Sunteți pe pagina 1din 9

FORMAREA SI ALCATUIREA PROFILULUI DE SOL

Profilul de sol constituie roca, mai mult sau mai putin masiva, initiala, care in timp, sub actiunea
factorilor pedogenetici, a fost diferentiata intr-o serie de straturi numite orizonturi.
In functie de natura rocii, de durata si intensitatea factorilor pedogenetici, profilul de sol apare
format dintr-o succeriune de orizonturi cu o anumita grosime si insusiri specifice. Natura, grosimea si
succesiunea orizonturilor reflecta stadiul de evolutie si intensitatea proceselor de solificare.
Fiecare oriizont din profilul de sol se noteaza cu o litera mare, la care se adauga uneori si o
litera mica, cu care se noteaza unele procese de intensitate mai mica, specifice acestor orizonturi.
Unele orizonturi se impart in suborizonturi. Fiecare suborizont se noteaza cu litera mare a
orizontului respectiv si cu un indice, in cifre arabe, care arata succesiunea suborizonturilor de la
suprafata in adancime. Este foarte importanta citirea, notarea si interpretarea corecta a orizonturilor de
sol, pentru a se stabili cu exactitate stadiul si directia de evolutie, pentru a se aprecia corect gradul de
fertilitate a solului respectiv.
Numarul, felul si succesiunea acestor orizonturi este caracteristic pentru fiecare tip de sol si
reprezinta manifestarea concreta a coditiilor de solificare, materializata printr-o serie de procese (fizice,
chimice, biologice, etc.) numite procese pedogenetice.
In conditiile diferite de manifestare a factorilor de solificare, procesele de solificare se asociaza
intr-un anumit fel, concretizat prin acumularea produselor reziduale ale acestor procese, care imprima
solului anumite insusiri.
Procese care determina diferentierea in adancime a solului
Principalele procese gentice care au loc in solurile din Romania, specifice zonei temperate sunt:
bioacumularea, argilizarea, argiloiluvierea, podzolirea humico-feriiluviala, gleizarea, pseudogleizarea,
salinizarea, alcalizarea, etc.
In functie de conditiile diferite ale mediului, aceste procese au loc cu intensitate diferita si au ca
rezulat formarea unor orizonturi caracteristice, eluviale sau iluviale, constituite din substante minerale si
organice specifice solului. unoasterea acestor procese este necesara pentru a putea defini orizonturile
profilului de sol si tipurile de sol.
- !I"#$%$&#R'#. (ormarea orizonturilor A , O si T
Procesul de bioacumulare consta in acumularea elementelor biogene in orizontul de la suprafata
solului, in urma activitatii vitale a organismelor vegetale si animale din sol.
In functie de conditiile de solificare specifice zonei temperate si acumularea biologica este
specifica, la suprafata solului formandu-se un orizont mineral de acumularea a humusului notat cu
simbolul A sau un orizont de acumularea a materiei organice notat cu O sau T.
Orizontul A este format dintr-un amestec intim al humusului cu materia minerala. In orizontul #
s-a acumulta materia organica humificata. )e regula este mai inchis la culoare decat orizontul subiacent. In
functie de conditiile de formare si de insusiri, orizontul # este de trei feluri: A molic notat Am* A umbric
notat Au si A ocric notat cu Ao.
Orizontul A molic + Am ,mollis (lat.)-moale, afanat. este specific pentru solurile formate in
zonele de stepa. uloare inchisa, continut de materie organica de cel putin /0 pe intreaga grosime.
1tructura glomerulara, grauntoasa sau poliedrica* consistenta friabila. 2rad de saturatie in baze 3440.
2rosime de cel putin 56-54 cm. )atorita activitatii biologice intense favorizata de abundenta resturilor
organice vegetale si de reactia slab acida asolutiei solului (materialul parental este carbonatic sau bogat in
cationi bazici), se formeaza humus de tip mull calcic (predomina acizii humici saturati cu cationi de calciu).
#cesta se acumuleaza intr-un orizont de culoare inchisa, cu structura de obicei glomeraulara, afanat.
Orizontul A umbric + Au ,umbra (lat.)-umbra. se intalneste, mai ales, la solurile formate in
arealul padurilor de rasinoase (si de amestec) cu flora acidofila. #semanator cu #m in ceea ce priveste
culoare, continutul in materie organica, structura consistenta si grosime, dar se diferentiaza prin gradul de
saturatie in baze (7440).In conditiile unui mediu acid (roci de solificare acide), umed si rece, din resturile
organice vegetale se formeazahumus de tip mull forestier. #cesta se acumuleaza intr-un orizont asemanator
cu #m, de care se deosebeste prin gradul de saturatie cu baze, care este mai mic de 440.
Orizontul A ocric + Ao ,ochros (gr.)- pal, deschis. este carcateristic pentru solurile tinere sau cu
activitate biologica slaba. )atorita faptului ca humificarea este redusa, orizontul de acumulare a humusului
este este mai sarac in substante organice, este mai subtire si mai deschis la culoare.
Orizontul organic O se intalneste la unele soluri, sub paduri de foioase sau rasinoase, situate
rareori pe soluri calcaroase. 1e formeaza deasupra unui orizont #o sau #u prin acumulare, in condtiile unui
mediu nesaturat in apa, a resturilor organice vegetale nedescompuse sau numai partial descompuse, in
proportie de 56-880.
Orizontul tur!os T este un orizont organic hidromorf.
- #R2I&I9#R'#. (ormarea orizontului "#
#cest proces este specific pentru solurile formate in silvostepa sau in zona forestiera (paduri de
foioase si amestec). #rgilizarea este in alterarea silicatilor primare si formarea de silicati secundari-
mineralele argiloase care alcatuiesc argila din sol.
"rizontul in care are loc acest proces se numeste " cam!ic ,cambiare (lat.)-a schimba. si se
noteaza cu simbolul "# ,ver:itterung (germ.)-alterare.. #cest orizont este relativ sarac in humus si se
deosebeste de materialul parental prin culoarea roscata sau ruginie), datorita o;izilor de fier liberi, eliberati
prin alterarea silicatilor primari si prin structura (poliedrica sau prismatica).
"prizontul ! cambic se mai numeste si orizont ! de alterare. 'ste specific pentru cambisoluri
(soluri brune eu-mezobazice, soluri rosii si soluri brune acide) si pentru subtipurile cambice ale unor tipuri
de sol (sol cenusiu, rendzina, andosol, sol gleic, etc.).
- #R2I&"I&$<I'R'#. (ormarea orizonturilor El$ Ea si "t
Procesul de argiloiluviere are loc in conditiile unui climat umed. Precipitatiile abundente
favorizeaza levigarea a"8 si debazificarea comple;ului coloidal (unde cationii de a
5=
si %g
5=
sunt
partial inlocuiti cu cationi de >
=
), precum si acidifierea solutiei de sol.
In aceste conditii, particulele coloidale de argila (formate din alterarea silicatilor primari) se
hidrateaza din ce in ce mai puternic si sunt antrenate mecanic in profunzime, prin curentul descendent de
apa. #ici se depun sub forma unor particule foarte fine, galbui-roscate (datorita o;izilor de fier migrati
odata cu mineralele argiloase) la suprafata elementelor (agregatelor) structurale.
#stfel se formeaza orizontul de acumulare a argilei migrate din orizontul superior, numit orizont
" argiloilu#ial (sau orizont B textural), notat cu simbolul "t.
)easupra acestui orizont de iluviere a argilei (!t) se formeaza un orizont elu#ial, cu argile putina
si imbogatit rezidual in silice si particule de cuart, deschis la culoare (deoarece pe langa argila migrata in
acest orizont, au fost antrenati si hidro;izi de fier).
E + orizont mineral caracterizat prin continut mai scazut de argila si materie organica decat
orizontul subiacent si printr-o acumulare relativa de cuart de dimensiunea nisipului sau prafului.
"rizontul aflat intr-o faza incipienta de levigare se numeste orizont eluvial luvic si se noteaza u
simbolul El, iar intr-o faza mai avansata de evolutie se formeaza un orizont eluvial albic notat cu simbolul
Ea ,albus (lat.)-alb.
Procesul de argiloiluviaere este specific pentru argiluvisoluri (sol brun-roscat, sol brun
argiloiluvial, sol brun-roscat luvic, solbrun luvic, luvisol albic si planosol) sau pentru subtipurile
argiloiluviale ale altor soluri (sol cernoziomoid, pseudorendzina, sol negru clinohidromorf, erodisol, etc.)
Prezenta orizonturilor El si "t este specifica pentru solurile numite luvice sau podzolite (tipuri: sol
brun-roscat luvic* sol brun luvic* subtipuri: sol pseudogleic luvic, solonet luvic).
- P")9"&IR'# >$%I"-('RII&$<I#&#. (ormarea orizonturilor Es$ "%s si "s
In conditiile unui climat mai rece si mai umed si a unei acidifieri pronuntate a solutiei de sol
(p>74), sub padurile de rasinoase, descompunerea resturilor organice se face lent (predominant de catre
ciuperci), cu formare, mai ales de acizi fulvici.
In aceste conditii (e;ces de umidiate, anaerobioza, mediu acid) se formeaza diversi compusi
organici, minerali sau organominerali, usor solubili si relativi stabili, ce migreaza in adancime, rezultand
doua orizonturi caracteristice: unul eluvial si unul iluvial.
Orizontul superior, eluviat de baze, hidro;izi si humus, dar imbogatit rezidual in silice coloidala si
cuart, are culoare deschisa si se numeste orizont elu#ial &odzolic (sau s&odic) si se noteaza cu simbolul
Es.
Orizontul inferior, iluvial, de acumulare a acizilor humici si a (e5"8 in cantitati aproape egale, se
numeste orizont " %umico'feriilu#ial (sau B spodic), are culoare neagra sau neagra-cafenie si se noteaza
cu simbolul "%s.
"rizontul spodic in care se acumuleaza in cantitate mai mare hidro;izii de fier si aluminiu are
culoare portocalie si se mai numeste orizont " feriilu#ial si se noteaza cu simbolul "s.
Procesul genetic prin care in profilul de sol se individualizeaza orizonturile !hs si 's se numeste
podzolire humico-feriiluviala si este specific pentru podzoluri.
(ormarea orizontului !s este rezultatul procesului de podzolire feriiluviala, specific pentru
saolurile numite brune feriiluviale sau brune podzolice.
- 2&'I9#R'#. P1'$)"2&'I9#R'#. (ormarea orizonturilor (o$ (r$ ) si *
In conditiile unui proces de umiditate periodic sau permanent, in profilul de sol unele orizonturi au
aspect ?pestrit@ , deoarece se formeaza si acumuleaza diversi compusi, in special de fier si de mangan.
onditiile de anaerobioza, prezenta panzei de apa in profilul de sol sau stagnarea apei de
precipitatii, determina reducerea fierului si manganului si acumularea compusilor astfel formati.
Procesul de reducere a fierului si manganului, care se produce in sol datorita prezentei apei
freatice, se numeste gleizare. "rizontul afectat de acest proces se numeste orizont gleic si se simbolizeaza
(.
"rizontul gleic, saturat cu apa o mare parte din an, are culoare caracteristica: vinetie, verzuie,
albastruie* se numeste orizont gleic de reducere si se noteaza cu simbolul (r.
)easupra orizontului 2r, uneori se formeaza un orizont de o;idare si reducere, datorita oscilatiei
periodice a nivelului apei freatice, numit orizont gleic de oxidare si reducere, notat cu simbolul (o. 'l are
aspect caracteristic cu pete ruginii, galbui, pe fond cenusiu, vinetiu sau albastrui.
Procesul de reducere a (e si %n, care are loc datorita stagniarii apei de precipitatii in profilul de
sol, deasupra unui orizont impermeabil sau slab permeabil (frecvent orizontul !t) se numeste
pseudogleizare. "rizontul in care are loc acest proces se numeste orizont &seudogleic si se noteaza cu
simbolul ) ,:asser (germ.)-apa.. "rizontul prezinta pete ruginii, cenusii etc., concretiuni negre, negre-
rosietice, feri-manganice.
and e;cesul de apa pluviala este mai putin accentuat, pe langa culorile de reducere apar si pete de
o;idare, orizontul fiind considerat orizont pseudogleizat si notat cu simbolul *, alaturi de simbolul
orizontului in care are loc pseudogleizarea (Ao*, Ea*, etc.).
#ceste orizonturi sunt caracteristice pentru solurile hidromorfe: G pentru lAcovistisi soluri gleice
si de asemenea pentru subtipurile gleice sau gleizate ale altor tipuri de sol* W pentru solurile negre
clinohidromorfe si solurile pseudogleice si de asemenea pentru subtipurile pseudogleice si pseudogleizate
ale altor tipuri de sol.
- 1#&INI9#R'#. #&#&I9#R'#. (ormarea orizonturilor sa$ sc$ na$ ac
Procesul de salinizare (cresterea continutului de saruri usor solubile pana la depasirea celui din
solurile obisnuite, adica peste 6,/6-6,/40) este specific pentru solurile din regiunile cu climat arid si
semiarid, cu relief paln-depresionar si cu apa freatica situata la mica adancime.
In aceste conditii solul este umezit pana la suprafata profilului si in urma evaporatiei intense,
sarurile se acumuleaza. "rizontul de acumulare a sarurilor usor solubile (de obicei sarurile cationului de
Na
=
- cloruri, sulfati, carbonati, bicarbonati) se numeste orizont salic si se noteaza cu simbolul sa.
ontinutul total de saruri usor solubile este de cle putin /,6-/,40.
"rizontul cu un continut total de saruri usor solubile cuprins intre 6,/6-6,/40 si /,6-/,40 se
numeste orizont salinizat si se noteaza cu simbolul sc. "rizontul sa si sc se grefeaza pe diverse alte
orizonturi notate astfel: Aosa sau Aosc, Amsa sau Amsc, etc.
and nivelul apei freatice coboara, acumularea sarurilor solubile inceteaza, astfel ca , in timp,
precipitatiile le antreneaza in profunzime. "data cu scaderea continutului in saruri usor solubile, are loc
intensificarea patrunderii Na
=
in comple;ul coloidal. >umusul si argila, saturate in cationi de Na
=
,
dispersate in apa, migreaza in adancime. #stfel, la o adancime de 5-/4 cm se formeaza un orizont
argiloiluvial, cu un continut de Na
=
in comple;ul coloidal de peste /40. #cest orizont de numeste orizont
"t natric si este notat cu simbolul "tna (se mai numeste orizont B soloneic, fiind specific pentru tipul
soloneB).
In cazul persistentei procesului de desalinizare, in conditii de reactie slab acida a solului si
continut redus de sodiu in comple;ul coloidal, orizontul cu un continut de 4-/40 Na in comple;ul coloidal
se numeste orizont alcalizat si se noteaza cu simbolul ac (Amac, Aoac, Bvac, !ac, etc).
"rizontul salic este specific pentru solonceacuri, iar orizontul natric pentru soloneturi (ambele
fiind tipuri de soluri holomorfe).
"rizontul alcalizat si cel salinizat sunt specifice pentru subtipurile alcalizate si salinizate ale
diferitelor tipuri de soluri (mai ales molisoluri si soluri hidromorfe).
- PR"'1$& )' #R!"N#C"I&$<I'R'. "rizontul Cca .
Procesul prin care, la solurile format p material parental carbonatic, se individualizeaza un orizont
mineral de acumulare a carbonatilor alcalino-pamantosi secundari. "rizontul se numeste car!onatoilu#ial
si se noteaza cu simbolul Cca. and are mai putin de /50 a"8 se noteaza cu simbolul C+.
- PR"'1' <'R%I'
In unele soluri de stepa (soluri balane si cernoziomuri) si silvostepa (cernoziomuri cambice),
structura glomeraulara este datorata activitatii faunei. "rizonturile Am$ A,C si A," sunt formate in
proportie de peste 540 din material trecut prin tubul digestiv al ramelor.
Coate urmele de vietuitoare din sol alcatuies asa-numitele caractere vermice.
- PR"'1' <'RCI'
In unele soluri cu un continut ridicat de argila (peste 860 sau frecvent peste 460) au loc unele
procese specifice si anume:
- in perioade uscate, ca urmare a contractiei puternice a ameterialelor argiloase se formeaza
crapaturi largi (3/cm), care au ca urmare fragmentarea in agregate mari.
- In perioade umede, datorita gonflarii, agregatele apasa unele asupra altora, aluneca unele
peste altele, iar suprafetele lor sunt lustruite.
#stfel se formeaza un orizont #ertic ,verto (lat.)-a intoarce. notat cu -, respectiv A-$ "-$ C-$ etc.
'ste specific pentru vertisoluri si pentru subtipurile vertice a multor alte tipuri de sol.
- PR"'1' #N)I'
1unt specifice pentru solurile formate pe unle roci magamtice necristalizate (in specila
piroclastice) si constau in alterarea acestora si realizarea unui comple; coloidal alcatuit din materiale
amorfe numite allofane.
In afara de andosol ,ando(Dap.)-vulcan., p,rocese andice mai apar si la subtipurile andice ale altor
soluri formate pe materiale parentale vulcanice.
ORI.O/TURILE PEDO(E/ETICE
Intre procesul de pedogeneza si conditiile fizico-geografice e;ista o stransa interdependenta. In
functie de durata si intensitatea cu care au actionat factorii de pedogeneza, in profilul de sol au loc anumite
procese genetice. Prin predominarea repetata a anumitor procese genetice la anumite niveluri ale profilului
de sol, in asa-numitele orizonturi se acumuleaza compusi specifici (minerali, organici, organo-minerali).
#ceste orizonturi genetice sunt folosite pentru identificarea si diferentierea, din punct de vedere sistematic
a solurilor.
ORI.O/TURI COMU/E ALE PROFILULUI DE SOL
O - orizont format prin acumularea la suprafata solului de material organic in curs de
descompunere, in conditii de drenaD bun:
- Ol - slab descompus (litiera proaspata)
- Of - moderat descompus (" de fermentatie)
- Oh - puternic descompus (" de humificare)
T - orizont format prin acumulare la suprafata solului de material in curs de descompunere, in
conditii de drenaD slab:
- "f - slab descompus (fibric)
- "h - moderat descompus (hemic)
- "s - puternic descompus (sapric)
A - "rizont mineral sau organo-mineral format in partea superioara a solului prin acumulare de
materie organica humificata (humus):
- Am #molic$ - inchis la culoare, structurat in agregate mici si medii, saturat, de peste 56-54 cm
grosime.
- Au #umbric$ - inchis la culoare, structurat in agregate mici si medii, nesaturat, de peste 56-54
cm
- Ao #ocric$ - deschis la culoare (saturat si nesaturat) sau prea subtire pentru a fi molic sau
umbric.
- A% #vertic$ - nestructurat (compact) si dur in stare uscata, cand prezinta si crapaturi largi si
adanci.
- Ame #molic-eluvial$ - am cu acumulari reziduale de cuart
- #p (arat) - strat arat (indiferent din orizontul din care provine)
- A #inelenit$ - strat de suprafata puternic intelenit (cu radacini de plante ierboase)
E - orizont mineral imbogatit in fractiunile de nisip si praf datorita eluvierii de argile, de o;izi de
fier si aluminiu, de materie organica sau segregerii de o;izi de fier si mangan.
- El #luvic$ - slab sau moderat eluvionat de argila
- Ea #albic$ - intens aluvionat de argila siEsau cu intensa segregare de o;izi.
- Es #spodic$ - intens eluvionat de materie organica si o;izi.
" - orizont mineral sau organo-mineral situat sub un orizont # sau ', in care se constata o alterare
a materialului parental insotita sau nu de o imbogatire in argila sau materie organica:
- Bv #cambic$ - cu culoare si-sau structura diferita de a materialului parental
- Bt #argiloiluvial$ - cu acumulare apreciabila de argila
- Btna #natric sau solonetic$ - cu acumulare de argila, structura columnara, consistenta tare si
saturatie ridicata in Na.
- Bs, Bh, Bhs #spodic$ - cu acumularea apreciabila de sescvio;izi (!s), d materie organica (!h)
sau ambele (!hs).
- B% #vertic$ - foarte compact, cu fete de alunecare si crapaturi latgi si adanci in stare uscata.
C - orizont mineral format din material neconsolidat, relativ neafectat de procesele de solificare*
poate reprezenta sau nu materialul parental al orizonturilor supraiacente.
Cca - orizont cu acumulare de carbonati alcalino-pamantosi ( carbonato-iluvial)
C&r - orizont constuit din marne, marne argiloase sau argile marnoase ( pseudorendzinic)
R - orizont (strat) de roca consolidata-compacta continua (nu poate fi sapat)* poate avea crapaturi.
#ici se includ si straturile de pietris. Poate reprezenta sau nu roca parentala.
Rrz - orizont R constituit din calcare, dolomite siEsai gips sau din fragmente din asemenea roci,
sau din roci metamorfice sau magmatice bazice si ultrabazice care prin alterare nu dau material amorf in
comple;ul adsorbtiv.
ORI.O/TURI DE 0IDROMORFIE SAU DE SALI/I.ARE I/TE/SA (asociabile celor de
mai sus)
( - orizont de glei (gleizarea-proces pedogenetic ce are loc in conditii de drenaD slab, avand ca
rezultat reducerea fierului si altor elemente) fornmat in conditii de saturatie in apa provenita din stratul
acvifer.
- &o - de o;ido-reducere, respectiv moderat-puternic gleizat
- &r - de reducere, respectiv puternicEcomplet gleizat
) - orizont de stagnoglei sau pseudoglei format in conditii de saturatie temporara cu apa in partea
superioara a solului si care stagneaza pe un strat impermeabil sau geru permeabil
sa - orizont salic caracterizat prin acumulare intensa de saruri usor solubile
na - orizont alcalic sau natric caracterizat prin saturatie mare in Na schimbabil (pest /40) in
comple;ul coloidal.
ORI.O/TURI DE TRA/.ITIE SI DE ASOCIERE
- Orizonturi de tranzitie: prezinta o parte din caracterele orizontului supraiacent si o parte a
celui subiacent catre care face tranzitia: #E* #E!* #E2* #ER* #=R. !E)* '!* '=!* 'E!F*
!E* !ER* !=R* !2* 2.
- Orizonturi de asociere: sunt definite prin asocierea caracterelor a doua sau mai multor
orizonturi: #F* #:* #G* #msa* #osc* !tGsc* !na* !F* !:* !tG* !v;.
CARACTERISTICI SUPLIME/TARE /OTATE PRI/ SUFI1URI
+ - prezenta carbonatilor
- - orizont vertic (orizont nestructurat, compact si dur in stare uscata* contractie si gonflare
intensa la variatia umiditatii* fete de alunecare)
2 - orizont de fragipan (densitate aparenta mare, consistenta dura, friabil)
e - acumulare reziduala de cuart (caracter slab luvic)
g - gleizare slba
* - pseudogleizare slaba-puternica
sc - salinizare slaba-puternica
ac - alcalizare slaba-moderata
l - caracter lamelar (orizontul ! din benzi cu material mai fin decat restul masei)
m - caracter melanic ( orizontul !t cu un suborizont mai inchis, care contrasteaza cu orizonturile
adiacente)
f - orizont pedogenetic ingropat
"rizontul desfundat de peste 46 cm grosime, intens deranDat si amestecat HIn situH se noteaza cu
litera D