Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI „Grigore

ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI „Grigore Alexandru Ghica” DRĂGĂŞANI COMISIA DE CONCURS - sesiunea august-septembrie 2018 -

APROB VICEPREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS Colonel

Florica Cristian

TEST DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI DRĂGĂŞANI LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ

VARIANTA 2

Pentru fiecare item al testului de verificare a cunoştinţelor sunt prevăzute patru variante de răspuns notate cu litere de la a la d, din care doar una este corectă. Marcaţi cu semnul „ X ” pe Foaia de răspuns, în dreptul numărului întrebării şi literei corespunzătoare, răspunsul pe care îl consideraţi corect. Celelalte trei spaţii nemarcate cu semnul ,,X” se barează obligatoriu cu o linie orizontală. Exemplu de completare:

Nr. a b c d întreb. 1 — — — 2 — — —
Nr.
a b
c d
întreb.
1
— —
2
— —

Dacă înaintea corectării se constată că nu au fost respectate regulile privitoare la completarea foii de răspuns, răspunsurile completate necorespunzător vor fi anulate.

I. LIMBA ROMÂNĂ

1.

Conţin hiat toate cuvintele din seria:

a.

curea, vară, poezie;

b.

licee, faună, aer;

c.

parcă, franţuzoaică, ghiduşie;

d.

muzee, iarbă, floare.

2.

Sunt corect despărţite în silabe cuvintele din seria:

a.

ca-rte, chi-nu-it, su-ri-oa-ră;

b.

somp-tu-os, păt-rat, cau-ţiu-ne;

c.

func-ţi-e, ve-ve-ri-ţă, ti-gru;

d.

drept-unghi, pen-siu-ne, cor-ect.

3.

Enunţul în care cuvântul subliniat este folosit cu sens figurat este:

a.

Pe umerii ţării s-a aşternut o mantie de nea.

b.

Mă dor umerii de la greutatea bagajului.

c.

El a pus umărul la treabă.

d.

La antrenament, i s-a dislocat umărul.

4.

Aparţin aceleiaşi familii lexicale, cuvintele din seria:

a.

florar, florilegiu, floricică;

b.

pădure, pădurice, păduros;

c.

mână, mânui, manufactură;

d.

omenesc, omenie, umanist.

5.

Sinonimul cuvântului „incert” este:

a.

incorect;

b.

nedorit;

c.

nesigur;

d.

inacceptabil.

6.

Între cuvintele „emigra-imigra” există o relaţie de:

a.

sinonimie;

b.

antonimie;

c.

paronimie;

d.

omonimie.

7.

Seria care conţine doar arhaisme este:

a.

masă, management, hatman;

b.

euforie, platitudine, casă;

c.

pre, copac, trei;

d.

logofăt, vistiernic, hitlean.

8.

Sunt formate prin derivare parasintetică, toate cuvintele din seria:

a.

reciti, îndurare, drumeag;

b.

împăturit, reîmprospătare, îndulcitor;

c.

facere, incorect, factura;

d.

drumeţ, înalt, nesigur.

9. Sunt omonime toate cuvintele din seria:

a. umbrele, mâţă, fotosinteză;

b. liliac, noptieră, petrolier;

c. sare, scaun, substantiv;

d. ban, nouă, somn.

10. Sunt construcţii pleonastice toate formulările din seria:

a. dună de nisip, hemoragie de sânge, a avansa înainte;

b. cer senin, mijloace mass-media, deformare profesională;

c. apă de parfum, cel mai optim, casă de marcat;

d. tur de forţă, navă de război, urcă sus.

11. Expresia „a sta la taclale” înseamnă:

a. a sta degeaba;

b. a sta de vorbă;

c. a sta ca pe ace;

d. a sta cu gândul la cineva.

12. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:

a. înopta, nereuşit, dezăpezire;

b. incoerent, maleabil, înnegrit;

c. înnota, decurge, excalada;

d. înegurat, înora, acsă.

13. Sunt derivate cu sufix diminutival toate cuvintele din seria:

a. căsuţă, pitic, măturoi;

b. brădet, buzişoare, lădoi;

c. măturică, pisicuţă, mărunţel;

d. ciocănitoare, răsfăţel, pisoi.

14. Cuvântul subliniat din enunţul „L-am plătit pe sămădău.” este:

a. derivat;

b.

c. neologism;

d. regionalism.

15. Enunţul corect în care se află un cuvânt format prin conversiune este:

a. Prietena mea este Dana.

b. Am văzut un film frumos.

c. Toţi au plecat în excursie.

d. Cei doi sunt la meci.

16. Seria care conţine cuvinte compuse este:

a. plafar, cârd, incult;

b. şcolar, stufăriş, câine-lup;

c. geografie, atenţie, anticameră;

d. untdelemn, primăvară, telecomandă.

17. Sunt substantive epicene, cuvintele din seria:

a. libelulă, balenă, cămilă;

b. elefant, urs, vrabie;

c. lup, râs, raţă;

d. cocoş, broscuţă, vulpe.

18. Substantivele din fraza: „Mihai i-a spus profesoarei că va pleca.”

sunt în cazurile:

a. nominativ, genitiv;

b. acuzativ, acuzativ;

c. dativ, genitiv;

d. nominativ, dativ.

19. Sunt variabile toate adjectivele din seria:

a. bej, frumos, ferice;

b. harnic, feroce, cuminte;

c. vesel, curat, alb;

d. gălbui, mov, motrice.

20. Nu au grad de comparaţie toate adjectivele din seria:

a. unic, pustiu, simpatic;

b. agreabil, neplăcut, pătrat;

c. superior, viu, complet;

d. anost, subţire, drăguţ.

21. Formele corecte de imperativ ale verbului „a duce” se regăsesc în

seria:

a. du!, nu du!;

b. duce!, nu duce!;

c. duce!, nu du!;

d. du!, nu duce!.

arhaism;

22. Enunţul care conţine un verb la diateza pasivă este:

a. El a fost la mare.

b. Examenul a fost promovat de către elev.

c. Subiectele au fost dificile.

d. Vara a fost secetoasă.

23. Cuvântul subliniat din fraza „Visul lui este să devină jandarm.” este:

a. pronume personal;

b.

c.

d. adjectiv pronominal posesiv.

24. În enunţul: ,,Pe acel tărâm mirific se afla palatul său.” există:

a. un adjectiv;

b.

c.

d.

25. Cuvântul subliniat din propoziţia „Miroase a fum.” este:

a. verb auxiliar;

b. prepoziţie;

c. articol posesiv;

d.

26. În enunţul „Îl doare un picior.” valoarea morfologică a cuvântului

„un” este:

a. pronume personal;

b. articol nehotărât;

c. adjectiv pronominal nehotărât;

d. numeral cardinal.

27. Seria care conţine numerale colective este:

a. câteşipatru, însutit, al doilea;

b. ultimul, paisprezece, câte trei;

c. amândoi, ambii, tustrei;

d. amândurora, sută, jumătate.

28. În fraza „Bineînţeles că vei veni.”, cuvântul subliniat este:

a. adverb predicativ;

b. verb predicativ;

c. adverb de mod;

d. interjecţie.

29. Interjecţia de adresare se regăseşte în enunţul:

a. Măi, fii atent!

b. Hai la masă!

c. Vai de el!

d. Raţa lipa-lipa la râu.

30. Sunt în cazul genitiv prepoziţiile din seria:

a. graţie, datorită, mulţumită;

b. asupra, contra, contrar;

c. aidoma, înapoia, potrivit;

d. înaintea, deasupra, împotriva.

31. Sunt conjuncţii coordonatoare adversative, cuvintele din seria:

a. dar, însă, iar;

b. dacă, şi, fie;

c.

d.

32. În enunţul „Iar ai adus flori?”, cuvântul subliniat este:

a. conjuncţie;

b. prepoziţie;

articol hotărât;

pronume posesiv;

patru adjective;

trei adjective;

două adjective.

conjuncţie.

sau, nici, deci; dar, ori, că.

35. În

sintactică de:

a. complement direct;

b. atribut pronominal;

c. complement indirect;

d. atribut adjectival.

36. Subiectul din enunţul „Mi-e sete.” este:

a.

b.

c. nedeterminat;

d. subînţeles.

37. În propoziţia „Mă bizui pe prietenia ta.”, structura subliniată are

funcţia sintactică de:

a.

b.

c. subiect;

d. complement indirect.

38. Există un predicat nominal în enunţul:

a. Ei sunt cei mai înalţi.

b. Eu sunt în tabără.

c. Ei sunt anunţaţi despre concurs.

d. Străzile sunt asfaltate de către muncitori.

39. În propoziţia „Lucrarea fiecăruia a fost corectată obiectiv.”, cuvântul

subliniat are funcţia sintactică de:

a. atribut pronominal genitival;

b. atribut adjectival;

c. atribut pronominal prepoziţional;

d. complement indirect.

40. În enunţul „Care elev a luat premiul? ”, cuvântul „care” este:

funcţia

enunţul

„Pletele-i

curg

râu.”,

cuvântul

subliniat

are

inclus;

exprimat;

nume predicativ;

complement direct;

a.

pronume interogativ;

b.

adjectiv pronominal interogativ;

c.

pronume relativ;

d.

adjectiv pronominal relativ.

41.

Propoziţia subordonată concesivă apare în fraza:

a.

Trebuie să mă duc la şcoală.

b.

Te-am anunţat, deci vino!

c.

Am luat umbrela, deşi nu plouă.

d.

Problema este că sunt obosit.

42. Subordonata din fraza „E bine să fii punctual.” este:

a. completivă indirectă;

b. completivă directă;

c. predicativă;

d. subiectivă.

43. Termenul care lipseşte din expresia „Sunt cu capul în…” este:

a. stele;

b. nori;

c. pungă;

d. carte.

44. În fraza „Dacă mă chemi, vin la ziua ta.”, există o propoziţie

subordonată:

a.

b. predicativă;

c. cauzală;

d. finală.

condiţională;

c. pronume;

45.

Subordonata din fraza „Satul unde m-am născut este peste munţi.”

d. adverb.

este:

33. În fraza „Dacă mergi spre duşman înseamnă că mergi în patrulare.”,

propoziţiile sunt, în ordine:

a. condiţională, principală, subiectivă;

b. cauzală, principală, completivă directă;

c. subiectivă, principală, predicativă;

d. subiectivă, principală, completivă directă.

34. Sunt corect articulate hotărât toate substantivele din seria:

a. lui Radu, mamei, drumeag;

b. o vecină, colonelului, un grad;

c. temperatură, alfabet, greşeală;

d. lalelele, copacii, basmaua.

a. circumstanţială de loc;

b. predicativă;

c. atributivă;

d. circumstanţială de timp.

46. Elementul de relaţie din fraza „Ştiu cum să rezolv subiectele.” este:

a. pronume relativ;

b. adverb relativ;

c. conjuncţie subordonatoare;

d. adverb nehotărât.

47. Paronimul este folosit corect în enunţul:

a. Cutremurul reprezintă un pericol iminent.

b. Industria carboniferă s-a dezvoltat în ultimul deceniu.

c. Am avut un examen orar.

d. Comentariul literal a fost dificil.

48. Cuvântul „maliţios” înseamnă:

a. grăbit;

b.

c.

d.

49. Sunt corect accentuate cuvintele din seria:

a. bólnav, albínă, mácara;

b. bolnáv, álbină, macará;

c. bólnav, albínă, mácara;

d. bolnáv, albínă, macará.

50. Forma corectă a termenului este:

a.

b.

c.

d.

51. Cuvântul „exigent” are:

a. 7 litere, 8 sunete;

b. 7 litere, 7 sunete;

c. 8 litere, 8 sunete;

d. 8 litere, 7 sunete.

52. În enunţul „ Cenuşii norii au adus ploaea pe această plaje.” există:

a. trei greşeli;

b. patru greşeli;

c. două greşeli;

d. o greşeală.

53. Antonimul cuvântului „lizibil” este:

a. citeţ;

b. ilizibil;

c. clar;

d.

54. Sinonimul unităţii frazeologice „a ajunge la fundul sacului” este:

a. a căuta;

b. a termina;

c. a finaliza;

d. a sărăci.

55. Subordonata din fraza „Alexandru a devenit ce şi-a dorit.” se poate

contrage în:

a. predicat verbal;

b. predicat nominal;

c.

d.

56. Verbul din enunţul „Ar fi vrut o îngheţată.” este la modul:

a. conjunctiv;

b. infinitiv;

c. condiţional - optativ;

d. indicativ.

57. Locuţiunea din enunţul „A învăţat pe de rost.” este:

a. adverbială;

b. adjectivală;

c.

d.

58. Expresia „rara avis” înseamnă:

a. tablă ştearsă;

b. pasăre rară;

c.

d.

59. Forma corectă a pronumelui relativ din enunţul „Băiatul…l-ai văzut

este colegul meu.”:

a. pe care;

b.

c.

d.

60. În propoziţia „Mă gândesc la rezultatul examenului.”, pronumele

reflexiv este:

a. complement direct;

b. complement indirect;

c. subiect simplu;

d. fără funcţie sintactică.

aiurit;

răutăcios;

nervos.

ghiuvetă;

ghivetă;

chivetă;

chiuvetă.

incorect.

nume predicativ;

complement direct.

verbală;

substantivală.

notă de plată; scriere veche.

care;

căruia;

al căruia.

II.

LIMBA ENGLEZĂ

61.

They’re all smiling ………… .

a.

b.

c.

d. happyly.

62. ……… question 6?

a. Do you understand;

b. Are you understanding;

c. You understand;

d. Did you understood.

63. She’d like to ………

a.

b.

c.

d. lives.

64. “I have bought a new car”, he said.

He said he ………… a new car.

a.

b.

c. had bought;

d. would buy.

65. My grandfather lives ………. a farm in Sussex.

a.

b.

c. on;

d. from.

66. I’m sure they are on holiday.

They …………. be on holiday.

a.

b. might;

c. may;

d. must.

67. …… they revise all the grammar structures, they’ll get a good mark.

a.

b. Suppose;

c. Supposing;

d. Unless.

68. The lock ………. with a hammer 5 minutes ago.

a.

b.

c. were broken;

d. broke.

69. Peter ……… a party at 7 o’clock tonight.

a. have;

b.

c. had;

d. is having.

70. Last month, Sarah ……… to Spain with her daughter.

a.

b.

c. gone;

d. goed.

71. David has decided ………. a bigger office.

a.

b.

c. to rent;

d. rented.

72. That exercise is ………

a.

b.

c.

d. to.

73. They are bored because they ……

a. are working;

b. work;

c. have been working;

d. will work.

happy;

happilly;

happily;

here.

living;

live;

lived;

have bought;

bought;

at;

in;

ought;

Provided;

was broken;

was broke;

has;

goes;

went;

rent;

renting;

difficult for the children.

enough;

too;

not enough;

for hours.

74. Jane and Betty have been here before, ……….?

a. haven’t they;

b. haven’t we;

c. hasn’t she;

d. have they.

75. My grandfather used to have ………

a.

b.

c.

d.

76. ……

a.

b.

c.

d.

77. Barely ………. the rain started.

a. they had left when;

b. had they left when;

c.

d.

78. If she …………. time, she will help you.

a. will has;

b. will have;

c. have;

d. has.

79. The …………. were late due to the traffic yesterday morning.

a. postmen;

b. postman;

c. postmens;

d. postmans.

80. ……… has broken down.

a. Bobs’s toy car;

b. Bob’s toys car;

c. Bob’ toy car;

d. Bob’s toy car.

81. David has got ………… money than his brother.

a. most;

b. the most;

c. more;

d. much.

82. Under no circumstances ………. that wire!

telephone.

an old square black; a black square old; a square old black; a black old square.

furniture do you need for that room?

How long;

How much;

How many;

What much.

had they left than; had they left then.

a.

you must touch;

b.

must you touch;

c.

you mustn’t touch;

d.

mustn’t you touch.

83. He wishes he ……… richer than his neighbours.

a. were;

b. is;

c. has been;

d. will be.

84. I think they ………… late for dinner.

a. would been;

b. will have be;

c. is going to be;

d. will be.

85. My cousin ……

a.

b. told;

c. said;

d. say.

86. Helen Carr, ………

last weekend.

a. who;

b. which;

c. that;

d. whose.

that he was going to get married in June.

tell;

is very famous in her country, visited our town

87. He is believed ……… .

a. to have stolen the watch;

b. that he has stolen the watch;

c. to be stolen the watch;

d. that he stole the watch.

88. Sue and Jack broke ………. last week.

a.

b.

c.

d.

89. ……… five languages fluently?

a.

b.

c.

d.

90. She ……… cleaning when her mother came home.

a. has already finished;

b. had already finished;

had already finish; has already finish.

c.

d.

down;

into;

up;

in.

Do he speaks; Do he speak; Does he speaks; Does he speak.

NOTĂ:

1. TIMP DE LUCRU: 180 minute.

2. Fiecare răspuns corect este apreciat cu 1 punct.

3. Punctajul maxim al lucrării scrise este de 90 de puncte; nu se acordă

punctaj din oficiu.

4. Pentru a fi declaraţi ,,ADMIS” la concurs, candidaţii trebuie să

obţină minim 40 de puncte şi să se clasifice, în ordinea strict descrescătoare a punctajelor obţinute, în limita numărului de locuri scoase la concurs. 5.Candidații pot face însemnări pe test (acesta putând fi folosit ca ciornă), dar nu vor fi luate în calcul la corectarea foii de răspuns. La predarea foii de răspuns, candidații vor preda obligatoriu și testul.