Sunteți pe pagina 1din 35

Modele orientative FORMULARE

Proiectare i Execuie Lucrri


CUPRINS

Formular nr. 1 - Garanie de participare


Formular nr. 2 - Garanie de bun execuie
Formular nr. 3 - Informaii despre asociere
Formular nr. 3A - Acord de asociere
Formular nr. 4 - Declaraie privind situaia personal a operatorului economic
Formular nr. 5 - Declaraia privind participarea la licitaie cu ofert independent
Formularul nr. 6 - Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 691
Formular nr. 7 - Declaraie privind cifra de afaceri global
Formular nr. 7A - Angajament ferm privind susinerea financiar
Formular nr. 7B- Declaraie ter susintor economic i financiar
Formular nr. 8- Declaraie privind capacitatea tehnica - lista principalelor lucrri executate
Formular nr. 8 A - Angajament Ferm privind susinerea tehnic a ofertantului
Formular nr. 8B - Declaraie ter susintor tehnic
Formular nr. 9- Scrisoare de naintare
Formular nr. 10 - mputernicire
Formular nr. 11 Formularul de ofert
Formular nr 11A- Anexa la Formularul de Oferta
Formular nr. 12 Metodologia
Formular nr. 13 Declaratie subcontractanti
Formular nr. 14 Resurse
Formular nr. 15 Program
Formular nr. 16 Centralizatorul financiar al activitatilor (obiectelor)
Formular nr. 17-Centralizatorul fiselor tehnice
Formular nr. 18-Denumire element

19

BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURRI EMITENT


_____________ (denumirea)_______________

Formular nr. 1

SCRISOARE (INSTRUMENT) DE GARANIE


pentru participare cu ofert la procedura de atribuire
a contractului de achiziie public
Ctre .................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ....................................................................
(denumirea contractului de achiziie public),
noi, ................................................................. (denumirea bncii/societii de asigurare), avnd
sediul nregistrat ........................................ (adresa bncii/societii de asigurare),
ne obligm fa de ................................................. (denumirea autoritii contractante) s pltim
suma de ............................................ (n litere i n cifre):
condiionat, respectiv dup constatarea culpei persoanei garantate, n conformitate cu contractul
de garantare ncheiat pe baza cruia a fost emis prezenta (se va anexa contractul);
necondiionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraiei acestuia cu privire la
culpa ofertantului ......................................... (denumirea/numele) garantat,
(se bifeaz opiunea corespunztoare)
n cazul existenei uneia sau mai multora dintre urmtoarele situaii:
a) ofertantul ........................................................... (denumirea/numele) i-a retras oferta n perioada
de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul ..............................................................
(denumirea/numele) nu a constituit garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul .............................................................
(denumirea/numele) a refuzat s semneze contractul de achiziie public n perioada de
valabilitate a ofertei;
d) n msura n care Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor respinge pe fond contestatia,
sau in cazul in care contestatarul renunta la contestatie, autoritatea contractanta va reine
contestatarului din garania de participare n raport cu valoarea estimat suma prevzut de art.
2781, alin.(1) din O.U.G. 34/2006 Ordonana de Urgenta privind atribuirea contractelor de
achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare.
Prezenta garanie este valabil pn la data de ................................................................
n cazul n care prile contractante sunt de acord sa prelungeasc perioada de valabilitate a
garaniei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
bncii/societii de asigurri, se va obine acordul nostru prealabil; n caz contrar prezenta garanie
de participare i pierde valabilitatea.
Legea aplicabila prezentei garanii de participare este legea romana.
Competente sa soluioneze orice disputa izvorta n legtura cu prezenta garanie de participare sunt
instantele judectoreti romane.
Parafata de Banca/Societate de Asigurri __________ n ziua _______ luna _______ anul
__________
(semntura i stampila organismului care elibereaz aceasta garanie de participare)

20

Formular nr. 2

Banca
.
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE


Catre: ....................................
Cu privire la contractul de achizitie publica.........................................................,
Incheiat Intre (denumirea operatorului economic), In calitate de
contractant, si ..................................................(denumirea autoritatii contractante), In
calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la
concurenta sumei de ., reprezentand % din valoarea
contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta
a) condiionat, respectiv dup constatarea culpei persoanei garantate, n
conformitate cu contractul garantat; sau
b) necondiionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Plata se va face in termenul mentionat In cerere, fara nicio alta formalitate
suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garantie este valabila pana la data de .................................
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de
valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra
angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; In caz contrar, prezenta
scrisoare de garantie Isi pierde valabilitatea.
Parafata de Banca In ziua _____ luna _______ anul ________.
(semnatura autorizata)

Formular nr. 3

21

Informaii despre asociere


Ctre _________________________________________
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Procedura de atribuire____________________
Nr.invitaie / anun de participare________________
Data limit pentru depunerea ofertei______/______/20_ _
Subsemnatul(a)..............................................................................................
(nume/prenume) ........................................................ (date de identificare), reprezentant mputernicit
al
.............................................................................................................................................................
(denumirea / numele ofertantului)
n calitate de ofertant la procedura de licitaie deschis pentru atribuirea contractului de achiziie public
declar pe proprie rspundere sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c informaiile de mai jos
sunt reale.

Denumirea liderului .....................................................................,

Agenie/filial/sucursal a liderului n ara Autoritii Contractante, dac este cazul


Adresa sediului...........................................................................
..................................................................................................
Telefon ..............................Fax..............................E-mail.............

Denumirea, adresa i datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere
a) ..............................................................................................
b) ..............................................................................................
c) ..............................................................................................
Etc. ..............................................................................................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului


Numele i prenumele semnatarului
Capacitate de semntur

.....................................................
......................................................
.......................................................

Detalii despre ofertant


Numele ofertantului
ara de reedin
Adresa
Adresa de coresponden (dac este diferit)

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Telefon / Fax

.....................................................

Data

.....................................................

22

Formular nr. 3A
Acord de asociere
Nr.....................din..................................
CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se ncheie ntre :
S.C..................................................., cu sediul n .....................................,str. .....................................
nr..................., telefon ..................... fax .........................,nmatriculata la Registrul Comerului
din ......................................... sub nr...........................,cod unic de nregistrare....................................,
cont
............................................deschis
la...............................................................
reprezentata
de ......................................................avnd funcia de.......................................... . n calitate de asociat
-LIDER DE ASOCIERE
i
S.C................................................., cu sediul n ..................................,str. ................................ Nr...................,
telefon
.....................
fax
................................,nmatriculata
la
Registrul
Comerului
din ........................................ sub nr............................,cod unic de nregistrare....................................,
cont
.............................................deschis
la............................................
reprezentata
de .................................................................avnd funcia de.......................................... . n calitate de
ASOCIAT
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2. Obiectul prezentului acord l constituie asocierea n vederea..conform
Documentaiei de Atribuire puse la dispoziie de ctre ...................
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord rmne n vigoare pn la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv
pn la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................
........................................... Contractul de achiziie cu achizitorul va fi semnat de ctre liderul de
asociere, desemnat ca
fiind reprezentantul autorizat sa primeasc instruciunile pentru i n numele oricruia i tuturor membrilor
asocierii.
Art. 5. Prile vor rspunde solidar i individual n fata Beneficiarului n ceea ce privete toate obligaiile i
responsabilitile decurgnd din sau n legtura cu Contractul.
Art. 6. n caz de adjudecare, asociaii au convenit ca cotele de participare n cadrul asocierii vor fi
urmtoarele:
............................................................................................. % (n litere),
............................................................................................. % (n litere)
23

Art. 7. Asociaii convin sa se susin ori de cte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizrii contractului,
acordndu-i sprijin de natura tehnica, manageriala sau/i logistica ori de cte ori situaia o cere.
Art. 8. Nici una dintre Pri nu va fi ndreptit s vnd, cesioneze sau n orice alta modalitate sa greveze
sau sa transmit cota sa sau parte din aceasta altfel dect prin efectul legii i prin obinerea consimmntului
scris prealabil att al celorlalte Pri ct i a Beneficiarului.
Art. 9. Prezentul acord se completeaz n ceea ce privete termenele i condiiile de prestare a lucrrilor, cu
prevederile contractului ce se va ncheia ntre ............................... (liderul de asociere) i Beneficiar.
Prezentul acord de asociere s-a ncheiat astzi .................................. n ........ exemplare.
LIDER ASOCIAT
semntura
ASOCIAT 1
semntura
NOTA:

Prezentul Acord de Asociere conine clauzele obligatorii, prile putnd aduga i alte
clauze.

24

Formular nr. 4

DECLARAIE privind situaia personal a operatorului economic


Operator Economic
..........................
(denumirea)
D E C LA R A I E
Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea
operatorului economic) n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al
candidatului/ofertantului, declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedura de
achiziie public i sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia
prevzut la art. 180 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin Legea nr. 337/2006,
respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti
pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare
de bani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, ................................. reprezentant mputernicit al ............. (denumirea
operatorului economic), n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului
sau lucrrii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizat de ............
(denumirea autoritii contractante), declar pe propria rspundere c:
a)
nu am intrat n faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul-sindic;
b).....................................................................................mi-am ndeplinit obligaiile de
plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale
bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara
n care sunt stabilit pana la data solicitat;
c)...................................................................................... n ultimii 2 ani, am ndeplinit
integral obligaiile contractuale i nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;
d)
nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greeli n materie profesional.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate n scopul demonstrrii ndeplinirii
criteriilor de calificare i selecie sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea
contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
neleg ca n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil
de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Data completrii
Operator economic,
.................................
25

(semntur autorizat)

26

Formularul nr. 5

Declaratie privind participarea la licitaie cu ofert independent


Ctre _________________________________________
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Procedura de atribuire____________________
Nr. invitaie / anun de participare________________
Data limit pentru depunerea ofertei______/______/20_ _
I. Subsemnatul/Subsemnaii, ..............................., reprezentant/reprezentani legali al/ai ...........................,
ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie public organizat de . ...................., n
calitate de autoritate contractant, cu nr. ............ din data de ................., certific/certificm prin prezenta c
informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele ........................, urmtoarele:
1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat;
2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n care cele
declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin;
3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta de
participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert;
4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic, alta dect
ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiai proceduri de
achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de participare;
5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent, fr a exista
consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia;
6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete
preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la respectiva procedur
sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legtur cu obiectul
respectivei proceduri;
7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete
calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor.
III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele consemnate n
prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea.
Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
.....................................................
Numele i prenumele semnatarului
......................................................
Capacitate de semntur
.......................................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
....................................................
ara de reedin
.................................................
Adresa
................................................
Adresa de coresponden (dac este diferit)
...............................................
Telefon / Fax
..............................................
Data
...........................................

27

Formularul nr. 6

Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 691


din Ordonana de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare
Ctre _________________________________________
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Procedura de atribuire____________________
Nr. invitaie / anun de participare________________
Data limit pentru depunerea ofertei______/______/20_ _
Subsemnatul___________________, reprezentant legal al ___________________,
(denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub
sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne
aflm n situaia prevzut la art. 69 1 din Ordonana de urgena a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, aprobata i cu modificrile i completrile ulterioare,
respectiv ofertantul/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul/terul susintor (se alege
cazul corespunztor i se nscrie numele) _____________________ nu are drept membri n cadrul
consiliului de administraie/organ de conducere sau de supervizare i/sau nu are acionari ori
asociai persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv sau care se afl
n relaii comerciale, astfel cum sunt acestea prevzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu
modificrile i completrile ulterioare, cu persoane ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii
contractante.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Totodat, declar ca am luat la cunotina de prevederile art. 292 Falsul n Declaraii din
Codul Penal referitor la Declararea necorespunztoare a adevrului, fcuta unui organ sau
instituii de stat ori unei alte uniti dintre cele la care se refera art. 145, n vederea producerii unei
consecine juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurrilor,
declaraia fcuta servete pentru producerea acelei consecine, se pedepsete cu nchisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amenda

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

.......................................

Numele i prenumele semnatarului

........................................

Capacitate de semntur

..........................................

Detalii despre ofertant

..........................................

Numele ofertantului

..........................................

ara de reedina

..........................................

Adresa

..........................................
28

Adresa de coresponden (dac este diferit)

..........................................

Telefon / Fax

..........................................

Data

..........................................

Not: Toate cmpurile trebuie completate de ofertant sau dup caz, de ctre reprezentantul ofertantului.
Aceast declaraie, n cazul asocierii, se va prezenta de ctre fiecare membru n parte, iar n cazul n care ofertantul
declara ca intenioneaz sa subcontracteze o parte a serviciilor, va fi completata i de ctre sub-contractor/subcontractori i va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/(al fiecrui asociat/sub-contractant).

29

Formularul nr. 7

Declaraie privind cifra de afaceri global

Fiecare ofertant i fiecare membru al asocierii va completa acest formular


Cifra de afaceri global pentru ultimii 3 ani
Valoare
Curs de schimb

Anul

Echivalent LEI

Moneda

Media anual a cifrei de afaceri

Informaiile furnizate trebuie s fac referire la cifra de afaceri anual a ofertantului sau a fiecrui
membru al asocierii pentru fiecare an financiar ncheiat sau n curs. Valorile vor fi prezentate n
lei la cursul mediu de referinta pentru fiecare an aferent perioadei solicitate, publicat de Banca
Centrala Europeana.

Numele ofertantului
Semntura persoanei autorizate
Data

30

Formular nr. 7A

ANGAJAMENT TER SUSINTOR FINANCIAR


Ter susintor financiar
..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susinerea financiar
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Ctre, ................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea


contractului de achiziie public), noi .......................(denumirea terului susintor financiar),
avnd sediul nregistrat la .................. (adresa terului susintor financiar), ne obligm, n mod ferm,
necondiionat
i
irevocabil,
s
punem
la
dispoziia
................
(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare
pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia conform
ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i
autoritatea contractant.
Acordarea susinerii financiare nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor
care au fost incluse n propunerea financiar.
n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la
dispoziia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma
de .................................................................. (valoarea total/parial din propunerea financiar),
necesar pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public.
Noi, ............................................ (denumirea terului susintor financiar), declarm c
nelegem s rspundem fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii
asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie
public i pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a
primit susinerea financiar conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune.
Noi, ..................... (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s
renunam definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de
autoritatea contractant, ct i fa de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertani), care
ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod
necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terului susintor financiar), declarm c
nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii
obligaiilor prevzute n angajament.
Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.186
alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii
contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg
din susinerea financiar acordat .............................................................. (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data completrii,

Ter susintor,
(semntur autorizat)

Not: Indiferent dac exist un singur sau mai muli susintori, cerina privind cifra de afaceri va fi
ndeplinit n ntregime de ctre o singur persoan, respectiv un singur ter susintor.
31

Formular nr. 7B

DECLARAIE ter susintor economic i financiar


Ter susintor economic i financiar
..........................
(denumirea)
Declaraie
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ............................. (denumirea terului
susintor economic i financiar), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de
fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat privind resursele economico-financiare de
care dispun i care urmeaz a fi efectiv puse la dispoziia ofertantului pentru ndeplinirea
contractului de achiziie public............................(denumirea contractului) sunt reale.
Declar de asemenea c vom disponibiliza aceste resurse necondiionat, n funcie de
necesitile care vor aprea pe parcursul ndeplinirii contractului de achiziie public avnd ca
obiect..........................................................( obiectul contractului).
LISTA
privind resursele economico-financiare care urmeaz a fi efectiv puse la dispoziie ofertantului
pentru ndeplinirea contractului de achiziie public
Nr.
crt.

Denumire

Valoare

Forma de constituire

Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr economicofinanciar oferit .............................................. ...................................................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data completrii,
...

Ter susintor,
.
(semntur autorizat)

32

Formular nr. 8

DECLARAIE privind lista principalelor LUCRRI EXECUTATE


Operator economic
_________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRRI
EXECUTATE N ULTIMII 5 ANI
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...........................................................
(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere,
sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat
sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu
i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n
scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane
juridice
s
furnizeze
informaii
reprezentanilor
autorizai
ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

Nr.
crt.

Obiect contract

Denumirea/nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
prestator
ului*)

Pre
contract
sau
valoarea
lucrrilor
executate
(n cazul
unui
contract
aflat n
derulare)

Procent
Perioad
ndeplinit derulare
de prestator contract**)
(%)

1
2
...

Operator economic,
..................................
(semntur autorizat)

*)

Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant.
**)

Se va preciza data de ncepere i de finalizare a lucrrilor.

Formular nr. 8A
..........................
(denumirea)

Ter susintor al capacitii tehnice i/sau profesionale

Angajament Ferm
privind susinerea tehnica i profesional
a ofertantului_____________________
Ctre,
Adresa: .
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .................................... (se va completa cu
denumirea obiectivului), noi ............. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), avnd sediul
nregistrat la .......... .............(adresa terului susintor tehnic i profesional), ne obligm, n mod ferm,
necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori
economici) toate resursele tehnice i profesionale necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor
obligaiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi
ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant.
Acordarea susinerii tehnice i profesionale nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia
celor care au fost incluse n propunerea financiar.
n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ..........
(denumirea
ofertantului)
resursele
tehnice
i/sau
profesionale
de ................................................ ..................................................................necesare pentru ndeplinirea
integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public.
Noi, ....................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem
s rspundem, n mod necondiionat, fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii
asumate de ....................... (denumire ofertant), n baza contractului de achiziie public, i pentru
care ................ (denumire operatorul) a primit susinerea tehnic i profesional conform prezentului
angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau
discuiune.
Noi, .................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm ca nelegem s
renunm definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea
contractant, ct i fa de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau
total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul
angajament.
Noi,.................................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c
nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii
obligaiilor prevzute n angajament.
Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.190 alin.(2)
din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a
solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea tehnic i
profesional acordat .............................................................. (denumirea ofertantului).
Data ................................

Ter susintor,.
(semntura autorizata i stampila)

Not: Indiferent dac exist un singur sau mai muli susintori, cerina privind experiena similar va fi ndeplinit n
ntregime de ctre o singur persoan, respectiv un singur ter susintor.

Formular nr. 8B

DECLARAIE ter susintor experien similar


Ter susintor experien similar
..........................
(denumirea)
Declaraie
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ............................... (denumirea terului
susintor), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c
datele prezentate n tabelul anexat privind experiena similar, ..pentru ndeplinirea
contractului de achiziie public ............................(denumirea contractului) sunt reale.
LISTA-PRINCIPALELOR LUCRRI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI

Nr.
crt.

Obiect
contract

Denumirea/nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Pre
contract
sau
valoarea
lucrrilor
executate
(n cazul
unui
contract
aflat n
derulare)

Procent Perioad
ndeplinit derulare
de
contract**)
prestator
(%)

1
...
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul
verificrii datelor din prezenta declaraie.
Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i
profesional oferit ...................................................................................................(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data completrii,
..

Ter susintor,
.
(semntur autorizat)

Not: Indiferent dac exist un singur sau mai muli susintori, cerina privind experiena similar va fi ndeplinit n
ntregime de ctre o singur persoan, respectiv un singur ter susintor.

*)

Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant.
**)

Se va preciza data de ncepere i de finalizare a lucrrilor.

Formular nr. 9

Scrisoare de naintare a ofertei


Ctre ..........................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Ca urmare a anunului de participare publicat n SEAP nr ................. din.........................
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului.......................................
.(denumirea contractului de achiziie public),
noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) v transmitem alturat
urmtoarele:
1. Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, un original i un numr de ....... copii:
a) oferta;
b) documentele care nsoesc oferta.
2. Persoana de contact (pentru aceast procedura)
Nume
Adres
Telefon
Fax
E-mail
Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele.
Data completrii ................................
Cu stim,
Operator economic,
..............................................
(semntura autorizata i stampila)

Formular nr. 10
mputernicire
Subscrisa . (nume/denumire), cu sediul n
..(adresa operatorului economic), nmatriculata la Registrul Comerului sub nr.
, CIF , atribut fiscal .....,reprezentat prin, n calitate de
., mputernicim prin prezenta pe Dl/Dna., domiciliat n
, identificat cu B.I./C.I. seria , nr. , CNP
., eliberat de ............................., la data de , avnd funcia de
, s ne reprezinte la procedura de atribuire .........................
(se va completa cu denumirea obiectivului), organizat de...................n scopul atribuirii contractului.
n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i obligaii:
1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu participarea la prezenta
procedur;
2. S participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate pe parcursul
i/sau n urma desfurrii procedurii.
3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul desfurrii
procedurii.
4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur.
Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu privire la
toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii i sunt de acord cu orice decizie a Autoritii
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziie publica.
Denumirea mandantului
S.C.
reprezentat legal prin _____________________(Nume, prenume, funcie)

(Specimenul de semntura al persoanei mputernicite)


..............................................

(Semntura autorizat i stampila)


........................................

Not: mputernicirea va fi nsoita de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite (buletin
de identitate, carte de identitate, paaport).

Formular nr. 11

.........................................
(denumire/oferte ofertant)
Formularul de Oferta
Ctre ....................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
1.
Examinnd
documentaia
de
atribuire,
subsemnaii,
reprezentani
ai
ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n
conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, sa proiectam
si s executm ............................................... (denumirea obiectivului) pentru suma de .................,
(suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei) pltibil dup recepia lucrrilor, la care se
adaug TVA n valoare de ............ (suma n litere i n cifre, precum i moneda).
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s ncepem lucrrile
conform ordinului de ncepere i s terminm lucrrile n conformitate cu graficul de execuie
anexat, n ....................................................... (perioada n litere i n cifre).
3. Ne angajm s meninem aceasta ofert valabil pentru o durat de ........... zile, (durata n litere
i cifre) respectiv pn la data de ................. i ea va rmne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul) i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s
constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire.
5. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu
comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind
ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
6. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice ofert primit.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume i semntur),
L.S.
n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formular nr 11A
Anexa la Formularul de Oferta

Cu excepia cmpurilor pentru care au fost introduce cerinele Autoritii Contractante, urmtoarele
informaii trebuie completate nainte de depunerea ofertei. Toate clauzele i sub-clauzele la care se
face referire n Anexa la Formularul de ofert fac trimitere la clauzele i subclauzele specifice din
Condiiile de Contract.
Referin
Sub-clauz
Specificaii
Denumirea i adresa Beneficiarului
1.1.2.2 & 1.3
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
Str. Pacii nr. 20, Municipiul Tulcea,
Judetul Tulcea
Denumirea i adresa Antreprenorului
1.1.2.3 & 1.3
Se va completa de catre Ofertant
Denumirea i adresa Inginerului
1.1.2.4 & 1.3
A se completa de catre Autoritatea
Contractanta
Perioada de finalizare a lucrrilor
1.1.3.3
548 zile de la data inceperii lucrarilor
conform clauza. 8.1 din conditii
speciale, pana la data Procesului
Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor.
Perioada de Notificare a Defectelor
1.1.3.7
365 zile de la data Procesului verbal
de Receptie la Terminarea Lucrarilor
pana la data Procesului Verbal de
Receptie Finala
Sisteme electronice de transmisie
1.3
Nu este cazul
Legislaia aplicabil
1.4
Romn
Limba oficial
1.4
Romn
Limba pentru comunicri
1.4
Romn
Data accesului pe antier
2.1
Conform clauza. 8.1, lit. b) din
conditii speciale
Garania de bun execuie
4.2
Garania de bun execuie va fi
constituit ntr-o form acceptat de
Autoritatea Contractant n procent
de 10%
din Valoarea totala a
Contractului i n moneda a
contractului.
Garantia de indeplinire a costului de 4.2.1
Garania de indeplinire a contractului
operare
va fi constituit ntr-o form
acceptat de Autoritatea Contractant
n procent de 5% din Valoarea totala
a Contractului i n moneda a
contractului.
Corectitudinea Valorii de Contract 4.11
Se va adauga clauza 4.11.1:
Acceptate
Valoarea aferenta procentului de
diverse si neprevazute va fi decontata
doar daca apar cheltuieli cu lucrari
care pot fi incidente pe parcursul
derularii contractului si care nu
reprezinta modificari substantiale ale
contractului de achizitie publica
Programul normal de lucru
6.5
8.00 -18.00 de luni pina vineri
Penalizri pentru depirea duratei de 8.7 & 14.15(b)
0.1% pe zi din Suma Contractuala
execuie
Acceptata
Suma maxim la care pot ajunge 8.7
10%
din
Suma
Contractuala
penalizrile
Acceptata
n cazul n care sunt prevzute sume 13.5.(b)(ii)
provizionate:
Nu se aplica

Cu excepia cmpurilor pentru care au fost introduce cerinele Autoritii Contractante, urmtoarele
informaii trebuie completate nainte de depunerea ofertei. Toate clauzele i sub-clauzele la care se
face referire n Anexa la Formularul de ofert fac trimitere la clauzele i subclauzele specifice din
Condiiile de Contract.
Referin
Sub-clauz
Specificaii
Denumirea i adresa Beneficiarului
1.1.2.2 & 1.3
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
Str. Pacii nr. 20, Municipiul Tulcea,
Judetul Tulcea
Denumirea i adresa Antreprenorului
1.1.2.3 & 1.3
Se va completa de catre Ofertant
Denumirea i adresa Inginerului
1.1.2.4 & 1.3
A se completa de catre Autoritatea
Contractanta
Perioada de finalizare a lucrrilor
1.1.3.3
548 zile de la data inceperii lucrarilor
conform clauza. 8.1 din conditii
speciale, pana la data Procesului
Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor.
Perioada de Notificare a Defectelor
1.1.3.7
365 zile de la data Procesului verbal
de Receptie la Terminarea Lucrarilor
pana la data Procesului Verbal de
Receptie Finala
Sisteme electronice de transmisie
1.3
Nu este cazul
Legislaia aplicabil
1.4
Romn
Limba oficial
1.4
Romn
Limba pentru comunicri
1.4
Romn
Data accesului pe antier
2.1
Conform clauza. 8.1, lit. b) din
conditii speciale
Garania de bun execuie
4.2
Garania de bun execuie va fi
constituit ntr-o form acceptat de
Autoritatea Contractant n procent
de 10%
din Valoarea totala a
Contractului i n moneda a
contractului.
Garantia de indeplinire a costului de 4.2.1
Garania de indeplinire a contractului
operare
va fi constituit ntr-o form
acceptat de Autoritatea Contractant
n procent de 5% din Valoarea totala
a Contractului i n moneda a
contractului.
Corectitudinea Valorii de Contract 4.11
Se va adauga clauza 4.11.1:
Acceptate
Valoarea aferenta procentului de
diverse si neprevazute va fi decontata
doar daca apar cheltuieli cu lucrari
care pot fi incidente pe parcursul
derularii contractului si care nu
reprezinta modificari substantiale ale
contractului de achizitie publica
Programul normal de lucru
6.5
8.00 -18.00 de luni pina vineri
Penalizri pentru depirea duratei de 8.7 & 14.15(b)
0.1% pe zi din Suma Contractuala
execuie
Acceptata
Suma maxim la care pot ajunge 8.7
10%
din
Suma
Contractuala
penalizrile
Acceptata
n cazul n care sunt prevzute sume 13.5.(b)(ii)
provizionate:
Nu se aplica

Cu excepia cmpurilor pentru care au fost introduce cerinele Autoritii Contractante, urmtoarele
informaii trebuie completate nainte de depunerea ofertei. Toate clauzele i sub-clauzele la care se
face referire n Anexa la Formularul de ofert fac trimitere la clauzele i subclauzele specifice din
Condiiile de Contract.
Referin
Sub-clauz
Specificaii
Denumirea i adresa Beneficiarului
1.1.2.2 & 1.3
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
Str. Pacii nr. 20, Municipiul Tulcea,
Judetul Tulcea
Denumirea i adresa Antreprenorului
1.1.2.3 & 1.3
Se va completa de catre Ofertant
Denumirea i adresa Inginerului
1.1.2.4 & 1.3
A se completa de catre Autoritatea
Contractanta
Perioada de finalizare a lucrrilor
1.1.3.3
548 zile de la data inceperii lucrarilor
conform clauza. 8.1 din conditii
speciale, pana la data Procesului
Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor.
Perioada de Notificare a Defectelor
1.1.3.7
365 zile de la data Procesului verbal
de Receptie la Terminarea Lucrarilor
pana la data Procesului Verbal de
Receptie Finala
Sisteme electronice de transmisie
1.3
Nu este cazul
Legislaia aplicabil
1.4
Romn
Limba oficial
1.4
Romn
Limba pentru comunicri
1.4
Romn
Data accesului pe antier
2.1
Conform clauza. 8.1, lit. b) din
conditii speciale
Garania de bun execuie
4.2
Garania de bun execuie va fi
constituit ntr-o form acceptat de
Autoritatea Contractant n procent
de 10%
din Valoarea totala a
Contractului i n moneda a
contractului.
Garantia de indeplinire a costului de 4.2.1
Garania de indeplinire a contractului
operare
va fi constituit ntr-o form
acceptat de Autoritatea Contractant
n procent de 5% din Valoarea totala
a Contractului i n moneda a
contractului.
Corectitudinea Valorii de Contract 4.11
Se va adauga clauza 4.11.1:
Acceptate
Valoarea aferenta procentului de
diverse si neprevazute va fi decontata
doar daca apar cheltuieli cu lucrari
care pot fi incidente pe parcursul
derularii contractului si care nu
reprezinta modificari substantiale ale
contractului de achizitie publica
Programul normal de lucru
6.5
8.00 -18.00 de luni pina vineri
Penalizri pentru depirea duratei de 8.7 & 14.15(b)
0.1% pe zi din Suma Contractuala
execuie
Acceptata
Suma maxim la care pot ajunge 8.7
10%
din
Suma
Contractuala
penalizrile
Acceptata
n cazul n care sunt prevzute sume 13.5.(b)(ii)
provizionate:
Nu se aplica

Formular nr. 12
METODOLOGIE
Informaiile din Metodologie vor fi organizate pe capitole, astfel:
Cap. 1 Rezumat executiv: include prezentarea concis a Metodologiei. De asemenea, acest
document trebuie s includ detalii privind orice excepie de la declaraiile din scrisoarea de
participare la licitaie care altfel afirm c solicitrile angajatorului nu conin erori i c lucrrile vor
fi conforme cu acestea.
Cap. 2 Bilanuri masice Dimensionarea: include descrierea modului n care se vor realiza calcule, resurse, rezultante, schimbri, timp operaional, ratele de valorificare a materialelor i
procente rezultate, dimensionarea tuturor proceselor individuale, dimensionarea utilajelor
mecanizate, dimensionarea spaiilor de depozitare intermediar, dimensionarea materialului rulant i
diagrama/ diagramele flux i schema de funcionare. De asemenea, include bilanul energetic,
calculul i descrierea necesarului de personal.
Cap. 3 Structura general: include descrierea modului n care se vor realiza - componentele i
procesele, precum i piesele desenate ale structurii generale ale investiiei
Cap. 4 Specificaiile tehnice: include specificaiile i descrierile tehnice ale utilajelor din cadrul
componentelor investitiei
Cap. 5 Lucrari de constructii: include descrierea tehnic a modului n care se vor realiza partea
de construcii din proiectul tehnic, se precizeaz calitatea materialelor i a elementelor prefabricate,
precum i modul n care se vor realiza toate planurile arhitecturale i de construcii aferente. Partea
de construcii din beton i metal: nu se solicit transmiterea descrierii structurii. Totui, se
subliniaz faptul c executantul/ Antreprenorul nu are dreptul la o compensaie financiar, dac se
descoper n timpul proiectrii detaliate c soluia structural propus este inadecvat. Faptul c
oferta a fost analizat de ctre comisia de evaluare nu l exonereaz pe acesta de respectarea tuturor
reglementrilor cu privire la stabilitatea structural din domeniul construciilor.
Cap. 6 Lucrari instalaiile electrice i mecanice: include modul n care se vor realiza instalaiile
electrice, se va face descrierea lor, precum i a continutului specificaiilor, breviarelor/fielor tehnice
de calcul i schemele monofilare pentru reeaua de distribuie, transformator, iluminatul exterior,
mpmntare, instalaia paratrsnet, circuitul nchis de televiziune, telefonie, apa potabil,
canalizare, protecia mpotriva incendiilor i alte instalaii din cldire. Studiul mai include i
schemele electrice ale reelelor aferente.
Cap. 7 Lucrri de protecie a mediului: include descrierea tehnic a modului in care se vor
realiza, specificaiile, fia tehnic de calcul i schemele (diagrama de flux tehnologic, vederi n plan,
seciuni transversale etc.) a sistemelor ecologice de ndeprtare a prafului, a mirosurilor neplcute,
de gestiune a apelor uzate i de protecie mpotriva zgomotelor.
Cap. 8 Lucrari privind amenajarea cilor de acces: include descrierea tehnic a modului in care
se vor realiza lucrrile, specificaiile tehnice ale construciei, fia tehnic de calcul i schemele
aferente, cum ar fi aliniamente orizontale, seciuni longitudinale, seciuni transversale diagrama
declivitii.
Cap. 9 Lucrri de gestiune a apelor pluviale: include descrierea tehnic a modului in care se vor
realiza lucrrilor, specificaiile tehnice, fia tehnic de calcul i scheme precum aliniamentele
orizontale n cazul lucrrilor de gestiune a apelor pluviale precum i seciuni transversale sau
seciuni tipice etc.
Cap. 10 Lucrri de amenajare sisteme de irigaii i spaii verzi: include descrierea tehnic

modului n care se vor realiza i descrierea specificaiilor tehnice ale instalaiilor i spaiilor verzi
necesare, fia tehnic de calcul i schemele aferente.
Cap. 11 Dotari:: include tabelul cu echipamentele propuse i caracteristicile/ specificaiile tehnice
aferente tuturor dotrilor echipamentelor, utilajelor i materialului rulant furnizat i tuturor
materialelor speciale, certificrilor ISO etc.
Cap. 12 Lucrri de monitorizare: include modul n care se vor realiza msuri de monitorizare a
parametrilor de mediu, descrierea echipamentului de laborator propus pentru efectuarea
monitorizrii periodice a calitii produselor rezultate (compost i materiale reciclabile). Astfel,
acesta include descrierea tehnic, specificaiile tehnice etc.
Cap. 13 Lucrari privind sistemul central de monitorizare i control: include descrierea tehnic a
modului n care se vor realiza: sistemul central de monitorizare i control (SCADA) propus,
specificaiile tehnice, echipamentele, parametrii i datele ce urmeaz a fi monitorizate, specificaiile
componentelor sistemului (aplicaii software, memoria intern a computerului, unitatea de dischet,
modem, monitoare, imprimante, scanere etc.) i schemele aferente dac este cazul.
Cap. 14 Grafic de implementare a proiectului: include prezentarea detaliat planul de
activitate (planificarea activitilor) cel puin n form liniar (grafic GANTT) cu unitate de timp
luna calendaristic, indicnd activitile principale din cadrul tuturor fazelor de realizare a
contractului, prezentnd ordinea etapelor de realizare a procedurii i intervalele de timp n care
ofertantul i propune s efectueze lucrrile. Propunerea trebuie s includ n special lucrrile de
construcii temporare i permanente. Ofertantul trebuie s aib n vedere condiiile climatice
predominante i orice necesitate de proiectare sau de obinere autorizaie de construcie nainte de
efectuarea lucrrilor de construcii. Acesta trebuie s fie prezentat sub forma unui diagrame de flux
care s indice ordinea efecturii activitilor principale.
Exclusiv n scopul pregtirii ofertei i pentru evaluarea acesteia, se presupune c data de ncepere a
programului va fi prima zi calendaristic care se afl ntre cea de-a asea i cea de-a aptea lun de
la data iniial anunat pentru depunerea ofertelor. Data de ncepere a programului nu trebuie
schimbat n cazul n care termenul de depunere a ofertelor este decalat n cursul desfurrii
licitaiei. (Dac termenul de depunere a ofertelor este n prima zi a unei luni calendaristice, data de
ncepere a programului va fi prima zi a celei de-a aptea luni de dup cea iniial).
Cap. 15 Organizarea implementrii proiectului: va include msurile organizaionale luate pentru
implementarea proiectului, furniznd suficiente argumente care s dovedeasc faptul c planul de
activitate menionat anterior este unul realist i poate fi pus n practic, pe baza resurselor puse la
dispoziie de ctre Antreprenor. Mai precis, fezabilitatea planului de implementare propus trebuie
bine fundamentate, combinnd cu succes urmtoarele aspecte:
i.

Modul de organizare i metodele pe care ofertantul intenioneaz s le adopte n scopul


implementrii obiectului contractului

ii.

Echipamentele folosite de Antreprenor pentru implementarea contractului

iii.

Resursele umane care vor fi alocate de ctre Antreprenor n scopul elaborrii tuturor
componentelor

iv.

Sistemul de control i asigurare a calitii care va fi implementat de ctre Antreprenor

n scopul dovedirii eficienei planului de activitate propus n concordan cu resursele disponibile,


justificarea acestui plan trebuie s conin cel puin o scurta descriere a principalelor activiti i a
rezultatelor acestora, precum i o documentaie explicativ care s prezinte valorile, tipurile,
capacitile i eficiena contractanilor, a echipamentelor i a resurselor umane propuse a fi alocate
n cadrul activitilor principale ale lucrrii, toate acestea corelate cu metodele ce vor fi aplicate.

Cap. 16 Programul de calitate al proiectului: include programul de asigurare i control a


calitii, program care va fi implementat pe ntreaga durat a proiectului. Acesta trebuie s includ
de asemenea personalul i echipamentele potrivite pentru efectuarea tuturor activitilor de control,
testare i inspecie, att a furnizorilor ct i pe antier, astfel nct s se asigure o execuie a
proiectului n conformitate cu cerinele contractului i cu reglementrile artei i tiinei.
Cap. 17 Program de instruire: include modul de planificare a instruirilor (subiecte, date de
desfurare etc.) i poate prezenta detalii despre programul de instruire care va fi furnizat de ctre
ofertant, lund n considerare necesitatea unei proceduri care s asigure instruirea suficient a
personalului direct productiv al angajatorului i/ sau al operatorului.
Cap. 18 Organizarea de santier include modul n care se va organiza santierul
Cap. 19 Organizarea i funcionarea proiectului: include descrierea programului normal de
funcionare, a programului de ntreinere i a implementrii programului de control.
Cap. 20 Deviz de lucrri: aceast analiz va fi folosit i la stabilirea valorilor plilor
intermediare ctre Antreprenor. Se menioneaz cu privire la Antreprenor, n special, c acesta nu
are dreptul la o compensaie financiar dac se descoper c anumite elemente nu sunt incluse n
totalitate n devizul de lucrri. Contractantul are obligaia de a implementa un proiect complet
funcional n conformitate cu Cerinele Beneficiarului i este obligat s furnizeze cantiti
suplimentare din orice element, altele n afar de cele detaliate n deviz, dac este cazul.
Cap. 21 Costuri operaionale ale proiectului: calculul detaliat al costurilor operaionale anuale
maxime garantate (OPEX), se va baza pe componentelor principale ale costului operaional al
unitii (consumabile, ntreinere, nlocuiri etc.,) conform sectiunii .
Cap. 22 Alte informaii: orice alt informaie necesar din punctul de vedere al ofertantului
pentru a justifica atingerea intelor stabilite, eficiena, precum i construirea i funcionarea fr
probleme a investitiei

Formular nr. 13
Declaraie privind partea/prile din contract care sunt ndeplinite de subcontractanti i
specializarea acestora
Titlul contractului:

............................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)

Subsemnatul______________________________________________, reprezentant
mputernicit al ................................................................................, (denumirea/numele i sediul/adresa
/ofertantului) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele
prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i
documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta
declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s
furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai................... Str............ nr. .., cod ....... .cu privire la orice
aspect tehnic i financiar n legtura cu activitatea noastr.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de (se precizeaz data
expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)
Data ................................

Operator economic,

......................

(semntura autorizat i tampila)

Totodat, declar ca am luat la cunotina de prevederile art 292 Falsul n Declaraii din Codul Penal
referitor la Declararea necorespunztoare a adevrului, fcuta unui organ sau instituii de stat ori unei alte
uniti dintre cele la care se refera art. 145, n vederea producerii unei consecine juridice, pentru sine sau pentru
altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurrilor, declaraia fcuta servete pentru producerea acelei consecine,
se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda

Operator economic,

......................

(semntura autorizat i tampila)

Anexa formularului nr. 13

Nr.
crt.

Denumire subcontractant

Partea/prile din
contract ce urmeaz a fi
subcontractate

Procentul aferent parilor din


contract ce urmeaz a fi
subcontractate
(%)

Acord subcontractor cu
specimen de
semntura i
stampila

Data ................................

Operator economic,

......................

(semntura autorizat i tampila)


Totodat, declar ca am luat la cunotina de prevederile art 292 Falsul n Declaraii din Codul Penal
referitor la Declararea necorespunztoare a adevrului, fcuta unui organ sau instituii de stat ori unei alte
uniti dintre cele la care se refera art. 145, n vederea producerii unei consecine juridice, pentru sine sau pentru
altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurrilor, declaraia fcuta servete pentru producerea acelei consecine,
se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Operator economic,

......................

(semntura autorizat i tampila

Formular nr. 14

Operator economic
................................
(denumirea/numele)

RESURSE

Ofertantul va prezenta urmatoarele informaii minime:


Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin
prezentarea unei organigrame cuprinztoare care s identifice n mod clar tot personalul i
echipamentele pe care Ofertantul intenioneaz sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta
organigram va include i o descriere a rolurilor i responsabilitilor personalului i liniile de
comunicare dintre membrii echipei.

Operator economic,

......................

(semntura autorizat i tampila)

Formular nr. 15

Operator economic
................................
(denumirea/numele)

PROGRAM
Ofertantul va prezenta programul de proiectare i execuie conform cerinelor Autoritilor
Contractante i s detalieze activitile relevante, datele, alocrile de resurse de munca i
echipamente, etc. ntrarile planificate ale partenerilor asocierii i sub-antreprenorilor vor fi
evideniate de asemenea (n termeni de activiti realizate, timp, etc.).

Operator economic,

......................
(semntura autorizat i tampila)

Nr.
crt.

0
A.

B.

Formular nr 16
CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL ACTIVITATILOR (OBIECTELOR)
Din care (dup caz):
Descriere/Activiti principale
Valoarea 1)
Contractantul/
(Obiecte)
(exclusiv T.V.A.)
conductorul
Sub(Lei)
(liderul
Asociatul
Asociatul
Subcontractantul
asociaiei)

contractant

ul
1
2
3
4
5
6
7
Lista (Articole generale) total,
din care:
A1. Organizare de antier
A2. Alte teste la finalizare solicitate de
Beneficiar, dupa caz
Liste cantiti - lucrri total,
din care:
................

D.

Total valoare
(exclusiv T.V.A.)
din care:

(Lei)

G.
H.

Taxa pe valoarea adugat (Lei)


Total (inclusiv T.V.A.)
(Lei)
(rndul C + E + F + G)

Operator economic,

(semntura autorizat i tampila)

NOTE: 1) Valoarea Informaiile din acest formular trebuie s se coreleze cu cele din Metodologie - Cap. 20 Deviz de lucrri
Centralizatorul fiselor tehnice

Formular nr. 17
50

Nr. crt.

ELEMENT

FIA TEHNIC

PAGINA

51

1.

Element 1 Lista 1.3

Element n Lista 1.3

2.

Element 1 Lista 1.4

Element n Lista 1.4

3.

Element 1 Lista 1.5

Element n Lista 1.5

Element 1 Lista 1.6

Element n Lista 1.6

FT 1
FT 2
.
FT n
FT 1
FT 2
.
FT n
FT 1
FT 2
.
FT n
FT 1
FT 2
.
FT n
FT 1
FT 2
.
FT n
FT 1
FT 2
.
FT n
FT 1
FT 2
.
FT n
FT 1
FT 2
.
FT n

Formular nr. 18
52

Denumire element
Nr.
crt.
1.
1

Denumirea
Echipament/utilaj/dotare
2.

FT nr. ..
(Fisa tehnica nr. )
Caracteristici propuse
3.

Productor

Informaii

4.
Denumire productor

5.
Nume
persoan
responsabil
de
la
productor/distribuitor
autorizat, telefon /fax.
Poziia n compania
productoare
Contact tel/fax

are

de reedin
productorului

Paguna WEB daca este


disponibil

Operator economic , (semntura autorizat i tampila)

53