Sunteți pe pagina 1din 20

Impozitul pe profit.

Abordri contabile i fiscale


1. Impozite no iuni generale
1.1. Con inutul i rolul impozitelor
Impozitele reprezint o form de prelevare a unei pr i din veniturile persoanelor
fizice sau juridice, cu caracter obligatoriu i cu titlu nerambursabil, la dispozi ia statului
i care nu presupune o contrapresta ie din partea acestuia.
Potrivit art. 138 alin. 1 din Constitutia Romniei, impozitele datorate bugetului de
stat se stabilesc numai prin lege.
Caracterul obligatoriu presupune ca plata impozitelor ctre stat este o sarcin
impus tuturor persoanelor fizice i juridice care realizeaz venituri din! salarii, profit,
veniturile realizate de liber profesionisti, etc.
Rolul principal al impozitelor datorate statului este acela de procurare a resurselor
financiare necesare acoperirii c"eltuielilor publice.
Pe plan social, rolul impozitelor este de redistribuire a unei parti din produsul
intern brut intre clasele si paturile sociale, intre persoanele fizice si cele juridice.
#imita impozitelor este influentata de factori e$terni si interni, printre care pot fi
mentionati!
a% din categoria factorilor e$terni mentionam! nivelul produsului intern brut pe
locuitor& nivelul mediu al impozitului si progresivitatea impunerii& prioritatile stabilite de
catre stat in ce priveste destinatia resurselor financiare concentrate la dispozitia sa& natura
institutiilor politice.
b% in cadrul factorilor interni care influenteaza limita impozitelor locul cel mai
important il ocupa progresivitatea cotelor de impunere, precum si modul de determinare a
materiei impozabile.
1
1.2. Principiile de impozitare
Impunerea reprezinta un comple$ de masuri si operatii ce au ca scop stabilirea
impozitului datorat statului. 'ceasta are atat o latura de natura politica, cat si una de ordin
te"nic (concretizata in metodele si te"nicile utilizate pentru stabilirea marimii obiectului
impozabil si a cuantumului impozabil%.
Prin latura politica se urmareste ca fiecare impozit sa raspunda unor anumite
cerinte si sa fie in concordanta cu anumite principii.
Potrivit lui 'dam )mit", reprezentant de seama al economiei politice clasice din
sec. *+III,*I*, la baza politicii fiscale a statului ar trebui sa stea mai multe principii si
anume!
a% principii de ec"itate fiscala, presupun impunerea diferentiata a veniturilor si
scutirea de plata impozitelor persoanelor cu venituri mici, adica stabilirea unui minim
impozabil.
-n rol deosebit in respectarea ec"itatii fiscale il are felul impunerii utilizate!
impunere in suma fi$a sau impunere in cota procentuala (care poate fi in cote
proportionale, progresive si regresive%.
Cea mai des intalnita forma de impunere este cea in cote procentuale, aceasta
utilizandu,se atat in cazul impozitelor directe, cat si in cazul impozitelor indirecte&
b% principiile certitudinii impunerii, presupun ca marimea impozitelor datorate de
fiecare persoana fizica sau juridica sa fie certa si nu arbitrara, iar termenele si modalitatea
de plata sa fie clare pentru toti contribuabilii&
c% principii de politica fiscala, presupun realizarea incasarii impozitelor cu
minimum de c"eltuieli.
Introducerea unui impozit impune ca acesta sa aiba un randament fiscal ridicat, sa
fie stabil si elastic.
Pentru ca un impozit sa aiba un randament fiscal ridicat, trebuie indeplinite
anumite conditii si anume!
, impozitul sa aiba caracter universal, adica sa fie platit de toate persoanele fizice si
juridice, care obtin venituri&
, sa nu e$iste posibilitati de sustragere de la impunere a unei parti din baza impozabila&
.
, volumul c"eltuielilor privind stabilirea bazei impozabile, calcularea si perceperea
impozitelor sa fie cat mai redus.
-n impozit este considerat stabil atunci cand randamentul ramane constant de,a
lungul ciclului economic, adica atunci cand nu este influentat de volumul productiei si al
veniturilor atat in perioadele de crestere economica, cat si in cele de criza.
/lasticitatea impozitului se refera la adaptarea acestuia la necesitatile de venituri
ale statului.
d% principii de politica economica
Prin introducerea unui impozit statul nu urmareste numai procurarea de venituri
necesare acoperirii c"eltuielilor publice, ci si folosirea acestuia ca mijloc de stimulare sau
de reducere a productiei sau consumului unor marfuri, precum si de restrangere sau
e$tindere a relatiilor comerciale cu alte tari.
e% principii social,politice
Prin politica fiscala promovata de unele state se urmareste realizarea unor
obiective de ordin social,politic, ca de e$emplu mentinerea influentei partidului de
guvernamant in mijlocul unor categorii sociale.
1.3. Clasificarea impozitelor
In practica financiara se intalneste o diversitate de impozite care se deosebesc nu
numai ca forma, ci si in ceea ce priveste continutul.
a% dupa trasaturile de fond si forma, deosebim!
1.impozite directe, care la randul lor pot fi!
reale (impozitul pe cladiri, impozitul pe venitul agricol, etc.%
personale 0 impozitul pe venit
..impozite indirecte! accize, ta$a pe valoarea adaugata, ta$e vamale, ta$e de timbru si
inregistrare, etc.
b% dupa obiect, deosebim!
1.impozite pe venit
..impozite pe c"eltuieli
c% dupa scopul urmarit!
1.impozite financiare
3
..impozite de ordine
d% dupa frecventa care se realizeaza!
1.impozite permanente
..impozite incidentale
e% dupa institutia care le administreaza!
1.impozite ale administratiei publice centrale
..impozite ale administratiei publice locale
2. Impozitul pe profit
Profitul este o forma de venit obtinut prin intermediul unei activitati economice,
ca urmare a investirii unui capital. Pentru ca venitul realizat sa poata fi calificat profit,
este necesar ca activitatea economica sa fie desfasurata cu scopul obtinerii de beneficiu.
'ceasta subliniere este foarte importanta, intrucat, in practica, e$ista situatia in
care o entitate desfasoara o activitate producatoare de venit ce nu este calificata drept
profit, pentru ca nu e$ista intentia obtinerii unui beneficiu, ci veniturile sunt destinate
sustinerii unei alte activitatii proprie entitatii respective. /ste cazul persoanelor juridice
fara scop lucrativ.
Impozitul pe profit este un impozit direct care se aplica beneficiului obtinut din
desfasurarea unei activitati economice. /l reprezinta una din principalele surse de venituri
ale bugetului de stat.
2.1. Instituire i evolu ie
Redefinirea dreptului de proprietate, aparitia agentilor economici cu capital de stat
privat si mi$t, reconversia proprietatii publice in proprietate privata, a necesitat
eliminarea transferuluii subiectiv si automat a beneficiilor catre bugetul de stat.
1data cu crearea cadrului legal pentru desfasurarea unor activitati economice pe
baza liberei initiative in industrie, comert, servicii, conform 2ecretului #ege nr 3451667,
impunerea prifiturilor obtinute de intreprinderile mici si mijlocii cu scop lucrativ, s,a
4
facut prin aplicarea unor cote progresive (intre 18 si 378% pe transe de profit, transa
pana la 37777 lei fiind scutita.
2upa aparitia #egii 1351667 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca
regii autonome si societati comerciale si a #egii 3151667 privind societatile comerciale,
prelevarile pentru societate din valoarea productiei nete si varsamintele din beneficii au
fost inlocuite prin introducerea incepand cu anul 1661 a impozitului pe profit.
9e"nica de impunere s,a caracterizat prin instabilitate. 'ceasta a fost generata de
modificarile stabilite in mod succesiv printr,un ansamblu de acte normative ! #egea
1.51661, #egea 3351661, #egea 3351661, :; 87451661, :; 1.<51661, 1; <751664
modificata prin 1; 3451663 si 1; .35166=.
)tudierea ajustarilor aduse te"nicii de impunere a profitului permite evidentierea
mai multor etape!
Prima etapa (anul 1661% s,a caracterizat prin impunerea pe cote progresive pe
transe de profit, transa pana la .3777 lei fiind e$onerata. Pentru restul de == transe cotele
au fost cuprinse intre .,38 si <<8. Concomitent s,au acordat o seama de facilitati fiscale.
>umarul mare de cote si transe nu a asigurat o previzionare optima a cuantului monetar
al flu$urilor fiscale si a incidentei acestora asupra gestiunii financiare a intreprinderilor
In a doua etapa (1661,1664 inclusiv% s,a aplicat impunerea prin cote proportionale
pe . transe de profit&
Pana la 1777777 lei 378
Peste 1777777 lei 438
'ceasta decizie desi a contribuit la simplificarea administrarii impozitului, si a
prognozarii dimensiunii prelevarii, nua fost corelata cu dimensiunea si potentialul
financiar real al agentilor economici . Practic s,a urmarit cresterea neutralitatii
impozitului. 9otusi principiul neutralitatii a fost denaturat de ansamblul facilitatilor
fiscale stabilite, prin care nu s,a reusit atingerea finalitatilor dorite. 'cestea au ramas
simple costuri fiscale, care in loc sa genereze crestera capitalului productiv si a materiei
impozabile, au facilitat evaziunea fiscala.
Prin acordarea unor facilitati fiscale, s,a dorit stimularea aparitiei unui sector
privat viabil si atragerea capitalului strain. In practica aceasta finalitate a fost
3
distorsionata. /$onerarile, deducerile, reducerile de natura fiscala au urmarit obtinerea
unor finalitati fie sociale,fie ecologice, fie economice.
2ecizia de reducere cu 378 a impozitului aferent profitului utilizat pentru
te"nologii si investitii destinate protejarii mediului a urmarit obtinerea unei finalitati
ecologice. 9otusi aceasta a fost insuficienta pentru eliminarea efectelor fluidelor si
produselor poluante, sau pentru a induce comportamente responsabile.
2.2. Facilit ile economice au cuprins
,deducerea din baza impozabila a veniturilor realizate in scopul cresterii calitatii
produselor, precum si cele destinate reclamei si publicitatii&
,reducerea cu 378 a impozitului aferent prfitului reinvestit in scopul dezvoltarii,
modernizarii si obtinerii de profit suplimentar
,reducerea cu .38 a impozitului pe profitul realizat de agentii economici cu capital strain
ce realizau o seama de investitii, creau un anumit numar de locuri de munca, intermediau
furnizarea unor materii prime necesare Romaniei,etc.
Principala cauza a cresterii numarului de agentii economici inmatriculati la
sfarsitul anului 1664 a constituit,o modificarea regimului de impozitare a profitului
incepand cu 1 ianuarie 1663, prin care e$onerarile temporare erau eliminate. 'cestea au
fost utlizate in scopul sustragerii de la plata impozitului, prin infiintarea de noi societati
comerciale principalul scop fiind de a beneficia de scutirile legale. 9oate aceastea au
contribuit la cresterea costurilor de gestiune a impozitelor la nivel administratiei fiscale,
care s,au adaugat la costurile determinate de acordarea facilitatilor.
?acilitatile acordate investitorilor straini au dus la distorsionarea relatiilor
concurentiale intre capitalul auto"ton si cel strain. /vaziunea fiscala si acordarea de
facilitati suplimentare investitorilor au influentat asupra incasarilor cuvenite la bugetul de
stat avand ca rezultat stricarea relatiilor de piata intre agentii economici pe cale
legistlativa.
In a treia etapa (1663,166=% s,a urmarit cresterea neutralitatii impozitului pe
profit, prin stabilirea unei cote normale de 388 si eliminarea e$onerarilor temporare
acordate agentilor economici nou infiintati. In acelasi timp, prin intermediul cotei,
=
amortizarii deductibile fiscal, creditului fiscal, te"nicii de actualizare la inflatie si de plata
s,a urmarit obtinerea unor facilitati de natura economica.
2earece profitul brut al persoanelor juridice romane era lovit de impozitarea
dubla, intai cu 388, iar apoi 178 pentru cel distribuit actionarilor sau asociatilor, iar
persoanele juridice straine erau impozitate doar cu 388, s,a aplicat o cota suplimentara
de =,.8 pentru impunerea profitului acestora diu urma .In acest mod s,a influentat
decizia investitorilor de capital, alegerea de catre acestia a persoanelor juridice romane
sau straine pornind de la baze realtiv egale din punctul de vedere fiscal legat de
impozitarea profitului.
Profitul @>R, obtinut dupa deducerea c"eltuielilor deductibile si a fondului de
rezerva legal, a fost supus impozitarii cu o cota de 878, partea lasata la dispozitia @ancii
>ationale fiind destinata realizarii si functionarii sistemului de decontari interbamcare.
Persoanele juridice cu scop lucrativ ce obtin cel putin 878 din venituri din
agricultura, sunt supuse unei cote de impozitare de .38. Persoanele juridice ce obtin
peste 378 din venituri din organizarea de jocuri de noroc sau baruri sau cluburi de
noapte, suporta o cota aditonala de ..8.
Initial te"nica de impunere a profitului, determinarea profitului impozabil,
acordarea de facilitati fiscale si modul de plata a obligatiilor fiscale, a cuprins unele
reglementari specifice pentru contribuabilii mici, mari si respectiv persoanele juridice
straine. Concomitent s,au stabilit conditii cumulative pe care trebuiau sa le indeplineasca
contribuabilii pentru a fi incadrati in una din cele doua categorii.
2eterminarea profitului impozabil realizat de contribuabilii mari si de persoanele
juridice straine printr,un sediu permanent, s,a calculat ca diferenta intre patrimoniul net
de la sfarsitul anului fiscal si cel de la inceputul aceluiasi an, minus aportul efectuat la
capitalul social in cursul anului si veniturile neimpozabile, plus c"eltuielile nedeductibile.
Pe baza profitului impozabil de al sfarsitul anului fiscal se determina impozitul pe profit
de la sfrsitul si platile anticipate in contul impozitului pe profit pe tot parcursul anului
fiscal urmator.
Pentru contribuabilii mici, profitul impozabil se calculeaza lunar, cumulat de al
inceputul anului fiscal, stabilindu,se ca diferenta intre venituri si c"eltuielile aferente
veniturilor realizate, cu e$ceptia c"eltuielilor nedeductibile.
<
Contribuabilii mari si persoanele juridice straine au beneficiat de dreptul de a
raporta si recupera pierdrerile in urmatorii cinci ani fiscali din profitul impozabil datorat,
pe cand, cei mici raportau pierderea lunar pana la recuperarea acesteia, dar fara a depasi
3= luni de la inregistrare.
In a patra etapa (inceputa in 166<% te"nica de impozitare a profitului s,a
simplificat. ' disparut distinctia dintre contribuabilii mici si mari. Cu unele e$ceptii
te"nica impunerii profitului, a devenit aproape identica cu cea aplicata anterior
contribuabililor mici.
Cota normala de impunere de 388, diminuarile si majorarile de cota, precum si
te"nica de aplicare a acestora s,au mentinut cu o singura e$ceptie! cota aditionala de ..8
aplicata societatilor care obtineau peste 378 din venituri din organizarea de jocuri de
noroc, sau care dispuneau de baruri si cluburi de noapte, se aplica, in prezent, numai
acelei parti din profitul impozabil aferente ponderii veniturilor provenite din activitatile
mentionate mai sus in totalul ventiturilor obtinute de firme.
/$onerarile de la plata impozitului au fost e$tinse, in scopul obtinerii unor
facilitati sociale. 'stfel s,au acordat e$onerari pentru asociatiile de binefacere,
cooperativele care functioneaza ca unit protejate, organizatiile de nevazatori si invalizi,
asociatiile persoanelor cu "andicap fizic si intelectual si unitatile economice ale acestora,
unitatile apartinand diferitelor culte religioase.
Prin reducerile de impozit s,au urmarit finalitati de natura sociala, economica si
ecologica. 9otusi suma reducerilor acordate a fost limitata la 378 din impozitul pe profit
determinat inainte de aplicarea reducerilor. ),a stabilit si o prioritate pentru aplicarea
reducerilor.
),au mentinut si5sau modificat reduceri la impozitul pe profit pentru agentii
economici care angajeaza persoane cu deficiente fizice si intelectuale ,agentii economici
care produc bunuri de e$port, agentii economici care reinvestesc in modernizare si
dezvoltare.
2ecizia de limitare a sumei totale a reducerilor a urmarit mentinerea unei relatii
directe intre facilitatile fiscale acordate si asumarea unor obligatii de catre agentii
economici, concomitent cu asigurarea unui anumit grad de protectie a finantarii bugetului
statului. 1rdinea de prioritate a reducerilor reflecta importanta acordata sustinerii
8
procesului de privatizare, integrarii intr,o activitate economica a persoanelor cu "andicap
si corectarii balantei comerciale, concomitent cu stimularea unor investitii.
?lu$urile de trezorerie legate de plata impozitului pe profit de la nivelul agentilor
economici de stat si repectiv cele de incasare de la nivelul bugetului de stat sau bugetelor
locale, sunt influentate de te"nica evaluarii prin ec"ivalenta pentru ultima luna din an si
de sfera aplicarii te"nicii decalajului.
Prin lege se stabileste ca @>R si societatile bancare de rang doi sa plateasca
impozitul in luna urmatoare realizarii profitului. Pentru ultima luna din an bancile platesc
un impozit egal cu cel din luna noiembrie urmand ca regularizarea sa se faca pana la
termenul stabilit pentru depunerea bilantului.
Pentru restul agentilor economici s,a stabilit aplicarea te"nicii decalajului. 'cestia
sunt obligati sa plateasca impozitul trimestrial, in prima luna a trimestrului urmator celui
in care s,a realizat profitul. Pentru ultimul trimestru, impozitul pe profit se calculeaza
insumand impozitul pe octombrie si de . ori impozitul pe noiembrie (pentru decembrie
considerandu,se un impozit egal cu cel pe noiembrie%. In 166< te"nica decalajului nu s,a
aplicat, toate societatile calculand impozitul dupa metoda aplicata bancilor.
Aodificarile aduse te"nicii de impozitare a profitului s,au produs in conditiile
liberalizarii treptate a preturilor factorilor de productie, ale renuntarii in etape la alocarea
directionata a resurselor bugetare catre unii agenti economici din unele sectoare de
activitate prin subventii si credite bancare.
/$istenta in economie a preturilor administrate alaturi de cele liberalizate a
distorsionat semnalele pietei, si a influentat alaturi de alocarea directionata ,a resurselor
in mod diferentiat asupra veniturilor, c"eltuielior si rezultatelor agentilor economici.
Pentru eliminarea evaziunii fiscale legale eliminarea multiplelor cote de impunere
costituea o necesitate. Politica economica si te"nica de impunere a profitului nu au
cotribuit la aparitia, dezvoltarea si consolidarea unui actionariat energic si dinamic.
1.@aza legala, platitori
..?acilitati fiscale
3.2eterminarea profitului impozabil
4.2eterminarea veniturilor persoanelor nerezidente
3.9ermen de plata si majorari de intarziere
6
=.1bligatiile platitorilor
<.Controlul impozitului pe profit si sanctiunile aplicate
Impozitul pe profit este reglementat de 1rdonanta ;uvernului nr. <751664
republicata, cu modificarile ulterioare.
!unt obligate la plata impozitului pe profit!
, persoanele juridice romane, pentru profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat din
Romania, cat si din strainatate&
, persoanele juridice straine care desfasoara activitati printr,un sediu permanent in
Romania, pentru profitul impozabil aferent acelui sediu&
, asocierile dintre persoanele fizice romane si persoanele juridice romane, care nu dau
nastere unei persoane juridice pentru veniturile realizate, impozitul calculandu,se si
varsandu,se de catre persoana juridica.
2.3. Facilit i fiscale
!unt e"cepta i de la plata impozitului pe profit !
, trezoreria statului, pentru operatiunile din fondurile publice derulate prin contul general
al trezoreriei&
, institutiile publice, pentru fondurile publice constituite, inclusiv pentru veniturile
e$trabugetare si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit #egii privind finantele
publice, daca legea nu prevede altfel&
, organizatiile de nevazatori si de invalizi, asociatiile persoanelor "andicapate si unitatile
economice ale acestora, constituite potrivit prevederilor #egii nr. .151664 pentru
persoanele juridice&
, asociatiile si fundatiile, atunci cand utilizeaza cel putin 878 din veniturile obtinute din
orice surse, in scopul realizarii obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv
c"eltuielile pentru investitii si dotari, precum si c"eltuielile de functionare&
, cooperativele care functioneaza ca unitati protejate, special organizate potrivit legii&
, unitatile apartinand cultelor religioase&
17
, institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate pentru
veniturile realizate din activitatea de invatamant, cu conditia utilizarii acestora, pentru
baza te"nico,materiala&
, asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice potrivit #egii nr. 1145166=,
pentru veniturile obtinute din activitati economice si care servesc pentru imbunatatirea
confortului si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune.
#eterminarea profitului impozabil
Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotelor de impozit asupra
profitului impozabil.
In Romania, cota de impozit pe profit este de 388, cu urmatoarele e$ceptii!
, pentru @anca >ationala a Romaniei, cota de impozit este de 878&
, contribuabilii avizati si atestati de Ainisterul ?inantelor, care obtin venituri si in
domeniul jocurilor de noroc sau din activitatea barurilor si cluburilor de noapte, platesc o
cota aditionala de impozit de ..8, asupra partii din profitul impozabil care corespunde
ponderii veniturilor din aceste activitati&
, cota de impozit pentru contribuabilii care realizeaza anual cel putin 878 din venituri din
agricultura, este de .38.
Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile din livrarea bunurilor
mobile, a celor imobile pentru care s,a transferat dreptul de proprietate, servicii prestate
si lucrari e$ecutate, inclusiv veniturile obtinute din livrarile de bunuri mobile si imobile
vandute in rate sau in leasing, si c"eltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr,un
an fiscal, la care se adauga c"eltuielile nedeductibile.
!unt considerate c$eltuieli deductibile
, contributiile pentru constituirea de fonduri cu destinatie speciala, reglementate de
legislatia in vigoare&
, c"eltuielile efectuate pentru realizarea bunurilor mobile livrate si a bunurilor imobile
vandute in baza unui contract de vanzare cu plata in rate sau in leasing&
, c"eltuielile, rezultate din anularea datoriilor ca urmare a transferului de actiuni sau de
parti sociale de la ?P), conform conventiei&
11
, alte c"eltuieli numai daca sunt aferente realizarii veniturilor. 2aca o c"eltuiala este
aferenta mai multor activitati, ea se repartizeaza pe activitatile respective.
C$eltuielile pentru care nu se admite deducerea sunt
, impozitul pe profit datorat&
, amenzile si penalitatile datorate catre autoritati&
, c"eltuieli pentru protocol, reclama si publicitate, sponsorizare peste limitele legale&
, sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor si provizioanelor, peste
limita legala&
, sumele care depasesc limitele c"eltuielilor considerate deductibile, conform legilor
bugetare&
, c"eltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune sau
degradate si neimputabile, 9+' aferent acestora, 9+' colectat aferent bunurilor si
serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit, 9+' aferent bunurilor
acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura, precum si 9+' nedeductibil aferent
c"eltuielilor de protocol ce depasesc cota prevazuta de legislatia in vigoare&
, c"eltuielile de delegare, de detasare si de deplasare in interesul serviciului care depasesc
plafoanele prevazute pentru salariatii institutiilor publice si a regiilor autonome cu
specific deosebit&
c"eltuielile de asigurare care nu privesc activele corporale si circulante&
, discounturile, remizele sau alte reduceri de pret acordate clientilor, in cazul in care
acestea nu sunt evidentiate distinct in documentele de vanzare&
c"eltuielile cu perisabilitatile peste limitele legale&
orice alte c"eltuieli care nu sunt aferente realizarii veniturilor.
#eterminarea veniturilor persoanelor nerezidente
Persoanele juridice straine, care desfasoara activitati printr,un sediu permanent in
Romania, datoreaza impozit pentru profitul aferent activitatilor respective.
#a cota de impozit de 388, se adauga o cota aditionala de =,.8.
)e considera venit aferent unei activitati desfasurate in Romania, daca este !
atribuibil unui sediu permanent din Romania al unei persoane juridice nerezidente&
1.
platit persoanelor juridice sau fizice nerezidente pentru serviciile prestate in Romania&
, obtinut din sau in legatura cu proprietatile imobiliare in Romania ( inc"iriere sau
instrainare %&
, obtinut din instrainarea de catre un rezident roman, persoana juridica, a unei proprietati
situate in strainatate, alta decat activele aferente desfasurarii unei activitati in afara
teritoriului Romaniei.
Prin sediu permanent se intelege locul prin intermediul caruia o activitate este
condusa direct sau prin intermediul unui agent dependent si include ! un birou, o
sucursala, o agentie, o fabrica, un magazin, o mina, un loc de e$tractie al gazului si
petrolului, un santier de constructii, etc.
-n sediu permanent nu include ! folosirea de spatii de depozitare sau distribuire
de marfuri, mentinerea unor stocuri de marfuri si bunuri apartinand unei activitati doar
pentru stocarea, distribuirea acestora, etc.
Pentru reflectarea reala a profitului impozabil ala sediului permanent se scad
numai c"eltuielile aferente realizarii veniturilor acestuia.
C"eltuielile de conducere si c"eltuielile de administrare care depasesc 38 din
veniturile totale realizate in Romania sunt c"eltuieli nedeductibile fiscal.
2.%. &ermen de plat' ma(orri de int)rziere
Plata impozitului pe profit se efectueaza trimestrial, pana la data de .3 inclusiv a
primei luni din trimestrul urmator, cu e$ceptia @ancii >ationale a Romaniei si a
societatilor bancare care efectueaza plati lunar, pana la data de .3 inclusiv a lunii
urmatoare celei pentru care se calculeaza impozitul.
*bliga iile pltitorilor
In cursul anului fiscal contribuabilii au urmatoarele obligatii !
, sa depuna declaratia de impunere pana la termenul de plata a impozitului&
, sa stabileasca corect baza de impozitare.
13
2.+. Controlul impozitului pe profit i sanc iunile aplicate
Controlul impozitului pe profit se realizeaza de catre organele fiscale, carora le
revine sarcina de a constata daca impozitul a fost corect determinat, daca contribuabilul a
completat si depus declaratiile de impunere.
In situaria in care acestea considera ca stabilirea impozitului nu a fost facuta
conform legii, vor face un nou calcul al impozitului si vor comunica in scris
contribuabilului modul de stabilire al acestuia.
Pentru nerespectarea prevederilor legale platitorii vor fi sanctionati conform
reglementarilor legale in materie.
14
3. ,"emple privind unele situa ii de calcul contabil ale impozitul pe
profit intr-o firm
,"emplul 1
#ac un agent economic a realizat la 3. iulie ' cumulat de la /nceputul anului
un profit impzabil de 1%......... lei ' impozitul pe profit aferent va fi de
3+........ lei 01%......... " 2+12.
#eoarece ' impozitul pe profit datorat la 31 mai a fost /n sum de 2.........
lei ' impozitul pe profit datorat la 3. iulie este de 1+........ lei 03+........ -
2.........2.
Calculul impozitului pe profit datorat /n cursul anului 3i regularizarea lunar
cu bugetul statului.
13
#in tabel rezult c at)t la finele lunii' c)t 3i la finele trimestrului' impozitul
pe profit /nsumat este egal cu profitul impozitar lunar' cumulat de la
/nceputul anului /nmul4it cu cota de 2+1' dac /n cursul anului nu s-au
realizat pierderi.
,"emplul 2
5una Profitul
impozabil lunar
la /nceputul
anului
Impozitul aferent
profitului impozabil de
la /nceputul anului
Impozitul lunar
datorat
Ianuarie
Februarie
6artie
17........
28........
+7........
%........
9........- %........
1%........- 9........
%........
3........
9........
Aprilie
6ai
Iunie
92........
8.........
1%.........
18........-1%........
2.........-18........
3+........-2.........
%........
2........
+........
Iulie
August
!eptembrie
17.........
178........
192........
%.........-3+........
%2........-%.........
%3........-%2........
+........
2........
1........
*ctombrie
:oiembrie
#ecembrie
18.........
1;7........
2..........
%+........-%3........
%;........-%+........
+.........-%;........
2........
%........
1........
&*&A5 2.......... - +.........
1=
* societate comercial prezint urmtoarele date /n vederea determinrii
impozitului pe profit pentru activitatea unui trimestru
:r
Crt
Indicatori <=6 >aloare
1
2
3
%
+
7
9
8
>enituri din e"ploatare
C$ aferente ven. din e"ploatare
>enituri financiare
C$ fin aferente ven. din e"ploatare
>enituri e"cep4ionale
C$ pentru reducerea riscurilor seismice
Amenzi 3i penalit4i
C$ de sponsorizare peste limite
5ei
5ei
5ei
5ei
5ei
5ei
5ei
5ei
%..........
1..........
2.........
+........
1.........
2.........
2.+......
1........
! se determine impozitul pe profit pltit.
?ezolvare.
#eterminarea profitului total
Pt @ 0%.. 1..2 A 02. +2 A 1. @ 32+ milioane lei
#educeri fiscale @ c$eltuieli pentru deducerea riscului seismic al cldirilor @
2. milioane lei
C$eltuieli nedeductibile C$n @ 2+ A 1 @ 3'+ milioane lei
#eterminarea profitului impozabil
Pimp @ Pt s A C$m @ 32+ 2. A 3'+ @ 3.8'+ milioane lei
1<
Impozitul pe profit de plat
Ip @ 3.8'+ " 2+ 1 @ 99'12+ milioane lei
,"emplul 3
<n agent economic prezint urmtoarea situa4ie la sf)r3itul lunii
:r
Crt
Indicatori <=6 >aloare
1
2
3
%
>enituri totale
C$ aferente veniturilor
C$ nedeductibile
Impozit pe profit
5ei
5ei
5ei
5ei
1..........
8.........
+........
3........
! se determine impozitul de virat la bugetul statului pe trimestrul II.
?ezolvare
Profitul impozabil cumulat de la inceputul anului
Pimp @ 1.. 8. A + @ 2+ milioane lei
Impozitul datorat bugetului de stat
I dat @ 2+ " 2+1 @ 7'2+ milioane lei
Impozitul pe profit de virat la bugetul statului pe trimestrul II
Ipr @ 7'2+ 3 B 3'2+ milioane lei
18
,"emplul %
<n agent economic prezint urmptoarea situa4ie la sfr3itul lunii iulie
:r
Crt
Indicatori <=6 >aloare
1
2
3
%
>enituri totale
C$ aferente veniturilor
C$ nedeductibile
Impozit pe profit
5ei
5ei
5ei
5ei
+..........
2+.........
2.........
9.........
#in totalul veniturilor realizate ' o parte este ob4inut din activitatea unui bar
de noapte 0 2.. mil lei2. ! se determine impozitul pe profit de virat la bugetul
de stat pentru trimestrul II.
?ezolvare
Profitul impozabil cumulat la /nceputul anului
+.. 2+. @ 2+. A +. @ 29. milioane lei
Ponderea veniturilor din activitatea barului de noapte
02+. +..2 " 1.. @ %. 1
Partea din profitul impozabil care corespunde ponderii de %. 1
29. " %. 1 @ 1.8 milioane lei
Impozitul pe profit calculat cu cot adi4ionat de 2+ 1
1.8 " 02+1 A 2+12 @ +% milioane lei
16
Impozitul pe profit datorat bugetului p)n la 3. iunie
029. 1.82 " 2+ 1 A +% @ ;%'+ milioane lei
Impozitul pe profit de virat la bugetul pentru trimestrul II
;%'+ 9. @ 2%'+ milioane lei
.7

S-ar putea să vă placă și