Sunteți pe pagina 1din 7

Bogdan Adrian Dragnea Devian i Criminalitate Anul III, grupa I

tefan Zeletin Burghezia Romn -recenzie istorie social -

tefan Zeletin dore te s arate prin aceast Romniei moderne i implicit a burgheziei romne.

oper

modul de formare a

Motivul consemn rii acestei evolu ii a aparut datorit criticismului asupra a ceea ce exist n societate. Astfel, autorul sper c odat ce s-a clarificat momentul de nceput al evolu iei societ ii va fi mult mai limpede i contextul economic n care s-au luat anumite decizii i mult mai u or de in eles de ce am ajuns unde suntem azi i, posibil, va fi i o surs de inspira ie pentru viitoare hot rri. Pe lang acea conjunctur economic amintit mai sus, tefan Zeletin acord o deosebit importan felului n care popula ia a reac ionat la aceasta, deci evolu ia factorului social a r spuns la cel economic. Evolu ia economic are la baz clasa burgheziei sau altfel spus p tura social ,,ce se ocupa cu valori de schimb ,adic cu m rfuri. Aceast clas social este construit pe alte 3 subclase: produc torii, negustorii i bancherii, iar rela iile dintre ace tia au dus la modernizarea societ ii romne ti de la sfr itul secolului XIX. Pentru a se realiza, schimbul trebuie s ndeplineasc o serie de condi ii, cum ar fi acordul p r ilor implicate de a participa la schimb, de inerea de c tre fiecare a obiectelor schimbului i, extrem de important, libertatea de a-l realiza. Aceasta din urm condi ie joac un rol foarte important n modernizarea societ ii avnd n vedere c -i pune pe oameni pe picior de egalitate, binen eles cu anumite limite, limitele ora elor n care se desf urau raporturile de schimb. n Europa, clasa burghez s-a dezvoltat ca urmare a rela iilor comerciale ntre Europa i Asia, ajungnd de la nivelul micii burghezii - produc tori organiza i n bresle i care produc doar pentru a- i acoperi din vnzare nevoile proprii - la cel al clasei capitaliste care i propune nmul irea unei sume de bani ct de mult posibil f r a se limita la satisfacerea nevoilor personale. Nevoia de libertate n ceea ce prive te capitalismul survine din faptul c , spre deosebire de micul burghez, care lucreaz singur folosind propriile sale resurse, capitalismul cump ra for a de munc a altor persoane. De ce doar for a de munc ? De ce nu este adeptul nrobirii oamenilor? Binen eles tot datorit m rimii profilului - n acest caz ar avea o mai mare responsabilitate asupra sclavilor, pe o durat mai lung de timp i ar fi mult mai costisitor de

ntre inut. Metoda consacrat n istorie de a ob ine liberate este, desigur, revolu ia. Prima clas burghez care a luptat pentru libertatea ntregului popor a fost cea englez n anul 1688, dar a avut un ecou foarte slab n restul continentului. Abia n 1789, prin intermediul revolu iei franceze, a prins avnt mi carea capitalist n ntreaga Europ . Cu toate asestea, burghezia romn s-a nfiin at ca influen a capitalismului englez. Prima etap din evolu ia burgheziei a fost mercantilismul (sec. XVI-XIX), ce presupune unirea grupelor na ionale n cadrul unui stat ce doreste s - i satisfac nevoile prin propriile sale puteri. Treptat s-a ajuns la nflorirea industriei i astfel s-a intrat n faza a doua a evolu iei capitalismului liberalismul - cnd, burghezii impun statului s le lase o libertate deplin n ceea ce prive te industria i comer ul. Comparativ cu mercantismul, liberalismul se bazeaz pe idei opuse acestuia - burghezii nu se bazeaz pe ajutorul statului n ob inerea profitului ci pe ini iativa indivizilor, tendin a fiind ca puterea s apar in poporului i nu puterii centrale. Ultima etap a evolu iei burgheziei este reprezentat de c tre imperialism, la baza c ruia se afl capitalul financiar. Am putea spune c aceast etap a fost destul de previzibil considernd c prin capitalul de banc se finan eaz att industria ct i adoptarea unei pozi ii mpotriva produselor de import. Pe scurt, idealul na ional imperialist const n faptul c o na iune se consider superioar celorlalte, prin politica sa extern agresiv i dorin a de a reu i prin propriile-i puteri, iar celelalte na iuni sunt coborte pe un plan secundar al nsemn t ii. tefan Zeletin sus ine c burghezia romn a luat na tere dup modul oric rei alte burghezii. Mai ntai a trecut prin faza de educare economic dup modelul str in, urmnd un al doilea proces prin care ncearc s se nlocuiasc acest ajutor venit din afara grani elor cu autotsus inerea. Autorul motiveaz aceast teorie prin faptele istorice care s-au succedat de-a lungul timpului, iar principalul moment n modernizarea Romniei este mi carea de la 1848. Dar evolu ia burgheziei romne a nceput odat cu liberalizarea comer ului din Principatele Romne, n urma tratatului de la Adrianopol prin acesta s-a desfiin at monopolul Imperiului Otoman asupra cerealelor de pe teritoriul rii noastre i s-a acordat libertate rela iilor comerciale. Astfel leg turile comerciale cu t rile occidentale, aflate deja n etapa insdustrial a evolu iei burgheziei, s-au intensificat declan nd nceputurile capitalismului. Dar rile Romne au avut ansa de a intra n aceast er cu secole nainte. nc de pe la 1300 s-au format dou c i comerciale importante ce traversau teritoriile Principatelor Romne i care au influen at evolu ia poporului romn: prima pornea de la Cetatea Alba, str b tea Moldova spre Galitia, de unde ajungeau m rfurile la Danzig sau chiar n Anglia, iar a doua rut comercial ncepea din rile-de-Jos spre Silezia i Boemia, trecea prin Bra ov i Sibiu, traversa Muntenia i ajungnd n Br ila avea ca urmatoare destina ie Marea Neagr . Dac aceste rute nu ar fi sc zut n importan , dac nu am fi intrat sub monopolul Imperiului Otoman, poporul romn ar fi mult mai naintat pe scara evolu iei capitalismului. De i n urma tratatului de la Adrianopol poporul romn avea autoritate asupra rela iilor sale comerciale, principala cale de acces pentru nc rc turi mari de m rfuri era pe calea apei. Dar n acea perioad Rusia de inea controlul asupra Gurilor Dun rii ( n afar de

Sf. Gheorghe, care nu avea valoare comercial ). n acest context, sub influen a englezilor s-a dezl ntuit R zboiul Crimeei. Rezultatul s u, cuprins n tratatul de la Paris, a fost favorabil pentru noi i neprielnic pentru Rusia care a fost nevoit s ne retrocedeze teritoriul de la sud de Moldova i astfel a pierdut orice acces la Gurile Dun rii. Care a fost motivul pentru care englezii doreau nespus de mult s ne ajute ? Cerealele noastre i nu n ultimul rnd o nou pia de desfacere pentru produsele lor, n contextul n care pia a romneasc cunoscuse pn atunci pre uri ridicate pentru produse datorit importurilor intermediate de pe calea uscatului. Acum, odat cu eliberarea transportului naval, m rfurile ajungeau mult mai ieftin n Principatele Romne ner bd toare de a realiza schimburi comerciale n func ie de propriile nevoi i dorin e. Mai mult chiar, englezii cump rau cerealele noastre la pre uri mari i i vindeau propriile produse la pre uri mici, nl turnd n scurt timp majoritatea competitorilor de pe pia . Acest dumping al Angliei a fost prielnic Principatelor Romne, pe teritoriul c rora n decursul a catorva ani s-a m rit de cinci ori suprafa a cultivat i astfel a crescut i pre ul p mntului, valoarea muncii iobagilor pe mo iile boierimii a crescut i, mai mult chiar, din dorin a de a ob ine o produc ie ct mai mare i un c tig pe masur , unii boieri au nceput s remunereze presta ia ranilor. n acest industrializ rii, mpreun puterea de cump rare Drept urmare, n cadrul sub tutel comercial mbun t easc soarta timp Anglia, aflat n situa ia de supraproduc ie datorat cu restul rilor occidentale aliate n r zboiul Crimeei realizeaz c i de consum a poporului romn, alcatuit doar din boieri, este redus . conven iei de la Paris din 1858 hot r sc s ia Principatele Romne i, drept consecin , s sugereze adoptarea unor reforme care s ranilor.

Binen eles c aceste m suri erau luate n numele egalit ii dintre oameni i nu pentru a- i urm ri propriile interese de ca tig. Boierimea romn era mp r it n dou grupe : cea a boierilor nst ri i i care aveau un cuvnt de spus n politic i clasa boierilor mici, ce fuseser ndep rta i de pe scena politicii. De sus inerea acestora din urm se bucur ideea de egalitate venit dinspre rile apusene dar doar influen a acestora nu ar fi putut nl tura clasa boierimii conservatoare. Principalul s u du man au fost ns i viciile boierimii, nclinarea lor spre via n lux, exploatate cu dib cie de evreii c m tari. Este important de men ionat c n acea perioad Biserica interzicea c m t ria, singurii care o puteau practica erau necre tinii, adic evreii. nc de pe la 1830, odat cu deschiderea nspre capitalism a poporului romn, pe lang influen e apusene, Principatele Romne au primit i un val de evrei ce vedeau posibilit ile de afaceri. Din cauza datoriilor extreme de mari la c m tari, boierimea i-a pierdut din putere, favoriznd trecerea de la societatea agrar la cea capitalist . Ulterior, cnd n 1864, Principatele Unite au adoptat Reforma Agrar sub conducerea lui Al.I. Cuza s-a consilidat baza capitalismului : schimbul i rela iile de libertate pe care le presupune. ranii erau mpropriet ri i cu p mnt i elibera i de obliga iile fa de boieri. Dup anul 1866, cnd a fost adoptat Constitu ia, grupul revolu ionarilor liberali a fost transformat n oligarhie liberal caracterizat drept absolutism politic, centralizare administrativ , birocra ie si militarism*. Aceasta era i ordinea fireasc a lucrurilor dat de contextul economic n care se afla societatea romn era nevoie de o singur putere central

pentru a cre te, prin ac iunile sale, puterea de produc ie i pentru a dep i etapa n care economia se bazeaz pe schimb. Ulterior, cnd acest fapt se realizeaz , centralizarea dispare l snd locul democra iei. Dar care au fost m surile luate de oligarhia liberal n vederea consolid rii Romniei moderne? n primul rnd este important de men ionat faptul c reprezentan ii oligarhiei liberale nu erau aceea i cu cei ai clasei burgheze i, cu toate acestea, grupul oligarhiilor le sus inea interesele cu v dit interes. De ce? Pentru c burghezia, n mare m sur compus din evrei, de inea puterea economic . A adar, din dorin a oficial de a se spori averea na ional , puterea politic s-a implicat n dezvoltarea vie ii economice prin anumite m suri i politici. La acest fapt se rezum i esen a mercantilismului, prima etap a dezvolt rii oric rei burghezii i care se afl n plin desf urare pe teritoriul rii noastre la momentul scrierii c r ii de c tre . Zeletin. Mercantilismul vizeaz patru seturi de m suri : dezvoltarea infrastructurii, crearea institu iilor de credit ( pentru a se evita datoriile exagerate pretinse de c m tari, nl turarea acestora din via a economic , iar oligarhia liberal s de in i puterea economic nu doar cea politic , prin intermediul B ncii Na ionale), uniformizarea comer ului prin adoptarea unit ilor de m sur specifice burgheziilor apusene, modernizarea sistemului juridic i a vie ii politice, iar nu n ultimul rnd, mercantilismul presupune sus inerea industriei autohtone. n cazul nostru este vorba de protejarea agriculturii, mai exact de ndreptarea aten iei asupra cerealelor i ndeosebi a grului. Motivul pentru alegerea acestui sector de activitate este u or de n eles: este singurul nenlocuit de produsele str ine importate n cantit i mari la pre uri mici n condi ii de supraproduc ie n rile exportatoare. Astfel, n anul 1875 s-a ncheiat conven ia cu Imperiul Austro-Ungar potrivit c reia acesta era principala destina ie, pe lng Anglia, pentru exporturile Romniei de cereale, vite i vinuri, iar n schimb Romnia avea prioritate pentru importurile de produse manufacturate. Dup cum s-a v zut mai trziu, aceast conven ie n aparen e un real c tig pentru economia romneasc a reprezentat de fapt o piedic n dezvoltarea industriei autohtone : fabricile s-au nchis, iar Romnia era nevoit s importe pn i cele mai nensemnate produse precum f in i vin, pe care le exportau n cantit i foarte mari. Aceast situa ie a durat timp de zece ani, pn la expirarea conven iei. Datorit apari iei concuren ei reprezentate de grul American i, ntr-o anumit m sur i nemul umirilor burgheziei legate de dependen a rii, Romnia nu a ajuns o colonie a acestui Imperiu. Ca o consecin a concuren ei americane pre urile au sc zut pe ntreg teritoriul Europei, iar fostele state liberale s-au v zut nevoite s ia m suri. Germania a f cut primul pas n aceast direc ie n 1879, punnd taxe pe importul de gru. Treptat, Europa intr n ultima faz a mercantilismului: imperialismul statele adopt politici de ngr dire a pie ei interne cu scopul de a ndep rta concuren a str in . i Romnia a fost afectat de aceast situa ie. Fiind n m sura de a exporta doar produse agrare, acum i aceast activitate era ngreunat . Datoriile str ine contractate de statul romn pentru construirea c ilor ferate i pentru modernizarea armatei trebuiau pl tite, iar cea mai important surs de venit na ional era din exportul de cereale, al c ror pre sc zuse. Ca atare, conducerea rii a hot rt cre terea cantit ilor exportate avnd consecin e devastatoare pentru ranii romni. Practic

ace tia erau nevoi i s renun e la necesarul zilnic de hran pentru a pl ti datoria statului. Dup cum scria i tefan Zeletin exportul rilor agricole napoiate e un export al foametei; n propor ie cu cre terea sa, scade hrana r nimii**, singurele care prosper fiind b ncile. Dar ncepnd cu anul 1886 starea r nimii s-a schimbat n bine, odat cu intrarea Romniei n procesul de industrializare. Intrarea n perioada capitalismului industrial, i totodat nlocuirea celui apusean cu capitalismul Europei centrale, a fost precedat de declararea independen ei de stat n urma r zboiului din 1877. Cu aceast ocazie s-a ndeplinit una din condi iile de baz a capitalismului: existen a unui stat na ional unitar. Pentru a sc pa de dependen a economic , guvernul romn a decis s adopte ample i diplomate m suri de protec ionism n vederea ngreun rii importurilor, dar dup cum s-a dovedit ulterior, aceste m suri nu s-au putut pune n aplicare n afar de un anumit grad de protec ionism mpotriva produselor str ine. Noul principiu de ghidare a Romniei a fost: porti nchise pentru fabricate str ine, dar deschise pentru capital str in i capacit i deschise.*** Burghezia romn s-a format sub influen ele anglo-franceze dar a evoluat pe baza principiilor austro-germane i n special germane. A adar, n anii 1880, Germania i-a luat n serios rolul de metropol capitalist a Romniei, devenind repede sursa noastr de bani i de m rfuri, precum i banc i principalul pion n fabrica ie. n schimb, Romnia i ndreapt din nou produc ia de gru nspre hotarele germane. Pe lang oligarhie, perioada de tranzi ie a Romniei la noul regim mai este definit i de birocra ie si militarism specifice. Birocra ia s-a dezvoltat ca un fapt necesar n urma extinderii capitalismului i n Romnia: au ap rut noi tipuri de locuri de munc ce le-au nlocuit pe cele tradi ionale, noi legi, s-a activat exportul i cre teau veniturile statului. De asemenea, evreii nu erau admi i n rndurile func ionarilor de stat, situa ie ce a dus la un val de emigrare a acestora. Puterea oligarhic a decis nfiin area unei armate permanente finan ate din bugetul statului. Acum, pe lng for a condeiului, puterea central dispunea de nc o unealt n men inerea controlului: for a armelor. Dar dezvoltarea armatei a avut un efect extrem de benefic asupra industriei Romniei s-au nfiin at fabrici noi pentru a putea sus ine acest nou sector i astfel s-a mai facut un pas foarte important n independen a economic a rii. Anterior am precizat c n mod normal n momentul n care oligarhia a ajutat la dezvoltarea produc iei, acest sistem se dezmembreaz datorit nemul umirii industria ilor mpotriva centraliz rii puterii, urmnd a se ajunge la democra ie. Spre deosebire de ri precum Anglia i Fran a, n cazul Romniei situa ia nu a stat la fel. ncepnd cu anul 1903 b ncile au f cut plasamente ntr-o m sur din ce n ce mai mare n industrie ducnd la nfiin area ultimei forme a capitalului financiar (,,capitalul de care dispun b ncile i pe care-l folosesc industria ii), Romnia ajungnd direct n etapa imperialismului. De ce s-a facut aceast trecere brusc ? Pentru c Romnia este o ar ntarziat din punct de vedere al evolu iei burgheziei. Nu s-a putut acumula ntreg capitalul necesar finan rii industriei a a c s-a dezvoltat sectorul bancar pentru a ndeplini rolul de finan ator. Aceea i situa ie a existat i n SUA i Germania de pild . Ulterior, b ncile comerciale au nceput s se specializeze,

fiecare f cnd investi ii ntr-un anumit sector. n zilele noastre aceast ,,suprema ie a marilor financiari i-a ndeplinit rolul, iar b ncile ofer produse omogene, dep indu-se treptat perioada specializ rii. n momentul n care burghezia a triumfat i reac ionarii i-au dat seama c nu mai pot opri evolu ia capitalismului prin fapte concrete, ace tia au abordat o alt strategie cea teoretica. Au ini iat ,,def im ri ale acestei ideologii. Precum nceputurile capitalismului i aceste concepte abstracte au fost mprumutate tot din afara grani elor Romniei. Prima societate ce le promova a fost societatea literar ,,Junimea - Ini ial la nivelul cultural, iar apoi pe cale politica. Care era pozi ia Junimii? Romnia a copiat formele din str inatate dar nu i fondul necesar acestora-dispuneam de universit i dar nu i de profesori preg ti i, de academii f r savan i, de teatre f r actori .a.m.d. Motivul nfiin rii acestora era, din perspectiv junimist , ,,vanitatea de a p rea civiliza i i, mai ales, ,,dorin a de a exploata bugetul prin nfiin area de slujbe noi. Contraargumentul adus de tefan Zeletin la aceste acuza ii mi se pare extrem de ntemeiat. ntr-adev r s-au creat i universit i, i teatre i mai multe alte institu ii, dar acestea au venit ca o urmare fireasc la evolu ia economic a rii. Dup cum am precizat i nainte, toate aceste moderniz ri au jucat un rol extrem de important n l rgirea rela iilor economice cu str inii. Junimi tii au acoperit doar o parte a problemei, cea care le sus inea critica la adresa burgheziei. Au refuzat s mearg mai departe pe firul problemei. Oare de unde veneau banii necesari acestei dezvolt ri? Binein eles c nu puteau scoate din neant i bani burghezii au mbun t it economia rii (chiar dac nceputul a fost anevoios), ,,au dezvoltat un ntreg capitalism national ,comercial i bancar. Personal mi-e greu s cred c ntreaga dezvoltare a capitalismului s-a f cut doar din dragoste de neam i ar i nu a avut la baz anumite interese financiare individuale sau, mai bine spus, c anumite persoane nu au profitat de func iile lor nalte. Dar faptul c burghezii au dezvoltat capitalismul, avnd un efect benefic asupra Romniei, r mne un fapt net g duit. Prin urmare, ambele p r i spun adev rul i ambele p r i fac anumite omisiuni. La nceputul secolului XIX Romnia nu avea moned na ional unitar , sistem de comunica ie bine pus la punct, ca s nu mai vorbim de institu ii de credit, iar peste cteva decenii s-a dezvoltat transportul naval, s-a nfiin at cel feroviar, economia Romniei nu depindea de cele str ine i, cel mai important, s-a ncurajat dezvoltarea unei culturi economice. Dar n prezent? Ce putem spune despre economia rii? L snd la o parte criza economic , ce este doar o parte, ce-i drept, mai rar cu asemenea efecte la nivel mondial, din traiectoria oric rei economii, oare romnii nu au ajuns s apeleze extrem de mult la importuri? De ce nu sus inem produc ia autohton ntr-o mai mare m sur ? Ceea ce spune tefan Zeletin s nu mai critic m orice ncercare de modernizare n economie , al c rei nceput va fi inevitabil mai greoi, pentru c duce la pierderea ncrederii n for ele proprii, ca na iune, este ntemeiat. El are dreptate, dar nu trebuie confundate bunele inten ii de sporire a avu iei rii cu ,,bunele inten ii de sporire a avu iei personale. Totu i, motivele sunt variate : calitate mai bun pentru unele produse din afara rii, probabil i din cauz c produsele indigene i destinate exclusiv exportului sunt superioare celor menite a fi vndute pe pia a romneasc , din snobism de a pre ui doar lucruri str ine ori din cauza nepromov rii ndeajuns

de intense a produselor autohtone. n aceste ultime dou cazuri intervine un factor ce, cu siguran , nu avea o asemenea amploare la nceputul secolului XX: politica de marketing, de a face un brand dintr-un produs. Prin urmare , n ziua de azi au ap rut noi provoc ri c rora economia romneasc trebuie s le fac fa . i de i suntem nc n urma rilor din Occident, ncet-ncet ne dezvolt m o industrie proprie cu efect asupra cump r torilor , att autohtoni ct i str ini.