Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN SIBIU

_______________________________________________________________________
An colar 2011-2012
Unitatea de nvmnt_______________________________________________
RAPORT
ASUPRA APLICRII TESTELOR INIIALE
LA DISCIPLINA LIMBA I LITERATURA ROMN
1. Planificarea activitilor de recapitulare / nivel de cla
Nr. crt. Unitatea de nvare
Competene
specifice
Coninuturi
asociate
Numr de
ore
2. !ata aplicrii tetelor iniiale / nivel de cla_____________________________________
________________________________________________________________________
". #atricea de pecificaie pentru tetul de evaluare iniial$ anul colar 2011-2012 / !iciplina
%im&a i literatura romn
Nivel gimnazial / Clasa___________
SUBICTU! IT"U!
Competena specific eva#uat $
coninuturi asociate
Nive# ta%onomic
&cunoa'tere(
ne#e)ere...ana#i*(
sinte* +
PARTA I
A
,
-
.
/
0
B
,
-
.
PARTA A II1A ,
Nivel liceal / Clasa___________
SUBIECTUL ITEMUL
Competena specific evaluat / coninuturi
asociate
Nivel taxonomic
(cunoatere!
"nele#ere$$$anali%!
sinte% &
'()TE( I
(
*
+
,
-
.
B
*
+
'()TE( ( II/( *
'. Anali(a re(ultatelor tetului iniial / nivel de cla
1
Inspectoratul colar Judeean Sibiu
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN SIBIU

_______________________________________________________________________
Clasa
Numr
0e
elevi /
clas
Numr
0e elevi
pre%eni
Trane 0e note 'rocent 0e
promova1ilitate
2
Me0ia
notelor
/ clas
'rofesorul
clasei
*!33/
-!44
.!33/
.!44
5!33/
5!44
6!33/
6!44
7!33/
7!44
4!33/
4!44
*3!33
). *ormatul tetului iniial i re(ultatele aplicrii acetuia+ anali(a ,-./ 0e%emp#ificare1
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Testul a fost realizat dup modelul Testul a fost realizat dup modelul C.N.E.E C.N.E.E
Evaluarea este centrat pe verificarea competenelor, pe aplicarea i pe Evaluarea este centrat pe verificarea competenelor, pe aplicarea i pe
transferul cunotinelor n receptarea i n producerea mesajelor transferul cunotinelor n receptarea i n producerea mesajelor
plicarea testului favorizeaz evaluarea unor comportamente asociate unor plicarea testului favorizeaz evaluarea unor comportamente asociate unor
nivele ta!onomice diferite "cunoatere, nelegere, aplicare nivele ta!onomice diferite "cunoatere, nelegere, aplicare # #i sintez$ i sintez$
Testul are un nivel mediu de dificultate Testul are un nivel mediu de dificultate # #i permite rezolvarea cerin i permite rezolvarea cerin% %elor n &' de elor n &' de
minute minute
(temii sunt formula (temii sunt formula% %i clar, precis, respect)nd programa i clar, precis, respect)nd programa # #colar / nivel de clas colar / nivel de clas
Te!tele suport sunt selectate n concordan Te!tele suport sunt selectate n concordan% % cu particularit cu particularit% %ile de v)rst ale ile de v)rst ale
elevilor etc elevilor etc
Itemi re%olvai corect 8 competene specifice 0o19n0ite / nivel Itemi re%olvai corect 8 competene specifice 0o19n0ite / nivel
0e clas:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 0e clas:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
*oate avea caracter in+i,itoriu *oate avea caracter in+i,itoriu
pentru su,iecii int pentru su,iecii intr rovertii overtii
"poate genera stres$ "poate genera stres$
Nu asigur evaluarea ntregii Nu asigur evaluarea ntregii
materii predate elevilor etc- materii predate elevilor etc-
<reeli tipice / itemi i <reeli tipice / itemi i
competene specifice competene specifice
evaluate / nivel 0e evaluate / nivel 0e
clas:;;;;;;;;;;;;;; clas:;;;;;;;;;;;;;;
OPORTUNITI AMENINRI
Testul ofer fiecrui elev o imagine asupra nivelului individual de competene Testul ofer fiecrui elev o imagine asupra nivelului individual de competene
plicarea testului ajut elevul s se o,i plicarea testului ajut elevul s se o,i # #nuiasc cu evaluarea standardizat nuiasc cu evaluarea standardizat
.tilizarea te!tului nonliterar permite elevilor s se familiarizeze cu o re .tilizarea te!tului nonliterar permite elevilor s se familiarizeze cu o re% %ea ea
diversificat de informa diversificat de informa% %ii, implic)nd, n timp, o nou practic de lectur ii, implic)nd, n timp, o nou practic de lectur
E Elevul este determinat s/ levul este determinat s/# #i e i e!prim !prime e un punct de vedere personal un punct de vedere personal referit referitor or la la
su, su,i iectul pus n discuie etc- ectul pus n discuie etc-
.tilizarea frecvent a testrii .tilizarea frecvent a testrii
standardizate poate favoriza standardizate poate favoriza
apari apari% %ia rspunsului/a,lon ia rspunsului/a,lon
etc- etc-
2. Plan individuali(at de ameliorare a re(ultatelor$ centrat pe do&ndirea / e3erarea de
competene pecifice 0pentru elevii cu note ntre 1$00-'$441
Nr.
crt.
Competene
specifice
Coninuturi
asociate
Activiti
&Consu#taii( teme
individua#i*ate etc.+
Interva# de
timp
Not:
Aplicarea tetelor iniiale e reali(ea( numai dup dou ptmni de recapitulare.
,u&iectele vor fi ela&orate la nivel local$ de ctre comiiile metodice / catedre de
pecialitate$ repectndu-e pro)rama 'co#ar i mode#e#e C.N.. ale teste#or
iniia#e.
!urata tetului iniial$ la lim&a i literatura romn$ ete de ') de minute.
Puncta5ul tetului iniial+ 40 puncte$ la care e adau6 10 puncte din oficiu.
2
Inspectoratul colar Judeean Sibiu
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN SIBIU

_______________________________________________________________________
7valurile ini iale devin reper pentru adaptarea procesu#ui de nvare #a
particu#ariti#e 2eneficiaru#ui direct.
Re*u#tate#e o&inute la tetele predictive nu vor fi consemnate n cata#o)$ evaluarea
neavnd rolul de a ierar8i(a$ ci de a cunoa te nivelul real al elevilor$ pentru a ta&ili un
parcur individuali(at al acetora i pentru a mura pro6reul colar reali(at.
9e(ultatele o&inute la evaluarea iniial i murile remediale individuali(ate pentru
ai6urarea pro6reului colar e comunic individual elevilor i prinilor /
repre(entanilor le6ali. ste inter*is comunicarea pu2#ic a re*u#tate#or individua#e.
,in6ura peroan autori(at fac pre(entarea pu&lic a re(ultatelor 6lo&ale$ fr
nominali(ri ale elevilor au cadrelor didactice$ cu accent pe dia6no(a i murile
propue$ ete directorul unitii de nvmnt.
Teste#e iniia#e se ap#ic #a c#as &)imna*iu 'i #iceu+ p3n #a data #imit de ,0
octom2rie -4,,.
Raportul asupra aplicrii testelor iniiale i teste#e iniia#e $ nive# de c#as cu
baremul de evaluare i notare / nivel de clas e trimit de ctre eful catedrei de
lim&a i literatura romn din fiecare unitate de nvmnt cu nivel 6imna(ial i / au cu
nivel liceal$ n format electronic$ inpectorului de lim&a i literatura romn pe adrea de
mail ioanadanetiu56a7oo.com$ dup cum urmea(+
Unitile de nvmnt liceal trimit rapoartele i tetele pn la data de ,0 octom2rie
-4,,.
Unitile de nvmnt cu nivel 6imna(ial trimit rapoartele i tetele pn la data de /
noiem2rie -4,,.
Raportul asupra aplicrii testelor iniiale va fi trimis la I..J Sibiu i pe suport de
hrtie, semnat de ctre directorul unitii colare i de ctre eful catedrei de
limba i literatura romn sau de profesorul de limba i literatura romn din
unitatea de !nvmnt".
: mulumec pentru cola&orare.
Inspector de specia#itate$
Prof. ;oana !neiu

3
Inspectoratul colar Judeean Sibiu