Sunteți pe pagina 1din 4

FRATII JDERI-REZUMAT

Trilogia Fraii Jderi


este alctuit din romanele Ucenicia lui Ionu (1935), ,,Izvorul-
alb(193) !i ,,"amenii #riei sale(19$%)&'ceasta evoc e(oca
domniei lui )te*an cel #are +ntre anii 1$9 !i 1$,5, *iind considerat o
e(o(ee, un am(lu (oem e(ic care (oveste!te *a(teeroice, +m(letind
datele istorice cu (rodusele *iciunii !i ale le-endei&
Primul volum
se desc.ide cu descrierea .ramului de la #anastirea /eamt,
undemultimea astea(ta in*ri-urata sosirea lui 0te*an& 'tmos*era este
de multumire siec.ilibru& 1ara are drumuri asezate, dre-atorii,
(ro(rietatile sunt asi-urate (rin danii siurice& In centrul cartii sta
*amilia comisului #anole 2ar-/e-ru, ai carei *ii au indeletniciridintre
cele mai di*erite& 3n acest moment intr +n scen Ionu 4der care
vesteste ca alaiul domnesc se a(ro(ie !i/ec.i*or 5liman& 6in
(ovestea btr7nului staroste, (lin de umor, a*lm des(re rzboiul
lui)te*an cu aceast ar *r r7nduial, unde (oruncesc muli
st(7ni& 1ot acum secontureaz vec.iul con*lict domnitor-
boieri&8acem a(oi cuno!tin cu *amilia lui #anole - 2r /e-ru
al crui *eciori sunt cu toii +nc.inai slu9bei domne!ti: 0imion-comis !i
el; /icoar - clu-r care sub anteriul mona.al(oart arme; 5ristea
al doilea comis a*lat sub in*luena *rumoasei sale sotii
5andac.ia,6amian-ne-utor la <iov dar oc.iul desc.is al
domnitorului (este .otare, Ionu - mezinulcare este c.emat tot in
acea zi +n slu9ba domneasc&Intrand in slu9ba coconului
domnesc,4der cel mititel si 'le=andrel->oda ince( sa
secunoasca,(ovestindu-si diverse lucruri&#icul voievod ii marturiseste
lui Ionut l-a luat sub ari(asa ca (e un (rieten si doreste sa-i
marturiseasca ? o taina de dra-oste dar nu inainte de a sele-a o
*ratie de cruce intre ei&Intri-a se +nv7rte!te, mai ales +n 9urul tentativei
nereu!ite a lui @o-olea 2o-onat de a-l r(i (e5atalan,armsarul
domnesc care are +nsu!iri ma-ice deoarece in el este concentrat
(utereavoievodului&'r.imandritul 'm*ilo.ie !i (rintele 1imotei sunt
dascli vestii de la care Ionu are multe de +nvat& & 5andoarea
t7nrului erou -Ionut 2ar-/e-ru-este relie*at mereu de ctre
/ec.i*or 5liman, care +l nume!te m7nz& 17nrul cunoa!te !i (rima
criz erotic& 6ra-ostea (entru 9u(+nia /asta, de la Ion!eni, +l
determin s trdeze *ria de cruce cu 'le=ndrel->od -
*iuldomnitorului& 're (rile9ul s-!i treac e=amenul de o!tean
adevrat, (rin lu(ta vite9easc cudu!manii lui >od, salv7nd viaa
*iului domnesc& Ionu dovede!te c este *ormat ca o!tean +ntim(ul
lu(tei contra ttarilor c7nd +l a9ut (e 0imion s ca(tureze (e *iul lui
#amac Aan& '(oi,cum se +nt7m(la *recvent +n acele vremi, are loc o
ie!ire +n (rad a ttarilor +n urma creiacade +n robie 9u(7nia /asta -
(rima dra-oste a lui Ionu&Bvadarea necu-etat din cadrul *amilial
este (7n la urm (entru Ionu o cltorieco-nitiv(cunoscuta) - tem
e(o(eic(se re*era la *a(te de eroism) !i ea +n roman& '*l7nd
c 9u(7nia /asta a *ost v7ndut unui serai, Ionu se duce de unul
sin-ur s-o smul-a din m7inileturcilor c.iar in cetatea lor bine a(rat&
6ar 9u(7nia, (entru care a *ost +ntre(rins +ntrea-aaciune eroic nu
se mai a*l (rintre cei vii, deoarece (re*erase s se arunce din va(or
+n a(dec7t s cad +n m7na turcilor&


Volumul urmtor - Izvorul - Alb

este romanul cunoa!terii ma-ice& 3n aceast

cartese + nmul esc cr edi n el e mi t i ce car e sunt + nt r i t e !i (
r i n di mensi unea monument al !i *antastic con*erit, unor
su(u!i ai domnitorului cum ar *i *raii 5liman, *eciorii
starostelui/ec.i *or 5liman; "no*rei (0*arm - 2iatr) !i
0amoil (0tr7mb - <emne)& 5etatea /eameste locul
de recluziune(inc.isoare) al lui Ionu 4der,
un to(os(o idee,tema,loc comun) underecunoa!tem tema
e=ilului e=istenial al individului , condiie necesar reinte-rrii
sociale ainocentului 4der&'re loc casatoria lui 0te*an cel #are
cu #aria de #an-o(,urmasa a vec.ilor 5omneni&4itnicerul
/eculie! 'lbu o r(e!te (e #aru!ca, *iica lui Iaco Audici !i
dra-ostea t7rzie a lui0imion cu care comisoaia Ilisa*ta
4deroaia la ince(ut nu este de acord dar acce(tand-o
(e(arcurs&& B=(ediia recu(eratoare la >olcine, +n 2olonia,
+ntre(rins de 8raii 4deri - o *amiliede moldoveni
autentici,inimosi,semeti,cura9osi,ambitiosi si sus(iciosi,a-i caru-i
barbati lu(ta tottim(ul cot la cot,biruind intotdeauna - este
un e(isod eroic !i cavaleresc !i +n acela!i tim( de(ede(sire a
unor du!mani ai domitorului&
/ucleul narativ al volumului, unde )te*an cel #are a(are +n
(rim-(lan, este
scenav 7 n t o r i i d e l a I z v o r u l ' l b & > 7 n t o a r e a
d o m n e a s c d e v i n e u n r i t u a l d e iniiere(introducere
)& 2elerina9ul domnesc ilustreaz motivul cutrii - al soluiilor
de + m(l i ni r e a unui dest i n i ndi vi dual - al domni t or ul ui !i
al t ul col ect i v - al #ol dovei & 6omnul este e=(loratorul !i
(entru a lmuri sensurile (rezentului !i viitorului estenecesar
conto(irea cu trecutul care se realizeaz (rin con*undarea +n
elementulnaturii& 5luz +n aceast cltorie este le-endarul
,,bour alb& Iniierea +n cel mai +nalt -rad +n tainele naturii o
+nt7lnim la ma- care este sc.ivnicul de la Izvorul
'lb( (e! t er es t e l oc al medi t a i ei ) , dar adev r a i m
a-i s unt ! i c uv i os ul /i c odi m, ar.imandritul 'm*ilo.ie
)endrea ,dar !i )te*an cel #are, care (reia semni*icaia unor as(ecte
ale cosmosului !i le a(lic +n (lanul -uvernm7ntului
.Oamenii Mriei sale, cel de-al treilea volum al trilogiei Fraii Jderi
, este unroman al cunoa!terii raionale& 6ac (rimele dou
volume alctuiesc o cronic de*amil ie, av7nd +n vedere
(rovizoriul, viaa de toate zilele, *iind +n acela!i tim( !i
ocronic social, care analizeaz (rocesul alctuirii unei noi
societi, +n #oldova,bazat (e r7nduial !i dre(tate,
ultimul volum este mai ncrcat de istorie, este
o* r es c a + nt r e-i i #o l dov e, c ar e s e + n t r e! t e (ent r u
r z boi ul c u t ur c i i & Comanul urmre!te evenimentele
(etrecute +ntre 1$,$ !i 15 ianuarie 1$,5, c7nd a avut
loclu(ta de la 2odul 3nalt&Bste (ovestit +n acest volum cstoria lui
0imion 4der, ridicat mai +nt7i la ran-ulde (ostelnic, cu #aru!ca, (e
care t7nrul o aduce din casa (rinilor ei, la 1imi!sunt (rezentai
a(oi +n roman c(itanii luai (rizonieri de )te*an +n lu(ta cu Caducel
8rumos, de la curtea cruia )te*an r(ise (e 6omnia >oic.ia cu
*iica sadomnia #aria&Bste urmrit viaa !i -ri9ile comisoaiei& Ilisa*ta
(rivind cstoria mezinului Ionu,dar !tirile cele mai alarmante sosesc
de la Drila !i din Dalcani&'rmasarul >izir da semne de ?boala dar
comisoaia Ilisa*ta stie ca aceasta boalaa armasarului domnesc,>izir
(revesteste ca si ?5atalan cel batran razboiul&2ostelnicul 0te*an
trebuia sa le ?mute (e 6oamnele de la (alat&'lvanitul'tanasie a *ost
trmis de 0andrel->oda sa saboteze drumul doamnelor
Cadului>oda,vrand sa le duca la manastirea din 2an-arati iar (e cei
care le insotesc sa-iraneasca *ara sa le ia viata&6u(a ce i-a marturisit
(arintelui /icodim de cine a