Sunteți pe pagina 1din 3

Caliti psihometrice ale instrumentelor de msurare a inteligenei

emoionale
Tabelul
Coeficienii de corelaie Alfa-Cronbach ai TEI-Que
(chestionar elaborat de Petrides i urnham! "##$%
&up 'arie-Christine Albert
("#("%
&up 'i)ola*c+a)
("##,%
TEI -Que Consistena intern total . /
01
Consistena intern total . /
02
3ariabilele. Consistena intern a
4ariabilelor.
Consistena intern a
4ariabilelor.
5tarea de bine /66 /0(
Emoti4itatea /66 /6,
5ociabilitatea /67 /6,
Autoreglarea /66 /62
Tabelul
'atricea corelaiei factorilor TEI-Que
8ntre scorurile obinute 8n 9elgia i 8n Anglia (:;71#%
3ariabilele.
5tarea de bine
(b%
5ociabilitate (b% Autocontrol (b% Emoti4itate (b%
5tarea de bine
(a%
/007 </06"=
5ociabilitate (a% /211 /002 </00(=
Autocontrol (a% /,2# /102 /067 </0,1=
Emoti4itate (a% /2(0 /,", /$2# /061 </0,0=
:ot.
(a) Scorurile factorilor derivai din scorul coeficienilor factorilor n cazul participanilor
din Belgia;
(b) - Scorurile factorilor derivai din scorul coeficienilor factorilor n cazul participanilor
din Anglia
Coeficienii marcai n parantez ! " se refer la congruena coeficienilor ntre structura
factorului (matricea paternului #pattern matri$ #) %i setul datelor obinute n Belgia %i
Anglia (calcul realizat cu programul de congruen &arle' () (at*ins+ ,--,))
Tabelul
'atricea corelaiei factorilor TEI-Que
8ntre factorii teoretici i scorul factorilor obinui de la participanii din 9elgia (:;71#%
3ariabilele.
5tarea de
bine (b%
5ociabilitate (b% Autocontrol (b% Emoti4itate (b%
5tarea de bine (a% /071 ).-, )/-/ ).0.
5ociabilitate (a% /012 /07$ )003 )/,0
Autocontrol (a% ).03 )14/ /012 )01,
Emoti4itate (a% )043 ).-4 )1/0 /01(
:ot. Scorurile din diagonala marcat cu bold corespund corelaiei ntre scorurile celor dou
tipuri de factori (factorii teoretici %i cei derivai factorial))
Tabelul
'atricea paternului factorilor subscalelor TEI-Que
(:;71#%
3ariabilele.
5tarea de bine 5ociabilitate Autocontrol Emoti4itate
9ucurie /00 -)-4 -)5. -)-5
>ptimism /6, )-0 )-4 -)5,
Automoti4aie )12 )-4 )50 ),0
'anagementul
emoiilor altora
-)52 /70 -)-/ -)-,
Aserti4itate )52 /,0 )-/ -)-2
Competena
social
)-, /,# )-4 ),/
5ima de sine /$$ )0- )55 )-1
Controlul
emoiilor
-)53 )-- /0" )-,
'anagementul
stresului
)50 )-, /7, -)5-
Adaptabilitate )5, )5. )1. )-0
Perceperea
emoiilor
-)51 )54 )-- /71
E?presia
emoiilor
)-. ),5 -),1 /26
&eprinderi de
relaionare
-)1, -),2 )-- /2"
Empatie -)55 )-, )-2 /2#
Impulsi4itate
sc+ut
)-1 -),0 /$2 /1(
:ot. &atricea paterului factorilor6 Coeficienii definii teoretic sunt marcai cu bold/
Tabelul
5emnificaia statistic a inteligenei emoionale i a 4ariabilelor acesteia
8n raport cu genul
@enul 'edia &e4iaia
standard
Testul t 5emnificaia
5ig ("-tailed%
Controlul
emoiilor
'asculin
eminin
3+0.
2+32
,+0,0
,+1,1
,+-4- #!#$0
Automoti4aia 'asculin
eminin
3+5/
2+44
,+12/
,+,--
5+2,/ #!#26
Copingul :asculin
eminin
3+.,
2+3,
,+,01
,+1,5
,+41/ #!##,
Impulsi4itate
sc+ut
'asculin
eminin
3+.2
3+-.
,+./.
,+/,1
,+-3. #!#$2
Aserti4itate 'asculin
eminin
3+10
2+0.
,+.-1
,+/--
1+./5 #!###
Capacitate
relaional
'asculin
eminin
3+30
3+03
,+1..
1+,55
1+,05 #!#$0
Adaptabilitate 'asculin
eminin
5-+-0
3+/-
,+,.0
,+,2.
,+-// #!#11
Autocontrol 'asculin
eminin
14+4,
1.+4/
/+5.-
.+213
1+000 #!##(
Comportament
social
'asculin
eminin
12+03
1/+.0
/+1/-
4+-,0
,+302 #!##"

S-ar putea să vă placă și