Sunteți pe pagina 1din 20

Perioadele

Specii disprute
ntr-un secol
Procentul
pierderilor din
efectivul actual de
specii
Cauza principal
Pleistocen
(3,5 milioane de ani)
0,01 __ Dispari ii naturale
Pleistocenul trziu
(100.000 de ani)
0,08 0,002
Modiic!ri de clim!,
"n!toare..
1#00 $ 1%80 e.n. 1& 0,' ()pansiune colonial!
1%80 $ 2000 e.n. 1'5 3,5 Dere*l!ri ecolo*ice
Anexa 2
Parcul +atural ,-n!tori . +eam
Harta hipsografic i a utilizrii teritoriului, 2004
Anexa 1/ Estimarea
procentului de
intensificare a
dispari iei unor
mamifere
Anexa 3
Parcul atural !"ntori # eam $ A ezarea "n Europa i "n %om&nia
Anexa '
(emperatura medie a suprafe)ei solului la (&rgu eam)
0unile 1 11 111 1, , ,1 ,11 ,111 12 2 21 211 3n Perioada
Anexa 4
!ersantul sudic al *ulmii Ple+u, 200'
,alori (
o
4) $',0 $2,% 1,8 8,8 15,# 1%,' 21,2 20,1 15,3 8,& 2,1 $2,1 8,& 1%#5$1%%%
Anexa ,
%egimul temperaturilor extreme -
o
*. la (&rgu eam) "n perioada 1/0, # 100,
0unile 1 11 111 1, , ,1 ,11 ,111 12 2 21 211
5emp. ma). 10,2 12,0 18,0 23,2 2&,1 2%,5 30,5 31,1 2&,% 23,# 1&,' 12,&
5emp. ma). a6s. 1#,3 20,& 2&,5 30,0 33,1 3',0 3#,& 37,0 33,' 28,2 25,0 18,3
5emp. min. $1#,' $15,# $11,0 $2,0 2,% &,0 8,8 &,% 2,& $3,1 $8,% $1',5
5emp. min. a6s. -29,1 $23,# $1%,5 $&,5 $3,5 3,2 5,0 ',5 $3,# $8,& $1&,& $2',%

Anexa 1
5r*u +eam , 2005
!alea 2zanei
Anexa /
4r!c!oani, 200'
!alea r&ului *racul Al3
Anexa 0
,-n!tori . +eam7, 2005
Pdure de ste4ar # 5rani+te
Anexa 10
,-n!tori . +eam7, 2005
P&durea de fag # !alea em)i+orului
Anexa 11
M!n!stirea +eam7, 2005
4ui6 de 6erze -*iconia ciconia.
Anexa 12
%ezer6a ia de ste4ari 7um3ra6a # 5rani te, 2001
Anexa 13
%ezer6a ia de ste4ari 7um3ra6a # 5rani te, 200/
Anexa 14
%ezer6a ia de zim3ri i faun carpatin 87rago !od9
Anexa 1'
Pdurea de argint
Anexa 1,
,!ratec
*odrii de aram
Anexa 11
5r*u +eam7, 2005
:te4arul secular din fa a *olegiului a ional 8 tefan cel ;are9
Anexa 10
5izon american l&ng un iz6or fier3inte din Parcul a ional
<ello=stone
Anexa 1/
>im3rul European
P+unatul 3izonului american "n *uster Par? din statul 7a?ota de :ud
Anexa 20
:chelet de zim3ru
Anexa 21
*ranii de zim3ru european -st&nga. i 3izon american -dreapta.

Anexa 22
5ourul
5os primigenius conorm unui desen realizat de 8i*ismund "on 9er6erstein -n 155#
8tema Moldo"ei Anexa 23 8tema :epu6licii Moldo"ei
4apul de zim6ru din stema ini7ial!
cum apare in ctitoria de la Putna (dup! Ma*azin istoric, 221, nr. %, sept. 1%8&).
;ntre coarne se remarc! steaua cu opt raze.
Anexa 24
@n fa a Administra iei Parcului atural !"ntori # eam
Anexa
2'
An6entarierea materialelor pentru teledetec ie

Anexa 2'
;aterialele necesare pentru teledetec ie
Anexa 2,
*utm emi torul cu a4utorul detectorului cu anten
Anexa 21
Bolosim CP: #ul pentru a afla pozi ia
Anexa 2/
Bixm pozi ia pe hart i trasm direc ia pe care se afl zim3rul