Sunteți pe pagina 1din 4

Suportt de curs 2

DIDACTICA UNIVERSITARA
PROCESUL DE NVMNT: DEFINITIE SI ELEMENTE COMPONENTE
Obiective de referin:
- s argumenteze de ce procesul de nvmnt este i sistem;
- s explice ce este oferta, receptare- evaluare n procesul de nvare;
- s caracterizeze informaionalul i formativul n procesul de nvare.
- s dezvluie caracteristicile procesului de nvmnt n lumina noilor paradigme
nu numai ca act de asimilare de cunotine, ci n acelai timp i ca un act de
cunoatere, de investigaie i descoperire a adevrului, a noilor cunotine;
- s gseasc singur adevrul, folosind analiza, sinteza, comparaia,
abstractizarea, generalizarea i aprecierea cunotin elor prin activismul
profesorului i elevului sau studentului.
C!r!cteri"tici#e $r%ce"&#&i de 'nv()nt*
- Concepte.
- rocesul de nvmnt este sistem
- roces triadic ofert ! receptare ! evaluare.
- roces informaional ! bilateral de autoreglare.
- Caracterul bilateral, biunivoc i inter ! activ.
- Caracterul de obiect i subiect al procesului de nvmnt.
- Caracterul informativ i formativ al procesului de nvmnt.
- Caracterul de act de cunoatere al procesului de nvmnt.
- Caracterul cibernetic al procesului de nvmnt.
- Caracterul educativ al procesului de nvmnt.
I* Ev%c!re: +"%cieri #ibere ,i !r-&(ente c%nvin-t%!re
Cu ce se asociaz, n mintea dvs., sintagma proces de nvmnt"
II* Re!#i.!re! "en"&#&i: Pre.ent!re! c%nin&t&#&i ,i $r%b#e(!ticii de b!.
#esfasurarea activitatii instructiv-educative n cadrul sistemului de nvatamnt, al
institutiei scolare, ia forma procesului de nvatamnt. $cesta reprezinta forma cu cel
mai nalt nivel de organizare a activitatii de instruire si educatie, de modelare a
personalitatii umane. %ste vorba de un proces progresiv &planificat, sistematic,
metodic si intensiv' de acces la cunoastere si actiune, pus sub controlul personalului
didactic, bazat pe selectionarea si structurarea stricta a continuturilor reactivate si pe
efortul personal al elevului. rocesul de nvatamnt reprezinta mi(locul principal prin
Viorica Gora-Postic, dr.co!.ui".
Ui"ersitatea de Stat di #o$do"a
%
Suportt de curs 2
DIDACTICA UNIVERSITARA
care societatea noastra educa si instruieste noile generatii, responsabilitatea
organizarii si conducerii acestui proces revenind scolii.
rocesul de 'nv!t!()nt ne !$!re/ !"tfe#/ c! &n !n"!(b#& de !ctivit!ti
%r-!ni.!te "i diri0!te/ c!re "e de"f!"%!r! et!$i.!t/ 'n c!dr&# &n%r in"tit&tii
"$eci!#i.!te/ "&b 'ndr&(!re! &n%r $er"%!ne $re-!tite 'n !ce"t "c%$/ 'n
vedere! 'nde$#inirii !n&(it%r %biective in"tr&ctiv1ed&c!tive.
%xplorarea tot mai complexa si mai profunda a procesului de nvatamnt a fost
realizata prin metoda analizei sistemice, a(ungndu-se la descoperirea si
interpretarea unor noi aspecte teoretice, la solutii practice cu eficienta sporita.
$bordarea sistemica a fenomenelor si proceselor din realitatea ncon(uratoare este
una dintre metodele moderne de cercetare stiintifica. )n abordarea sistemica,
obiectul &fenomenul' analizat este considerat drept s*stem &ansamblu de elemente
aflate n interactiune, care formeaza mpreuna un tot unitar', accentul punndu-se
pe relatiile de interconditionare care au loc att n interiorul obiectului de cercetat,
ct si n afara lui. +rice sistem ia fiinta si actioneaza n vederea realizarii unei
functionalitati, a unui scop; acesta se realizeaza printr-un proces care angreneaza
toate componentele sistemului; sistemele sunt organizate n structuri ierar,ice,
fiecare sistem putnd fi constituit din subsisteme si la rndul lui, ncadrat n
suprasisteme de la care primeste comenzi si raporteaza rezultate; fiecare sistem
dispune de proprietatea de reglare si autoreglare &feedbac-'. )n optica analizei
sistemice, nsusi conceptul de proces de nvatamnt dobndeste o definitie mai
completa si mai precisa. $stfel, el este considerat .ca un sistem complex si
dinamic/un ansamblu actional deliberat, proiectat si structurat, ale carui
componente si interactiuni functioneaza n mod integrat n raport cu anumite
obiective instructiv-educative de atins0.
Din $er"$ectiv! "i"te(ic! procesul de 'nv!t!()nt $%!te fi !b%rd!t $e trei
$#!n&ri:
+* f&ncti%n!#
2* "tr&ct&r!#
C* %$er!ti%n!#
+* S&b !"$ect f&ncti%n!#/ ne intereseaza de unde porneste sistemul luat n
analiza, ce urmareste sa realizeze si ce rezultate obtine. Ca orice activitate umana
constienta, procesul de nvatamnt este un act care urmareste realizarea unor
scopuri precise si a fost nfiintat pentru a avea anumite functionalitati, pentru a
Viorica Gora-Postic, dr.co!.ui".
Ui"ersitatea de Stat di #o$do"a
2
Suportt de curs 2
DIDACTICA UNIVERSITARA
realiza obiective bine determinate. %l presupune, deci, intentionalitate si un fond
motivational &obiective si sarcini de ndeplinit'. .1eoria obiectivelor a devenit o
componenta principala a teoriei educatiei, puternic implicata n rezolvarea aspectelor
fundamentale ale educatiei2 elaborarea continutului, alegerea metodelor si a
mi(loacelor de nvatamnt, stabilirea formelor de desfasurare a activitatii, adoptarea
strategiei de reforma a nvatamntului etc.0
+biectivele procesului de nvatamnt se ncadreaza n obiectivele fundamentale ale
educatiei, derivnd din acestea si se concretizeaza n termeni tot mai precisi la
nivelul fiecarui nivel de nvatamnt, scoala, clasa, disciplina, lectie. +biectivele au un
rol orientativ, uneori c,iar determinant pentru celelalte componente ale procesului de
nvatamnt. +rganizarea, conducerea si modelarea procesului de nvatamnt,
continua lui racordare la conditii si cerinte noi nu pot avea loc dect n masura n
care sunt elaborate obiective precise si modalitati
operative de evaluare a lor. 3ustificarea existentei si eficientei unui sistem o asigura
rezultatele obtinute. $ctivitatea instructiv-educativa care se desfasoara n cadrul
procesului de nvatamnt nu poate fi optimizata dect n masura n care se
realizeaza s*stematic analiza si evaluarea rezultatelor, cunoasterea gradului de
realizare a obiectivelor. $ceasta se realizeaza la toate nivelurile procesului de
nvatamnt. )n raport cu performantele proiectate, n nc,eierea fiecarei unitati
&secvente' a activitatii didactice &lectie, capitol, disciplina' se impune a se face
evaluarea rezultatelor, pentru a se lua masuri adecvate de continuare a activitatii. e
baza evaluarii rezultatelor, n raport cu obiectivele prestabilite, se poate determina
eficienta sistemului care se concretizeaza n produse sau rezultate.
2* +n!#i.! "tr&ct&r!#! c%n"t! 'n identific!re! c%nditii#%r/ re"&r"e#%r "i !
f!ct%ri#%r $r%$rii procesului de 'nv!t!()nt. Conditiile de desfasurare pot fi externe
sau interne, resursele sunt reprezentate de ec,ipamente, materiale, timp de
nvatamnt, iar factorii sunt componentele ce participa efectiv &obiectivele
pedagogice si continuturile'.
4esursele umane care participa la procesul de nvatamnt sunt persoanele care
intra n fluxul activitatii instructiv-educative &copii prescolari, elevi, studenti, cadre
supuse procesului de perfectionare', precum si persoanele care organizeaza si
conduc aceasta activitate &educatoare, nvatatori, profesori'. $laturi de acestia
trebuie adaugati toti ceilalti colaboratori ai procesului de nvatamnt &familia,
diversele organizatii'. $ctivitatea desfasurata de cei doi agenti principali &profesorul
Viorica Gora-Postic, dr.co!.ui".
Ui"ersitatea de Stat di #o$do"a
&
Suportt de curs 2
DIDACTICA UNIVERSITARA
si elevii' da procesului de nvatamnt un caracter bilateral unitar, laturile sale
principale fiind predarea &proiectarea, organizarea, ndrumarea, controlul', pe care o
realizeaza profesorul si nvatarea &receptionare, prelucrare, ntelegere, aplicare,
creare', pe care o realizeaza elevul cu spri(inul si sub ndrumarea profesorului. Ciclul
de comunicare ntre profesor si elev se nc,eie cu evaluarea
1 Pr%ce"&# de nv('nt re$re.int % inter!ci&ne din!(ic dintre trei
e#e(ente: $red!re/ 'nv!re/ ev!#&!re
- ) se axeaz pe obiective n baza crora se stabilesc coninuturile i evaluarea
- ) se axeaz pe binomul profesor ! elev
- ) actual este interactiv
- $re un caracter informativ-formativ
- ) este unitar, are o coeren ntre predare-nvare-evaluare
- ) genereaz autonvarea, adic motiveaz subiectul &elevul' s continue, n
mod autonom ceea ce a nceput s studieze la lecie, n caz contrar, ) nu are
sens
III* Ref#eci!
Caracteristicile procesului de nvmnt ! Circul i ntreab ce a reinut colegul
5 o generalizare pe o pagin a ideilor de baz
2ib#i%-r!fie "e#ectiv
3* 6onta 7., edagogie, %d. $88, 6ucureti, 9::;
4* Cristea <., #icionar de pedagogie, 8itera 7nternaional, C,iinu, 6ucureti, =>>>
5* Cuco Const. edagogia, +874+?, 7ai, =>>=
6* ?acavei %. edagogie, %#, 6ucureti, 9::@
7* ?inder ?., #idactica funcional, Cartier, C,iinu, =>>A
8* Begre-#obridor 7, #idactica nova, $ramis, 6ucureti, =>>C
9* Begre-#obridor 7., nioar 7.-+., Dtiina nvrii. #e la teorie la practic, +874+?, 7ai,
=>>C
:* ascu 4., 3itescu 5l. 1endine n modernizarea metodologiei de predare-nvare n
nvmntul superior, n2 EEE. ,idrote,nica.utcb.ro
;* opovici #. #idactica. <oluii noi la probleme controversate, $ramis, 6ucuresti, =>>>
3<* 4adu 7.1., %zec,il 8., #idactica. 1eoria instruirii, %d. aralela FC, 6ucureti, =>>C
33* <ilistraru B. Gademecum n pedagogie, H<?, C,iinu, =>>C
34* Dtefan ?ircea, 8exicon pedagogic, $ramis, 6ucureti, =>>;
SEMIN+R 4
EVOC+RE: Complemente n cerc
RE+LI=+RE+ SENSULUI:
$ctivitate pe ec,ipe2
4eprezentarea grafic a fiecrei carateristici a procesului de nvmnt
rezentri i ntrebri
REFLECIE:
rocesul de nvmnt din 4. ?oldova, conform caracteristicilor nvate, poate fi apreciat ca...
E>TENSIE:
Viorica Gora-Postic, dr.co!.ui".
Ui"ersitatea de Stat di #o$do"a
'