Sunteți pe pagina 1din 22

I nt r al eg i s 6.

0 - CT CE Pi at r a Neam , 20 13
www. ct ce. ro
HOTARARE nr. 52 din 19 ianuarie 2011 (*actualizata*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind
concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
(actualizata pana la data de 28 decembrie 2012*)
EMITENT: GUVERNUL
Data intrarii in vigoare: 31 Ianuarie 2011
- - - - - - - - - - - - - - *) Forma actualizat a acestui act normativ pn la data de 28 decembrie 2012 este realizat de ctre
Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neam prin includerea tuturor
modificrilor i completrilor aduse de ctre: HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 ; HOTRREA nr. 225 din 27 martie 2012 ; HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie
2012 .
Coninutul acestui act aparine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neam i nu este un
document cu car act er of i ci al , f i i nd dest i nat pent r u i nf or mar ea ut i l i zat or i l or .
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 27 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 111/2010 pr i vi nd
concediul i indemnizaia lunar pentru creterea copiilor,
Guvernul Romniei adopt prezenta
ARTI COL UNI C
Se aprob Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i
indemnizaia lunar pentru creterea copiilor, prevzute n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
PRI M- MI NI STRU
EMI L BOC
Contrasemneaz:
- - - - - - - - - - - - - - -
Mi ni st r ul munci i , f ami l i ei
i proteciei sociale,
Ioan Nelu Boti
p. Ministrul administraiei
i internelor
Gheor ghe Emacu,
secr et ar de st at
Ministrul sntii,
Cseke At t i l a
p. Ministrul finanelor publice,
Gheor ghe Gher ghi na,
secr et ar de st at
Bucureti, 19 ianuarie 2011.
Nr . 52.
ANEX
NORME METODOLOGI CE
de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen
a Guver nul ui nr . 111/ 2010 pr i vi nd concedi ul
i indemnizaia lunar pentru creterea copiilor
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
(1) Beneficiaz de drepturile prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemnizaia lunar
pentru creterea copiilor, denumit n continuare ordonan de urgen, urmtoarele persoane, denumite n continuare persoane
ndreptite:
a) oricare dintre prinii fireti ai copilului/copiilor;
- - - - - - - - - -
Lit. a) a alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n
MONI TORUL OFI CI AL nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
b) oricare dintre soii crora li s-a/s-au ncredinat copilul/copiii n vederea adopiei sau au adoptat
copi l ul / copi i i ;
- - - - - - - - - -
Lit. b) a alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n
MONI TORUL OFI CI AL nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
c) persoana care are copilul n plasament ori n plasament n regim de urgen;
d) asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii si naturali ori adoptai;
e) persoana care a fost numit tutore.
(2) Persoanele ndreptite prevzute la alin. (1) beneficiaz de drepturile prevzute de ordonana de urgen dac
ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro
a) se ncadreaz n prevederile art. 2 alin. (1) sau, dup caz, n prevederile art. 2 alin. (5) i (6) ori n
prevederile art. 31 alin. (1) i ale art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen;
b) sunt ceteni romni sau, dup caz, strini ori apatrizi;
c) au domiciliul sau reedina n Romnia, conform legii;
d) locuiesc n Romnia mpreun cu copilul/copiii pentru care solicit drepturile i se ocup de creterea i ngrijirea
acest ui a/ acest or a;
e) ndeplinesc obligaia prevzut la art. 12 alin. (2), respectiv art. 38 din ordonana de urgen.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 2) al ar t . 1 a f ost modi f i cat de pct . 1 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
82 di n 1 f ebr uar i e 2012.
(3) n situaia n care prinii copilului nu sunt cstorii, dar copilul a fost recunoscut, ndeplinirea condiiilor
prevzute la alin. (2) se demonstreaz pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelar.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 3) al ar t . 1 a f ost i nt r odus de pct . 2 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
ART. 2
(1) Drepturile prevzute la art. 2 alin. (1) -(3), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) i (2), art. 8 alin. (4)
i art. 9 alin. (4) i (5) din ordonana de urgen se cuvin pentru fiecare natere sau, dup caz, pentru fiecare situaie
prevzut la art. 8 alin. (2) din ordonana de urgen.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 1) al ar t . 2 a f ost modi f i cat de pct . 3 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(2) Drepturile prevzute la art. 31 alin. (2) i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen
se acord persoanelor ndreptite pentru fiecare copil aflat n aceast situaie i se cumuleaz cu indemnizaia prevzut
la art. 2 din ordonana de urgen.
- - - - - - - - - -
Ar t . 2 a f ost modi f i cat de pct . 2 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1
f ebr uar i e 2012.
ART. 3
Abr ogat .
- - - - - - - - - -
Ar t . 3 a f ost abr ogat de pct . 4 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28
decembr i e 2012.
CAP. I I
Concediul i indemnizaiile lunare pentru creterea copilului, precum i sprijinul lunar
- - - - - - - - - -
Ti t l ul cap. I I a f ost modi f i cat de pct . 3 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 82 din
1 f ebr uar i e 2012.
ART. 4
(1) Concediul i indemnizaiile lunare pentru creterea copilului, prevzute de ordonana de urgen, se acord
persoanelor ndreptite, dac acestea au realizat venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legi i nr . 571/ 2003
privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, denumit n continuare Codul fiscal, timp de 12 luni n
ultimul an anterior datei naterii copilului sau, dup caz, anterior datei la care s-a realizat ncredinarea n vederea
adopiei, s-a ncuviinat adopia ori s-a instituit plasamentul sau tutela.
(2) De drepturile prevzute la alin. (1) beneficiaz i persoanele care au realizat n perioada de referin avut n
veder e veni t ur i supuse i mpozi t ul ui pe veni t , dar car e, pot r i vi t l egi i , sunt scut i t e de pl at a acest or a.
(3) Se iau n considerare perioadele prevzute la art. 2 alin. (5) lit. o)-s) din ordonana de urgen i n situaia n
care persoana admis la cursurile unei alte forme de nvmnt preuniversitar sau, dup caz, universitar, postuniversitar de
mast er at sau de doct or at , or gani zat pot r i vi t l egi i , nu poat e ncepe cur sur i l e di n mot i ve medi cal e, i ncl usi v st ar ea de
gr avi di t at e or i mat er ni t at e.
ART. 4^1
(1) n aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din ordonana de urgen, cellalt printe sau cealalt persoan prevzut
la art. 8 alin. (2) din ordonana de urgen care nu a solicitat dreptul la indemnizaie poate solicita acest drept, dac
ndeplinete condiiile de acordare, oricnd pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, n
cazul copilului cu handicap. Dac acest drept nu se solicit, concediul i indemnizaia pentru creterea copilului se reduc
cu o lun.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), persoana ndreptit care se afl n concediu pentru creterea copilului poate
opta pentru concediu fr plat sau, dup caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.
(3) n cazul persoanei singure sau n cazul n care nu sunt ndeplinite condiiile de acordare a concediului i
indemnizaiei pentru creterea copilului, prevederile art. 11 din ordonana de urgen nu se aplic.
(4) Pe perioada n care cealalt persoan beneficiaz de dreptul la concediul propriu de cretere a copilului de cel
puin o lun, dreptul celuilalt printe la indemnizaia pentru creterea copilului se suspend n condiiile art. 16 alin.
(2) din ordonana de urgen.
(5) n situaia n care persoana ndreptit opteaz potrivit alin. (2) la concediul fr plat, cererea pentru
acordarea acestuia se depune i se nregistreaz la angajator, pe aceast perioad aplicndu-se corespunztor prevederile
art. 21 alin. (3) i art. 22 din ordonana de urgen.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 5) al ar t . 4^1 a f ost modi f i cat de pct . 5 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplic n situaia n care persoana ndreptit solicit numai acordarea
stimulentului de inserie sau acesta este solicitat cu cel puin 3 luni nainte de mplinirea de ctre copil a vrstei de un
an ori cu 6 luni nainte de mplinirea de ctre copil a vrstei de 2 ani, respectiv 3 ani, n cazul copilului cu handicap.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 6) al ar t . 4^1 a f ost modi f i cat de pct . 5 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(7) Solicitarea concediului prevzut la alin. (1) se face pe baz de cerere i documente doveditoare, n condiiile
prezentelor norme metodologice, cu cel puin 30 de zile nainte de intrarea efectiv n acest concediu.
(8) n situaia n care persoana ndreptit prevzut la alin. (1) nu solicit dreptul la concediul propriu de cel
puin o lun, aceasta are obligaia de a anuna n scris agenia pentru pli i inspecie social judeean, respectiv a
municipiului Bucureti, denumit n continuare agenie teritorial, cu cel puin 60 de zile nainte de mplinirea de ctre
copil a vrstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, n cazul copilului cu handicap, dac nu se nregistreaz situaia prevzut
l a al i n. ( 6) .
-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 8) al ar t . 4^1 a f ost modi f i cat de pct . 5 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(9) n situaia suprapunerii drepturilor de concediu i indemnizaie pentru creterea copilului n condiiile art. 8,
drepturile prevzute n prezentul articol pot fi solicitate de cellalt printe care ndeplinete condiiile de acordare la
finalizarea concediului i a indemnizaiei pentru creterea celui din urm copil, drepturile respective fiind netransferabile
pentru o perioad de cel puin dou luni, cuprins n perioada total a concediilor suprapuse i cumulate.
- - - - - - - - - - -
Ar t . 4^1 a f ost i nt r odus de pct . 4 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1
f ebr uar i e 2012.
ART. 5
n aplicarea art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonana de urgen, cursurile preuniversitare, universitare,
postuniversitare la nivelul studiilor universitare de masterat pot fi frecventate att la uniti de nvmnt de stat, ct
i particulare, autorizate sau acreditate, n condiiile legii, n ar sau ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene,
ntr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.
ART. 6
(1) Drepturile reprezentnd indemnizaiile prevzute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 11, art. 31 alin. (1) i art. 32
alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen se acord pe baz de cerere, nsoit n mod obligatoriu de
copia actului de identitate al solicitantului i a certificatului de natere al copilului pentru care se solicit dreptul
ori, dup caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul, i, dup caz, de actele doveditoare
prevzute la alin. (4)-(7), care s ateste ndeplinirea condiiilor prevzute de ordonana de urgen
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 1) al ar t . 6 a f ost modi f i cat de pct . 5 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
82 di n 1 f ebr uar i e 2012.
(2) n cazul n care nu a fost ntocmit actul de natere al copilului pentru care se solicit dreptul, cererea prevzut
la alin. (1) va fi nsoit de copia legalizat a actului constatator al naterii. Pentru copiii ceteni strini sau romni
nscui n strintate, cererea va fi nsoit de certificatul sau extrasul de natere tradus n limba romn i legalizat.
(3) Pentru situaia prevzut la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligaia s depun la agenia pentru pli i
inspecie social judeean, respectiv a municipiului Bucureti, denumit n continuare agenia teritorial, copia
certificatului de natere al copilului, n termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai trziu de 6 luni de la
naterea copilului sau 12 luni de la nregistrarea naterii la autoritile romne competente, n condiiile Legi i nr . 119/ 1996 cu
privire la actele de stare civil, republicat, cu modificrile ulterioare, n cazul copiilor ceteni romni nscui n
strintate.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 3) al ar t . 6 a f ost modi f i cat de art. IV din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1
f ebr uar i e 2012, pr i n nl ocui r ea unor t er meni .
(4) Actele doveditoare privind calitatea solicitantului i relaia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicit
dreptul se prezint n copie certificat sau, dup caz, autentificat pentru conformitate cu originalul i sunt, dup caz,
urmtoarele:
a) certificatele de natere ale copiilor pentru care se solicit drepturile prevzute de ordonana de urgen, precum i
ale celorlali copii aflai n ntreinere;
b) hotrrea judectoreasc de ncredinare n vederea adopiei, potrivit legii;
c) hotrrea judectoreasc de ncuviinare a adopiei, potrivit legii;
d) hotrrea judectoreasc sau, dup caz, hotrrea comisiei pentru protecia copilului pentru msura plasamentului,
pot r i vi t l egi i ;
e) decizia directorului general al direciei generale de asisten social i protecia copilului sau, dup caz,
hotrrea judectoreasc pentru msura plasamentului n regim de urgen, potrivit legii;
f) hotrrea judectoreasc de instituire a tutelei sau, dup caz, dispoziia autoritii tutelare, potrivit legii;
g) actul doveditor care atest calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplin de
exerciiu al drepturilor civile, ndreptit s beneficieze de indemnizaie pentru creterea copilului, respectiv printe,
tutore, curator, alt persoan desemnat reprezentant legal prin decizia directorului general al direciei generale de
asisten social i protecia copilului sau, dup caz, prin hotrre judectoreasc.
(5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum i nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora,
eliberate de angajator sau de organele competente, sunt, dup caz, urmtoarele:
a) dovada eliberat de angajator sau de entitile asimilate angajatorului, care au calitatea de pltitori de venituri
supuse impozitului, din care s rezulte c persoana ndreptit a realizat timp de 12 luni n ultimul an anterior naterii
copilului venituri din salarii, sau, dup caz, de autoritatea competent, n caz de dizolvare, faliment ori lichidare
judiciar a angajatorului;
b) dovada privind veniturile realizate n anul fiscal anterior celui n care s-a nscut copilul i/sau, dup caz, dovada
privind venitul calculat n vederea plii anticipate a impozitului, precum i copia deciziei de impunere, eliberat de
autoritile competente, n cazul persoanelor care realizeaz venituri din activiti independente i/sau din activiti
agr i col e;
c) dovada eliberat de organele competente, n cazul persoanelor care realizeaz venituri profesionale neimpozabile;
d) dovada eliberat de organele competente, n cazul asociailor unici, privind veniturile realizate de acetia;
e) adeverina eliberat de pltitorul indemnizaiei de maternitate, potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005 pr i vi nd
concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr . 399/ 2006 , cu
modificrile i completrile ulterioare, de angajator sau, dup caz, de casa teritorial de asigurri de sntate ori de
agenia judeean pentru ocuparea forei de munc;
f) dovada eliberat de autoritile competente, de angajatori sau, dup caz, declaraia pe propria rspundere, din care
s rezulte data de la care solicitantul se afl n concediu pentru creterea copilului;
g) copia contractului de munc sau, dup caz, dovada eliberat de angajatori ori de autoritile competente strine sau
romne, tradus i legalizat, care s ateste perioadele n care au fost realizate activiti profesionale i care sunt
t ot al i zat e conf or mpr eveder i l or Regul ament ul ui ( CE) nr . 883/ 2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie
2004 privind coordonarea sistemelor de securitate social, denumit n continuare Regul ament ul nr . 883/ 2004 i ale
Regul ament ul ui ( CE) nr . 987/ 2009 al Par l ament ul ui Eur opean si al Consi l i ul ui di n 16 sept embr i e 2009 de st abi l i r e a pr ocedur i i
de puner e n apl i car e a Regul ament ul ui ( CE) nr . 883/ 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate social, precum i
veniturile aferente acestor activiti, inclusiv cele provenite din perioadele de omaj i concedii medicale. Aceste
prevederi se aplic i persoanelor care au realizat activiti salariale ori independente n statele care aplic prevederile
Regul ament ul ui ( CEE) nr . 1. 408/ 1971 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate social n
raport cu lucrtorii salariai i cu familiile acestora, care se deplaseaz n cadrul Comunitii, pentru situaiile
prevzute la art. 90 alin. (1) din Regul ament ul nr . 883/ 2004 .
(6) Actele doveditoare privind atestarea situaiilor prevzute la art. 2 alin. (5) din ordonana de urgen i, dup
caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autoritile competente, sunt
urmtoarele:
a) dovada eliberat de instituia care a trimis persoana n misiune permanent n strintate, pentru situaia prevzut
l a l i t . k) ;
-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro
b) dovada eliberat de agenia teritorial pentru ocuparea forei de munc, pentru situaiile prevzute la lit. a), b),
c) , t ) ;
c) dovada eliberat de casele teritoriale de pensii, pentru situaia prevzut la lit. d) i e);
d) dovada eliberat de angajator pentru situaiile prevzute la lit. c), d), f), i), j), u);
e) dovada eliberat de casa teritorial de asigurri de sntate, pentru situaia prevzut la lit. c);
f) adeverina eliberat de instituia de nvmnt, care s ateste frecventarea cursurilor fr ntrerupere, pn la
data solicitrii acesteia, pentru situaiile prevzute la lit. m)-s);
g) diploma de absolvire, foaia matricol sau adeverina eliberat de instituia de nvmnt superior, pentru
situaiile prevzute la lit. t) i v);
h) livretul militar, certificatul sau orice alt dovad eliberat, dup caz, de centrul militar n a crui raz
teritorial domiciliaz persoana ndreptit sau de structurile militare ale instituiilor din sistemul de aprare, ordine
public i siguran naional, n care sunt precizate cu exactitate perioadele i natura situaiei respective, pentru
situaia prevzut la lit. l).
i) dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de nvmnt, recunoscut pe teritoriul
statului respectiv, eliberat de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii, prin Centrul Naional de Recunoatere i
Echivalare a Diplomelor, ori de ctre instituiile de nvmnt abilitate pentru recunoaterea studiilor ori a perioadelor
de studii efectuate n strintate, n baza procedurilor legale n vigoare, pentru situaia prevzut la lit. m).
(7) n cazul prevzut la art. 2 alin. (5) lit. j) din ordonana de urgen, persoana ndreptit prezint dovada
eliberat de angajator, din care s reias c aceasta s-a aflat n perioada de maximum 3 luni de la ncetarea unui contract
de munc pe perioad determinat i nceperea unui alt contract de munc pe durat determinat la acelai angajator,
consi der at e cont r act e succesi ve, conf or m ar t . 80 di n Legea nr . 53/ 2003 - Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare.
(8) n cazurile prevzute la art. 2 alin. (5) lit. g) i h) din ordonana de urgen, nu este necesar ca persoana
ndreptit s prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situaii, drepturile respective fiind acordate de
ageniile teritoriale.
(9) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor prevzute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 31 alin. (2) i art. 32
alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen sunt, dup caz, urmtoarele:
- - - - - - - - - - -
Partea introductiv a alin. (9) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n
MONI TORUL OFI CI AL nr . 82 di n 1 f ebr uar i e 2012.
a) declaraia pe propria rspundere din care s rezulte c cellalt printe firesc sau, dup caz, o alt persoan dintre
cele prevzute la art. 8 alin. (2) din ordonana de urgen nu beneficiaz de indemnizaie sau de stimulent;
b) declaraia pe propria rspundere a persoanei ndreptite din care s reias c se ocup de creterea i ngrijirea
copilului i c acesta nu este ncredinat sau dat n plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau
ser vi ci u publ i c;
c) cer t i f i cat ul de ncadr ar e a copi l ul ui nt r - un gr ad de handi cap;
c^1) certificatul de ncadrare n grad de handicap a persoanei ndreptite;
- - - - - - - - - - -
Litera c^1) a alin. (9) al art. 6 a fost introdus de pct. 7 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL
OFI CI AL nr . 82 di n 1 f ebr uar i e 2012.
d) adeverina eliberat de medicul specialist privind certificarea naterii nainte de termen;
e) alte documente, dup caz, din care s rezulte ndeplinirea condiiilor de acordare a concediului i indemnizaiei
pentru creterea copilului, la solicitarea ageniilor teritoriale.
(10) Pentru cetenii strini sau apatrizi, componena familiei, filiaia copiilor i situaia lor juridic se dovedesc
cu documentele eliberate de autoritile din ara de origine i confirmate de autoritile romne sau, dup caz, cu
documentele eliberate de autoritile romne, precum i cu alte documente prevzute la alin. (4).
ART. 7
(1) Concediul pentru creterea copilului, prevzut la art. 2 alin. (1), art. 6 i 11 din ordonana de urgen, se acord
pe baz de cerere aprobat de ctre angajatorul la care i desfoar activitatea persoana ndreptit.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 1) al ar t . 7 a f ost modi f i cat de pct . 6 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(2) n situaia persoanelor ndreptite care realizeaz venituri din activiti independente sau agricole i care nu
lucreaz n baza unuicontract individual de munc, concediul reprezint ntreruperea/suspendarea activitii pe perioada de
pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, n cazul copilului cu handicap, n situaia
solicitrii drepturilor prevzute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonana de urgen.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 2) al ar t . 7 a f ost modi f i cat de pct . 6 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(3) Persoanele care frecventeaz cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de masterat i de doctorat
beneficiaz de indemnizaie pentru creterea copilului sau de drepturile prevzute la art. 31 alin. (1) i art. 32 alin. (1)
lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen indiferent dac ntrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada de
pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 sau 7 ani, n cazul copilului cu handicap.
- - - - - - - - - - -
Ar t . 7 a f ost modi f i cat de pct . 8 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1
f ebr uar i e 2012.
ART. 8
(1) n cazul n care persoana ndreptit, beneficiar a concediului i a indemnizaiei lunare pentru creterea
copilului sau, dup caz, a stimulentului de inserie, pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de un an sau 2 ani,
respectiv 3 ani, n cazul copilului cu handicap, nate n aceast perioad unul sau mai muli copii ori se produce o nou
situaie dintre cele prevzute la art. 8 alin. (2) din ordonana de urgen, aceasta, la finalizarea concediului sau, dup
caz, a dreptului la stimulentul de inserie, acordat pentru copilul anterior, opteaz, pe baza unei noi cereri, pentru unul
dintre drepturile prevzute la art. 2 alin. (1), respectiv art. 7 din ordonana de urgen. Pentru continuitatea acordrii
drepturilor, cererea trebuie s fie depus cu 60 de zile naintea mplinirii de ctre copilul anterior a vrstei de 1, 2 sau
3 ani, n cazul copilului cu handicap, sau n termen de maximum 30 de zile de la aceast dat. n cazul n care se depete
acest t er men, dr ept ur i l e vor f i acor dat e de l a dat a depuner i i cer er i i .
(1^1) n cazul prevzut la alin. (1), dac persoana ndreptit nu a ndeplinit pentru copilul nscut anterior
condiiile de acordare a concediului i a indemnizaiei pentru creterea copilului/stimulentului lunar sau stimulentului de
inserie, ns le ndeplinete pentru acest din urm copil, printele/persoana ndreptit care a beneficiat de concediul i
indemnizaia lunar pentru creterea copilului sau, dup caz, de stimulentul lunar/stimulentul de inserie poate opta pentru
ncetarea drepturilor menionate acordate pentru copilul anterior, cellalt printe/cealalt persoan ndreptit avnd
posibilitatea de a solicita drepturile pentru acest din urm copil.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 1^1) al ar t . 8 a f ost i nt r odus de pct . 9 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
82 di n 1 f ebr uar i e 2012.
-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro
(2) n situaia prevzut la alin. (1) se acord indemnizaia lunar pentru creterea copilului n cuantumul primit
anterior, prin utilizarea n calcul a indicatorului social de referin, denumit n continuare ISR, dup cum urmeaz:
a) nu mai mult de 6,8 ISR n cazul n care persoana opteaz pentru concediu i indemnizaia prevzute la art. 2 alin.
(1) lit. a) din ordonana de urgen;
b) nu mai mult de 2,4 ISR n cazul n care persoana opteaz pentru concediu i indemnizaia prevzute la art. 2 alin.
(1) lit. b) din ordonana de urgen
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 2) al ar t . 8 a f ost modi f i cat de pct . 10 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
82 di n 1 f ebr uar i e 2012.
(3) n cazul prevzut la alin. (1), dac cele 12 luni prevzute la art. 2 alin. (1) din ordonana de urgen sunt
constituite i din perioade n care persoana a realizat venituri supuse impozitului, atunci indemnizaia lunar pentru
creterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate n aceast perioad, inclusiv pe baza celor realizate n
perioadele prevzute la art. 2 alin. (5) i (6) din ordonana de urgen.
(4) n situaia prevzut la alin. (3), dac din calcul rezult un cuantum al indemnizaiei lunare pentru creterea
copilului mai mic dect cuantumul indemnizaiei primit anterior naterii celui din urm copil, atunci se acord indemnizaia
lunar pentru creterea copilului primit anterior, cu respectarea prevederilor alin. (2).
( 5) Abr ogat .
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 5) al ar t . 8 a f ost abr ogat de pct . 7 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
897 di n 28 decembr i e 2012.
(6) n situaia n care unul dintre prini se afl n concediul de maternitate prevzut de Ordonana de urgen a Guvernului nr.
158 2005 , aprobat cu modificri i completri prin Legea nr . 399/ 2006 , cu modificrile i completrile ulterioare, concediul
pentru creterea copilului i indemnizaiile lunare prevzute la art. 2 alin. (1)-(3) din ordonana de urgen se pot acorda
doar dup terminarea concediului de maternitate i nu mai devreme de a 43-a zi de la data naterii copilului.
- - - - - - - - - - -
Al i n. ( 6) al ar t . 8 a f ost modi f i cat de pct . 10 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
82 di n 1 f ebr uar i e 2012.
( 7) Abr ogat .
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 7) al ar t . 8 a f ost abr ogat de pct . 7 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
897 di n 28 decembr i e 2012.
( 8) Abr ogat .
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 8) al ar t . 8 a f ost abr ogat de pct . 7 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
897 di n 28 decembr i e 2012.
( 9) Abr ogat .
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 9) al ar t . 8 a f ost abr ogat de pct . 7 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
897 di n 28 decembr i e 2012.
ART. 9
(1) n situaia n care, dup alegerea opiunii de concediu de ctre persoana ndreptit, copilul/copiii este/sunt
ncadrat/ncadrai n grad de handicap, dreptul prevzut la art. 2 alin. (2) din ordonana de urgen se acord de la data
emiterii certificatului de ncadrare n grad de handicap, dac cererea este depus n termen de 60 de zile de la aceast
dat. Dac cererea este depus dup termenul menionat, dreptul se acord de la data depunerii cererii.
(2) n situaia n care, dup mplinirea vrstei de un an sau 2 ani, copilul, respectiv unul sau mai muli dintre copiii
rezultai din sarcini multiple, este ncadrat ntr-un grad de handicap, dreptul prevzut la art. 2 alin. (2) din ordonana de
urgen se acord de la data emiterii certificatului de ncadrare n grad de handicap, dac cererea este depus n termen de
60 de zile de la aceast dat. Dac cererea este depus dup termenul menionat, dreptul se acord de la data depunerii
cer er i i .
(3) n situaia n care unul dintre copiii rezultai n urma unei sarcini multiple este ncadrat ntr-un grad de
handicap pn la mplinirea de ctre acesta a vrstei de 3 ani, pentru acesta se continu concediul i plata indemnizaiei
pentru creterea copilului n cuantumul prevzut la art. 2 alin. (2) din ordonana de urgen. n cazul n care sunt
ncadrai n grad de handicap mai muli copii rezultai n urma unei sarcini multiple, pe lng indemnizaia pentru creterea
copilului n cuantumul prevzut la art. 2 alin. (2) din ordonana de urgen se va acorda i suma prevzut la art. 5 din
ordonana de urgen, n raport cu numrul copiilor.
- - - - - - - - - -
Ar t . 9 a f ost modi f i cat de pct . 11 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1
f ebr uar i e 2012.
CAP. I I I
Concediul fr plat pentru creterea copilului
ART. 10
Persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru creterea copilului i a indemnizaiei lunare prevzute la
art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonana de urgen pot beneficia, dup mplinirea de ctre copil, cu excepia copilului cu
handicap, a vrstei de un an, de concediul fr plat prevzut la art. 6 din ordonana de urgen.
- - - - - - - - - -
Ar t . 10 a f ost modi f i cat de pct . 12 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1
f ebr uar i e 2012.
ART. 11
Concediul fr plata indemnizaiei pentru creterea copilului prevzut la art. 6 din ordonana de urgen se acord de
ctre angajator pe baz de cerere, nsoit de copia livretului de familie sau a certificatului de natere al copilului i,
dup caz, de actele doveditoare privind situaia juridic a copilului fa de persoana ndreptit.
- - - - - - - - - -
Ar t . 11 a f ost modi f i cat de pct . 8 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 897 din
28 decembr i e 2012.
CAP. I V
Stimulentul de inserie
ART. 12
(1) Stimulentul de inserie prevzut la art. 7 alin. (1) din ordonana de urgen se acord lunar persoanelor
-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro
ndreptite care au optat pentru acordarea concediului pentru creterea copilului i a indemnizaiei lunare prevzute la
art. 2 alin. (1) din ordonana de urgen, dac acestea realizeaz venituri supuse impozitului, dup cum urmeaz:
a) nainte de mplinirea de ctre copil a vrstei de un an, n situaia prevzut la art. 2 alin. (1) lit. a) din
ordonana de urgen;
b) dup mplinirea de ctre copil a vrstei de un an, n situaia prevzut la art. 2 alin (1) lit. b) din ordonana de
urgen.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 1) al ar t . 12 a f ost modi f i cat de pct . 9 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(2) Acordarea indemnizaiei pentru creterea copilului sau, dup caz, a stimulentului de inserie se face la cererea
scris a persoanei ndreptite, ori de cte ori aceasta solicit, cu respectarea condiiilor prevzute de ordonana de
urgen.
(3) Dac persoana ndreptit care a optat pentru concediul prevzut la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonana de
urgen, n perioada n care beneficiaz de stimulentul de inserie, solicit acordarea concediului fr plat prevzut la
art. 6 din ordonana de urgen, nu mai beneficiaz de stimulentul de inserie la reluarea realizrii de venituri supuse
i mpozi t ul ui .
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 3) al ar t . 12 a f ost modi f i cat de pct . 9 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(4) n situaia prevzut la art. 4^1 alin. (1) i (2), dac solicitarea concediului de cel puin o lun se produce n
ultima lun nainte de mplinirea de ctre copil a vrstei de un an, stimulentul de inserie se acord ncepnd cu mplinirea
de ctre copil a vrstei de un an persoanei ndreptite care a solicitat iniial dreptul, dac aceasta realizeaz venituri
pr of esi onal e, cu r espect ar ea pr eveder i l or ar t . 7 al i n. ( 1) .
- - - - - - - - - - -
Al i n. ( 4) al ar t . 12 a f ost i nt r odus de pct . 13 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
82 di n 1 f ebr uar i e 2012.
(5) n situaia prevzut la art. 4^1 alin. (1) i (2), dac solicitarea concediului de cel puin o lun se produce n
ultima lun nainte de mplinirea de ctre copil a vrstei de 2 ani, stimulentul de inserie nu se mai acord.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 5) al ar t . 12 a f ost i nt r odus de pct . 10 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(6) n cazul n care persoana ndreptit care a solicitat concediul prevzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonana
de urgen realizeaz venituri profesionale nainte de mplinirea de ctre copil a vrstei de un an, stimulentul de inserie
se va acorda numai dup mplinirea de ctre copil a vrstei de un an.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 6) al ar t . 12 a f ost i nt r odus de pct . 10 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(7) n situaia n care unul dintre prini se afl n plata stimulentului de inserie acordat n condiiile alin. (1)
lit. a) i cellalt printe se afl ntr-o situaie de natur a genera un nou concediu pentru creterea copilului,
stimulentul de inserie se acord pn la mplinirea de ctre copilul anterior a vrstei de 2 ani.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 7) al ar t . 12 a f ost i nt r odus de pct . 10 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(8) n situaia n care unul dintre prini se afl n plata stimulentului de inserie acordat n condiiile alin. (1)
lit. b) i cellalt printe se afl ntr-o situaie de natur a genera un nou concediu pentru creterea copilului, plata
stimulentului de inserie se suspend i se acord indemnizaia pentru creterea copilului, cu respectarea prevederilor art.
8, majorat cu suma prevzut la art. 9 alin. (4) din ordonana de urgen.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 8) al ar t . 12 a f ost i nt r odus de pct . 10 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
ART. 13
(1) Stimulentul de inserie se acord pe baz de cerere, semnat de persoana ndreptit, nsoit de dovada eliberat
de angajator sau, dup caz, de alte documente eliberate de autoritile competente ori de declaraia pe propria rspundere
din care s rezulte c aceasta realizeaz sau urmeaz s realizeze venituri supuse impozitului.
(2) n situaia stabilirii dreptului la stimulentul de inserie pentru persoana care beneficiaz de concediul pentru
creterea copilului i indemnizaia lunar prevzut la art. 2 alin. (1) din ordonana de urgen, cererea de acordare va fi
nsoit numai de documentele prevzute la alin. (1).
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 2) al ar t . 13 a f ost i nt r odus de pct . 11 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(3) n situaia stabilirii dreptului la stimulentul de inserie pentru persoana care dei are dreptul nu solicit
acordarea concediului pentru creterea copilului i a indemnizaiei lunare prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din
ordonana de urgen, cererea este nsoit de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevzute la
ar t . 6.
CAP. V
Abr ogat .
- - - - - - - - - -
Cap. V a f ost abr ogat de pct . 14 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1
f ebr uar i e 2012.
ART. 14
Abr ogat .
- - - - - - - - -
Ar t . 14 a f ost abr ogat de pct . 14 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1
f ebr uar i e 2012.
ART. 15
Abr ogat .
- - - - - - - - -
Ar t . 15 a f ost abr ogat de pct . 14 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1
-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro
f ebr uar i e 2012.
ART. 16
Abr ogat .
- - - - - - - - -
Ar t . 16 a f ost abr ogat de pct . 14 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1
f ebr uar i e 2012.
CAP. VI
Stabilirea i plata indemnizaiilor lunare pentru creterea copilului, a stimulentului de inserie i a sprijinului
l unar
- - - - - - - - - -
Ti t l ul cap. VI a f ost modi f i cat de pct . 15 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 82
di n 1 f ebr uar i e 2012.
ART. 17
Drepturile prevzute de ordonana de urgen pot fi solicitate de ctre persoana ndreptit sau, dup caz, de
reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, mputernicit prin procur.
ART. 18
(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevzute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) i (2), art. 11, art. 31
alin. (1) i (2) i la art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen se completeaz de ctre
persoanele ndreptite, reprezentanii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 1.
- - - - - - - - -
Al i n. ( 1) al ar t . 18 a f ost modi f i cat de pct . 16 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
82 di n 1 f ebr uar i e 2012.
(2) Majorarea prevzut la art. 9 alin. (4) din ordonana de urgen se acord de la data naterii copilului, la
solicitarea scris a persoanei ndreptite, nsoit de copia certificatului de natere al copilului, depus la primrie sau
la agenia teritorial n a crei raz domiciliaz, nu mai trziu de data la care primul copil mplinete vrsta legal de
ncet ar e a concedi ul ui .
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 2) al ar t . 18 a f ost modi f i cat de pct . 12 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(3) Pentru situaia prevzut la art. 6 alin. (5) lit. a), adeverina se completeaz potrivit modelului prevzut n
anexa nr . 2.
(4) n aplicarea prevederilor art. 8 alin. (4) din ordonana de urgen, printele supravieuitor trebuie s depun
cer er ea n t er men de 60 de zi l e de l a dat a decesul ui nr egi st r at n cer t i f i cat ul const at at or de deces, cu r espect ar ea
prevederilor art. 14 alin. (1) din ordonana de urgen.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 4) al ar t . 18 a f ost i nt r odus de pct . 17 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
82 di n 1 f ebr uar i e 2012.
(5) n cazul n care printele supravieuitor dorete schimbarea opiunii de acordare a dreptului, acesta depune cererea
nsoit de documentele justificative care s ateste ndeplinirea condiiilor de acordare.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 5) al ar t . 18 a f ost i nt r odus de pct . 17 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
82 di n 1 f ebr uar i e 2012.
ART. 19
(1) Cererile prevzute la art. 18 alin. (1) i (2), nsoite de documentele justificative depuse de persoanele
ndreptite la primria unitii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza creia solicitantul i are domiciliul sau
reedina, se transmit de ctre primar ageniei teritoriale pe baz de borderou, n termenul prevzut la art. 14 alin. (2)
din ordonana de urgen. Modelul de borderou este prevzut n anexa nr. 3.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 1) al ar t . 19 a f ost modi f i cat de pct . 18 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
82 di n 1 f ebr uar i e 2012.
(2) Primriile au obligaia s verifice documentaia depus de solicitani i s transmit ageniilor teritoriale
dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunztoare dreptului solicitat.
(3) Cererile prevzute la art. 18 alin. (1) i (2) sunt certificate, prin semntur i tampil, de ctre primar sau,
dup caz, de ctre persoana mputernicit de acesta.
ART. 20
(1) Solicitarea drepturilor prevzute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) i (2), art. 11, art. 31 alin. (1) i
(2) i la art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen se soluioneaz prin decizie scris emis de
directorul executiv al ageniei teritoriale, n termenul prevzut la art. 14 alin. (3) din ordonana de urgen.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 1) al ar t . 20 a f ost modi f i cat de pct . 19 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
82 di n 1 f ebr uar i e 2012.
(2) Decizia prevzut la alin. (1) se comunic solicitantului n termen de 5 zile lucrtoare de la data emiterii, direct
sau prin pot.
(3) Datele cuprinse n cererea privind acordarea drepturilor prevzute de ordonana de urgen, nsoit de actele
doveditoare, sunt supuse confidenialitii. Acestea vor putea fi folosite numai n scopul stabilirii dreptului la concediu
i indemnizaie lunar, stimulent de inserie sau alocaie de stat pentru copii i al ntocmirii unor situaii statistice.
(4) Deciziile prevzute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin ordin al preedintelui Ageniei
Naionale pentru Pli i Inspecie Social, denumit n continuare Agenie.
- - - - - - - - - - -
Al i n. ( 4) al ar t . 20 a f ost modi f i cat de art. IV din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1
f ebr uar i e 2012, pr i n nl ocui r ea unor t er meni .
ART. 21
(1) La stabilirea bazei de calcul al indemnizaiei pentru creterea copilului se iau n considerare toate veniturile
realizate de persoana ndreptit, obinute n condiiile art. 3 din ordonana de urgen, precum i veniturile aferente
perioadelor asimilate prevzute la art. 2 alin. (5) i (6) din ordonana de urgen.
(2) Cuantumul indemnizaiei pentru creterea copilului se calculeaz prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul
st abi l i t e pot r i vi t al i n. ( 1) .
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 2) al ar t . 21 a f ost modi f i cat de pct . 13 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(3) Pentru luna n care s-a nscut copilul se ia n calcul venitul cuvenit n luna respectiv, cu respectarea
prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonana de urgen.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 3) al ar t . 21 a f ost modi f i cat de pct . 20 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
82 di n 1 f ebr uar i e 2012.
(4) n situaia n care cele 12 luni anterioare datei naterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate
prevzute la art. 2 alin. (5) din ordonana de urgen, fr venituri aferente acestora, cuantumul indemnizaiei pentru
creterea copilului este de 600 lei. Dac persoana realizeaz venituri o perioad de cteva luni n interiorul celor 12 luni,
baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaiei pentru creterea copilului este reprezentat de suma total a
veniturilor realizate n aceste luni, mprit la 12.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 4) al ar t . 21 a f ost modi f i cat de pct . 20 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
82 di n 1 f ebr uar i e 2012.
(5) Dac din calculul indemnizaiei pentru creterea copilului potrivit prevederilor alin. (2) rezult un cuantum mai
mic de 1,2 ISR, se acord 1,2 ISR.
- - - - - - - - - - -
Al i n. ( 5) al ar t . 21 a f ost modi f i cat de pct . 20 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
82 di n 1 f ebr uar i e 2012.
ART. 22
(1) n situaia persoanelor care realizeaz venituri din activiti independente sau agricole, cuantumul indemnizaiei
pentru creterea copilului se recalculeaz n baza dovezilor eliberate de organele competente privind veniturile efectiv
realizate n perioada pentru care s-a luat n calcul venitul estimat n vederea plii anticipate a impozitului sau, dup
caz, pentru care s-a completat declaraia pe propria rspundere.
(2) Dovada prevzut la alin. (1) se transmite de ctre persoana beneficiar la agenia teritorial, n termen de 30 de
zi l e de l a comuni car e.
(3) Dac din recalculare rezult un cuantum mai mare al indemnizaiei pentru creterea copilului fa de cel stabilit
iniial, diferena de cuantum se acord pentru toat perioada de la data stabilirii dreptului.
(4) Dac din recalculare rezult un cuantum mai mic al indemnizaiei pentru creterea copilului fa de cel stabilit
iniial, diferena de cuantum, stabilit de la data acordrii, se recupereaz de la beneficiar.
(5) n vederea verificrii veniturilor din activiti independente sau agricole, agenia teritorial poate solicita
direciei generale a finanelor publice din jude, respectiv municipiul Bucureti situaia privind veniturile realizate
efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizaiei prevzute la art. 2 din ordonana de urgen.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 5) al ar t . 22 a f ost i nt r odus de pct . 14 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(6) n situaia n care persoana beneficiar nu transmite n termenul prevzut la alin. (2) dovada prevzut la alin.
(1), pe baza situaiei transmise de direcia general a finanelor publice, agenia teritorial este ndreptit s modifice
cuantumul indemnizaiei.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 6) al ar t . 22 a f ost i nt r odus de pct . 14 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
ART. 23
(1) Dreptul reprezentnd indemnizaia pentru creterea copilului se cuvine dup cum urmeaz:
a) ncepnd cu ziua urmtoare celei n care nceteaz, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a
43-a zi de la data naterii copilului, indiferent de persoana ndreptit care solicit dreptul, dac cererea este depus n
termen de 60 de zile lucrtoare de la acea dat;
b) ncepnd cu data naterii copilului, dac cererea este depus n termen de 60 de zile lucrtoare de la acea dat, n
cazul persoanelor care nu ndeplinesc condiiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate i a
indemnizaiei aferente;
c) ncepnd cu data adopiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau ncredinrii, dac cererea este depus n termen
de 60 de zile lucrtoare de la data la care s-au aprobat ori, dup caz, s-au instituit msurile de protecie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaii, inclusiv pentru cazul n care cererea a fost depus
peste termenele prevzute la lit. a), b) i c);
e) ncepnd cu ziua urmtoare celei n care beneficiarul stimulentului de inserie nu mai realizeaz venituri supuse
impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, i solicit revenirea n concediul pentru creterea copilului,
dac cererea este depus n termen de 30 de zile de la aceast dat.
(2) Indemnizaia pentru creterea copilului se acord de la datele prevzute la alin. (1) lit. a)-d), dar nu mai devreme
de data la care s-a aprobat concediul pentru creterea copilului ori a ncetat realizarea de venituri supuse impozitului.
(3) Drepturile prevzute la art. 31 i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen se acord
cu respectarea termenelor prevzute la art. 35 din ordonana de urgen.
- - - - - - - - - - -
Al i n. ( 3) al ar t . 23 a f ost i nt r odus de pct . 21 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
82 di n 1 f ebr uar i e 2012.
ART. 24
Dreptul reprezentnd stimulentul de inserie se cuvine dup cum urmeaz:
a) ncepnd cu ziua urmtoare celei n care persoana ndreptit i reia activitatea profesional i realizeaz
venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dac cererea este depus n termen de 60 de zile
lucrtoare de la acea dat;
b) de la data naterii copilului, dac cererea este depus n termen de 60 de zile lucrtoare de la acea dat, n cazul
persoanelor care nu ndeplinesc condiiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate i a indemnizaiei
aferente, cu excepia persoanelor prevzute la art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonana de urgen;
- - - - - - - - - -
Lit. b) a art. 24 a fost modificat de pct. 15 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
c) de la data adopiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau ncredinrii, dac cererea este depus n termen de 60
de zile lucrtoare de la data la care s-au aprobat ori, dup caz, s-au instituit msurile de protecie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaii, inclusiv pentru cazul n care cererea a fost depus
peste termenele prevzute la lit. a), b) i c);
e) ncepnd cu ziua urmtoare celei n care beneficiarul indemnizaiei pentru creterea copilului realizeaz venituri
supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, i plata acesteia se suspend, dac cererea este depus n
termen de 30 de zile de la aceast dat.
-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro
ART. 25
Pe perioada acordrii indemnizaiei pentru creterea copilului, plata pensiei de invaliditate i a venitului de
completare, acordate potrivit legii, nu se suspend.
ART. 26
(1) Plata indemnizaiei lunare pentru creterea copilului, a stimulentului de inserie i a drepturilor prevzute la
art. 31 alin. (2) i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen se efectueaz ncepnd cu luna
urmtoare aprobrii cererii prin decizie a directorului executiv al ageniei teritoriale.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 1) al ar t . 26 a f ost modi f i cat de pct . 16 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(2) Cuantumul indemnizaiei lunare pentru creterea copilului i al stimulentului aferent fraciunilor de lun se
stabilete proporional, n funcie de numrul zilelor calendaristice din luna respectiv pentru care acestea se cuvin i se
acord.
ART. 27
Plata drepturilor prevzute de ordonana de urgen se efectueaz lunar, prin mandat potal, la domiciliul persoanei
ndreptite, al reprezentantului legal sau al mandatarului acestora ori, la cererea acestora, n cont deschis la o unitate
bancar.
ART. 28
(1) Ageniile teritoriale solicit Ageniei creditele bugetare corespunztoare drepturilor prevzute de ordonana de
urgen, pn cel trziu la data de 15 a fiecrei luni.
(2) Agenia solicit Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale creditele bugetare prevzute la alin. (1),
centralizate la nivelul ntregii ri, pn cel trziu la data de 20 a fiecrei luni.
ART. 29
(1) n aplicarea prevederilor art. 16 i 17 din ordonana de urgen, autoritile competente au obligaia de a
transmite ageniilor teritoriale lunar, pn la data de 5 a fiecrei luni, tabelul nominal cu persoanele aflate n situaii
de natur a genera ncetarea sau suspendarea drepturilor prevzute de ordonana de urgen, precum i data la care acestea
s-au produs, inclusiv pentru cele prevzute la art. 36 i 37 din ordonana de urgen.
- - - - - - - - - - -
Al i n. ( 1) al ar t . 29 a f ost modi f i cat de pct . 23 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
82 di n 1 f ebr uar i e 2012.
(2) Autoritile prevzute la alin. (1) sunt urmtoarele:
a) primria, pentru situaiile prevzute la art. 16 alin. (1) lit. b) i alin. (2) lit. g), precum i la art. 17 alin.
(1) lit. c) din ordonana de urgen, precum i pentru orice modificri cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de
venituri supuse impozitului pe venit de ctre beneficiari, de natur a genera ncetarea sau suspendarea drepturilor prevzute
de ordonana de urgen;
b) direcia general de asisten social i protecia copilului, pentru situaiile prevzute la art. 16 alin. (2) lit.
a)-d) i f) din ordonana de urgen;
c) inspectoratul judeean de poliie, pentru situaiile prevzute la art. 16 alin. (2) lit. e) din ordonana de
urgen.
ART. 30
(1) n cazul n care 3 luni consecutiv se nregistreaz mandate potale returnate, plata drepturilor prevzute n
ordonana de urgen se suspend, urmnd ca agenia teritorial s verifice cauzele care au condus la aceast situaie.
(2) Dup verificarea prevzut la alin. (1), plata drepturilor se reia, inclusiv cu plata drepturilor restante, din
oficiu, n situaia n care se constat c nu este culpa persoanei ndreptite sau, dup caz, la cererea persoanei
ndreptite, dac sunt meninute condiiile de acordare.
ART. 31
n cazul n care persoana beneficiar de drepturile prevzute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 i art. 32 alin. (1) lit.
c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen i schimb domiciliul ori, dup caz, reedina n alt unitate/subdiviziune
administrativ-teritorial dect cea de domiciliu sau de reedin, agenia teritorial pltitoare a acestor drepturi, la
solicitarea acesteia, are obligaia de a transfera cererea i actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului,
nsoite de situaia privind data pn la care s-a efectuat plata drepturilor i sumele restante, ageniei teritoriale n a
crei raz beneficiarul i-a stabilit noul domiciliu ori, dup caz, reedina.
- - - - - - - - - -
Ar t . 31 a f ost modi f i cat de pct . 17 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 897 din
28 decembr i e 2012.
ART. 32
(1) Suspendarea plii/ncetarea drepturilor/ Reluarea plii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevzute
la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen se face prin decizie
scris a directorului executiv al ageniei teritoriale, care se comunic beneficiarului n termen de 15 zile lucrtoare.
Modelele deciziilor se aprob prin decizie a directorului general al Ageniei.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 1) al ar t . 32 a f ost modi f i cat de pct . 18 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(2) n situaia n care persoana ndreptit realizeaz venituri supuse impozitului pe venit, are obligaia de a
comunica aceasta n condiiile art. 19 din ordonana de urgen. Pentru respectarea prevederilor art. 19 din ordonana de
urgen, angajatorul are obligaia de a comunica ageniei teritoriale faptul c persoana ndreptit i-a reluat activitatea
n termen de 5 zile de la aceast dat.
- - - - - - - - - - -
Ar t . 32 a f ost modi f i cat de pct . 25 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1
f ebr uar i e 2012.
CAP. VI I
Dispoziii finale
ART. 33
(1) n vederea asigurrii n sistemul asigurrilor sociale de sntate a persoanelor beneficiare de drepturile prevzute
la art. 2 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (1) i art. 31 alin. (1) i (2) din ordonana de urgen, ageniile teritoriale au
obligaia de a vira lunar caselor de asigurri de sntate teritoriale contribuia individual de asigurri sociale de
sntate i de a transmite tabelul nominal privind persoanele beneficiare.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 1) al ar t . 33 a f ost modi f i cat de pct . 26 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
82 di n 1 f ebr uar i e 2012.
(2) Ageniile teritoriale transmit Ageniei, pn la data de 15 a fiecrei luni pentru luna anterioar, fundamentarea
creditelor necesare pentru plata contribuiei de asigurri sociale de sntate pentru persoanele beneficiare.
(3) Agenia solicit Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale creditele bugetare prevzute la alin. (2)
-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro
centralizate la nivelul ntregii ri pn cel trziu la data de 20 a fiecrei luni.
ART. 34
(1) Persoanele ndreptite care se afl n concediul fr plat prevzut la art. 6 alin. (1) din ordonana de urgen
au obligaia s comunice n scris ageniei teritoriale aceast opiune, pentru a se putea plti contribuia individual de
asigurri sociale de sntate prevzut la art. 33 alin. (1).
(2) Comunicarea va fi nsoit n mod obligatoriu de adeverina de la angajator c persoana se afl n concediu fr
plat sau, dup caz, de declaraia pe propria rspundere c nu realizeaz venituri supuse impozitului, precum i de orice
alte documente solicitate de agenia teritorial.
(3) Pentru persoanele prevzute la alin. (1) plata contribuiei de asigurri sociale de sntate se efectueaz ncepnd
cu luna transmiterii comunicrii.
(4) Pentru persoanele prevzute la alin. (1) care nu comunic datele menionate, plata contribuiei de asigurri sociale
de sntate nu poate fi efectuat pn la comunicare.
ART. 35
Pentru persoanele prevzute la art. 33 i 34, ageniile teritoriale au obligaia lunar s vireze contribuia individual
de asigurri sociale de sntate i s depun pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se datoreaz
contribuiile Declaraia privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a
persoanelor asigurate. Modalitatea de depunere a declaraiei este stabilit prin Hotrrea Guvernului nr. 1.397/2010 pr i vi nd model ul ,
coninutul, modalitatea de depunere i de gestionare a "Declaraiei privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale,
impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate".
ART. 36
(1) Perioada n care se beneficiaz de indemnizaie pentru creterea copilului constituie perioad asimilat stagiului
de cotizare n sistemul public de pensii, precum i n sistemul asigurrilor sociale de omaj.
(2) n vederea nregistrrii n sistemul public de pensii i n sistemul asigurrilor sociale de omaj a perioadelor
asimilate prevzute la alin. (1), ageniile teritoriale au obligaia de a depune lunar la casa teritorial de pensii, precum
i la agenia teritorial pentru ocuparea forei de munc, n termenul i n condiiile stabilite de lege, Declaraia privind
obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate.
(3) n situaia prevzut la art. 17, reprezentantul legal al persoanei ndreptite lipsite de capacitate deplin de
exerciiu al drepturilor civile este doar primitorul drepturilor, acestuia nefiindu-i aplicabile prevederile alin. (1) i
(2), respectiv ale art. 21 i 22 din ordonana de urgen.
ART. 37
Persoanele care doresc s schimbe modalitatea de plat pentru care au optat iniial au obligaia s comunice n scris
aceast nou opiune de plat ageniei teritoriale. Agenia teritorial va solicita beneficiarului documentele justificative
necesare pentru noua opiune.
ART. 38
(1) Persoanele care i desfoar activitatea n ministerele i instituiile din sectorul de aprare, ordine public i
siguran naional beneficiaz de concediu i de indemnizaie pentru creterea copilului acordate prin aceste instituii.
( 2) Pr eveder i l e al i n. ( 1) sunt apl i cabi l e t ut ur or cat egor i i l or de per sonal .
(3) n situaia n care n perioada concediului pentru creterea copilului i a indemnizaiei aferente raportul de munc
sau de serviciu al persoanelor prevzute la alin. (1) nceteaz, plata indemnizaiei se asigur, prin ageniile teritoriale,
pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de 1 an sau, dup caz, 2 ani, respectiv 3 ani n cazul copilului cu handicap.
(4) n situaia prevzut la alin. (3), instituiile din sectorul de aprare, ordine public i siguran naional au
obligaia s transmit ageniilor teritoriale n a cror raz teritorial domiciliaz persoana beneficiar cererea i
document el e dovedi t oar e al e acest ei a car e au st at l a baza st abi l i r i i dr ept ul ui .
(5) Instituiile din sectorul de aprare, ordine public i siguran naional au obligaia s transmit trimestrial
Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale situaia privind numrul de beneficiari i sumele pltite cu acest
t i t l u.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 5) al ar t . 38 a f ost i nt r odus de pct . 19 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(6) Situaia prevzut la alin. (5) se va trimite pn la data de 15 a lunii urmtoare celei n care s-a ncheiat
t r i mest r ul .
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 6) al ar t . 38 a f ost i nt r odus de pct . 19 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL OFICIAL
nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
ART. 38^1
(1) Pentru meninerea dreptului la indemnizaie, stimulent de inserie sau a celor prevzute la art. 31 alin. (1) i (2)
i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) din ordonana de urgen, n condiiile art. 38 din ordonana de urgen, beneficiarii cu
drepturi stabilite de cel puin 6 luni au ndatorirea s i achite obligaiile legale fa de bugetul local pentru bunurile
pe care le dein n proprietate, conform prevederilor Codului fiscal.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 1) al ar t . 38^1 a f ost modi f i cat de pct . 20 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL
OFI CI AL nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(2) Obligaiile legale prevzute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit. a)-c) din Codul fiscal i se
datoreaz bugetelor locale ale comunelor, oraelor, municipiilor, respectiv sectoarelor municipiului Bucureti.
(2^1) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele singure care au n ngrijire i n cretere copii i care
beneficiaz de drepturile prevzute la art. 2, 7, 31 i 32 din ordonana de urgen.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 2^1) al ar t . 38^1 a f ost i nt r odus de pct . 21 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL
OFI CI AL nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(2^2) n situaia n care se constat c obligaia prevzut la alin. (1) nu a fost ndeplinit n termenul prevzut la
art. 38 alin. (3) din ordonana de urgen, acordarea indemnizaiei se prelungete cu nc dou luni, urmnd ca dup acest
termen plata s fie suspendat n condiiile art. 38 alin. (6) din ordonana de urgen.
- - - - - - - - - -
Al i n. ( 2^2) al ar t . 38^1 a f ost i nt r odus de pct . 21 al art. III din HOTRREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 , publicat n MONITORUL
OFI CI AL nr . 897 di n 28 decembr i e 2012.
(3) n situaia n care n perioada de suspendare prevzut la art. 38 alin. (4) din ordonana de urgen dreptul
nceteaz n condiiile art. 16 alin. (1) i art. 17 alin. (1) din ordonana de urgen, iar persoana ndreptit aduce n
aceast perioad dovada prin care se confirm plata obligaiilor legale fa de bugetul local, plata drepturilor se face
numai pentru perioada cuprins ntre data suspendrii drepturilor i data ncetrii acordrii acestora.
(4) Beneficiarii de indemnizaie sau stimulent de inserie care au n proprietate bunuri aflate n alt
unitate/subdiviziune administrativ-teritorial dect cea n care s-au stabilit drepturile au obligaia ca, pn la data de 20
ianuarie a fiecrui an, s prezinte la autoritatea public local unde s-a stabilit dreptul copia certificatului de atestare
fiscal eliberat de organul fiscal competent al autoritii administraiei publice locale n a crei raz teritorial se afl
bunurile impozabile sau taxabile, prin care se face dovada achitrii obligaiilor legale ctre bugetele locale pentru anul
ant er i or .
-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro
(5) Modelul tabelului centralizator prevzut la art. 38 alin. (2) din ordonana de urgen, cuprinznd beneficiarii
drepturilor prevzute la art. 2, 7, art. 31 alin. (1) i (2) i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) din ordonana de urgen, se
stabilete prin decizie a directorului general al Ageniei i se comunic att ageniilor teritoriale, ct i primarilor.
- - - - - - - - - - - -
Ar t . 38^1 a f ost i nt r odus de pct . 27 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1
f ebr uar i e 2012.
ART. 38^2
Drepturile stabilite n condiiile ar t . 12- 14 di n Legea nr . 448/ 2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, anterior intrrii n vigoare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
124 2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea de beneficii de asisten social,
se menin pn la stabilirea prin decizie a directorului executiv al ageniei teritoriale a drepturilor prevzute de art. 31
alin. (1) i (2) i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) din ordonana de urgen, dar nu mai trziu de 31 martie 2012.
- - - - - - - - - - -
Ar t . 38^2 a f ost i nt r odus de pct . 27 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1
f ebr uar i e 2012.
ART. 38^3
Prevederile art. 18 alin. (4) i (5) i art. 38^1 se aplic n mod corespunztor n situaia stabilirii drepturilor la
indemnizaia pentru creterea copilului, respectiv la stimulentul lunar, prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148 2005 ,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr . 7/ 2007 , cu modificrile i completrile ulterioare.
- - - - - - - - - - -
Ar t . 38^3 a f ost i nt r odus de pct . 27 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1
f ebr uar i e 2012.
ART. 38^4
n situaia n care drepturile de alocaie de stat pentru copii se solicit n acelai timp cu dreptul de indemnizaie
pentru creterea copilului, respectiv de stimulent de inserie, se va utiliza formularul de cerere prevzut n anexa nr. 1.
- - - - - - - - - - -
Ar t . 38^4 a f ost i nt r odus de pct . 27 al art. II din HOTRREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1
f ebr uar i e 2012.
ART. 39
n aplicarea prezentelor norme metodologice, precum i pentru reglementarea unor situaii care pot s apar pe parcursul
aplicrii n acelai timp a prevederilor ordonanei de urgen, precum i a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 148/2005 ,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr . 7/ 2007 , cu modificrile i completrile ulterioare, Ministerul Muncii,
Familiei i Proteciei Sociale poate emite instruciuni sau precizri, n limitele legii, care se aprob prin ordin al
ministrului muncii, familiei i proteciei sociale.
ART. 40
Anexele nr. 1-3 fac parte integrant din prezentele norme metodologice.
ANEXA 1

[Stema] MINISTERUL MUNCII, AGENIA NAIONAL


Romniei FAMILIEI I PENTRU PLI I
PROTECIEI SOCIALE INSPECIE SOCIAL

CERTIFICARE PRIMAR CERERE


(L.S.) pentru
acordarea indemnizaiei de cretere a
copilului/stimulentului de inserie/
indemnizaiei lunare/ sprijinului
lunar i alocaiei de stat pentru copii
Doamn/Domnule director al A.J.P.I.S.
Subsemnat ul

A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI


-------------------------------------
Nume

Prenume

Cetenie [] Romn sau [] (ara) ...................

CNP Act identitate*) Seria Nr

eliberat de la data de

(z z l l a a)

*) Pentru cetenii romni: *)Pentru cetenii strini


BI - buletin de identitate sau apatrizi:
CI - carte de identitate PST - permis de edere temporar
P - paaport PSTL - permis de edere pe termen lung
CIP - carte de identitate provizorie DI - document de identitate
CR - carte de reziden
CRP - carte de reziden permanent

A2. ADRESA DIN DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI:


---------------------------------------------------------
Strada

Nr. Bl. Sc. Apart. Sector

Localitatea Jude
-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

A3. SOLICITANTUL ARE REEDINA (locul de edere obinuit) N AFARA ROMNIEI:


----------------------------------------------------------------------------
[] NU [] DA, n localitatea _____________________ ara ___________

A4. ADRESA DE REEDIN SAU CORESPONDENT A SOLICITANTULUI:


----------------------------------------------------------
Strada

Nr. Bl. Sc. Apart. Sector

Localitatea Jude

A5. DATE DE CONTACT: Telefon


-------------------
Mobil Fax

E-mail

A6. STAREA CIVIL A SOLICITANTULUI: [] Cstorit() [] Divorat()


----------------------------------
[] Desprit n fapt [] Necstorit() [] Vduv() [] Uniune
consensual

A7. SITUAIA COLAR A SOLICITANTULUI/ PERSOANEI NDREPTITE


-------------------------------------------------------------
[] Fr studii [] Generale [] Medii [] Superioare

A8. DAC SOLICITANTUL ESTE PERSOAN CU DIZABILITATE:


---------------------------------------------------
[] NU [] DA (se vor ataa actele doveditoare: mandat potal/
extras de cont/decizie/adeverin, etc.)

B. N CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE, SOLICITANTUL POATE FI:


---------------------------------------------------------------
[] Persoan ndreptit
[] Reprezentant legal al persoanei ndreptite
[] Mandatar al persoanei ndreptite

Pent r u

C1. DATE PERSONALE ALE PERSOANEI NDREPTITE*)


-----------------------------------------------
Nume

Prenume

Cetenie [] Romn sau [] (ara) ...................

CNP Act identitate*) Seria Nr

eliberat de la data de

(z z l l a a)

*) Pentru cetenii romni: *)Pentru cetenii strini


BI - buletin de identitate sau apatrizi:
CI - carte de identitate PST - permis de edere temporar
P - paaport PSTL - permis de edere pe termen lung
CIP - carte de identitate provizorie DI - document de identitate
CR - carte de reziden
CRP - carte de reziden permanent

C2. ADRESA DIN DOCUMENTUL DE IDENTITATE ALE PERSOANEI NDREPTITE*):


-------------------------------------------------------------------
Strada

Nr. Bl. Sc. Apart. Sector

Localitatea Jude

C3. PERSOANA NDREPTIT ARE REEDINA N AFARA ROMNIEI*):


-----------------------------------------------------------
[] NU [] DA, n localitatea _____________________ ara ___________

-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro
C4. ADRESA DE REEDIN SAU CORESPONDEN ALE PERSOANEI NDREPTITE*):
---------------------------------------------------------------------
Strada

Nr. Bl. Sc. Apart. Sector

Localitatea Jude

C5. DATE DE CONTACT*): Telefon


-------------------
Mobil Fax

E-mail

C6. STAREA CIVIL*): [] Cstorit() [] Divorat()


-------------------
[] Desprit n fapt [] Necstorit() [] Vduv() [] Uniune
consensual

C7. SITUAIA COLAR*):


---------------------
[] Fr studii [] Generale [] Medii [] Superioare

C8. DAC ESTE PERSOAN CU DIZABILITATE*):


---------------------------------------
[] NU [] DA (se vor ataa actele doveditoare: mandat potal/
extras de cont/decizie/adeverin, etc.)

D1. SITUAIA PROFESIONAL A SOLICITANTULUI/PERSOANEI NDREPTITE


-----------------------------------------------------------------
[] Elev*) [] Student*) [] Lucrtor agricol*) [] Independent*)

[] Salariat*) [] omer*) [] Lucrtor []) Pensionar*)
ocazional
[] Fr loc de [] Casnic() [] Altele ...............................
de munc

*) Se vor ataa adeverine, dup caz, de la unitatea colar, angajator,
organe competente

D2. DAC LUCREAZ N AFARA ROMNIEI? [] NU [] DA
------------------------------------
D3. DAC A LUCRAT N ULTIMELE 12 LUNI, ANTERIOR DATEI NATERII COPILULUI*)?
--------------------------------------------------------------------------
[] n Romnia n perioada
[] NU [] DA < -
[] n UE sau n perioada
SEE, Elveia -

*) se ataeaz adeverin de la angajator (cu specificarea CUI pentru Romnia)

D4. DAC A FOST N ULTIMELE 12 LUNI NTR-UNA DIN PERIOADELE ASIMILATE
---------------------------------------------------------------------
[] NU [] DA - se va meniona n perioada
CODUL perioadei
asimilate conf. n perioada
Anexei 1
n perioada

(zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa)

*) Se completeaz doar n situaia n care solicitantul nu este persoan


ndreptit
V rog s aprobai acordarea urmtoarelor drepturi:
[] Indemnizaia de cretere a copilului pn la vrsta de:
[ ] UN AN [ ] DOI ANI [ ] TREI ANI ( copi l cu di zabi l i t at e)
[] Stimulent de inserie
[] Indemnizaie lunar pentru ngrijirea copilului cu vrsta ntre
3- 7 ani ( copi l cu di zabi l i t at e)
[ ] Spr i j i n l unar pent r u ngr i j i r e copi l 0 - 3( 2) ANI
[ ] Spr i j i n l unar pent r u ngr i j i r e copi l 3( 2) - 7 ANI
[] Alocaia de stat pentru copii
E. PENTRU COPI I :
- - - - - - - - - - - - - - -

1. Nume i prenume

CNP Act identitate*) Seria Nr

Pentru copilul sus menionat, persoana ndreptit are calitatea de:
[] Printe [] Persoan care are n ncredinare copil
-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro
[] Tutore [] Persoan care are copilul n plasament
[] Printe adoptiv [] Persoan care are copilul n plasament n regim de
urgen
Copilul este persoan cu handicap:
[] Nu [] Da (se va ataa copie dup certificatul de ncadrare
n gradul de handicap)

2. Nume i prenume

CNP Act identitate*) Seria Nr

Pentru copilul sus menionat, persoana ndreptit are calitatea de:
[] Printe [] Persoan care are n ncredinare copil
[] Tutore [] Persoan care are copilul n plasament
[] Printe adoptiv [] Persoan care are copilul n plasament n regim de
urgen
Copilul este persoan cu handicap:
[] Nu [] Da (se va ataa copie dup certificatul de ncadrare
n gradul de handicap)

3. Nume i prenume

CNP Act identitate*) Seria Nr

Pentru copilul sus menionat, persoana ndreptit are calitatea de:
[] Printe [] Persoan care are n ncredinare copil
[] Tutore [] Persoan care are copilul n plasament
[] Printe adoptiv [] Persoan care are copilul n plasament n regim de
urgen
Copilul este persoan cu handicap:
[] Nu [] Da (se va ataa copie dup certificatul de ncadrare
n gradul de handicap)

2. Nume i prenume

CNP Act identitate*) Seria Nr

Pentru copilul sus menionat, persoana ndreptit are calitatea de:
[] Printe [] Persoan care are n ncredinare copil
[] Tutore [] Persoan care are copilul n plasament
[] Printe adoptiv [] Persoan care are copilul n plasament n regim de
urgen
Copilul este persoan cu handicap:
[] Nu [] Da (se va ataa copie dup certificatul de ncadrare
n gradul de handicap)


*) Pentru cetenii romni: *)Pentru cetenii strini
CN - certificat de natere sau apatrizi:
BI - Buletin de identitate CN - certificat de natere
CI - carte de identitate PST - permis de edere temporar
P - paaport PSTL - permis de edere pe termen lung
CIP - carte de identitate provizorie DI - document de identitate
CR - carte de reziden
CRP - carte de reziden permanent

F1. ALI COPII AFLAI N NTREINERE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Numele i prenumele

Cod numeric personal

Act de identitate/act doveditor *) Seria Nr.

Pentru copilul sus menionat, solicitantul are calitatea de:
[] Printe natural [] Persoan care are n ncredinare copil n vederea
[] Tutore adopiei
[] Printe adoptiv [] Persoan care are copilul n plasament
[] Persoan care are copilul n plasament n regim de
urgen
Copilul este persoan cu dezabilitate:
[] Nu [] Da (se va ataa copie dup certificatul de ncadrare)

Pentru acest copil prinii au beneficiat de drepturi prevzute de
OUG nr . 148/ 2005 i OUG nr . 111/ 2010 :

[] Nu [] Da, mama n perioada -
(zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa)
[] Da, tata n perioada
-

2. Numele i prenumele

Cod numeric personal

-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro
Act de identitate/act doveditor *) Seria Nr.

Pentru copilul sus menionat, solicitantul are calitatea de:
[] Printe natural [] Persoan care are n ncredinare copil n vederea
[] Tutore adopiei
[] Printe adoptiv [] Persoan care are copilul n plasament
[] Persoan care are copilul n plasament n regim de
urgen
Copilul este persoan cu dezabilitate:
[] Nu [] Da (se va ataa copie dup certificatul de ncadrare)

Pentru acest copil prinii au beneficiat de drepturi prevzute de
OUG nr . 148/ 2005 i OUG nr . 111/ 2010 :

[] Nu [] Da, mama n perioada -
(zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa)
[] Da, tata n perioada
-

3. Numele i prenumele

Cod numeric personal

Act de identitate/act doveditor *) Seria Nr.

Pentru copilul sus menionat, solicitantul are calitatea de:
[] Printe natural [] Persoan care are n ncredinare copil n vederea
[] Tutore adopiei
[] Printe adoptiv [] Persoan care are copilul n plasament
[] Persoan care are copilul n plasament n regim de
urgen
Copilul este persoan cu dezabilitate:
[] Nu [] Da (se va ataa copie dup certificatul de ncadrare)

Pentru acest copil prinii au beneficiat de drepturi prevzute de
OUG nr . 148/ 2005 i OUG nr . 111/ 2010 :

[] Nu [] Da, mama n perioada -
(zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa)
[] Da, tata n perioada
-

4. Numele i prenumele

Cod numeric personal

Act de identitate/act doveditor *) Seria Nr.

Pentru copilul sus menionat, solicitantul are calitatea de:
[] Printe natural [] Persoan care are n ncredinare copil n vederea
[] Tutore adopiei
[] Printe adoptiv [] Persoan care are copilul n plasament
[] Persoan care are copilul n plasament n regim de
urgen
Copilul este persoan cu dezabilitate:
[] Nu [] Da (se va ataa copie dup certificatul de ncadrare)

Pentru acest copil prinii au beneficiat de drepturi prevzute de
OUG nr . 148/ 2005 i OUG nr . 111/ 2010 :

[] Nu [] Da, mama n perioada -
(zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa)
[] Da, tata n perioada
-


*) Pentru cetenii romni: *)Pentru cetenii strini
CN - certificat de natere sau apatrizi:
BI - Buletin de identitate CN - certificat de natere
CI - carte de identitate PST - permis de edere temporar
P - paaport PSTL - permis de edere pe termen lung
CIP - carte de identitate provizorie DI - document de identitate
CR - carte de reziden
CRP - carte de reziden permanent

F2. ALI COPII AFLAI N NTREINERE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Numele i prenumele

Cod numeric personal

Act de identitate/act doveditor *) Seria Nr.

Pentru copilul sus menionat, solicitantul are calitatea de:
[] Printe natural [] Persoan care are n ncredinare copil n vederea
[] Tutore adopiei
[] Printe adoptiv [] Persoan care are copilul n plasament
-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro
[] Persoan care are copilul n plasament n regim de
urgen
Copilul este persoan cu dezabilitate:
[] Nu [] Da (se va ataa copie dup certificatul de ncadrare)

Pentru acest copil prinii au beneficiat de drepturi prevzute de
OUG nr . 148/ 2005 i OUG nr . 111/ 2010 :

[] Nu [] Da, mama n perioada -
(zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa)
[] Da, tata n perioada
-

6. Numele i prenumele

Cod numeric personal

Act de identitate/act doveditor *) Seria Nr.

Pentru copilul sus menionat, solicitantul are calitatea de:
[] Printe natural [] Persoan care are n ncredinare copil n vederea
[] Tutore adopiei
[] Printe adoptiv [] Persoan care are copilul n plasament
[] Persoan care are copilul n plasament n regim de
urgen
Copilul este persoan cu dezabilitate:
[] Nu [] Da (se va ataa copie dup certificatul de ncadrare)

Pentru acest copil prinii au beneficiat de drepturi prevzute de
OUG nr . 148/ 2005 i OUG nr . 111/ 2010 :

[] Nu [] Da, mama n perioada -
(zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa)
[] Da, tata n perioada
-

7. Numele i prenumele

Cod numeric personal

Act de identitate/act doveditor *) Seria Nr.

Pentru copilul sus menionat, solicitantul are calitatea de:
[] Printe natural [] Persoan care are n ncredinare copil n vederea
[] Tutore adopiei
[] Printe adoptiv [] Persoan care are copilul n plasament
[] Persoan care are copilul n plasament n regim de
urgen
Copilul este persoan cu dezabilitate:
[] Nu [] Da (se va ataa copie dup certificatul de ncadrare)

Pentru acest copil prinii au beneficiat de drepturi prevzute de
OUG nr . 148/ 2005 i OUG nr . 111/ 2010 :

[] Nu [] Da, mama n perioada -
(zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa)
[] Da, tata n perioada
-

8. Numele i prenumele

Cod numeric personal

Act de identitate/act doveditor *) Seria Nr.

Pentru copilul sus menionat, solicitantul are calitatea de:
[] Printe natural [] Persoan care are n ncredinare copil n vederea
[] Tutore adopiei
[] Printe adoptiv [] Persoan care are copilul n plasament
[] Persoan care are copilul n plasament n regim de
urgen
Copilul este persoan cu dezabilitate:
[] Nu [] Da (se va ataa copie dup certificatul de ncadrare)

Pentru acest copil prinii au beneficiat de drepturi prevzute de
OUG nr . 148/ 2005 i OUG nr . 111/ 2010 :

[] Nu [] Da, mama n perioada -
(zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa)
[] Da, tata n perioada
-


*) Pentru cetenii romni: *)Pentru cetenii strini
CN - certificat de natere sau apatrizi:
BI - Buletin de identitate CN - certificat de natere
CI - carte de identitate PST - permis de edere temporar
P - paaport PSTL - permis de edere pe termen lung
-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro
CIP - carte de identitate provizorie DI - document de identitate
CR - carte de reziden
CRP - carte de reziden permanent

G. MODALITATEA DE PLAT
-----------------------
[] Mandat potal

Nume titular
cont

[] n cont Numr cont
bancar bancar

Deschis la
banca

[] Altele ............................................................

H. PERSOANA NDREPTIT
-----------------------
[] A beneficiat de indemnizaia de maternitate/n perioada

de la pn la
(zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa)

[] A beneficiat de indemnizaia de cretere a copilului n perioada

de la pn la
(zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa)

[] A beneficiat de stimulent lunar/de inserie n perioada

de la pn la
(zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa)

[] A beneficiat de indemnizaia lunar n perioada

de la pn la
(zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa)

[] A beneficiat de sprijin lunar n perioada

de la pn la
(zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa)

[] Nu a beneficiat de indemnizaia de maternitate/indemnizaia de cretere a
copilului/stimulent lunar/de inserie/indemnizaia lunar/sprijin lunar

I. PERSOANA NDREPTIT
------------------------
[] Este asistent personal [] Nu este asistent personal

[] Beneficiaz de indemnizaia [] Nu beneficiaz de indemnizaia
prevzut la art. 42 din prevzut la art. 42 din Legea nr. 448/
Legea nr . 448/ 2006 2006

J. Persoana ndreptit se ocup de creterea i ngrijirea copilului i


locuiete mpreun cu acesta, copilul nefiind ncredinat sau dat n
pl asament unei al t e per soane or i unui or gani smpr i vat aut or i zat sau ser vi ci u
publ i c.
K. Cunoscnd prevederile Codului penal cu privire la falsul n declaraii,
respectiv faptul c declararea necorespunztoare a adevrului fcut unui
organ sau unei instituii de stat se pedepsete cu nchisoare, declar pe
proprie rspundere c datele i informaiile prezentate corespund realitii.
Data Semntura solicitantului
_____________ ___________________________
DECLARAIE
A CELUILALT PRINTE (SO/SOIE AL/A PERSOANEI NDREPTITE)
Subsemnat ul ( a) ,

A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI


-------------------------------------
Nume

Prenume

-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro
Cetenie [] Romn sau [] (ara) ............................

CNP Act identitate*) Seria Nr


eliberat de la data de

(z z l l a a)

*) Pentru cetenii romni *)Pentru cetenii strini


BI - buletin de identitate sau apatrizi:
CI - carte de identitate PST - permis de edere temporar
P - paaport PSTL - permis de edere pe termen lung
CIP - carte de identitate provizorie DI - document de identitate
CR - carte de reziden
CRP - carte de reziden permanent

A2. ADRESA DIN DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI:


----------------------------------------------------------
Strada

Nr. Bl. Sc. Apart. Sector

Localitatea Jude

A3. ADRESA DE REEDIN SAU CORESPONDEN A SOLICITANTULUI:


----------------------------------------------------------
Strada

Nr. Bl. Sc. Apart. Sector

Localitatea Jude

A4. DATE DE CONTACT: Telefon


--------------------
Mobil Fax

E-mail

Declar urmtoarele:

A. AM REEDINA (locul de edere obinuit) N AFARA ROMNIEI: [] NU [] DA


---------------------------------------------------------------

B. LUCREAZ N AFARA ROMNIEI: [] NU [] DA


----------------------------

C. AM LUCRAT N ULTIMELE 12 LUNI, ANTERIOR DATEI NATERII COPILULUI


-------------------------------------------------------------------
[] n Romnia n perioada
[] NU [] DA <
[] n UE sau n perioada
SEE, Elveia (zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa)

D. AM FOST N ULTIMELE 12 LUNI NTR-UNA DIN PERIOADELE ASIMILATE
----------------------------------------------------------------
[] NU [] DA - se va meniona n perioada
CODUL perioadei
asimilate conf. n perioada
Anexei 1
n perioada

n perioada

(zz)(ll)(aa) (zz)(ll)(aa)

E. BENEFICIEZ DE INDEMNIZAIE PENTRU CRETEREA COPILULUI/STIMULENT


(LUNAR/DE INSERIE) [] NU [] DA

Cunoscnd prevederile Codului penal cu privire la falsul n declaraii,


respectiv faptul c declararea necorespunztoare a adevrului fcut unui
organ sau unei instituii de stat se pedepsete cu nchisoare, declar pe
proprie rspundere c datele i informaiile prezentate corespund realitii.
Data Semntura
__________ ____________
ANEXA - PERI OADE ASI MI LATE
-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Perioade asimilate: Cod

au beneficiat de indemnizaie de omaj, stabilit conform legii, sau au 01


realizat perioade de stagiu de cotizare n sistemul public de pensii,
n condiiile prevzute de actele normative cu caracter special care
reglementeaz concedierile colective

s-au aflat n evidena ageniilor judeene pentru ocuparea forei de 02


munc, respectiv a municipiului Bucureti, n vederea acordrii
indemnizaiei de omaj

au beneficiat de concedii i de indemnizaii de asigurri sociale de 03


sntate prevzute de Ordonana de urgen a Guvermilui nr. 158 2005
privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr . 399/ 2006 , cu
modificrile i completrile ulterioare

au beneficiat de concedii medicale i de indemnizaii pentru prevenirea 04


mbolnvirilor i recuperarea capacitii de munc, exclusiv pentru
situaiile rezultate ca urmare a unor accidente de munc sau boli
profesionale n baza Legi i nr . 346/ 2002 privind asigurarea pentru
accidente de munc i boli profesionale, republicat

au beneficiat de pensie de invaliditate, n condiiile legii 05

se afl n perioada de ntrerupere temporar a activitii, din 06


iniiativa angajatorului, fr ncetarea raportului de munc, pentru
motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii

au beneficiat de concediu i indemnizaia lunar pentru creterea 07


copilului

au beneficiat de concediu i indemnizaie lunar pentru creterea 08


copilului cu handicap

au beneficiat de concediu fr plat pentru creterea copilului 09

se afl n perioada de 3 luni de la ncetarea unui contract de munc pe 10


durat determinat i nceperea unui alt contract de munc pe durat
determinat, aa cum este aceasta definit de Legea nr . 53/ 2003 - Codul
Muncii, cu modificrile i completril ulterioare

i-au nsoit soul/soia trimis/trimis n misiune permanent n 11


strintate

au efectuat sau efectueaz serviciul militar pe baz de voluntariat, 12


a fost concentrat, mobilizat sau n prizonierat

frecventeaz, fr ntrerupere, cursurile de zi ale nvmntului 13


preuniversitar sau, dup caz, universitar la nivelul studiilor
universitare de licen ori de master, precum i ale nvmntului
postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, n
ar sau n strintate, ntr-un domeniu recunoscut de Ministerul
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, cu excepia situaiei
de ntrerupere a cursurilor din motive medicale

au calitatea de doctorand, n condiiile prevzute de Legea educaiei 14


naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare

se afl n perioada cuprins ntre ncheierea unei forme de nvmnt 15


preuniversitar i nceperea n acelai an calendaristic a unei alte
forme de nvmnt preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit
legii, frecventate fr ntrerupere

se afl n perioada cuprins ntre absolvirea cursurilor de zi ale 16


nvmntului preuniversitar, organizat potrivit legii i nceperea
nvmntului universitar, cursuri de zi, n acelai an calendaristic

se afl n perioada cuprins ntre ncheierea unei forme de nvmnt 17


universitar, cursuri de zi, cu sau fr examen de licen sau de diplom
i nceperea n acelai an calendaristic a unei alte forme de nvmnt
universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fr
ntrerupere

se afl n perioada cuprins ntre ncheierea unei forme de nvmnt 18


universitar, la nivelul studiilor universitare de licen sau de master,
precum i ale nvmtului postuniversitar la nivel de masterat,
cursuri de zi, i nceperea, n acelai an calendaristic, a unei alte
forme de nvmnt universitar la nivelul studiilor universitare de
licen sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii,
frecventate fr ntrerupere

se afl n perioada cuprins ntre ncheierea unei forme de nvmnt 19


postuniversitar, cursuri de zi i nceperea n acelai an calendaristic
a unei alte forme de nvmnt postuniversitar, cursuri de zi,
organizare potrivit legii, frecventate fr ntrerupere

se afl n perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor 20


nvmntulul obligatoriu sau, dup caz, de la absolvirea cursurilor de
zi ale nvmntului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor
-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro
universitare de licen sau de master i postuniversitar la nivel de
masterat, organizate potrivit legii, cu sau fr examen de absolvire,
n vederea angajrii ori, dup caz, trecerii n omaj, calculat
ncepnd cu data de 1 a lunii urmtoare finalizrii studiilor

au beneficiat de concediu fr plat pentru a participa la cursuri de 21


formare i perfecionare profesional din iniiativa angajatorului sau
la care acesta i-a dat acordul, organizate n condiiile legii

se afl n perioada cuprins ntre absolvirea cursurilor de zi ale 22


nvmntului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de
liceni organizat n prima sesiune, i nceperea primului rezideniat
dup absolvire

- - - - - - - - - - - -
Anexa 1 a fost nlocuit cu anexa 3 din HOTRREA nr. 225 din 27 martie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 2 aprilie
2012, conform modificrii aduse de alin. (2) al art. unic din acelai act normativ.
ANEXA 2
l a nor mel e met odol ogi ce
Denumire angajator/instituie ____________________
Sediu angajator/instituie _______________________
Nr . O. R. C. _______________________________________
Cod CUI __________________________________________
Tel ef on/ f ax ______________________________________
ADEVERIN*)
nr . . . . . . . . / . . . . . . . . . . .
Se adeverete prin prezenta c

[] Dl. [] Dna.
Nume

Numele nainte de cstorie

Prenume

CNP Cetenie
Romn [] UE [] Non UE []

cu domiciliul n:
Strada

Nr. Bl. Sc. Apart. Sector

Localitatea

Jude

avnd n instituia noastr calitatea de **):---------------------------------------------------------------------------
de la data de

(z z l l a a)

I. Referitor la ndeplinirea condiiilor de acordare a comcediului i


indemnizaiei pentru creterea copilului:
- a beneficiat de indemnizaie de maternitate -
n per i oada ( z z l l a a) ( z z l l a a)
- cele 42 de zile din concediul de luzie se
mpl i nesc n dat a de: ( z z l l a a)
- a beneficiat de indemnizaie pentru -
creterea copilului n perioada: (z z l l a a) (z z l l a a)
Se aprob concediul pentru creterea copilului
ncepnd cu dat a de: ( z z l l a a)
- - - - - - - -
*) Se va completa de ctre fiecare angajator/instituie care atest una din situaiile n care persoana s-a aflat la un
moment dat n i nt er i or ul cel or 12 l uni .
**) Se va trece calitatea persoanei. De ex. salariat cu contract individual de munc pe perioad
nedeterminat/determinat, omer, pensionar de invaliditate etc.
II. Referitor la veniturile realizate n ultimele 12 luni anterior datei naterii copilului:
*Font 9*

NR. NR. ZILENR. ZILENR. ZILE NR. ZILE VENIT


CRT. LUNAANUL LUCRATECONCEDIUCONCEDIU CONCEDIU NET
MEDICAL ODIHN FR PLATREALIZAT
ABSENE
NEMOTIVATE
-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

1 luna naterii copilului

2 luna anterioar lunii


naterii copilului

3 luna a 2-a anterioar


lunii naterii copilului

4 luna a 3-a anterioar


lunii naterii copilului

5 luna a 4-a anterioar


lunii naterii copilului

6 luna a 5-a anterioar


lunii naterii copilului

7 luna a 6-a anterioar


lunii naterii copilului

8 luna a 7-a anterioar


lunii naterii copilului

9 luna a 8-a anterioar


lunii naterii copilului

10 luna a 9-a anterioar


lunii naterii copilului

11 luna a 10-a anterioar


lunii naterii copilului

12 luna a 11-a anterioar


lunii naterii copilului

Cunoscnd prevederile din Codul penal cu privire la falsul n declaraii, respectiv declararea necorespunztoare a
adevrului fcut unui organ sau instituii de stat declar pe proprie rspundere c datele i informaiile prezentate
corespund realitii.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Numele/prenumele, semntura i
tampila reprezentantului legal)
ANEXA 3
l a nor mel e met odol ogi ce
Primria .....................
Judeul ......................
BORDEROU
privind solicitrile de acordare a
indemnizaiei de cretere a copilului/stimulentului
de inserie i alocaiei de stat pentru copii

Nr. Nr. de nregistrare


crt. Numele i prenumele CNP Adresa la primrie


-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Numele/prenumele, semntura i
tampila reprezentantului legal)
- - - - - - -
-
Text creat de SintActWolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro