Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect nr.

5/2008
LOCUINTA PARTER
BENEFICIAR: ..

MEMORIU TEHNIC
ARHITECTURA
1.DATE GENERALE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI
1.1. Denumire oie!"i#:Lo!uin"$ %$r"er
1.2. Proie!"$n": .
1.&. Bene'i!i$r: ..
1.&.1. Am%($)$men":
Terenul pe care va fi amplasat obiectivul este proprietatea beneficiarului si are urmatoarele
vecinatati:
-Nord ..
-!ud - ".# 2$%
-&st - ".# 20%
-'est - .
(ccesul in cladire se face din partea de est.
1.*.D$"e +e "em$: )eneficiarul solicita e*ecutarea unei cladiri cu destinatia de locuinta+ cu
nivel de inaltime parter.
1.,.To%o-r$'i$: obiectivul de investitie se situea,a in satul )alteni+com.)alteni+-ud.'aslui
1...Hi+ro(o-i!: amplasamentul studiat este situat in localitatea )alteni com.)alteni:pan,a
freatica este cantonata in stratul de ar.ila prafoasa sub adancimea de $+0m.
1./. C(im$: /ocalitatea )alteni se afla in ,ona climatica 00010
!
1

213
4
C56iar dupa actiunea
vantului se afla in ,ona eoliana ) cu vite,a vantului de 2m/s+conform !T(! !3 140%-1/144%
5ormele de relief sunt acoperite iarna de mase de aer rece ale (nticiclonului !iberian+iar vara
de aerul uscat continental.
1.3.Geo(o-i!: din punct de vedere .eolo.ic+formatiunile ce apar in ,ona apartin
!armatianului+partea de fundament este alcatuita din ar.ila si marne cenusii care au .rosimi
mari+iar deasupra se intalnesc depo,itele 6olocenului !uperior intalnit in lun.ul /uncii
)irladului si 3a7ovei+repre,entata printr-o strati.rafie ce se atribuie aluviunilor recente
depuse .ravitational1pietrisuri+nisipuri+prafuri ar.iloase8a caror .rosime este de cca 2-%m.
1.7.Sei)mi!i"$"e: conform Normativului P100/42 amplasamentul obiectivului studiat se afla
in ,ona )1.radul 48de intensitate seismica avand T
c
91.12sec. si a
.
90+2$.
1.14.C$"e-ori$ +e im%or"$n"$: :";+!($)$ +e im%or"$n"$:0'
8.SOLUTII DE RE9OLVARE DIN PUNCT DE VEDERE FUNCTIONAL SI
ARHITECTURAL AL PARTIULUI
8.1. C$r$!"eri)"i!i 'un!"ion$(e
!e propune o cladire avand in plan o forma dreptun.7iulara cu dimensiuni de
1%.10*12+%0m.
<ladirea are un re.im de inaltime parter.
5unctiunile propuse in partiu sunt:
Parter: - livin. !98$mp
-dormitor 1 !9=$+=8mp
-dormitor 2 !911+25mp
-baie !9=+00mp
-dus !92+10mp
-bucatarie !911+00mp
-spatiu depo,itare !9%+%$mp
-7ol !914+85mp
-camera centrala termica !9=mp
(coperisul cladirii se propune cu terasa circulabila 2-$ (>-">si sarpanta din lemn cu
invelitoare din tabla intr-o apa intre a*ele 1-2 si ">-&
8.8. C$r$!"eri)"i!i %rin!i%$(e $(e !($+irii %ro%u)e:
!istem constructive :structura de re,istenta cu pereti portanti din ).<.( cu
stalpisori +centuri si plansee din beton armat.
0nc7ideri din ,idarie de ).<.( in .rosime de 25cm termoi,olate cu polistiren
e*pandat in .rosime de 5cm.
5undatii continui sub ,iduri.
(coperis: terasa?sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla.
8.&.C$r$!"eri)"i!i )%$"i$(e:

"esc7ideri: -%+25m intre a*ele 1-2.
-5+25m intre a*ele 2-=
-$+25m intre a*ele =-$
Travei:-=+%5m intre a*ele (-)
-=+%5m intre a*ele )-<
-2+%5m intre a*ele <-"
-2+%5m intre a*ele "-&
Numar niveluri: parter
0naltime nivel: -2+80m
0ndici de suprafata:(
c
920%+18mp@ (
d
92%+18mp@ (
u
918%+$%mp
&. SIGURANTA IN E:PLOATARE
Proiectul s-a intocmit in conformitate cu :Normativul pentru proiectarea cladirilor
civile din punct de vedere al cerintei de si.uranta in e*ploatare;-indicativ <& 1/1445.
&.1. Si-ur$n"$ !u %ri#ire ($ !ir!u($"i$ %e !$i %ie"on$(e
Trotuarele si accesele pietonale se vor reali,a din beton+cu pantele lon.itudinale
nedepasind 1A+iar pantele transversale 1+5A.
&.8. Si-ur$n"$ !u %ri#ire ($ !ir!u($"i$ in"erio$r$
!tratul de u,ura al pardoselilor este din parc7et in sufra.erie si dormitoare respectiv
din .resie in bai+bucatarie si 7oluri .
*. SIGURANTA LA FOC
*.1. C($+ire$ %ro%u)$ $re -r$+u( +e re;i)"en"$ ($ 'o! I
!e incadrea,a in cate.oria de risc mediu de i,bucnire a incendiilor.0n proiectare
s-au respectat re.lementarile :Normativ de si.uranta la foc a constructiilor;P118/1444.
*.8. Am%($)$re$ )i !on'orm$re$ ($ 'o!
<ladirea propusa are o suprafata construita de mpB2500mp+ma*im admis pentru un
compartiment de incendiu+conform P100/44-tabel =.2.$.+pentru .radul 0' de re,istenta la foc.
*.&. A(!$"uire !on)"ru!"i#$
parter
e*terior -).<.( de 25cm .rosime-<0
interior - ).<.( de 25cm .rosime
structura de re,istenta din pereti portanti de ,idarie cu stalpisori si centuri
de beton armat-<0
pardoseli: pe cai de evacuare-.resie ceramica-<0
*.*. C$i +e e#$!u$re in !$; +e in!en+iu
&vacuarea din cladire se face prin usa de acces cu latimea de 0+40m+iar latimea
corespun,atoare pentru un flu* de evacuare este conform P118/44+pct.2.2.20.
*.,. C$i +e $!!e)6in"er#en"ie )i )$(#$re
(ccesul masinilor de interventie se poate face din partile de est si sud a
amplasamentului.
,. FINISA<E
,.1. In"erior:
pardoseli:
.resie ceramica in bucatarie +bai si 7oluri
parc7et in sufra.erie+dormitoare
pereti:-tencuieli driscuite si spoieli
tamplarie :usi si ferestre din termopan
,.8. E="erior:
pereti-tencuiala praf piatra crem+driscuita+cu nuturi de separare a campurilor
invelitoare- tabla
tamplarie-termopan
.. SIGURANTA CU PRIVIRE LA PROTECTIA TERMICA A SPATIILOR
Peretii e*teriori in .rosime de 25cm vor fi prote-ati termic cu placi de polistiren cu
.rosimea de 5 cm.
/.SOLUTII DE RE9OLVARE VOLUMETRICA SI DE INCADRARE IN
ARHITECTURA ANSAMBLULUI
Cona in care se va construi cladirea ce face obiectul pre,entei documentatii este
o ,ona etero.ena din punct de vedere a cladirilor e*istente+acestea avand un re.im de
inaltime parter pana la P?D.
3. CONDITII DE URBANISM
Total suprafata incinta:214mp.
PET9(
c
/(
teren
90+52
<FT9(
d
/(
teren
90+52
7. FT0/0T(T0
7.1 0nstalatii sanitare
(limentarea cu apa potabila a imobilului se va reali,a dintr-un put forat in curtea aferenta
imobilului.
7.8 0nstalatii electrice interioare
'or fi reali,ate in conformitate cu normativele in vi.oare+ din calcul re,ultand ca pentru
instalatia electrica de iluminat este necesar un cablu tip (5G cu secti-unea de 2+5 mm
2
iar
pentru instalatia de pri,e un cablu tip (5G cu sectiunea de $ mm
2
. 0mpamantarea se va
reali,a cu cablu de tip 5G cu sectiunea de 1+5 mm
2
. !e vor respecta toate normele de te7nica
securitatii muncii specifice.
0ntocmit+


Proiect nr.5/2008
LOCUINTA PARTER
BENEFICIAR:

MEMORIU TEHNIC
RE9ISTENTA
I.DESCRIEREA INVESTITIEI
)eneficiarul are in plan sa construiasca o cladire cu destinatia de locuinta.
<ladirea are forma dreptun.7iulara cu dimensiunile de 1% 10*12+%0m si este cu re.im
de inaltime parter
!uprafata construita este de 20%+18mp si cuprinde:
Parter: : - livin. !98$mp
-dormitor 1 !9=$+=8mp
-dormitor 2 !911+25mp
-baie !9=+00mp
-dus !92+10mp
-bucatarie !911+00mp
-spatiu depo,itare !9%+%$mp
-7ol !914+85mp
-camera centrala termica !9=mp
0naltime nivel-2+80 m.
II.CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
Terenul pe care este amplasat obiectivul are urmatoarele caracteristici:
Cona seismica :); avand a
.
90+2$ si T
c
91+12sec.
Terenul de fundare va fi repre,entat de stratul de ar.ila cu indice de consistenta
ridicat 0+8%-1+00 plasand terenul in domeniul terenurilor vartoase-tari.
"in referatul .eote7nic se desprind urmatoarele conclu,ii:
(mplasamentul are stabilitate .enerala asi.urata
Portanta terenului de fundare este p
conv
9150HPa la incarcari fundamentale.
5undarea terenului se va face direct in ar.ila .albuie uscata de consistenta
tare.
<ate.oria de importanta :";
III.STRUCTURA DE RE9ISTENTA
!tructura de re,istenta propusa este alcatuita din:
5undatii de tip continui sub ,iduri.
Pereti portanti din ,idarie de ).<.( cu stalpisori+ centuri si plansee din
beton armat.
!arpanta din lemn cu invelitoare din tabla+respective terasa circulabila
Daterialele folosite sunt:
)eton clasa <$/5 in bloc fundatii.
)eton clasa <8/10 in elevatie si centuri fundatii.
)eton clasa <15/20 in stalpisori+centuri si plansee.
Etel E)=% elevatie si etrieri.
Etel P<52 armaturi lon.itudinale.
IV.INFRASTRUCTURA
Terenul pe care este amplasat obiectivul are urmatoarele caracteristici:
Cona seismica :); avand a
.
90+2$ si T
c
91+12sec.
Terenul de fundare va fi repre,entat de stratul de ar.ila cu indice de consistenta
ridicat 0+8%-1+00 plasand terenul in domeniul terenurilor vartoase-tari.
"in referatul .eote7nic se desprind urmatoarele conclu,ii:
(mplasamentul are stabilitate .enerala asi.urata
Portanta terenului de fundare este p
conv
9150HPa la incarcari fundamentale.
5undarea terenului se va face direct in ar.ila .albuie uscata de consistenta
tare.
<ate.oria de importanta :";
<lasa de importanta a cladirilor :0';
5undatiile sunt de tip fundatii continui sub ,iduri.
Daterialele folosite sunt:
)eton clasa <$/5 in bloc fundatii.
)eton clasa <8/10 in elevatie si centuri fundatii.
Etel E)=% elevatie si etrieri.
Etel P<52 armaturi lon.itudinale.
V.SUPRASTRUCTURA
!uprastructura cladirii este alcatuita din:
Pereti de inc7idere si compartimentare din ).<.(.
!arpanta din lemn?terasa.
Cidaria se va e*ecuta din ).<.( in .rosime de 25cm si mortar de marca minima
50.Cidaria a fost preva,uta cu stalpisori si centuri din beton armat.<enturile si stalpisorii se
vor arma cu $ bare 12 din otel P.< 52 si etrieri 2/15.)etonul din suprastructura va fi de
clasa <15/20.Planseele se vor e*ecuta din beton armat cu bare independente sau plase sudate
5*100/5*100.!arpanta se va e*ecuta din lemn +respectand plansele de e*ecutie ce se vor
da beneficiarului.
VI.LISTA NORMATIVELOR CE CONTIN PREVEDERI REFERITOARE LA
ASIGURAREA CALITATII
/e.ea 10/1445-le.ea calitatii in constructii
<52/85-normativ pentruverificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente
P10/82-normativ privind proiectarea si e*ecutarea lucrarilor pentru fundarea
constructiilor civile si industriale
N& 012/44-cod de practica pentru e*ecutarea lucrarilor de beton armat si beton
precomprimat
<28/8=-instructiuni te7nice pentru sudarea armaturilor din otel beto
P100/42-normativpentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte+social-
culturale+a.ro,oote7nice si industriale
P2/85-normativ privind calculul si e*ecutarea structurilor din ,idarie
!T(! 10104/1-84-lucrari de ,idarie
VII.MASURI GENERALE DE PROTECTIA MUNCII
/e.islatia in vi.oare pentru N.T.!.D in constructii cuprinde:
/e.ea nr.5/1445 cu privire la protectia muncii
Norme republicane de protectia muncii+editia 1445
Norme specifice de protectia muncii+editia 1445
0n timpul e*ecutiei lucrarilor se vor respecta toate normele in vi.oare si se vor lua
toate masurile necesare evitarii oricarui tip de accident.
(stfel trebuie respectate urmatoarele prevederi:
seful punctului de lucru va or.ani,a instructa-ul de protectia muncii
introductiv .eneral si cel periodic.
!e vor asi.ura ec7ipamente de protectie a muncitorilor:casti+ci,me+
centuri de si.uranta +manusi.
Er.ani,area santierului se va face in conformitate cu N.T.!.D+
asi.urandu-se cai de acces pentru muncitori si autove7icule care
transporta materiale +descarcarea si depo,itarea facandu-se conform
normelor in vi.oare
/ocurile periculoase de munca vor fi marcate cu placute de averti,are
Duncitorii vor fi dotati cu scule si dispo,itive in conformitate cu
prevederile normativului F10-40
/a e*ecutarea oricaror cate.orii de lucrari sunt admise numai scule si
dispo,itive in perfecta stare de functionare+periodic acestea vor fi
verificate si reparate
!eful punctului de lucru va verifica ,ilnic ec7ipamentul te7nolo.ic+dispo-
,itivele de a.atare+inlocuindu-le pe cele defecte.
VIII.MASURI DE PROTECTIE SI STINGERE A INCENDIILOR
/a e*ecutia lucrarilor de constructii si instalatii se vor respecta urmatoarele
normative:
P118/4=-norme te7nice de proiectare si reali,are a constructiilor privind
protectia la actiunea focului.
0 4/82
Dasuri P.!.0
!e va respecta amplasarea posturilor de incendiu si ipote,ele de stin.ere a
incendiilor
Posturile de incendiu vor fi dotate cu ec7ipamente preva,ute in normele de
prevenire si stin.ere a incendiilor
<aile de acces destinate mi-loacelor de interventie P.!.0 vor fi mentinute in
buna stare de circulatie
Placile averti,oare pentru caile de acces vor fi amplasate in locuri vi,ibile si
vor fi pastrate in stare buna