Sunteți pe pagina 1din 4

Crile aprute n colecia Adevrul: 100 de cri pe care trebuie s le ai n

bibliotec sunt:
1. Notre-Dame de Paris - Victor Huo !"#$ p.%
&. 'arile speran e ( - C)arles Dic*ens !&++ p.%
,. 'arile speran e (( - C)arles Dic*ens !&++ p.%
-. .n /an*eu la curtea reelui Art)ur - 'ar* 01ain !-00 p.%
". 2on - 3iviu 4ebreanu !--+ p.%
$. Cr ile 5unlei - 4ud/ard 6iplin !,+- p.%
#. .ltimul mo)ican - 7ames 8enimore Cooper !-1$ p.%
+. Anna 6arenina ( - 3ev 0olstoi !"1& p.%
9. Anna 6arenina (( - 3ev 0olstoi !--+ p.%
10.2van)oe : ;alter <cott !"&+ p.%
11.C)emarea strbunilor : 7ac* 3ondon
1&.Papillon ( : Henri C)arriere !,,$ p.%
1,.Papillon (( : Henri C)arriere !&#& p.%
1-.Coliba unc)iului 0om : Harriet =eec)er <to1e !"&+ p.%
1".>estapo : <ven Hassel !,"& p.%
1$.Dracula : =ram <to*er !-1$ p.%
1#.Doamna =ovar/ : >ustave 8laubert !,&0 p.%
1+.<)oun ( : 7ames Clavell !"&+ p.%
19.<)oun (( : 7ames Clavell !"#- p.%
&0.<)oun ((( : 7ames Clavell !-9$ p.%
&1.3a rscruce de v?nturi : @mil/ =ronte !,$+ p.%
&&..raan asupra @uropei ( : Vintila Corbul i @uen =urada !-,& p.%
&,..raan asupra @uropei (( : Vintila Corbul i @uen =urada !-00 p.%
&-.@nima Atiliei - >eore Clinescu !-#$ p.%
&".<omnul de veci i Doamna din lac - 4a/mond C)andler !-1$ p.%
&$.'ara - 2oan <lavici !&++ p.%
&#.2diotul ( - 8iodor Dostoievs*i !-1$ p.%
&+.2diotul (( - 8iodor Dostoievs*i !,$+ p.%
&9.'?ndrie i pre5udecat - 7ane Austen !-1$ p.%
,0.Accidentul i Ara ul cu salc?mi - 'i)ail <ebastian
,1.Aventurile lui <)erloc* Holmes i 'emoriile lui <)erloc* Holmes - <ir
Art)ur Conan Do/le !"-- p.%
,&.;innetou ( - 6arl 'a/ !-,& p.%
,,.;innetou (( - 6arl 'a/ !-1$ p.%
,-.;innetou ((( - 6arl 'a/
,".Pisica i Casa de pe canal - >eores <imenon !&#& p.%
,$.Cltoriile lui >ulliver - 7onat)an <1iBt !,-9 p.%
,#.Decameronul ( - =occaccio !-,& p.%
,+.Decameronul (( - =occaccio !-00 p.%
,9.Cianur pentru un sur?s i =un searaC 'elania - 4odica A5o =ra oveanu
!-1$ p.%
-0.cltorie spre centrul Pm?ntului D >oana dup meteor - 7ules Verne !-,&
p.%
-1.4omeo i 7ulieta i Hamlet - ;. <)a*espeare !,,$ p.%
-&.0rei ntr-o barc i 0rei pe dou biciclete - 7erome 6. 7erome !-00 p.%
-,.Vraciul. ProBesorul ;ilcEur ( - 0adeusE DoFGa-'osto1icE !,0- p.%
--.Vraciul. ProBesorul ;ilcEur (( - 0adeusE DoFGa-'osto1icE !,"& p.%
-".@Htravaantul Conan Doi !De-a baba oarba% - Vlad 'u atescu !&#& p.%
-$.<pre Bar i Arlando - Virinia ;oolB !-1$ p.%
-#.4o u i neru - <tend)al !"$0 p.%
-+.4obinson Crusoe - Daniel DeBoe !&"$ p.%
-9.>olBul BranceEului - Dap)ne du 'aurier !&"$ p.%
"0.'ob/ Dic* ( - Herman 'elville !,"0 p.%
"1.'ob/ Dic* (( - Herman 'elville !,"& p.%
"&..nde se av?nt vulturii - Alistair 'ac3ean !&"$ p.%
",.7ane @/re - C)arlotte =rontI !"#$ p.%
"-.Dune ( - 8ran* Herbert !-00 p.%
"".Dune (( - 8ran* Herbert !,"& p.%
"$.Procesul - 8ranE 6aB*a !&"$ p.%
"#.<inur pe lume - Hector 'alot !"&+ p.%
"+.Avarul D 0artuBBe D Don 7uan - 'oliere !&++ p.%
"9.Cei trei mu c)etari ( - AleHandre Dumas !,+- p.%
$0.Cei trei mu c)etari (( - AleHandre Dumas !,$+ p.%
$1.Jece neri mititei D Crima din Arient @Hpress - Aat)a C)ristie !--+ p.%
$&.Departe de lumea deEln uit - 0)omas Hard/
$,.=en Hur - 3e1 ;allace
$-.3ivada de vi ini D .nc)iul Vania D Pescru ul - Anton Pavlovici Ce)ov
$".=?lciul de ertciunilor ( - ;. '. 0)ac*era/
$$.=alciul desertaciunilor (( - ;.'.0)ac*era/
$#.4obin Hood - Henr/ >ilbert
$+.Prin Boc i sabie ( - Henr/* <ien*ie1icE
$9.Prin Boc i sabie (( - Henr/* <ien*ie1icE
#0.Dama cu camelii - AleHandre Dumas Biul
#1.2nsula Comorii - 4obert 3ouis <tevenson
#&.3a paradisul Bemeilor - @mile Jola
#,.Aonie i eHtaE ( - 2rvin <tone
#-.Aonie i eHtaE (( - 2rvin <tone
#".Amul 2nviEibil D 4Eboiul 3umilor - H. >. ;ells
#$.Nimic nou pe Brontul de vest D Cuibul visurilor - @ric) 'aria 4emarKue
##.Divina Comedie ( - Dante Ali)ieri
#+.Divina Comedie (( - Dante Ali)ieri
#9.=el-Ami - >u/ de 'aupassant
+0.Castelul Plrierului - Arc)ibald 7osep) Cronin
+1.Caterina de 'edici - HonorL de =alEac
+&.Calomnii 'itoloice - Actavian Paler
+,.Peripe iile bravului soldat <ve5* ( - 7aroslav Hase*
+-.Peripe iile bravului soldat <ve5* (( - 7aroslav Hase* - 1# iunie
+".Mn cutarea timpului pierdut D <1ann - 'arcel Proust - &- iunie
+$.8unda ia - 2saac Asimov - 1 iulie
+#.A doua Bunda ie - 2saac Asimov - apare pe + iulie
++.0aras =ulba D 'antaua D Nasul D Vii - Ni*olai Vasilievici >ool - 1" iulie
+9.4evolta de pe =ount/ - <ir 7o)n =arro1 - && iulie
90.3a rsrit de @den ( - 7o)n <teinbec* - &9 iulie
91.3a rsrit de @den (( - 7o)n <teinbec* - " auust
9&.0arEan din neamul maimu elor - @dar 4ice =urrou)s - 1& auust
9,.Am boatC om srac ( - 2r1in <)a1 - 19 auust
9-.Am boatC om srac (( - 2r1in <)a1 - &$ auust
9".Adiseea cpitanului =lood - 4aBael <abatini - & septembrie
9$.8aust ( - >oet)e - 9 septembrie
9#.8aust (( - >oet)e - 1$ septembrie
9+.Numele trandaBirului - .mberto @co - &, septembrie
99.Pe aripile v?ntului ( - 'araret 'itc)ell - ,0 septembrie
100. Pe aripile v?ntului (( - 'araret 'itc)ell - # octombrie