Sunteți pe pagina 1din 8

Capitolul 3

CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE


1. Definiii
Activele imobilizate sunt definite de reglementrile contabile din Romnia ca
fiind acele active ale unei ntreprinderi destinate utilizrii pe o perioad ndelungat n
activitatea acesteia, care nu se consum i nu se nlocuiesc dup prima utilizare i deci nu
sunt destinate comercializrii.
Potrivit IAS Prezentarea situaiilor financiare, activele imobilizate sunt definite
ca toate acele active care nu sunt clasificate n categoria activelor curente.
!n raport de comportamentul lor economic i de structura lor material, activele
imobilizate se mpart n"
# imobilizri corporale
# imobilizri necorporale
# imobilizri financiare.
Imobili!"ile #o"po"ale. Acestea sunt definite de IAS $ Imobilizri corporale
ca fiind acele active materiale nemonetare care"
# sunt de%inute de o ntreprindere pentru a fi utilizate n produc%ia de bunuri sau
prestarea de servicii, pentru a fi nc&iriate ter%ilor sau pentru a fi folosite n
scopuri administrative'
# pot fi utilizate de ntreprindere pe parcursul mai multor perioade de gestiune.
Imobili!"ile ne#o"po"ale. Acestea sunt definite de IAS () Active necorporale
fiind acele active identificabile nemonetare, fr suport material i de%inute pentru
utilizare n procesul de produc%ie sau de furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi
nc&iriate altora sau pentru nevoi de administrare.
A#ti$ele finan#ia"e *investi%iile financiare sau de portofoliu+ sunt activele
de%inute de ntreprindere n vederea creterii averii sale prin ncasarea unor venituri de
tipul dobnzilor, redeven%elor, dividendelor i c&iriilor, sau prin creterea valorii
capitalizate sau prin ob%inerea unor ctiguri ca urmare a vnzrii acestor investi%ii.
%. Re#unoa&te"e &i e$alua"e
Potrivit ,adrului general recunoaterea este procesul de ncorporare n bilan% sau
n contul de profit i pierdere a unui element care ndeplinete cele dou condi%ii impuse
i anume"
# este probabil ca orice beneficiu economic viitor s intre sau s ias din
ntreprindere' i
# elementul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat n mod credibil.
Evaluarea este procesul prin care se determin valoarea la care este recunoscut
n bilan% sau n contul de profit i pierdere structura respectiv.
!n raport de momentul n care se face evaluarea, vom avea"

a) evaluarea la intrare. -a data intrrii n ntreprindere, bunurile se evalueaz la


valoarea contabil, care se stabilete n func%ie de cile de intrare i care mbrac forma
de" cost de ac&izi%ie, cost de produc%ie, valoare de aport, valoare .ust, valoare de utilitate.
Co'tul (e a#)iiie este alctuit din urmtoarele elemente, potrivit IAS $
Imobilizri corporale"
pre%ul de cumprare
/ ta0ele vamale i alte ta0e nerecuperabile
/ toate c&eltuielile directe necesare punerii bunului n stare de utilizare"
# costuri de amena.are a amplasamentului
# costuri ini%iale de livrare i manipulare
# costuri de monta.
# onorariile ar&itec%ilor i inginerilor
# costuri de demontare i mutare a activului, respectiv costurile de restaurare a
amplasamentului, n msura n care costul este recunoscut ca un provizion, potrivit IAS
(1 Provizioane, active i datorii contingente
# reducerile comerciale primite.
Co'tul (e p"o(u#ie are n componen% urmtoarele elemente"
costul de ac&izi%ie al materiilor prime i materialelor consumate n mod direct pe obiectul de
investi%ie
/ costurile de prelucrare directe *e0emplu manopera direct+
/ costurile indirecte de produc%ie *costurile privind regia de fabrica%ie+ repartizate ra%ional
/ rebuturile n cadrul limitelor normal admise
/ alte costuri delimitate n mod direct.
Valoa"ea (e apo"t acceptat de pr%i pentru activele imobilizate intrate n
ntreprindere n urma asocierii sau fuziunii se stabilete n func%ie de pre%ul pie%ei,
utilitatea, starea i amplasarea acestor active.
Valoa"ea *u't! reprezint suma pentru care un activ ar putea fi sc&imbat de bun
voie ntre pr%i aflate n cunotin% de cauz, n cadrul unei tranzac%ii, cu pre%ul determinat
obiectiv.
Valoa"ea (e utilitate pentru activele imobilizate dobndite cu titlu gratuit
*dona%ii, subven%ii+ se stabilete n func%ie de pre%ul pie%ei, starea i amplasarea acestor
bunuri.
b) evaluarea la ieire. 2e regul, activele imobilizate sunt evaluate la ieire la
valoarea lor contabil de intrare.
c) evaluarea cu ocazia inventarierii. 3valuarea activelor imobilizate se
efectueaz cu ocazia inventarierii anuale, iar valoarea este denumit $aloa"e (e in$enta".
Aceasta este stabilit n func%ie de utilitatea bunului, de starea acestuia i de pre%ul pie%ei.
Pentru activele imobilizate amortizabile se %ine seama de valoarea net contabil
nregistrat pn la nc&iderea e0erci%iului financiar.
Pentru titlurile imobilizate cotate la burs valoarea actual este cea stabilit ca
valoare bursier la ( decembrie, iar pentru cele necotate ea este valoarea probabil de
vnzare.
4
,onform standardelor contabile interna%ionale, activele nu ar trebui nregistrate la
o valoare mai mare dect valoarea lor recuperabil. Valoarea recuperabil a unui activ
este valoarea cea mai mare dintre preul net de vnzare i valoarea sa utilizare.
Preul net de vnzare este suma ce se poate ob%ine din vnzarea unui activ minus
costurile legate de vnzare.
Valoarea de utilizare este valoarea actual a flu0urilor viitoare de numerar ce se
ateapt s fie generate de utilizarea continu a unui activ i din vnzarea lui la sfritul
perioadei sale de via% util.
!n situa%ia n care valoarea contabil depete valoarea recuperabil, trebuie
recunoscut o pierdere din depreciere.
d) evaluarea la bilan (la nchiderea exerciiului). Activele imobilizate se
evalueaz la acest moment la valoarea contabil de intrare aflat n corela%ie cu valoarea
de inventar. 5ratamentul de baz prevzut de standardele contabile interna%ionale cere ca
imobilizrile s fie recunoscute n bilan% la cost, mai pu%in orice amortizare cumulat i
orice pierderi din depreciere cumulate.
A. CONTABILITATEA ACTIVELOR
IMOBILIZATE COR+ORALE
!n contabilitatea din %ara noastr imobilizrile corporale se clasific n urmtoarele
structuri"
terenuri i construc%ii
instala%ii te&nice i maini
alte instala%ii, utila.e i mobilier
avansuri i imobilizri corporale n curs.
Imobilizrile corporale sunt definite ca fiind obiectul sau comple0ul de obiecte
care ndeplinesc cumulativ dou condi%ii"
# au o valoare mai mare dect limita stabilit de lege *n prezent ,odul fiscal a
stabilit limita minim de 6.777.777lei+
# au o durat util de via% mai mare de an.
1. Contabilitatea operaiilor privind intrarea de active imobilizate corporale
Imobilizrile corporale pot intra n ntreprindere prin urmtoarele ci"
# aport n natur la capitalul social, iar valoarea de intrare se numete valoare
de aport
# ac!iziionare de la furnizori interni " e#terni, valoarea de intrare fiind costul
de ac&izi%ie
# construire n antrepriz sau n regie proprie, valoarea de intrare fiind costul
de produc%ie
# obinere cu titlu gratuit prin donaie, plusuri la inventar, subvenii, valoarea
de intrare fiind valoarea .ust.
(
8lterior intrrii activului imobilizat, n legtur cu acesta pot fi efectuate o serie
de c&eltuieli care se pot clasifica n dou categorii"
a+ cheltuieli privind modernizarea investiiei iniiale. Potrivit IAS $ Imobilizri
corporale, c&eltuielile cu modernizarea sunt recunoscute ca o component ce
mrete valoarea contabil ini%ial. Acest lucru se ntmpl dac aceste c&eltuieli
contribuie efectiv la creterea performan%elor sau randamentului activului
imobilizat" crete durata de via%, mbunt%irea substan%ial a calit%ii produc%iei,
reducerea substan%ial a costurilor de produc%ie.
b+ cheltuieli cu reparaiile i ntreinerea activelor imobilizate. Acestea nu se
adaug la valoarea contabil ini%ial. 3le sunt efectuate pentru a pstra nivelul
beneficiilor economice viitoare i sunt tratate ca fiind costuri ale perioadei, fiind
imputate direct rezultatului e0erci%iului financiar.
2. Contabilitatea operaiilor privind amortizarea
Amo"tia"ea este definit de IAS $ Imobilizri corporale ca fiind alocarea
sistematic a valorii amortizabile a unui activ pe ntreaga sa durat de via% util. 30ist
trei puncte de vedere din care poate fi tratat amortizarea, i anume"
# din punct de vedere contabil" amortizarea reprezint micorarea valorii unui
element de activ ca urmare a deprecierii, prin folosirea lui de ctre
ntreprindere, datorit nvec&irii, concuren%ei sau sc&imbrilor te&nicii.
# din punct de vedere economic" amortizarea reprezint diminuarea valorii unui
element de activ care rezult din depreciere i care solicit pregtirea i
nlocuirea acestuia cu unul nou.
# din punct de vedere financiar" amortizarea este o surs de autofinan%are a
capitalului imobilizat care se constituie c&iar i n cazul n care ntreprinderea
nu realizeaz profit, prin afectarea rezultatului.
Potrivit reglementrilor din %ara noastr *-egea contabilit%ii nr. )49::
modificat i ,odul fiscal+ amortizarea se stabilete prin aplicarea cotelor de impozitare
asupra valorii de intrare a imobilizrilor corporale.
IAS $ Imobilizri corporale precizeaz c valoarea amortizabil *cea asupra
creia se aplic cotele de amortizare+ este costul activului din care s#a sczut valoarea
rezidual, unde"
# costul activului reprezint suma pltit n numerar sau ec&ivalente de numerar
la data ac&izi%iei sau construc%iei acesteia, iar
# valoarea rezidual reprezint valoarea net pe care ntreprinderea estimeaz
c o va ob%ine pentru un activ la sfritul duratei de via% util a acestuia,
diminuat de costurile estimate de vnzare a activului.
Durata amortizrii unei imobilizri corespunde, de regul, duratei sale de
utilizare e0primat n ani. Aceasta se stabilete n func%ie de condi%iile concrete de
;
desfurare a activit%ii ntreprinderii i de regimul de lucru *numrul de sc&imburi+, pe
categorii de bunuri.
!n %ara noastr clasificarea imobilizrilor corporale i duratele normale de utilizare
se stabilesc prin &otrri de guvern i se public un $atalog privind clasificarea i
duratele normale de funcionare a mi%loacelor fi#e.
!n IAS $ Imobilizri corporale se face referire la durata de via util a unei
imobilizri, care poate fi diferit de durata sa fizic de via%. !n determinarea duratei de
via% util *adic a perioadei pe parcursul creia se estimeaz c ntreprinderea va utiliza
activul + ntreprinderea trebuie s ia n calcul o serie de facturi"
# uzura fizic estimat *depinde de numrul de sc&imburi, de programul de
repara%ii, de modul de pstrare+
# produc%ia fizic estimat
# uzura moral aprut ca urmare a sc&imbrilor intervenite pe pia%
# limitele .uridice privind posibilitatea folosirii activului *e0" e0pirarea
termenelor contractelor de leasing+.
!n practica contabil se ntlnesc mai multe metode de calcul a amortizrii"
metoda liniar, metoda amortizrii propor%ionale cu volumul activit%ii, metoda
amortizrii degresive, metoda amortizrii accelerate, metoda amortizrii progresive.
Meto(a linia"! se realizeaz prin includerea uniform n c&eltuielile de
e0ploatare a unor sume fi0e, corespunztor numrului de ani ai duratei normale de
utilizare a activului.
Amortizarea anual se calculeaz astfel"
Amo"tia"e anual! , Valoa"ea amo"tiabil! - (u"ata (e utilia"e
sau
Amo"tia"ea anual! , Valoa"ea amo"tiabil! . Rata (e amo"tia"e linia"!,
unde

Rata (e amo"tia"e linia"! , 1// - (u"ata (e utilia"e *<+
!n cadrului unui an, amortizarea se calculeaz propor%ional cu numrul de luni de
func%ionare a activului, i ea se nregistreaz ncepnd cu luna urmtoare punerii n
func%iune.
Meto(a (e0"e'i$! const n practicarea unei amortizri mai mari n primii ani
de utilizare, iar anuit%ile scad pe msur ce trece timpul. Acest tip de amortizare asigur
ntreprinderii un avans fiscal prin amnarea de la plata impozitului pe profit.
Anuitatea *amortizarea anual+ se calculeaz prin aplicarea ratei de amortizare
degresive la" # valoarea de intrare n primul an
# valoarea net contabil pentru anii urmtori.
Amo"tia"ea anual! , Valoa"ea (e int"a"e 1$aloa"ea #ontabil! net!2 . Rata (e amo"tia"e
(e0"e'i$!
6
Rata de amortizare degresiv se determin prin multiplicarea ratei de amortizare
liniare cu un coeficient de corec%ie"
Rata (e amo"tia"e (e0"e'i$! , Rata (e amo"tia"e linia"! . #oefi#ientul (e #o"e#ie

,oeficientul de corec%ie difer n func%ie de durata de utilizare a bunului, acesta
fiind"
# ,6 pentru o durat cuprins n intervalul *4 # 6]ani
# 4 pentru o durat cuprins n intervalul *6 # 7]ani
# 4,6 pentru o durat mai mare de 7 ani.
E#emplu" un activ cu o durat de via% util de 6 ani se va amortiza degresiv prin
aplicarea unei rate de amortizare calculat astfel"
Rata (e amo"tia"e linia"! , 1// - 3 , %/4
Rata (e amo"tia"e (e0"e'i$! , %/4 . 153 , 3/4
,nd anuitatea calculat prin metoda degresiv devine mai mic sau egal cu cea
calculat prin metoda liniar, atunci se va renun%a la aplicarea metodei de amortizare
degresiv, iar valoarea contabil rmas de amortizat va fi mpr%it n mod egal la
numrul de ani rmai pentru utilizarea bunului.
Meto(a a##ele"at! const n recunoaterea unei amortizri de pn la 67< din
valoarea de intrare n primul an de func%ionare, dup care se va trece la sistemul de
amortizare liniar.
Amortizarea imobilizrilor corporale se calculeaz i se nregistreaz lunar
potrivit formulei contabile"
$) ,&eltuieli cu amortizrile = 4) Amortizarea imobilizrilor
. Contabilitatea operaiilor privind ieirea activelor corporale
Imobilizrile corporale pot iei din ntreprindere pe urmtoarele ci" prin casare,
prin vnzare, prin cedri cu titlu gratuit *dona%ii+, prin minusuri constatate la inventariere,
prin leasing, prin sc&imb de activ, etc.
Regula general este ca la ieirea activelor corporale ele s fie evaluate la
valoarea de intrare. >dat cu scoaterea lor din gestiune trebuie nregistrate urmtoarele
opera%ii"
# scderea din eviden%a contabil a imobilizrii corporale, %innd cont de
amortizarea cumulat pn n momentul respectiv
# nregistrarea eventualelor c&eltuieli ocazionate de procesul de scoatere din
func%iune *n cazul casrii+
# nregistrarea eventualelor materiale recuperate odat cu scoaterea din
func%iune *n cazul casrii+
# recunoaterea venitului din vnzare *n cazul vnzrii+
$
B. CONTABILITATEA ACTIVELOR
IMOBILIZATE NECOR+ORALE
Imobilizrile necorporale sunt acele elemente care nu mbrac forma bunurilor
fizice. Reglementrile contabile din Romnia clasific imobilizrile corporale n
urmtoarele 't"u#tu"i6
c&eltuieli de constituire" reprezint c&eltuielile generate de constituirea
ntreprinderii ca persoan .uridic *ta0e de nscriere, de nmatriculare, c&eltuieli pentru
emiterea i vnzarea de ac%iuni, etc.+
c&eltuieli de dezvoltare" sunt c&eltuielile care sunt destinate unei activit%i
distincte de dezvoltare, care presupun anga.area de resurse proprii
concesiuni, brevete, licen%e, mrci comerciale i alte drepturi i valori similare"
fond comercial *n cazul n care a fost ac&izi%ionat+" reprezint o parte a fondului
de comer% care nu figureaz n cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care
contribuie la men%inerea sau dezvoltarea activit%ii ntreprinderii, de e0emplu clientela,
vadul comercial, reputa%ia, marca, etc.
alte imobilizri necorporale" programele informatice.
Standardul interna%ional de contabilitate IAS () ?Active necorporale@ cere unei
ntreprinderi s recunoasc un element ca un activ necorporal numai dac"
# corespunde defini%iei activelor corporale" un activ necorporal este un activ
identificabil nonmonetar, fr suport material i deinut pentru utilizare n
procesul de producie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi
nc!iriat altora, sau pentru motive administrative'
# sunt ntrunite cerin%ele de recunoatere"
# este probabil ca ntreprinderea s ob%in beneficii economice viitoare de
pe urma lui
# costul activului poate fi msurat n mod credibil.
Pentru aplica%ii5 #ontabilitatea t"ana#iilo" p"i$in( imobili!"ile ne#o"po"ale
vizeaz opera%ii privitoare la recunoaterea acestor active necorporale n contabilitate i
respectiv amortizarea lor.
C. CONTABILITATEA ACTIVELOR
IMOBILIZATE 7INANCIARE
Imobilizrile financiare, denumite i investi%ii financiare sau de portofoliu,
cuprind valorile financiare investite de ntreprindere n capitalul altor societ%i *e0" titluri
de participare+, crean%ele imobilizate i vrsmintele de efectuat pentru imobilizrile
financiare.
1
&itlurile de participare reprezint drepturile sub form de active i alte titluri cu
venit variabil *ac%iuni+ de%inute de ntreprindere n capitalul altor societ%i comerciale, a
cror de%inere durabil i este util acesteia.
$reanele imobilizate rezultate din interese de participare reprezint drepturi ale
ntreprinderii asupra filialelor sau celorlalte firme din cadrul grupului determinate de
acordarea unor mprumuturi pe termen lung.
Standardele interna%ionale de contabilitate care fac referire la investi%iile
financiare sunt IAS (4 ?Instrumente financiare" prezentare i descriere@ i IAS (:
?Instrumente financiare" recunoatere i evaluare@.
Pentru aplica%ii, #ontabilitatea t"ana#iilo" p"i$in( imobili!"ile finan#ia"e se
rezum doar la opera%ii privitoare la ac&izi%ia A vnzarea titlurilor financiare.
)

S-ar putea să vă placă și