie %i exclu$iune social. *nclu$iunea social ca o!iecti" al sistemului de protec&ie social> ,n
=#alitatea "ie&ii>, nr.3/1 G 2003, pg. 2.
30
*dem, pg. 2E
32
fapt ce a creat o dependen& fa& de ser"iciile medicale %i sociale datorit
imposi!ilit&ii de a/%i mai acoperi cheltuielile $ilnice.
;ntruc7t ma<oritatea "7rstnicilor nu de&in resurse suficiente pentru o "ia&
decent, ei nu pot participa acti" la "ia&a pu!lic, cultural %i social, nu pot lua deci$ii
asupra propriei "ie&i %i nu ,%i pot permite ser"iciile sociale de ,ngri<ire ,n func&iile de
ne"oile indi"iduale.
8n risc alarmant de marginali$are ,l constituie "7rstnicii care locuiesc singuri.
P13;*.8101 9636 0*54,8/6 formea$ acel segment al popula&iei care triesc la periferia
localit&ilor, ,n ma<oritatea ca$urilor.2i sunt persoane care au locuit c7nd"a ,n case
na&ionali$ate, ,n cmine de nefamili%ti care ulterior au fost afectate ,n timp %i prsite.
4a periferia localit&ilor, accesul la aceste spa&ii de locuit este =li!er>, ,ns exist %i
situa&ii ,n care aceste spa&ii sunt controlate de stucturi de tip mafiot. (inima lor
posi!ilitate de a se integra ,n comunitate este afectat de lipsa actelor de identitate sau
a actelor de proprietate asupra spa&iilor de locuit. ceste persoane fr locuin& au
acces doar pe pia&a informal a muncii, cee ce duce la degradarea strii de sntate, la
"enituri insuficiente sau accidente de munc. ccesul la ser"iciile medicale le este
restic&ionat din cau$a lipsei asigurrilor de sntate.
R3*?,,. Situa&ia rromilor constituie, pro!a!il, exemplul cel mai sugesti" ,n ,n&elegerea
mecanismelor care au generat srcia extrem. ;ncep7nd cu anii OC0, efectele cele mai
negati"e ale cri$ei socialiste %i/au pus amprenta asupra popula&iei de rromi. ;n
,ncercarea de a integra popula&ia rrom ,n sistemul %colar %i economic, regimul
comunist a pro"ocat efecte %i asupra oportunit&ii lor de integrare social. daptarea
lor fragil la modernitate, ca urmare a integrrii lor pe pia&a muncii, s/a spul!erat o
data cu excluderea masi" din sistemul economiei formale. )ierderea locurilor de
munc a ,nsemnat at7t pierderea unor "enituri constante %i a !eneficiilor sociale
asociate, c7t %i a!andonul %colar %i insecuritate economic. stfel, au fost accentuate
srcia %i marginali$area social de ctre mentalitatea sensi!il diferit ,n segmentul de
rromi. 4a ,nceputul tran$i&iei a fost stopat procesul de renun&are la meseriile
tradi&ionale, ,ns el a fost reluat o dat ce popula&ia rrom s/a confruntat cu lipsa unor
"enituri constante. 6eu%ita unor astfel de ini&iati"e a fost diminuat de schim!area
preferin&elor generale de consum spre cele de tip occidental.
3actorii care contri!uie la cre%terea "ulnera!ilit&ii acestei etnii sunt : ni"elul
sc$ut de educa&ie %i de calificare profesional, po$i&ia marginal pe pia&a muncii, lipsa
acumulrilor materiale transmisi!ile genera&iei "iitoare 9locuin&a, pm7ntul:,
implicarea ,n economia informal 9care, de%i, poate repre$enta o capcan de natur a
,mpiedica dep%irea marginali$rii, ,n acela%i timp poate constitui o solu&ie la lipsa de
oportunit&i:, numrul mare de copii, stereotipurile negati"e ale celorlalte grupri
etnice %i discriminarea. ;n ca$ul restructurrii unor ,ntreprinderi, primele persoane care
sunt concediate sunt cele de etnie rrom. ;n cele mai multe localit&i din &ar, condi&iile
de locuire ale rromilor sunt cu mult su! standardele na&ionale, ei fiind practic i$ola&i ,n
ade"rate ghetouri. 'oate aceste particularit&i ale popula&iei rrome conduc la !locarea
aceesului ctre !eneficiile sociale. Sistemul de protec&ie social, practic, nu are
capacitatea de a asigura "reo form de spri<in ,n ca$ul grupurilor de rromi care
pre$int diferite grade de nomadism.
33
#.#. D,8.?,5. ;6365,1, @, . ;6365,1, ;1-131 H8+31 .8,, "'') & 2#
-.1
E.3
11.2 11.3
12..
13.C
11.1
10.-
C.E
2..1
20.1
30.3
30.C
33.2
3..-
30.E
2C.-
2..1
0
.
10
1.
20
2.
30
3.
10
1--. 1--E 1--D 1--C 1--- 2000 2001 2002 2003
O
saracie se"era saracie
S43;. : =Dinamica srciei %i a srciei se"ere ,n perioada 1--. 2003>K 6aport
ela!orat de Banca (ondial %i #..S.).*.S., oct. 2003K JJJ.caspis.ro
Dup anul 2000, are loc al doilea inter"al de scdere a ratei srciei ,n pri"in&a celor
dou praguri, ceea ce plasea$ riscul srciei su! cel ,nregistrat ,n 1--..
C31@+131. 15*8*?,56 @, 7,8.?,5. ;6365,1,
4a ni"elul &rii noastre, srcia pre$int o dinamic in"ers fa& de cre%terea
economic. nali$a srciei ,nainte de 2003 rele" elasticitatea ridicat a dinamicii srciei la
cre%terea economic sau influen&a considera!il pe care o are economia asupra ratelor
srciei.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
PIB real Saracie
S43;. : =Dinamica srciei %i a srciei se"ere ,n perioada 1--. 2003>K 6aport
ela!orat de Banca (ondial %i #..S.).*.S., oct. 2003K JJJ.caspis.ro
31
D,8.?,5. ;6365,1, :1 ?17,, 71 31B,718/6
6iscul srciei este mult mai ridicat ,n mediul rural, ,ns ,n cel ur!an srcia este mai
profund datorit deficitului mai mare de consum. De asemenea, ,n mediul ur!an, o mare
parte a popula&iei srace trie%te ,n acelea%i condi&ii ca cei din mediul ur!an, fiind ,ns pri"a&i
de resursele unei agriculturi de supra"ie&uire, a"7nd astfel mai pu&ine op&iuni.
;n anul 2003, la ni"elul am!elor medii de re$iden& are loc o scdere a ratei srciei %i
a srciei se"ere.
3D.E
2-.2
12.3
13.0
1E.3
1D.C
11.D
12.1
3C.0
1..2
12..
20.2 20.E
22.2
2..-
1C.C
1D.E
13.C
0
10
20
30
10
.0
E0
1--. 1--E 1--D 1--C 1--- 2000 2001 2002 2003
O
6ural 8r!an
S43;. : =Dinamica srciei %i a srciei se"ere ,n perioada 1--. 2003>K 6aport
ela!orat de Banca (ondial %i #..S.).*.S., oct. 2003K JJJ.caspis.ro
D,8.?,5. ;6365,1, :1 312,48,
;n ultimii ani, cri$a economic a afectat ,n mod inegal regiunile &rii. ;n $onele din
estul %i sudul &rii inciden&a srciei este mai mare, iar ,n $ona de "est, aceasta este mai mic.
+ra"itatea cea mai mare o pre$int regiunea de nord est care cuprinde nordul (oldo"ei
9<ude&ele Bacu, Boto%ani, *a%i, 5eam&, Sucea"a %i Baslui:, %i, ,n care rata srciei dep%e%te
10 M , adic 1,. milioane de sraci
31
.
Distri!u&ia regional a srciei, ,n anul 2001, conform )lanului 5a&ional nti
Srcie %i )romo"are a *nclu$iunii Sociale este urmtoarea :
31
JJJ.caspis.ro, )lanul 5a&ional nti Srcie %i )romo"are a *nclu$iunii Sociale
3.

S43;. : )lanul 5a&ional nti Srcie %i )romo"are a *nclu$iunii Sociale, 2002K
JJJ.caspis.ro
;n perioada 1--. 2000 s/au ,nregistrat cre%teri ale ratei srciei ,n toate regiunile
&rii, "alorile maxime ating7ndu/le Bucure%tiul %i regiunea de Best.
;n perioada 2000 2001 situa&ia se schim! astfel ,nc7t modificrile ,n ratele srciei
pentru E regiuni pre$int "alori negati"e, procesul de srcire continu7nd ,n regiunea de Sud
Best %i 5ord 2st, cele mai srace $one.
;n interiorul regiunilor, estimrile fcute pentru ratele de srcie ale comunelor %i
ora%elor indic o eterogenitate mare a localit&ilor din perspecti"a ni"elului de trai. ;n mediul
rural, regiunea cea mai eterogen este cea de Best ,ntruc7t comunele sale au rate de srcie
cuprinse ,ntre 12 M %i CD M. De asemenea, acela%i lucru poate fi o!ser"at %i ,n ceea ce
pri"e%te inegalitatea. ;n regiunea de Best, coeficientul +ini are "alori cuprinse ,ntre 0,22 %i
0,32, fapt ce se explic prin existen&a unor comune cu o inegalitate foarte co!or7t, dar %i a
unor comune ,n care discrepan&ele ,n ceea ce pri"e%te !unstarea popula&iei sunt pronun&ate.
Spre deose!ire de mediul rural, regiunea de Best de&ine ,n mediul ur!an un ni"el de
!unstare ridicat %i o inegalitate relati" sc$ut.
6egiunea de 5ord Best este o regiune mult mai omogen ,n mediul rural, ,ns este
relati" eterogen ,n mediul ur!an, acolo unde ratele de srcie "aria$ ,ntre 10 M %i 11 M.
4a ni"elul &rii exist localit&i rurale ,n toate regiunile care ating "alori co!or7te ale
inegalit&ii, coeficientul +ini lu7nd "alori de 0,22, ,n timp ce, ,n mediul ur!an, ,n nici o
localitate, coeficientul +ini nu ,nregistrea$ "alori su! 0,2.. Se o!ser" astfel destul de u%or
c mediul rural este mai eterogen dec7t cel ur!an din perspecti"a inegalit&ii.
RURAL
RATELE SRCIEI N LOCALITI INEGALITATEA N LOCALITI
(GINI:
R12,481. M,8,?4?
H8 312,481
M.=,?4?
H8 312,481
C*19,5,18+
71 V.3,./,1
M,8,?4?
H8 312,481
M.=,?4?
H8 312,481
C*19,5,18+
71 V.3,./,1
NE <"( <( <"( 0,2. 0,31 0,01
3E
SE 0,1D 0,C. 0,23 0,22 0,3C 0,0D
S 0,1C 0,E. 0,22 0,23 0,31 0,0.
SV 0,1- 0,-0 0,2. 0,23 0,31 0,0.
V 0,12 0,CD 0,33 0,22 0,32 0,0E
NV <"! <)! <"P 0,23 0,31 0,0.
C18+34 0,11 0,E1 0,21 0,23 0,3E 0,0D
S43;. : =Iarta srcie ,n 6om7nia>K 6aport ela!orat de #..S.).*.S., 2003K
JJJ.caspis.ro,

URBAN
RATELE SRCIEI N LOCALITI INEGALITATEA N LOCALITI
(GINI:
R12,481. M,8,?4?
H8 312,481
M.=,?4?
H8 312,481
C*19,5,18+
71 V.3,./,1
M,8,?4?
H8 312,481
M.=,?4?
H8 312,481
C*19,5,18+
71 V.3,./,1
NE 0,1. 0,11 0,2. 0,2C 0,32 0,01
SE 0,1E 0,E0 0,31 0,2C 0,3. 0,0.
S 0,13 0,.1 0,2D 0,2D 0,31 0,01
SV 0,11 0,.. 0,3. 0,2E 0,32 0,0.
V 0,13 0,3- 0,21 <2P <2' <#
NV 0,10 0,11 0,3E 0,2D 0,33 0,0E
C18+34 0,12 0,10 0,2C 0,2. 0,30 0,01
S43;. : =Iarta srcie ,n 6om7nia>K 6aport ela!orat de #..S.).*.S., 2003K
JJJ.caspis.ro
4a fel ca ,n anii anteriori< regiunea 5ord 2st rm7ne cea mai srac. #ele care
urmea$ sunt regiunile sudice : Sud 2st, Sud, Sud Best. ;n anul 2003, este de remarcat
faptul c regiunea de 5ord 2st ,nregistrea$ cea mai serioas reducere a riscului de srcie,
%i anume, cu D procente.
R12,481. "'') 2 22 2# D,91318/
. 9./6 71
"'')
D,91318/
. 9./6 71
2
D,91318/.
9./6 71
22
NE 3D,. 1C,. 12,. #)<% /2,1 /13,0 /D,1
SE 2E,3 3C,1 32,3 2'<2 2,- /-,2 /3,0
S 2D,E 10,0 33,1 2'<' 2,2 /10,1 /3,2
SV 2C,. 31,. 32,. #2<" 3,E /2,1 /0,1
V 1D,- 30,1 22,2 "!<" 0,2 /12,0 /1,1
NV 22,2 31,1 23,0 "(<( /1,. /1E,D /.,3
C18+34 23,- 31,1 23,1 2<# /3,E /11,1 /3,1
B45431@+, 10,2 1C,2 10,E !<" /2,1 /10,0 /2,.
S43;. : =Dinamica srciei %i a srciei se"ere ,n perioada 1--. 2003>K 6aport
ela!orat de Banca (ondial %i #..S.).*.S., oct. 2003K JJJ.caspis.ro
3D
D,8.?,5. ;6365,1, H8 9485/,1 71 1+8,1
Singura etnie care ,nregistrea$ o rat a srciei mai mare dec7t ,n 1--. este cea a
rromilor, afl7ndu/se chiar la o distan& destul de mare fa& de celelalte categorii. ceasta
reu%e%te ,n anul 2003 s scad doar cu 2 procente, de dou sau de trei ori mai pu&in dec7t
e"olu&ia celorlalte etnii.
21.D
1-.1
2-.2 2-.E
32.0
31.D
2-.E
2C.0
21.1
D3.-
D2..
D-.1
C2..
C0.0
C3.0
C1.C
DC.C
DE.C
0
10
20
30
10
.0
E0
D0
C0
-0
1--. 1--E 1--D 1--C 1--- 2000 2001 2002 2003
romana maghiara roma alta etnie
S43;. : =Dinamica srciei %i a srciei se"ere ,n perioada 1--. 2003>K 6aport
ela!orat de Banca (ondial %i #..S.).*.S., oct. 2003K JJJ.caspis.ro
D,91318/1 H8 3.+. ;6365,1,
"'') 2 2# O 9.+. 71 "'') O 9.+. 71 2
R*?N86 21,D 31,D 21,1 /1,3 /2-,C
M.2A,.36 21,- 31,2 11,- /32,0 /.2,3
R*?6 (#<' !#< (P<! %< G(<)
A0+6 1+8,1 30,. 3D,0 1C,E /3-,0 /1-,C
S43;. : =Dinamica srciei %i a srciei se"ere ,n perioada 1--. 2003>K 6aport
ela!orat de Banca (ondial %i #..S.).*.S., oct. 2003K JJJ.caspis.ro
;n 2003, celelalte na&ionalit&i se ,nscriu la ni"elul sau chiar su! ni"elul perioadei cu
cea mai mic rat a srciei 91--. / 1--E:.
D,8.?,5. ;6365,1, H8 9485/,1 71 -N3;+6
#a %i p7n ,n anii trecu&i, tinerii %i copiii rm7n ,n continuare categoriile cele mai
expuse la srcie, riscul fiind ,ns ,n scdere ca %i pentru restul popula&iei. #ea mai pu&in
afectat de srcie este categoria de "7rst acti".
"'') 2 2# O 9./6 71 "'') O 9./6 71 2
& "% .8, 2C,3 11,2 2-,- .,E /2D,3
") & 2% .8, 31,D 11,E 31,- 0,E /2C,.
2) & P% .8, 21,0 31,3 21,E 3,2 /30,C
P) .8, @, :1;+1 30,C 3.,2 21,- /1-,2 /2-,1
S43;. : =Dinamica srciei %i a srciei se"ere ,n perioada 1--. 2003>K 6aport
ela!orat de Banca (ondial %i #..S.).*.S., oct. 2003K JJJ.caspis.ro
3C
6aportat la %ocul celui de/al doilea "al al srciei ,nainte de 2000 , riscul de srcie la
popul&ia "7rstnic s/a ,m!unt&it datorit protec&iei oferite acestei categorii.
0
1 0
2 0
3 0
1 0
. 0
1 - - . 1 - - E 1 - - D 1 - - C 1 - - - 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3
0 / 1 1 a n i 1 . / 2 1 a n i 2 . / E 1 a n i E . a n i s i p e s t e
S43;. : =Dinamica srciei %i a srciei se"ere ,n perioada 1--. 2003>K 6aport
ela!orat de Banca (ondial %i #..S.).*.S., oct. 2003K JJJ.caspis.ro
D,8.?,5. ;6365,1, H8 9485/,1 71 ;+.+4+40 *54:./,*8.0
D,8.?,5. ;6365,1, H8 9485/,1 71 ;+.+4+40 *54:./,*8.0 .0 5.:404, 2*;:*763,1,
S+.+4+40 *54:./,*8.0 "'') 2 2# O 9.+. 71 "'') O 9.+. 71 2
S.0.3,.+ 11,C 1D,3 C,1 /31,. /.3,0
P.+3*8 1,0 3,0 1,3 S33,E /.1,C
L4536+*3 :1 5*8+ :3*:3,4
H8 .5+,-,+6/, 8*8 .23,5*01
(,8504;,- .C4+*3 9.?,0,.0)
30,1 11,C 30,2 /0,D /32,E
L4536+*3 :1 5*8+ :3*:3,4
H8 .5+,-,+6/, .23,5*01
(,8504;,- .C4+*3 9.?,0,.0)
.0,2 .D,3 1C,2 /1,0 /1E,0
*?13 10,D .0,3 31,1 /1.,E /31,D
P18;,*8.3 2.,. 31,C 21,- /11,1 /31,1
E01-< ;+4718+ 3,D E,E 3,- S.,E /10,D
C.;8,5 3-,- E0,D 12,1 SE,1 /30,3
A0+40 (?,0,+.3 H8 +13?18<
>6+3N8< 71:18718+)
1-,D ED,1 .D,2 S1.,1 /11,D
S43;. : =Dinamica srciei %i a srciei se"ere ,n perioada 1--. 2003>K 6aport
ela!orat de Banca (ondial %i #..S.).*.S., oct. 2003K JJJ.caspis.ro
;n anul 2003 au existat de dou ori mai pu&ini salaria&i fa& de anul 2000. 2xist, totu%i,
o oarecare ameliorare, mai ales la ni"elul celor mai afectate grupuri, %i anume : ele"ii,
studen&ii, %omerii %i cei care lucrea$ pe cont propriu.
3-
D,8.?,5. ;6365,1, H8 9485/,1 71 ;+.+4+40 *54:./,*8.0 .0 ,87,-,B,0*3
11.2
-.0
1C..
11.0
.0.1
3...
...3
.D.3
.0.-
11.-
.1.3
3-.3
21.2 20.D
31.1
2-.2
21.E
3E.D
0
10
20
30
10
.0
E0
D0
1--. 1--E 1--D 1--C 1--- 2000 2001 2002 2003
Salariat
4ucrtor pe cont propriu
,n acti"it&i non agricole
9inclusi" a<utor familial:
4ucrtor pe cont propriu
,n acti"it&i agricole
9inclusi" a<utor familial:
omer
)ensionar
2le", student
S43;. : =Dinamica srciei %i a srciei se"ere ,n perioada 1--. 2003>K 6aport
ela!orat de Banca (ondial %i #..S.).*.S., oct. 2003K JJJ.caspis.ro
D,8.?,5. ;6365,1, H8 9485/,1 71 8,-1040 71 1745./,1
S/a constatat c ni"elul de educa&ie constituie cel mai important predictor al riscului de
srcie. 6iscul srciei este aproape anulat prin participarea indi"i$ilor la o form superioar
de educa&ie, iar cu c7t ace%tia aprofundea$ mai multe cicluri de ,n"&m7nt, cu at7t se reduce
riscul de a de"eni srac.
..,D
3D,D
2-,0
1-,3
10,3
1,3
1,.
0
10
20
30
10
.0
E0
fara scoala scoala primara gimna$iu scoala
profesionalaGde
ucenici
liceu scoala
post liceala
facult at e sau
colegiu
S43;. : =Dinamica srciei %i a srciei se"ere ,n perioada 1--. 2003>K 6aport
ela!orat de Banca (ondial %i #..S.).*.S., oct. 2003K JJJ.caspis.ro
D,8.?,5. ;6365,1, H8 9485/,1 71 84?6340 71 5*:,, :1 2*;:*763,1
+ospodriile care ,nregistrea$ trei sau mai mul&i copii sunt mult mai expuse la srcie
sau srcie se"er dec7t cele cu mai pu&ini copii. ;n 2001, nu exist o ameliorare a situa&iei
familiilor cu mai mul&i copii, ,ns, ,n 2003 are loc o scdere a riscului de srcire de D,E
procente pentru aceste familii.
10
6ata srciei "aria$ ,n func&ie de "7rsta mem!rilor unei gospodrii, iar noile aloca&iile
pentru familii sunt considerate a a"ea un efect semnificati" asupra acestor categorii de
popula&ii.
2 1 . 1
2 3 . 1
2 C . D
E 1 . 2
. E . C
E C . .
1 - . C
E C . E
0
1 0
2 0
3 0
1 0
. 0
E 0
D 0
C 0
1 - - . 1 - - E 1 - - D 1 - - C 1 - - - 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3
f a r a c o p i i 1 c o p i l 2 c o p i i 3 s i m a i m u l t i c o p i i
S43;. : =Dinamica srciei %i a srciei se"ere ,n perioada 1--. 2003>K 6aport
ela!orat de Banca (ondial %i #..S.).*.S., oct. 2003K JJJ.caspis.ro
#.%. D,;531:.8/. 7,8+31 ?17,40 43>.8 @, ?17,40 343.0
!ordarea srciei din perspecti"a dihotomiei ur!an rural se face prin raportare la
srcia de consum din mediul rural %i srcia extrem, multi dimensional din mediul ur!an.
? regiune este cu at7t mai srac cu c7t acea regiune are o pondere mai ridicat a
popula&iei rurale. ;ntruc7t 6om7nia de&ine aproximati" <umtate din popula&ie la ni"el rural
91D M:, ea se diferen&ia$ fa& de &rile din 8. 2. %i cele din #.2.2. ,n tran$i&ie 9excep&ie face
)olonia: ale cror popula&ii din mediul rural nu dep%esc 20 M din totalul &rilor respecti"e.
4a ni"el adiminstrati", &ara noastr este alctuit din 2 ECE comune, care includ 12 D13 sate.
32
ceste sate se diferen&ia$ destul de mult pe criterii precum : "olumul popula&iei,
accesi!ilitatea 9distan&a fa& de un ora% sau fa& de un drum european:, tipul administrati" al
satului 9centru de comun sau sat apar&intor:.
Diferen&ele dintre mediul ur!an %i cel rural s/au ad7ncit %i mai mult dup 1-C- datorit
schim!rilor structurale, cee ce a condus la de$a"anta<area $onelor rurale cu pri"ire la
infrastructur, utilit&i pu!lice, confortul locuin&ei, dar %i accesul la ser"iciile de educa&ie %i
sntate.
#.%.". S6365,. 71 5*8;4?
4a ni"elul anului 2002, ,n 6om7nia se ,nregistrau E,3 milioane de persoane srace din
care apoximati" o treime fceau parte din mediul ur!an 92,1 milioane persoane:, restul de 1,2
32
Stnculescu (., S.,9coord.: Srcie ur!an %i srcie rural, JJJ.icc".ro
11
milioane de persoane apar&ineau mediului rural.
33
stfel, srcia de consum, estimat ,n
func&ie de consumul gospodriilor, este mult mai extins ,n mediul rural.
Srcia de consum pe medii de re$iden&, 2002
S6365,1
.0,?18+.36
S6365,1
1=+31?6
S6365,1
+*+.06
P3.2 71 ;6365,1 BM 942*: CD2,00. 1,0E0,E.C 1,.3.,3D0
NAIONAL
5umr persoane srace 1,210,D21 2,3EE,110 E,2E.,1CE
)ondere persoane srace ,n total popula&ie ..EM 10.-M 2C.-M
Deficit mediu de consum 0.0111 0.023- 0.0D.-
URBAN
5umr persoane srace 31D,210 E31,11D 2,0C0,012
)ondere persoane srace ,n total popula&ie 2.DM ..1M 1D.EM
Deficit mediu de consum 0.00.- 0.011- 0.011D
RURAL
5umr persoane srace C-3,.11 1,D31,--2 1,1C.,111
)ondere persoane srace ,n total popula&ie -.1M 1D..M 12.1M
Deficit mediu de consum 0.01D- 0.03C3 0.11ED
S43;. : =Srcie ur!an %i srcie rural>K 6aport ela!orat de *.#.#.B., no". 2001K
JJJ.icc".ro
;n 6om7nia, e"olu&ia srciei a fost in"ers propor&ional cu e"olu&ia general a
economiei. ;ncep7nd cu anul 2000, cre%terea economic a determinat o scdere semnificati"
a numrului %i ponderii persoanelor aflate 7n srcie total de la 3E M la 2- M din popula&ia
total. 6atele srciei extreme %i ale srciei alimentare au ,nregistrat, ,ns, scderi mult mai
moderate, de la 11 M la 11 M, respecti" de la D M la E M at7t la ni"el na&ional, c7t %i la ni"elul
mediilor de re$iden&
31
.
Studiile reali$ate su! egida Bncii (ondiale %i a #S2 9#enter for Social and
2conomic 6esearch: confirm existen&a a dou su!perioade distincte raportate la cre%terea
economic %i e"olu&ia srciei ,n 6om7nia:
/ "''P & "'''K perioad ,n care a a"ut loc un 7150,8 15*8*?,5 ce a a"ut ca
repercusiune diminuarea considera!il a consumului la ni"elul ,ntregii
popula&ii. ;n aceast perioad popula&ia rural a pierdut mai pu&in dec7t
popula&ia ur!an, salaria&ii au suferit mai pu&in dec7t cei pe cont propriu, iar
gospodriile cu situa&ie !un sau medie %i/au redus consumul mai mult dec7t
cele mai srace 10 M gospodrii.
/ 2 & 22K perioad ,n care a a"ut loc o 531@+131 15*8*?,56 5*8;+.8+6 %i,
e"ident, o cre%tere a consumuli la ni"elul ,ntregii popula&ii. ;n aceast perioad,
popula&ia rural a c7%tigat mai pu&in dec7t cea ur!an, salaria&ii %i lucrtorii pe
cont propriu, ,n sectoare ne agricole, au c7%tigat mai mult dec7t cei ,n
agricultur, iar gospodriile cu o situa&ie !un sau medie %i/au ,m!unt&it
consumul ,n msur mult mai mare dec7t cele mai srace 10 M gospodrii.
P3,85,:.0101 5.3.5+13,;+,5, .01 ;6365,1, 71 5*8;4? 7,8 R*?N8,. sunt :
este 1=,;+,8;6 92- M din popula&ie ,n 2002:K
este 10.;+,56 la cre%terea economicK
33
Stnculescu (., S.,9coord.: Srcie ur!an %i srcie rural, JJJ.icc".ro
31
Stnculescu (., S.,9coord.: Srcie ur!an %i srcie rural, JJJ.icc".ro
12
este H8 ;567131, ,ns inegalitatea social este ,n cre%tereK
este ;4:139,5,.06, ,ntruc7t distan&a medie dintre consumul gospodriilor %i
pragul de srcie este relati" mic, iar ponderea popula&iei care se afl ,n
imediata apropiere a pragului de srcie este destul de mareK
este predominant +1?:*3.36.
Srcia de consum afectea$ toate &rile aflate ,n tran$i&ie, ,ns nu %i pe cele de$"oltate
%i poate fi com!tut prin cre%tere economic, acest tip de srcie afl7ndu/se de<a ,n
descre%tere.
#.%.2. S6365,. 1=+31?6< ?40+, & 7,?18;,*8.06
C.3.5+13,;+,5,01 ;6365,1, 1=+31?1 din mediul ur!an sunt urmtoarele :
T36;6+43,01 15*8*?,51
/ lupt permanent pentru supra"ie&uireK
/ %oma< sau su! / ocupare ,n economia su!teranK
/ salarii foarte sc$ute pentru anga<a&iK
/ copilul ca aductor de "enituri ,n gospodrieK
/ desf%urarea de acti"it&i oca$ionaleK
/ lipsa cronic a !anilor %i a unor economiiK
/ neacoperirea cronic a ne"oilor alimentareK
/ achi$i&ionarea produselor alimentare pe credit.
T36;6+43,01 ;*5,.01 @, :;,A*0*2,51
/ concentrarea ,n cartiere, "ecint&i sau micro $one din centrul sau la periferia
ora%elorK
/ comportament demografic atipic 9cstorii neoficiale, familii monoparentale,
numr mare de copii:K
/ supraaglomerarea locuin&ei %i a $oneiK
/ lipsa intimit&iiK
/ locuire ilegal ,n condi&ii mi$ereK
/ inciden& ,nalt a alcoolismului, a "iolen&ei familiale %i a infrac&ionalit&iiK
/ deficit educa&ional considera!ilK
/ pro!leme de sntateK
/ profil psihologic caracteri$at de nea<utorare.
;n 6om7nia, srcia extrem se afl ,n str7ns legtur cu transformrile sociale de
dup 1--0, cu fenomenul persoanelor fr locuin&, cu %oma<ul %i cu forme de de$organi$are
social. 2a este concentrat la ni"elul tinerilor, copiilor %i a mediului de re$iden& ur!an.
Srcia extrem, multi dimensional mai este numit ,n literatura de specialitate %i
=noua srcie>. 2a repre$int o!iectul preocuprilor &rilor de$"oltate din 2uropa, dar %i a
Statelor 8nite ale mericii ,ntruc7t aceast srcie nu poate fi =tratat> prin cre%tere
economic, ci necesit o a!ordare mult mai complex din perspecti"a drepturilor
fundamentale ale omului, ale inclu$iunii sociale %i a politicilor de de$"oltare a persoanelor
srace.
=5oua srcie> repre$int o stare de depri"ri multiple, de deri", ce nu poate fi
dep%it de persoanele aflate ,n aceast stare, ci numai cu a<utorul inter"en&iilor din exterior.
2a este asociat cu fragili$area rela&iilor de familie, sl!irea coe$iunii sociale, chiar
neparticipare sau marginali$are, tendin&e de etnici$are %i de concentrare ,n $one segregate
teritorial, =cultura de cartier>.
13
=5oua srcie> se afl ,n plin proces de de$"oltare datorit cre%terii inegalit&ii %i a
sl!irii coe$iunii sociale %i afectea$ at7t &rile ,n tran$i&ie, c7t %i pe cele de$"oltate. ;n
momentul actual nu exist, ,nc, solu&ii clare pentru com!aterea srciei extreme, nici mcar
,n democra&iile a"ansate. cesta este %i moti"ul pentru care =noua srcie> constituie
pro!lema cheie a srciei at7t la ni"elul &rii noastre, c7t %i la ni"elul celorlalte &ri.
S6365,. 71 5*8;4? -13;4; ;6365,. ?40+, & 7,?18;,*8.06

S6365,. 343.06 S6365,. 43>.86
P3*>01?6
5A1,1:
Srcia de consum Srcia extrem
T,: 71
;6365,1:
='radi&ional>
)redominant temporar
=5ou>
)ersistent
D,?18;,481: 2xtins, ,n scdere 6elati" redus, ,n cre%tere
P3*948B,?1: Superficial, dar mai profund
dec7t srcia de consum din
mediul ur!an
)rofund, srcie alimentar
com!inat cu insecuritatea
locuin&ei %i exclu$iune social
A;*5,.+6 54: Satul, &ranul, pro!lema
agriculturii
@one srace din ora%e,
or%eanul srcit, restructurarea
industriei, mic
infrac&ionalitate, prestigiu
negati"
S43;. : =Srcie ur!an %i srcie rural>K 6aport ela!orat de *.#.#.B., no". 2001K
JJJ.icc".ro
11
1.
1E
1D

1C