Sunteți pe pagina 1din 13

LOCUL DE MUNC Nr.

2
CONTABIL SEF
1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA
PROCESUL DE MUNC
Activitatea const n efectuarea lucrrilor de prelucrarea a datelor specifice financiar-contabile.
MIJLOACE DE MUNC
Birou;
Calculator;
Imprimant;
Main de calcul;
Articole de papetrie (ace cu mlie! arafe! pi"uri etc.#;
$erforator! capsator;
Cutter;
Acte contabile;
%caun eronomic;
&elefon'fa";
(iete;
)afturi;
Bibliorafturi;
*osare;
SARCINA DE MUNC
$re+entarea la sediul societ,ii! n stare normal! suficient de odi-nit fr a fi sub
influen,a buturilor alcoolice sau a medicamentelor;
.ntocmete i nreistrea+ toate documentele primare (facturi furni+ori! facturi
clien,i! c-itan,e etc.#;
*epune actele la Camera de Munc (nreistrri contracte de munc! nreistrri
acte adi,ionale! deci+ii personal! deci+ii ncetare contracte munc etc.#;
.ntocmete declara,ii lunare (oma/! sntate! pensii etc.# i le depune la autorit,ile
competente;
.ntocmete sptm0nal centrali+atoarele cu privire la furni+ori i clien,i (datorii!
crean,e! scaden,e etc.# i le pred responsabilului ierar-ic superior;
Men,ine cur,enia i disciplina la locul de munc;
1"ploatea+ corect i ntre,ine ec-ipamentele de lucru din dotare;
Colaborea+ n mod direct cu manaerul ierar-ic superior;
)epre+int societatea n rela,iile directe cu clien,ii;
Cunoaterea relementrilor leale de securitate i sntate n munc i $%I
specifice activit,ii desfurate;
Cunoaterea factorilor de risc de accidentare i mbolnvire profesional.
MEDIUL DE MUNC
Contabilul i desfoar activitatea n cea mai mare parte a timpului la birou.
&emperatura aerului este constant! prielnic pentru desfurarea activit,ii. .n perioada de
iarn! confortul termic este reali+at cu a/utorul centralei termice! n mod corespun+tor iar n perioada
de var! cu a/utorul aerului condi,ionat. Iluminatul este natural sau artificial n func,ie de perioada din
+i.
2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAI
A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE MUNC
Factori de risc mecanic:
-
*eplasarea la'de la locul de munc 2 lovire de ctre mi/loace auto sau
mi/loace de transport n comun;
-
%uprafe,e sau contururi periculoase;
-
Contactul cu suprafe,e n,eptoare! tioase (cutter etc.#.
Factori de risc electric:
-
1lectrocutare prin atinere direct i indirect (pri+e defecte!
cabluri cu i+ola,ia deteriorat! aparatur necarcasat etc.#.
B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC
(actori de risc fi+ic3
- Curen,i de aer reci datora,i folosirii aparatului de aer condi,ionat;
- Calamit,i naturale (seisme etc.#;
- )adia,ii de la videoterminal.
(actori de risc bioloic3
- Microoranisme n suspensie n aer! manipulare bani! etc.
C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC
%olicitare fi+ic3
- 4ucrul n po+i,ie e+0nd cu suprasolicitarea coloanei vertebrale n +ona lombar
i cervical i a membrelor superioare.
%olicitare psi-ic3
- )itm de munc mare cu deci+ii dificile n timp scurt;
- Monotonia muncii;
- %tres neuropsi-ic! suprasolicitare vi+ual.
D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI
Ac,iuni reite3
- Cdere de pe trepte prin pire n ol! alunecare! mpiedicare sau
de+ec-ilibrare;
- Cdere de la acelai nivel prin alunecare! mpiedicare!
de+ec-ilibrare.
Comportamentul socio2profesional3
- )ela,ii primare necorespun+toare (rela,ii neprincipiale ntre colei! stri
tensionate! aresiuni verbale sau fi+ice! deficien,e n sistemul de comunicare#;
- 4ipsa de satisfac,ie n munc;
- 5erespectarea disciplinei la locul de munc prin pre+entarea la serviciu
obosit sau n stare de ebrietate.
UNITATEA:
Autoo!or"# SRL
$. FI%A DE E&ALUARE A LOCULUI DE MUNC
NUMR PERSOANE EXPUSE: 6
DURATA EXPUNERII: 7 -
LOCUL DE MUNC:
C85&ABI4 %1(
EC'PA DE E&ALUARE 3
COMPONENA
SISTEMULUI DE
MUNC
FACTORI DE
RISC
IDENTIFICAI
FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC
(")*r+)r), -.r./)tr+0
CONSE1
CINTA
MAXIMA
PRE&I2I1
BIL
CLASA
DE
3RA&IT
ATE
CLASA
DE
PROBAB
ILITATE
NI&EL
PARI
AL DE
RISC
4 1 2 $ 5 6 7
MIJLOACE DE
MUNC
(AC&8)I *1
)I%C
M1CA5IC
6. *eplasarea la'de la locul de munc 2 lovire de ctre mi/loace
auto sau mi/loace de transport n comun.
*1C1% 9 6 :
;. %uprafe,e sau contururi periculoase.
I&M < :
+ile
6 = 6
:. Contactul cu suprafe,e n,eptoare! tioase (cutter etc#.
I&M :-=>
+ile
; = ;
(AC&8)I *1
)I%C
141C&)IC
=. 1lectrocutare prin atinere direct i indirect (pri+e defecte!
cabluri de+i+olate! lucrul n instala,iile electrice fr calificare i
autori+are etc#.
*1C1% 9 6 :
MEDIUL DE
MUNC
(AC&8)I *1
)I%C (I?IC
>. Curen,i de aer reci datora,i folosirii aparatului de aer condi,ionat;
I&M :-=>
+ile
; ; ;
@. Calamit,i naturale (seisme! etc.#; *1C1% 9 6 :
9. )adia,ii de la videoterminal;
I&M :-=>
+ile
; @ :
(AC&8)I *1
)I%C
BI848AIC
7. Microoranisme n suspensie n aer! manipulare bani! etc
I&M :-=>
+ile
; : ;
SARCINA DE
MUNC
%84ICI&A)1
(I?ICB
C. 4ucrul n po+i,ie e+0nd cu suprasolicitarea coloanei vertebrale
n +ona lombar i cervical i a membrelor superioare.
I&M =>-
67D +ile
: > =
%84ICI&A)1
$%IEICB
6D. )itm de munc mare cu deci+ii dificile n timp scurt.
I&M :-=>
+ile
; @ :
66. Monotonia muncii.
I&M :-=>
+ile
; : ;
6;. %tres neuropsi-ic! suprasolicitare vi+ual.
I&M =>-
67D +ile
: > =
EXECUTANT
ACFIG5I
A)1HI&1
6:. Cdere de pe trepte prin pire n ol! de+ec-ilibrare! alunecare
sau mpiedicare.
I&M =>-
67D +ile
: > =
6=. Cdere de la acelai nivel prin alunecare! mpiedicare!
de+ec-ilibrare.
I&M :-=>
+ile
; : ;
C8M$8)&A-
M15& %8CI8
$)8(1%I8-
5A4
6>. )ela,ii primare necorespun+toare (rela,ii neprincipiale ntre
colei! stri tensionate! aresiuni verbale sau fi+ice! deficien,e n
sistemul de comunicare#.
I&M <:
+ile
6 ; 6
6@. 4ipsa de satisfac,ie n munc.
I&M :-=>
+ile
; : ;
69. 5erespectarea disciplinei la locul de munc prin pre+entarea la
serviciu obosit sau n stare de ebrietate.
I&M :-=>
+ile
; ; ;
CONTABIL SEF
NI&ELUL DE RISC 3LOBAL AL LOCULUI DE MUNC ESTE:
7@ ! ;
=:
6;:
6 ; ; 9 : > = :
# 6 6 ( ; # ; ; ( 9 # : : ( > # = = ( :
6
69
6
69
6
= =
+ + +
+ + +
= =

=
=
i
i
ri
riRi
Nrg

NI&ELURILE DE RISC PARIALE PE FACTORI DE RISC (F+8. !r. 10
Lou9 ") /u!: !r. 1
CONTABIL SEF
N+;)9 ") r+* 89o<.9: 2,=7
0
1
2
3
4
5
N
I
V
E
L

D
E

R
I
S
C


.
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17
FACTORI DE RISC
LE3END FI3URA NR. 1
(6 *eplasarea la'de la locul de munc 2 lovire de ctre mi/loace auto sau mi/loace de transport
n comun;
(; %uprafe,e sau contururi periculoase;
(: Contactul cu suprafe,e n,eptoare! tioase (cutter etc.#;
(= 1lectrocutare prin atinere direct i indirect (pri+e defecte! cabluri cu i+ola,ia deteriorat!
aparatur necarcasat etc.#;
(> Curen,i de aer reci datora,i folosirii aparatului de aer condi,ionat;
(@ Calamit,i naturale (seisme etc.#;
(9 )adia,ii de la videoterminal;
(7 Microoranisme n suspensie n aer! manipulare bani! etc;
(C 4ucrul n po+i,ie e+0nd cu suprasolicitarea coloanei vertebrale n +ona lombar i
cervical i a membrelor superioare;
(6D )itm de munc mare cu deci+ii dificile n timp scurt;
(66 Monotonia muncii;
(6; %tres neuropsi-ic! suprasolicitare vi+ual;
(6: Cdere de pe trepte prin pire n ol! alunecare! mpiedicare sau de+ec-ilibrare;
(6= Cdere de la acelai nivel prin alunecare! mpiedicare! de+ec-ilibrare
(6> )ela,ii primare necorespun+toare (rela,ii neprincipiale ntre colei! stri tensionate!
aresiuni verbale sau fi+ice! deficien,e n sistemul de comunicare#;
(6@ 4ipsa de satisfac,ie n munc;
(69 5erespectarea disciplinei la locul de munc prin pre+entarea la serviciu obosit sau n
stare de ebrietate.
5. FI%A DE MSURI PROPUSE
Nr.
rt.
FACTOR DE RISC
NI&EL
DE RISC
MSURI PROPUSE PENTRU ELIMINAREA SAU
DIMINUAREA FACTORILOR DE RISC
No/+!.9+>.r). /?*ur++
4 1 2 $
6.
(C 4ucrul n po+i,ie e+0nd cu
suprasolicitarea coloanei vertebrale n
+ona lombar i cervical i a
membrelor superioare.
=
- )espectarea reimului de lucru i al pau+elor! micri de nviorare la
perioade reulate de timp;
- $entru evitarea micrilor de rsucire i aplecare ale corpului! precum i
micrile foarte ample ale bra,elor! trebuie luate msuri de orani+are
corespun+toare a activit,ii;
- %electarea personalului;
- Instruirea personalului privind po+i,iile eronomice de lucru i efectele
nerespectrii acestora;
- Control medical la ana/are i periodic;
- %caun eronomic pentru lucrul la calculator.
;.
(6; %tres neuropsi-ic! suprasolicitare
vi+ual.
=
- .n timpul lucrului la videoterminale! se va evita purtarea oc-elarilor colora,i;
- $entru evitarea refle"iilor difu+e sau speculare se vor utili+a filtre
antirefle"ii (sub form de re,ea! aplicate pe suprafa,a ecranului#;
- Iideo terminalele vor fi astfel amplasate astfel nc0t direc,ia de privire s fie
paralel cu sursele de lumin (natural sau artificial#.
:.
(6: Cdere de pe trepte prin pire n
ol! alunecare! mpiedicare sau
de+ec-ilibrare.
=
- Cile de circula,ie! inclusiv treptele i scrile fi"e! trebuie s fie amplasate i
dimensionate astfel nc0t s asiure un acces uor! siur i adecvat pentru
pietoni fr a pune n pericol lucrtorii afla,i n vecintatea acestor ci de
circula,ie (E.A. 6DC6';DD@#;
- Cur,area cu reularitate a scrii de acces.
6. INTERPRETAREA RE2ULTATELOR E&ELURII
.n urma anali+ei factorilor de risc i evalurii efectuate! nivelul de risc lobal (5#
calculat conform metodei! are valoarea ;!7@! ncadr0ndu-se n cateoria r+*ur+9or /++ (situate
sub limita de acceptabilitate :!>#.
%-au identificat un numr de 69 de factori de risc! dintre care3 6= factori de risc au niveluri
par,iale de risc sub limita admis! iar : factori de risc depesc aceast limit (fi.nr.;#
situ0ndu-se n cateoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate msuri de eliminare
sau diminuare a efectelor lor.
$entru diminuarea sau eliminarea efectului acestor factori de risc sunt necesare
msurile pre+entate n J(ia de msuri propuseK.
*in punct de vedere al reparti,iei pe sursele eneratoare! se remarc ponderea
ma/oritar a factorilor de risc proprii e"ecutantului cu ;C!=6 L! mi/loacele de munc! mediul
de munc i sarcina de munc cu ;:!>: L fiecare.
PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUP SURSA
3ENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC (F+8. !r. 20
Lou9 ") /u!: !r. 1
CONTABIL SEF
N+;)9 ") r+* 89o<.9: 2,=7
FACTORI DE RISC
PROPRII MEDIULUI
DE MUNC 23,53%
FACTORI DE RISC
PROPRII SARCINII DE
MUNC 23,53%
FACTORI DE RISC
PROPRII
EXECUTANTULUI
29,41%
FACTORI DE RISC
PROPRII
MIJLOACELOR DE
MUNC 23,53%