Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DIN BUCURE TI

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE I ASISTEN SOCIAL


MASTER DEVIAN SOCIAL I CRIMINALITATE, ANUL I
Spa iile verzi din Bucure ti
Antropologia peisa!l!i i "e#i!l!i $ Op ional
Coor#onator%
Ioana Tudora
Masteran#%
Punescu Beatrice-Roxana
BUCURE TI
Spa iile &er'i #in B!(!re ti
Tema principal a acestui studiu o reprezint modul de alctuire a spa iilor verzi din
municipiul Bucure ti i modul n care acestea sunt percepute de ctre oameni. Studiul este o
analiz a modului n care spa iile verzi influen eaz diferitele aspecte ale vie ii.
n cadrul Leii !"#!$$% privind relementarea si administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localitatilor conceptul de spa&iu verde este definit ca fiind 'zona verde n cadrul
ora(elor (i municipiilor) definit ca un sistem de ecosisteme seminaturale al carei specific este
determinat de veeta&ie *lemnoas) ar+orescent) ar+ustiv) floricol (i er+acee,-*L./.0
!"#!$$%,. 0stfel) putem o+serva c exist relementri oficiale n ceea ce prive te
administrarea i prote1area spa iilor verzi) dar i a unui mediu ncon1urtor prielnic oamenilor
din 1ur.
23iriac 4umitru) 5um 2ristina i Stanciu 6ariana *!$$7, n articolul Spa iile verzi
-o problem a urbanizrii actuale au realizat o scurt prezentare a +eneficiilor spa iilor verzi)
recpectiv +eneficii ecoloice) sociale i economice. 0stfel) din perspectiv ecoloic) spa iile
verzi sunt +enefice pentru epurarea c3imic a atmosferei) moderarea climatului ur+an)
cre terea umidit ii aerului) dar i pentru atenuarea polurii fonice *pa. 8,. Beneficiile
sociale pe care spa iile verzi le pot aduce sunt numeroase) ntruc9t acestea pot fi privite ca
spa ii de interac iune social ntre mem+rii unui ora .
n ceea ce prive te existen a spa iilor verzi n municipiul Bucure ti s-a constatat c
acesta este un ora n care percep ia popula iei aupra calit ii mediului ncon1urtor este
destul de sczut *studiu 4ianoza calit ii vie ii :77$-!$$;) i+idem) p. :$,. Spa iul verde
ur+an este format n mare parte din parcuri) locuri plantate i copaci. n trecut) Bucure tiul
era cunoscut ca un ora al rdinilor) n prezent datorit te3noloizrii i ur+anizrii excesive)
Bucure tiul se enumr printre ora ele ce au insuficiente spa ii verzi) comparativ cu numrul
mare de locuitori.
<ra ele) a ezri ur+ane) pe l9n conlomeratele de cldiri i pavele au n
componenen a lor i numeroare a ezri verzi) cunoscute su+ numele de spa ii verzi. 2ele mai
!
multe spa ii verzi din interiorul ora elor sunt de natur artificial) realizate de om din diverse
i diferite motive. Totu i pionul principal al spa iilor verzi l reprezint veeta ia.
Printre construc iile i suprafe ele asfaltate) spa iile verzi sunt peisa1ele ce anim
peisa1ul per total al ora ului. <ra ul poate fi privit n perspectiv ca un peisa1) dar de
asemenea fiecare parte i element resit n compozi ia unui ora creeaz o form de peisa1.
Spa iile verzi a1ut la crearea unei atmosfere relaxante i armonioase.
n cadrul acestei lucrri voi a+orda tema parcurilor ca tip de spa iu verde ur+an.
Parcurile sunt de cele mai multe ori realizate artificial de ctre anumi i investitori) dar fiecare
parc respect i imit ntr-o oarecare msur caracteristicile i aspectele veeta ie aprute n
mod natural. mi voi adresa aten ia asupra parcurilor de mari dimensiuni din municipiul
Bucure ti) ntruc9t acestea sunt cele mai cunoscute i vizitate de ctre pu+licul lar.
0nterior am afirmat faptul c parcurile pot fi privite i ca peisa1e. =o iunea de peisaj
este explicat i exemplificat n mod diferit) n func ie de domeniul n care este utilizat. n
eneral) peisa1ul poate fi definit ca fiind >ntindere) un teritoriu care se prezint n fa&a unui
o+servator) devenind astfel su+iectul unui ta+lou) al unui act artistic sau su+iect al
contempla&iei >*Tudora) I.) !$:$) p. 7:,. Totu i) acest concept este utilizat n mult mai multe
contexte i de aceea treptat a cptat diverse sensuri) dar i utilizri. Personal) atunci c9nd m
9ndeam la un peisaj n minte mi se creiona imainea unui ta+lou sau a unei priveli ti din
natur.
2at3erine Bert3o a constatat c >Str9ns determinat de sc3im+rile culturale) ale
usturilor sau practicilor sociale) percep&ia peisa1ului va fi n mod particular leat de una din
evolu&iile culturale caracteristice secolului al ?I?-lea) sta+ilirea no&iunii moderne de
identitate reional care ea ns(i este nso&it de ceea ce am putea numi framentarea
spa&iului na&ional n peisa1e reionale.- *:77;) p. !7 apud Tudora) I.) !$:$) p. 7@,. 4e aici
putem n elee faptul c peisa1ul poate fi reprezentat de fiecare element ce ne ncon1oar)
ntruc9t totul depinde de percep ia indivizilor i de valorile i practicile sociale ale acestora.
Peisa1ul pentru antropoloi i etnoloi atrae aten ia atunci c9nd se presupune
existen a unei rela ii ntre comunitate i teritoriul ocupat de respectiva comunitate *Tudora)
I.) !$:$) p. ::;,. 0stfel) n ceea ce prive te tema a+ordat de mine) pot afirma faptul c ntre
A
spa iile verzi existente n cadrul unui ora i locuitorii acestuia exist o anumit rela ie.
0ceast rela ie se poate 1ustifica prin +eneficiile ecoloice) sociale i economice pe care
spa iile verzi le ofer locuitorilor.
4up cum am men ionat) modul n care po i interpreta un peisa1 nu ine doar de
percep ia i viziunea unui individ) ci i de forma i de construc ia respectivului peisa1.
Peisa1ul face referire i de cele mai multe ori reprezint >o+iecte concrete) care exist n mod
real n 1urul nostru- *I+idem) p. :!A,.
4at fiind c tema a+ordat n aceast lucrare este reprezentat de spa iile verzi din
Bucure ti) am selectat c9te o imaine suestiv pentru fiecare parc reprezentativ pentru
locuitorii municipiului. n Bucure ti exist "$ de parcuri) dar dintre acestea ; se identific ca
fiind cele mai reprezentative at9t prin compozi ia) pozi ia i mrimea lor) c9t i prin peisa1ele
pe care le ofer o+servatorilor. 2ele ; parcuri la care fac referire suntB Parcul 2i miiu)
Parcul 5erstru) Parcul Izvor) Parcul Tineretului) Parcul I<R-Titan) Parcul 2arol I.
)I"agine *ar(!l Ci "igi!+
*ar(!l Ci "igi! este cel mai vec3i parc din Bucure ti) amena1at n stil enlezesc) cu
alei) lac) multe flori i sculpturi ar3itecturale. Ciecare parte a parcului poate constitui
imainea unui ta+lou) ntruc9t peisaistica parcului ofer aceast posi+ilitate. Parcul 2i miiu
"
este amena1at n conformitate cu fiecare anotimp i ntotdeauna poate fi un loc prielnic de
petrecere a timpului li+er.
)I"agine *ar(!l
I'&or+
)I"agine *ar(!l I'&or+
*ar(!l I'&or este dotat cu alei luni) +nci dese) pomi mari i +tr9ni) find un
loc ideal pentru un moment de relaxare. 0flat n aproprierea 2asei Poporului) acesta se +ucur
de vizitele turi tilor) dar i a celor care vor s se +ucure de o plim+are cu +icicleta.
8
)I"agine *ar(!l ,er-str-!+
*ar(!l ,er-str-! este un complex de parcuri situate n 1urul Lacului 5erstru.
0cesta pe l9n multitudinea de modalit i de petrecere a timpului li+er i de relaxare ofer
numeroase peisa1e
naturale i artificiale.
)I"agine *ar(!l Tineret!l!i+
*ar(!l Tineret!l!i reprezint cea mai mare por iune de veeta ie din partea
de sud a Bucure tiului i are n componen a sa at9t locuri de 1oac pentru copii) locuri de
odi3n i recreere) c9t i un lac i terenuri pentru activit i sportive.
;
)I"agine *ar(!l IOR . Titan+
*ar(!l IOR $ Titan este unul din parcurile foarte apreciate i vizitate de ctre
locuitorii din zona n care acesta este situat. Principala atrac ie a parcului o reprezint lacul
natural din mi1locul acestuia.

)I"agine *ar(!l Carol I+
*ar(!l Carol I pe l9n +eneficiile ecoloice i sociale pe care le aduce locuitorilor
Bucure tiului este i foarte renumit pentru numeroasele monumente istorice i turistice pe
care le de ine.
Con(l!'ii
Tema principal a acestei lucrri este reprezentat de existen a spa iilor verzi n cadrul
municipiului Bucure ti. Totodat am a+ordat spa iile verzi i ca peisa1e ce se nf i eaz n
fa a 'pu+licului- vizitator. .xisten a spa iilor verzi n cadrul ora elor i nu numai prezint o
serie de +eneficii de natur ecoloic) social i economic. Bucure tiul este un ora de mari
dimensiuni) cu un numr mare de locuitori i de aceea tre+uie s rspund nevoilor de
recreere i relaxare a acestora prin diverse modalit i. Dna dintre acestea o reprezint
existen a spa iilor verzi) n mod special a parcurilor.

%
Bi/liogra0ie
23iriac) 4umitru) 5um) 2ristina) Stanciu) 6ariana. *!$$7,. S*A1IILE VER2I $ O
*ROBLEM A URBANI2RII ACTUALE. n revista 20LIT0T.0 EI.FII) ??) nr. AG
") !$$7) p. !"7G!%$.
Leea !"#!$$% privind relementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul
localitatilor. <nline pe site-ulB 3ttpB##HHH.dreptonline.ro#leislatie#leeIspatiiIverzi.p3p.
Tudora) Ioana. *!$:$,. *eisa!l3peisa!l !r/an $ s(!rt- in(!rsi!ne sa! o 4n(er(are #e
#e0ini ie . n 02D6B spa iul pu+lic i reinser ia social a proiectului artistic i ar3itectual.
coord.B 0na 6aria Ja3ariade) 0nca <roveanu) 6i3aela 2riticos) /a+riel Panasiu. Bucure(tiB
.ditura Dniversitar KIon 6incuK) !$:$) A vol.
Lason BMrne) =eal Sipe. *!$:$,. Green an# open spa(e planning 0or !r/an (onsoli#ation $
A re&ie5 o0 t6e literat!re an# /est pra(ti(e7 n Dr+an Researc3 Proram Issues Paper ::
6arc3 !$:$.
@