Sunteți pe pagina 1din 2

Energiile lunii iulie 2014

Jennifer Hoffman (ii multumim Alexandrei)


In previziunile pentru anul 2014, am sris a a doua !um"tate a anului va fi mult diferita de prima si a aeasta
perioada va inepe pe 1 iulie# Este foarte potrivit a aeasta luna sa $neap" u un %erur retrograd are
tree diret, u %arte si &aturn are, tot in aeasta luna, isi $n'eie am(ele o lunga perioada retrograda,
pentru a mai apoi, patru alte planete sa isi s'im(e semnul# Este foarte multa ativitate pentru o singura
luna, dar suntem preg"ti i pentru ea, nu)i a a* +una iulie va des'ide u ile s'im("rii, eli(er,nd foarte
mult din energia stagnanta si invit,ndu)ne sa pasim in s'im(area si transformarea pe are le)am a teptat
de atata vreme# %omentul pe are il speram si il astept"m, a venit# -ot e avem de f"ut este sa ne 'ot"r,m
e anume vom fae u aeasta energie#
+a nivel energeti, diferen a dintre s'im(are si transformare este profunda# .rin s'im(are, pur si simplu
$nlouim un luru u un altul, la fel um ne s'im(am zilni, len!eria# .rin transformare, realizam o
modifiare ompleta, in urma "reia 'iar si oamenii apropia i noua nu ne mai reunos# Aum avem oazia
unei transform"ri / oare o vom folosi, pentru a deveni o varianta im(unatatita a noastr"* Aesta este lurul
pe are suntem invita i si onstr,n i sa il faem, dar ori,t de mult am spune a il dorim, a)ti lua un
anga!ament, a te alinia u energia si a o integra $nseamn" eva u totul nou#
&a fim sineri, perioada asta nu a fost u oara pentru nimeni, $nep,nd u anii 00 si ontinu,nd, din e in e mai
serios, u anii 2000# 1ia a mea a f"ut unele otituri dure si nea teptate, in aeasta perioada ) si tiu a si
pentru voi a fost la fel# Am $nerat ,teodat" at,t de tare sa fa s'im("ri, dar nu mai era momentul,
lururile nu st"teau (ine, ap"rea alteva mai important de f"ut, are sa ma tina puterni anorata in loul
in are nu mai doream sa r"m,n# 2orin ele mele nu p"reau insa la fel de importante a sarinile pe are le
aveam de rezolvat / si am asta am tr"it u to ii, mai mult sau mai pu in, pana aum#
Aum nu ne mai retine nimi, u exep ia poate a disonfortului are $nso e te eli(erarea (rus", dup" o lunga
perioada de $narerare# &)ar putea sa ne ia pu in timp sa invatam um sa renun "m la misiunile are au
reprezentat, at,ta vreme, sopul vie ii noastre, dar ele sunt tot at,t de ner"(d"toare sa sape de noi# -oate
lururile aut" aum sa se transforme si pro(a(il " nu va mai fi nevoie sa $ntre("m e anume avem de
eli(erat, pentru a lururile vor fi destul de evidente, su( forma situa iilor si rela iilor u are nu mai
suntem aliniati sau u are nu mai rezonam#
%,inile si inimile noastre, at,t de o(i nuite sa poarte din greu povara vinde"rii, sunt aum li(ere sa aute "i
noi# .utem sa renun am la eea e tim a a onstituit sopul vie ii noastre si misiunea sufletului nostru,
pentru a ne permite sa p" im intr)un nou sop, are sa ne adu" (uurie* &'im(area este in aer, dar la fel
si promisiunea transform"rii la nivelul sufletului, are reprezint" noua noastr" ale# 2aa vrem sa fim
alinia i u noua energie, tre(uie sa vrem sa devenim noi versiuni ale noastre, sa ne reonetam la sopul
omplet al puterii noastre, pe are ni l)am negat in favoarea misiunilor noastre de vindeare, iar asta
neesita in primul r,nd transformare si apoi aeptarea s'im("rilor are vor ap"rea in urma aesteia#
3um este sa nu mai fii vinde"tor in orie situa ie* 3e fel de rela ii putem avea, daa prinipala noastre inten ie
este aeea de a fi servi i la nivelul serviiului pe are l)am prestat, de a primi in egala m"sura u eea e am
dat, de (una voie, elorlal i* Aesta este unul dintre lururile la are tre(uie sa ne g,ndim la $neputul lunii
iulie si a unei faze noi a alatoriei noastre individuale si oletive#
3ei are s)au (azat pe al ii sa la poarte povara durerii si a vinde"rii, vor tre(ui aum sa $nve e sa se (azeze pe ei
$n i i# 3ei are au spri!init si, uneori, au $nura!at aest nivel de o)dependen4", vor afla a nu mai au nii
1
timpul si nii energia sa o fa"# 1remurile 1inde"torului %artir au treut, deoaree aum este era
+ur"torului intru +umin"# &untem aum &emnale de +umin", r"sp,ndindu)ne +umina din propriul spa iu
al (uuriei, p"ii, iu(irii, $mplinirii si (el ugului, astfel inat eilal i sa tie um este sa traiesti dintr)un
spa iu al fiin "rii, vindeat, omplet si $ntreg# &untem vinde"tori mai (uni, atuni ,nd le reamintim
elorlal i de propria putere, in lo sa sim im mila pentru durerea lor# &untem vinde"tori mai (uni si atuni
,nd suntem ferii i sa tr"im u (uurie, in lo sa suferim si sa ne luptam u energia are nu ne apar ine#
.am,ntul si omenirea nu au nevoie de noi, pentru a le arata durerea, ele au nevoie sa tie a exista o
alternativa si vor privi spre noi, pentru a le arata portalul prin are tre(uie sa trea" singure #
-emele lunii iulie sunt ) extindere, energizare, iluminare si evolu ie si noi 5
6 7e vom extinde apaitatea si dorin a de a primi si a p"stra energie, la nivele noi de freventa si vi(ra ie,
6 1om fi energiza i prin noul nostru sop si prin noua misiune si vom folosi noua energie, pentru a rea o via "
noua si o ale noua de a fi, are sa ne serveas" si pe are sa o iu(im,
6 1om str"lui pentru eilal i, u lumina 8ilumin"rii9 noastre, asemenea unor semnale ale transform"rii
inspirate si
6 1om evolua intr)o noua freven4a mai $nalt" a fiin ei#
1om avea si oazii de a ne $mplini visele legate de rela ii, deoaree aeste noi energii er parteneriate, pe toate
nivelurile, iar asta inlude rearea de rela ii satisf""toare si romantie, u parteneri are sa ne fie suflete
$nrudite (nu suflete pere'e sau parteneri :armii) si are sunt si ei preg"ti i de rela ii e pornes de la un
nivel egal de $ntregire si vindeare# .oate fi eva mai (ine de,t at,t* 2up" luni si ani de a teptare, eu red
a in sf,r it am a!uns si de a(ia a tept mi area si transformarea, dup" um tiu a o fae i si voi# &a ave i o
luna minunata;
2