Sunteți pe pagina 1din 60

UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAI

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA - DREPT COMUNITAR
MASTERAT
LUCRARE DE DISERTAIE
Disciplin! SISTEMUL "URISDICIONAL DE PROTECIE
A DREPTURILOR OMULUI#NDRUM$TOR %TIINIFIC! PROF& UNIV& DR& BENONE PU%C$

Absolvent:
GALAI'()**
1
Tema: CONSILIUL EUROPEI
2
CUPRINS
CAPITOLUL I
CONSIDERAII GENERALE PRIVIND PROTECIA "URIDIC$ A
DREPTURILOR OMULUI
I.1. Apariia i evoluia istoric a proteciei drepturilor omului p.5
I.2 Documentele precursoare Declaraiei Universale a Drepturilor Omului p.8
I.3 Dreptul internaional al Drepturilor omului p.10
I. Declaraia Universal a Drepturilor Omului ! piatra de temelie a Dreptului contemporan al
Drepturilor omului p.11
I.5 "oninutul Declaraiei Universale a Drepturilor Omului p.12
I.# Dimensiunea $uropean a Drepturilor omului p.1#
I.% &rincipalele documente internaionale care 'arantea( drepturile omului p.28
CAPITOLUL II
INSTITUII EUROPENE CU ATRIBUII #N PROTECIA DREPTURILOR OMULUI
II.1.Uniunea $uropean p.33
II.2. Or'ani(aia pentru )ecuritate i "ooperare *n $uropa + O)"$, p.38
CAPITOLUL III
CONSILIUL EUROPEI
III.1 "onsiliul $uropei ! necesitate i construcie p.33
III.2 "onsiliul $uropei i ideea statului de drept p.38
CAPITOLUL IV
PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE %I ORGANELE CONSILIULUI
EUROPEI
I-.1. Drepturile omului i democraia p.2
I-.2. "ooperare .uridic p.
I-.3 Or'anele "onsiliului $uropei p.5
I-.3.1 "omitetul minitrilor p.5
3
I-.3.2. Adunarea parlamentar p.%
I-.3.3. )ecretariatul "onsiliului $uropei p./
IV.4 0om1nia i "onsiliul $uropei!tratate semnate i rati2icate de 0om1nia p.5%
I-..1. Admitere i direcii de aciune p.58
I-..2. 0epre(entana 0om1niei la "onsiliul $uropei p.58
I-..3. 3ratate semnate i rati2icate de 0om1nia p.#0
CONCLUZII p&+(

BIBLIOGRAFIE p&+,
4
CAPITOLUL I
CONSIDERAII GENERALE PRIVIND PROTECIA "URIDIC$ A
DREPTURILOR OMULUI
I.1.Apariia i evoluia istoric a proteciei drepturilor oului
Societatea uman, din cele mai ndeprtate timpuri i p!n n "ilele noastre, a parcurs un
proces istoric al crui #inalitate o repre"int nivelul actual de $arantare i protec%ie a drepturilor i
libert%ilor #undamentale ale #iin%elor umane n condi%iile nlturrii discriminrilor de orice #el.
&roclamarea Declaraiei U!iversale a Drepturilor "ului '()(*+, de ctre Adunarea
$eneral a *,), la 1- decembrie 1.4/, ca pe u! ideal cou! spre care tre#uie s ti!d toate
popoarele i !aiu!ile$ ast%el &!c't toate persoa!ele i toate or(a!ele societii s se
strduiasc$ lu'!d ca #a) prevederile DUD"$ s de)volte respectul pe!tru aceste drepturi i
li#erti i s asi(ure pri! suri pro(resive i pera!e!te$ recu!oaterea i aplicarea lor
u!iversal i e%ectiv$ pune ba"ele principiale a ceea ce mai t!r"iu, constituia D-.p/0l
In/.-n1i2nl l D-.p/0-il2- O30l0i' ca piatr de temelie a tuturor ramurilor dreptului din %rile
care l0au recunoscut prin adoptarea documentelor interna%ionale din domeniu.
1ntrea$a istorie a omenirii este strbtut de ,,ideea c #iin%a uman posed, prin natura
sa, anumite drepturi, valabile c2iar dac acestora nu le corespund, sau le corespund numai
imper#ect, dispo"i%iile le$ilor 3uridice po"itive4
1
. 5onvin$erea c oamenilor li se cuvin anumite
drepturi s0a ivit n mintea omeneasc nc din timpuri strvec2i i a #ost de"voltat $ra%ie
#iloso#iei stoice i 3urispruden%ei, n toate epocile urmtoare, uneori inspir!ndu0se din do$mele
reli$iei cretine, alteori numai prin prisma ra%iunii de a tri.
Sistemele de $!ndire stoice naturaliste, $receti i romane, din antic2itate au stat la
ori$inea c2nc.p10l0i 4. 4-.p/0-i l. 230l0i. So#itii au #ost primii care au avansat o te"
con#orm creia omul este stp!nul destinului su i nu se a#l la discre%ia "eilor. * contribu%ie
important n apari%ia pro$resiv a concep%iei unui ansamblu universal de re$uli i valori a avut0o
&laton, care sus%ine te"a naturii universale, comune oamenilor, iar Aristotel, prin a#irma%ia c
,,numai prin le$e devine cineva sclav ori liber, prin natur oamenii nu se deosebesc ntru nimic4
2
identi#ic primul $ermene al ideii de 4-.p/ n/0-l&
)lterior, stoicii $reci au elaborat pentru prima dat no%iunea de ''4-.p/ n/0-l' con#orm
creia le$ile stabilite de om, sunt replici imper#ecte ale unui (rept etern i imuabil aplicabil
)niversului, le$ea laic av!nd valoare numai dac ea corespunde le$ii universale.
1
6eor$io del Vec2io, Diritto naturale e unit4 europea, 7oma 1.8.
2
Aristotel, &olitica, 9d.,a%ional, :ucureti 1.24
8
1n 9vul mediu, aceast teorie s0a de"voltat re"ult!nd (95A;*6); 'cele 1- porunci+
care este ba"a anumitor drepturi individuale #undamentale. S#!ntul Toma d <A=uino spune c
individul este n centrul unei ordini sociale i 3uridice 3uste, ns le$ea divin are preeminen%
absolut asupra (reptului ;aic, aa cum este de#init de mprat, re$e sau prin%, teorie care a
st!rnit un dublu con#lict: ntre puterea reli$ioas i puterea civil i ntre indivi"i i stat.
1n secolele >VII i >VIII, raio!alitii pun ba"ele tiin%i#ice ale doctrinei drepturilor
i!dividuale ale oului #undament!nd teoria 4-.p/0l0i n/0-l' de#inindu0l ca etern dar nesupus
unei ordini divine. $$Dreptul !atural este &!tr*o asee!ea sur iua#il &!c't !ici Du!e)eu
!u*l poate sc+i#a,
1
.
(in ideile ra%ionaliste se va de"volta ulterior teoria contractului social care se #ondea" pe
principiul presupus ire#utabil c orice contract social trebuie s #ie respectat. 7aporturile dintre
puterea de stat i indivi"ii a#la%i sub 3urisdic%ia sa, sunt #ondate pe un contract social pe care nici
una din pr%i nu0l poate modi#ica #r consim%m!ntul celeilalte. 5onsacrarea teoretic a acestei
idei este dat n lucrarea ''C2n/-c/0l s2cil a lui ?.?ac=ues07ousseau aprut n 1@A2, n care el
a#irm c $$oul este !scut li#er$ dar pretuti!de!i este &! la!uri,.
&rimul $!nditor care a a#irmat c lumea este supus unor le$i obiective a #ost
Bontes=uieu i, n lucrarea sa ,,(espre spiritul le$ilor4, el aprecia c $$le(ile$ &! &!elesul cel ai
lar($ su!t raporturi !ecesare ce deriv di! !atura lucrurilor i$ &! acest se!s$ tot ce e-ist are
le(ile sale,.
Ciloso#ul #rance" de#inea libertatea ca ,,dreptul de a #ace tot ceea ce n$duie le$ile4,
subliniind c dac un cet%ean ar putea s #ac ceea ce le$ile inter"ic ,,el nu ar mai avea libertate
pentru c i ceilal%i ar putea s #ac la #el4. &entru aprarea persoanei i bunurior acesteia, el
preconi"a c2n/-c/0l s2cil, care este $$u! pact pri! care i!dividul &i supu!e voi!a sa voi!ei
(e!erale,, care, constituit n corpuri, stabilete re$uli morale pentru membrii si i implic
reducerea $uvernului la un sin$ur individ. Suveranitatea nu apar%ine dec!t poporului, n calitate
de corpuri constituite i #iecare individ trebuie s i se supun.
1n 1A/. ?o2n ;oDe n $$Eseu asupra (uver!ului civil, de"volt concep%ia 4-.p/0l0i
n/0-l pornind de la principiul c, la ori$ine, eEista o stare natural anterioar or$ani"rii
oricrei comunit%i na%ionale sau puteri statale, n care to%i indivi"ii aveau aceleai drepturi i
aceleai obli$a%ii i unde #iecruia i era permis s0i apere dreptul la via%, la libertate i
proprietate. 5!nd oamenii s0au constituit n comunit%i, ei au nc2eiat un pact social al crui prim
obiectiv era s0i prote3e"e drepturile individuale. Aceasta preuspunea ca individul s renun%e la
1
Fu$o 6ro%ius, Despre dreptul r(5oiului i al pcii, 5artea prim, 9d.Gtiin%i#ic :ucureti 1.A/
A
anumite drepturi pe care le avea n stare natural, ns numai n msura necesit%ii noii sale
condi%ii. (repturile individuale, n msura n care ele nu au #ost abandonate, continu s eEiste i
sunt eterne, imprescriptibile i inviolabile. 1n ca" de violare, idividul are dreptul de a se rscula
mpotriva puterii opresoare.
1

(e"voltarea acestor teorii, care n secolul >VIII0lea a dus la revolu%iile american i
#rance", au #cut ca 4-.p/0l n/0-l s #ie orientat spre noi direc%ii, preocup!ndu0se mai mult de
drepturile individuale dec!t de normele colective, lucru remarcat n con%inutul ,,(eclara%iilor
solemne4 din timpul celor dou revolu%ii, unde sunt enun%ate principiile universale ale dreptului
natural, pentru a recunoate omului calitatea sa de cet%ean, cu drepturi eterne i inviolabile.
D.cl-1i 4-.p/0-il2- 230l0i 5i l. c./61.n0l0i H aprobat de Adunarea 5onstituant
la 2A au$ust 1@/., a repre"entat premi"a 5onstitu%iei Crance"e din 1@.1. &reci"!nd &ro$ramul
7evolu%iei Crance"e, D.cl-1i a dob!ndit o importan% 2otr!toare nu numai pentru istoria
Cran%ei, ci i pentru cea a numeroase alte state, determin!nd re#orme radicale n constitu%iile lor.
Ilustrul pro#esor italian 6ior$io (el Vecc2io aprecia c 66pe 5a(a acestei Declaraii s7a sta5ilit *n
tiin i *n contiina oamenilor o distincie net *ntre statele le'itime sau de drept i statele
su5.u'ate re'imurilor despotice care sunt *nc prea numeroase *n lume8
2
.
Spre s#!ritul secolului >VIII0lea i prima 3umtate a sec. al >I>0lea, a aprut un nou
curent care contesta teoria 4-.p/0-il2- n/0-l. i eterne. )nul dintre cei mai importan%i
repre"entan%i ai acestui curent a #ost en$le"ul 9dmund :urDe care, consider!nd c aceast teorie
nu %ine seama de tradi%ie i eEperien%, aprecia c principiul e$alit%ii i dreptul la rebeliune sunt
susceptibile de violen% i de"ordine. (eci respectarea institu%iilor create prin evolu%ia istoric
este pre#erabil drepturilor eterne i imuabile.
1n 6ermania, contestarea #iloso#iei 4-.p/0l0i n/0-l a #ost #cut de ,,Gcoala istoric de
3urispruden%4, al crei principal ideolo$ a #ost Criederic2 von Savi$nI, adept al re#ormei i
codi#icrii dreptului, care n lucrarea sa ''V2n D.-07 0ns.-.- Z.i/ 78- G.s/9:.;0n:0n4
R.c</s=iss.nsc<7/ men%iona: 66coninutul unei le'i6 aa cum 2olosina a consacrat7o6 tre5uie
s 2ie *n acord cu spiritul unui popor su5 pedeapsa de a 2i condamnat8. 9l mai men%iona c
dreptul 66este *nt1i de(voltat prin cutum i credina popular i apoi prin 9otr1ri .udiciare8.
)lterior, o serie de autori preocupa%i de 3usti%ia social au adoptat orientri di#erite.
Teoreticieni ca, 7obert *Jen, &ierre ?osep2 &roud2on i al%ii, au recunoscut importan%a libert%ii
1
?o2n ;ocDe, $seu asupra 'uvernului civil 1A/.
2
6ior$io (el Vecc2io, :a Declaration des droits de l;<omme et du cito=en dans la r>volution 2ranaise, 9d ,a$ard
1.@.
@
individuale, dar i necesitatea 3usti%iei sociale. 9i se spri3ineau pe tradi%ia liberal a drepturilor
omului, ns adu$au i o revendicare privind drepturile sociale, economice i culturale.

I.. Docue!tele precursoare Declaraiei U!iversale a Drepturilor "ului
1n toate tratatele de specialitate sunt recunoscute ca precursoare a le$i#errii moderne a
drepturilor omului, o serie de documente care au pre#a%at, de0alun$ul timpului, (eclara%ia
)niversal a (repturilor *mului.
,,Ba$na 52arta libertatum4 este o constitu%ie edictat n An$lia la 18 iunie 12@8, n
virtutea n%ele$erii intervenite ntre 7e$ele Ioan Cr de Kar i baronii si rebeli. (ocumentul
este conceput n termeni #eudali, ns con%ine elemente care, dup mai multe secole, vor inspira
evolu%ia teoriilor drepturilor omului. (ocumentul a avut o dubl semni#ica%ie. Bai nt!i el avea
#orma unui c2n/-c/ ntre partida re$elui i cea a baronilor, contribuind ast#el la teoria
c2n/-c/0l0i s2cil. Apoi con%ine anumite norme
1
care, au inspirat documente ca $$T+e /etitio!
o% Ri(+ts, adresat re$elui de ctre &arlament
2
i $$0a#eas Corpus Act,, le$e impus de
&arlamentul en$le" la 2A mai 1A@., considerat a doua constitu%ie a An$liei, dup Ba$na 52arta.
1ntre aceste dou momente trebuie men%ionate Tratatele 1estp+alice din 1A4/, care
con%ineau dispo"i%ii relative la libertatea reli$ioas.
$$2ill o% Ri(+ts4, a crui titulatur complet este 66An act declarin' t9e ri'9ts and li5erties
o2 t9e su5.ect and settin' t9e succession o2 t9e cro?n8 ';e$ea de proclamare a drepturilor i
libert%ilor supuilor i re$lementare a succesiunii la tron+, a repre"entat o ncercare de aplicare la
o scar mai mare a principiilor enun%ate n actele anterioare. 7e"ultat din 7evolu%ia $lorioas de
la 1A//, $$2ill o% Ri(+ts, a #ost una din le$ile #undamentale adoptate de &arlamentul 9n$le" la 13
#ebruarie 1A/.. 9a stabilea c puterea monar2ic eman din voin%a poporului i a proclamat
anumite drepturi #undamentale ale individului, printre care inter"icerea pedepselor ile$ale i
crude, obli$a%ia de a se comunica imediat unui de%inut motivele arestrii, eliberarea pe cau%iune.
1n secolul urmtor, la 14 iulie 1@@A, >D.cl-1i 4. in4.p.n4.n16 S//.l2- Uni/.
proclama, ntr0un limba3 patetic, in#luen%at de stilul constitu%iilor en$le"e, c este 66de la sine
*neles adevrul6 c toi oamenii se nasc e'ali i "reatorul lor *i investete cu anumite drepturi
inaliena5ile i c6 printre acestea se numr strduina de via6 li5ertate i 2ericire@ *n vederea
1
9l cuprindea ntr0o #orm rudimentar, inter"icerea arestrii arbitrare i principiul le$alit%ii, care au devenit cu
timpul piatra un$2iular a no%iunii de norm de drept.
2
1n cele patru puncte ale acestei le$i se dispunea c: *mul liber nu poate #i obli$at s plteasc impo"it #r
consim%m!ntul &arlamentuluiL *mul liber nu poate #i citat mpotriva le$iiL Solda%ii i marinarii nu pot ptrunde n
case particulareL 1n timp de pace, solda%ii i marinarii nu pot #i pedepsi%i.
/
acestor drepturi6 oamenii instituie 'uverne care *i do51ndesc puterea le'al prin
consimm1ntul celor 'uvernai@ c6 dac oric1nd6 oricare 2orm de 'uvernm1nt periclitea(
aceste scopuri6 poporului *i st *n putere de a o rsturna i de a instaura o nou 'uvernare8
1
.
Adoptat n urm cu peste 2-- de ani, >D.cl-1i 4-.p/0-il2- 230l0i, #ormat din
primele 1- amendamente la 5onstitu%ia Statelor )nite, apra libert%ile #undamentale, precum
libertatea de credin%, libertatea cuv!ntului, libertatea presei i dreptul la un proces cu 3ura%i
des#urat n con#ormitate cu le$ea. &rimul amendament era ast#el #ormulatA66"on'resul nu va
*ntocmi o le'e cu privire la sta5ilirea unei reli'ii sau inter(icerea li5erei practici reli'ioase@ sau
la limitarea li5ertii cuv1ntului sau a presei@ sau a dreptului poporului la *ntrunire panic i la
adresarea de cereri 'uvernului pentru re(ovarea reclamaiilor8. (e atunci, 5urtea Suprem de
?usti%ie i tribunalele americane, au aplicat aceste drepturi n cadrul problemelor moderne,
precum ntreruperile de sarcin, obscenitatea, mass0media i #olosirea calculatoarelor electronice,
iar n pre"ent au loc de"bateri asupra lr$irii listei drepturilor omului prin includerea, spre
eEemplu, a dreptului la via% a embrionului, dreptul la moarte al celor su#erin"i de boli incurabile,
dreptul la timp liber i dreptul la munc, .a.
2
(ocumentul 3uridic care a consacrat n maniera cea mai complet conceptul (repturilor i
libert%ilor #undamentale, a #ost ''D.cl-1i 4-.p/0-il2- 230l0i 5i l. c./61.n0l0i din 2A
au$ust 1@/., adoptat n perioada 7evolu%iei #rance"e.
3
9a re#lect nc din titlu, vi"iunea dualist
a iluminitilor europeni, ndeosebi #rance"i, inspirat deopotriv de teoria 4-.p/0l0i n/0-l
'drepturile omului+ i de teoria c2n/-c/0l0i s2cil ?drepturile cet%eanului@&
&rimul articol al D.cl-1i.i proclama: 66Oamenii se nasc li5eri i rm1n li5eri i e'ali *n
drepturi. Deose5irile sociale nu pot 2i 2ondate dec1t pe utilitatea comun8. 1n continuare, sunt
enun%ate drepturile imprescriptibile ca: libertatea, proprietatea, si$uran%a .a. &otrivit D.cl-1i.i,
Mlibertatea const n a putea #ace tot ceea ce nu dunea" altora4.
4
Sunt nscrise prevederi eEprese
re#eritoare la cadrul le$al al eEercitrii drepturilor omului, dreptul de a participa direct sau prin
repre"entan%i la elaborarea le$ilor, ca eEpresie a voin%ei $enerale 'A-/&++, la re%inere, arestare i
1
Ioan (emeter, (eclara%ia drepturilor omului, sc2i% istoric, 9d. &olitic :ucureti, 1.A/.
2
*scar Fandlin, (eclara%ia drepturilor omului. 5onteEtul elaborrii ei. SI,T9NA ,r...O1..4
3
(eclara%ia a #ost elaborat con#orm 2otr!rii Adunrii ,a%ionale din 14 iulie 1@/., potrivit creia viitoarea
constitu%ie va trebui s cuprind i o declara%ie a drepturilor omului.
4
Art. 4 din (eclara%ie: ,,;ibertatea const n a #ace tot ceea ce nu este duntor altuiaL ast#el eEercitarea drepturilor
naturale ale #iecrui om nu are alte limite dec!t cele ce asi$ur celorlal%i membri ai societ%ii satis#acerea acestor
drepturi. Aceste limite nu pot #i determinate dec!t de le$e.4
.
acu"are 'A-/&A+, la pre"um%ia de nevinov%ie 'A-/&B+, libertatea cuv!ntului 'A-/&C+ i a presei
'A-/&*)+, .a.
(up adoptarea acestui document, o ampl micare constitu%ional s0a de"voltat pe
continentul european, apr!nd o serie de 5onstitu%ii nso%ite de o Declaraie a drepturilor i o
&roclamaie constituional a dreptului naiunii de a eBista *n calitate de stat teritorial6 suveran
i independent. 5ele mai multe dintre ele prevedeau separa%ia puterilor n stat, prioritatea
revenind le$islativului.
Totui, transpunerea acestor drepturi n practic s0a dovedit destul de anevoioas. Au
trebuit s treac /- de ani de la adoptarea D.cl-1i.i 4. In4.p.n4.n16 SUA, care proclama
principiul le$alit%ii i al drepturilor inalienabile ale omului, p!n la abolirea sclaviei. 1n 9uropa
i n Statele )nite a trebuit s se atepte nc i mai mult timp, pentru ca #emeia s ob%in dreptul
de vot i s0i #ie recunoscute n toate domeniile, drepturi e$ale cu ale brbatului. Gi mai
numeroase sunt drepturile i libert%ile consacrate n acte le$islative, care nici n pre"ent nu i0au
$sit o aplicare practic, ceea ce dovedete c, ntre $aran%iile constitu%ionale i le$islative i
situa%iile de #apt, cu care se con#runt mul%i indivi"i, eEist un decala3 considerabil.

I.3 Dreptul i!ter!aio!al al Drepturilor oului
Bi3locul secolului al >I>0lea a nre$istrat un #enomen nou n domeniul drepturilor
omului H abordarea acestora pe plan interna%ional.
&rimele norme conven%ionale vi"au umani"area r"boiului, combaterea comer%ului cu
sclavi i, n $eneral, cu #iin%e umane i prote3area minorit%ilor reli$ioase.
1ncep!nd cu secolul al >>0lea, dar mai ales dup crearea Societ%ii ,a%iunilor, au #ost
elaborate alte patru mari cate$orii de norme de protec%ie a anumitor drepturi ale omului: norme
re2eritoare la pro5leme de munc6 la protecia drepturilor popoarelor din colonii6 a minoritilor
etnice i a strinilor.
Importan%a mereu cresc!nd acordat protec%iei drepturilor omului, a dus la de"voltri
importante ale D-.p/0l0i in/.-n1i2nl prin coordonatele D-.p/0l0i 03ni/-, n urma crora a
#ost n#iin%at prima or$ani"a%ie cu voca%ie umanitar H C23i/./0l In/.-n1i2nl l C-0cii R25ii
H la ini%iativa cruia a #ost elaborat, pentru prima oar n istorie, o C2nD.1i. in/.-n1i2nl6 c-.
p-2/.E.96 4-.p/0l l Di16 5i 4-.p/0l l 4.3ni//. 03n6&
9volu%ia ideilor, a normelor i a institu%iilor la nivel na%ional i interna%ional a condus la o
concep%ie modern a drepturilor omului, #ondat pe doi pilieri:
1-
A. &e sistemul instrumentelor 3uridice cu caracter universal, elaborate sub auspiciile
,a%iunilor )nite i, re$ional, n cadrul 5onsiliului 9uropei, *S59, american, a#rican, islamic,
etc.
:. &e sistemul (reptului Interna%ional umanitar, care tinde s prote3e"e drepturile omului
n situa%ii de con#lict armat i de alte pericole i amenin%ri.
1


I.4 Declaraia U!iversal a Drepturilor "ului 5 piatra de teelie a Dreptului
co!tepora! al Drepturilor oului
Ideea elaborrii unei D.cl-1ii D-.p/0-il2- O30l0i datea" din 1.48 c!nd, la
C2n7.-in1 4. l Sn F-ncisc2 consacrat crerii *r$ani"a%iei ,a%iunilor )nite, repre"entan%ii
5ubei, &anama i BeEicului au #cut o propunere n acest sens, dar nere%inut de participan%i.
&ropunerea a #ost reiterat de &anama n 1.4A la sesiunea de la ;ondra a Adunrii 6enerale a
*,), c!nd, repre"entantul ei a pre"entat i un proiect de D.cl-1i.' ce a #ost tranmis 5onsiliului
9conomic i Social, a3un$!nd n cele din urm la Coisia pe!tru Drepturile "ului.
.

95*S*5 a transmis la 2A au$ust 1.4/ Adunrii 6enerale a *,), D.cl-1i mpreun
cu Pc/0l 4. 4.--. i mai multe propuneri privind msurile de aplicare, iar la 1- decembrie
1.4/, prin 7e"olu%ia 21@AOIII a #ost adoptat ''D.cl-1i UniD.-sl6 D-.p/0-il2- O30l0i
dar #r ca aceasta s #ie nso%it i de celelalte instrumente preconi"ate. Abia la 1A decembrie
1.AA, *,) a adoptat i desc2is spre semnare, rati#icare i aderare celelalte trei instrumente:
1. /actul i!ter!aio!al privitor la drepturile eco!oice$ sociale i culturale6 .. /actul
i!ter!aio!al privitor la drepturile civile i politice i 3. /rotocolul %acultativ la acest ulti
pact$ care prevedea u! eca!is de e-ai!are a pl'!(erilor persoa!elor particulare.
Nece ani au trebuit s treac pentru ca aceste instrumente s intre n vi$oare, n ianuarie i
respectiv martie 1.@A, pentru ca, n cea de 440a sa Sesiune din 1./., Adunarea 6eneral *,) s
adopte i cel de al doilea &rotocol #acultativ la &actul interna%ional privitor la drepturile civile i
politice, vi"!nd abolirea pedepsei cu moartea.
1
(reptul umanitar se re#erea ini%ial numai la situa%iile de con#lict armat i re$lementa drepturile combatan%ilor,
rni%ilor, pri"onierilor de r"boi, civililor, etc. 1n pre"ent el se preocup i de prote3area popula%iei civile, bunurilor
cu caracter civil i mediul natural.
2
5omisia drepturilor omului a #ost creat n 1.4A i a #ost nsrcinat s pre"inte propuneri i rapoarte privind o
declara%ie interna%ional a drepturilor omului.
11
I.7 Co!i!utul Declaraiei U!iversale a Drepturilor "ului
D.cl-1i UniD.-sl6 D-.p/0-il2- O30l0i '()(*+, proclamat la 1- decembrie
1.4/, este primul document interna%ional care enun%, n mod solemn, drepturile i libert%ile
#undamentale ce trebuie $arantate #iecrei #iin%e umane. 66Declaraia nu este dec1t o prim etap6
cci ea nu este o convenie *n virtutea creia di2eritele state ar 2i o5li'ate s o5serve i s aplice
drepturile 2undamentale ale omului@ ea nu prevede nici punerea *n eBecuie@ ea repre(int totui
un pro'res important *n lun'ul proces de evoluie a societii omeneti. Acest document este
*ntrit prin autoritatea pe care i7o d opinia ansam5lului Caiunilor Unite i6 milioane de
persoane6 5r5ai6 2emei i copii din toate prile lumii6 caut *n ea un a.utor6 un '9id i o
inspiraie8
1
.
1ntre cele dou principii
2
cuprinse n A-/&* i A-/&(B, D.cl-1i enun% ca standarde
interna%ionale drepturile esen%iale i libert%ile #undamentale, at!t din cate$oria celor civile i
politice 'A-/&F l (*+ c!t i a celor economice, sociale i culturale 'A-/&(( l (A+, recunoscute
oricrei #iin%e umane din ntrea$a lume.
1n cate$oria drepturilor civile i politice enun%ate n D.cl-1i. se numr: dreptul la
via%, la libertate i demnitate, dreptul de a nu #i %inut n sclavie sau robie, dreptul de a nu #i supus
la tortur sau la tratamente crude, inumane sau de$radante, dreptul la recunoatere n orice loc a
personalit%ii 3uridice, e$alitatea n #a%a le$ii i dreptul de a se adresa n mod e#ectiv instan%elor
3udiciare competente mpotriva actelor care0i violea" drepturile recunoscute, dreptul de a nu #i
arestat, de%inut sau eEilat n mod arbitrar, dreptul la un proces ec2itabil n materie civil i penal,
dreptul la pre"um%ia de nevinov%ie p!n la pronun%area unei sentin%e ntr0un proces public,
dreptul la respectarea vie%ii private i a propriet%ii, dreptul de a circula liber, de a prsi orice
%ar, inclusiv %ara sa i de a reveni, dreptul la a"il n ca" de persecu%ie, dreptul la o cet%enie,
dreptul de a se cstori i a ntemeia o #amilie, dreptul la libertatea $!ndirii, contiin%ei i reli$iei,
libertatea de opinie i eEprimare, libertatea de ntrunire i asociere panic, dreptul de a participa,
direct sau prin repre"entan%i, la conducerea treburilor publice, dreptul de acces la #unc%iile publice
ale %rii sale.
1
,ation )nites, *,) activities on t2e #ield o# 2uman ri$2ts, ,eJ PorD, 1./2
2
Art.1 Toate #iin%ele umane se nasc libere i e$ale n demnitate i drepturi. 9le sunt n"estrate cu ra%iune i contiin%
i trebuie s se comporte unele #a% de altele n spiritul #raternit%ii.
Art.2/ Ciecare persoan are dreptul s bene#icie"e, pe plan social i interna%ional, de eEisten%a unei ordini care s
permit ca drepturile i libert%ile enun%ate n (eclara%ie s0i poat $si o reali"are deplin.
12
1n cea de a doua cate$orie sunt cuprinse drepturile economice, sociale i culturale pe care
le poate pretinde o persoan ,,n calitate de membru al societ%ii4, printre care: dreptul la
securitate social, indispensabil pentru demnitatea i libera de"voltare a personalit%ii sale,
dreptul la munc i libera ale$ere a muncii, dreptul la salariu e$al pentru o munc e$al, dreptul
de a ntemeia sindicate i de a se a#ilia la sindicate, dreptul la un nivel de via% corespun"tor
asi$urrii snt%ii sale, bunstrii proprii i a #amiliei, dreptul mamei i copilului la a3utor i
ocrotire speciale, dreptul la nv%m!nt i dreptul de a lua parte n mod liber la via%a cultural a
colectivit%ii.
5orelativ cu drepturile enun%ate, #iecare om are ndatoriri #a% de colectivitatea n care
triete. Ast#el, n eEercitarea drepturilor i ndatoririlor men%ionate, prin le$e se stabilesc
n$rdiri care vi"ea" respectarea drepturilor i libert%ilor celorlal%i i satis#acerea cerin%elor 3uste
ale moralei, ordinii publice i bunstrii $enerale.
C2n7.-in1 in/.-n1i2nl6 D-.p/0-il2- 230l0i 4. l T.<.-n, dup ce a recunoscut
c, Dpentru ca aplicarea drepturilor omului s 2ie e2ectiv6 tre5uie ca 2iecare stat s *nelea'
natura acestor drepturi i datoria pe care o are de a le eBercita i de a le apra6 aa cum cere
demnitatea 2iinei umane86 cere tuturor statelor ,,s pun la dispo"i%ia cet%enilor lor teEtul
D.cl-1i.i UniD.-sl. D-.p/0-il2- O30l0i precum i marile teEte na%ionale care proclam
principiul libert%ii i care au un sens pro#und at!t n istoria %rii c!t i pentru eEperien%a actual4.
(up adoptarea sa, D.cl-1i UniD.-sl6 D-.p/0-il2- O30l0i a devenit unul dintre
cele mai cunoscute i in#luente documente din lume, n procesul de a#irmare a drepturilor
#undamentale i a libert%ilor individului.
7e"olu%ii ale Adunrii 6enerale a *,) i ale altor institu%ii din sistemul ,a%iunilor )nite,
i reiterea" #recvent prevederile, instrumente interna%ionale n domeniul drepturilor omului sunt
inspirate din modelul su, iar numeroase constitu%ii ale statelor, le$isla%ii interne i 2otr!ri ale
tribunalelor, i ncorporea" dispo"i%iile sau #ac re#erire la ea. 1n numeroase ca"uri, D.cl-1i ca
atare sau unele din clau"ele sale, sunt citate ca re$uli de conduit sau ca standarde interna%ionale
ale drepturilor omului.
Ini%ial s0a considerat c D.cl-1i nu ar avea un caracter obli$atoriu, ns pe msura
trecerii timpului, n cond%iile n care la ,a%iunile )nite se invocau tot mai des principiile de
protec%ie a drepturilor omului sau se sti$mati"a violarea acestor drepturi, documentul a nceput s
#ie perceput ca un instrument obli$atoriu pe care #iecare stat trebuie s0l aplice.
5unoscutul 3urist american ;ouis :. So2n aprecia" c 66la ora actual se consider c
Declaraia constituie interpretarea autentic a Cartei 8aiu!ilor U!ite6 eBplic1nd *n detaliu
13
sensul termenilor EEdrepturile omului i li5ertile 2undamentaleFF pe care state mem5re ale
OCU au acceptat s le adopte i s le respecte atunci c1nd au aderat la "art6 ca pe unul din
elementele structurii instituionale ale comunitii universale. Gntruc1t enumer drepturile
omului eman1nd de la o autoritate6 Declaraia a devenit una din componentele eseniale ale
dreptului internaional comunitar6 o5li'atorie pentru toate statele i nu numai pentru cele care
2ac parte din Or'ani(aia Caiunilor Unite8.
5ele dou &acte interna%ionale ale drepturilor omului H Pc/0l in/.-n1i2nl -.7.-i/2- l
4-.p/0-il. .c2n23ic.' s2cil. 5i c0l/0-l. 5i Pc/0l in/.-n1i2nl -.7.-i/2- l 4-.p/0-il. ciDil.
5i p2li/ic. H adoptate i desc2ise semnrii, rati#icrii sau ade"iunii, de Adunarea 6eneral a *,)
prin 7e"olu%ia 22--AO>>I din 1A decembrie 1.AA, de#inesc n norme 3uridice drepturile i
libert%ile #undamentale ale omului enun%ate n D.cl-1i UniD.-sl6 din 1- decembrie 1.4/,
precum i restric%iile admise la eEercitarea acestora.
&rin 7e"olu%ia sa nr.843OVI, Adunarea 6eneral *,) eEprima dorin%a ca cele dou Pc/.
in/.-n1i2nl. s con%in un numr c!t mai mare posibil de dispo"i%ii similare, deoarece cele
dou cate$orii de drepturi H civile, politice, economice, sociale i culturale H 66sunt le'ate *ntre
ele i se condiionea( reciproc4, #ructi#icarea lor determin!nd eEpresia conceptului de $$ideal al
oului li#er,.
&unerea n aplicare a drepturilor economice, sociale i culturale implic, spre deosebire de
cele civile i politice, eEisten%a unor resurse, n primul r!nd #inanciare. (torit acestui #apt,
obli$a%ia statelor pr%i la cele dou Pc/.' nu este aceea de a da e#ect imediat acestor drepturi,
cum este ca"ul cu drepturile civile i politice care nu presupun eEisten%a unor ast#el de resurse, ci
numai de a ac%iona, at!t prin propriul lor e#ort, c!t i prin asisten% i cooperare interna%ional, n
special pe plan economic i te2nic, #olosind la maEimum resursele disponibile pentru ca
eEercitarea deplin a drepturilor recunoscute n Pc/. s #ie asi$urat p-2:-.siD prin toate
mi3loacele adecvate, inclusiv prin adoptarea de msuri le$islative.
5ontrolul asupra acestor pro$rese s0a reali"at prin dou proceduri. &rima presupunea ca
statele pr%i s pre"inte repoarte asupra msurilor pe care le0au adoptat i asupra pro$reselor
ob%inute n asi$urarea respectrii drepturilor recunoscute n cele dou &acte.
5ea de a doua a constat n crearea la 22 mai 1./8 a C23i/./0l0i 4-.p/0-il2- .c2n23ic.'
s2cil. 5i c0l/0-l. n cadrul 95*S*5, care are mandatul de a eEamina rapoartele pre"entate de
state i a supune constatrile sale 5onsiliului 9conomic i Social, 5omisiei (repturilor *mului i
unor institu%ii speciali"ate.
14
P-2/2c2l0l 7c0l//iD -.7.-i/2- l Pc/0l in/.-n1i2nl p-iDin4 4-.p/0-il. ciDil. 5i
p2li/ic.' a #ost adoptat ca tratat separat n 1.AA i are ca obiect accesul la 5omitetul (repturilor
*mului al particularilor care consider c sunt victime ale unor violri ale drepturilor enun%ate n
&act.
&r%i la P-2/2c2l pot deveni numai statele care sunt pr%i la &actul interna%ional cu privire
la drepturile civile i politice, dovedind ast#el c 66recunosc competena "omitetului de a primi i
eBamina sesi(ri provenite de la particulari in1nd de .urisdicia sa6 care pretind a 2i victima
unei violri de ctre acest stat a vreunuia dintre drepturile enunate de &act8.
* persoan care pretinde a #i victima unei violri a drepturilor $arantate prin Pc/ poate
adresa o sesi"are 5omitetului numai cu ndeplinirea unor condi%ii, i anume:
0 statul sub 3urisdic%ia cruia se a#l s #i devenit parte la P-2/2c2lL
0 persoana respectiv s #i epui"at toate cile interne posibileL
0 sesi"area s #ie semnat, s nu constituie un abu" al dreptului la peti%ie i s nu #ie
incompatibil cu prevederile Pc/0l0iG
0 aceeai cerere s nu #ie n curs de eEaminare n #a%a unei alte instan%e
interna%ionale pentru anc2et i re"olvare.
Al 42il. P-2/2c2l 7c0l//iD l Pc/0l0i in/.-n1i2nl -.7.-i/2- l 4-.p/0-il. ciDil. 5i
p2li/ic. a #ost adoptat de Adunarea 6eneral a *,) n 1./. dispo"i%iile sale #iind adi%ionale
celor ale Pc/0l0i i se re#er la abolirea pedepsei cu moartea, ca re"ultat al unor dispo"i%ii
consacrate de3a n unele instrumente interna%ionale care $arantea" dreptul la via%.
P-2/2c2l0l inter"ice eEecutarea oricrei persoane a#late sub 3urisdic%ia unui stat i obli$
pr%ile contractante s ,,ia toate msurile necesare pentru abolirea pedepsei cu moartea pe
teritoriul a#lat sub 3urisdic%ia sa4.
,u se admite nici un #el de eEcep%ie la acest P-2/2c2l n a#ara celei #ormulate ,,cu oca"ia
rati#icrii sau aderrii, prev"!nd aplicarea pedepsei cu moartea n timp de r"boi
1
n urma unei
condamnri pentru o crim cu caracter militar de o $ravitate eEtrem, comis n timp de r"boi4.
Statul care #ormulea" o asemenea eEcep%ie are obli$a%ia s comunice Secretarului 6eneral al
*,), cu oca"ia rati#icrii sau aderrii, le$isla%ia sa intern care se aplic n timp de r"boi,
precum i momentul proclamrii i ridicrii strii de r"boi pe teritoriul su. Totodat, el are
1
9Epresia ,,n timp de r"boi4 este inadecvat deaorece statele recunosc arareori c se #al n stare de r"boi, acesta
#iind inter"is prin 5arta *,), iar #enomenul con#lictolo$ic este mult mai compleE, el cuprin"!nd i alte #orme de
violen% armat necuprinse n conceptul de r"boi. 9ra mai potrivit #ormularea ,,con#lict armat4
18
obli$a%ia de a pre"enta, n rapoartele transmise 5omitetului (repturilor *mului, msurile ce le va
adopta pentru punerea n aplicare a acestui &rotocol pe teritoriul su.

I.9 Die!siu!ea Europea! a Drepturilor oului
Statutul C2nsili0l0i E0-2p.i prevede c statele membre, n momentul aderrii, trebuie s
accepte pri!cipiile statului de drept i principiul n virtutea cruia #iecare persoan a#lat sub
3urisdic%ia sa trebuie s se bucure de drepturile i li#ertile %u!dae!tale ale oului. &e de alt
parte, #iecare membru se an$a3ea" s colabore"e n mod sincer i e#ectiv la reali"area scopului
5onsiliului ,,de a reali(a o mai mare unitate *ntre mem5rii si *n scopul salv'ardrii i reali(rii
idealurilor i principiilor care sunt motenirea lor comun i a 2acilitrii pro'resului lor
economic i social,.
Ideile $eneroase cuprinse n S//0/0l C2nsili0l0i E0-2p.i, care au clu"it aceast
presti$ioas or$ani"a%ie de la constituirea sa, i0au $sit concreti"area i materiali"area n
C2nD.n1i E0-2p.n6 p.n/-0 P-2/.c1i D-.p/0-il2- O30l0i, adoptat n 1.8-, care a #ost
completat ulterior cu mai multe protocoale aneE.
Trebuie observat ns c, n compara%ie cu sistemul de protec%ie a drepturilor omului
eEistent n cadrul *r$ani"a%iei ,a%iunilor )nite, mecanismul european o#er ima$inea unui
sistem mult mai inte$rat, cu posibilit%i sporite pentru repararea nclcrilor drepturilor omului n
ca"urile n care acestea au #ost nesocotite.
(ac sistemul *,) se ntemeia" n $eneral pe ideea rela%iilor de la stat la stat, #iind
#oarte prudent n recunoaterea posibilit%ii pentru statele care doresc, ori pentru indivi"ii
pre3udicia%i, de a pune n discu%ie modul n care o serie de drepturi ale omului se reali"ea" n
practic, sistemul european mer$e mai departe, stabilind o serie de proceduri prin care statele pot
#i c2emate i obli$ate a da eEplica%ii, iar n #inal, s eEecute anumite 2otr!ri prin care s0ar stabili
anumite nclcri ale drepturilor omului, n detrimentul propriilor cet%eni. 1n asemenea situa%ii,
ele pot #i condamnate la desp$ubiri i la adoptarea unor msuri de restabilire a drepturilor
persoanelor crora li s0au nclcat drepturi #undamentale.
(in acest sistem #ac parte:
1. C23isi E0-2p.n6 D-.p/0-il2- O30l0i care poate primi pl!n$eri individuale
sau pl!n$eri cu caracter etatic #ormulate de unul dintre statele membre. &rima etap este
eEaminarea admisibilit%ii cererii, iar numai n ca"urile n care aceasta s0a produs, se trece la
eEaminarea n #ond. Sunt stabilite #aptele dup care se ncearc o solu%ionare amiabil a cau"ei,
1A
iar dac procedura continu, este ntocmit un raport ce constat eEisten%a nclcrilor pretinse.
7aportul va #i transmis 5omitetului de Binitri sau 5ur%ii 9uropene a (repturilor *mului.
2. C23i/./0l 4. Mini5/-i l C2nsili0l0i E0-2p.i' poate re%ine cau"a dispun!nd un
termen n care statul interesat va lua msurile ce decur$ din deci"ia sa, sau va trimite cau"a
59(*.
3. C0-/. E0-2p.n6 D-.p/0-il2- O30l0i, or$an 3urisdic%ional care, dup
stabilirea competen%ei n cau"a respectiv, decide n le$tur cu nclcrile despre care a #ost
sesi"at. 9a va putea, n mod suveran, pe ba"a probelor care se administrea", s stabileasc dac
a eEistat sau nu o nclcare a drepturilor omului i va acorda celui pre3udiciat o satis#ac%ie
ec2itabil. <otr1rea "uii este de2initiv6 nerecura5il i o5li'atorie pentru pri. Fotr!rea va
#i transmis 5omitetului de Binitri care va urmri eEecutarea ei.
Instrument 3uridic de lar$ re"onan%, C2nD.n1i E0-2p.n6 D-.p/0-il2- O30l0i
repre"int un instrument #undamental pe linia protec%iei i $arantrii drepturilor omului, at!t prin
procedura instituit, c!t i prin lar$a arie de drepturi i libert%i crora li se consacr
recunoaterea i $arantarea.
I.: /ri!cipalele docue!te i!ter!aio!ale care (ara!tea) drepturile oului
;a 2A iunie 1.48 a #ost adoptat 5arta *r$ani"a%iei ,a%iunilor )nite care proclama
2otr!rea popoarelor de a prote3a $enera%iile viitoare de #la$elul r"boaielor i rea#irma credin%a
lor n drepturilor #undamentale ale omului, n demnitatea i valoarea #iin%ei umane, n e$alitate n
drepturi ntre brba%i i #emei i ntre na%iuni, mari sau mici. (e asemenea 5arta stabilete
de"voltarea de rela%ii prieteneti ntre na%iuni, n#ptuirea colaborrii n solu%ionarea problemelor
interna%ionale cu caracter economic, social, cultural sau umanitar, n promovarea respectrii
drepturilor i libert%ilor #undamentale #a% de toate persoanele, #r deosebire de ras, seE, limb
sau reli$ie. 5arta prevede promovarea cooperrii interna%ionale n domeniile economic, social,
cultural, al educa%iei i snt%ii, n solu%ionarea problemelor care apar n aceste domenii, ca i
spri3inirea n#ptuirii drepturilor omului i libert%ilor pentru to%i, #r deosebiri de ras, seE,
limb sau reli$ie
1
.
5omisia pentru drepturile omului a #ost creat n cadrul *.,.). de la nceput, ca or$an
subsidiar al 5onsiliului 9conomic i Social. ;a r!ndul su, 5omisia a creat Subcomisia pentru
1
:enone ,&uc,AndI &uc,&rotecia .uridic a drepturilor omului,9ditura Cunda%iei Academice Q(anubius4
6ala%i,2--2,p.32.
1@
prevenirea discriminrii i protec%ia minorit%ilor, iar din 1... a #ost creat 5omisia pentru
promovarea i protec%ia drepturilor omului. At!t 5omisia, 5!t i Subcomisia au ac%ionat ca
or$anisme de elaborare a (eclara%iei )niversale a (repturilor *mului i a pactelor interna%ionale,
apoi a altor documente privind drepturile i libert%ile omului
1
.
&rocesul elaborrii drepturilor omului pe plan interna%ional a nre$istrat n anii care au
trecut de la n#iin%area *r$ani"a%iei ,a%iunilor )nite o spectaculoas de"voltare. (ac la nceput
drepturile omului s0au a#irmat n domeniul civil i politic ca drepturi ale omului i cet%eanului,
dac apoi preocuprile pe plan social au $enerat necesitatea recunoaterii i includerii n
constitu%iile statelor a drepturilor economice i sociale, n pre"ent solidaritatea uman a proiectat
la dimensiuni interna%ionale cooperarea statelor pentru $arantarea drepturilor cum ar #i: dreptul la
via%, dreptul la pace, dreptul de a bene#icia de patrimoniul comun al umanit%ii, dreptul la
de"voltare
2
.
1n actualele condi%ii ale evolu%iei societ%ii interna%ionale devine tot mai evident #aptul c
drepturile civile i politice nu pot #i $arantate independent de cele ce privesc via%a economic i
social, tot aa cum ambele cate$orii de drepturi se cer a #i asi$urate prin mecanismul drepturilor
de solidaritate uman
3
.
(up constituirea *r$ani"a%iei ,a%iunilor )nite au #ost adoptate numeroase documente
interna%ionale care au dat eEpresie preocuprilor comunit%ii statelor pentru aprarea, $arantarea
i respectul drepturilor omului. &rin 7e"olu%ia Adunrii 6enerale a *.,.). 21@OAOIII din 1-
decembrie 1.4/, reunit la &aris, a #ost adoptat (eclara%ia )niversal a (repturilor *mului,
document remarcabil care a avut o nsemntate deosebit pentru elaborarea i de"voltarea
conceptului drepturilor omului pe plan na%ional i interna%ional pentru prima dat. 52iar n primul
su aliniat, (eclara%ia nscrie ideea c Qrecunoaterea demnit%ii inerente tuturor membrilor
#amiliei umane i a drepturilor e$ale i inalienabile constituie #undamentul libert%ii i pcii n
lume4. Acest document avea s desc2id noi perspective $arantrii i respectrii drepturilor
omului n ntrea$a perioad postbelic. 5u toate acestea un numr de opt state '7.S.S. :ielorus,
5e2oslovacia, Fonduras, &olonia, 7.S.S. )craina, ).7.S.S., )niunea Sud A#rican i Iu$oslavia+,
din di#erite motive, s0au ab%inut de la vot
4
.
1
Ion (iaconu, *p. cit., p.2..
2
6ri$ore 6eamnu, Tratat, Vol. I, :ucureti, 1./1, p.3A-.
3
Victor (uculescu, *p. cit., p.84.
4
Victor (uculescu, *p. cit., p.88.
1/
(eclara%ia repre"int o combina%ie unic a drepturilor civile i politice i a celor
economice, sociale i culturale, sub semnul constant al e$alit%ii i nediscriminrii
1
, conceput ca
un standard comun, cu voca%ia de universalitate sau cu caracter re$ional, la care to%i s aspire.
Articolul 2 proclam principiul nediscriminrii i al e$alit%ii n ceea ce privete
mplinirea drepturilor omului i libert%ilor #undamentale, aplicabil tuturor oamenilor, %rilor i
teritoriilor, oricare ar #i statutul lor. 1n articolul 3 al (eclara%iei sunt enumerate drepturile civile i
politice, drepturi #undamentale care vor #i de"voltate n articolele urmtoare 'p!n la art.21+.
Aceste drepturi sunt: dreptul la via%, dreptul la libertate i dreptul la si$uran% a persoanei
2
. 1n
le$tur cu acestea, se prevede inter"icerea torturii i pedepselor de$radante, a arestrii sau
de%inerii arbitrare, a condamnrii pentru ac%iuni sau omisiunii care nu constituie acte penale n
momentul comiterii. 5u alte cuvinte, (eclara%ia #undamentea" n con%inutul su necesitatea Qca
drepturile omului s #ie ocrotite de autoritatea le$ii4. (repturile economice, sociale i culturale,
drepturi pe care orice persoan Qca membr a societ%ii le poate pretinde4, sunt prev"ute n
articolul 22.
Sunt de remarcat, pe plan economic, acele prevederi n le$tur cu dreptul la munc,
dreptul la salariu e$al pentru munc e$al, dreptul de a se asocia n sindicate, dreptul la odi2n i
recrea%ie, dreptul #iecrui om la un nivel de trai care s0i asi$ure sntatea i bunstarea lui i
#amiliei sale, n special pentru 2ran, mbrcminte, locuin% i n$ri3iri medicale, la asi$urare n
ca" de oma3, de invaliditate, vduvie, btr!ne%e sau n orice alt ca" de pierdere a mi3loacelor sale
de sub"isten% ca urmare a unor circumstan%e independente de voin%a sa, la protec%ia mamei i
copilului
3
.
(eclara%ia acord o aten%ie deosebit dreptului la nv%tur, nscriind ideea $ratuit%ii
nv%m!ntului elementar i $eneral, a accesibilit%ii nv%m!ntului te2nic i pro#esional i a
posibilit%ii e$ale de acces tuturor, pe ba"a de merit, n nv%m!ntul superior.
(emn de a #i re%inute sunt acele prevederi care se re#er la dreptul oricrei persoane de a
lua parte n mod liber la via%a cultural a colectivit%ii, de a se bucura de arte i de a participa la
pro$resul tiin%i#ic i la bine#acerile lui, de a bene#icia de ocrotirea intereselor morale i materiale
care decur$ din orice lucrare tiin%i#ic, literar sau artistic a crui autor este.
1
Ion (iaconu, *p. cit., p.11.
2
AleEandru :olintineanu, Adrian ,stase, :o$dan Auracu, (rept interna%ional, 9d. AllbecD, :ucureti, 2---,
p.181.
3
:enone , &uc, AndI &uc, &rotecia .uridic a drepturilor omului,9ditura Cunda%iei Academice Q(anubius4
6ala%i,2--2,p.38.
1.
)ltima parte a (eclara%iei )niversale 'art. 2/03-+ plasea" drepturile omului n conteEtul
lor #iresc: se arat c orice persoan are dreptul la o ordine social i interna%ional n care
drepturile omului i libert%ile #undamentale #ormulate n (eclara%ie s poat #i n#ptuite
1
. 1n
acelai timp, ns, se nscrie n (eclara%ie c #iecare om are ndatoriri #a% de comunitatea n care
triete i c n eEercitarea drepturilor i libert%ilor sale nimeni nu este supus dec!t n$rdirilor
stabilite de le$e
2
.
1n le$tur cu #or%a 3uridic a (eclara%iei, n literatura de specialitate, s0au pronun%at preri
di#erite. Ast#el, unii autori au sus%inut ideea obli$ativit%ii $enerale a acestui document, n timp ce
al%ii i0au atribuit o valoare mai mult moral, deoarece ar repre"enta numai un ideal de atins de
ctre statele lumii, un ideal pe care aceste state s0au an$a3at s0l consacre n practica lor politic i
n le$isla%ia lor intern
3
.
(eclara%ia )niversal a (repturilor *mului a constituit punctul de plecare al unei vaste
ac%iuni de elaborare a unor instrumente 3uridice n cadrul *r$ani"a%iei ,a%iunilor )nite, care au
ntrit dimensiunea protec%iei interna%ionale a drepturile omului. Trebuie re%inut #aptul c o serie
de state care i0au dob!ndit independen%a dup 1.A- 'de eEemplu 7epublica Bali, To$a, 5oasta
de Cilde, 6oban, (a2omeI, 5iad+ au a#irmat n mod eEpres n teEtul constitu%iilor lor ade"iunea
la principiile cuprinse n (eclara%ia )niversal a (repturilor *mului, ceea ce dovedete c
(eclara%ia a dob!ndit nu numai o #or% moral0politic, dar i o #or% 3uridic de necontestat
4
.
1n pre"ent, (eclara%ia a devenit o component a dreptului interna%ional cutumiar, iar
prevederile sale de ba" sunt consacrate de o practic de peste 8- de ani, de numeroase
documente, interne i interna%ionale, care au recon#irmat #or%a universal a marilor idei cuprinse
n acest document. Ast#el, &roclama%ia de la Te2eran a 5on#erin%ei interna%ionale privind
drepturile omului, or$ani"at de *.,.)., a subliniat c (eclara%ia constituie Qo obli$a%ie pentru
membrii 5omunit%ii interna%ionale4.
Subliniem #aptul c printre constitu%iile care men%ionea" (eclara%ia )niversal a
(repturilor *mului se numr i 5onstitu%ia 7om!niei din 1..1 care, n articolul 2- aliniatul 1, a
prev"ut urmtoarele: Q(ispo"i%iile constitu%ionale privind drepturile i libert%ile cet%enilor vor
#i interpretate i aplicate n concordan% cu (eclara%ia )niversal a (repturilor *mului, cu
pactele i cu celelalte tratate la care 7om!nia este parte4. 1n acelai articol, la aliniatul 2 s0a
1
7aluca Bi$a0:etelui, *p. cit., p.1@4.
2
:enone ,&uc,AndI &uc,&rotecia .uridic a drepturilor omului,9ditura Cunda%iei Academice Q(anubius4
6ala%i,2--2,p.3A.
3
AleEandru :olintineanu, Adrian ,stase, :o$dan Aurescu, *p. cit., p.183
4
Victor (uculescu, *p. cit., p.8@.
2-
prev"ut: Q(ac eEist neconcordan%e ntre pactele i tratatele privitoare la drepturile
#undamentale ale omului, la care 7om!nia este parte, i le$ile interne, au prioritate re$lementrile
interna%ionale4.
(eclara%ia privind acordarea independen%ei %rilor i popoarelor coloniale
1
enun% n mod
clar i #r ec2ivoc ideea c QSupunerea popoarelor unei sub3u$ri, domina%ii i eEploatri strine
constituie o ne$are a drepturilor #undamentale ale omului, este contrar 5artei ,a%iunilor )nite i
o piedic n calea promovrii pcii i cooperrii mondiale4
2
.
1ntrind i de"volt!nd ideile nscrise n 5arta *r$ani"a%iei ,a%iunilor )nite i n
(eclara%ia )niversal a (repturilor *mului asupra nlturrii oricror #orme de discriminare
rasial
3
, preci"ea" c orice #orm de discriminare rasial i, n special, politica ntemeiat pe
pre3udecata superiorit%ii rasiale sau pe ura de ras, nseamn nu numai o nclcare a drepturilor
#undamentale ale omului, dar i un act de natur s prime3duiasc rela%iile prieteneti ntre
popoare, cooperare ntre na%iuni, pacea i securitatea interna%ional
4
.
CAPITOLUL II
INSTITUII EUROPENE CU ATRIBUII #N PROTECIA
1
7e"olu%ia Adunrii 6enerale a *.,.). 1814 '>V+ din 14 decembrie 1.A-.
2
7e"olu%ia Adunrii 6enerale a *.,.). 1814 '>V+ din 14 decembrie 1.A-.
3
Victor (uculescu, *p. cit., p.8..
4
:enone ,&uc,AndI &uc,&rotecia .uridic a drepturilor omului,9ditura Cunda%iei Academice Q(anubius4
6ala%i,2--2,p.3/.
21
DREPTURILOR OMULUI
&reocupri n domeniul drepturilor omului i libert%ilor #undamentale sunt pre"ente i n
c!teva or'ani(aii inter'uvernamentale re'ionale6 cum sunt:
0 5onsiliul 9uropei '59+
0 )niunea 9uropean ')9+
0 *r$ani"a%ia pentru Securitate i 5ooperare n 9uropa '*S59+.
II.1. U!iu!ea Europea!.
Kara noastr a semnat, la 1@ #ebruarie 1..3, la :ruEelles Dacordul european instituind o
asociere *ntre 0om1nia6 pe de o parte i "omunitile $uropene i statele mem5re ale acestora6
pe de alt parte8 'rati#icat de &arlamentul 7om!niei prin ;e$ea nr. 2-O1..3, publicat n
Bonitorul *#icial nr. @3 din 12 aprilie 1..3+.
1
Tratatele care au pus ba"ele 5omunit%ii 9uropene nu men%ionea" n mod eBplicit6 n nici
una din dispo"i%iile lor, drepturile omului. 7a%iunea acestei lacune este evident. Aceste tratate,
de alt#el adevrate carte constitu%ionale ale 5omunit%ii 9uropene a 5rbunelui i *%elului, ale
5omunit%ii 9conomice 9uropene i 5omunit%ii 9uropene a 9ner$iei Atomice, au vi"at mai mult
popoarele dec!t persoanele. &roblemele #undamentale care s0au pus dup cel de al doilea r"boi
mondial erau n primul r!nd re#acerea economic a unei 9urope $rav a#ectate de des#urarea i
urmrile r"boiului i, pe aceast ba", construirea unei comunit%i mai lar$i i ad!nci ntre
popoarele btr!nului continent, at!t de mult divi"ate n decursul istoriei. 5oncep%ia
ntemeietorilor 5omunit%ii 9uropene s0a inspirat dintr0un pra$matism prudent. ,umai pe o cale
pro$resiv era posibil o construc%ie de ansamblu care s se #inali"e"e ntr0o mai vec2e aspira%ie:
inte$rarea politic a popoarelor europene. &erspectiva aleas urma deci nu o inte$rare politic
$lobal ci o serie de inte$rri sectoriale capabile s determine o inte$rare economic. 7eali"at
ast#el n domeniul economic, inte$rarea politic va urma n mod implicit.
&rimul tratat comunitar, cel de la &aris din 1/ aprilie 1.81, care a instituit 5omunitatea
9conomic a 5rbunelui i *%elului '5.9.5.*.+, a consacrat suprema%ia dreptului prin intermediul
5ur%ii de ?usti%ie i al democra%iei prin crearea Adunrii &arlamentare 'denumit &arlamentul
9uropean dup 1.A2+. Ini%ial tratatul de constituire a #ost semnat i rati#icat de Cran%a, 6ermania
*ccidental, Italia, :el$ia, *landa i ;uEembur$.
1
7om!nia a naintat cererea o#icial de aderare la )niunea 9uropean la 22 iunie 1..8.
22
)rmtorul tratat, cel de la 7oma din 28 martie 1.8@, care a instituit 5omunitatea
9conomic 9uropean '5.9.9.+ i a urmat ncercrii euate de instituire a 5omunit%ii 9uropene
de Aprare 'tratatul semnat la &aris la 2@ mai 1.82+ a creat ba"ele unei uniuni i mai str!nse ntre
popoarele europene. Tratatul a #ost semnat de aceleai ase state care au pus ba"ele 5.9.5.*. S0a
creat o pia% comun cu o politic comercial re#eritoare la ansamblul sectoarelor industriale i la
a$ricultur. 1n aceeai "i s0a nc2eiat i tratatul care a pus ba"ele 5omunit%ii 9uropene a 9ner$iei
Atomice '5.9.9.A. sau 9uroatom+.
1n urma tratatului de la :ruEelles din 1.A8, &arlamentul 9uropean 0 or$an comun al
5.9.5.*. i 5.9.9.A. 0 a 2otr!t #olosirea eEpresiei 5omunitatea 9uropean n locul 5omuni0
t%ilor 9uropene.
Apropierea, pe plan economic, ca etap n inte$rarea politic, din ce n ce mai str!ns
dintre %rile membre, nu putea s nu acopere i problematica drepturilor omului. 1n mod #iresc,
institu%iile comunitare #c!nd u" de prero$ativele care le erau atribuite, adoptau msuri
susceptibile de a le"a interesele unor persoane particulare.
1n a#ar de aceasta, prin c2iar natura speci#ic a comunit%ilor, trebuiau recunoscute dou
drepturi #undamentale:
a+ dreptul la libera circula%ie a muncitorilor, salaria%i sau independen%i L
b+ inter"icerea oricrei discriminri le$ate de na%ionalitate sau de seE.
(in aceast cau", n Tratatul de la 7oma, articolele 4/08/ i articolele @, 1/, 11. i 22-,
au nscris aceste drepturi 'primele pentru dreptul la libera circula%ie a muncitorilor i ultimele
pentru inter"icerea discriminrii+.
&e ba"ele acestor articole, 5urtea de ?usti%ie a 5omunit%ii 9uropene a remediat pe cale
pretorian lacunele tratatelor. Se desc2idea n acest #el i drumul de"voltrii ulterioare n materia
respectrii i protec%iei drepturilor #undamentale ale omului at!t prin activitatea institu%iilor
comunitare c!t i prin 3urispruden%a 5ur%ii de ?usti%ie. Ast#el la 8 aprilie 1.@@, &arlamentul
9uropean, 5onsiliul i 5omisia au adoptat o (eclara%ie comun asupra drepturilor #undamentale.
(eclara%ia sublinia importan%a #undamental pe care 5omunitatea o acord respectrii
drepturilor omului, aa cum sunt nscrise acestea n 5onven%ia european a drepturilor omului i
n constitu%iile statelor membre.
&rin drepturi #undamentale, n limba3ul comunitar, sunt desemnate unele drepturi esen%iale
i inalienabile ale persoanei umane, valabile n toate circumstan%ele i #r posibilitatea de a se
dero$a de la respectarea lor.
23
(up intrarea n vi$oare, la 1 iulie 1./@, a Actului )nic 9uropean, drepturile
#undamentale, la care se #cuser re#eriri n preambulul documentului, sunt practic ncorporate n
sistemul comunitar, marc!nd prin aceasta un nou pro$res. Statele semnatare declar, acum pentru
nt!ia oar ntr0un tratat comunitar, c sunt decise Ds promove(e *mpreun democraia
5a(1ndu7 se pe drepturile 2undamentale recunoscute *n constituiile i le'ile statelor mem5re6 *n
"onvenia pentru aprarea drepturilor omului i li5ertilor 2undamentale i *n "arta social
european6 cu deose5ire li5ertatea6 e'alitatea i .ustiia social8.
,ici de aceast dat nu au #ost enumerate drepturile #undamentale, subn%ele$!ndu0se c
sunt acelea de3a consacrate n actele na%ionale sau interna%ionale recunoscute ca atare.
&arlamentul 9uropean a adoptat la 12 aprilie 1./. (eclara%ia drepturilor i libert%ilor
#undamentale n care, pentru prima dat, sunt catalo$ate asemenea drepturi ca: inviolabilitatea
demnit%ii umane, dreptul la via%, e$alitatea n #a%a le$ii, libertatea de $!ndire, libertatea de
opinie i in#orma%ie, dreptul la respectarea vie%ii private, protec%ia #amiliei, libertatea de micare,
dreptul la proprietate, libertatea de ntrunire, de asociere pro#esional, dreptul la condi%ii de
munc ec2itabile, dreptul de ne$ociere ntre parteneri sociali, dreptul la protec%ie social, la
educa%ie, dreptul la vot universal, direct i secret al cet%enilor europeni pentru &arlamentul
9uropean, dreptul de acces la in#orma%ie, la 3usti%ie, dreptul la non bis in idem, neretroactivitatea
le$ii, dreptul la un mediu sntos.
Tratatul de la Baastric2t semnat la @ #ebruarie 1..2, care a decis s instituie Do Uniune
european8 ca nou etap n procesul de inte$rare european demarat prin crearea 5omunit%ilor
europene, a rea#irmat ataamentul statelor membre #a% de democra%ie, libertate, respectarea
drepturilor i libert%ilor #undamentale. S0a reiterat unul din obiectivele #undamentale ale
5omunit%ii i anume ntrirea Dproteciei drepturilor i intereselor cetenilor statelor
mem5re ...8 'art. :0al 3+L se mai preci"ea" c DUniunea respect drepturile 2undamentale ast2el
cum ele sunt 'arantate de "onvenia european de aprare a drepturilor omului i li5ertilor
2undamentale6 semnat la 0oma la noiem5rie 1/50 i ast2el cum ele re(ult din tradiiile
constituionale comune ale statelor mem5re6 ca principii 'enerale ale dreptului comunitar8 'art.
@ pct. 2+.
1n octombrie 1..@, ca urmare a 5on#erin%ei inter$uvernamentale reunit la nivelul e#ilor
de state sau de $uverne, a #ost semnat un tratat de revi"uire a Tratatului de la Baastric2t, mai
cunoscut sub numele de Tratatul de la Amsterdem. S0a vi"at prin acest tratat s se cree"e un
temei le$al pe ba"a cruia s se poat de"volta ordinea 3uridic european. 5u alte cuvinte, s0a
conceput necesitatea elaborrii unei constitu%ii suprana%ionale. &rintre alte msuri importante
24
adoptate, Tratatul a re"olvat i c!teva probleme le$ate de drepturile #undamentale precum cele
re#eritoare la principiul e$alit%ii, nediscriminrii i al subsidiarit%ii. S0a reiterat c M)niunea este
ba"at pe principiile libert%ii, democra%iei, respectrii drepturilor omului i libert%ilor
#undamentale precum i pe statul de drept, principii care sunt comune statelor membre4.
;ipsa unor dispo"i%ii eEplicite re#eritoare la drepturile omului i libert%ile #undamentale
din tratatele constitutive ale 5omunit%ilor 9uropene a #ost mplinit i prin alte teEte care au
reluat an$a3amentele asumate de 5omunitate i de statele membre precum i de institu%iile
acesteia. Ast#el:
0 (eclara%ia de la &aris '1.02- octombrie 1.@2+L
0 (ocument asupra identit%ii europene 'ntrunirea la v!r# de la 5open2a$a, 14 decembrie
1.@3+L
0 (eclara%ia asupra democra%iei '5onsiliul 9uropean, 5open2a$a, / aprilie 1.@/+L
0 (eclara%ia contra rasismului i Eeno#obiei '&arlamentul 9uropean, 5onsiliul
repre"entan%ilor statelor membre reunite n cadrul 5onsiliului i 5omisiei, 11 iunie 1./A+L
0 7e"olu%ia re#eritoare la lupta mpotriva rasismului i Eeno#obiei '5onsiliul i
repre"entan%ii statelor membre, reuni%i n cadrul 5onsiliului la 2. mai 1..-+L
0 (eclara%ia asupra antisemitismului, rasismului i Eeno#obiei '5onsiliul 9uropean,
(ublin, 2802A iunie 1..-+L
0 (eclara%ia asupra drepturilor omului '5onsiliul 9uropei, ;uEembur$, 2/02. iunie 1..1+L
0 7e"olu%ia asupra drepturilor omului, democra%iei i de"voltrii '5onsiliul i statele
membre reunite n cadrul 5onsiliului, 2/ noiembrie 1..1+L
0 (eclara%ia asupra rasismului i Eeno#obiei '5onsiliul 9uropean, Baastric2t, .01-
decembrie 1..1+.
Importan%a acordat respectrii drepturilor omului este evident i n rela%iile eEterne ale
5omunit%ii prin #aptul c acordurile pe care le semnea" cu ter%e %ri con%in dispo"i%ii #erme n
acest sens, dispo"i%ii a cror nclcare poate mer$e p!n la suspendarea sau c2iar denun%area
acordurilor respective.
5urtea de ?usti%ie 'unic i comun celor trei comunit%i europene+ i0a de"voltat i ea
propria 3urispruden% marc!nd pe aceast cale Mun catalo$ comunitar4 al drepturilor omului. Cr
a #i eE2austiv, n acest Mcatalo$4 sunt recunoscute c!teva drepturi i principii cum sunt: principiul
e$alit%ii, libertatea reli$ioas, libertatea de eEpresie i de in#ormare, inviolabilitatea domiciliului,
protec%ia con#iden%ialit%ii, dreptul la ac%iune i la aprare n 3usti%ie, neretroactivitatea le$ii
penale, dreptul de proprietate i de ini%iativ economic, drepturi sindicale i dreptul de asociere.
28
&e parcursul timpului, numrul drepturilor #undamentale s0a eEtins prin n$lobarea celor din
Minstrumentele interna%ionale privitoare la protec%ia drepturilor omului la care statele membre au
cooperat sau aderat4.
1
7ecunoscute #ie pe cale 3urispruden%ial, #ie prin nscrierea n teEte ale 5omunit%ii,
principalele drepturi i libert%i #undamentale ale omului sunt:
0 dreptul la vot al cet%enilor din %rile comunitare, de a0i ale$e direct repre"entan%ii n
&arlamentul 9uropean 'dup 1.@.+L
0 dreptul la se3urL pentru cel pu%in cinci ani i rennoibil, se eliberea" n mod automat un
titlu de se3ur pentru muncitorii salaria%i sau independen%i, la #el i pentru pensionari i #amiliile
lorL pentru studen%i un asemenea titlu se eliberea" anual, de asemenea rennoibilL
0 interdic%ia discriminrii ba"at pe na%ionalitate pentru sectorul privatL pentru ocuparea
locurilor de munc n administra%iile publice operea" aceeai interdic%ie cu eEcep%ia celor care
privesc interesele $enerale ale Statului 'armat, poli%ie, diploma%ie, #unc%ii le$islative,
ma$istratur etc.+L
0 drepturi economice i socialeL toate persoanele care muncesc n alt %ar dec!t a lor se
bucur de aceleai avanta3e salariale, sociale, #iscale, de securitate social ca i muncitorii
na%ionaliL
0 e$alitatea pe toate planurile, de drept i de #apt, dintre #emei i brba%iL
0 dreptul la educa%ie i pre$tire n scopul de"voltrii sentimentului de apartenen% la o
societate solidar, pluri0lin$vistic i multiculturalL
0 e$alitatea de tratament n materie de securitate social i de condi%ii de munc pentru
muncitorii din %ri ter%eL
0 dreptul la n$ri3irea snt%ii pentru cet%enii comunitari care se mbolnvesc n timpul
vacan%elor n alt stat membru ca i cum s0ar bucura i acolo de asi$urri de boalL
0 #iEarea unor standarde precise destinate a prote3a sntatea i a asi$ura securitatea
consumatorilor pentru bunurile ve2iculate pe pia%a unicL
0 protec%ia mediului. Institu%iile comunitare sunt obli$ate s asi$ure prin ac%iuni preventive
i de aprare calitatea mediuluiL
0 libertatea de eEpresie i de in#ormare, de di#u"are i recep%ie a emisiunilor n toate %rile
membreL
0 dreptul la peti%ie la &arlamentul 9uropean .a.
1
Fotr!rea ?. ,old, a#acerea 4O@3, punct 13.
2A
&rotec%ia drepturilor omului i a libert%ilor #undamentale ale persoanelor apar%in!nd
statelor membre n 5omunitatea 9uropean este de competen%a, mai nt!i, a statelor n cau".
Bateria este $uvernat ast#el de le$isla%ia na%ional a #iecrui stat membru precum i de
an$a3amentele pe care acesta i le0a asumat. &rotec%ia este asi$urat i prin interven%iile or$anelor
comunitare abilitate.
*rice persoan care #ormulea" o pl!n$ere atunci c!nd consider c nu i0a #ost respectat
un drept poate s se adrese"e preedintelui &arlamentului 9uropean, care la r!ndul lui o transmite
5omisiei &eti%iilor, acesta urm!nd s aprecie"e dac este #ondat. 1n situa%ia c!nd pl!n$erea este
considerat #ondat, preedintele &arlamentului intervine direct pe l!n$ 5omisie, 5onsiliu sau
autorit%ile na%ionale, invit!ndu0le s ia msuri n consecin%. *ricare ar #i situa%ia, conclu"iile
5omisiei &eti%iilor sunt aduse la cunotin%a peti%ionarilor.
*rice cet%ean se poate adresa 5omisiei printr0o pl!n$ere dac aprecia" c una sau mai
multe dispo"i%ii din dreptul comunitar nu au #ost respectate. 5omisia va decide dac este ca"ul s
desc2id o procedur mpotriva statului membru naintea 5ur%ii de ?usti%ie.
Acest sistem de protec%ie i de control nu este nc bine structurat i una din cau"e const
i n absen%a unor re$uli scrise n materie de drepturi ale omului. (e aici i ideea, su$erat de
5omisie nc din 1.@., de aderare a 5omunit%ii la 5onven%ia european a drepturilor omului. 1n
acest #el 5omunitatea 9uropean va urma s0i ntre$easc sistemul de protec%ie i printr0o
$aran%ie eEtern. Ideea de aderare a comunit%ii la 5onven%ia european a #ost retras n 1..- i
ast#el ar urma ca i 5omunitatea s #ie supus aceluiai control ca orice alt stat membru.
Binitrii a#acerilor strine i repre"entan%ii statelor i or$ani"a%iilor interna%ionale
participante la 5on#erin%a de la &aris pentru stabilitate n 9uropa '2-021 martie 1..8+ au adoptat,
la solicitarea )niunii 9uropene, &actul de stabilitate n 9uropa. &actul este constituit dintr0o
(eclara%ie precum i dintr0o list de acorduri i aran3amente de bun vecintate i de cooperare.
)na din ideile #undamentale ale (eclara%iei este c nu se poate edi#ica o 9urop stabil, necesar
pcii i securit%ii, dec!t dac popoarele i pot eEprima n mod democratic voin%a lor, dec!t dac
drepturile omului sunt respectate, dec!t dac statele sunt e$ale i suverane, cooperea" dincolo de
#rontiere i de"volt ntre ele rela%ii de bun vecintate.
&rocesul de ad!ncire a acestor rela%ii, sub toate aspectele, cere e#orturi prelun$ite. 9l
trebuie s se spri3ine pe aplicarea e#ectiv a principiilor i an$a3amentelor eEistente n cadrul
*,), *S59, 5onsiliului 9uropei, pe cele asumate n cadrul reuniunilor la nivel nalt ale e#ilor
de state i de $uverne. Toate aceste principii i an$a3amente se re#er la e$alitatea suveran, la
2@
nerecur$erea la #or% sau la amenin%area cu recur$erea la #or%, inviolabilitatea #rontierelor,
inte$ritatea teritorial, respectarea drepturilor omului i a libert%ilor #undamentale .a.
1
(repturile omului constituie o preocupare permanent. Ast#el, n decembrie 2---
5onsiliul 9uropei a adoptat, la ,isa, ca document politic, 5arta drepturilor #undamentale a ).9.
II..."r(a!i)aia pe!tru Securitate i Cooperare &! Europa ;"SCE<
*r$ani"a%ia pentru Securitate i 5ooperare n 9uropa '*S59+ a #ost creat la nceputul
anilor R@- 'ini%iativa convocrii a avut0o $uvernul Cinlandei la 28 noiembrie 1.@-+ sub numele de
5on#erin%a pentru Securitate i 5ooperare n 9uropa '5S59+, cu menirea s asi$ure n condi%ii de
deplin e$alitate contactele i cooperarea dintre %rile europene. 5on#erin%a %rilor europene '33
de state+ la care au participat i Statele )nite ale Americii i 5anada '1.@301.@8+ s0a nc2eiat prin
semnarea la 1 au$ust 1.@8 a documentului cunoscut sub numele de Actul #inal al 5S59 de la
FelsinDi sau sub numele de Acordurile FelsinDi.
Actul #inal

a marcat o etap nou n istoria continentului nostru determin!nd sc2imbri
semni#icative n domenii ma3ore, de interes comun pentru statele participante
2
. 5on#erin%a a #ost
le$at de procesul de destindere ce ncepuse s se a#irme pe continent constituind prin actul su
#inal o adevrat cart a rela%iilor intereuropene.
(ocumentul a stabilit un ansamblu de principii care s $uverne"e rela%iile reciproce dintre
statele participante pentru edi#icarea unui sistem trainic de securitate i cooperare n 9uropa.
Ast#el, sunt consacrate i de"voltate principii cum sunt: e$alitatea i respectarea drepturilor
inerente suveranit%ii, nerecur$erea la #or% sau la amenin%area cu #or%a, inviolabilitatea
#rontierelor, inte$ritatea teritorial, re$lementarea panic a di#erendelor, respectarea drepturilor
omului i libert%ilor #undamentale, dreptul popoarelor de a dispune de ele nsele .a.
Actul #inal nu este un tratat, ci un acord semnat de statele participante care nu creea"
obli$a%ii 3uridice i este mpr%it n trei cate$orii principale, sau aa0numitele Mcouri4, ce cuprind:
0 c2estiuni privitoare la securitatea europeanL
0 cooperarea n domeniile economic, tiin%i#ic, te2nolo$ic i al mediuluiL
0 cooperarea n domeniul umanitar.
1
:e &acte de sta5ilitH en $urope6 &aris6 2-021 mars 1..1, pp. 104.
2
Adrian ,stase' Drepturile omului6 societatea civil6 diplomaie parlamentar6 I7(*, :ucureti, 1..4, p. /-.
2/
&rintre cele "ece principii de ba", cel de0al VII0lea se re#er la respectarea drepturilor
omului i libert%ilor #undamentale, inclusiv a libert%ii de $!ndire, contiin%, reli$ie sau de
convin$ere, iar cel de0al VIII0lea la e$alitatea n drepturi a popoarelor i dreptul popoarelor de a
dispune de ele nsele.
(ocumentul c2ema %rile semnatare la nt!lniri periodice care aveau ca obiective
men%inerea dialo$ului politic, stabilirea de noi standarde i re$uli de implementare a di#eritelor
acorduri 5S59. Toate acestea au constituit ceea ce analitii au numit Mprocesul 5S594 n cadrul
cruia a #ost lansat conceptul de Mdimensiune uman4. &e parcursul timpului, conceptul a #ost
de"voltat la reuniunile 5on#erin%ei asupra dimensiunii umane precum i n 5arta de la &aris
pentru o nou 9urop '1..-+ i n documentul 7euniunii $eneral0europene de la FelsinDi '1..2+.
&rin dimensiunea uman se n%ele$ n primul r!nd drepturile i libert%ile #undamentale ale
omului ce se re$sesc n &rincipiul VII, ntre care cele artate mai sus, precum i promovarea i
ncura3area e#ectiv a drepturilor i libert%ilor civile, politice, economice, sociale i culturale,
respectarea de ctre statele pe teritoriul crora eEist minorit%i na%ionale a dreptului persoanelor
care apar%in acestora la e$alitate n #a%a le$ii, de a se bucura e#ectiv de toate drepturile i
libert%ile #undamentale.
* alt latur a dimensiunii o constituie contactele umane.
&rin simpli#icarea procedurilor i re$lementrilor, prin micorarea taEelor i alte msuri,
statele vor #acilita:
0 contactele i nt!lnirile re$ulate pe ba"a le$turilor de #amilieL
0 reuni#icarea #amiliilorL
0 cstoriile ntre cet%eni din state di#eriteL
0 deplasri pentru motive personale sau pro#esionaleL
0 mbunt%irea i ncura3area turismuluiL
0 nt!lniri ntre tineriL
0 ncura3area contactelor sportive i culturaleL
0 mbunt%irea condi%iilor de lucru n mass0mediaL
0 contacte ntre institu%ii $uvernamentale, or$ani"a%ii i asocia%ii ne$uvernamentale.
Tot n conceptul de dimensiune uman intr cerin%a statelor participante de a de"volta
le$ile i re$lementrile lor n domeniul drepturilor i libert%ilor #undamentale ale omului, de a
asi$ura eEercitarea lor e#ectiv.
(ocumentul #inal al 7euniunii $eneral0europene de la Viena '1./A01./.+ a cuprins i o
sec%iune intitulat M(imensiunea uman a 5S594. Se de#inete cu acest prile3 con%inutul
2.
conceptului ca inclu"!nd an$a3amentele asumate prin Actul #inal i prin alte documente ale 5S59
cu privire la respectarea tuturor drepturilor i libert%ilor #undamentale ale omului ca i cele
privind contactele umane i problemele umanitare.
(ocumentul #inal a stabilit i mecanismul dimensiunii umane, reali"abil n etape
succesive, i care const n:
0 sc2imbul de in#orma%iiL
0 or$ani"area de nt!lniri bilaterale pentru eEaminarea unor probleme re#eritoare la
dimensiunea umanL
0 aducerea n aten%ia statelor participante de ctre un alt stat participant a unor
situa%ii i ca"uri din domeniul dimensiunii umaneL
0 pre"entri de in#ormri la sesiunile 5S59.
Apropierile tot mai str!nse ntre %rile membre ale 5on#erin%ei au #ost stimulate i de
reuniuni importante nc2eiate toate cu adoptarea de documente #inale cum sunt:
0 (ocumentul #inal al 5on#erin%ei de la :el$rad din 1.@/L
0 (ocumentul #inal al 7euniunii de la Badrid, semnat la . noiembrie 1./3L
0 (ocumentul #inal al 7euniunii de la Viena, semnat la 18 ianuarie 1./.L
0 (ocumentul 5on#erin%ei de la &aris asupra dimensiunii umane, semnat la 23 iunie
1./.L
0 (ocumentul 7euniunii de la 5open2a$a asupra dimensiunii umane, semnat la 2.
iunie 1..-L
0 (ocumentul 7euniunii de la Boscova asupra dimensiunii umane, semnat la 4
octombrie 1..1L
0 5arta de la &aris pentru o nou 9urop, semnat la 21 noiembrie 1..1L
0 Tratatul M5er desc2is4, nc2eiat la FelsinDi la data de 24 martie 1..2L
0 (ocumentul #inal al 7euniunii de la Varovia, semnat n octombrie 1..3L
0 (ocumentul #inal al 7euniunii de evaluare de la :udapesta din
octombrie0decembrie 1..4L
0 (ocumentul #inal al 7euniunii de evaluare de la Varovia din
septembrie0octombrie 1..8.
1n noiembrie 1..-, e#ii de state i de $uverne ai %rilor semnatare ale Actului Cinal,
reuni%i la &aris, au semnat M5arta de la &aris pentru o nou 9urop4. 5arta a mai n#iin%at trei
or$anisme politice consultative principale:
0 5onsiliul de minitri compui din minitrii de eEterne ai statelor participanteL
3-
0 5omitetul nal%ilor #unc%ionari care asist 5onsiliul de minitri i conduce
activitatea cotidianL
0 nt!lnirile periodice ale e#ilor de state i $uverne.
7euniunile care au urmat au determinat apro#undarea an$a3amentelor luate cu privire la
dimensiunea uman i cu deosebire n anumite domenii mai sensibile precum problema
minorit%ilor na%ionale, democra%iei la ealon local i re$ional, a muncitorilor mi$ran%i .a. S0a
creat i o nou #unc%ie: 1naltul 5omisar pentru minorit%ile na%ionale, menit s ac%ione"e preventiv
#a% de tensiunile etnice poten%ial creatoare de con#licte puternice n re$iune. 1n decembrie 1..2,
5onsiliul 5S59 a n#iin%at noul post de Secretar 6eneral, iar n 1..3 un Secretariat la Viena i un
5omitet permanent devenit 5onsiliu permanent.
1nt!lnirea e#ilor de state i $uverne de la :udapesta din 1..4 a 2otr!t trans#ormarea
5on#erin%ei n *r$ani"a%ia pentru Securitate i 5ooperare n 9uropa.
)rmtoarea nt!lnire, care a anali"at re"ultatele msurilor adoptate, a avut loc la ;isabona
n 1..A. 5u acest prile3, s0a eviden%iat rolul c2eie al or$ani"a%iei n asi$urarea securit%ii i
stabilit%ii n spa%iul european i s0au pus ba"ele unui proces de lun$ durat, numit
MImplementarea dimensiunii umane4, vi"!nd asi$urarea respectrii drepturilor omului, n toate
dimensiunile, de ctre statele membre.
1n ceea ce privete problematica drepturilor omului, odat cu trans#ormarea 5S59 n
*S59 s0au petrecut modi#icri i n structura or$ani"a%ieiL s0au preci"at mai clar atribu%ii ale
:iroului pentru institu%ii democratice i drepturile omului, responsabil cu promovarea drepturilor
omului, democra%iei i statului de drept, cu sediul la Viena. ;a #inele anului 1..8 numrul %rilor
membre n *S59 era de 83.
1n martie 1..8, toate cele 82 de state membre ale *S59 au adoptat la &aris &actul de
stabilitate n 9uropa. Ini%iativa lansat de )niunea 9uropean a determinat adoptarea unei
declara%ii politice i a unor acorduri i aran3amente bilaterale care au #ost completate cu mai
multe msuri sus%inute de )niunea 9uropean. (eclara%ia a#irm c nu poate eEista o 9urop
stabil #r respectarea drepturilor omului precum i a celor ale persoanelor apar%in!nd
minorit%ilor na%ionale.
;a @ iulie 1..A, statele participante la *r$ani"a%ia pentru Securitate i 5ooperare n
9uropa au adoptat un 5od de conduit re#eritor la aspectele politico0democratice ale cooperrii.
S0a preci"at n acest document, printre altele, c statele participante la *S59 au convenit c
Mrespectarea drepturilor omului i a libert%ilor #undamentale precum i a drepturilor persoanelor
apar%in!nd minorit%ilor na%ionale, democra%ia, statul de drept, libertatea economic, dreptatea
31
social i responsabilitatea n domeniul mediului ncon3urtor constituie obiective comune i
imprescriptibile i repre"int o component esen%ial n re$iunea *S59 n materie de securitate i
cooperare4.
1
5odul este conceput n ase capitole: I An'a.amente cu privire la dimensiunea uman6 II
Drepturile i li5ertile 2undamentale ale omului6 III Ordinea democratic6 I- Democraie i
cooperare6 - Aplicarea i -I Dispo(iii 2inale6 toate detaliind di#erite probleme, ca de pild cele
de la 5apitolul III, care tratea" despre ale$eri libere i ec2itabile, $uvernm!nt repre"entativ i
responsabil, independen%a ma$istraturii, statul de drept i $aran%ia unei proceduri normale,
dreptul la un recurs e#ectiv, mass0media liber i independent.
*r$ani"a%ia pentru Securitate i 5ooperare n 9uropa cuprinde n pre"ent 88 de state,
dintr0un areal $eo$ra#ic ce se ntinde de la Vancouver p!n la VladivostoD.
CAPITOLUL III
CONSILIUL EUROPEI
III.1 Co!siliul Europei 5 !ecesitate i co!strucie
1
"ommission ad79oc6 &ro.et "ode de conduite rHlati2 auB aspects politico7dHmocratiIues de la coopHration6
)tocJ9olm6 le % .ulliet 1//#6 p. 2.
32
7eor$ani"area continentului european dup 5el de0al (oilea 7"boi Bondial a readus n
prim0plan ideea unei 9uropei unite. (ei nscut cu c!teva secole n urm, e#ectivitatea acestei
idei apar%ine totui secolului >>
2
.
&erioada premer$toare &rimului 7"boi Bondial este dominat de un sentiment de
optimism i de ncredere n #or%a pro$resului. Aceast stare este ns dramatic ntrerupt de un
con#lict de dimensiuni planetare care Msuspend4 cursul #iresc al evolu%iei rela%iilor interna%ionale.
5e se nt!mpl, n aceast perioad, cu de"baterea despre 9uropaS
Istoricul #rance" ?.:. (uroselle rspunde rspicat: De 1/1 4 1/18 il nK= a plus
dK$urope4. 9Eist totui n aceast perioad dou proiecte de or$ani"are a 9uropei, ambele
re#erindu0se ns la 9uropa 5entral. 6ermanul Criedric2 ,eumann vorbete despre
Litteleuropa, care presupune, n vi"iunea acestuia, trans#ormarea alian%ei militare dintre
6ermania i Austro0)n$aria ntr0o asocia%ie de real solidaritate. Aceast Litteleuropa ar #i
trebuit s aib o dimensiune economic 'crearea unei pie%e comune central0europene av!nd drept
scop #inal inte$rarea economic+ i o dimensiune de aprare i, mai mult dec!t at!t, se vorbete
c2iar de o identitate suprana%ional.
&roiectul este criticat deopotriv de na%ionalitii $ermani 'lr$ind s#era $ermanit%ii H
spuneau ei H se slbete rasa $erman+, de social0democra%i 'proiectul era, n opinia lor, eEpresie
a imperialismului+ i de celelalte state 'britanicii vedeau n proiectul lui ,eumann eEpresia
imperialismului $erman eEtrem+.
5el de0al doilea proiect este lansat de Ba"arID, sub denumirea de ,oua 9urop. Acesta
devine preedinte al )niunii (emocratice 5entral09uropene, creat n S)A i care constituie o
ncercare de uni#icare a noilor state din 9uropa 5entral. &roiectul lui Ba"arID este esen%ialmente
moral i politic. Acesta era convins c, dac statele i ob%in libertatea, toate na%iunile vor #orma o
M#r%ie a omului4.
1ncerc!nd s re"olve problemele aprute n 9uropa, ,eumann i Ba"arID nu reuesc s
elimine, din proiectele lor, elementele na%ionaliste.
(up nc2eierea r"boiului, proiectul european se relansea" i mai multe propuneri de
or$ani"are a continentului european vd lumina "ilei. 1n 1.24, contele 5ouden2ove0Taler$i
propune o )niune &an09uropean al crei rol principal este de a asi$ura pacea. )niunea ar #i #ost
dotat cu o structur suprana%ional ba"at pe arbitra3 obli$atoriu i cooperare multilateral.
(ei perspectiva sa este, esen%ial, politic, dimensiunea economic nu este i$norat,
vorbindu0se despre crearea unei pie%e comune.
2
52arles Nor$bibe, "onstrucia european. 3recut6 pre(ent i viitor6 9d. Trei, :ucureti, 1../.
33
* alt propunere este #cut la s#!ritul anilor R2- de Aristide :riandL aceasta vi"a
nc2eierea unui tratat care s con#irme uniunea moral i solidaritatea partenerilor i s propun
nt!lniri periodice al cror or$an principal ar #i #ost o con#erin% europeanL ntre sesiuni,
activitatea ar #i #ost asi$urat de un comitet politic.
(up 5el de0al (oilea 7"boi Bondial, dou concep%ii di#erite se vor contura n cadrul
de"baterilor privind or$ani"area 9uropei unite: cooperarea inter$uvernamental 'prote3!nd
suveranit%ile statale+ i o uni#icare trec!nd dincolo de suveranit%i H o #edera%ie. Ast#el, la 8 mai
1.4., se semnea", la ;ondra, statutul primei or$ani"a%ii pe de0a0ntre$ul Meuropean4 '#ondat de
europeni, pentru europeni+
1
Intrat n vi$oare la 3 au$ust 1.4., Statutul 5onsiliului 9uropei o#er ima$inea unei
9urope a pcii, n%ele$erii i cooperrii.
Apari%ia sa a #ost precedat de 5on$resul de la Fa$a, din 1.4/ 'rmas n istorie sub
numele de M5on$resul 9uropei4+, a crui reunire a eviden%iat #r putin% de t$ad amploarea
micrii pro europene. 1n cadrul acestui con$res, pre"idat de Uinston 52urc2ill, au #ost abordate
toate temele care vor constitui, de atunci, #undamentele i valorile 9uropei unite: crearea unei
uniuni economice i politice pentru a asi$ura securitatea, independen%a economic i pro$resul
social, convocarea unei adunri consultative aleas de parlamentele statelor, elaborarea unei carte
europene a drepturilor omului i a unei cur%i pentru a suprave$2ea aplicarea lor.
5onstruirea 5onsiliului 9uropei, dincolo de diver$en%ele asupra a ceea ce trebuie s #ie
aceast or$ani"a%ie 'state precum Cran%a, :el$ia, Italia erau #avorabile unei #edera%ii europene, n
timp ce Barea :ritanie, Irlanda, %rile scandinave nclinau ctre cooperarea inter$uvernamental+,
Msatis#ace o mare parte a opiniei publice care vede n el instrumentul prin care se vor putea
eEprima tendin%ele politice diverse i mani#esta aspira%iile esen%iale ale europenilor.4
2

5elor 1- state membre ini%iale
3
li se vor adu$a, de0a lun$ul timpului, numeroase altele,
dar conteEtul politic #ace ca, patru decenii, 5onsiliul s rm!n o or$ani"a%ie vest0european.
C2nsili0l E0-2p.i ?C&E&@ este prima or$ani"a%ie vest0european de cooperare
inter$uvernamental i parlamentarV, creatV la 8 mai 1.4..
4
1
5rearea 5onsiliului 9uropei a #ost precedat de cea a *r$ani"a%iei 9uropene pentru 5ooperare 9conomic '*959+,
devenit, ulterior, *r$ani"a%ia pentru 5ooperare i (e"voltare 9conomicL aceast or$ani"a%ie repre"enta ns
prelun$irea institu%ional a &lanului Bars2all.
2
A se vedea, pentru de"voltri, &aul Sabourin, :e destin du continent europHen. :e c9emin de la Mrande $urope,
9tablissement 9mile :ruIlant, :ruEelles, 1....
3
Statele semnatare ale Statutului 5onsiliului 9uropei au #ost: :el$ia, (anemarca, Cran%a, Irlanda, Italia, ;uEembur$,
Barea :ritanie, ,orve$ia, *landa, Suedia.
4
,istor, Valeric - (rept social european , 9ditura Cunda%iei Academice M(anubius4, 2--4, p$ 4@.
34
Scopul 5onsiliului 9uropei: de a Dreali(a le'turi mai str1nse *ntre mem5rii si *n scopul
salv'ardNrii i promovrii idealurilor i principiilor care le sunt patrimoniu comun i
2avori(ea( pro'resul lor economic i social.8
1
&otrivit aceluiai statut, democra%ia pluralist,
respectuldrepturilor omului i statul de drept, sunt principii ale 5onsiliului 9uropei.
Statele membre ale acestui 5onsiliu recunosc preeminea dreptului i principiul *n
virtutea cruia orice persoan plasat su5 .urisdicia sa tre5uie s se 5ucure de drepturile i
li5ertile 2undamentale.
(ei reunea state care, pentru a relua o #ormul a lui 9d$ar Borin
2
, au cunoscut o
comunitate de destin puternic *nscris *n culturile lor, eEisten%a 5onsiliului 9uropei din aceast
Mprim4 perioad nu a #ost lipsit de cri"e. Succesul or$ani"a%iei, dovedit i de aderrile
succesive, este umbrit mai nt!i de situa%ia politic din 6recia. Instaurarea re$imului coloneilor,
ale crui principii contraveneau #undamentelor democratice pe care se cldise 5onsiliul, a adus
or$ani"a%ia n po"i%ia de a decide eEcluderea unuia dintre membri. 5u c!teva ore nainte de
adoptarea acestei deci"ii, 6recia a anun%at ns retra$erea sa din cadrul 5onsiliului 9uropei
'6recia a reintrat n or$ani"a%ie n 1.@4+.
1n 1.@4, interven%ia militar turc, soldat cu divi"area 5iprului, a pus din nou 5onsiliul
ntr0o po"i%ie delicat, membrii si nereuind s $seasc o solu%ie pentru depirea cri"ei.
5!%iva ani mai t!r"iu 'n 1./1+, lovitura de stat militar din Turcia a #ost sanc%ionat de Adunarea
&arlamentar prin suspendarea dele$a%iei acestei %ri, parlamentarii turci relu!ndu0i locul n
1./4, n urma or$ani"rii ale$erilor libere.
(incolo de aceste Mincidente4, 5onsiliul reuete ns s0i pstre"e credibilitatea i
datorit 'sau mai ales+ cpci/61ii sl. 4. 4p/-. l 30/1iil. 4. p. sc.n in/.-n1i2nl6.
Acest

lucru a #ost dovedit i dup anul 1./., c!nd or$ani"a%ia Ms0a desc2is4 tinerelor democra%ii
din centrul i estul 9uropei.
&rimele semne ale acestei sc2imbri de atitudine sunt vi"ibile nc din 1./8, c!nd
preedintele 5onsiliului de Binitri 'pe atunci $ermanul Fans (ietric2 6ens2er+ a avut ini%iativa
unei sesiuni eEtraordinare dedicate rela%iilor 9stOVest, urmat de o re"olu%ie asupra unei identit%i
culturale europene 'se a#irma, n teEtul re"olu%iei, c tradi%ia comun i identitatea european trec
dincolo de limitele trasate de di#erite sisteme politice+.
1n 1./., 5onsiliul 9uropei introduce statutul de Minvitat special4
3
, statut care se adresea"
statelor care au decis s aplice prevederile Actului Cinal de la FelsinDi i ale &actelor ,a%iunilor
1
Art.1. din Statutul 5onsiliului 9uropei.
2
9d$ar Borin H $Biste7t7il une identitH culturelle europHenne; in Oern9ard Oeutler +sous la dir.de, 0e2leBions sur
lK$urope6 &rH2ace de 0. Dumas et P. PinJel6 9d. 5ompleEe, :ruEelles, 1..3, pp. 12.014-.
38
)nite asupra respectrii drepturilor omului. Acest statut este acordat mai nt!i Adunrilor din
&olonia, )n$aria, )7SS i Iu$oslavia. &osibilitatea de a primi ns noi membri, din r!ndul
statelor din 9uropa 5entral i de 9st, a #ost clar eEprimat de secretarul $eneral al 5onsiliului
nc din noiembrie 1./., c!nd acesta a a#irmat c or$ani"a%ia este Msin$ura capabil s primeasc
ansamblul statelor 9uropei din momentul n care acestea adopt re$uli democratice4.
1n 1..3, crearea statutului de Mobservator4 este o nou dovad a desc2iderii 5onsiliului,
decis s coopere"e at!t cu toate statele care sunt dispuse s accepte principiile democra%iei i ale
statului de drept i s respecte drepturile i libert%ile #undamentale ale persoanelor a#late sub
3urisdic%ia lor, c!t i cu alte or$ani"a%ii interna%ionale inter$uvernamentale. 1n pre"ent, bene#icia"
de acest statut 5anada, Israelul, ?aponia, BeEicul, S)A i Vaticanul.
Adaptarea 5onsiliului la noul conteEt european i interna%ional se re#lect nu doar n
participarea unui numr tot mai mare de state la aceast or$ani"a%ie, ci i prin eEtinderea
domeniilor sale de interes n vederea $sirii unor rspunsuri adecvate la problemele cele mai
diverse ale societ%ii: mi$ra%ie, drepturile minorit%ilor na%ionale, eEcludere social etc.
1n plus, 5onsiliul trebuie s0i dovedeasc n permanen% e#icien%a i dinamismul ntr0un mediu n
care mul%i l0au plasat adesea n competi%ie direct cu o alt mare or$ani"a%ie continental:
)niunea 9uropean.
(up cderea comunismului, 5onsiliul 9uropei a constituit prima structur desc2is
%rilor 9uropei 5entrale i de 9st nscrise pe calea re#ormelor democratice. 5ea mai mare
or$ani"a%ie strict european, 5onsiliul 9uropei numr ast"i 4A de state membre
1
, contribuind
ast#el la crearea unui vast spa%iu de Msecuritate democratic4.
2
*rice stat european poate deveni membru al 5onsiliului 9uropei, cu condi%ia ca el s accepte
principiul preeminen%ei dreptului i s $arante"e principiul n virtutea cruia orice persoan a#lat
sub 3urisdic%ia sa s se poat bucura de drepturile omului i de libert%ile #undamentale.
L2:ic 5i -1i0n. 4. 7i C2nsili0l0i E0-2p.i c22p.--. in/.-:0D.-n3.n/l6 H
se traduc prin crearea ntre statele membre a unei mai mari apropieri Mpentru salv$ardarea i
reali"area idealurilor i principiilor care sunt motenirea lor comun i pentru #acilitarea
pro$resului lor economic i social4 'art. 1 din Statutul 5onsiliului 9uropei+.
3
)ltimul stat care a bene#iciat de acest statut a #os :elarus, ns Adunarea &arlamentar i l0a ridicat n 1..@L n
cadrul 5onsiliului 9uropei eEist p/-0 /ip0-i 4. p-/icip-.: membri cu drepturi depline, membri asocia%i
'particip doar n cadrul Adunrii &arlamentare+, observatori i invita%i speciali.
1
7om!nia a aderat la 5onsiliul 9uropei prin ;e$ea nr. A4O1..3 'publicat n MBonitorul *#icial4, &artea I, nr. 23/
din 4 octombrie 1..3+.
2
;ansat n terminolo$ia interna%ional de summit0ul de la Viena, din 1..3, conceptul de Msecuritate democratic4
re"id n #aptul c toate statele membre se an$a3ea", n ordinea intern i interna%ional, s respecte i s aplice
principiile democra%iei pluraliste, primatul dreptului, drepturile omului i ale na%iunilor.
3A
;a nceputul ultimului deceniu al secolului >>, 5onsiliul 9uropei a traversat o adevrat
Mcri" de identitate4. 1nsi ra%iunea sa de a #i a #ost pus sub semnul ntrebrii, ntr0o 9urop n
care apropierea dintre statele btr!nului continent pare s privile$ie"e nt!lnirea lor n spa%iul
Minte$rat4 al 5omunit%ilor 9uropene. Se vorbea din ce n ce mai mult, n acea perioad, de
9uropa Bare, reunind membrii 5onsiliului 9uropei, i de 9uropa Bic, a 5omunit%ilor
9uropene. Gi c2iar de un 5onsiliu devenit Mun #el de *,) pentru 9uropa4. Botivele cel mai uor
de identi#icat n spatele acestei #ormule re"id n nsi compo"i%ia *r$ani"a%iei. (up cum este
cunoscut, n a#ara statelor Mselec%ionate4 ale 599, din 5onsiliul 9uropei #ceau i #ac parte i
state neutre 'Austria, 9lve%ia+, state ce se ntind pe dou continente 'Turcia+ i state ce au
apar%inut #ostului sistem socialist.
1nceputul anilor R.- prea s construiasc, paradoEal, n locul 9uropei divi"ate, o 9urop
a concuren%elor i a concuren%ilor.
1n acest conteEt, 5onsiliul 9uropei propune o nou #ormul de reparti"are a rspunderilor:
5onsiliul s rspund de problemele privind aspectele politice 'dimensiunea politic a 5S59+ i
de cooperarea umanitar 'Mcoul al treilea4 al 5S59+, 5omunit%ilor 9conomice 9uropene s le
revin dimensiunea economic 'Mcoul doi4 al 5S59+, iar 5S59 s0i rm!n rspunderea
securit%ii europene 'al doilea aspect al Mprimului co4+.
7spunsul: 5onsiliul 9uropei va rm!ne M$ardianul valorilor democra%iei4, #ormul care
n noul cadru pare prea pu%in mul%umi0toare.
Art!ndu0se desc2is i adapt!ndu0se rapid la muta%iile ce s0au operat n centrul i estul
9uropei, #c!nd e#orturi s rspund i cerin%elor statelor care, ieind din sistemul comunist,
ncercau s0i redob!ndeasc locul n #amilia democra%iilor europene, 5onsiliul 9uropei 0 #r a0i
a#ecta natura sa pro#und 0 a trebuit s0i re$!ndeasc rolul pan0european.
(intre or$ani"a%iile de pe btr!nul continent, 5onsiliul 9uropei a putut deveni ceea ce ar
putea #i denumit $eneric Mun 5onsiliu pentru ntrea$a 9urop4
1
. &str!ndu0i nealterat #undamentul
le$at de promovarea valorilor democra%iei i ale respectrii drepturilor omului, 5onsiliul 9uropei a
putut o#eri acestor state o or$ani"a%ie ce reunea %ri cu o bo$at eEperien% democratic i un e#icient
mecanism de cooperare.
Cor%a cu care 5onsiliul 9uropei a tiut s se eEprime n vastele arii de competen%, precum
i bo$ata sa activitate ntreprins nc de la constituirea sa au artat c o 9urop a desc2iderii
1
A se vedea i Andrei &opescu, Ion ?in$a, Or'ani(aii europene i euroatlantice6 9ditura ;umina ;eE, :ucureti,
2--1, pp. 11024.
3@
democratice, a prote3rii tradi%iilor comune i a respectului drepturilor i libert%ilor #undamentale
este de neima$inat #r 5onsiliul 9uropei.
Cr a #i o rival al )niunii 9uropene, 5onsiliul 9uropei rm!ne o or$ani"a%ie de re#erin%
pentru toate statele care doresc s se cldeasc pe #undamente democratice.
9uropa comun de ast"i nu poate #i $!ndit dec!t n termenii complementarit%ii
1
celor dou
or$ani"a%ii, distincte ca mod de ac%iune, dar unite n promovarea aceluiai tip de valori. Gi aceast
a#irma%ie i pstrea" validitatea c2iar i n conteEtul elaborrii unei 5onstitu%ii europene, care
pare s nu mai lase prea mult Mspa%iu4 de ac%iune 5onsiliului 9uropei. (rumul ctre )niunea
9uropean trece nc pe la 5onsiliul 9uropei, simbol i promotor al valorilor politice, 3uridice,
sociale, economice, culturale #undamentale.
1n plus, 5onsiliul este o or$ani"a%ie care i pstrea" propria personalitate prin modul n care
or$ani"ea" aderarea statelor 'dovedirea anumitor Mcalit%i4+, protec%ia drepturilor omului 'prin inter0
mediul 5artei europene a (repturilor *mului i a 5ur%ii 9uropene a drepturilor omului+, structura
intern 'consacrarea, n premier n cadrul unei or$ani"a%ii interna%ionale, a unei Adunri
parlamentare+, po"i%ia i rolul speci#ice pe scena interna%ional.
2
III.. Co!siliul Europei i ideea statului de drept
5onsiliul 9uropei, creat la 8 mai 1.4., la ;ondra este or$ani"a%ia inter$uvernamental
re$ional al crei scop este s reali"e"e o uniune mai str!ns ntre membrii si, n vederea
Qpromovrii i prote3rii idealurilor i principiilor care constituie patrimoniul lor comun i
#avori"rii pro$resului lor economic i social, cu deosebite prin aprarea i de"voltarea
drepturilor omului i libert%ilor #undamentale4
3
. Statele #ondatoare ale acestei or$ani"a%ii au #ost:
Barea :ritanie, Cran%a, :el$ia, (anemarca, Irlanda, Italia, ;uEembur$, ,orve$ia, *landa i
Suedia la care s0au adu$at 6recia, Turcia, Islanda, 7.C. 6ermania, Austria, 5ipru, 9lve%ia,
Balta, &ortu$alia, Spania i alte state, iar n ultima perioad )n$aria, &olonia, ;etonia, 9stonia,
Slovenia, 5e2ia, :ul$aria i 7om!nia. 5a urmare a primirii succesive de noi state, n decursul
1
:a"ele cooperrii ntre 5onsiliul 9uropei i 599 au #ost puse nc din 1.8@, prin Tratatul de la 7oma, care
prevedea necesitatea cooperrii ntre cele dou or$ani"a%ii. ;a nivel politic, ncep!nd din 1./., au #ost instituite, cu
caracter semestrial, reuniuni cvadripartite ntre, pe de o parte, preedin%ii 5onsiliului, respectiv al 5omisiei )niunii
9uropene, i preedintele 5omitetului Binitrilor i secretarul $eneral al 5onsiliului 9uropei, pe de alt parte.
2
&aul Sabourin, :e destin du continent europHen. :e c9emin de la Mrande $urope, 9tablissement 9mile :ruIlant,
:ruEelles, 1....
3
Ion (iaconescu, *p.cit., p.1A.L T2omas :uer$ent2al, 7enate Uaber, (reptul interna%ional.
3/
anilor, 5onsiliul 9uropei a a3uns, n pre"ent, la 32 de state membre a acestui mecanism
interna%ional de protec%ie a drepturilor omului
1
.
Statutul 5onsiliului 9uropei prevede o serie de condi%ii pe care trebuie s le ndeplineasc
statele care doresc s devin membre ale acestei or$ani"a%ii.
2
&otrivit art.3 alin.1, QCiecare
membru al 5onsiliului 9uropei trebuie s accepte principiile statului de drept i principiul n
virtutea cruia #iecare persoan a#lat sub 3urisdic%ia sa trebuie s se bucure de drepturile i
libert%ile #undamentale ale omului4. 1n alineatul 2 al aceluiai articol se preci"ea" c QCiecare
membru se an$a3ea" s colabore"e n mod sincer i e#ectiv n reali"area scopului 5onsiliului4.
5alitatea de membru al 5onsiliului 9uropei o poate dob!ndi orice stat, care este
considerat c este n msur s se con#orme"e prevederilor statutului i care are voin% de a le
reali"a n practic.
(up prbuirea re$imurilor comuniste din centrul i estul 9uropei, 5onsiliul 9uropei a
2otr!t crearea statutului de invitat special pentru %rile din 9uropa central i de est. 7om!nia a
bene#iciat de statutul de invitat special la 1 #ebruarie 1..1, iar la 2/ septembrie 1..3 a dob!ndit
calitatea de membru cu drepturi depline al 5onsiliului 9uropei. 1n pre"ent, statutul de invitat
special l au urmtoarele %ri: Albania, :elarus, 5roa%ia, ;etonia, Bacedonia, 7epublica
Boldova, 7usia i )craina.
Sistemul drepturilor omului al 5onsiliului 9uropei i are i"vorul 3uridic n dou tratate:
5onven%ia 9uropean a (repturilor *mului i 5arta Social 9uropean. 5onven%ia $arantea"
drepturi civile i politice de ba", iar 5arta statuea" un catalo$ de drepturi economice i sociale.
Ambele tratate stabilesc cadrul institu%ional pentru suprave$2erea respectrii obli$a%iilor asumate.
&entru ndeplinirea menirii sale, 5onsiliul are dou or$ane principale i anumeL 1+
5omitetul de Binitri i Adunarea &arlamentar, asistat de Secretariatul consiliului.
C23i/./0l 4. Mini5/-i eEaminea", la recomandarea Adunrii &arlamentare, sau din
proprie ini%iativ, msurile adecvate pentru a promova scopul 5onsiliului 9uropei.
5onclu"iile 5omitetului de Binitri pot mbrca #orma unor recomandri adresate
$uvernelor %rilor membre. (e asemenea, 5omitetul poate invita $uvernele %rilor membre s
in#orme"e asupra msurilor luate cu privire la recomandare. 5omitetul de Binitri este competent
s emit deci"ii cu caracter obli$atoriu cu privire la toate problemele le$ate de or$ani"area i
aran3amentele interne ale 5onsiliului 9uropei.
1
:enone ,&uc,AndI &uc,&rotecia .uridic a drepturilor omului,9ditura Cunda%iei Academice Q(anubius4
6ala%i,2--2,p.24.
2
Aurora 5iuc, &rotec%ia interna%ional a drepturilor omului, 9ditura SanvralI, Iai, 1../, p.12/.
3.
;a #iecare sesiune a Adunrii &arlamentare, 5omitetul Binitrilor va pre"enta rapoarte
asupra activit%ii sale. 7e"olu%iile 5omitetului de Binitri n c2estiunile importante sunt luate cu
unanimitatea voturilor eEprimate.
A40n-. P-l3.n/-6 este or$anul deliberat al 5onsiliului 9uropei i de"bate acele
probleme care sunt de competen%a sa, con#orm Statutului. Adunarea pre"int conclu"iile sale
5omitetului de Binitri sub #orm de recomandare.
Adunarea &arlamentar este compus din repre"entan%i ai #iecrui stat membru, alei de
ctre &arlamentul su, dintre membrii acestuia. Ciecare repre"entant trebuie s aib na%ionalitatea
statutului membru pe care l repre"int. 9l nu poate s #ie, n acelai timp, i membru al
5omitetului de Binitri.
5omponen%a Adunrii &arlamentare este di#eren%iat, %in!ndu0se seama de ponderea
di#eritelor state membre, iar re"olu%iile Adunrii sunt luate cu o ma3oritate de dou treimi din
voturile eEprimate.
Adunarea &arlamentar se ntrunete n sesiune ordinar o dat pe an i nu durea" mai
mult de o lun, a#ar de ca"uri eEcep%ionale. 1n cadrul 5onsiliului 9uropei #unc%ionea" un
Secretariat, alctuit din Secretarul 6eneral i un secretar $eneral ad3unct, desemna%i de Adunarea
&arlamentar la recomandarea 5omitetului de Binitri.
1
5onsiliul 9uropei, repre"entan%ii membrilor i Secretariatul se bucur de imunit%ile i
privile$iile necesare eEercitrii #unc%iei lor. Imunitatea se re#er la protec%ia mpotriva oricror
msuri privative de libertate sau altor msuri ce s0ar putea adopta mpotriva parlamentarilor
europei pentru opiniile sau voturilor eEprimate n cursul de"baterilor Adunrii, comitetelor sau
comisiilor
2
.
(e la n#iin%area sa, 5onsiliul 9uropei a des#urat o activitate important, mai ales pe
linia adoptrii unor documente cu privire la drepturile omului. Ast#el, au #ost adoptate numeroase
conven%ii i tratate europene, printre care i 5onven%ia 9uropean a (repturilor *mului, din
1.8-. &entru statele membre, aceste conven%ii i tratate sunt obli$atorii pentru c eEprim voin%a
lor de a coopera i $si solu%ii marilor probleme de colaborare cu care se con#runt %rile
europene
3
. 1n a#ar de conven%ii i tratate, 5onsiliul 9uropei adopt pro$rame de asisten%
lo$istic pentru spri3inirea re#ormelor din %rile 9uropei centrale i de est n domeniile economic ,
1
Ion (iaconescu, *p.cit., p.1@-.
2
:enone ,&uc,AndI &uc,&rotecia .uridic a drepturilor omului,9ditura Cunda%iei Academice Q(anubius4
6ala%i,2--2,p.2A.
3
:enone ,&uc,AndI &uc,&rotecia .uridic a drepturilor omului,9ditura Cunda%iei Academice Q(anubius4
6ala%i,2--2,p.2@.
4-
le$islativ, administrativ,
1
cultural, social, tiin%i#ic i 3uridic, precum, i pentru protec%ia i
de"voltarea drepturilor omului i libert%ilor #undamentale.
2
CAPITOLUL IV
PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE %I ORGANELE
CONSILIULUI EUROPEI
Activitatea 5onsiliului 9uropei privete toate domeniile de interes pentru societatea
european, mai pu%in problemele de aprare na%ional. (repturile omului i democra%ia pluralist,
statul de drept i securitatea cet%eanului, combaterea rasismului, Eeno#obiei i a intoleran%ei,
1
Victor (uculescu, *p.cit., p..4.
2
(umitra &opescu, Adrian ,stase, Clorian 5oman, *p.cit., p.28/.
41
protec%ia minorit%ilor na%ionale, coe"iunea social i calitatea vie%ii, coe"iunea cultural i
pluralismul cultural, cooperarea 3udiciar sunt tot at!tea centre de interes ale 5onsiliului 9uropei.
IV&*&D-.p/0-il. 230l0i 5i 4.32c-1i
Activitatea central a 5onsiliului 9uropei rm!ne, nendoielnic, problema drepturilor
omului. &arte inte$rant a patrimoniului politic i 3uridic al spa%iului european, problema
drepturilor omului se nscrie n cadrul mai lar$ al edi#icrii i consolidrii societ%ilor
democratice pluraliste.
5ontient de importan%a cardinal a respectrii drepturilor omului, 5onsiliul 9uropei a
propus o ;2-4-. 4in3ic6 a ceea ce poate #i numit un adevrat proces politico03uridic devenit
aEa esen%ial a construirii 9uropei moderne.
1nscriindu0se ntr0o tradi%ie ce coboar n timp ctre Ba$na 5arta n An$lia '1218+,
(eclara%ia de Independen% a Statelor )nite '1@@A+, (eclara%ia drepturilor omului i ale
cet%eanului din Cran%a '1@/.+, (eclara%ia universal a drepturilor omului '*,), 1.4/+, ac%iunea
5onsiliului 9uropei n acest domeniu are drept punct de plecare C2nD.n1i .0-2p.n6
4-.p/0-il2- 230l0i. Adoptat n 1.8-, teEtul 5onven%iei pune la dispo"i%ia 9uropei c.l 3i
c2.-.n/ 5i 4.9D2l// sis/.3 4in l03. p-iDin4 p-2/.c1i 4-.p/0-il2- 5i li;.-/61il2-
70n43.n/l.. 7epre"ent!nd Mprima etap pe calea $arantrii colective a unor drepturi enun%ate
n (eclara%ia universal a drepturilor omului4, 5onven%ia rea#irm dreptul la via% 'art. 2+,
inter"icerea sclaviei i a muncii #or%ate 'art. 3+, drepturile persoanei re%inute n urma unor deci"ii
3udiciare 'art. 8+, dreptul la 3udecarea cau"ei sale n mod ec2itabil, public i ntr0un termen
re"onabil, pre"um%ia de nevinov%ie i dreptul la asisten% 3uridic 'art. A+, dreptul la via% privat,
inviolabilitatea domiciliului i a coresponden%ei 'art. /+, libertatea de $!ndire, de convin$ere i de
reli$ie 'art. .+, libertatea de eEprimare 'art. 1-+, dreptul la ntrunire panic i dreptul de asociere
'art. 11+, nediscriminarea n eEercitarea drepturilor i libert%ilor 'art. 14+.
&rin crearea 5ur%ii 9uropene a (repturilor *mului '59(*+ a #ost asi$urat controlul
e#ectiv al respectrii acestor drepturi.
(up cum s0a a#irmat pe bun dreptate
1
, M... 5onven%ia european din 1.8- or$ani"ea" un
sistem de protec%ie interna%ional a drepturilor omului care marc2ea" o veritabil revolu%ie n
rela%iile interna%ionale. &entru prima dat n istorie, ntr0adevr, ra%iunea de stat va trebui s se
ncline n #a%a drepturilor indivi"ilor. 1naintea 5omunit%ilor europene '...+, 5onven%ia 5onsiliului
1
?ean0;ouis :urban, :e "onseil de lK$urope L &.).C., Wue sais03eS, 1..A, p. 8@.
42
9uropei marc2ea" prima capitulare a statului0na%iune. 5onven%ia nu va desc2ide

lar$ doar c!mpul
drepturilor prote3ate ale individului, ci va i concepe n mod $eneros mecanisme de protec%ie p!n
la a crea o 5urte 9uropean 3udec!nd suveran n ultim resort.4
Implicarea 5onsiliului 9uropei nu se limitea" doar la teEtul 5onven%iei i la controlul
respectrii sale, ac%iunea sa vi"!nd, n e$al msur, rea#irmarea i consolidarea ntre$ului cadru
democratic, cu toate elementele sale constitutive: pluralism politic, buna #unc%ionare a institu%iilor
democratice, suprema%ia dreptului, protec%ia minorit%ilor, lupta mpotriva intoleran%ei, a
rasismului i a Eeno#obiei, drepturile strinilor, sus%inerea educa%iei, protec%ia mediului etc.
&entru a eEtinde aria drepturilor recunoscute la nivel european, n 1.A1 a #ost desc2is spre
semnare, la Torino, C-/ s2cil6 .0-2p.n6. Intrat n vi$oare n 1.A8 'i completat prin mai
multe protocoale+, aceasta urmrete protec%ia drepturilor sociale i economice #undamentale.
5arta, alturi de &rotocolul adi%ional din 1.//, $rupea" aceste drepturi i libert%i n dou
cate$orii: pe de o parte, drepturile re#eritoare la condi%iile de munc i, pe de alt parte, pe cele
le$ate de coe"iunea social.
Aplicarea 5artei de ctre statele ce au rati#icat0o este supus controlului unui sistem
interna%ional. Statele candidate au obli$a%ia de a pre"enta periodic rapoarte re#eritoare la stadiul i
situa%ia aplicrii 5artei, aceste rapoarte #iind eEaminate de 5omitetul european al drepturilor
sociale '59(S+.
5arta social european a #ost revi"uit n 1..A, aceast actuali"are urmrind eEtinderea
teEtului asupra unor noi cate$orii de drepturi. 5arta social revi"uit a intrat n vi$oare n 1....
)na dintre preocuprile ma3ore ale 5onsiliului 9uropei este i protec%ia minorit%ilor na%ionale.
Ast#el, 5omitetul Binitrilor a adoptat, n 1..4, C2nD.n1i-c4-0 p-iDin4 p-2/.c1i 3in2-i-
/61il2- n1i2nl. 'intrat n vi$oare n 1..8+, desc2is spre semnare at!t statelor membre, c!t i
celor nemembre. Acest teEt repre"int primul instrument multilateral, obli$atoriu din punct de
vedere 3uridic, de protec%ie a minorit%ilor na%ionale.
Bodul n care sunt respectate obli$a%iile ce revin statelor este supus monitori"rii
5omitetului Binitrilor, a3utat de un 5omitet consultativ #ormat din 1/ eEper%i independen%i.
Sistemul de protec%ie pus la dispo"i%ie de 5onven%ia european a drepturilor omului este completat i
prin adoptarea, n 1..@, a C2nD.n1i.i p-iDin4 p-.D.ni-. /2-/0-ii 5i p.4.ps.l2- s0
/-/3.n/.l2- in03n. s0 4.:-4n/.. *biectivul principal al acestui document este de a asi$ura
condi%ii umane de deten%ie pentru persoanele din nc2isori, comisariate de poli%ie sau institu%ii
psi2iatrice. Tot n acelai scop a #ost constituit i 5omitetul european pentru prevenirea torturii
'5&T+, #ormat din eEper%i independen%i.
43
* aten%ie special este acordat i 4.32c-1i.i l niD.l l2cl. 5on#erin%a 9uropean a
&uterilor ;ocale, creat nc din 1.8@ i devenit, din 1./3, 5on#erin%a &ermanent a &uterilor
;ocale i 7e$ionale din 9uropa, pentru a #i ulterior trans#ormat n 5on$res al &uterilor ;ocale i
7e$ionale, precum i di#eritele teEte consacrate acestui domeniu '5arta european a autonomiei
locale, 5onven%ia european privind participarea strinilor la via%a public la nivel local, 5arta
european a limbilor re$ionale sau minoritare+ sunt eEemplul concret al importan%ei acordate
democra%iei locale.
(in perspectiva 5onsiliului 9uropei, Muna dintre ba"ele unei societ%i democratice este
eEisten%a unei democra%ii locale i re$ionale solide i e#icace, con#orm principiului subsidiarit%ii
inclus n 5arta european a autonomiei locale, potrivit cruia eEercitarea puterii publice revine de
pre#erin% autorit%ilor cele mai apropiate de cet%eni, %in!nd cont de amploarea i natura sarci0
nilor publice, precum i de eEi$en%ele e#icien%ei i economiei4
1
. 5arta autonomiei locale este un
instrument care pre"int #undamentele democra%iei locale, identi#ic limitele acesteia, prevede o
protec%ie le$al a autonomiei locale.
IV&(&C22p.--. E0-i4ic6
7olul esen%ial al 5onsiliului 9uropei n spa%iul 3uridic european i, n acelai timp, de
promotor al cooperrii 3uridice se concreti"ea" n cele p.s/. *C) 4. c2nD.n1ii 5i c2-40-i. 1n
str!ns le$tur cu scopul su prim, de a contribui la a#irmarea i consolidarea valorilor politice,
culturale i 3uridice comune, cooperarea la nivel 3uridic se traduce prin c!teva elemente esen%iale:
suprema%ia dreptului n rela%iile interne i interna%ionale, moderni"area i

armoni"area le$isla%iilor
na%ionale, e#icienti"area 3usti%iei prin simpli#icarea procedurilor, lupta mpotriva criminalit%ii
or$ani"ate, a corup%iei, identi#icarea de solu%ii la problemele 3uridice $enerate de noile realit%i
te2nico0tiin%i#ice.
Ac%iunea n planul cooperrii 3uridice a 5onsiliului 9uropei i dovedete importan%a i
e#icien%a i prin posibilitatea pe care statele nemembre o au de a adera la di#erite conven%ii, ast#el
nc!t putem spune c aceast or$ani"a%ie este un p-232/2- l c22p.-6-ii E0-i4ic. in/.-n1i2nl.
5i n0 42- .0-2p.n.. (e asemenea, 5onsiliul contribuie la de"voltarea dreptului interna%ional
public i la apropierea di#eritelor vi"iuni n acest domeniu prin intermediul discu%iilor n cadrul
5omitetului ad02oc al consilierilor 3uridici pentru dreptul interna%ional public '5AF(I+.
1
7e"olu%ia statutar adoptat de 5omitetul Binitrilor la 14 ianuarie 1..4, pe ba"a creia a #ost constituit 5on$resul
puterilor locale.
44
1n 1..-, 5onsiliul 9uropei a decis constituirea unei C23isii .0-2p.n. p.n/-0
4.32c-1i. p-in 4-.p/ 'denumit i 5omisia de la Vene%ia+. Scopul acestei 5omisii este de a
studia principiile i te2nicile constitu%ionale, le$islative i administrative care permit punerea n
practic a principiilor #undamentale ale 5onsiliului.
I=.3 "r(a!ele Co!siliului Europei
&entru a0i putea atin$e obiectivele propuse, 5onsiliul este dotat cu or$ane care, prin
activitatea lor, contribuie la aprarea drepturilor omului i a democra%iei pluraliste, la valori"area
identit%ii culturale europene, spri3in edi#icarea noilor societ%i democratice i lupt mpotriva
oricror #orme de intoleran%, Eeno#obie, nclcare a drepturilor minorit%ilor etc.
5on#orm articolului 1- din Statut, or$anele 5onsiliului 9uropei sunt 5omitetul Binitrilor i
Adunarea 5onsultativ 'devenit, din 1.@4, Adunarea &arlamentar+, asistate de un secretariat.
I=.3.1.Coitetul Mi!itrilor
5omitetul Binitrilor este or$anul deci"ional al 5onsiliului 9uropei. 9l este #ormat din
minitrii de eEterne ai statelor membre 'sau de un supleant al ministrului de eEterne+, #iecare
repre"entant na%ional dispun!nd de un vot. 7olul acestuia este triplu. Bai nt!i, n cadrul su,
statele membre au posibilitatea de a0i eEprima prin repre"entan%ii lor po"i%iile na%ionale cu
privire la problemele societ%ii europene. 1n al doilea r!nd, el este locul de elaborare a
rspunsurilor la aceste probleme i, de asemenea, aprtor al valorilor care constituie
#undamentul 5onsiliului 9uropei. 1n al treilea r!nd, este nsrcinat cu monitori"area ndeplinirii
an$a3amentelor asumate de statele membre.
5omitetul se ntrunete, la nivel ministerial, o dat pe an 'n mai sau noiembrie+, dar se
poate reuni i la cererea unuia dintre membrii si sau a secretarului $eneral 'dac 2O3 din membri
sunt de acord+, atunci c!nd se consider necesar.
7euniunea o#icial durea" o "iL eEist, de asemenea, o ntrunire a repre"entan%ilor
permanen%i i directorilor politici din ministerele a#acerilor eEterne.
&entru a asi$ura o abordare c!t mai cuprin"toare a di#eritelor subiecte, #iecare ministru
poate dele$a un repre"entant care ac%ionea" n numele su n perioada dintre sesiuni. (ele$a%ii
sunt asista%i de un birou, $rupuri de raportori i or$anisme subsidiare ad02oc. Aceti dele$a%i sunt,
n $eneral, repre"entan%ii permanen%i ai statelor pe l!n$ 5onsiliu.
48
1ntre sesiunile la nivel ministerial i cele la nivelul dele$a%ilor nu eEist di#eren%e le$ale
'deci"iile adoptate au aceeai valoare+, ci doar la nivelul con%inutului i des#urrii lor.
&entru buna des#urare a activit%ii sale, 5omitetul Binitrilor bene#icia" i de spri3inul
unui Secretariat& Acesta este #ormat din 28 de membri ai Secretariatului 6eneral i condus de
Secretarul 5omitetului de Binitri.
&reedin%ia 5omitetului Binitrilor este asi$urat prin rota%ie, pe o durat de ase luni, i
se sc2imb cu #iecare sesiune, potrivit ordinii al#abetului en$le" al statelor membre.
5omitetul Binitrilor este or$anul competent s ac%ione"e n numele 5onsiliului 9uropei.
9l eEaminea", la recomandarea Adunrii &arlamentare sau din ini%iativ proprie, msurile n
vederea atin$erii obiectivelor 5onsiliului, inclusiv elaborarea de c2nD.n1ii 5i c2-40-i, precum i
adoptarea unor politici comune n di#erite domenii. 5onclu"iile, comunicate statelor membre de
ctre secretarul $eneral, pot mbrca uneori #orma unor -.c23n46-i ctre $uverne, iar acestea
pot #i invitate s comunice 5omitetului ac%iunile ntreprinse de ele ca urmare a acestor
recomandri. Alteori, conclu"iile 5omitetului pot #i eEprimate sub #orma unor conven%ii sau a
unui acord, care sunt supuse rati#icrii de ctre statele membre i care

an$a3ea" doar %rile care
le0au rati#icat. 5onsiliul poate adopta, de asemenea, deci"ii de#initive sub #orma unor -.92l01ii&
Activitatea des#urat de 5omitetul Binitrilor vi"ea": dialo$ul politic, cooperarea cu
celelalte institu%ii i or$ane ale 5onsiliului, urmrirea respectrii an$a3amentelor asumate de ctre
statele membre, adoptarea bu$etului, admiterea de noi membri, #ormularea de recomandri pentru
statele membre, nc2eierea de acorduri i conven%ii.
1n #unc%ie de domeniul de interven%ie, deci"iile din cadrul 5omitetului pot #i adoptate: n
unanimitate 'recomandrile ctre $uverne, comunicarea unor in#orma%ii despre activitatea
5omitetului ctre Adunarea &arlamentar, caracterul public al unor reuniuni, amendarea
Statutului, alte probleme pe care 5omitetul decide s le adopte n unanimitate+, cu ma3oritate
simpl 'probleme le$ate de 7e$ulamentul intern sau de re$ulamente #inanciare i administrative+,
cu ma3oritate de dou treimi a membrilor 5omitetului 'admiterea de noi membri+ sau cu
ma3oritate de dou treimi din voturile eEprimate 'toate celelalte deci"ii+.
7ecur$erea la vot n cadrul sesiunilor ministeriale este ns destul de rar, cut!ndu0se
mai mult ob%inerea consensului asupra problemelor importante.
(iscu%iile din cadrul 5omitetului Binitrilor nu sunt publice, #iind transmis doar un
comunicat de pres 'adoptat n unanimitate+ la #inalul lucrrilor.
I=.3...Adu!area parlae!tar.
4A
Speci#icitatea 5onsiliului 9uropei pe scena interna%ional s0a mani#estat nc de la
constituirea sa, #iind prima or$ani"a%ie care a #cut din cooperarea ntre state nu doar o problem
ntre $uverne, ci a asociat la acest demers i popoarele, prin repre"entan%ii lor alei. Ast#el a #ost
consacrat prima adunare parlamentar interna%ional: Adunarea 5onsultativ a 5onsiliului
9uropei 'devenit, din 1.@4, Adunarea &arlamentar a 5onsiliului 9uropei+, care s0a a#irmat ca
Mautoritate moral i ca tribun n #a%a creia numeroi e#i de stat i de $uvern din statele
membre sau din state ter%e vin ntr0o "i s se eEprime4.
1
Adunarea &arlamentar a 5onsiliului 9uropei poate #i considerat cel mai vec2i #or
parlamentar interna%ional, #ormat din deputa%i democratic alei i constituit n ba"a unui tratat
inter$uvernamental. &e l!n$ membri, la lucrrile Adunrii &arlamentare particip, n calitate de
observatori, Israelul, S)A, 5anada, ?aponia, BeEicul i Vaticanul.
1ncep!nd din 1./., n vederea procesului de aderare a statelor din 9uropa 5entral i de
9st, a #ost introdus i statutul de invitat special. (e acest statut pot bene#icia toate adunrile
le$islative na%ionale ale statelor europene nemembre, care au semnat sau aderat la Actul Cinal de
la FelsinDi.
Adunarea &arlamentar este un or$an deliberativ i este #ormat dintr0un numr de
-.p-.9.n/n1i in4iDi40li 4in 7i.c-. s// 3.3;-0' p-2p2-1i2nl c0 p2p0l1i 7i.c6-.i 16-i.
&reedintele este ales n #iecare an dintre membrii Adunrii pentru o perioad de maEim 3
sesiuni.
5ompo"i%ia politic a dele$a%iilor na%ionale trebuie s %in cont de p2n4.-. 4.1in0/6 4.
4iD.-s. p-/i4. Hn p-l3.n/.l. n1i2nl.. 1n cadrul Adunrii &arlamentare eEist cinci $rupuri
politice, n #unc%ie de a#init%ile politice ale membrilor i #r a eEista constr!n$erea apartenen%ei
la partidul lor na%ional. 5ele cinci $rupuri parlamentare actuale sunt: 6rupul Socialist, 6rupul
&artidului &opular 9uropean, 6rupul (emocrat 9uropean, 6rupul ;iberal (emocrat i
7e#ormator i 6rupul St!n$ii 9uropene 7euni#icate.
5a i repre"entare, Adunarea &arlamentar este #ormat dintr0un numr variabil de membri
apar%in!nd statelor 5onsiliului 9uropei, ast#el : Albania 4, Andora 2, Armenia 4, Austria A,
A"erbaid3an A, :el$ia @, :osnia i Fer"e$ovina 8, :ul$aria A, 5e2ia @, 5roa%ia 8, 5ipru 3,
(anemarca 8, 9stonia 3, 9lve%ia A, Cinlanda 8, Cran%a 1/, Cedera%ia 7us 1/, Bacedonia 3,
6eor$ia 8, 6ermania 1/, 6recia @, Irlanda 4, Italia 1/, Islanda 3, ;iec2tenstein 2, ;etonia 3,
1
&aul Sabourin, :e destin du continent europHen. :e c9emin de la Mrande $urope, 9tablissement 9mile :ruIlant,
:ruEelles, 1..., p. 12A.
4@
;ituania 4, ;uEembur$ 3, Balta 3, Barea :ritanie 1/, Boldova 8, ,orve$ia 8, *landa @, &olonia
12, &ortu$alia @, 7omania 1-, Slovacia 8, San Barino 2, Serbia @, Slovenia 3, Spania 12, Suedia
A, Turcia 12, )craina 12, )n$aria @.Statutul de invitat special al &arlamentului din :elarus a #ost
suspendat la 13 ianuarie 1..@.
Adunarea &arlamentar se ntrunete, anual, n patru sesiuni de c!te aproEimativ o
sptm!n #iecare 'ianuarie0#ebruarie, aprilie0mai, iunie0iulie i septembrie0octombrie+.
Trei domenii de interven%ie sunt privile$iate: democra%ia pluralist, statul de drept, protec%ia
drepturilor omului.
Adunarea este asistat n activitatea sa de ctre :irou, #ormat din preedinte, 1.
vicepreedin%i i preedin%ii $rupurilor politice sau repre"entan%ii acestora.
1n perioada dintre sesiuni, cea care ac%ionea" n numele Adunrii este C23isi p.-3n.n/6,
#ormat din :irou, preedin%ii comisiilor $enerale 'potrivit 7e$ulamentului, Adunarea are 1-
comisii+ i membrii desemna%i de Adunare.
C23isiil. sp.cili9/. ale Adunrii ac%ionea" n urmtoarele domenii: probleme politiceL
probleme 3uridice i drepturile omuluiL c2estiuni sociale, de sntate i #amilieL cultur i
educa%ieL mediu, amena3area teritoriului i puterile localeL tiin% i te2nolo$ieL a$ricultur i
de"voltare ruralL probleme economice i de de"voltareL mi$ra%ie, re#u$ia%i i demo$ra#ieL rela%ii
parlamentare i publiceL e$alitatea anselor pentru #emei i brba%iL respectarea obli$a%iilor i
an$a3amentelor statelor membre.
Adunarea adopt patru cate$orii de teEte: -.c23n46-i' -.92l01ii' Di9. 5i 4i-.c/iD.&
7ecomandrile sunt propuneri adresate 5omitetului Binitrilor, a cror aplicare intr n
competen%a $uvernelor.
7e"olu%iile con%in 2otr!rile Adunrii asupra problemelor din domeniile sale de
re$lementare sau n privin%a crora eEprim opinii, care an$a3ea" doar responsabilitatea ei.
Avi"ele privesc, n $eneral, problemele pe care i le supune 5omitetul Binitrilor, cum ar #i
admiterea de noi membri, proiectele de conven%ii sau acorduri, bu$etul, activit%ile 5on$resului
&uterilor ;ocale i 7e$ionale, aplicarea 5artei Sociale 9uropene.
(irectivele sunt instruc%iuni adresate de Adunare comisiilor sale.
,umrul de repre"entan%i i de voturi n Adunarea &arlamentar este determinat de
popula%ia #iecrui stat membru. ,umrul total de membri ai Adunrii 'repre"entan%i i suplean%i+
este de A3-L acestora li se adau$ invita%ii speciali i observatorii.
(ei a cunoscut o parlamentari"are sporit 'creterea numrului de sesiuni, consultarea cu privire
la propriul bu$et i asociat la elaborarea sa+, dup modelul de"voltat la nivel na%ional,
4/
A40n-. P-l3.n/-6 C2nsili0l0i E0-2p.i -63In. /2/05i 0n 72- c2ns0l//iD. )n #or care
are ns o adevrat Mputere de tribun4
1
i care Mdispune de un statut departe de a #i ne$li3abil de0
cur$!nd din natura sa de Adunare interna%ional i din c!mpul su nelimitat de competen%.
Adunarea &arlamentar asocia" la construc%ia european toate popoarele continentului prin
intermediul aleilor na%ionali4.
2
I=.3.3. Secretariatul Co!siliului Europei
5el de0al treilea or$an al 5onsiliului re$lementat prin Statut este S.c-./-i/0l
C2nsili0l0i E0-2p.i 'art. 3A i 3@ din Statut+.
(ei prin Actul constitutiv rolul Secretariatului se reduce la Masisten%a4 acordat Adunrii
i 5omitetului, n practic, activitatea sa a cunoscut o evolu%ie remarcabil '#iind sus%inut i de
Adunarea &arlamentar+. Ast#el, misiunile sale implic mai multe dimensiuni: administrativ
'asi$ur buna #unc%ionare a serviciilor 5onsiliului, recrutea" personalul, repre"int 5onsiliul n
3usti%ie+, te2nic 'stabilirea i respectarea calendarului i a ordinii de "i, asi$urarea le$turii ntre
5omitet i Adunare+, precum i asisten% acordat persoanelor participante la activitatea sa 'este
pre"ent, dac nu se decide ast#el, la toate edin%ele 5omitetului Binisterial, ale Adunrii
&arlamentare, ale 5omitetelor de eEper%i, av!nd competen%e consultative+ sau atribuirea de
misiuni speciale.
Secretariatul cuprinde: secretarul $eneral, secretarul $eneral ad3unct, $re#ierul Adunrii,
Secretariatul 5omitetului Binitrilor.
Secretarul $eneral este desemnat de Adunarea &arlamentar, la recomandarea 5omitetului
Binitrilor.
7olul secretarului $eneral este eEtrem de important, activitatea sa, modul su de numire,
contactele personale n mediul diplomatic contribuind la dinamica i e#icien%a misiunilor 5onsiliului.
Secretarul 6eneral al 5onsiliului 9uropei, en$le"ul TerrI (avis, ales de Adunarea
&arlamentar n anul 2--4 pentru 8 ani, are responsabilitatea orientrii strate$ice $lobale a
pro$ramului de activit%i i bu$etul 5onsiliului 9uropei i a suprave$2erii mana$ementului de "i
cu "i al *r$ani"a%iei i Secretariatului.
&ro$ramul de lucru inter$uvernamental, stabilit de Secretarul 6eneral pe ba"a
propunerilor de priorit%i, este aprobat n #iecare an de 5omitetul Binitrilor. Secretarul 6eneral
1
&2ilippe Ventu3ol, :a puissance tri5unicienne du &arlement europHen, 7evue Trimestrielle de (roit 9uropXen, 4e
trimestre, 1.@..
2
&aul Sabourin, op. cit.6 p. 12A.
4.
rspunde cu a3utorul Secretariatului de ndeplinirea pro$ramului. Activit%ile opera%ionale de
cooperare inter$uvernamental sunt coordinate n primul r!nd de ctre direc%iile $enerale, care
corespund principalelor domenii de activitate ale *r$ani"a%iei.
1n cadrul unei vaste campanii ce vi"ea" promovarea vi"iunii unei 9urope mai eEtinse,
#ondate pe valorile esen%iale ale democra%iei, suprema%ia dreptului i respectarea drepturilor
omului, Secretarul 6eneral a lansat un pro$ram de ac%iune cu apte puncte, pentru 2--102--8,
care s reali"e"e noile provocri ale construc%iei unei 9urope pe deplin democrate, paci#iste i
stabile. &unctele esen%iale ale pro$ramului se re#er la:
0 promovarea principiilor democra%iei prin consolidarea impactului politic al *r$ani"a%ieiL
0 crearea unui spa%iu comun al drepturilor omului n 9uropaL
0 de"voltarea normelor democratice i $arantarea respectrii lor de ctre stateL
0 rspunsul o#erit ateptrilor cet%enilor europeni, prin intermediul ac%iunilor de terenL
0 evaluarea re"ultatelor proiectelor i ac%iunilor ntreprinse n scopul ameliorrii e#icacit%ilor lor
realeL
0 str!n$erea rela%iilor de lucru cu )niunea 9uropean, ,a%iunile )nite, *.S.5.9.L
0 de"voltarea cooperrii politice cu statele observatoare.
Secretarul 6eneral vi"itea" mai multe capitale ale statelor membre pentru a sensibili"a
cei mai nal%i responsabili ai $uvernelor i parlamentelor na%ionale asupra rolului politic i a
importan%ei cresc!nde a 5onsiliului 9uropei n asi$urarea drepturilor omului, democra%iei i
statului de drept n 9uropa eEtins.
1n anul 2--2, Secretarul 6eneral a introdus un nou concept prin intermediul a dou
proiecte inte$rate re#eritoare la ,,7spunsuri la violen%a cotidian ntr0o societate democratic4
i ,,S #acem institu%iile democratice s #unc%ione"e4. 5onsiliul 9uropei cooperea" cu statele
membre i $rupurile civile, conclu"ion!nd asupra eEperien%ei avute n di#eritele sectoare
speciali"ate ale *r$ani"a%iei pentru a stabili politici inte$rate n cadrul acestor teme speci#ice.
Si$la 5onsiliului 9uropei este un cerc #ormat din 12 stele de aur pe #ond albastru. Aceast
emblem a #ost adoptat n 1.88 de 5onsiliul Binitrilor al 5onsiliului 9uropei la propunerea
Adunrii &arlamentare. &rin dispunerea lor, statele simboli"ea" uniunea popula%iei 9uropei. 1n
ceea ce privete numrul lor, 12 este simbolul per#ec%iunii i al plenitudinii. (in mai 1./A,
drapelul european este i emblema o#icial a )niunii 9uropene.
Imnul european a #ost adoptat n 1.@2 de 5onsiliul Binitrilor al 5onsiliului 9uropei,
acesta #iind un aran3ament mu"ical #r teEt, reali"at de Ferbert von Tara3an, al preludiului la
8-
,,*d bucuriei4 din Sim#onia a .0a de :eetoven. Imnul 9uropean este interpretat cu prile3ul
ceremoniilor europene.
&remiul 9uropean al drepturilor omului este atribuit ca o recunoatere a unei contribu%ii
esen%iale la cau"a drepturilor omului, aa cum este recunoscut n 5onven%ia european a
drepturilor omului. (ecernat o dat la #iecare trei ani, la Strasbour$, premiul poate consacra o
persoan, un $rup, o institu%ie sau o or$ani"a%ie ne$uvernamental. 9l este atribuit de 5omitetul
Binitrilor, iar laureatul su este ales dintr0o list de candida%i, pre"entat de Adunarea
&arlamentar. &remiul const ntr0o medalie de aur i un certi#icate amintind contribu%ia
laureatului la aprarea drepturilor omului.
(istinc%ii europene pentru orae 0 5omisia pentru mediu, amena3area teritoriului i a
puterilor locale a Adunrii &arlamentare acord di#erite recompense oraelor i autorit%ilor locale
ca recunotin% a activit%ii lor europene. 9le pot avea dreptul la una din urmtoarele distinc%ii :
(iploma 9uropean, (rapelul de *noare, &lac2eta de *noare, &remiul 9uropei.
&remiul 9uropa este decernat n #iecare an ncep!nd cu 1.88, #iind cea mai nalt
distinc%ie pe care o poate primi o municipalitate pentru contribu%ia la cooperarea european.
5omisia pentru mediu, amena3are teritorial i a puterilor locale a Adunrii &arlamentare
desemnea" municipalitatea laureat dintre cele care i0au pre"entat candidature. &remiul const
ntr0un tro#eu, pstrat de municipalitate timp de un an, o medalie de bron" i o diplom.
Bunicipalitatea laureat primete i un premiu n bani de circa @A-- euro, destinat #inan%rii
cltoriilor de studii n 9uropa a unora dintre tinerii si cet%eni.
(iploma european a "onelor prote3ate
5omitetul Binitrilor desemnea" din 1.A8 aceast diplom, la recomandarea
5omitetului pentru activit%ile 5onsiliului 9uropei, n materie de diversitate biolo$ic i
peisa$istic. (iploma este atribuit parcurilor, re"erva%iilor i siturilor naturale ce pre"int un
interes interna%ional, n care se respect anumite criterii de ocrotire a partimoniului natural i se
%ine seam de valoarea lor tin%i#ic, cultural i recreativ. 7e$iunea recompensat este plasat
sub patrona3ul 5onsiliului 9uropei pe o perioad de 8 ani, cu posibilitatea de re!nnoire, dup o
evaluare ri$uroas e#ectuat de specialiti la #a%a locului.
&remiul 5onsiliului 9uropei pentru mu"ee ia #iin% n 1..@ i este atribuit anual. 9l
recompensea" mu"eul care a contribuit la aprarea patrimoniului cultural 9uropean ntr0un mod
ori$inal. &remiul const ntr0o statuie de bron", reali"at de artistul spaniol ?oan Biro i o sum
de aproEimativ 8--- euro. Bu"eul laureate este ales de 5omisia pentru cultur i educa%ie a
81
Adunrii &arlamentare, dintre mu"eele selec%ionate de 5omitetul Independent al premiului
european al mu"eului.
&remiul 9uropean pentru pro$ramele de televi"iune
&entru ob%inerea premiului, 5onsiliul 9uropei or$ani"ea" un concurs mpreun cu alte institu%ii
europene. 9l vi"ea" punerea n valoare a creativit%ii i a diversit%ii culturale na%ionale,
re$ionale i locale, precum i ncura3area celor mai bune pro$rame.
5onsiliul 9uropei a recunoscut in#luenta *,60urilor din 1.82, prev"!nd posibilitatea de
a le acorda statut consultativ. 7e$ulile de cooperare au #ost mbunatatite si actuali"ate n decursul
anilor, n pre"ent ele #iind stabilite prin 7e"olu%ia '.3+ 3/ a 5omitetului Binitrilor. Ciecare
or$ani"a%ie candidata trebuie sa pre"inte, n sus%inerea cererii sale, un dosar ntocmit n limba
#rance"a sau en$le"a si, de pre#erin%a, n aceste doua limbi o#iciale ale 5onsiliului. *r$ani"a%iile
candidate sunt, de asemenea, obli$ate sa complete"e un c2estionar privind modalit%ile cooperrii
lor cu 5onsiliul 9uropei.
Amors!nd dialo$ul cu *,60urile, 5onsiliul a vrut sa rspund unei triple necesita%i: s0i
asculte pe cet%enii europeni, sa le asi$ure o repre"entare directa si sa0si #ac cunoscuta ac%iunea
prin aceste asocia%ii, din care peste 3@- bene#icia" n pre"ent de statutul consultativ.
&entru a ob%ine acest statut, *,60urile trebuie sa ndeplineasc urmtoarele condi%ii:
sa mprteasc obiectivele 5onsiliului 9uropei si sa participe la ac%iunea saL
sa #ie interna%ionale si repre"entative pe plan $eo$ra#ic si n domeniul speci#ic de activitate, sa
dispun de sediu permanent si de o or$ani"are structurata si sa aib un secretar $eneral.
5onsiliul 9uropei cooperea" cu *,60urile la #iecare din nivelurile sale structurale: 5omitetul
Binitrilor, Adunarea &arlamentara si 5on$resul Autorit%ilor ;ocale si 7e$ionale din 9uropa,
repre"ent!nd or$anele locale si re$ionale alese.
(e la simpla consultare la o veritabila colaborare n ca"ul unor proiecte speci#ice,
cooperarea poate lua #orme #oarte diverse. 7epre"entan%ii *,60urilor pot participa n calitate de
consultan%i la anumite studii sau la activitatea comisiilor inter$uvernamentale, sa redacte"e note
ctre Secretarul 6eneral, sa pre"inte eEpuneri orale sau scrise n #ata comisiilor Adunrii
&arlamentare si la 5on$resul Autorit%ilor ;ocale si 7e$ionale sau cu oca"ia colocviilor,
seminariilor i a altor reuniuni or$ani"ate de 5onsiliul 9uropei. *,60urile aduc la cunotin%a
opiniei publice pro$resul proiectelor 5onsiliului 9uropei din domeniul lor de activitate, pun!ndu0
si eEperien%a la dispo"i%ia *r$ani"a%iei.
IV&J& R23Ini 5i C2nsili0l E0-2p.i
82
V&J&*& A43i/.-. 5i 4i-.c1ii 4. c1i0n.
7om!nia a devenit membr a 5onsiliului 9uropei la data de @ octombrie 1..3, odat cu
depunerea instrumentului de aderare la Statutul *r$ani"a%iei. 1n prealabil, &arlamentul 7om!niei
dob!ndise statutul de invitat special la Adunarea &arlamentara '1 #ebruarie 1..1+, un statut
similar #iind ob%inut i de 6uvernul 7om!niei ca urmare a aderrii la 5onven%ia cultural
european '1. decembrie 1..1+.
7om!nia este repre"entat n 5omitetul Binitrilor de ministrul a#acerilor eEterne, iar n
Adunarea &arlamentar de o dele$a%ie #ormat din 1- repre"entan%i i 1- suplean%i. (ele$a%ia
rom!n la 5on$resul Autorit%ilor ;ocale i 7e$ionale din 9uropa are o compo"i%ie similar. (e
asemenea, 7om!nia este repre"entat de un 3udector la 5urtea 9uropean a (repturilor *mului.
;a un an de la primirea statului rom!n n *r$ani"a%ie, la :ucureti a avut loc un seminar de
in#ormare asupra 5onsiliului 9uropei, lucrrile acestuia des#ur!ndu0se n "ilele de 28 si 2A
octombrie 1..4, la &alatul &arlamentului. 1nal%i #unc%ionari i al%i specialiti de presti$iu din
Secretariatul 5onsiliului au pre"entat comunicri privind teme i preocupri ma3ore ale
*r$ani"a%iei, precum: rolul politic al 5onsiliului 9uropeiL drepturile omului ca #undament al
construc%iei europeneL Adunarea &arlamentar a 5onsiliului 9uropeiL activit%ile 3uridice ale
5onsiliuluiL drepturile sociale n 9uropaL cooperarea cultural n cadrul 5onsiliului 9uropei. 5u
acelai prile3 Secretarul $eneral al 5onsiliului 9uropei, (aniel Tarsc2Is, a#lat n vi"it o#icial n
7om!nia, a participat la inau$urarea 5entrului de In#ormare i (ocumentare al 5onsiliului
9uropei la :ucureti, la 2A octombrie.
1mplinirea a cinci ani de la admitere a #ost marcat n toamna anului 1../, la :ucureti,
pe @ octombrie, n cadrul unei sesiuni solemne a &arlamentului 7om!niei la care a participat
doamna ;eni Cisc2er, &reedintele Adunrii &arlamentare a 5onsiliului 9uropei. 5u acelai
prile3, a #ost or$ani"at prima con#erin% interna%ional av!nd ca tem M7olul diploma%iei
parlamentare n stabilirea unei ordini durabile de securitate democratic4. :ene#iciind de o
presti$ioas participare, #ormat din parlamentari i specialiti rom!ni si strini, con#erin%a a
abordat urmtoarele aspecte principale: emer$en%a, de"voltarea i n%elesul actual al conceptului
de diploma%ie parlamentarL contribu%ia diploma%iei parlamentare la adoptarea de re$uli,
standarde si institu%ii ale unei ordini democratice de securitateL diploma%ia parlamentar
preventiv i perspectivele de"voltrii eiL principiile democratice $eneral acceptate de conduita
interna%ional, sc2imbarea panic i rolul diploma%iei parlamentare n re$lementarea panic a
83
disputelorL promovarea pcii, stabilit%ii i securit%ii interna%ionale ca obiectiv primordial al
diploma%iei parlamentare.
1n aprilie 1..@ a #ost adoptat deci"ia A&59 de ncetare a monitori"rii 7om!niei n ceea
ce privete an$a3amentele asumate la admiterea ca membru, condi%ionat de ndeplinirea
anumitor cerin%e '7ecomandarea 132AO.@ i 7e"olu%ia 1123O.@ ale A&59+.
(ocumentele men%ionate stabileau pentru 7om!nia urmtoarele direc%ii prioritare de
ac%iune:
re#orma sistemului penitenciarL
ameliorarea sistemului de protec%ie a copiluluiL
amendarea 5odului &enal i a 5odului de &rocedura &enal, n sensul eliminrii
prevederilor contrare libert%ilor #undamentale cuprinse n instrumentele 3uridice
ale 5onsiliului 9uropeiL
amendarea le$isla%iei privind retrocedarea propriet%ilor con#iscate, ast#el nc!t s
se asi$ure proprietarilor #ie Qrestitutio in inte$rum4, #ie o desp$ubire ec2itabilL
promovarea unei campanii mpotriva rasismului, Eeno#obiei i intoleran%ei i
ini%ierea de msuri pentru inte$rarea social a romilor.
;a mplinirea unui an de la nc2eierea condi%ionat a monitori"rii 7om!niei, 5omisia
3uridic a A&59 a anali"at stadiul ndeplinirii an$a3amentelor asumate de %ara noastr. 1n urma
de"baterilor din 5omisie, la 2@ mai 1../ a #ost adoptat o declara%ie prin care se con#irma
nc2eierea procedurii de monitori"are a 7om!niei de ctre Adunarea &arlamentar i se #elicita
7om!nia pentru reali"rile sale ca membru cu drepturi depline al 5onsiliului 9uropei. ;a invita%ia
(ele$a%iei &arlamentare a 7om!niei la Adunarea &arlamentar a 5onsiliului 9uropei, n 1401A
mai 2--2 a avut loc o vi"it a 5omisiei de monitori"are pentru respectarea obli$a%iilor i
an$a3amentelor statelor membre la :ucureti, n #inalul creia 5omisia a anun%at nc2eierea
tuturor obli$a%iilor asumate de 7om!nia.
7om!nia particip la di#erite pro$rame de cooperare i asisten% ale 5onsiliului 9uropei
'(emostene, T2emis, ;*(9, 6795*, S&AI, &A5*+. )n numr nsemnat de activit%i se
reali"ea" n cadrul &ro$ramului 5omun al 5onsiliului 9uropei i 5omisiei 9uropene de la
:ruEelles. Anual au loc di#erite con#erin%e, seminarii, cursuri de pre$tire i se e#ectuea" misiuni
de eEper%i n multiple domenii relevante pentru procesul democratic, cum ar #i: eEperti"a pentru
trans#ormarea 5ur%ii Supreme de ?usti%ie n 5urtea de 5asa%ie, elaborarea strate$iei Institutului
,a%ional al Ba$istraturii, ocuparea #or%ei de munc 7oma, e$alitatea de anse etc.
84
;a 14 ani de la aderarea 7om!niei la 5onsiliul 9uropei, 7om!nia este un membru activ al
or$ani"a%iei, cu o contribu%ie important la promovarea democra%iei i drepturilor omului n
9uropa, semn!nd 14 i rati#ic!nd .A de instrumente 3uridice interna%ionale adoptate sub e$ida
acestei institu%ii. 7epre"entan%ii 7om!niei s0au implicat constant, at!t la nivel $uvernamental c!t
i parlamentar, n de"baterea asupra rolului 5onsiliului 9uropei n viitoarea ar2itectur
institu%ionala n 9uropa, care va #i tema principal.
IV&J&( R.p-.9.n/n1 R23Ini.i l C2nsili0l0i E0-2p.i
&entru men%inerea contactului ntre 5onsiliul 9uropei i $uvernele statelor membre, n
condi%iile eEtinderii activit%ilor *r$ani"a%iei, ale continuit%ii i compleEit%ii acestora, 5omitetul
Binitrilor a adoptat, n mai 1.81, o re"olu%ie prin care se cerea #iecrui stat membru s
eEamine"e posibilitatea de a se #ace repre"entat n permanen% la sediul 5onsiliului. 1ncep!nd cu
martie 1.82, #iecare stat membru desemnea" un repre"entant permanent mputernicit s
ac%ione"e n calitate de dele$at al ministrului.
7epre"entan%ii permanen%i sunt acredita%i o#icial pe l!n$ 5onsiliu i bene#icia" de statut
diplomatic. 5ei mai mul%i dintre acetia provin din r!ndul #unc%ionarilor superiori ai ministerelor
de eEterne, av!nd, de re$ul, ran$ de ambasador.
7epre"entantul &ermanent al 7om!niei la 5onsiliul 9uropei a #ost pentru prima oar dl.
ambasador ,icolae Bicu '1..3+, urmat din 1..8 p!n in 2--1, de dl. Sabin &op, respectiv dl.
ambasador 62eor$2e Ba$2eru intre 2--1 0 2--A, urmat in pre"ent de dl. ambasador Stelian
Stoian '2--A +.
CONCLUZII
1n primii 4- de ani de eEisten%, *r$ani"a%ia a rmas o institu%ie vest0european, istoria
5onsiliului 9uropei re#lect!nd pe cea a continentului european, n anii care au urmat constituirii
sale, *r$ani"a%ia a atras succesiv noi membri a3un$!nd ca la s#!ritul acestei prime #a"e a eEisten%ei
sale s numere 23 de membri.
88
Spre s#!ritul anilor Y/-, 5onsiliul 9uropei a constituit prima structur desc2is statelor din
#ostul bloc socialist nscrise pe calea re#ormelor democratice, minitrii de eEterne con#irm!nd #aptul
c doresc Mun dialo$ desc2is i practicY cu %rile socialiste, n acest sens, la / iunie 1./., dei
5ortina de Cier continua s eEiste, )n$ariei, &oloniei, )niunii Sovietice i Iu$oslaviei li s0a acordat
statutul de invitat special n Adunarea &arlamentar a 5onsiliului 9uropei.
(ac n prima #a" a eEisten%ei 5onsiliul 9uropei scopurile sale erau aprarea drepturilor
omului, a democra%iei parlamentare i suprema%iei le$iiL de"voltarea de acorduri pe ntre$ul
continent pentru a standardi"a practicile sociale i 3uridice ale %rilor membre, precum i
promovarea contienti"rii unei identit%i europene ba"ate pe valori mprtite i care strbate peste
di#erite culturi, dup cderea comunismului principala sa sarcin a devenit s ac%ione"e ca ancor
politic i c!ine de pa" al drepturilor omului pentru democra%iile post0comuniste din 9uropaL s
asiste %rile 9uropei 5entrale i de 9st n reali"area i consolidarea re#ormei politice, 3uridice i
constitu%ionale n paralel cu re#orma economicL s #urni"e"e eEperti" n domenii precum
drepturile omului, democra%ia local, nv%m!nt, cultur i mediul ambiant.
1n pre"ent 5onsiliul 9uropei $rupea" 4@ de state, a primit candidatura a nc unui stat
':elarus+ i a acordat statut de observator altor 8 state 'Vatican, Statele )nite ale Americii, 5anada,
?aponia i BeEic+. *rice stat european poate deveni membru al 5onsiliului 9uropei, cu condi%ia ca
el s accepte principiul preeminen%ei dreptului i s $arante"e principiul n virtutea cruia orice
persoan a#lat sub 3urisdic%ia sa s se poat bucura de drepturile omului i de libert%ile
#undamentale.
;o$ica i ra%iunea de a #i a 5onsiliului 9uropei 0 cooperarea inter$uvernamental se Ztraduc
prin reali"area unei unit%i ntre membrii si pentru salv$ardarea i reali"area idealurilor i
principiilor care sunt motenirea lor comun i pentru #ra$mentarea pro$resului lor economic i
social.
(e asemenea, orice stat membru se poate retra$e din or$ani"a%ie dac dorete. 5on#orm art.
@ din Statut, statul membru care dorete s se retra$ din cadrul *r$ani"a%iei trebuie s adrese"e o
noti#icare o#icial Secretariatului 6eneral n le$tur cu inten%ia sa. 7etra$erea devine e#ectiv la
s#!ritul anului #inanciar n care s0a #cut noti#icarea, dac aceasta s0a #cut n primele nou luni ale
anului #inanciar.
Spre deosebire de retra$ere, suspendarea i retra$erea calit%ii de membru repre"int
sanc%iuni aplicate unui stat membru, n anumite condi%ii. Ambele aspecte sunt re$lementate de art. /
din Statut. Ast#el, oricrui membru al *r$ani"a%iei, care a nclcat n mod $rav prevederile art. 3, i
8A
pot #i suspendate drepturile de repre"entare. Bai mult, 5omitetul Binitrilor i poate cere s se
retra$ din 5onsiliu, n con#ormitate cu articolul @ 'n acest ca" retra$erea apare ca o sanc%iune+. ,?+
dac statul membru n cau" nu se con#ormea" acestei cereri, 5omitetul poate s decid ncetarea
calit%ii de membru al 5onsiliului de la data pe care 5omitetul o 2otrteY.
&entru men%inerea contactului ntre 5onsiliul 9uropei i $uvernele statelor membre, n
condi%iile eEtinderii activit%ilor *r$ani"a%iei, ale continuit%ii i compleEit%ii acestora, 5omitetul
Binitrilor a adoptat, n mai 1.81, o re"olu%ie prin care se cerea #iecrui stat membru s eEamine"e
posibilitatea de a se #ace repre"entat n permanen% la sediul 5onsiliului, ncep!nd cu luna martie
1.82, #iecare stat membru desemnea" un repre"entant permanent mputernicit s ac%ione"e n
calitate de dele$at al ministrului. 7epre"entan%ii permanen%i sunt acredita%i o#icial pe l!n$ 5onsiliu
i bene#icia" de statut diplomatic. 5ei mai mul%i dintre acetia provin din r!ndul #unc%ionarilor
superiori ai ministerelor de eEterne, av!nd, de re$ul, ran$ de ambasador.
Sediul 5onsiliului 9uropei este &alatul 9uropei din Strasbour$. Inau$urat n 1.@@, cldirea
principal a 5onsiliului 9uropei repre"int un edi#iciu cu o lun$ime de 1-A metri i o nl%ime de 3/
de metri, av!nd o supra#a% de A4 --- m2 reparti"at pe nou nivele. 5ldirea dispune de 1@ sli de
reuniune dotate cu ec2ipament pentru traduceri simultane n mai multe limbi, precum i 1--- de
birouri pentru buna #unc%ionare a Secretariatului.
(e la crearea sa n 1.4., 5onsiliul a #ost o #or% a pcii i cooperrii, ancorat n
patrimoniul comun european, n drepturile omului i democra%ie. Activitatea 5onsiliului 9uropei
privete toate domeniile de interes pentru societatea european, mai pu%in problemele le$ate de
aprare na%ional 'art. l, lit. d, din Statut+.
(repturile omului i democra%ia pluralist, statul de drept i securitatea cet%eanului,
combaterea rasismului, a Eeno#obiei i a intoleran%ei, protec%ia minorit%ilor na%ionale, coe"iunea
social i calitatea vie%ii, coe"iunea cultural i pluralismul cultural, cooperarea 3udiciar sunt tot
at!tea centre de interes ale 5onsiliului 9uropei.
&romovarea i asi$urarea constant a drepturilor i libert%ilor #undamentale ale omului
repre"int una dintre misiunile centrale ale 5onsiliului 9uropei, n acest scop, el se mani#est pe
patru planuri principale de ac%iune: reali"area unor sisteme de control i de protec%ie e#icace a
drepturilor i libert%ilor #undamentale ale omuluiL identi#icarea noilor amenin%ri la adresa
drepturilor omului i a demnit%ii umaneL sensibili"area publicului asupra importan%ei drepturilor
omuluiL promovarea educa%iei i a #ormrii pro#esionale n materia drepturilor omului.
&rincipalele instrumente nc2eiate n acest scop n cadrul i sub auspiciile 5onsiliului
8@
9uropei sunt: 5onven%ia european a drepturilor omuluiL 5arta social europeanL 5onven%ia
european pentru prevenirea torturii i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau de$radanteL
5onven%ia0cadru pentru protec%ia minorit%ilor na%ionale, precum i numeroase alte conven%ii, tratate
i acorduri privind multiplele aspecte ale drepturilor i libert%ilor #undamentale ale omului. (irect
sau indirect, ac%iunea 5onsiliului 9uropei n domeniul drepturilor omului a#ectea" via%a a /--
milioane de oameni de pe ntre$ cuprinsul 9uropei.
BIBLIOGRAFIE
1. An4-.i P2p.sc0 ' I2n "in: ' MOr'ani(aii europene i euroatlantice4, 9ditura ;umina
;eE, :ucureti, 2--1L
8/
2. A4-in N6s/s., MDrepturile omului6 societatea civil6 diplomaie parlamentar4, I7(*,
:ucureti, 1..4L
3. B.n2n. P05c6, MDrept "onstituional i Instituii &olitice4, 9ditura (idactic i
&eda$o$ic, :ucureti, 2--@L
4. B.n2n. P05c6, M&rotecia .uridica a drepturilor omuluiY, 9ditura Cunda%iei Academice
Y(anubiusY din 6ala%i, 2--2L
8. B.n2n. P05c6' QDrept pu5lic si privat86 9ditura 9vriDa, :rila, 1..@L
A. B.n2n. P05c6' QDrept constituional si instituii politiceQ6 vol .I si vol.II, 9ditura
Cunda%iei Academice Y(anubiusY din 6ala%i, 2---L
@. B.n2n. P05c6' QDrept internaional pu5licQ6 9ditura Cunda%iei Academice Y(anubiusY
din 6ala%i, 2--3L
/. B.n2n. P05c6' Q&rotecia .uridica a drepturilor omuluiQ6 9ditura Cunda%iei Academice
Y(anubiusY din 6ala%i, 2--2L
.. B.n2n. P05c6' Q Drepturile 2undamentale ale omului la s21rit de mileniuY, publicat in
7evista )niversit%ii din Toronto H departamentul Gtiin%e &olitice, in anul 1...L
1-. B.n2n. P05c6' QDrepturile omului ! pro5lema cruciala a relaiilor internaionaleQ6
publicat in 7evista de Ciloso#ie si (rept H 52iinu,2--1, 7epublica BoldovaL
11. B.n2n. P05c6'8)istemul .urisdicional de protecie a drepturilor omului86 9ditura
Cunda%iei Academice M(anubius4 din 6ala%i, 2--4L
12. B.n2n. P05c6' DDrept "onstituional i Instituii &olitice86 9ditura (idactic i
&eda$o$ic, :ucureti, 2--@L
13. C<-l.s Z2-:;i;., M"onstrucia european. 3recut6 pre(ent i viitor8, 9d. Trei,
:ucureti, 1../L
14. C233issi2n 4-<2c6 &ro.et "ode de conduite rHlati2 auB aspects politico7dHmocratiIues
de la coopHration6 )tocJ9olm6 le % .ulliet 1//#@
18. E4:- M2-in H M$Biste7t7il une identitH culturelle europHenne;8 in B.-n<-4 B.0/l.- +sous
la dir.de, 0e2leBions sur lK$urope6 9d. 5ompleEe, :ruEelles, 1..3L
1A. I-in M2-2in0 Zl6/.sc0, R40 C& D.3.s/-.sc0, MDin istoria drepturilor omului4,
I7(*, :ucureti, 2---L
1@. ".n-L20is B0-;n, M:e "onseil de lK$urope [ L &.).C., Wue sais03eS, 1..AL
1/. K-.l VsL, M:es dimensions internationales des droits de lK9omme4, ),9S5*, &aris
1.@/L
1.. ;e &acte de stabilitX en 9urope, &aris, 2-021 mars 1..1L
8.
2-. L.:. n-& +JM*CCF 'publicat n MBonitorul *#icial4, &artea I, nr. 23/ din 4 octombrie
1..3+L
21. M2-2in0 Zl6/.sc0, M&rotecia .uridic a drepturilor omului4, I7(*, S,S&A,
:ucureti, 1..@L
22. Nis/2-' Vl.-ic6, QDrept social european4 , 9ditura Cunda%iei Academice M(anubius4,
2--4L
23. P0l S;20-in, M:e destin du continent europHen. :e c9emin de la Mrande $urope8,
9tablissement 9mile :ruIlant, :ruEelles, 1...L
24. P<ilipp. V.n/0E2l, M:a puissance tri5unicienne du &arlement europHen8, 7evue
Trimestrielle de (roit 9uropXen, 4e trimestre, 1.@.L
28. Vic/2- Dn Zl6/.sc0, I-in M2-2in0 Zl6/.sc0 H M0epere pentru o 2iloso2ie a
drepturilor omului4, I7(*, :ucureti, 1..AL
2A. Vic/2- D0c0l.sc0, Q&rotecia .uridic a drepturilor omului4, 9ditura ;umina ;eE,
:ucureti, 1../.
A-