Sunteți pe pagina 1din 53

Transporturi

Plan de trafic = totalitatea


analizelor situatiei actuale
a traficului si necesitatile
exprimate prin studii de
prognoza.
De importanta majora reies a fi trei
categorii de deplasari: 

1.     Intoarcerea din zonele de


odihna, recreatie, turism. In timp ce
plecarea spre aceste zone se face
esalonat, întoarcerea se face mult
mai grupat, în câteva ore în seara
premergatoare reluarii lucrului, în
interval de circa 3 ore, între orele
18-21, interval cu caracteristicile
orei de vârf.
2.     Deplasarile pentru munca - este o
faza generatoare de mari fluxuri, în ceea
ce priveste circulatia autoturismelor, a
transportului în comun si a pietonilor.
Schimbul de dimineata coincide cu
deplasarile altor categorii ale populatiei:
intrarea elevilor în scoli, a studentilor la
cursuri.
3.     Deplasarile pentru vizitarea dupa
terminarea lucrului a unor zone de
atractie pentru desfasurarea activitatilor
social-culturale, aprovizionare, etc ale
caror valori maxime pot fi considerate
între orele 17-20 vara si 15-18 iarna.
Denumite faze de circulatie, aceste
deplasari reprezinta o
descompunere analitica a
traficului. In afara de aceste trei
faze principale ale desfasurarii
circulatiei, planurile de trafic mai iau
în considerare alte doua faze
denumite partiale, în comparatie cu
primele trei considerate ca totale:
 
1.  deplasarea catre zonele polarizatoare
de transport: gari, aeroporturi, autogari;
2.     deplasarea catre zone polarizatoare,
altele decât cele de transport: stadioane,
sali polivalente, manifestari culturale si
politice.
Dupa studiul fiecarei faze de circulatie totale sau
partiale, se elaboreaza pentru fiecare în parte o
diagrama de trafic. Diagrama de trafic este
alcatuita dintr-o schema la scara a axelor
arterelor si strazilor luate în consideratie, pe care
se figureaza la o anumita scara, în vehicule
conventionale, valorile de trafic constatate.
Reprezentarea se face pentru ambele sensuri de
circulatie pentru arterele care functioneaza în
dublu sens, respectiv pentru un singur sens de
circulatie pentru arterele care functioneaza într-
un singur sens. In dreptul intersectiilor dintre
mai multe strazi si artere se face verificarea
corectitudinii datelor, numarul vehiculelor
conventionale intrate în intersectie trebuind sa fie
Acest tip de diagrame se executa pentru
fiecare faza de circulatie, totala sau
partiala, pentru autovehicule, pietoni,
calatori transportati cu mijloacele de
transport în comun.
Pe baza diagramelor elaborate
pentru fiecare faza de circulatie în parte,
prin suprapunerea lor se obtine o diagrama
centralizatoare care reprezinta o trama
stradala considerata, valorile maxime
provenind din diferite faze de circulatie.
Dupa elaborarea diagramei centralizatoare
urmeaza dimensionarea arterelor si
anume a numarului de fire necesare
raportat la cel existent. Prin împartirea
valorii maxime de trafic rezultate pe
ora si sens pe un anumit tronson
(exprimata în vehicule conventionale) la
capacitatea unui fir (în vehicule
conventionale) se obtin numarul de fire
necesar, indicatii asupra denivelarii
intersectiilor, a sistemelor de dirijare a
circulatiei, etc.
Pentru diagramele de transport în comun,
prin împartirea numarului de calatori pe
ora si sens la numarul maxim de calatori
admisibil în conditii acceptabile de confort,
se obtine numarul de vehicule pe ora, deci
frecventa acestor vehicule pe o anumita
artera. Daca aceasta frecventa este mare,
pentru vehicule de transport în comun pe
pneuri se stabileste necesitatea introducerii
unui fir special de circulatie în exclusivitate
pentru acestea sau intercalat cu alte tipuri
de vehicule.
Din valorile diagramelor de
pietoni se trag concluzii asupra
latimii trotuarelor, frecventei
trecerilor de nivel pentru
pietoni, necesitatii trecerilor
denivelate etc.
Transport intermodal
 
Transportul intermodal este acela în care
mai multe moduri de transport sunt
combinate şi integrate pentru a furniza un
serviciu „door to door”, uşor de utilizat,
care poate concura cu folosirea unui
singur mod de transport. Avantajele
potenţiale pentru comunitate oferite de
transportul intermodal sunt importante:
reducerea congestiilor de trafic şi un
transport mai benefic pentru mediu.
Călătoria constă adesea nu doar dintr-o
singură deplasare; în cele mai multe
cazuri se fac conexiuni cu alte moduri de
transport. 
Intermodalitatea ca bază a
comportamentului de transport este
practicată deja zilnic, de mii de ori.
Călătoria combinată, şi anume utilizarea
mai multor mijloace de transport pentru o
călătorie este un fapt de la sine înţeles
pentru multe familii fără autoturism.
În privinţa transportului public o mare
atenţie trebuie acordată călătoriilor “door
to door”. Se doreşte trecerea de la
utilizarea maşinii personale către
transportul public şi către moduri mai
durabile de transport cum ar fi mersul pe
jos sau cu bicicleta.
Definire facilităţi la interchange
•        „Walk and Ride”
 
„Walk and Ride” asigură facilităţi
pentru pietoni la interchange-uri,
dintre care cele mai importante
aspecte sunt considerate
accesibilitatea şi traversarea străzii
în siguranţă.
•       „Bike and Ride”
 
„Bike and Ride” asigură facilităţi pentru
cei care ajung cu bicicleta într-un
interchange, de unde continuă călătoria
cu transportul public, bicicletele fiind
lăsate în acel interchange, sau îmbarcate
în mijloacele de transport public (dacă
este posibil).
 
Facilităţile pentru biciclişti constau în:
 
       asigurarea de rastele sigure pentru
biciclete (eventual acoperite);
       asigurarea de benzi pentru biciclete,
separate fizic de traficul motorizat şi de
cel de pietoni;
       înfiinţarea de centre pentru
închiriere, reparare sau cumpărare de
biciclete, în principalele interchange-uri;
       facilităţi privind îmbarcarea
bicicletelor în mijloacele de transport.
•       „Ride and Ride”
 
„Ride and Ride” asigură facilităţi la
schimbarea unui mod de transport public
cu altul sau în cadrul aceluiaşi mod. În
acest caz siguranţa şi semnalizarea sunt
considerate cele mai importante aspecte.
•       „Park and Ride”
 
„Park and Ride” asigură facilităţi pentru
cei care ajung cu autoturismul într-un
interchange, îl parchează aici, cu sau fără
taxă, şi-şi continuă călătoria cu
transportul public.
Aceste facilitati sunt:
 
       securitatea şi protecţia contra
furtului şi vandalismului în ceea ce
priveşte autoturismele;
       distanţe reduse de mers pe jos;
       trasee de mers pe jos acoperite
şi fără obstacole fizice;
       creşterea capacităţii de parcare;
       facilităţi de tip“Kiss and Ride”.
Zonele de „Park and Ride” bine proiectate
şi amplasate pot convinge conducătorii
auto să-şi lase autoturismele aici pentru
ultima şi cea mai aglomerată parte a
călătoriei lor.
 
“Park and Ride” este văzut ca un element
cheie pentru strategia de transport durabil
şi singura cale practică de reducere a
traficului în centrul oraşului.
 
„Park and Ride” este un element esenţial
în menţinerea unui nivel scăzut al traficului
în oraş.
•       “Kiss and Ride”
 
“Kiss and Ride” reprezintă o
parte a facilităţii „Park and Ride”
unde o parte dintre ocupanţii
autoturismului coboară pentru a
se îmbarca în vehiculele de
transport în comun,
autoturismele continuându-şi
călătoria. Aceasta presupune
rezervarea de spaţii de oprire în
acest scop la fiecare interchange
Parcaje
 Traficul urban modern genereaza o
problema dificila a circulatiei în orase:
parcarea autovehiculelor, în cea mai mare
parte a timpului vehiculele aflându-se în
stationare.
 Dupa modul de amenajare, parcajele se
clasifica în:
•parcaje descoperite la sol;
•parcaje acoperite la sol;
•parcaje în constructii speciale subterane
si supraterane;
• parcaje în constructii cu alte destinatii
Dupa functionalitate parcajele se clasifica
în:
 
•       parcaje de domiciliu care asigura
stationarea vehiculelor în imediata
vecinatate a locuintelor proprietarilor lor.
Capacitatea parcajelor de domiciliu este
direct proportionala cu densitatea
populatiei, gradul de motorizare si
mobilitatea parcului auto;
parcaje de destinatie care asigura
•      

stationarea vehiculelor în zonele din


apropierea unor puncte polarizatoare ale
circulatiei orasului: dotari administrative,
social-culturale, comerciale, sportive, de
transporturi sau industriale;
•      
parcaje de descurajare care fac
posibila evitarea aglomerarii cu
autovehicule a centrului orasului pe
baza deciziei libere a automobilistilor
sau potrivit unui sistem de restrictii
de circulatie si stationare aplicate în
anumite zile si ore. Parcajele de
descurajare sunt amplasate la
periferia zonelor centrale ale
oraselor, în legatura cu traseele unor
mijloace de transport în comun
pentru a permite o circulatie rapida.