Sunteți pe pagina 1din 93

1

memberof
2012AlterEgoConcept

VOLUMUL II: REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENTPLAN URBANISTIC ZONAL PUZ COORDONATOR SECTOR 6, BUCURETIBENEFICIAR:
PRIMRIA SECTORULUI 6.PROIECTANT:
S.C. ALTER EGO CONCEPT S.R.L.EF PROIECT:
URB. MARIUS GBUREANUCOLECTIV :
urb. Marius Gbureanu
urb. Radu Vnturache
urb. Ruxandra Moldovanu
urb. Roxana Rusu
urb. Mariana Uglea
urb. Alexandru Stanciu
DATA:
august 20122

memberof
2012AlterEgoConcept
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT
PLAN URBANISTIC ZONAL PUZ COORDONATOR SECTOR 6, BUCURETI


CONINUT


TITLUL I - DISPOZIII GENERALE

1. Rolul regulamentului local de urbanism
2. Baza legal a elaborrii
3. Domeniul de aplicare
4. Corelri cu alte documentaii de urbanism
5. Derogri de la prezentul regulament
6. Condiii de construibilitate a parcelelor


TITLUL II - PRESCRIPII SPECIFIALE PE ZONE, SUBZONE I UNITI
TERITORIALE DE REFERIN


C ZONA CENTRAL

C.A. - ZONA CENTRALA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE

C.A.2 -subzona central destructurat sau n curs de constituire n care regulamentul
urmrete ncurajarea interveniilor menite s contribuie la conferirea acestei
subzone statut de zon central reprezentativ

CB - ZONA SITUAT N AFARA PERIMETRULUI CENTRAL, CARE GRUPEAZ
FUNCIUNI COMPLEXE DE IMPORTAN SUPRAMUNICIPAL I
MUNICIPAL

CB1 - subzona serviciilor publice dispersate n afara zonelor protejate;

CB3 subzona polilor urbani principali;


M ZONA MIXTA CONTINAND INSTITUTII, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE,
SERVICII DE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE,
PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE SI PERSONALE, COMERT, HOTELURI,
RESTAURANTE, RECREERE) ACTIVITATI PRODUCTIVE MICI-NEPOLUANTE SI
LOCUINTE

M2 - ZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, CU CLDIRI
AVND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU I NLIMI
MAXIME DE P+14 NIVELURI CU ACCENTE NALTE *
* in care regulamentul urmareste intarirea mixitatii functionale ca o prelungire a zonei centrale a
orasului spre alte zone de interes urban- in teritoriile structurate si incurajarea schimbarii utilizarii
actuale a terenului necorespunzatoare cu situarea in cadrul orasului in teritoriile destructurate
M3 - ZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, AVND REGIM DE
CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU I NLIMI MAXIME DE P+4 NIVELURI


3

memberof
2012AlterEgoConcept
L ZONA DE LOCUIT

L1a - ZONA LOCUINELOR INDIVIDUALE I COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2E+M
NIVELURI, SITUATE N AFARA ZONELOR PROTEJATE PE PARCELAR TRADIIONAL/
SPONTAN

L2a - ZONA LOCUINELOR INDIVIDUALE I COLECTIVE MICI REALIZATE PE BAZA UNOR
LOTIZRI URBANE ANTERIOARE CU P, P+2+M NIVELURI, SITUATE N AFARA
ZONELOR PROTEJATE

L3a - ZONA LOCUINELOR COLECTIVE MEDII CU P+3P+4 NIVELURI FORMND
ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENIALE SITUATE N AFARA ZONEI
PROTEJATE

L4a - SUBZONA LOCUINELOR COLECTIVE NALTE CU P+5 - P+10 NIVELURI, FORMND
ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENIALE, SITUATE N AFARA ZONEI
PROTEJATE


V ZONA SPATIILOR VERZI

V1 ZONA SPAIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT

V1a - Subzona spaiilor verzi publice cu acces nelimitat - parcuri, gradini, scuaruri , precum i
plantaii de aliniament ale arterelor principale sau secundare, plantaii aferente
promenadelor pietonale, amenajari locale ambientale

V1m - Subzona spaiilor verzi cu accente volumetrice nalte

V2 ZONA SPAIILOR VERZI PUBLICE DE FOLOSIN SPECIALIZAT

V2a - Subzona spaiilor verzi publice cu acces limitat : grdini botanice i zoologice

V3 ZONA SPAIILOR VERZI PENTRU AGREMENT

V3a - Subzona baze de agrement, parcuri de distracii, poli de agrement

V3b - Subzona complexe i baze sportive

V8 PDURI I FII PLANTATE DE PROTECIE SANITAR


A ZONA DE ACTIVITI PRODUCTIVE

A1 ZONA PARCURI DE ACTIVITI

A2 ZONA ACTIVITI PRODUCTIVE I DE SERVICII

A2b - Subzona activitilor industriale i de servicii


4

memberof
2012AlterEgoConcept

G ZONA GOSPODRIE COMUNAL

G1 ZONA CONSTRUCII I AMENAJRI PENTRU GOSPODRIE COMUNAL

G2 ZONA CIMITIRELOR DIN AFARA ZONEI PROTEJATE


S ZONA CU DESTINAIE SPECIAL

S1 ZONA CU DESTINAIE SPECIAL CU CARACTER URBAN


R ZONA ECHIPAMENTE TEHNICE MAJORE


T ZONA TRANSPORTURILOR

T1 ZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE

T2 ZONA TRANSPORTURILOR FEROVIARE


TITLUL I - DISPOZIII GENERALE

1. Rolul regulamentului de urbanism

1.1. Regulamentul general de urbanism reprezint sistemul de norme tehnice, juridice i economice care
st la baza elaborrii planurilor de urbanism, precum i a regulamentelor locale de urbanism.
1.2. Prezentul regulament este un regulament cadru avnd un caracter director.
Prevederile sale permit autorizarea direct cu excepia derogrilor i situaiilor speciale n care se impune
elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale (dac ndeplinesc condiiile
impuse de O.G. nr. 7 din 2 februiarie 2011 pentru modificarea i completarea legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului i urbanismului), cazuri specificate n continuare la punctul 4, precum i n
coninutul regulamentului.
1.3. Prevederile regulamentelor locale de urbanism sunt difereniate pentru fiecare unitate teritorial de
referin, zon i subzon a acesteia.
1.4.Regulamentul local de urbanism cuprinde i detaliaz prevederile referitoare la regimul de construire,
funciunea zonei, nlimea maxim admis, coeficientul de utilizare a terenului ( CUT), procentul de
ocpuare a terenului ( POT), retrageri fa de aliniament i limitele laterale i posterioare ale parcelei,
caraterisitici arhitecturale ale cldirilor, materiale admise
1.5. n cazul operaiunilor urbanistice importante ca arie, volum de construcii i complexitate a lucrrilor
de infrastructur tehnic, prezentul regulament va fi detaliat, adaptat sau modificat prin regulamentele
aferente unor Planuri Urbanistice Zonale, realizate i aprobate conform legii. n aceast situaie se nscriu i
localizrile n care sunt admise accente nalte peste 45,00 metri.
1.6. Terenurile posibil a fi afectate de modificri ale circulaiilor prevzute prin P.U.Z. , gradul de afectare
urmnd a fi stabilit prin avizul SPU-DGDU-PMB corelat cu studii topografice pentru delimitarea terenului.
1.7.Toate documentaiile de urbanism se realizeaz n format digital i format analogic, la scar adecvat. n
funcie de tipul documentaiei, pe suport topografic i realizat n coordonate n sistemul naional de referin
Stereo 70 , actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor msuratori pe teren, cu respectarea i
integrarea limitelor imobilelor nregistrate n evidenele de cadastru i publicitate imobiliar, puse la
dispoziie de oficiile de cadastru i publicitate imobiliar.

5

memberof
2012AlterEgoConcept
2. Baza legal
- Ordonanta de urgenta nr 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea si completarea Legii
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul publicata in M.Of. nr. 111/11februarie
- Legea 262/2009 privind aprobarea O.U.G. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii
nr 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructie; Legea nr. 453/2001 care modific i
completeaz Legea nr. 50/1991;
- Ordin nr. 176/N//16 privind Metodologia de elaborare i coninutul-cadru al planului
urbanistic zonal" Indicativ GM-010-2000 august 2000 al M.L.P.A.T
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul;
- Hotararea nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism , cu
modificarile si completarile ulterioare.
- Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului National (PATN):
Sectiunea I- Cai de comunicatie: Legea nr. 71/ 1996 ( actualizare Proiect lege / 2004).
Sectiunea II- Apa: Legea nr.171/ 1997.
Sectiunea III- Zone protejate: Legea nr.5/ 2000.
Sectiunea IV- Reteaua de localitati: Legea nr. 351/ 2001.
Sectiunea V- Zone de risc natural: Legea nr. 575/ 2001.
- Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
Legea nr. 219/ 1998 privind regimul concesiunilor
- Ordonanta de urgenta privind instituirea Programului national de imbunatatire a calitatii
mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, OUG nr. 59/2007
- Legea 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptat la Florena la 20
octombrie 2000
- Legea nr. 13/2007- legea energiei electrice; Ordonata nr. 43/2010 de modificare a legii
energiei electrice 13/2007
- Ordinul presedintelui Autoritatii nationale de reglementare in domeniul energiei nr.4/2007,
art. 31 norme tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente
capacitatilor energetice
- Ordin pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul Ministerului Culturii di Cultelor nr
2.314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, actualizata si a Listei
Monumentelor Istorice disparute, M/Of/ anul 178 ( XXII) nr. 670 bis 1. 10.2010
- Legea 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice
- Ordinul Ministerului Sntii nr 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igien i a
recomandrilor privind mediul de via al populaiei.
- Legea Apelor nr.107/1996
- HGR nr. 162/2002 privind depozitarea deeurilor
- Ordinul 34/ N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI pentru aprobarea
precizrilor privind avizarea documentaiilor de urbanism i amenajarea teritoriului, precum i
a documentaiilor tehnice pentru autorizarea construciilor.
- OUG nr.12/1998 privind transportul pe cile ferate romne
- Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
amplasarea lucrarilor edilitare, a stlpilor pentru instalaii i a pomilor n localitile urbane i
rurale.
- Norma tehnica din 27/01/1998 privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor
- ORDINUL nr. 118/2002 pentru modificarea pct. 3, 4, 15 din Normele tehnice privind
proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare n zona
drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor nr. 571/1997
- Norme tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si de
transport gaze naturale ( Norme tehnice aprobate prin Decizia presedintelui ANRGN nr
1.220/ 2006)
- Legea Gazelor nr 351/2004
- Ordinul 227 din 31 martie 2006 (Ordinul 227/2006) privind amplasarea si dimensiunile
zonelor de protectie adiacente infrastructurii de imbunatatiri funciare

6

memberof
2012AlterEgoConcept
- Codul Silvic al R- legea 287/2009 republicat in Monitorul Oficial 505/201, aplicabil din
1.10.2011

3. Domeniul de aplicare

3.1. Prezentul regulament se aplic pe teritoriul cuprins n limitele intravilanului actual al Municipiului
Bucureti Pe direcia nord-est-sud de ctre Calea Giuleti-Magistrala CFR-Calea Plevnei-Strada Mircea
Vulcnescu-Strada Constantin Noica-oseau Cotriceni-Bulevardul Geniului-Drumul Srii-Strada
Antiaerian i Prelungirea Ghencea. Pe direcia nord-vest-sud de ctre comuna Chitila-limita
administrativ localitatea Rudeni, comuna Chiajna-limita administrativ localitatea Chiajna-Dudu-
Rou, oseaua de Centur i comuna Domneti.
3.2. Regulamentul conine totodat, recomandri privind vocaia unor trenuri limitrofe teritoriului
administrativ al Sectorului 6, importante pentru existena actual i pentru dezvoltarea integrat a sectorului
respectiv a Capitalei cu comunele nconjurtoare. Este necesar ca aceste recomandri s fie luate n
considerare i confirmate prin Planurile de Amenajare Teritorial ale Aglomeraiei Urbane i Zonei
Metropolitane i prin Planurile Urbanistice Generale reactualizate ale respectivelor comune.

4. Corelarri cu alte documentaii de urbanism

4.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planului Urbanistic General (HCGMB nr.
324/2010), a Planurilor Urbanistice Zonale aprobate conform Legii 350/2001anterior intrrii sale n
valabilitate i care nu au fost abrogate prin Hotrri ale Consiliului General al Municipiului Bucureti.
4.2. Totodat, prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale cror efecte sunt
imprimate n configuraia cadrului construit actual al Sectorului 6 i care i pstreaz i n prezent
valabilitatea prin comparaie cu:
- Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G municipiul Bucureti (aprobat cu HCGMB nr.
269/2000, HCGMB nr. 324/2010);
- Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. Sector 6 (aprobat cu HCGMB nr. 213/2005).

5. Derogri de la prezentul regulament

5.1. Prin derogare se ntelege modificarea doar a uneia dintre condiiile de construire: funciuni admise/
functiuni admise cu derogari ,aliniere, P.O.T.; C.U.T.; regim de nlime, retrageri fata de limitele
laterale i posterioare.
5.2. Derogri de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai n urmtoarele situaii:
- condiii de fundare dificile care justific un mod de construire diferit de cel admis prin prezentul
regulament;
- descoperirea n urma spturilor a unor mrturii arheologice care impun salvarea i protejarea lor;
- situarea special a parcelei n cadrul sectorului ntr-o zon de interes maxim sau condiionat de
existena pe terenurile alturate a unor cldiri care trebuiesc meninute;
- dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se nscriu n prevederile regulamentului
5.3.Derogarea este posibila cu avizul Comisiei de Urbanism si Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a
Consiliului Local al Sectorului 6 in baza referatului Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din
Primaria Municipiului Bucuresti
5.4. Modificarea mai multor condiii de construire, constituie modificare a regulamentului i poate avea loc
numai pe baza unei documentaii de urbanism elaborate i aprobate conform legii astfel:
- modificri privind funciunile admise, regimul de nlime, C.U.T., depirea alinierii spre strad a
construciilor, modificarea alinierii spre limitele laterale i de spate de proprietate i a P.O.T. sunt
posibile numai n baza P.U.Z. n condiiile date de O.G. nr. 7 din 2 februiarie 2011 pentru
modificarea i completarea legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismului;
- modificarea alinierii spre limitele laterale i posteriora de proprietate este posibil n baza P.U.D.
nsoit de ilustrare de arhitectur;


7

memberof
2012AlterEgoConcept
5.5. Modificarea prin P.U.Z. elaborat pentru pri ale unei U.T.R. a reglementrilor aprobate prin P.U.G.
trebuie s asigure unitatea, coerent i confortul urban att ale zonei de studiu ct i ale teritoriului
nvecinat. Dac modificarea este elaborat pentru pri ale unei U.T.R. , coeficientul de utilizare al terenului
C.U.T. propus de noua reglementare nu va putea depi pe cel aprobat iniial cu mai mult de 20% o singur
dat.

6. Condiii de construibilitate a parcelelor

6.1. Parcelele sunt considerate construibile direct dac respect urmtoarele condiii:

CONDIII MINIME DE CONSTRUIBILITATE
REGIM DE
CONSTRUIRE
U/M OBSERVAII
PARCELRI NOI P P+2 NIVELURI - CONFORM
REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM

front minim niruit 8 metri POT maxim n zone
exclusiv rezideniale cu
P - P+2 niveluri = 35%
cuplat, izolat 12 metri
suprafaa minim niruit 150 mp.
cuplat, izolat 200 mp.
raport ntre limea i adncimea parcelei cel puin egal

INSERII N PARCELRI EXISTENTE P-P+2
NIVELURI CONFORM P.U.G.

front minim niruit 8 metri POT maxim n zone
rezideniale din afara zonei
protejate = 45%
cuplat, izolat 10 metri
suprafaa minim niruit 150 mp.
cuplat,izolat 200 mp.
raport ntre limea i adncimea parcelei maxim 1/3

6.2. Parcelele cu suprafaa sub 150 mp. pot deveni construibile numai prin comasarea sau asocierea cu una
din parcelele nvecinate.
6.3. Pentru parcelele cu suprafaa peste 3000 mp. sau cu raportul laturilor peste 1/5 se vor elabora i aproba
documentaii P.U.Z
6.4. Pentru parcelele cu o suprafa ntre 1500 mp. i 3000 mp., cele cu front la strad peste 30 metri sau
cele cu raportul laturilor ntre 1/3 i 1/5, modul de construire se va preciza prin Planuri Urbanistice de
Detaliu
6.5. Operaiunile de dezmembrare / comasare terenuri n vederea parcelrii acestora, pentru mai mult de trei
parcele, se fac exclusiv n baza P.U.Z. care se avizeaz i se aprob n conformitate cu
legislaia n vigoare.
.
7. Observaii

7.1. Planul aferent Regulamentului Local de Urbanism cu indicarea unitilor teritoriale de referin este
prezentat n anex.
7.2. Autorizarea executrii tuturor construciilor va ine seama de zonele de servitute i de protecie ale
reelelor tehnico-edilitare i a cilor de comunicaie. Nu se emit autorizatii de construire in zonele
rezervate pentru extinderea/ modernizarea cailor de comunicatie.
7.1. La autorizarea oricrui fel de construcie se vor avea n vedere prevederile Ordinului nr.
34/N/M30/3422/42.21 din 1995 al MLPAT, MAPN, MI, SRI pentru aprobarea Precizrilor privind
avizarea documentaiilor de urbanism i amenajarea teritoriului prin care se reglementeaz distanele
minime de amplasare a construciilor fa de obiectivele cu caracter special.
8

memberof
2012AlterEgoConcept
8. Zone protejate - reglementri

8.1. Interveniile asupra monumentelor istorice se vor face conform prevederilor Legii 422 din
iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice republicat n 2006:
a. Interveniile asupra monumentelor istorice de importana locala (B) se fac numai pe baza si cu
respectarea avizului emis de catre Directia pentru Cultura, Culte i Patrimoniu Cultural a
municipiului Bucureti
b. Interveniile asupra monumentelor istorice de importan naional (A) se fac numai pe baza
i cu respectarea avizului emis de ctre Ministerul Culturii i Cultelor.

8.2. n sensul Legii 422 din iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice republicat n
2006, interveniile ce se efectueaz asupra monumentelor istorice sunt:
a. Toate lucrarile de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare,
restructurare,amenajari peisagistice i de punere n valoare, care modifica substana sau
aspectul monumentelor istorice;
b. Executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;
c. Amplasarea definitiva sau temporara de mprejmuiri, constructii de protectie, piese de
mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de nsemne pe si n monumente
istorice;
d. Schimbari ale funciunii sau destinaiei monumentelor istorice, inclusiv schimbrile
temporare;
e. Strmutarea monumentelor istorice;
f. Amenajri de ci de acces, pietonale i carosabile, utiliti anexe, indicatoare, inclusiv n
zonele de protecie a monumentelor istorice;
g. Autorizaia de construire, autorizaia de desfiinare, precum i autorizaiile referitoare la
interveniile menionate mai sus se elibereaz numai pe baza i n conformitate cu avizul
Direciei pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural a municipiului Bucureti i /sau avizul
Ministerului Culturii i Cultelor dupa caz i cu celelalte avize sau aprobari, potrivit
dispoziiilor legale n vigoare.

8.1. Referitor la imobilele care nu sunt monumente istorice, dar care se afla n zona protejat:
a. Interventiile care se efectueaza asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se
afla n zone de protectie a monumentelor istorice, precum si constructiile noi n zonele de
protectie a monumentelor istorice se autorizeaza numai daca siguranta si servitutea de vedere
a monumentelor din apropiere nu sunt afectate si daca se ncadreaza n arhitectura specific
locala , cu conditia obtinerii avizului favorabil al Direciei pentru Cultur, Culte i Patrimoniu
Cultural a municipiului Bucureti si /sau avizul Ministerului Culturii i Cultelor dupa caz,
si cu celelalte avize, potrivit dispozitiilor legale n vigoare;
b. Interveniile care se efectueaza asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se
afl n zone protejate, precum i construciile noi n zonele protejate se autorizeaz direct n
baza reglementrilor prevzute n prezentul Regulament Local de Urbanism i a prevederilor
Regulamentului aferent PUZ Zone protejate aprobat cu HCGMB nr. 279 din 2000
c. n situaia n care, n timpul lucrarilor se descopera vestigii arheologice, beneficiarul si
antreprenorul n mod solidar au obligatia ca n cel mai scurt timp sa aduca la cunostinta
Direciei pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural a municipiului Bucureti, acest fapt.

8.2. Interveniile n siturile arheologice reperate sau cu potential se vor face conform
prevederilor Ordonantei nr.43 din 30.01.2000 :
a. n cazul zonelor cu potential arheologic cunoscut i cercetat, regimul de protecie este
reglementat de legislaia n vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice i a
bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural naional;
b. Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate i instituite conform legii, beneficiaz de
protecia acordat zonelor protejate, precum i de msurile specifice de protecie prevazute de
respectiva ordonan;

9

memberof
2012AlterEgoConcept
c. n cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidentiat ntmplator (ca urmare a factorilor
naturali sau a actiunilor umane, altele dect cercetarea arheologica) se instituie, din momentul
descoperirii de bunuri arheologice, n vederea cercetarii i stabilirii regimului de protejare,
temporar, pentru o perioada ce nu poate depi 12 luni, regimul de protecie pentru bunurile
arheologice i zonele cu potenial arheologic;
d. n cazul zonelor cu potenial arheologic este necesar o cercetare arheologic n vederea
nregistrrii i valorificrii tiinifice a acestora;
e. Sptura arheologic i activittile umane ntreprinse asupra patrimoniului arheologic se
efectueaz numai pe baza i n conformitate cu autorizatia emis de Ministerul Culturii, n
conditiile legii;
f. Utilizarea detectoarelor de metale n situri arheologice, n zonele de interes arheologic
prioritar i n zonele cu patrimoniu arheologic reperat este permis numai pe baza autorizrii
prealabile emise de Ministerul Culturii;
g. Pn la descarcarea de sarcin arheologic terenul care face obiectul cercetrii este protejat ca
sit arheologic, conform legii;
h. Autorizarea lucrrilor de construire sau desfiinare din zonele cu patrimoniu arheologic
reperat sau marcat pe planele prezentului PUZ se aprob numai pe baza i n conformitate cu
avizul Ministerului Culturii
i. n cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evideniat ntmplator, pna la descarcarea de
sarcin arheologica, autorizarea de construire se suspend sau, dup caz, primarul localitii
dispune ntreruperea oricrei alte activiti, n conformitate cu avizul serviciilor publice
descentralizate ale Ministerului Culturii, i se instituie regimul de supraveghere sau sptur
arheologic.

9. ZONE DE SIGURAN I DE PROTECIE SANITAR REGLEMENTRI

9.1. La autorizarea lucrrilor de construire n interiorul zonelor de protecie pe baza normelor
sanitare, se va face n baza i n conformitate cu avizul Direciei de Sntate Public.
9.2. Se va solicita avizul Direciei de Sntate Public pentru autorizarea lucrrilor de amplasare
i/sau executare a construciilor de locuine sau de obiective de utilitate public sau privat,
pentru transformarea, extinderea sau schimbarea destinaiei construciilor sau instalaiilor, ct
i pentru PUZ-urile necesare conform Reglementrilor propuse.

9.1. Zone de
siguran i de
protecie sanitar la
reelele de ap i
canalizare
Dimensiunea zonei de protecie sanitar cu regim sever la aduciunea
de ap este de 10,0 m stnga-dreapta de la generatoarele exterioare ale
acestora.
n zona de protecie sanitar cu regim sever sunt interzise: execuia
construciilor, amenajrilor de orice fel sau activiti care nu sunt
legate de exploatarea i transportul apei potabile, conform HGR nr.
930/2005.
Pentru terenurile proprietate privat aflate n limita zonei de protecie
sever a aduciunilor, se poate proceda la expropriere pentru cauz de
utilitate public.
9.2. Zone de
siguran i de
protecie la reelele
electrice
Conform Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecie i de
siguran aferente capacitilor energetice (Ordinul ANRE
nr.4/09.03.2007 modificat i completat cu Ordinul ANRE
nr.49/29.11.2007) limea zonei de protecie i de siguran a liniilor
electrice aeriene este de :
24m pentru LEA 20kV, 37m pentru LEA 110kV, 75m pentru LEA
400kV.
Pentru posturi de transformare de tip aerian, zona de protecie este
delimitat de conturul fundaiei stlpilor i de protecia la sol a
platformei suspendate;
Pentru posturi de transformare, cabine de secionare ngrdite, zona de
protecie este delimitat de ngradire, pentru posturi de transformare,

10

memberof
2012AlterEgoConcept
cabine secionate ngrdite, zona de protecie este delimitat de
suprafaa fundaiei extins cu cte 0,2 m pe fiecare latur;
Pentru posturi de transformare amplasate la sol, ngradite, zona de
siguranta este extinsa n spatiu delimitat la distanta de 20 m de la limita
zonei de protecie.
9.3. Zone de
siguran i de
protecie sanitar la
reelele de transport
gaze
Conform Norme tehnice pentru proiectarea i execuia conductelor de
alimentare din amonte i de transport gaze naturale (norme tehnice
aprobate prin Decizia preedintelui ANRGN nr. 1220/2006) trebuie
respectate urmtoarele distane minime pe orizontal dintre axele
conductelor de gaze naturale ( Dn 500 mm Ardeal fir 1, Dn 500 mm
icleni Bucureti fir 1, Dn 500 mm Racord CET Vest) sau incintele
SRM-urilor i diferitele obiective:
a) Locuinele individuale/colective, construcii industriale,
sociale i administrative 20 m; dac se intenioneaz s se
construiasc cldiri cu patru sau mai multe etaje, atunci se
impun cheltuieli n vederea creterii gradului de siguran a
conductelor care vor fi suportate de ctre solicitant (conform
Legii Gazelor nr. 351/2004, art. 96, litera a), n caz contrar
construciile cu patru sau mai multe etaje pot fi ridicate la
minim 200 m fa de conducte
b) Distana minim dintre incintele SRM-urilor (16 februarie,
CET Vest) i construcii este urmtoarea:
- 20 m n cazul cldirilor cu pn la trei etaje inclusiv
- 200 m pentru cldirile de patru sau mai multe etaje, fr s
existe posibilitatea de reducere a acestei din urm prin distane
- Parcri auto 6 m
- Staii electrice i posturi de transformare a energiei
electrice 20 m
- Drumuri ( n cazul paralelismului):
- Autostrzi, drumuri expres 50 m
- Naionale 22 m
- Judeene 20 m
- De interes local (comunale, publice) 18 m
- De utilitate privat - 6 m
- Depozite de gunoaie 50 m
- Depozite GPL, de carburani, benzinrii 30 m.
c) Interesecii ale diverselor categorii de drumuri noi cu
conductele magistrale (obligatoriu la un unghi cuprins ntre
60 i 90), conductele trebuie s fie introduse la respectivele
intersecii n tubuir de protecie, conform STAS 9312-87.
9.4. Zon de siguran
i de protecie a
infrastructurii
feroviare
n baza OU nr. 12 din 07.07.1998, aprobat prin legea nr. 89 din 1999,
republicat, prin cap. IV art. 29-32 i cap. VII art.43,44 i 45, se
stabilesc condiiile desfurrii activitii n zona de siguran i de
protecie a infrastructurii feroviare:
a) Zona de siguran a infrastructurii feroviare publice cuprinde
fiile de teren, n limita a 20 metri fiecare, situat de o parte i
de alta a axei cii ferate.
n zona de siguran se amplaseaz doar construcii i
instalaii CFR. Pentru terenurile proprietate privat aflat n
aceast zon, se poate proceda la expropriere pentru cauz de
utilitate public.
b) Zona de protecie a infrastructurii feroviare publice, cuprinde
terenurile limitrofe, situate de o parte i de alta a axei cii
ferate, indiferent de proprietare, n limita a maxim 100 de
metri de la axa cii ferate (marcat pe planul de reglementri

11

memberof
2012AlterEgoConcept
urbanistice aferent PUZ).
n zona de protecie a cii ferate pot fi executate lucrri,
potrivit reglementrilor emise de Ministerul Transporturilor.
n zona de protecie a cii ferate se interzice:
- Amplasarea oricror construcii, fie i cu caracter temporar,
depozitarea de materiale sau nfiinarea de plantaii care
mpiedica vizibilitatea liniei i a semnalelor feroviare.
- Utilizarea indicatoarelor i a luminilor de culoare roie,
galben, verde sau albastr, care ar putea crea confuzie cu
semnalizarea feroviar.
- Efectuarea oricror lucrri, care, prin natura lor ar putea
provoca alunecri de teren, surpri sau afectarea stabilitii
solului, inclusiv prin tierea copacilor, arbutilor, extragerea de
materiale de construcii sau prin modificarea echilibrului
freatic
- Depozitarea necorespunztoare de materiale, substane sau
deeuri care contravin normelor de protecie a mediului sau
care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a
zonei de protecie a acesteia, precum i a condiiilor de
desfurare normal a traficului feroviar.
Autorizarea construciilor n zon de siguran sau de protecie a
infrastructurii feroviare, se va face doar cu avizul favorabil al CNCF
CFR.


TITLUL II - PRESCRIPII SPECIFIALE PE ZONE, SUBZONE I UNITI
TERITORIALE DE REFERIN


C ZONA CENTRAL

GENERALITATI - CARACTERUL ZONEI

Fragmentul de zona central prezent n interiorul limitelor sectoului 6 al mun. Bucuresti
prezint o situaie particular comparativ cu celelalte sectoare ale mun. Bucuresti. Particularitatea
const n faptul c aici sunt prezente o serie de cldiri reprezentative (Palatul Cotroceni, Universitatea
de Medicin i Farmacie, Academia Militar), dar sunt in ansambluri proiectate, coerente, nefiind
prezent, n zona central cuprinsa n sectorul 6, eterogenitatea specific centrului vechi.

Pentru a face posibile diferentierile urmrite prin regulament zona a fost submprit in urmtoarele
subzone i uniti teritoriale de referin:

CA - SUBZONA CENTRAL SITUAT N AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE

CA2 -subzona central destructurat sau n curs de constituire n care regulamentul urmrete
ncurajarea interveniilor menite s contribuie la conferirea acestei subzone statut de zon
central reprezentativ

CB - ZONA SITUAT N AFARA PERIMETRULUI CENTRAL, CARE GRUPEAZ FUNCIUNI
COMPLEXE DE IMPORTAN SUPRAMUNICIPAL I MUNICIPAL

CB1 - subzona serviciilor publice dispersate n afara zonelor protejate;

CB3 subzona polilor urbani principali;

12

memberof
2012AlterEgoConcept

CA SUBZONA CENTRALA SITUATA IN AFARA LIMITELOR
ZONEI PROTEJATE

CA2 SUBZONA CENTRAL DESTRUCTURAT SAU N
CURS DE CONSTITUIRE - N CARE REGULAMENTUL
URMRETE NCURAJAREA INTERVENIILOR MENITE
S CONTRIBUIE LA CONFERIREA ACESTEI SUBZONE
STATUT DE ZON CENTRAL REPREZENTATIV

Pentru teritoriul definit prin H.G. 129/1998 ca Zona de interes
naional BUCURETI 2000 prezentul regulament are un caracter
orientativ, autorizaiile de construire urmnd a fi eliberate n baza
unui plan urbanistic special elaborat pentru acest teritoriu delimitat
dup cum urmeaz: la nord - Splaiul Independentei de la intersecia
cu Str. Uranus i pn la intersecia cu B-dul Corneliu Coposu;
Calea Clrailor pn la intersecia cu Str. Orzari; Str. Orzari i
Str. Episcop Damaschin; la est - os. Mihai Bravu de la intersecia
cu Str. Episcop Damaschin i pn la intersecia cu Calea Dudeti;
la sud - Calea Dudeti de la intersecia cu os. Mihai Bravu i pn
la Str. Brilia; Str. Zizin; Str. Foiorului de la intersecia cu Str.
Zizin pn la intersecia cu Calea Vitan; Calea Vitan de la
intersecia cu Str. Foiorului pn la intersecia cu B-dul Octavian
Goga; B-dul Octavian Goga; B-dul Mreti; Str. Mitropolit
Nifon; B-dul George Cobuc pn la intersecia cu B-dul Tudor
Vladimirescu; la vest - B-dul. Tudor Vladimirescu; Str. Izvor; Str.
B. P. Hadeu.
Prevederile regulamentului, asigur o mare diversitate a ofertei
pentru noi investiii, urmresc extinderea zonei centrale
tradiionale n concordan cu cerinele funcionale i arhitectural
urbanistice actuale i permit aplicarea concluziilor concursului
internaional Bucureti 2000. Totodat, provoac punerea n
valoare ntr-o configuraie - replic actual a axului interbelic B-
dul. Magheru Blcescu - a unui nou ax major nord sud ntre
Piaa Victoriei i Palatul Parlamentului, cu prelungire spre
cartierele sudice ale Capitalei (avnd pe parcurs un nod major cu
un deosebit potenial reprezentativ la intersecia axului Academiei
Militare cu un dublu ax ctre Gara de Nord).
CA2
1. Utilizri admise - se admit funciuni publice reprezentative de importan
supramunicipal i municipal rezultate n urma procesului de
modernizare i descentralizare, instituii de coordonare a
Aglomeraiei Urbane Bucureti a Regiunii 8 Bucureti-Ilfov i
altele similare, sedii ale unor organisme internaionale i zonal-
europene, nvamnt superior de tip urban, asisten social,
servicii medicale, strzi i piaete pietonale, plantaii decorative,
reclame, mobilier urban i elemente de art decorativ;
- se admit funciuni de interes general specifice centrelor oraelor
mari:
o sedii de companii i firme n construcii specializate
pentru birouri;
o servicii financiar-bancare i de asigurri;
o servicii autonome avansate (manageriale, tehnice i
profesionale);

13

memberof
2012AlterEgoConcept
o servicii pentru cercetare-dezvoltare;
o servicii de formare-informare;
o biblioteci, mediateci;
o pot i telecomunicaii (releu infrastructur);
o edituri, centre media;
o activiti asociative diverse;
o hoteluri pentru turismul de afaceri i alte spaii de
recepie;
o expoziii, galerii de art;
o servicii profesionale, colective i personale, servicii
specializate pentru comert i pentru funcionarea zonei
centrale, pentru ntreinere i grupuri sanitare;
o restaurante, cofetrii, cafenele, baruri, terase;
o centre comerciale, magazine cu plaza interioare, galerii
comerciale, comer cu obiecte de art;
o casino, dancing, cinema;
o centre de recreere i sport n spaii acoperite i
descoperite;
o mici uniti productive manufacturiere i de depozitare
mic-gros legate de funcionarea zonei centrale;
o locuine cu partiu special avnd incluse spaii pentru
profesiuni liberale;
o parcaje multietajate de descongestionare a circulaiei n
zona central protejat.
2. Utilizri admise
cu condiionri
- se admit cldiri cu funciuni care nu permit accesul liber al
publicului cu condiia ca la nivelul parterului i mezaninului
frontul spre strad s fie destinat unor spaii accesibile
locuitorilor i turitilor comer, expoziii, restaurante, recreere,
servicii personale i colective, etc.;
- se admit la parterul cldirilor cu front la domeniul public
funciuni care nu permit accesul liber al publicului numai cu
condiia ca acestea s nu reprezinte mai mult de 30% din frontul
strzilor i s nu se grupeze mai mult de dou astfel de cldiri;
- se admit locuine la nivelurile superioare ale cldirilor avnd alte
funciuni, de preferin un partiu special adaptat zonei centrale
de afaceri;
- se admite conversia n alte funciuni a locuinelor situate in
cldiri existente cu condiia meninerii a unei ponderi a
locuinelor de minim 30% din totalul ariei construite desfsurate
pe parcela n cauz;
- se menin unitile productive actuale cu condiia s nu fie
poluant, s nu prezinte risc tehnologic sau s fie incomode prin
traficul generat i s fie compatibile ca funcionare i aspect cu
zona central i a obinerii avizului Agentiei pentru protecia
mediului a Municipiului Bucureti.
3. Utilizari interzise - se interzice epuizarea rezervei de teren liber pentru centrul de
afaceri prin admiterea neselectiv a unor funciuni inferioare
statutului acestei zone;
- sunt interzise urmtoarele tipuri de activitai i de lucrri:
- activiti productive poluante, cu risc tehnologic sau
incomode prin traficul generat;
- construcii provizorii de orice natur;
- depozitare en gros;
- depozitarea pentru vnzare a unor cantiti mari de
substane inflamabile sau toxice;

14

memberof
2012AlterEgoConcept
- activiti care utilizeaz pentru depozitare i producie
terenul vizibil din circulaiile publice sau din instituiile
publice;
- depozitri de materiale refolosibile;
- staii de ntreinere auto;
- spltorii chimice;
- platforme de precolectare a deeurilor urbane;
- lucrri de terasament de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice i construciile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrri de terasament care pot s provoace scurgerea
apelor pe parcelele vecine sau care mpiedic evacuarea
i colectarea apelor meteorice;
- dispunerea pe faade a antenelor TV satelit, a cablurilor
CATV vizibile i a antenelor pentru telefonie mobil;
- cu excepia telecomunicaiilor speciale, se interzice
dispunerea de pilonei zbrelii (tripozi unii cu grinzi cu
zbrele) pe terasele cldirilor dac acestea nu au caracter
tehnic;
- dispunerea de panouri de afiaj pe plinurile faadelor,
desfigurnd arhitectura cldirilor i deteriornd finisajul
acestora.
4. Caracteristici ale
parcelelor
(suprafee,
forme,
dimensiuni)
- pentru a fi construibil direct, n baza prezentului regulament o
parcela trebuie s ndeplineasc urmatoarele condiii:
o n cazul cldirilor cu nlimi sub P+4E:
a) parcelele s aib o suprafaa minim de 150,00 mp;
b) parcelele s aib un front la strad de:
minimum 8,00 metri n cazul construciilor
niruite (2 calcane laterale);
minimum 10,00 metri n cazul construciilor
cuplate (un calcan lateral, o fatad lateral) i
izolate (patru fatade).
o n cazul cldirilor cu nlimi peste P+4E:
a) parcelele s aib o suprafaa minim de 400,00 mp;
b) parcelele s aib un front la strad de:
minimum 12,00 metri n cazul construciilor
niruite (2 calcane laterale);
minimum 15,00 metri n cazul construciilor cuplate
(un calcan lateral, o fatad lateral) i izolate (patru
faade).
- parcelele sub 150,00 mp pentru a deveni construibile, este
necesar s se comaseze cu una dintre parcelele adiacente
(regrupare parcele);
- parcelele sub 400,00 mp pentru a deveni construibile, este
necesar s se comaseze cu una dintre parcelele adiacente
(regrupare parcele);
- nu se acord autorizaie de construire pentru locuine pe parcele
care nu sunt construibile conform prevederilor prezentului
articol (art. 4, alin. 4.1);
- aceeai prevedere (art. 4, alin. 4.1) se aplic parcelelor care
devin neconstruibile prin apariia n urma unei mpriri de teren
(ieire din indiviziune, nstrinare, motenire);
- modificri privind funciunile admise, regimul de nlime,
C.U.T., depirea alinierii spre strad a construciilor,
modificarea alinierii spre limitele laterale i de spate de
proprietate i a P.O.T. sunt posibile numai n baza P.U.Z. n

15

memberof
2012AlterEgoConcept
condiiile date de O.G. nr. 7 din 2 februiarie 2011 pentru
modificarea i completarea legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului i urbanismului.
5. Amplasarea
cldirilor fa de
aliniament
- aliniamentul este definit n sensul prezentului regulament ca
fiind linia de demarcaie ntre domeniul public i proprietatea
privat;
- racordarea aliniamentelor la interseciile strzilor se va face
printr-o linie perpendicular pe bisectoarea unghiului dintre
aliniamente, avnd lungimea de 12,00 metri pe strzile de
categoria Ia i a II-a i de 5,00 metri pe cele de categoria a III-
a;
- cldirile care adpostesc funciuni publice reprezentative se vor
amplasa retrase de la aliniament la o distan de minim 6,00
metri, cu condiia s nu lase vizibile calcane ale cldirilor
situate pe limitele laterale ale parcelelor;
- n raport cu caracterul strzilor existente cldirile pot fi dispuse
pe aliniament sau pot fi retrase cu condiia s nu lase aparente
calcane ale cldirilor nvecinate propuse a fi mentinute datorita
valorii lor architectural/urbanistice sau de intrebuintare;
- retragerile sau ieirile la nivelele de deasupra parterului n afara
alinierii pot fi autorizate cu condiia s se nscrie n tipologia i
gabaritele construciilor existente pe strada respectiv, n
condiiile pstrrii unei distane de minim 4,50 metri fa de
nivelul terenului;
- balcoanele sau bow-windowurile pot depai cu maxim. 0,90
metri alinierea spre strad;
- corniele pot iei din alinierea strzii cu maxim 1/10 din lrgirea
strzii i fr a depi 1,20 m;
- amplasarea de garaje i funciuni tehnice n subteran este
permis pe ntreaga suprafa a parcelei pn la limita propus
pentru domeniul public cu condiia asigurrii suprafeelor
obligatorii de spaii verzi cu un strat de pmnt vegetal cu o
grosime de minim 2,00 metri;
- n cazul n care parcela se nvecineaz pe o latur cu o
construcie dispus pe aliniament iar pe cealalt latur cu o
construcie n stare bun sau cu o cldire monument de
arhitectur retras de la aliniament, noua cldire va fi dispus pe
aliniament dar se va racorda la alinierea retras, pentru a nu
evidenia un calcan;
- n cazul n care parcela se nvecineaz pe o latur cu o
construcie retras de la aliniament iar pe cealalt latur cu o
construcie neviabil, iar caracterul strzii indic tendina
cldirilor mai noi de a se retrage de la aliniament conform
regulamentelor anterioare, de regul cu 4,00 metri, noua cldire
se va retrage de la aliniament conform retragerii existente.
6. Amplasarea
cldirilor fa de
limitele laterale
i posterioare ale
parcelelor
- cldirile care adpostesc funciuni publice reprezentative se pot
amplasa izolat sau n regim continuu;
- cldirile care adpostesc funciuni de interes general i locuine
vor alctui fronturi continue prin alipire de calcanele cldirilor
nvecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pn la o
distan de maxim 20,00 metri de la aliniament dup care se vor
retrage cel puin fa de una din limitele de proprietate putnd
ajunge astfel pn la maxim 40,00 metri lungime;
- cldirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci cnd se
cupleaz cu o cldire posibil de realizat pe parcela alturat sau

16

memberof
2012AlterEgoConcept
se alipesc de calcanul unei cldiri alturate protejate sau n stare
bun i sunt ndeplinite urmatoarele condiii:
o parcela alaturat este liber de construcii;
o peretele realizat pe limita de proprietate atunci cnd
rmne vizibil din domeniul public va fi tratat cu
aceeai atenie i aceleai materiale de finisaj ca i
celelalte faade;
o n cazul retragerii de la limita lateral de proprietate
aceasta va fi de minim 3,00 metri pentru P+2 niveluri
(atunci cnd sunt orientate ferestre de la ncperi
principale) i P+3 niveluri (atunci cnd sunt orientate
ferestre de la dependinte);
o se interzice construirea pe limita lateral a parcelei dac
aceasta este i linia de separaie fa de o cldire public
dispus izolat sau fa de o biseric ortodox; n acest
caz se admite o retragere fa de limitele parcelei egal
cu jumtate din nlimea la cornie, dar nu mai puin de
5,00 metri;
o cldirile se vor retrage fa de limita posterioar la o
distan de cel puin jumtate din nlimea cldirii
msurat la cornie, dar nu mai puin de 5,00 metri;
o se interzice construirea pe limita posterioar a parcelei,
cu excepia cazului n care exist un calcan al unei
cldiri principale, iar noua construcie se limiteaz la
acoperirea acestuia;
o balcoanele i/sau bow-windowurile de faad, deasupra
strzii, trebuiesc retrase cu 1,0 metru de la limita lateral
de proprietate. Ele pot fi prelungite pn la limita cu
acordul notarial al vecinilor, atunci ns balcoanele
trebuie s fie n aceeai linie orizontal;
o pe strzile cu distana ntre alinierile faadelor sub 10,00
metri se admit balcoane i/sau bow-windowuri pe
faadele spre strad, numai cnd depesc alinierea
faadelor cu cel mult 0,30 metri;
o proiecia balcoanelor i/sau bow-windowurilor pe faada
respectiv nu trebuie s depeasc 1/3 din suprafaa
acesteia. Suprafaa faadei se consider socotind
lungimea total a faadei proprietii i nalimea
maxim reglementat pe strada respectiv.
7. Amplasarea
cldirilor unele
fa de altele
- cldirile vor respecta ntre ele distane egale cu jumtate din
nlimea la cornie a celei mai nalte dintre ele;
- distana se poate reduce la 1/4 din nlime, dar nu mai puin de
6,00 metri numai n cazul n care faadele prezint calcane sau
ferestre care nu asigur luminarea unor ncperi fie de locuit, fie
pentru alte activiti ce necesit lumina natural;
- curile pot fi construite n proporie de 75 % compact ntre
aliniamentul posterior situat la 20,00 metri de cel principal i
limitele parcelei, cu condiia s nu se depeasc nlimea de 2
niveluri (maxim 8,00 metri).
8. Circulaii i
accese
- parcela este construibil numai dac are asigurat un acces
carosabil de minim 4,00 metri dintr-o circulaie public n mod
direct sau prin drept de trecere legal obinut prin una din
proprietile nvecinate;
- n cazul fronturilor continue la strad se va asigura la fiecare
30,00 metri de front cte un acces carosabil n curtea posterioar

17

memberof
2012AlterEgoConcept
printr-un pasaj care s permit accesul autovehiculelor de
stingere a incendiilor;
- n toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului n spaiile
publice a persoanelor handicapate sau cu dificulti de deplasare.
9. Staionarea
autovehiculelor
- staionarea vehiculelor se admite numai n interiorul parcelei,
deci n afara circulaiilor publice;
- n cazul n care nu exist spaiu suficient pentru asigurarea
locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea
formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau n cooperare
ori concesionarea locurilor necesare ntr-un parcaj colectiv;
- aceste parcaje vor fi situate la distan de maxim 150,00 metri.
10. nlimea
maxim
admisibil a
cldirilor

- nlimea maxim admisibil este egal cu distana dintre
aliniamente; pot fi adugate suplimentar unul sau dou niveluri
n funcie de volumetria caracteristic strzii, cu condiia
retragerii acestora n limitele unui arc de cerc cu raza de 4,00
metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;
- n cazul racordrii ntre strzi cu limi diferite, cu cldiri avnd
regim diferit de nlime, se va prelungi regimul cel mai nalt
spre strada secundar pe o lungime de 50,00 metri dac strada
are 6 sau 4 fire de circulaie i pe o lungime de 25,00 metri dac
strada are 2 fire de circulaie; dac diferena este mai mare de
dou niveluri, racordarea se va face n trepte;
- depairea nalimi, specificat la alin.10.2, este posibil numai
cnd prin aceasta nu se realizeaz un calcan spre o cldire
protejat sau aflat n stare bun i meninut i numai n
urmtoarele condiii:
o pentru parcele avnd o suprafa de minim 350,00 mp
pentru cldiri cu maxim P+4 niveluri;
o pentru parcele avnd o suprafa de minim 700,00 mp
pentru cldiri cu pn la P+6 niveluri;
o pentru parcele avnd o suprafa de minim 1000,00 mp.
pentru cldiri cu pn la P+9 niveluri;
o pentru parcele avnd o suprafa de minim 2000,00 mp
pentru cldiri mai nalte de P+10 niveluri;
o atunci cnd prin realizarea unei cldiri care se nscrie n
prevederile regulamentului se dezvelete calcanul unei
cldiri existente meninute;
o se admite depairea cu maxim 2 niveluri retrase fa de
planul faadei n interiorul unui cerc cu raza de 4 metri i
tangent la 45 grade la acesta;
o se admite realizarea unor cldiri cu nalime mai mare pe
parcelele care respect dimensiunile menionate anterior
i care sunt situate n amplasamente care necesit a fi
subliniate (intersecii de strzi, piaete, cornie);
o pentru cldirile foarte nalte (peste 45 metri) se va
prezenta prin P.U.Z. justificarea configuraiei de
ansamblu innduse seama de modul de percepere de
pe principalele trasee de circulaie.
11. Aspectul exterior
al cldirilor
- aspectul cldirilor, reclamelor i elementelor de mobilier urban
noi va fi subordonat cerinelor specifice unei diversiti de
funciuni i exprimrii prestigiului investitorilor dar cu condiia
realizrii unor ansambluri compoziionale care s in seama de
rolul social al strzilor zonei mixte, de particularitile sitului, de
caracterul general al zonei i de arhitectura cldirilor din

18

memberof
2012AlterEgoConcept
vecinatate cu care se afl n relaii de covizibilitate;
- aspectul cldirilor va exprima caracterul i reprezentativitatea
funciunii i va rspunde exigenelor actuale ale arhitecturii
europene de coeren i elegan;
- se va asigura o tratare similar a tuturor faadelor aceleiai
cldiri avnd n vedere perceperea acestora din cldirile nalte;
- se va acorda atenie modului de tratare a acoperiurilor sau
teraselor perceptibile ntr-o perspectiv descendent din cldirile
nalte;
- se interzice afectarea aspectului arhitectural al cldirilor prin
dispunerea neadecvat a reclamelor pe plinurile faadelor,
parapete, balcoane etc.;
- se interzice modificarea aspectului cldirilor existente prin
tratarea diferit a finisajului parterului de cel al nivelurilor
superioare;
- orice construcie nou, sau modificare a uneia existente trebuie
s se nscrie armonios n zon, fiind posibil i armonia prin
contrast. n acest sens la solicitarea autoritilor competente,
proiecte pentru autorizare pot fi avizate de ctre o comisie
tehnic de specialitate abilitat;
- sunt interzise imitaiile de materiale ca: piatra fals, crmida
fals, lemn fals, folosirea n exterior a unor materiale fabricate
pentru interior i materialele de construcie precare (de tip
asbociment, tabl ondulat, plastic ondulat, etc.).
- vor fi meninute i n funcie de nevoie, restaurate urmtoarele
categorii de imobile:
o imobilele sau fragmentele de imobile nregistrate ca
monumente pe listele Comisiei Monumentelor Istorice;
o pasajele de trecere (gangurile) pe sub imobilele
enumerate mai sus;
o elementele de mobilier urban (sculpturi, feronerii,
mprejmuiri din fier forjat), amenajri ale spaiilor
publice aferente imobilelor menionate mai sus.
- pentru imobilele nregistrate ca monument, msurile de
conservare i protejare cuprind i elementele de arhitectur
interioare ca: scri, picturi interioare, decoraiuni, lambriuri i
toate elementele decorative aparinnd imobilului. Meninerea n
situaia original i restaurarea lor vor trebui asigurate n
aceleai condiii ca i pentru elementele exterioare;
- pentru imobilele nregistrate ca avnd calitate arhitectural sunt
permise lucrrile de reconversie funcional i modificri
interioare cu condiia pstrrii aspectului exterior;
- nlocuirea sau extinderea imobilelor acolo unde sunt permise
se pot face cu condiia ca noile construcii s fie compatibile cu
aspectul general al ansamblului arhitectural;
- sunt interzise lucrrile de mbuntire asupra construciilor
incompatibile din punct de vedere funcional sau arhitectural cu
zona, altele dect cele menite s contribuie la schimbarea cu o
funciune compatibil cu zona i armonizarea plasticii
exterioare cu caracterul zonei;
- descoperirea n cursul lucrrilor a unor fragmente de arhitectur
veche (boli, sculptur ,decoraii) necunoscute n momentul
autorizrii trebuie declarat imediat emitentului autorizaiei
conform prevederilor legale. Lucrrile nu vor putea fi continuate
dect n masura n care ele nu vor prejudicia cercetarea,

19

memberof
2012AlterEgoConcept
conservarea sau punerea n valoare a vestigiilor descoperite;
- cererile de certificat de urbanism pentru modificarea vitrinelor
sau de creare a unor vitrine noi, trebuiesc nsoite de un dosar
coninnd toate elementele necesare unei bune cunoateri a strii
actuale a parterului, a contextului sau (faada total a imobilului
i a celor alturate) precum i a situaiei sale originale. Este
admis i recomandat reconversia funciunilor de la parterul
cldirilor cu front la domeniul public n funciuni cu acces
public i deschiderea de vitrine spre domeniul public;
- ocuparea cii publice va fi limitat prin regulile n vigoare.
Singurele ce pot fi autorizate sunt amenajrile temporare reduse
la simple etalaje mobile n masura n care ele nu incomodeaz
circulaia pietonal;
- sistemele de protecie mpotriva furtului i de nchidere, trebuie
s fie complet ascunse atunci cnd magazinul este deschis.
12. Condiii de
echipare edilitar
- Ap potabil; orice construcie nou de locuit i orice local
putnd servi pentru munca, odihna sau agrement, trebuie s fie
racordat la reeaua public de distribuie a apei potabile sau s-
i aib asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul
Inspectoratului Sanitar Bucureti;
- Canalizare menajer; racordarea la reeaua de canalizare este
obligatorie pentru orice construcie sau instalaie nou;
- Canalizare pluvial; amenajrile pe orice teren trebuiesc astfel
realizate ncat s permit scurgerea apelor meteorice spre
reeaua public colectoare a acestora; racordarea burlanelor la
canalizarea pluvial este obligatoriu s fie facut pe sub trotuare
pentru a se evita producerea ghetii;
- Retele electrice, telefonice si CATV; cablurile de alimentare cu
energie electric destinat consumului particular ca i
iluminatului public, de asemenea i reelele de telecomunicaii
trebuiesc introduse n subteran. n caz de imposibilitate tehnic
i numai atunci, pot fi dispuse astfel nct s urmareasc liniile
de cornis ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele
de umbr ale acoperiurilor; branamentele, pe ct posibil
trebuiesc ascunse; n caz de imposibilitate tehnic major, ele
trebuiesc plasate la extremitile faadelor i vopsite n tonul
fatadelor pe care se aplic;
- Gaze: toate conductele n afara imobilelor vor fi amplasate n
subteran;
- Salubritate: orice cldire de locuit (locuine individuale i/sau
colective) precum i orice unitate cu caracter lucrativ, pentru
odihn sau recreere, trebuie s fie prevazute cu amenajri pentru
colectarea deeurilor menajere n containere.
13. Spaii plantate - spaiile neconstruite i neocupate de accese i trotuare de gard
vor fi nierbate i plantate cu un arbore la fiecare 40,00 mp;
- se recomand ca, pentru mbuntirea microclimatului i pentru
protecia construciei, s se evite impermeabilizarea terenului
peste minimum necesar pentru accese, circulaii pietonale,
terase;
- se recomand nverzirea teraselor neutilizabile cu nalime mai
mica de P+2E niveluri n proporie de 70%;
- parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de
parcare i vor fi nconjurate n zona CA cu un gard viu de
minim 1,20 metri;
- spaiile libere din faa construciilor n front continuu vor fi

20

memberof
2012AlterEgoConcept
tratate n mod obligatoriu n continuitate cu spaiul public chiar
atunci cnd frontul este retras de la aliniament i nu poate fi
utilizat pentru amenajarea de locuri de parcare dect retragerea
este mai mare de 11,00 metri i o band de cel puin 5,00 metri
paralel cu faada este tratat ca spaiu liber circulaiei pietonale
sau spaiu plantat;
- spaiul dintre aliniament (limita dintre proprietate i domeniul
public) i alinierea principal a cldirilor va fi tratat n mod
obligatoriu ca spaiu verde sau spaiu liber circulaiei pietonale;
- se vor identifica, proteja i pstra n timpul executrii
construciilor arborii mportani existeni avnd peste 4,00 metri
nalime i diametrul tulpinii peste 15,00 cm. n cazul tierii unui
arbore se vor planta n schimb ali 10 arbori n perimetrul unor
spaii plantate publice din apropiere;
- n grdinile de faade ale echipamentelor publice minim 40%
din suprafaa va fi prevazut cu plantaii nalte.
14. mprejmuiri - mprejmuirile spre strad sau spre domeniul public vor fi
transparente, cu o inaltime de 2,00 metri realizate din fier forjat
i cu un soclu de 0,60 metri din piatr sau beton mozaicat;
- n cazul unificrii funciunilor interioare a mai multor cldiri se
va menine prin tratarea terenului spre domeniul public i a
imprejmuirilor amprenta parcelarului tradiional;
- n toate cazurile se va asigura perceperea de ctre trector a
faadei cu vedere la strad. Se interzice vopsirea n culori
stridente i strlucitoare a mprejmuirilor;
- se recomand separarea terenurilor echipamentelor publice i
bisericilor cu garduri transparente de 2,00 metri nalime din
care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu;
- spaiile comerciale i alte servicii retrase de la aliniament pot fi
lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii i pot
fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele, etc.
15. Procent maxim
de ocupare a
terenului
- CA2 P.O.T. maxim = 60% pentru cldirile sub 6 niveluri cu
posibilitatea acoperirii restului curii n proporie de 75% cu
cldiri cu maxim 2 niveluri (8,0 metri) pentru activiti
comerciale, sli de spectacole etc.;
- n mod excepional n cazul construciilor care sunt delimitate pe
toate laturile de domeniul public i de calcane ale unor
construcii existente valoroase sau refac o construcie valoroas
disprut P.O.T. (procentul de ocupare a terenului) poate ajunge
pn la 100%.
16. Coeficient
maxim de
ocupare a
terenului
- n calculul suprafeei construite desfaurate nu este considerat
dect jumatate din suprafaa ocupat la parter de funciunile
deschise publicului pe o adncime de maxim 20,00 metri de la
limita strzii;
- coeficientul de utilizare a terenului n perimetrul central al
Municipiului Bucureti este de 2,4. Pentru parcelele cu suprafaa
mai mic de 350,00 mp sau cu raport al laturilor mai mic de 1/5
coeficientul de utilizare a terenului se stabilete la maxim 1,9;
- CA2 pentru cldiri cu 6 niveluri i peste, C.U.T. maxim = 3,0
mp. ADC / mp teren;
- pentru cldirile sub 6 niveluri, C.U.T. maxim = 2,5 mp. ADC /
mp teren;
- n cazul accentelor peste 45,0 metri, C.U.T. se va justifica prin
P.U.Z.;

21

memberof
2012AlterEgoConcept
- pentru funciunile publice se vor respecta normele specifice sau
tema beneficiarului.
17. Derogri C.U.T. - se admite, o singur dat, depirea C.U.iniial. cu maxim 20%,
n acest caz neaplicndu-se prevederile alin. (1) lit b. din legea
242/2009., prin documentaii de urbanism

CB - ZONA SITUAT N AFARA PERIMETRULUI CENTRAL, CARE GRUPEAZ FUNCIUNI
COMPLEXE DE IMPORTAN SUPRAMUNICIPAL I MUNICIPAL

GENERALITI - CARACTERUL ZONEI

Zona conine unele dintre cele mai importante nuclee strategice de dezvoltare a municipiului
situate n afara zonei centrale, care vor putea conferi Capitalei un nou prestigiu, o echilibrare
funcional i noi caliti estetic-configurative, n condiiile unei oferte diversificate i parial imediat
accesibile investitorilor.

Pentru orice noi intervenii, vor fi necesare planuri urbanistice special elaborate de tipul
P.U.D. sau P.U.Z.

CB1 - subzona serviciilor publice dispersate n afara zonelor protejate;

CB3 subzona polilor urbani principali;

CB1 SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE N AFARA
ZONELOR PROTEJATE
1. Utilizri admise - instituii i servicii publice supramunicipale i municipale, sedii ale unor
organisme extrateritoriale.
2. Utilizri admise
cu condiionri
- extinderile i schimbrile de profil se admit cu condiia s nu incomodeze
prin poluare i trafic funciunile nvecinate;
- se va asigura n toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap
motor;
- n proximitatea aeroporturilor se va respecta avizul autoritii aeronautice
privind condiiile impuse de culoarului de zbor.
3. Utilizri
interzise
- orice alte activiti care nu corespund caracterului zonei i prin aceasta
prezint riscul ndeprtrii investitorilor interesai;
- activiti productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin
traficul generat;
- construcii provizorii de orice natur;
- depozitare en-gros;
- depozitri de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deeurilor urbane;
- lucrri de terasament de natur s afecteze utilizarea terenurilor
nvecinate;
- orice lucrri de terasament care pot s provoace scurgerea apelor pe
parcelele vecine sau care mpiedic evacuarea i colectarea apelor
meteorice.
4. Caracteristici
ale parcelelor
(suprafee,
forme,
dimensiuni)
- se vor rezerva terenuri pentru instituii i servicii publice parcelate n
module avnd suprafaa minim de 1.000,00 mp i un front la strad de
minim 30,00 metri.
5. Amplasarea
cldirilor fa de
aliniament
- serviciile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 10,00 metri sau
vor fi dispuse pe aliniament n funcie de caracterul strzii, de profilul
activitii i de normele existente;

22

memberof
2012AlterEgoConcept
- cldirile care alctuiesc fronturi continue vor avea o adncime fa de
aliniament care nu va depi 20,00 metri;
- banda de construibilitate a cldirilor retrase fa de aliniament este de
20,00 metri de la alinierea cldirilor;
- serviciile publice vor fi amplasate pe aliniament n cazul n care
nlimea maxim la cornie nu depete distana dintre aliniamente;
- dac nlimea cldirii n planul aliniamentului depete distana dintre
aliniamente, cldirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minim
egal cu plusul de nlime al cldirii fa de distana dintre aliniamentele
strzii, dar nu cu mai puin de 4,00 metri, cu condiia s nu fie lsate
vizibile calcane de pe parcelele alturate;
- fac excepie de la aceasta regul numai situaiile de marcare prin plus de
nlime a interseciilor i racordrile de nlime a cldirilor ntre strzi
cu limi diferite.
6. Amplasarea
cldirilor fa
de limitele
laterale i
posterioare ale
parcelelor
- cldirile publice se vor amplasa de regul n regim izolat;
- cldirile care vor alctui fronturi continue se vor alipi de calcanele
cldirilor nvecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pn la o
distan de maxim 20,00 la aliniament;
- n cazul fronturilor discontinue, n care parcela se nvecineaz numai pe
una dintre limitele laterale cu o cldire avnd calcan pe limita de
proprietate, iar pe cealalt latur se nvecineaz cu o cldire retras de la
limita lateral a parcelei i avnd pe faada lateral ferestre ale unor
ncperi principale, noua cldire se va alipi de calcanul existent, iar fa
de limita opus se va retrage obligatoriu la o distan egal cu 1/3 din
nlime, dar nu mai puin de 5,00 metri;
- cldirile se vor retrage fa de limita posterioar a parcelei la o distan de
cel puin jumtate din nlimea cldirii msurat la corni, dar nu mai
puin de 5,00 metri;
- distana dintre cldirea unei biserici ortodoxe i limitele laterale i cea
posterioar ale parcelei este de minim 10,00 metri.
7. Amplasarea
cldirilor unele fa
de altele
- cldirile vor respecta ntre ele distane egale cu nlimea la corni a
celei mai nalte dintre ele;
- distana se poate reduce la jumtate din nlime, dar nu mai puin de 6,00
metri numai n cazul n care faadele prezint ferestre care nu asigur
luminarea unor ncperi pentru alte activiti permanente ce necesit
lumin natural.
8. Circulaii i
accese
- parcela este construibil numai dac are asigurat un acces carosabil direct
dintr-o circulaie public;
- n cazul fronturilor continue la strad se va asigura un acces carosabil n
curtea posterioar printr-un pasaj dimensionat astfel nct s permit
accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distana dintre aceste
pasaje, msurat pe aliniament, nu va depi 30,00 metri;
- n toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului n spaiile publice a
persoanelor handicapate sau cu dificulti de deplasare.
9. Staionarea
autovehiculelor
- staionarea autovehiculelor se admite numai n interiorul parcelei, deci n
afara circulaiilor publice;
- locurile de parcare se dimensioneaz conform normelor specifice i se
dispun n construcii supra / subterane sau n parcaje amenajate la sol care
vor fi plantate cu minim un arbore la 4 maini i vor fi nconjurate cu gard
viu de 1,20 metri nlime;
- n cazul n care nu se pot asigura n limitele parcelei locurile de parcare
normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea
pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau n cooperare, ori
concesionarea locurilor necesare ntr-un parcaj comun multietajat; aceste

23

memberof
2012AlterEgoConcept
parcaje vor fi situate la distana de maxim 150,00 metri.
10. nlimea
maxim
admisibil a
cldirilor

- nlimea maxim admisibil n planul faadei nu va depi distana dintre
aliniamente; pot fi adugate suplimentar unul sau dou niveluri n funcie
de volumetria caracteristic strzii, cu condiia retragerii acestora n
limitele unui arc de cerc cu raza de 4,00 metri continuat cu tangenta sa la
45 grade.
Latimea strazii
ntre
aliniamente
(metri)/profile
standard actuale
nlimea
maxim
admis
(metri)
Numr
niveluri
convenionale
(3.0 metri)
Numr
niveluri
suplimentare
admise*: (A)
retrase n
interiorul unui
arc de cerc cu
raza de 4,0
metri i
tangenta la 45
o
la acesta; (B)
n planul
faadei la
cldirile de
col pe o
lungime de
maxim 15
metri, apoi
retase (A)
Sub 9 metri 7 - 10 P+1+M, P+2
(A)-1 nivel;
(B)-1 nivel
9,0011,00
Carosabil
7m.+trotuare
2x1,5m=10metri
(categoria III)
11 P+2 +M
(A)-2 niveluri
(B)-1 nivel
11,0013,00
Carosabil
7m+trotuare
2x3m=13metri
(categoria III)
13 P+3
(A)-2 niveluri
(B)-1 nivel

13,0016,00 16 P+4
(A)-2 niveluri
(B) - 1 nivel
16,0019,00 19 P+5
(A)-2 niveluri
(B)-2 niveluri
19,0022,00
Carosabil
14m+trotuare
2x4m=22metri
(categoria II)
22 P+6
(A)-2 niveluri
(B)-2 niveluri
22,0025,00 25 P+7
(A)-2 niveluri
(B)-2 niveluri
25,0027,00
Carosabil
14m+trotuare
2x6m=26metri
(categoria II)
27 P+8
(A)-2 niveluri
(B)-2 niveluri
27,0030,00 30 P+9 (A)-2 niveluri

24

memberof
2012AlterEgoConcept
(B)-2 niveluri
30,0033,00
Carosabil
21m+trotuare
2x6m=33metri
(categoria I)
33 P+10
(A)-2 niveluri
(B)-2 niveluri
33,0036,00 36 P+11
(A)-2 niveluri
(B)-2 niveluri
36,0039,00 39 P+12
(A)-2 niveluri
(B)-2 niveluri
39,01 42,00 42 P+13
(A)-2 niveluri
(B)-2 niveluri
42,00-45,00 i
peste
Carosabil
28m+trotuare
2x8m =44metri
45 P+14
(A)2 niveluri
(B)-2 niveluri

*) n toate cazurile n care construciile au acoperi cu pante de peste 45
grade, se admite mansardarea.
- pentru cldirile foarte nalte (peste 45,00 metri) se va prezenta justificarea
configuraiei de ansamblu innduse seama de modul de percepere de pe
principalele trasee de circulaie, de pe splaiuri i de pe corniele
Dmboviei;
- n cazul racordrii ntre strzi cu limi diferite, cu cldiri avnd regim
diferit de nlime, se va prelungi regimul cel mai nalt spre strada
secundar pe o lungime de 50,00 metri dac strada are 6 sau 4 fire de
circulaie i pe o lungime de 25,00 metri dac strada are 2 fire de
circulaie; dac diferena este mai mare de dou niveluri, racordarea se va
face n trepte.
11. Aspectul
exterior al
cldirilor
- aspectul exterior al cldirilor va exprima caracterul i reprezentativitatea
funciunii i va ine seama de caracterul general al zonei i de arhitectura
cldirilor din vecintate cu care se afla n relaii de co-vizibilitate.
12. Condiii de
echipare edilitar
- toate cldirile vor fi racordate la reelele tehnico-edilitare publice i la
sistemele moderne de telecomunicaii bazate pe cabluri din fire optice;
- n cazul alimentrii cu ap n sistem propriu se va obine avizul autoritii
competente care administreaz resursele de ap;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit n locuri vizibile din
circulaiile publice i dispunerea vizibil a cablurilor TV;
- cu excepia telecomunicaiilor speciale, se interzice dispunerea de
pilonei zbrelii (tripozi unii cu grinzi cu zbrele) pe terasele cldirilor
care nu sunt tehnice sau industriale;
- dat fiind intensitatea circulaiei pietonale, racordarea burlanelor la
canalizarea pluvial este obligatoriu s fie fcut pe sub trotuare pentru a
se evita producerea gheii.
13. Spaii plantate - spaiile neconstruite i neocupate de accese i trotuare de gard vor fi
nierbate i plantate cu un arbore la fiecare 100,00 mp;
- se vor identifica, pstra i proteja n timpul executrii construciilor
arborii importani existeni avnd peste 4,00 metri nlime i diametrul
tulpinii peste 15,00 cm; n cazul tierii unui arbore se vor planta n
schimb ali 10 arbori n perimetrul propriu sau n spaiile plantate publice
din proximitate;

25

memberof
2012AlterEgoConcept
- pentru mbuntirea microclimatului i pentru protecia construciilor se
va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru
accese, circulaii pietonale, terase;
- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 maini
i vor fi nconjurate cu un gard viu de minim 1,20 metri nlime;
- n zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de
rdcin pot mri sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare, iar n
zonele de versani ale cornielor Colentinei i Dmboviei se recomand
speciile care prin tipul de rdcini contribuie la stabilizarea pantelor.
14. mprejmuiri - gardurile spre strad vor fi transparente, vor avea nlimea de 2,00 metri,
vor avea un soclu opac de circa 0,60 metri, partea superioar fiind
realizat din fier forjat sau plas metalic i vor fi dublate de gard viu;
pe limitele laterale i posterioare, gardurile vor fi opace cu nlimi de
maxim 2,50 metri.
15. Procent maxim
de ocupare a
terenului
- pentru funciunile publice se vor respecta normele specifice sau tema
beneficiarului cu recomandarea de a se opta pentru POT maxim =
50%.
16. Coeficient
maxim de ocupare
a terenului
- CUT maxim = 2,4 mp.ADC/mp teren pentru funciunile publice, se vor
respecta normele specifice sau tema beneficiarului, dar fr a se depi
pentru cldiri cu 6 i mai multe niveluri i CUT maxim 2,2 pentru cldiri
cu 3-4 niveluri;

17. Derogri CUT - se admite, o singura data, depasirea CUT cu maxim 20%, ( in acest caz
neaplicandu-se prevederile alin. (1) lit b. din legea 242/2009), prin
documentaii specifice de urbanism
CB3 SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI
1. Utilizri
admise
- instituii i servicii publice supramunicipale i municipale, sedii ale unor
organisme extrateritoriale;
- servicii financiar-bancare i de asigurri, pota i telecomunicaii (releu
infostructur), servicii avansate manageriale, tehnice i profesionale (sedii
de companii i firme n cldiri specializate); cercetare-dezvoltare, edituri,
servicii pentru media; centre de informare, bibliotec / mediatec;
activiti asociative diverse; servicii profesionale, colective i personale,
hoteluri pentru turismul de afaceri i alte spaii de recepie, restaurante
cofetrii, cafenele, baruri, comer, expoziii, recreere (cazino, dancing,
cinema, centre de recreere, sport n spaii acoperite), sli de conferine,
spectacole i cinema de diferite capaciti cu serviciile anexe, locuine cu
partiu special pentru profesiuni liberale, nvmnt superior i de
formare continu;
- uniti mici i mijlocii, specializate n activiti de producie abstract i
concret n domenii de vrf; activiti manufacturiere i depozitare mic-
gros legate de funcionarea polului teriar, parcaje multietajate;
- uniti mici i mijlocii specializate n activiti de producie abstract i
concret n domenii de vrf;
- activiti manufacturiere i depozitare mic-gros legate de funcionarea
polului teriar, parcaje multietajate.
2. Utilizri admise
cu condiionri
- ntruct realizarea acestor obiective se va derula n timp, se recomand ca
prin P.U.Z. terenul rmas neafectat n prima etap i pstrat n rezerv s
fie amenajat sumar ca un spaiu plantat accesibil locuitorilor, vegetaia
important urmnd s fac parte din amenajarea definitiv a zonei;
- se va asigura n toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap
motor;
- n proximitatea aeroporturilor se va respecta avizul autoritii aeronautice
privind condiiile impuse de culoarului de zbor;

26

memberof
2012AlterEgoConcept
- se vor asigura circulaii i piaete pietonale, precum i scuaruri atractive
pentru recreere n cadru urban, n pondere de minim 10% din suprafaa
de teren.
3. Utilizri
interzise
- orice alte activiti care nu corespund caracterului zonei i prin aceasta
prezint riscul ndeprtrii investitorilor interesai;
- activiti productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin
traficul generat;
- construcii provizorii de orice natur;
- depozitare en-gros;
- depozitri de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deeurilor urbane;
- lucrri de terasament de natur s afecteze utilizarea terenurilor
nvecinate;
- orice lucrri de terasament care pot s provoace scurgerea apelor pe
parcelele vecine sau care mpiedic evacuarea i colectarea apelor
meteorice.
4. Caracteristici
ale parcelelor
(suprafee,
forme,
dimensiuni)
- n zonele constituite, parcelele sunt considerate construibile direct dac
respect urmtoarele condiii:
cldiri sub P+4 niveluri
o pentru funciunea de birouri pn la P+4 niveluri = 200,00 metri;
o front minim la strad = 8,00 metri;
o raportul ntre laturile parcelei nu depete raportul 1/3;
cldiri peste P+4 niveluri
o pentru funciunea de birouri suprafaa minim = 350,00 metri;
o front minim la strad = 12,00 metri;
o raportul ntre laturile parcelei nu depete raportul 1/3.
- pentru reconstruirea zonelor destructurate, pentru terenuri libere sau cu
statut juridic mixt, se vor ntocmi documentaii P.U.Z. sau P.U.D., cu
recomandarea unei lotizri cu parcele de minim 800,00 mp i un front la
strad de minim 18,00 metri, n cazul fronturilor continue, i de minim
24,00 metri, n cazul fronturilor discontinue.
5. Amplasarea
cldirilor fa de
aliniament
- n zonele constituite retragerea de la aliniament va fi de minim 6,00 metri
de la aliniament;
- pentru zonele destructurate n reconstrucie, pentru operaiuni pe terenuri
libere sau cu statut juridic mixt, retragerea cldirilor publice va fi de
10,00 metri;
- cldirile care alctuiesc fronturi continue vor avea o adncime maxim
fa de aliniament care nu va depi 20,00 metri.
5. Amplasarea
cldirilor fa
de limitele
laterale i
posterioare ale
parcelelor
- cldirile se vor retrage de la limitele laterale la o distan egal cu 1/3 din
nlime, dar nu cu mai puin de 5,00 metri;
- cldirile se vor retrage fa de limita posterioar a parcelei la o distan de
cel puin jumtate din nlimea cldirii msurat la corni, dar nu mai
puin de 5,00 metri;
- distana dintre cldirea unei biserici ortodoxe i limitele laterale i cea
posterioar ale parcelei este de minim 10,00 metri.
7. Amplasarea
cldirilor unele fa
de altele
- cldirile vor respecta ntre ele distane egale cu nlimea la corni a
celei mai nalte dintre ele;
- distana se poate reduce la jumtate din nlime, dar nu mai puin de 6,00
metri numai n cazul n care faadele prezint ferestre care nu asigur
luminarea unor ncperi pentru alte activiti permanente ce necesit
lumin natural.
8. Circulaii i
accese
- circulaiile carosabile din campusuri i subzonele de cercetare vor fi
prevzute cu denivelri transversale pentru temperarea vitezei
autovehiculelor.

27

memberof
2012AlterEgoConcept

9. Stationarea
autovehiculelor
- staionarea autovehiculelor se admite numai n interiorul parcelei, deci n
afara circulaiilor publice;
- locurile de parcare se dimensioneaz conform normelor specifice i se
dispun n construcii supra / subterane sau n parcaje amenajate la sol care
vor fi plantate cu minim un arbore la 4 maini i vor fi nconjurate cu gard
viu de 1,20 metri nlime;
- n cazul n care nu se pot asigura n limitele parcelei locurile de parcare
normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea
pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau n cooperare, ori
concesionarea locurilor necesare ntr-un parcaj comun multietajat; aceste
parcaje vor fi situate la distana de maxim 150,00 metri.
10. nlimea
maxim
admisibil a
cldirilor
- nu se limiteaz nlimea cldirilor.
11. Aspectul
exterior al
cldirilor
- aspectul cldirilor va fi subordonat cerinelor specifice unei diversiti de
funciuni i exprimrii prestigiului investitorilor (similar unui centru de
afaceri), cu condiia realizrii unor ansambluri compoziionale care s
in seama de caracterul general al zonei i de arhitectura cldirilor din
vecintate cu care se afl n relaii de co-vizibilitate.
12. Condiii de
echipare edilitar
- toate cldirile vor fi racordate la reelele tehnico-edilitare publice i la
sistemele moderne de telecomunicaii bazate pe cabluri din fire optice;
- n cazul alimentrii cu ap n sistem propriu se va obine avizul autoritii
competente care administreaz resursele de ap;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit n locuri vizibile din
circulaiile publice i dispunerea vizibil a cablurilor TV;
- cu excepia telecomunicaiilor speciale, se interzice dispunerea de
pilonei zbrelii (tripozi unii cu grinzi cu zbrele) pe terasele cldirilor
care nu sunt tehnice sau industriale;
- dat fiind intensitatea circulaiei pietonale, racordarea burlanelor la
canalizarea pluvial este obligatoriu s fie fcut pe sub trotuare pentru a
se evita producerea gheii.
13. Spaii plantate - spaiile neconstruite i neocupate de accese i trotuare de gard vor fi
nierbate i plantate cu un arbore la fiecare 100,00 mp.;
- se vor identifica, pstra i proteja n timpul executrii construciilor
arborii importani existeni avnd peste 4,00 metri nlime i diametrul
tulpinii peste 15,00 cm;
- n cazul tierii unui arbore se vor planta n schimb ali 10 arbori n
perimetrul propriu sau n spaiile plantate publice din proximitate;
- pentru mbuntirea microclimatului i pentru protecia construciilor se
va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru
accese, circulaii pietonale, terase;
- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 maini
i vor fi nconjurate cu un gard viu de minim 1,20 metri nlime;
- n zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de
rdcin pot mri sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare, iar n
zonele de versani ale corniei Dmboviei se recomand speciile care
prin tipul de rdcini contribuie la stabilizarea pantelor.
14. mprejmuiri - gardurile spre strad vor fi transparente, vor avea nlimea de 2,00 metri,
vor avea un soclu opac de circa 0,60 metri, partea superioar fiind
realizat din fier forjat sau plas metalic i vor fi dublate de gard viu;
pe limitele laterale i posterioare, gardurile vor fi opace cu nlimi de
maxim 2,50 metri;
- spre trotuare i circulaii pietonale, nu sunt obligatorii garduri, dar se

28

memberof
2012AlterEgoConcept
poate propune marcarea apartenenei spaiului prin diferene de pavaje,
borduri, garduri vii, terase etc.
15. Procent maxim
de ocupare a
terenului
- POT maxim 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului n
proporie de 80 % cu cldiri cu maxim 2 niveluri (H
maxim
= 8,00 metri)
pentru diferite utilizri.
16. Coeficient
maxim de ocupare
a terenului
- CUT maxim = 4,5 mp.ADC/mp.teren. Pentru funciunile publice se vor
respecta normele specifice sau tema beneficiarului.
17. Derogari C.U.T. - se admite, o singura data, depasirea CUT cu maxim 20%, in acest caz
neaplicandu-se prevederile alin. (1) lit b. din legea 242/2009, prin
documentaii specifice de urbanismM
- ZONA MIXTA CONTINAND INSTITUTII, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE,
SERVICII DE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE,
PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE SI PERSONALE, COMERT, HOTELURI,
RESTAURANTE, RECREERE) ACTIVITATI PRODUCTIVE MICI-NEPOLUANTE SI
LOCUINTE

GENERALITI - CARACTERUL ZONEI

Prelund elementele specifice exprimate n Regulamentul Local de Urbanism al municipiului
Bucureti aferent Planului Urbanistic General Zona mixt se caracterizeaz printr-o mare flexibilitate
n acceptarea diferitelor funciuni de interes general i public, formnd n mod continuu lineariti
comerciale i de servicii de-a lungul arterelor principale din aria cuprins n inelul principal de
circulaie i segmente de lineariti formate din diverse categorii de activiti comerciale, servicii i de
producie concret i abstract, n lungul principalelor artere de penetraie n ora i al inelelor
exterioare de circulaie. Totodat, zona mixt prelungete zona central i principalii poli urbani,
contureaz mai puternic punctele de concentrare a locuitorilor (gri, autogri, zone de activiti etc.) i
completeaz funciunea centrelor de cartier.
Zona mixta cuprinsa n interiorul limitelor sectorului 6 al municipiului Bucuresti, n nelesul
prezentului regulament este definit ca o zon n care alturi de locuire ntr-o proportie nsemnat se
gasesc dotri de folosin periodic sau rar, servicii care se adreseaz unei populatii mai numeroase
dect din zona de servire direct, birouri, restaurante, etc.
Zona mixt se poate regsi, difereniat ca statut, amploare i grad de complexitate, att n
perimetrul central al municipiului Bucureti, ct i n exteriorul acestuia; de asemenea se poate
identifica o zona mixt n curs de aezare adiacent principalelor artere stradale i penetraii rutiere n
ora, sau punctual, n zone industriale care prezint tendina de reconversie funcional i atractivitate
pentru comer, birouri, servicii.
n cuprinsul perimetrului Sectorului 6 al municipiului Bucureti - aa cum este marcat n planurile
de Reglementri i Zonificare funcional - se pot ntlni urmtoarele diferenieri:
Diferenieri din punct de vedere al statutului actual al zonei:
a) zone mixte constituite i funcionnd ca atare i n prezent;
b) teritorii ocupate i destinate iniial n exclusivitate funciei rezideniale, dar care prin
dezvoltarea oraului se gsesc n prezent pe trasee importante de legatur ntre zona
central i alte zone funcionale importante ale oraului constituind poteniale
dezvoltri direcionate ale zonei centrale;
c) teritorii situate n imediata apropiere a zonei centrale, ocupate cu funciuni
incompatibile cu aceasta n care este necesar reconversia funcional n funciuni de
dotri, servicii i locuire. n acelai timp dimensiunile i situarea lor n ora nu le
permite deocamdat s aspire la gzduirea unor funciuni de importan
supramunicipal i municipal.
Diferenieri din punct de vedere al potenialului de dezvoltare viitoare:

29

memberof
2012AlterEgoConcept
a) teritorii cu funcionalitate mixt existent sau viitoare situate n zone cu infrastructur
puternic dezvoltat, capabil s asigure accesibilitea i staionarea n zona a unui
public numeros, i o utilizare intensiv a terenului;
b) teritorii cu funcionalitate mixt, situate n zone preponderent constituite cu un cadru
construit existent cu valoare ambiental ridicat, atractive pentru amplasarea de
birouri i servicii, dar cu potenial redus al tramei stradale existente de a asigura
fluxuri sporite de trafic i staionare auto aceste teritorii au disponibiliti limitate de
transformare a cadrului spaial fr a distruge valorile ambientale amintite anterior
n aceste zone dei mixitatea este acceptat sunt stabilii coeficieni de utilizare a
terenului care s descurajeze apariia unor fenomene de specul imobiliar.
Strategia general propus prin P.U.Z. i Regulamentul local urmrete:
a) Pstrarea, ncurajarea i ntrirea mixitii funcionale precum i diferenierea just a
zonei mixte funcie de locaia i rolul su n teritoriul sectorului;
b) Conturarea zonei mixte ca o zon de dezvoltare direcionat a Bucuretiului n lungul
unor artere de legtur cu alte zone funcionale importante ale acestuia, valorificnd
mai bine n acest scop infrastructura existent;
c) nlocuirea funciunilor incompatibile i transformarea lor n zone funcionale mixte,
dinamice i capabile s asigure rapid reconversia funcional dorit.
Pentru realizarea acestei strategii prezentul regulament propune o serie de indicatori
urbanistici (P.O.T., C.U.T.) difereniai, care, utilizai n paralel cu alte instrumente (taxe i impozite
difereniate) vor permite Consilului Local al Sectorului 6 s pun n practic o politic urban.
Totodat, pentru asigurarea unei eficiente sporite a banilor publici este propus utilizarea la maxim a
infrastructurii existente acceptnd i ncurajnd un Coeficient de Utilizare a Terenului (C.U.T.)
majorat n zonele care beneficiaz de transport n comun de mare capacitate.
De asemenea, este acceptat un C.U.T. majorat n zonele propuse pentru reconversie
funcional (zonele industiale slab ocupate care conin o rezerv important de teren pentru dezvoltri
ulterioare), pentru a ncuraja i grbi acest proces.
n interiorul zonei mixte alturi de construcii existente cu certa valoare arhitectural-
urbanistic sau de intrebuinare exist numeroase imobile n stare rea, lipsite de valoare, care
subutilizeaz un teren extrem de preios pentru ora. Regulamentul urmrete valorificarea terenurilor
de acest fel prin realizarea unor construcii noi alturi de fondul construit existent care s permit
armonia prin contrast, utilizarea unui limbaj formal i a unor materiale de construcie pe deplin
contemporane.
Pentru a face posibile diferentierile urmrite prin regulament zona a fost submprit n
urmtoarele zone:

M2 - ZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, CU CLDIRI
AVND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU I NLIMI
MAXIME DE P+14 NIVELURI CU ACCENTE NALTE *

* in care regulamentul urmareste intarirea mixitatii functionale ca o prelungire a zonei centrale a
orasului spre alte zone de interes urban- in teritoriile structurate si incurajarea schimbarii utilizarii
actuale a terenului necorespunzatoare cu situarea in cadrul orasului in teritoriile destructurate

M3 - ZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, AVND REGIM DE
CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU I NLIMI MAXIME DE P+4
NIVELURI**

** in care regulamentul urmareste intarirea mixitatii functionale ca o prelungire a zonei centrale a
orasului spre alte zone de interes urban- in teritoriile structurate si incurajarea schimbarii utilizarii
actuale a terenului necorespunzatoare cu situarea in cadrul orasului in teritoriile destructurate
30

memberof
2012AlterEgoConcept
M2 SUBZONA MIXT SITUAT N AFARA LIMITELOR ZONEI
PROTEJATE, cu cldiri avnd regim de construire continuu sau
discontinuu i nlimi maxime de P+14 niveluri cu accente nalte*.
*n care regulamentul urmrete ntrirea mixitii funcionale ca o
prelungire a zonei centrale a oraului spre alte zone de interes urban n
teritoriile structurate i ncurajarea schimbrii utilizrii actuale a terenului
necorespunzatoare cu siuarea n cadrul oraului n teritoriile
destructurate.
1. Utilizri
admise
- instituii, servicii i echipamente publice de nivel supramunicipal,
municipal, de sector i de cartier;
- sedii ale unor companii i firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare,
cercetare, expertizare, consultan n diferite domenii i alte servicii
profesionale;
- servicii sociale, colective i personale;
- sedii ale unor organizaii politice, profesionale, etc.;
- lcauri de cult;
- comer cu amnuntul;
- depozitare mic-gros;
- hoteluri, pensiuni, agenii de turism;
- restaurante, baruri, cofetrii, cafenele, etc.;
- sport i recreere n spaii acoperite;
- parcaje la sol i multietajate.
2. Utilizri admise
cu condiionri
- toate cldirile vor avea la parterul orientat spre strad funciuni care admit
accesul publicului n mod permanent sau conform unui program de
funcionare;
- se admit activiti n care accesul publicului nu este liber numai cu
condiia ca s nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea strzii incluse
n zona mixt;
- n zonele existente se admite conversia locuinelor n alte funciuni, cu
condiia meninerii ponderii locuinelor n proporie de minim 30% din
ADC pe parcela n cauz;
- se admite completarea cu cldiri comerciale n interspaiile dintre blocuri
cu condiia s se menin accesele carosabile i trecerile pietonale
necesare i s se respecte cerinele de protecie a cldirilor existente;
- se menin unitile productive actuale cu condiia s nu fie poluanta, s nu
prezinte risc tehnlogic sau s fie incomode prin traficul generat i s fie
compatibile ca funcionare i aspect cu zona mixt i a obinerii avizului
Ageniei pentru Protecia Mediului a Municipiului Bucureti;
- staii de ntreinere auto si spltorii cu capacitate de pn la 5 maini;
- staii de alimentare cu carburani.
2. Utilizri
interzise
- activiti productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin
traficul generat;
- construcii provizorii de orice natur; cu excepia celor pentru organizare
de antier pe durata existenei antierului;
- depozitare en gros;
- activiti care utilizeaz pentru depozitare i producie terenul vizibil din
circulaiile publice sau din instituiile publice;
- depozitari de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deeurilor urbane;
- lucrri de terasament de natur s afecteze amenajrile din spaiile publice
i construciile de pe parcelele adiacente;
- orice tip lucrri de terasament care pot s provoace scurgerea apelor pe
parcelele vecine sau care mpiedic evacuarea i colectarea apelor
meteorice;

31

memberof
2012AlterEgoConcept
- curtorii chimice;
- depozitarea pentru vnzare a unor cantiti mari de substane inflamabile
sau toxice;
- dispunerea de panouri de afiaj pe plinurile faadelor, desfigurnd
arhitectura i deteriornd finisajul acestora.
4. Caracteristici ale
parcelelor
(suprafee, forme,
dimensiuni)
Pentru a fi construibile direct, in baza prezentului regulament , o parcela
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- n cazul cldirilor cu nlimi sub P+4E:
a) s aib o suprafa minim de 150,00 metri;
b) s aib un front la strad de:
o minim 8,00 metri n cazul construciilor niruite (2 calcane
laterale);
o minim 10,00 metri n cazul construciilor cuplate (un calcan lateral,
o faad lateral);
o minim 12,00 metri n cazul construciilor izolate (patru faade).
- n cazul construciilor publice dispuse izolat, terenul minim este de
1000,00 mp, cu un front la strada de minim 30,00 metri;
- nu se acord autorizaie de construire locuine pe parcelele care nu sunt
construibile conform prevederilor prezentului articol aceeai prevedere
se aplic parcelelor care devin neconstruibile prin apariie n urma unei
mpriri de teren (ieire din indiviziune, nstrrinare, motenire);
- pe parcelele neconstruibile conform prevederilor prezentului articol,
Consiliul Local al Sectorului 6 poate decide autorizarea unor construcii
cu condiia elaborrii unui Plan Urbanistic de Detaliu i a unei ilustrri de
arhitectur care s demonstreze posibilitatea construirii cu respectarea
celorlalte prevederi ale prezentului regulament.
- cu urmtoarele condiionri pentru subzona mixt din lungul principalelor
artere de circulaie i pentru zona de extindere:
- n cazul construciilor publice dispuse izolat, terenul minim este de
1000,00 mp, cu un front la strad de minim 30,00 metri;
- pentru celelalte categorii de funciuni, se recomand lotizarea
terenului n parcele avnd minim 500,00 mp i un front la strad de
minim 12,00 metri, n cazul construciilor niruite dintre dou
calcane laterale i de minim 18,00 metri n cazul construciilor
cuplate la un calcan lateral sau independente; n funcie de
necesiti, vor putea fi concesionate sau cumprate una sau mai
multe parcele adiacente;
- n cazul parcelarului existent, suprafaa minim a parcelei
construibile este de 300,00 mp;
- terenul neconstruit dintre construciile existente pe care se poate
realiza inseria unor cldiri comerciale se va delimita printr-un
P.U.D., prin care se va asigura coerena cadrului construit,
respectarea distanelor minime fa de cldirile existente, evitarea
blocrii acceselor carosabile i pietonale existente, conservarea
arborilor existeni.
5. Amplasarea
cldirilor fa de
aliniament
- racordarea aliniamentelor la interseciile strzilor se va face printr-o linie
perpendicular pe bisectoarea dintre aliniamente, avnd lungimea de
12,00 metri pe strzile de categoria I-a i a II-a de 6,00 metri pe cele de
categoria a III-a;
- cldirile care adpostesc funciuni publice reprezentative se vor amplasa
retrase de la aliniament la o distan de minim 6,00 metri cu condiia s
nu lase vizibile calcane ale cldirilor obligatoriu de meninut situate pe
limitele laterale ale parcelelor;
- n raport cu caracterul strzilor existente cldirile pot fi dispuse pe

32

memberof
2012AlterEgoConcept
aliniament sau pot fi retrase cu condiia s nu lase aparente calcane ale
cldirilor nvecinate propuse a fi meninute datorit valorii lor arhitectural
urbanistice sau de ntrebuinare;
- retragerile sau ieirile la nivelele de deasupra parterului n afara alinierii
pot fi autorizate cu condiia s se nscrie n tipologia i gabaritele
construciilor existente pe strada respectiv, n condiiile pstrrii unei
distane de minim 4,50 metri fa de nivelul terenului i avizrii
documentaiei de ctre Departamentul de Urbanism i Amenajarea
Teritoriului;
- n cazul strzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile cldiri
care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplaseaz pe
aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5,00 metri numai cu
condiia ca cldirile adiacente s fie retrase fa de limitele laterale ale
parcelelor i s prezinte faade laterale; n cazul n care cldirile de pe
parcelele adiacente prezint calcane este obligatorie alipirea la acestea;
- n cazul strzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase fa de
aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri;
- balcoanele sau bow-windowurile pot depi cum maxim 0,90 metri
alinierea spre strad;
- corniele pot iei din alinierea strzii cu maxim 1/10 din lrgimea strzii
i fr a depi 1,20 metri;
- amplasarea de garaje i funciuni tehnice n subteran este permis pe
ntreaga suprafa a parcelei pn la limita propus pentru domeniul
public cu condiia asigurrii suprafeelor obligatorii de spaii verzi cu un
strat de pmnt vegetal cu o grosime de minim 2,00 metri.
6. Amplasarea
cldirilor fa
de limitele
laterale i
posterioare ale
parcelelor
- cldirile care adpostesc funciuni de interes general i locuine ce
alctuiesc fronturi continue prin alipire de calcanele cldirilor nvecinate,
vor fi dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pn la o distan de
maxim 20,00 metri de la aliniament, dup care se vor retrage cel puin de
una din limitele de proprietate putnd ajunge astfel pn la maxim 40,00
metri lungime;
- cldirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci cnd se cupleaz
cu o cldire posibil de realizat pe parcela alturat sau se alipesc de
calcanul unei cldiri alturate protejate sau n stare bun i sunt
ndeplinite urmtoarele condiii:
o parcela alturat este liber de construcii;
o peretele realizat pe limita de proprietate atunci cnd rmne vizibil
din domeniul public va fi tratat cu aceeai atenie i aceleai
materiale de finisaj ca i celelalte faade.
- n cazul retragerii de la limita lateral de proprietate aceasta va fi de
minim 3,00 metri pentru P+2 niveluri (atunci cnd sunt orientate ferestre
de la ncperile principale) i P+3 niveluri (atunci cnd sunt orientate
ferestre de la dependine);
- se interzice construirea pe limita lateral a parcelei dac aceasta este i
linia de separaie fa de o cldire public dispus izolat sau fa de o
biseric ortodox; n acest caz, se admite o retragere fa de limitele
parcelei de minim 4,00 metri;
- distana dintre cldirea unei biserici ortodoxe i limitele laterale i
posterioare ale parcelei este de minim 10,00 metri;
- cldirile se vor retrage fa de limita posterioar la o distan de cel puin
jumtate din nlimea cldirii msurate la corni, dar nu mai puin de
5,00 metri;
- se interzice construirea pe limita posterioar a parcelei, cu excepia
cazului n care exist un calcan al unei cldiri principale, iar noua
construcie se limiteaz la acoperirea acestuia;

33

memberof
2012AlterEgoConcept
- balcoanele i/sau bow-window-urile de faad, deasupra strzii, trebuie
retrase cu 1,00 metru de la limita lateral de proprietate ele pot fi
prelungite pn la limita de proprietate, cu acordul notarial al vecinilor,
atunci ns balcoanele trebuie s fie n aceeai linie orizontal;
- pe strzile cu distanta ntre alinierile faadelor sub 10,00 metri se admit
balcoane sau bow-window-uri pe faade spre strad, numai cnd depesc
alinierea faadelor cu cel mult 0,30 metri;
- proiecia balcoanelor i bow-window-urilor pe faada respectiv nu
trebuie s depeasc 1/3 din suprafaa acesteia suprafaa faadei se
consider socotind lungimea total a faadei proprietii i nlimea
maxim reglementat pe strada respectiv;
- se recomand ca, pentru respectarea intimitii locuinelor, parapetul
ferestrelor de pe faadele laterale ale cldirilor din zona mixt, cu alte
funciuni dect locuine, care sunt orientate spre locuinele de pe parcelele
laterale, situate la mai puin de 10,00 metri s aib parapetul ferestrelor la
minim 1,90 metri de la pardoseala ncperilor.
7. Amplasarea
cldirilor unele fa
de altele
- cldirile vor respecta ntre ele distane egale cu jumtate din nlimea
celei mai nalte dintre ele;
- distana se poate reduce la 1/4 din nlime, dar nu mai puin de 3,00
metri, numai n cazul n care faadele prezint calcane sau ferestre care nu
asigur luminarea unor ncperi, fie de locuit, fie pentru alte activiti
permanente care necesit lumin natural;
- n cazul adugirii unui corp nou la o cldire existent, noua construcie nu
va ascunde elemente de arhitectur veche, de interes arheologic sau
estetic, nscrise n lista CMI sau descoperite n timpul lucrrilor se va
urmri dimpotriv, punerea lor n valoare.
8. Circulaii i
accese
- parcela este construibil numai dac are asigurat un acces carosabil de
minim 4,00 metri lime dintr-o circulaie public n mod direct sau prin
drept de trecere legal obinut prin una din proprietile nvecinate
caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie s permit
intervenia mijloacelor de stingere a incendiilor cnd limea accesului
este mai mic de 4,00 metri, este obligatorie obinerea avizului ISU a
Municipiului Bucureti;
- n cazul fronturilor continue la strad, se va asigura un acces carosabil n
curtea posterioar printr-un pasaj dimensionat astfel nct s permit
accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distana dintre aceste
pasaje msurat pe aliniament nu va depi 30,00 metri;
- numrul i configuraia acceselor se vor ncadra n prevederile Anexei
nr.4 a Regulamentului General de Urbanism;
- se pot realiza pasaje i curi comune, private sau accesibile publicului,
permanent sau numai n timpul programului de funcionare, precum i
pentru accese de serviciu;
- n toate cazurile, este obligatorie asigurarea accesului n spaiile publice a
persoanelor cu dizabiliti sau cu dificulti de deplasare.
9. Staionarea
autovehiculelor
- staionarea autovehiculelor necesare funcionrii diferitelor activiti se
admite numai n interiorul parcelei, deci n afara circulaiilor publice;
- n cazul n care nu se pot asigura n limitele parcelei locurile de parcare
normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea
unui parcaj n cooperare ori concesionarea locurilor necesare ntr-un
parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate n cadrul centrului de cartier
sau n zona adiacent la o distan de maxim 250,00 metri;
- se recomand ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol s se fac n
suprafee dimensionate i dispuse astfel nct s permit ulterior, odat cu
creterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate;

34

memberof
2012AlterEgoConcept
- calculul capacitii de parcare n funcie de obiectiv, modul de amplasare
i detaliile de proiectare se vor asigura n conformitate cu Normativul
departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme n localiti
urbane (indicativ P132-93), a Normativului pentru proiectarea, execuia
i exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme (indicativ NP 24-97),
Anexa nr.5 a Regulamentului General de Urbanism i HCGMB
66/06.04.2006;
- normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice cldire nou sau
extindere a suprafeei utile pentru o cldire existent. n cazul schimbrii
funciunii unei cldiri existente, se va cere un numr de locuri de parcare
corespunztor noii funciuni, diminuat cu numrul de locuri
corespunztor vechii funciuni, considerate ca existnd.
10. nlimea
maxim admisibil
a cldirilor
- nlimea cldirilor la cornie nu va fi mai mare dect distana pn la
alinierea spre strad admis pentru cldirile situate pe frontul opus al
aceleiai strzi;
- depirea acestei nlimi este posibil numai cnd, prin aceasta , nu se
realizeaz un calcan spre o cldire protejat sau aflat n stare bun i
meninut i numai n urmtoarele condiii:
a) parcele avnd o suprafa de minim 350,00 mp pentru cldiri cu
maxim P+4 niveluri;
b) pentru parcele avnd o suprafa de minim 700,00 mp pentru
cldiri cu pn la P+6 niveluri;
c) pentru parcele avnd o suprafa de minim 1000,00 mp pentru
cldiri cu pn la P+9 niveluri;
d) pentru parcele avnd o suprafa de minim 2000,00 mp pentru
cldiri mai nalte de P+10 niveluri;
e) atunci cnd, prin realizarea unei cldiri care se nscrie n
prevederile regulamentului, se dezvelete calcanul unei cldiri
existente meninute.
- se admite depirea cu maxim 2 niveluri retrase fa de planul faadei n
interiorul unui cerc cu raza de 4,00 metri i tangent la 45 grade la acesta;
- se admite realizarea unor cldiri cu nlime mai mare pe parcelele care
respect dimensiunile menionate anterior i care sunt situate n
amplasamente care necesit a fi subliniate (intersecii de strzi, piaete,
cornie), amplasate n baza unor documentaii de urbanism special
elaborate;
- n cazul racordrii ntre strzi avnd regim diferit de nlime, se va
prelungi regimul cel mai nalt spre strada secundar pe o lungime de
50,00 metri, dac strada are 6 sau 4 fire de circulaie i pe o lungime de
25,00 metri dac strada are 2 fire de circulaie;
- atunci cnd noua construcie depete ca nlime construcia alturat
propus a fi meninut, este obligatoriu ca volumul care se nal s fie
retras de la limita de proprietate pentru a fi tratat ca faad conform
Codului Civil. Pentru construciile cuplate la calcanul unei cldiri
existente, este obligatorie preluarea amprentei calcanului acesteia n
zona vizibil din domeniul public;
- motivele de decoraiune ale acoperiului, lucarne etc. trebuie s fie
nscrise ntr-un gabarit paralel cu acela al prii superioare a cldirii,
situat la 1,50 metri deprtare de acesta;
- se admit accente nalte peste 45,00 metri n localizrile precizate pe
planul de reglementri;
- pentru cldirile foarte nalte (peste 45,00 metri) se va prezenta prin
documentaii specifice de urbanism justificarea configuraiei de ansamblu
innduse seama de modul de percepere de pe principalele trasee de
circulaie, de pe splaiuri i de pe corniele Dmboviei.

35

memberof
2012AlterEgoConcept
11. Aspectul
exterior al
cldirilor
- aspectul cldirilor va fi subordonat cerinelor specifice unei diversiti de
funciuni i exprimrii prestigiului investitorilor, dar cu condiia realizrii
unor ansambluri compoziionale care s in seama de rolul social al
strzilor comerciale, de particularitile sitului, de caracterul general al
zonei i de arhitectura cldirilor din vecintate cu care se afl n relaii de
co-vizibilitate;
- aspectul cldirilor va exprima caracterul i reprezentativitatea funciunii i
va rspunde exigenelor actuale ale arhitecturii europene de coeren i
elegan;
- se va asigura o tratare similar a tuturor faadelor aceleiai cldiri avnd
n vedere perceperea acestora din cldirile nalte;
- se va acorda atenie modului de tratate a acoperiurilor sau teraselor
perceptibile ntr-o perspectiv descendent din cldirile nalte;
- orice construcie nou, sau modificare a uneia existente trebuie s se
nscrie armonios n zon, fiind posibil i armonia prin contrast. n acest
sens, la solicitarea Departamentului Arhitectului ef al Sectorului 6,
proiectele pentru autorizare pot fi avizate de ctre Comisia Tehnic de
Urbanism i Amenajarea Teritoriului;
- sunt interzise imitaiile de materiale ca: piatra fals, crmida fals, lemn
fals, folosirea n exterior a unor materiale fabricate pentru interior i
materialele de construcie precare (de tip azbociment, tabl ondulat,
plastic ondulat etc.).
Reguli particulare pentru comer
- cererile de certificat de urbanism pentru modificarea vitrinelor sau de
creare a unor vitrine noi, trebuie nsoite de un dosar coninnd toate
elementele necesare unei bune cunoateri a strii actuale a parterului, a
contextului sau precum i a situaiei sale originale, este admis i
recomandat reconversia funciunilor de la parterul cldirilor cu front la
domeniul public n funciuni cu acces public i deschiderea de vitrine
spre domeniul public.
- ocuparea cii publice va fi limitat prin regulile n vigoare, singurele ce
pot fi autorizate sunt amenajrile temporare reduse la mici standuri pentru
comerul stradal, mobile n msura n care ele nu incomodeaz circulaia
pietonal, precum i terase ale unor cafenele i cafeterii.
12. Condiii de
echipare edilitar
- Apa potabil orice construcie nou de locuit i orice local putnd servi
pentru munc, odihn sau agrement, trebuie s fie racordat la reeaua
public de distribuie a apei potabile sau s-i aib asigurat necesarul din
sursa proprie, cu avizul Inspectoratului Sanitar Bucureti;
- Canalizare menajer racordarea la reeaua de canalizare este
obligatorie pentru orice construcie sau instalaie nou;
- Canalizare pluvial amenajrile pe orice teren trebuie astfel realizate
nct s permit scurgerea apelor meteorice spre reeaua public
colectoare a acestora racordarea burlanelor la canalizarea pluvial este
obligatoriu s fie fcut pe sub trotuare pentru a se evita producerea
gheii;
- Reele electrice, telefonice i CATV cablurile de alimentare cu energie
electric destinat consumului particular ca i iluminatului public, de
asemenea, i reelele de telecomunicaii trebuie introduse n subteran n
caz de imposibilitate tehnic i numai atunci, pot fi dispuse astfel nct s
urmreasc liniile de corni ale imobilelor, cu scopul de a se confunda
cu zonele de umbr ale acoperiurilor; branamentele, pe ct posibil
trebuie ascunse; n caz de imposibilitate tehnic major, ele trebuie
plasate la extremitile faadelor i vopsite n tonul faadelor pe care se
aplic;
- Gaze toate conductele n afara imobilelor vor fi amplasate n subteran;

36

memberof
2012AlterEgoConcept
- Salubritate orice cldire de locuit (locuine individuale i/sau
colective) precum i orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihn sau
recreere, trebuie s fie prevzute cu amenajri pentru colectarea
deeurilor menajere n containere.
13. Spaii plantate - spaiile neconstruite i neocupate de accese i trotuare de gard vor fi
nierbate i plantate cu un arbore la fiecare 100,00 mp;
- se vor identifica, pstra i proteja n timpul executrii construciilor,
arborii importani existeni avnd peste 4,00 metri nlime i diametrul
tulpinii peste 15,00 cm; n cazul tierii unui arbore, se vor planta n
schimb ali 10 arbori n perimetrul propriu sau n spaiile plantate publice
din proximitate;
- se recomand ca pentru mbuntirea microclimatului i pentru protecia
construciei s se evite impermeabilizarea terenului peste minimum
necesar pentru accese, circulaii pietonale, terase;
- se recomand nverzirea teraselor neutilizabile ale cldirilor cu nlime
mai mic de P+2E niveluri n proporie de 70%;
- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 maini
i vor fi nconjurate cu un gard viu de minim 1,20 metri nlime n zona
M2;
- spaiile libere din faa construciilor n front continuu vor fi tratate n mod
obligatoriu n continuitate cu spaiul public chiar atunci cnd frontul este
retras de la aliniament i nu poate fi utilizat pentru amenajarea de locuri
de parcare dect retragerea este mai mare de 11,00 metri i o band de
cel puin 5,00 metri paralel cu faada este tratat ca spaiu liber
circulaiei pietonale sau spaiu plantat;
- spaiul dintre aliniament (limita dintre proprietate i domeniul public) i
alinierea principal a cldirilor va fi tratat n mod obligatoriu ca spaiu
verde sau spaiu liber circulaiei pietonale;
- n grdinile de faade ale echipamentelor publice minim 40% din
suprafaa va fi prevzut cu plantaii nalte;
- n zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de
rdcin pot mri sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare, iar n
zonele de versani ale cornielor Dmboviei se recomand speciile care
prin tipul de rdcini contribuie la stabilizarea pantelor.
14. mprejmuiri - mprejmuirile spre strad sau spre domeniul public vor fi transparente, cu
o nlime de 2,00 metri i cu un soclu opac de 0,60 metri;
- n toate cazurile se va asigura perceperea de ctre trector a faadei cu
vedere la strad se interzice vopsirea n culori stridente i strlucitoare a
mprejmuirilor;
- spaiile comerciale i alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de
gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii i pot fi utilizate ca
terase pentru restaurante, cafenele etc;
- se recomand separarea terenurilor echipamentelor publice i bisericilor
cu garduri transparente de 2,00 metri nlime din care 0,60 metri soclu
opac, dublate de gard viu pe limita dinspre strad i cu garduri opace cu
nlimea de 2,50 m pe limitele laterale i spate ale terenului;
- imprejmuirile spre limitele laterale si spate ale parcelelor vor fi opace cu
nlimi de maxim 2,50 metri.
15. Procent maxim
de ocupare a
terenului
- POT maxim = 70% cu posibilitatea acoperirii restului curii n proporie
de 75% cu cldiri cu maxim 2 niveluri (8,00 metri).
16. Coeficient
maxim de ocupare
a terenului
- C.U.T. maxim = 3,0 mp. ADC / mp. Teren
- n cazul accentelor peste 45,00 50,00 metri, C.U.T. maxim se va
justifica prin P.U.Z.;

37

memberof
2012AlterEgoConcept
- pentru funciunile publice, se vor respecta normele specifice sau tema
beneficiarului;
- n subzonele M2 + M3 coeficientul de utilizare a terenului poate fi
majorat prin cumulare, dup cum urmeaz:
- cu 0,5 pentru parcelele cu suprafaa mai mare de 1000,00 mp;
- cu 0,5 pentru parcelele situate la intersecia a dou strzi (parcelele
de col, sau n cazul interseciei n T parcela situat n dreptul
strzii care nu se mai continu);
- cu 0,5 pentru terenuri situate n subzonele ce beneficiaz n
apropiere de transport n comun de mare capacitate.
17. Derogri C.U.T. - se admite, o singur dat, depirea C.U.T. cu maxim 20%, n acest caz
neaplicndu-se prevederile alin. (1) lit b. din legea 242/2009.
M3 SUBZONA MIXT SITUAT N AFARA LIMITELOR ZONEI
PROTEJATE, avnd regim de construire continuu sau discontinuu i
nlimi maxime de P+4 niveluri **
** n care regulamentul urmrete ntrirea mixitii funcionale ca o
prelungire a zonei centrale a oraului spre alte zone de interes urban n
teritoriile structurate i ncurajarea schimbrii utilizrii actuale a terenului
necorespunztoare cu situarea n cadrul oraului n teritoriile
destructurate.
1. Utilizri admise - instituii, servicii i echipamente publice de nivel supramunicipal,
municipal, de sector i de cartier;
- sedii ale unor companii i firme, servicii pentru ntreprinderi, proiectare,
cercetare, expertizare, consultan n diferite domenii i alte servicii
profesionale;
- servicii sociale, colective i personale;
- sedii ale unor organizaii politice, profesionale etc.;
- lcauri de cult;
- comer cu amnuntul;
- activiti manufacturiere;
- depozitare mic-gros;
- hoteluri, pensiuni, agenii de turism;
- restaurante, baruri, cofetrii, cafenele etc.;
- sport i recreere n spaii acoperite;
- parcaje la sol i multietajate.
2. Utilizri admise
cu condiionri
- toate cldirile vor avea la parterul orientat spre strad funciuni care admit
accesul publicului n mod permanent sau conform unui program de
funcionare;
- se admit activiti n care accesul publicului nu este liber, numai cu
condiia ca s nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea strzii
incluse n zona mixt;
- n zonele existente, se admite conversia locuinelor n alte funciuni, cu
condiia meninerii ponderii locuinelor n proporie de minim 30% din
ADC pe parcela n cauz;
- se admite completarea cu cldiri comerciale n interspaiile dintre blocuri,
cu condiia s se menin accesele carosabile i trecerile pietonale
necesare i s se respecte cerinele de protecie a cldirilor existente;
- se menin unitile productive actuale cu condiia s nu fie poluante, s nu
prezinte risc tehnologic sau s fie incomode prin traficul generat i s fie
compatibile ca funcionare i aspect cu zona mixt i a obinerii avizului
Ageniei pentru Protecia Mediului a Municipiului Bucureti;
- staii de ntreinere auto si spltorii cu capacitate de pn la 5 maini;
- staii de alimentare cu carburani.
3. Utilizari - activiti productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin

38

memberof
2012AlterEgoConcept
interzise traficul generat;
- construcii provizorii de orice natur; cu excepia celor pentru organizare
de antier pe durata existenei antierului;
- depozitare en gros;
- activiti care utilizeaz pentru depozitare i producie terenul vizibil din
circulaiile publice sau din instituiile publice;
- depozitari de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deeurilor urbane;
- lucrri de terasament de natur s afecteze amenajrile din spaiile publice
i construciile de pe parcelele adiacente;
- orice tip lucrri de terasament care pot s provoace scurgerea apelor pe
parcelele vecine sau care mpiedic evacuarea i colectarea apelor
meteorice;
- curtorii chimice;
- depozitarea pentru vnzare a unor cantiti mari de substane inflamabile
sau toxice;
- dispunerea de panouri de afiaj pe plinurile faadelor, desfigurnd
arhitectura i deteriornd finisajul acestora.
4. Caracteristici
ale parcelelor
(suprafee,
forme,
dimensiuni)

- pentru a fi construibile direct, parcelele noi rezultate n urma unor
dezmembrri sau lotizri, n baza prezentului regulament trebuie s
ndeplineasc urmtoarele condiii:
- n cazul cldirilor cu nlimi sub P+4E:
a) s aib o suprafa minim de 150,00 metri;
b) s aib un front la strad de:
o minim 8,00 metri n cazul construciilor niruite (2 calcane
laterale);
o minim 10,00 metri n cazul construciilor cuplate (un calcan
lateral, o faad lateral);
o minim 12,00 metri n cazul construciilor izolate (patru faade).
- n cazul construciilor publice dispuse izolat, terenul minim este de
1000,00 mp, cu un front la strada de minim 30,00 metri;
- nu se acord autorizaie de construire locuine pe parcelele care nu sunt
construibile conform prevederilor prezentului articol aceeai prevedere
se aplic parcelelor care devin neconstruibile prin apariie n urma unei
mpriri de teren (ieire din indiviziune, nstrrinare, motenire);
- pe parcelele neconstruibile conform prevederilor prezentului articol,
Consiliul Local al Sectorului 6 poate decide autorizarea unor construcii
cu condiia elaborrii unui Plan Urbanistic de Detaliu i a unei ilustrri de
arhitectur care s demonstreze posibilitatea construirii cu respectarea
celorlalte prevederi ale prezentului regulament.
- cu urmtoarele condiionri pentru subzona mixt din lungul principalelor
artere de circulaie i pentru zona de extindere:
o n cazul construciilor publice dispuse izolat, terenul minim este de
1000,00 mp, cu un front la strad de minim 30,00 metri;
o pentru celelalte categorii de funciuni, se recomand lotizarea
terenului n parcele avnd minim 500,00 mp i un front la strad de
minim 12,00 metri, n cazul construciilor niruite dintre dou
calcane laterale i de minim 18,00 metri n cazul construciilor
cuplate la un calcan lateral sau independente; n funcie de
necesiti, vor putea fi concesionate sau cumprate una sau mai
multe parcele adiacente;
o n cazul parcelarului existent, suprafaa minim a parcelei
construibile este de 300,00 mp;
o terenul neconstruit dintre construciile existente pe care se poate
realiza inseria unor cldiri comerciale se va delimita printr-un

39

memberof
2012AlterEgoConcept
P.U.D., prin care se va asigura coerena cadrului construit,
respectarea distanelor minime fa de cldirile existente, evitarea
blocrii acceselor carosabile i pietonale existente, conservarea
arborilor existeni.
5. Amplasarea
cldirilor fa
de aliniament
- racordarea aliniamentelor la interseciile strzilor se va face printr-o linie
perpendicular pe bisectoarea dintre aliniamente, avnd lungimea de
12,00 metri pe strzile de categoria I-a i a II-a de 6,00 metri pe cele de
categoria a III-a;
- cldirile care adpostesc funciuni publice reprezentative se vor amplasa
retrase de la aliniament la o distan de minim 6,00 metri cu condiia s
nu lase vizibile calcane ale cldirilor obligatoriu de meninut situate pe
limitele laterale ale parcelelor;
- n raport cu caracterul strzilor existente cldirile pot fi dispuse pe
aliniament sau pot fi retrase cu condiia s nu lase aparente calcane ale
cldirilor nvecinate propuse a fi meninute datorit valorii lor arhitectural
urbanistice sau de ntrebuinare;
- retragerile sau ieirile la nivelele de deasupra parterului n afara alinierii
pot fi autorizate cu condiia s se nscrie n tipologia i gabaritele
construciilor existente pe strada respectiv, n condiiile pstrrii unei
distane de minim 4,50 metri fa de nivelul terenului i avizrii
documentaiei de ctre Departamentul de Urbanism i Amenajarea
Teritoriului;
- n cazul strzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile cldiri
care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplaseaz pe
aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5,00 metri numai cu
condiia ca cldirile adiacente s fie retrase fa de limitele laterale ale
parcelelor i s prezinte faade laterale; n cazul n care cldirile de pe
parcelele adiacente prezint calcane este obligatorie alipirea la acestea;
- n cazul strzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase fa de
aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri;
- balcoanele sau bow-windowurile pot depi cum maxim 0,90 metri
alinierea spre strad;
- corniele pot iei din alinierea strzii cu maxim 1/10 din lrgimea strzii
i fr a depi 1,20 metri;
amplasarea de garaje i funciuni tehnice n subteran este permis pe
ntreaga suprafa a parcelei pn la limita propus pentru domeniul public
cu condiia asigurrii suprafeelor obligatorii de spaii verzi cu un strat de
pmnt vegetal cu o grosime de minim 2,00 metri.
6. Amplasarea
cldirilor fa
de limitele
laterale i
posterioare ale
parcelelor
- cldirile care adpostesc funciuni de interes general i locuine ce
alctuiesc fronturi continue prin alipire de calcanele cldirilor nvecinate,
vor fi dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pn la o distan de
maxim 20,00 metri de la aliniament, dup care se vor retrage cel puin de
una din limitele de proprietate putnd ajunge astfel pn la maxim 40,00
metri lungime;
- cldirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci cnd se cupleaz
cu o cldire posibil de realizat pe parcela alturat sau se alipesc de
calcanul unei cldiri alturate protejate sau n stare bun i sunt
ndeplinite urmtoarele condiii:
a) parcela alturat este liber de construcii;
b) peretele realizat pe limita de proprietate atunci cnd rmne vizibil
din domeniul public va fi tratat cu aceeai atenie i aceleai
materiale de finisaj ca i celelalte faade.
- n cazul retragerii de la limita lateral de proprietate aceasta va fi de
minim 3,00 metri pentru P+2 niveluri (atunci cnd sunt orientate ferestre
de la ncperile principale) i P+3 niveluri (atunci cnd sunt orientate

40

memberof
2012AlterEgoConcept
ferestre de la dependine);
- se interzice construirea pe limita lateral a parcelei dac aceasta este i
linia de separaie fa de o cldire public dispus izolat sau fa de o
biseric ortodox; n acest caz, se admite o retragere fa de limitele
parcelei de minim 4,00 metri;
- distana dintre cldirea unei biserici ortodoxe i limitele laterale i
posterioare ale parcelei este de minim 10,00 metri;
- cldirile se vor retrage fa de limita posterioar la o distan de cel puin
jumtate din nlimea cldirii msurate la corni, dar nu mai puin de
5,00 metri;
- se interzice construirea pe limita posterioar a parcelei, cu excepia
cazului n care exist un calcan al unei cldiri principale, iar noua
construcie se limiteaz la acoperirea acestuia;
- balcoanele i/sau bow-window-urile de faad, deasupra strzii, trebuie
retrase cu 1,00 metru de la limita lateral de proprietate ele pot fi
prelungite pn la limita de proprietate, cu acordul notarial al vecinilor,
atunci ns balcoanele trebuie s fie n aceeai linie orizontal;
- pe strzile cu distanta ntre alinierile faadelor sub 10,00 metri se admit
balcoane sau bow-window-uri pe faade spre strad, numai cnd depesc
alinierea faadelor cu cel mult 0,30 metri;
- proiecia balcoanelor i bow-window-urilor pe faada respectiv nu
trebuie s depeasc 1/3 din suprafaa acesteia suprafaa faadei se
consider socotind lungimea total a faadei proprietii i nlimea
maxim reglementat pe strada respectiv;
- se recomand ca, pentru respectarea intimitii locuinelor, parapetul
ferestrelor de pe faadele laterale ale cldirilor din zona mixt, cu alte
funciuni dect locuine, care sunt orientate spre locuinele de pe parcelele
laterale, situate la mai puin de 10,00 metri s aib parapetul ferestrelor la
minim 1,90 metri de la pardoseala ncperilor.
7. Amplasarea
cldirilor unele
fa de altele
- cldirile vor respecta ntre ele distane egale cu jumtate din nlimea
celei mai nalte dintre ele;
- distana se poate reduce la 1/4 din nlime, dar nu mai puin de 3,00
metri, numai n cazul n care faadele prezint calcane sau ferestre care nu
asigur luminarea unor ncperi, fie de locuit, fie pentru alte activiti
permanente care necesit lumin natural;
- n cazul adugirii unui corp nou la o cldire existent, noua construcie nu
va ascunde elemente de arhitectur veche, de interes arheologic sau
estetic, nscrise n lista CMI sau descoperite n timpul lucrrilor se va
urmri dimpotriv, punerea lor n valoare.
8. Circulaii i
accese
- parcela este construibil numai dac are asigurat un acces carosabil de
minim 4,00 metri lime dintr-o circulaie public n mod direct sau prin
drept de trecere legal obinut prin una din proprietile nvecinate
caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie s permit
intervenia mijloacelor de stingere a incendiilor cnd limea accesului
este mai mic de 4,00 metri, este obligatorie obinerea avizului ISU a
Municipiului Bucureti;
- n cazul fronturilor continue la strad, se va asigura un acces carosabil n
curtea posterioar printr-un pasaj dimensionat astfel nct s permit
accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distana dintre aceste
pasaje msurat pe aliniament nu va depi 30,00 metri;
- numrul i configuraia acceselor se vor ncadra n prevederile Anexei
nr.4 a Regulamentului General de Urbanism;
- se pot realiza pasaje i curi comune, private sau accesibile publicului,
permanent sau numai n timpul programului de funcionare, precum i
pentru accese de serviciu;

41

memberof
2012AlterEgoConcept
- n toate cazurile, este obligatorie asigurarea accesului n spaiile publice a
persoanelor cu dizabiliti sau cu dificulti de deplasare.
9. Staionarea
autovehiculelor
- staionarea autovehiculelor necesare funcionrii diferitelor activiti se
admite numai n interiorul parcelei, deci n afara circulaiilor publice;
- n cazul n care nu se pot asigura n limitele parcelei locurile de parcare
normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea
unui parcaj n cooperare ori concesionarea locurilor necesare ntr-un
parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate n cadrul centrului de cartier
sau n zona adiacent la o distan de maxim 250,00 metri;
- se recomand ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol s se fac n
suprafee dimensionate i dispuse astfel nct s permit ulterior, odat cu
creterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate;
- calculul capacitii de parcare n funcie de obiectiv, modul de amplasare
i detaliile de proiectare se vor asigura n conformitate cu Normativul
departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme n localiti
urbane (indicativ P132-93), a Normativului pentru proiectarea, execuia
i exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme (indicativ NP 24-97),
Anexa nr.5 a Regulamentului General de Urbanism i HCGMB
66/06.04.2006;
- normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice cldire nou sau
extindere a suprafeei utile pentru o cldire existent. n cazul schimbrii
funciunii unei cldiri existente, se va cere un numr de locuri de parcare
corespunztor noii funciuni, diminuat cu numrul de locuri
corespunztor vechii funciuni, considerate ca existnd.
10. nlimea
maxim
admisibil a
cldirilor

- nlimea cldirilor la cornie nu va fi mai mare dect distana pn la
alinierea spre strad admis pentru cldirile situate pe frontul opus al
aceleiai strzi;
- depirea acestei nlimi este posibil numai cnd, prin aceasta , nu se
realizeaz un calcan spre o cldire protejat sau aflat n stare bun i
meninut i numai n urmtoarele condiii:
f) parcele avnd o suprafa de minim 350,00 mp pentru cldiri cu
maxim P+4 niveluri;
g) pentru parcele avnd o suprafa de minim 700,00 mp pentru
cldiri cu pn la P+6 niveluri;
h) pentru parcele avnd o suprafa de minim 1000,00 mp pentru
cldiri cu pn la P+9 niveluri;
i) pentru parcele avnd o suprafa de minim 2000,00 mp pentru
cldiri mai nalte de P+10 niveluri;
j) atunci cnd, prin realizarea unei cldiri care se nscrie n
prevederile regulamentului, se dezvelete calcanul unei cldiri
existente meninute.
- se admite depirea cu maxim 2 niveluri retrase fa de planul faadei n
interiorul unui cerc cu raza de 4,00 metri i tangent la 45 grade la acesta;
- se admite realizarea unor cldiri cu nlime mai mare pe parcelele care
respect dimensiunile menionate anterior i care sunt situate n
amplasamente care necesit a fi subliniate (intersecii de strzi, piaete,
cornie), amplasate n baza unor documentaii de urbanism special
elaborate;
- n cazul racordrii ntre strzi avnd regim diferit de nlime, se va
prelungi regimul cel mai nalt spre strada secundar pe o lungime de
50,00 metri, dac strada are 6 sau 4 fire de circulaie i pe o lungime de
25,00 metri dac strada are 2 fire de circulaie;
- atunci cnd noua construcie depete ca nlime construcia alturat
propus a fi meninut, este obligatoriu ca volumul care se nal s fie
retras de la limita de proprietate pentru a fi tratat ca faad conform

42

memberof
2012AlterEgoConcept
Codului Civil. Pentru construciile cuplate la calcanul unei cldiri
existente, este obligatorie preluarea amprentei calcanului acesteia n
zona vizibil din domeniul public;
- motivele de decoraiune ale acoperiului, lucarne etc. trebuie s fie
nscrise ntr-un gabarit paralel cu acela al prii superioare a cldirii,
situat la 1,50 metri deprtare de acesta;
- se admit accente nalte peste 45,00 metri n localizrile precizate pe
planul de reglementri;
- pentru cldirile foarte nalte (peste 45,00 metri) se va prezenta prin
documentaii specifice de urbanism justificarea configuraiei de ansamblu
innduse seama de modul de percepere de pe principalele trasee de
circulaie, de pe splaiuri i de pe corniele Dmboviei.
11. Aspectul
exterior al
cladirilor
- aspectul cldirilor va fi subordonat cerinelor specifice unei diversiti de
funciuni i exprimrii prestigiului investitorilor, dar cu condiia realizrii
unor ansambluri compoziionale care s in seama de rolul social al
strzilor comerciale, de particularitile sitului, de caracterul general al
zonei i de arhitectura cldirilor din vecintate cu care se afl n relaii de
co-vizibilitate;
- aspectul cldirilor va exprima caracterul i reprezentativitatea funciunii i
va rspunde exigenelor actuale ale arhitecturii europene de coeren i
elegan;
- se va asigura o tratare similar a tuturor faadelor aceleiai cldiri avnd
n vedere perceperea acestora din cldirile nalte;
- se va acorda atenie modului de tratate a acoperiurilor sau teraselor
perceptibile ntr-o perspectiv descendent din cldirile nalte;
- orice construcie nou, sau modificare a uneia existente trebuie s se
nscrie armonios n zon, fiind posibil i armonia prin contrast. n acest
sens, la solicitarea Departamentului Arhitectului ef al Sectorului 6,
proiectele pentru autorizare pot fi avizate de ctre Comisia Tehnic de
Urbanism i Amenajarea Teritoriului;
- sunt interzise imitaiile de materiale ca: piatra fals, crmida fals, lemn
fals, folosirea n exterior a unor materiale fabricate pentru interior i
materialele de construcie precare (de tip azbociment, tabl ondulat,
plastic ondulat etc.).
Reguli particulare pentru comer
- cererile de certificat de urbanism pentru modificarea vitrinelor sau de
creare a unor vitrine noi, trebuie nsoite de un dosar coninnd toate
elementele necesare unei bune cunoateri a strii actuale a parterului, a
contextului sau precum i a situaiei sale originale, este admis i
recomandat reconversia funciunilor de la parterul cldirilor cu front la
domeniul public n funciuni cu acces public i deschiderea de vitrine
spre domeniul public.
- ocuparea cii publice va fi limitat prin regulile n vigoare, singurele ce
pot fi autorizate sunt amenajrile temporare reduse la mici standuri pentru
comerul stradal, mobile n msura n care ele nu incomodeaz circulaia
pietonal, precum i terase ale unor cafenele i cafeterii.
12. Condiii de
echipare
edilitar
- Apa potabil orice construcie nou de locuit i orice local putnd servi
pentru munc, odihn sau agrement, trebuie s fie racordat la reeaua
public de distribuie a apei potabile sau s-i aib asigurat necesarul din
sursa proprie, cu avizul Inspectoratului Sanitar Bucureti;
- Canalizare menajer racordarea la reeaua de canalizare este
obligatorie pentru orice construcie sau instalaie nou;
- Canalizare pluvial amenajrile pe orice teren trebuie astfel realizate
nct s permit scurgerea apelor meteorice spre reeaua public
colectoare a acestora racordarea burlanelor la canalizarea pluvial este

43

memberof
2012AlterEgoConcept
obligatoriu s fie fcut pe sub trotuare pentru a se evita producerea
gheii;
- Reele electrice, telefonice i CATV cablurile de alimentare cu energie
electric destinat consumului particular ca i iluminatului public, de
asemenea, i reelele de telecomunicaii trebuie introduse n subteran n
caz de imposibilitate tehnic i numai atunci, pot fi dispuse astfel nct s
urmreasc liniile de corni ale imobilelor, cu scopul de a se confunda
cu zonele de umbr ale acoperiurilor; branamentele, pe ct posibil
trebuie ascunse; n caz de imposibilitate tehnic major, ele trebuie
plasate la extremitile faadelor i vopsite n tonul faadelor pe care se
aplic;
- Gaze toate conductele n afara imobilelor vor fi amplasate n subteran;
- Salubritate orice cldire de locuit (locuine individuale i/sau
colective) precum i orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihn sau
recreere, trebuie s fie prevzute cu amenajri pentru colectarea
deeurilor menajere n containere.
13. Spaii plantate - spaiile neconstruite i neocupate de accese i trotuare de gard vor fi
nierbate i plantate cu un arbore la fiecare 100,00 mp;
- se vor identifica, pstra i proteja n timpul executrii construciilor,
arborii importani existeni avnd peste 4,00 metri nlime i diametrul
tulpinii peste 15,00 cm; n cazul tierii unui arbore, se vor planta n
schimb ali 10 arbori n perimetrul propriu sau n spaiile plantate publice
din proximitate;
- se recomand ca pentru mbuntirea microclimatului i pentru protecia
construciei s se evite impermeabilizarea terenului peste minimum
necesar pentru accese, circulaii pietonale, terase;
- se recomand nverzirea teraselor neutilizabile ale cldirilor cu nlime
mai mic de P+2E niveluri n proporie de 70%;
- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 maini
i vor fi nconjurate cu un gard viu de minim 1,20 metri nlime n zona
M2;
- spaiile libere din faa construciilor n front continuu vor fi tratate n mod
obligatoriu n continuitate cu spaiul public chiar atunci cnd frontul este
retras de la aliniament i nu poate fi utilizat pentru amenajarea de locuri
de parcare dect retragerea este mai mare de 11,00 metri i o band de
cel puin 5,00 metri paralel cu faada este tratat ca spaiu liber
circulaiei pietonale sau spaiu plantat;
- spaiul dintre aliniament (limita dintre proprietate i domeniul public) i
alinierea principal a cldirilor va fi tratat n mod obligatoriu ca spaiu
verde sau spaiu liber circulaiei pietonale;
- n grdinile de faade ale echipamentelor publice minim 40% din
suprafaa va fi prevzut cu plantaii nalte;
- n zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de
rdcin pot mri sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare, iar n
zonele de versani ale cornielor Dmboviei se recomand speciile care
prin tipul de rdcini contribuie la stabilizarea pantelor.
14. mprejmuiri - mprejmuirile spre strad sau spre domeniul public vor fi transparente, cu
o nlime de 2,00 metri i cu un soclu opac de 0,60 metri;
- n toate cazurile se va asigura perceperea de ctre trector a faadei cu
vedere la strad se interzice vopsirea n culori stridente i strlucitoare a
mprejmuirilor;
- spaiile comerciale i alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de
gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii i pot fi utilizate ca
terase pentru restaurante, cafenele etc;
- se recomand separarea terenurilor echipamentelor publice i bisericilor

44

memberof
2012AlterEgoConcept
cu garduri transparente de 2,00 metri nlime din care 0,60 metri soclu
opac, dublate de gard viu pe limita dinspre strad i cu garduri opace cu
nlimea de 2,50 m pe limitele laterale i spate ale terenului;
- imprejmuirile spre limitele laterale si spate ale parcelelor vor fi opace cu
nlimi de maxim 2,50 metri.
15. Procent maxim
de ocupare a
terenului
- P.O.T. maxim = 60% cu posibilitatea acoperirii restului curii n
proporie de 75% cu cldiri cu maxim 2 niveluri (8,00 metri) pentru
activiti comerciale, sli de spectacole, etc. Pentru funciunile publice se
vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.
16. Coeficient
maxim de ocupare
a terenului
- C.U.T. maxim = 2,5 mp. ADC / mp. Teren
- pentru funciunile publice, se vor respecta normele specifice sau tema
beneficiarului;
- n subzonele M2 + M3 coeficientul de utilizare a terenului poate fi
majorat prin cumulare, dup cum urmeaz:
o cu 0,5 pentru parcelele cu suprafaa mai mare de 1000,00 mp;
o cu 0,5 pentru parcelele situate la intersecia a dou strzi (parcelele
de col, sau n cazul interseciei n T parcela situat n dreptul
strzii care nu se mai continu);
o cu 0,5 pentru terenuri situate n subzonele ce beneficiaz n
apropiere de transport n comun de mare capacitate.
17. Derogri
C.U.T.
- se admite, o singur dat, depirea C.U.T. cu maxim 20%,( n acest caz
neaplicndu-se prevederile alin. (1) lit b. din legea 242/2009), prin
documentaii specifice de urbanism.


L ZONA DE LOCUIT

GENERALITATI - CARACTERUL ZONEI

a) Diferenieri din punct de vedere al gradului de protecie al acestora:
- zone rezideniale situate n interiorul perimetrului delimitat prin P.U.Z. Zone construite protejate
grupnd construcii cu o valoare arhitectural ridicat;
- zone rezideniale situate n afara perimetrului zonelor construite protejate i n care intervenia este
menit s contribuie la ridicarea valorii arhitectural ambientale a zonei, la constituirea unui caracter,
a unei particulariti a acesteia.
b) Diferenieri din punct de vedere al tipologiei fondului construit existent:
- zone rezideniale cuprinznd locuine individuale, cu nlime mic, cu parcela individual:
o parcelri tradiionale, spontane rezultat al divizrii n timp a unor parcele de mari dimensiuni;
o parcelri planificate, rezultat al unei intervenii pe baz de regulament corect pus n aplicare.
- zone rezideniale cu locuine colective n blocuri:
o locuine de nlime medie blocuri cu pn la P+4 niveluri;
o locuine colective nalte blocuri cu nlime de P+8-P+14 niveluri.
c) Diferenieri din punct de vedere al parcelarului existent i propus prin viitoare operaiuni
urbanistice:
- zone rezideniale cu locuine individuale i colective mici pe parcelri tradiionale, spontane;
- zone rezideniale cu locuine individuale i colective mici situate n noile extinderi sau enclave
neconstruite n care se aplic un sistem de parcelare propus prin prezentul regulament (adaptare
dup Regulamentul local de Urbanism din 1935);
- zone rezideniale cu locuine individuale mici situate n zona culoarelor plantate propuse pentru
ameliorarea climatului Capitalei- conform P.U.G.;
- zone rezideniale cu locuine individuale pe loturi subdimensionate cu/sau fr reele edilitare n
care regulamentul cuprinde prevederi speciale pentru ameliorarea parcelrii i a infrastructurii.
d) Strategia general propusa prin P.U.Z. i Regulamentul Local referitor la zona de locuit
cuprins n interiorul perimetrului Sectorului 6 al Municipiului Bucureti urmrete:

45

memberof
2012AlterEgoConcept
- ncurajarea, protejarea i mbuntirea funciei rezideniale n acest perimetru cu diferenieri dup
morfogenez, tipologie i grad de protecie i cu grija evitrii segregrii spaiale i sociale;
- acceptarea n interiorul zonei rezideniale a funciunilor complementare asociate locuirii i
descurajarea amplasrii de funciuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea
caracterului acesteia;
- protejarea spaiilor libere existente n zona rezidenial cu locuine colective n blocuri i favorizarea
amenajrii de spaii verzi, locuri de joac pentru copii, spaii favoriznd contactele sociale, nuclee
de ambian local;
- stabilirea unor indicatori urbanistici i reglementri care s permit existena unor spaii plantate n
interiorul loturilor n zonele cu locuine cu parcela individual lipsite de spaii verzi publice
amenajate (n mod special n zona de nord-est a perimetrului central);
- meninerea i ntrirea specificului Bucuretiului de ora gradin, caracter dat att de spaiile verzi
publice existente, dar i de existena unor zone rezideniale cu cldiri cu front ntrerupt i cu grdini
vizibile din strad;

L1 SUBZONA LOCUINELOR INDIVIDUALE I COLECTIVE
MICI CU MAXIM P+2+M NIVELURI
GENERALITI -
CARACTERUL
ZONEI
L1a locuine individuale i colective mici cu maxim P+2+M niveluri
situate n afara perimetrelor de protecie, pe parcelari tradiionale,
spontane:
n aceast subzon, regulamentul de fa urmrete ncurajarea
comasrii parcelelor pentru a se ajunge la dimensiuni convenabile
realizrii unor cldiri care s corespund normelor i cerinelor actuale
de igien i confort, dar are n acelai timp elasticitatea necesar pentru
a permite construirea pe parcele att de diferite ca dimensiuni i
configuraie, evitnd crearea de zone de abandon;
L1a LOCUINE INDIVIDUALE I COLECTIVE MICI CU MAXIM
P+2 NIVELURI SITUATE N AFARA PERIMETRELOR DE
PROTECIE, CU REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU
(NIRUIT) SAU DISCONTINUU (CUPLAT, IZOLAT);
DEZVOLTATE N TIMP PRIN REFACERI SUCCESIVE,
ACESTEA PREZINT O DIVERSITATE DE SITUAII DIN
PUNCTUL DE VEDERE AL CALITII I VIABILITII
1. Utilizri admise - locuine individuale i colective mici cu maxim P+2+M niveluri n
regim de construire continuu (niruit) sau discontinuu (cuplat sau
izolat):
- echipamente publice specifice zonei rezideniale;
- scuaruri publice.
2. Utilizri admise cu
condiionri
- se admite mansardarea cldirilor existente cu condiia ca aceasta s
nu fie o fals mansardare, ci s se nscrie n volumul unui acoperi
cu pant de 45 grade; suprafaa nivelului mansardei va fi de maxim
60% din aria construit;
- se admit funciuni comerciale, servicii profesionale i mici activiti
manufacturiere, cu condiia ca suprafaa acestora s nu depeasc
250,00 mp ADC, s nu genereze transporturi grele, s nu atrag mai
mult de 5 autoturisme, s nu fie poluante, s nu aib program
prelungit peste orele 22:00 i s nu utilizeze terenul liber al parcelei
pentru depozitare i producie;
- funciunile comerciale, serviciile complementare locuirii i
activitile manufacturiere cu suprafaa desfurat peste 250,00 mp
se pot admite cu condiia elaborrii i aprobrii unor documentaii
P.U.D.;
- este admis amplasarea urmtoarelor funciuni complementare
locuirii: dispensare, cree, nvmnt, culte, sport ntreinere n

46

memberof
2012AlterEgoConcept
baza P.U.D. aprobat;
- n zonele de lotizri constituite ce cuprind parcele care n majoritatea
lor ndeplinesc condiiile de construibilitate i sunt dotate cu reele
edilitare, autorizarea construciilor se poate face direct sau n baza
unor documentaii P.U.D.(dup caz).
3. Utilizari interzise - funciuni comerciale i servicii profesionale care depesc suprafa
de 250,00 mp ADC, genereaz un trafic important de persoane i
mrfuri, au program prelungit dup orele 22:00, produc poluare;
- activiti productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt
incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste
5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare
i producie, prin deeurile produse ori prin programul de activitate
prelungit dup orele 22:00;
- anexe pentru creterea animalelor pentru producie i subzisten;
- instalarea n curi a panourilor pentru reclame;
- dispunerea de panouri de afiaj pe plinurile faadelor, desfigurnd
arhitectura i deteriornd finisajul acestora;
- depozitare en-gros
- depozitri de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deeurilor urbane;
- depozitarea pentru vnzare a unor cantiti mari de substane
inflamabile sau toxice;
- activiti productive care utilizeaz pentru depozitare i producie
terenul vizibil din circulaiile publice;
- staii de betoane;
- autobaze;
- staii de ntreinere auto cu capacitate de peste 3 autovehicule;
- spltorii chimice;
- lucrri de terasament de natur s afecteze amenajrile din spaiile
publice i construciile de pe parcelele adiacente;
orice lucrri de terasament care pot s provoace scurgerea apelor pe
parcelele vecine sau care mpiedic evacuarea i colectarea rapid a
apelor meteorice.
4. Caracteristici ale
parcelelor
(suprafee, forme,
dimensiuni)
- se consider construibile parcelele care ndeplinesc urmtoarele
condiii cumulate:
a) dimensiuni minime:

Regimul de
construire
Dimensiune minim n
cazul concesionrii
terenului
Dimensiune minim n
subzona L1a
Suprafaa
mp
Front m. Suprafaa
mp
Front m.
niruit 150 8 150 6
Cuplat 200 12 150 9
Izolat 200 12 150 12

b) adncimea parcelei s fie mai mare sau cel puin egal cu
limea acesteia.
- parcela poate fi adus n condiii de construibilitate prin asociere cu
una din parcelele vecine sau prin contopire cu aceasta;
- pe parcelele neconstruibile, sub 150,00 mp, conform prevederilor
prezentului articol Consiliul Local poate decide autorizarea unor
construcii cu condiia elaborrii unui Plan Urbanistic de Detaliu
nsoit de ilustrare de arhitectur care s demonstreze

47

memberof
2012AlterEgoConcept
posibilitatea construirii cu respectarea celorlalte prevederi ale
regulamentului.
5. Amplasarea cldirilor
fa de aliniament
- la intersecia dintre strzi, aliniamentul va fi racordat printr-o linie
perpendicular pe bisectoarea unghiului dintre strzi, avnd o
lungime de minim 12,0 metri pe strzile de categoria I, a II-a, i de
6,0 metri pe strzile de categoria a III-a;
- aliniamentul este definit n sensul prezentului regulament ca fiind
linia de demarcaie ntre domeniul public i proprietatea privat;
- cldirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei
predominante existente pe strada pe care se amplaseaz. n cazul
n care sunt retrase de la aliniament, acest lucru este posibil cu
condiia s nu lase aparente calcane ale cldirilor nvecinate aflate
n stare bun sau cu valoare arhitectural urbanistic
a) n cazul regimului de construire continuu (niruit)
cldirile se dispun fa de aliniament:
o pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice strzii
respective, cu condiia s nu se lase calcane vizibile;
o retras fa de aliniament cu minim 3,00 metri n cazul
lotizrilor existente cu parcele care ndeplinesc n majoritate
condiiile de construibilitate i echipare edilitare, iar strzile au
profile minime de 6,00 metri carosabil cu trotuare de 1,50
metri;
o distanele se pot majora n cazul protejrii unor arbori sau n
cazul alipirii la o cldire existent situat mai retras, pentru a
nu se crea noi calcane;
o se recomand retrageri fa de aliniament de minim 4,00 metri
pe strzi de categoria III i 5,00 metri pe strzi de categoria II
i I;
o banda de construibilitate a cldirilor cu regim de construire
continuu nu va depi adncimea de 15,00 metri de la alinierea
cldirilor;
o n fia non aedificandi dintre aliniament i linia de retragere a
alinierii cldirilor nu se permite nici o construcie cu excepia
mprejmuirilor, aleilor de acces i platformelor de maxim 0,40
metri nlime fa de cota terenului anterioar lucrrilor de
terasament.
b) n cazul regimului de construire discontinuu (cuplat,
izolat) cldirile se dispun fa de aliniament:
o pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice strzii
respective;
o retras fa de aliniament cu minim 4,00 metri pe strzi de
categoria III i 5,00 metri pe strzi de categoria II i I;
o retras fa de aliniament cu minim 3,00 metri, n cazul
lotizrilor existente cu parcele care ndeplinesc n majoritate
condiiile de construibilitate i echipare edilitare, iar strzile au
profile minime de 6,00 metri carosabil cu trotuare de 1,50
metri;
o distanele se pot majora n cazul protejrii unor arbori sau n
cazul alipirii la o cldire existent situat mai retras, pentru a
nu se crea noi calcane;
o n fia non aedificandi dintre aliniament i linia de retragere a
alinierii cldirilor, nu se permite nici o construcie cu excepia
mprejmuirilor, aleilor de acces i platformelor de maxim 0,40
metri nlime fa de cota terenului anterioar lucrrilor de
terasament.

48

memberof
2012AlterEgoConcept
- ieirile n consol la nivelele de deasupra parterului n afara alinierii
pot fi autorizate cu condiia s se nscrie n tipologia i gabaritele
construciilor existente pe strada respectiv, n condiiile pstrrii
unei distane verticale de minim 4,50 metri fa de nivelul terenului
amenajat i avizrii documentaiei de ctre Departamentul Arhitect
ef din cadrul Primariei Sectorului 6;
- balcoanele sau bow-window-urile pot depi cu maxim 0,90 metri
alinierea spre strad;
- corniele pot iei din alinierea strzii cu maxim 1/10 din lrgimea
strzi i fr a depi 1,20 metri;
- amplasarea de funciuni tehnice n subteran este permis pe ntreaga
suprafa a parcelei pn la limita propus pentru domeniul public
cu condiia asigurrii unei suprafee de minim 25% din suprafaa
parcelei cu un strat de pmnt vegetal cu o grosime de minim 2,0
metri;
- balcoanele sau bow-window-urile de faad, deasupra strzii, trebuie
retrase cu 1,0 metru de la limita lateral de proprietate. Ele pot fi
prelungite pn la limit cu acordul notarial al vecinilor, atunci ns
balcoanele trebuie s fie n aceeai linie orizontal.
6. Amplasarea
cldirilor fa de
limitele laterale i
posterioare ale
parcelelor
- cldirile construite n regim niruit se vor alipi pe limitele laterale
de calcanele de pe parcelele nvecinate pe o adncime de maxim
15,00 metri, cu excepia celor de col care vor ntoarce faade spre
ambele strzi;
- se interzice construirea pe limita lateral a parcelei dac aceasta este
i linia de separaie fa de o cldire cu acces public dispus izolat;
- n cazul segmentrii niruirii, spre interspaiu se vor ntoarce faade
care vor fi retrase de la limita proprietii la o distan de cel puin
jumtate din nlimea la corni n punctul cel mai nalt fa de
teren, dar nu cu mai puin de 3,00 metri;
- se va respecta aceeai prevedere i n cazul n care niruirea este
nvecinat cu o funciune public sau cu o unitate de referin, avnd
regim de construire discontinuu;
- cldirile construite n regim cuplat se vor amplasa pe limita de
proprietate atunci cnd se cupleaz cu o cldire posibil de realizat pe
parcela alturat sau se alipesc de calcanul unei cldiri alturate
protejate sau n stare bun i sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
a) parcela alturat este liber de construcii;
b) peretele realizat pe limita de proprietate atunci cnd rmne
vizibil din domeniul public va fi tratat cu aceeai atenie i
aceleai materiale de finisaj ca i celelalte faade;
c) cldirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul cldirii de pe
parcela alturat i se vor retrage fa de cealalt limit la o
distan de cel puin jumtate din nlimea la corni n
punctul cel mai nalt fa de teren, dar nu cu mai puin de
3,00 metri;
d) n cazul n care parcela se nvecineaz pe ambele limite
laterale cu cldiri retrase fa de limita proprietii avnd
faade cu ferestre, cldirea se va realiza n regim izolat;
e) cldirile izolate se vor retrage fa de limitele laterale ale
parcelei cu cel puin jumtate din nlimea la corni, dar
nu cu mai puin de 3,00 metri.
- retragerea fa de limita posterioar a parcelei va fi egal cu
jumtate din nlimea la corni, msurat n punctul cel mai nalt
fa de teren, dar nu mai puin de 5,00 metri;
- n cazul loturilor puin adnci se accept construirea cldirilor pe

49

memberof
2012AlterEgoConcept
latura posterioar a parcelei numai n cazul n care pe aceast limit
exist deja calcanul unei cldiri principale de locuit, iar adosarea
respect nlimea i limea calcanului acesteia, prevederea nefiind
valabil n cazul unor anexe i garaje;
- n cazul loturilor puin adnci se accept cuplarea cldirilor pe latura
posterioar a parcelei numai n cazul n care pe aceast limit exist
deja calcanul unei cldiri principale de locuit, iar adosarea respect
nlimea i limea acestui calcan, prevederea nefiind valabil n
cazul unor anexe i garaje. De asemenea, este admis aezarea
construciilor pe limita de fund de proprietate pe parcelele care la
data intrrii n vigoare a prezentului regulament au mai puin de
12,00 metri adncime.
7. Amplasarea cldirilor
unele fa de altele
- distana minim dintre cldirile de pe aceeai parcel va fi egal cu
nlimea la corni a cldirii celei mai nalte pentru faadele cu
camere locuibile; distana se poate reduce la jumtate, dar nu la mai
puin de 4,00 metri, dac fronturile opuse nu au camere locuibile;
- garajele i alte anexe se pot amplasa pe limita de proprietate cu
condiia s nu depeasc nlimea gardului ctre parcelele
nvecinate (2,50 metri).
8. Circulaii i accese - parcela este construibil numai dac are asigurat un acces carosabil
de minim 3,50 metri lime dintr-o circulaie public n mod direct
sau prin drept de trecere legal obinut prin una din proprietile
nvecinate;
- caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie s permit
intervenia mijloacelor de stingere a incendiilor. Cnd limea
accesului este mai mic de 3,50 metri este obligatorie obinerea
avizului ISU municipiului Bucureti;
- locuinele niruite vor avea asigurat un acces n partea posterioar a
parcelei de minim 2,50 metri;
- n cazul fronturilor continue la strad, se va asigura un acces
carosabil n curtea posterioar printr-un pasaj dimensionat astfel
nct s permit accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor;
distana dintre aceste pasaje msurat pe aliniament nu va depi
30,00 metri;
- numrul i configuraia acceselor se vor ncadra n prevederile
Anexei nr.4 a Regulamentului General de Urbanism;
- se pot realiza pasaje i curi comune private accesibile publicului
permanent sau numai n timpul programului de funcionare precum
i pentru accese de serviciu;
- n toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului n spaiile
publice a persoanelor cu dizabiliti sau cu dificulti de deplasare.
9. Staionarea
autovehiculelor
- staionarea autovehiculelor se admite numai n interiorul parcelei,
deci, n afara circulaiilor publice.
10. nlimea maxim
admisibil a
cldirilor

- nlimea maxim a cldirilor va fi P+2+M (10,00 metri);
- se admite un nivel mansardat nscris n volumul acoperiului, n
suprafa de maxim 60% din aria construit;
- se admite un nivel suplimentar la construciile de col n cazul
interseciilor n care cel puin una dintre strzi este de categoria a II-
a (14,00 metri);
- se admit depiri de 1,00-2,00 metri numai pentru alinierea la
cornia cldirilor nvecinate n cazul regimului de construire niruit
sau cuplat.
11. Aspectul exterior al
cldirilor
- cldirile noi sau modificrile/reconstruciile de cldiri existente se
vor integra n caracterul general al zonei i se vor armoniza cu

50

memberof
2012AlterEgoConcept
cldirile nvecinate ca arhitectur i finisaje;
- se interzice realizarea unor mansarde false;
- garajele i anexele vizibile din circulaiile publice se vor armoniza
ca finisaje i arhitectur cu cldirea principal;
- se interzice folosirea azbocimentului i a tablei strlucitoare de
aluminiu pentru acoperirea cldirilor, garajelor i anexelor.
12. Condiii de echipare
edilitar
- toate cldirile noi vor fi racordate la reelele tehnico-edilitare
publice;
- la cldirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la
canalizarea pluvial va fi fcut pe sub trotuare pentru a se evita
producerea gheii;
- se va asigura n mod special evacuarea rapid i captarea apelor
meteorice n reeaua de canalizare;
- toate noile branamente pentru electricitate i telefonie vor fi
realizate ngropat;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit n locuri vizibile din
circulaiile publice i se recomand evitarea dispunerii vizibile a
cablurilor CATV.
13. Spaii plantate - spaiile libere vizibile din circulaiile publice vor fi tratate ca grdini
de faad;
- spaiile neconstruite i neocupate de accese i trotuare de gard vor
fi plantate cu gazon i cu un arbore la fiecare 100 mp;
- se recomand ca, pentru mbuntirea microclimatului i pentru
protecia construciei, s se evite impermeabilizarea terenului peste
minimum necesar pentru accese;
- minim 20% din suprafaa parcelei va fi amenajat ca spaiu verde.
14. mprejmuiri - mprejmuirile spre strad vor avea nlimea de maxim 2,00 metri,
din care un soclu opac de 0,60 i o parte transparent dublat cu
gard viu;
- mprejmuirile spre limitele laterale i spate ale parcelelor vor fi
opace cu nlimi de maxim 2,50 metri.
15. Procent maxim de
ocupare a terenului
- P.O.T. maxim = 45%;
- n mod excepional, n cazul construciilor cu funciune diferit de
locuire care sunt delimitate pe toate laturile de domeniul public i de
calcane ale unor construcii existente cu valoare de patrimoniu sau
refac o construcie cu valoare de patrimoniu disprut, P.O.T.-ul nu
este limitat, putnd ajunge pn la 100%.
16. Coeficient maxim de
ocupare a terenului
- C.U.T. maxim pentru nlimi P+1 = 0,9 mp. ADC/mp. Teren;
- C.U.T. maxim pentru nlimi P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. Teren;
- L1a - n cazul mansardelor, se admite o depire a C.U.T.
proporional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,60 din A.C.

Posibiliti de depire a C.U.T.:
- coeficientul de utilizare a terenului poate fi majorat prin cumulare
fr a depi 2,5 n zonele L1 i n urmtoarele situaii:
a) cu 0,5 pentru parcelele situate la intersecia a dou strzi
(parcelele de col, sau n cazul interseciei n T, parcela
situat n dreptul strzii care nu se mai continu);
b) cu 0,5 pentru parcelele din subzona L1a care-i modific
situaia juridic (asociere sau comasare parcele rezultnd o
parcel cu o suprafa de minim 700,00 mp) sau funcional
(reconversie funcional pentru funciuni existente
incompatibile cu zona);
c) cu 0,5 pentru terenuri amplasate la arterele cu mai mult de 4

51

memberof
2012AlterEgoConcept
fire de circulaie, spre piee importante sau situate la o
distan mai mic de 500,00 metri de un spaiu public
plantat cu o suprafa de minim 1,00 ha.;
d) cererile de eliberare a Certificatului de Urbanism pentru
situaii n care este permis depirea CUT-ului peste
valoarea de 2,0 vor fi nsoite n mod obligatoriu de ilustrare
de arhitectur;
e) proprietarii parcelelor, din care, prin P.U.Z. sunt propuse
fragmente spre transfer ctre domeniul public, beneficiaz
de un spor al suprafeei desfurate admise egal cu de 3 ori
suprafaa de teren transferat spre domeniul public, atunci
cnd acest transfer este fcut pe baza de act notarial i fr
despgubiri din partea Primriei Municipiului Bucureti;
f) pentru a permite modernizarea patrimoniului construit
existent, pentru parcelele pe care este permis i
recomandat desfiinarea construciilor existente avnd un
POT i CUT superior celui permis prin prezentul
regulament, noile construcii vor putea menine POT-ul i
CUT-ul existent, anterior desfiinrii, cu ncadrarea n
celelalte prevederi ale regulamentului.
17. Derogri C.U.T. - se admite, o singura dat, depirea ,C.U.T. cu maxim 20%,( n
acest caz neaplicndu-se prevederile alin. (1) lit b. din legea
242/2009), prin documentaii de urbanism.
Anexa 1
la Regulamentul
Subzonelor de Locuire:
Dreptul de parcelare
Cap. I
Art. 1.
a) Se nelege prin parcelare mprirea unei ntinderi de teren,
constituind o singur proprietate, n 4 sau mai multe pri,
rezultnd astfel parcele noi, cu destinaia de a fi sau nu
nstrinate prin vnzri, cedri i utilizri pentru construciile
permise de legile i regulamentele n vigoare.
b) Se nelege prin parcel, n prezentul regulament, orice
ntindere de teren, constituind o singur proprietate, public
sau particular, indiviz i care poate fi utilizat n
conformitate cu legile i regulamentele n vigoare.
c) Se difereniaz n baza prezentului regulament:
- parcele existente, adic acelea care se gsesc n forma i
dimensiunile lor actuale, la data intrrii n vigoare a
regulamentului de fa L1a;
- parcele nou create, rezultate din parcelrile aprobate dup
data intrrii n vigoare a acestui regulament.
d) Faptul de a proiecta sau construi mai mult de patru cldiri pe
o parcel, constituind un singur trup, este considerat din punct
de vedere al autorizrii construciilor, ca o parcelare, n
sensul celor prevzute anterior.
e) Proprietarii suprafeelor de teren pe a cror ntindere se pot
construi patru sau mai multe locuine sau cldiri de orice
natur, au dreptul s le parceleze. Dreptul de parcelare este
supus, n afar de prevederile nscrise n legile i
regulamentele publice, dispoziiilor prezentului regulament i
ale Regulamentului General de Urbanism aprobat cu HG 525/
1996.
Art. 2.
a) Se poate autoriza parcelarea unui teren, dac:
- terenul se afl n ntregime sau n parte ntr-o zon
construibil;

52

memberof
2012AlterEgoConcept
- pentru fiecare poriune de teren se aplic prevederile zonei i
ale unitilor teritoriale respective;
- aezarea i natura terenului permite construirea n mod igienic,
eficient i dup normele de rezisten n vigoare;
- au trecut cel puin 10 ani de la umplerea gropilor, pentru
terenurile nivelate n acest mod.

Cap. II
Art. 1.
a) Pentru a putea obine autorizaia de parcelare proprietarul
terenului trebuie s-i procure n prealabil certificatul de
urbanism care se obine de la Primria Sectorului 6, n
condiiile prezentului regulament.
Art. 2.
b) Sunt interzise parcelrile pentru mai mult de 12 loturi pe
terenurile situate pe strzi, unde nu exist lucrri de canalizare
pentru ap potabil i pentru evacuarea apelor uzate i unde
Primria nu face nc, sau nu poate face lucrri la care s se
racordeze acelea ale parcelarilor.
c) Se poate totui admite parcelarea acestor terenuri dac
proprietarul execut sau pltete costul executrii racordrii
lucrrilor edilitare ale parcelrii la acelea ale oraului, conform
condiiilor cerute de societile care administreaz reelele
publice de alimentare cu ap i canalizare n zona respectiv
sau de Regia Apele Romane i Agenia pentru Protecia
Mediului a Municipiului Bucureti.
d) Pe strzile unde nu exist conducte pentru alimentare cu ap
potabil i canalizare i unde nici nu urmeaz a se executa de
ctre Primrie sau particulari lucrri de racordare la reelele
oraului, se poate totui autoriza, cu avizul Ageniei pentru
Protecia Mediului, parcelri cu parcele cu suprafaa minim
de 2500,0 mp. n acest caz, trebuie s se execute de ctre
parcelator lucrri locale separate pentru fiecare parcel n
parte, care s asigure alimentarea cu ap potabil i evacuarea
apelor uzate. Pentru toate aceste lucrri se va cere n prealabil
avizul Regiei Apele Romane i al Ageniei pentru Protecia
Mediului a Municipiului Bucureti.
e) Dac ulterior executrii parcelrilor n condiiile de mai sus, se
vor nfiina pe strada respectiv canalizrile necesare fie de
ctre Primrie, fie de ctre proprietar/parcelator acetia din
urm vor putea reduce prin divizare suprafaa parcelelor de
2500,00 mp, conform prevederilor regulamentare, dar numai
dup ce vor fi pltit costul sau vor fi executat racordurile
necesare la conductele de ap i canal pentru aleile i strzile
nou create prin parcelare.

Cap. III Dimensiuni minime pentru parcele noi. Suprafa, front
la strad, adncime
Art. 1.
a) Pentru ca o parcel s poat fi autorizat trebuie ca parcelele
care se creeaz s aib suprafaa, frontul la strad i adncimea
prevzute mai jos:
- suprafaa minim a parcelei 150,00 mp pentru cldiri iniruite
i respectiv de minim 200,00 mp pentru cldiri amplasate
izolat sau cuplate;

53

memberof
2012AlterEgoConcept
- front la strad:
o minim 8,00 metri pentru cldiri niruite;
o minim 12,00 metri pentru cldiri izolate sau
cuplate.
b) fiecare condiie de minim se va considera separat pentru
fiecare dimensiune ct i pentru suprafee, ele trebuind s fie
respectate fiecare n parte;
c) adncimea mai mare sau cel puin egal cu limea parcelei.

Art. 2.
a) La o parcelare cu cel mult 5 parcele, se admite pentru o
singur parcel, o toleran de 25% pentru suprafaa, fa de
minimul admis de prezentul Regulament;
b) La o parcelare cu un numr mai mare de loturi, o cincime din
numrul total al loturilor pot beneficia de tolerana de 25%
pentru suprafaa i numai dac configuraia terenului nu
permite realizarea tuturor parcelelor conform prevederilor
Regulamentului;
c) Pentru parcelele care au faada spre unghiurile intrnduri ale
aleilor deschise prin parcelare, se admite o faad cu
dimensiune sub aceea prevzut n Regulament, pn la 5,0
metri lungime, ns numai pentru maxim o cincime din
numrul total al parcelelor create;
d) Se admite aezarea parcelelor pe dou rnduri, unele la
alinierea strzii i altele spre fundul parcelei, dac fiecare
parcel de fund are cte o trecere liber, separat, spre drumul
public, n deplina proprietate, cu limea minim de 3,50 metri
i cu o adncime de maxim 25,00 metri din alinierea strzii;
e) Pe terenurile care se parceleaz fr a se crea strzi noi i care
au o adncime mai mic dect minimul prevzut de
Regulament, se admite o tolerana de 25% la adncime pentru
toate parcelele. Pentru anumite suprafee se admite de
asemenea n acest caz, o toleran de 25 % din minimul
permis, ns numai pentru o cincime din numrul total al
parcelelor create.

Cap. IV
Art. 1.
a) Orice parcelare n care nu toate parcelele au acces direct la un
drum public existent, trebuie s aib cel puin o strad
deschis la ambele capete sau o fundtur.
b) Prin acces direct la un drum public se nelege n sensul
prezentului regulament, c deschiderea parcelei la alinierea
strzii s fie de minim 4,00 metri;
c) Strzile sau aleile vor ndeplini condiiile artate n alineatele
urmtoare;
d) Aleile (semi) carosabile din interiorul zonelor parcelate, cu o
lungime de maxim 25,00 metri, vor avea o lime de minim
3,50 metri, iar cele cu lungimi mai mari de 25,00 metri vor fi
prevzute cu supralrgiri pentru depiri i suprafee pentru
manevrele de ntoarcere a automobilelor;
e) Strzile, aleile carosabile (inclusiv fundturile) nou create din
interiorul parcelrii, cu o lungime de 30,00 metri pn la
maxim 100,00 metri, trebuie s aib minim 2 benzi de
circulaie (minim 6,00 metri) cu trotuar pe cel puin o latur;

54

memberof
2012AlterEgoConcept
f) O proprietate cu adncime mare se poate diviza n dou
parcele, una la alinierea strzii i alta ctre fund, cu condiia ca
parcela de fund s aib un acces carosabil de minim 3,50 metri
creat pe teren propriu;
g) Fundturile nu pot avea mai mult de 100,00 metri lungime din
alinierea strzii pn n captul ei. La partea de capt,
fundtura trebuie s prezinte o lrgire de o form i cu
dimensiunile astfel alese, nct s asigure ntoarcerea unui
vehicul din cel mult trei micri, nscriindu-se n curbe cu raza
exterioar de minim 10,00 metri. Aceste curbe trebuie
desenate pe planuri cu razele lor;
h) Strzile din parcelare, deschise la ambele capete, cu
dimensiuni minime artate n acest articol nu pot depi
lungimea de 200,00 metri;
i) dac ns depesc aceasta lungime, ele trebuie s fie
traversate de alte strzi sau s prezinte lrgiri cu diametru de
minim 20,00 metri pentru ntoarcerea autovehiculelor, la
distane de cel mult 200,00 metri;
j) Pe ct e posibil, se va evita ca o arter de mare circulaie s fie
ntrerupt de astfel de strzi provenite dintr-o parcelare la
distane mai mici de 50,00 m ntre ele.
Art. 2.
a) Proiectul de parcelare trebuie s prevad strzi, alei, piee i
treceri spre parcele n condiiile impuse prin prezentul
Regulament;
b) Proiectul cu toate aceste suprafee, complet echipate din punct
de vedere edilitar, se va preda Primriei n mod obligatoriu i
gratuit de ctre proprietar;
c) La parcelrile unor terenuri cu suprafaa mai mare de
10.000,00 mp n afara ndeplinirii celorlalte condiii de
parcelare, trebuie s se prevad pe lng terenul necesar
deschiderii strzilor, o suprafa de teren pentru scopuri
publice (coal, biseric, terenuri de sport etc); Aceast
suprafa va fi de 10% din ntinderea total a terenului
pentru terenurile cu suprafaa ntre 10.000,00 mp i 20.000,00
mp i de 15% pentru terenurile n suprafa mai mare de
20.000,00 mp.

Cap. V Unitatea de caracter arhitectural a cldirilor dintr-o
parcelare
Art. 1.
a) Toate cldirile ce urmeaz a se construi pe parcelele rezultate
din diviziunea unei singure proprieti n indiviziune, trebuie
s fie concepute i executate ntr-o coeren de caracter
arhitectural, astfel nct toate cldirile s apar ca un ntreg
armonios;
b) Sunt exceptate parcelrile anterioare, cu autorizaii anterioare
intrrii n vigoare a prezentului Regulament i n care nu s-au
prevzut asemenea dispoziiuni;
c) Odat cu studiile urbanistice ce reglementeaz parcelarea,
trebuie prevzut un numr ndestultor de norme generale
dup care urmeaz a fi realizate construirea grupului de cldiri
i a dotrilor de proximitate (spaii publice-parcuri, grdinie,
coli etc.).


55

memberof
2012AlterEgoConcept
L2 SUBZONA LOCUINELOR INDIVIDUALE I COLECTIVE
MICI CU P-P+2 NIVELURI REALIZATE PE BAZA UNOR
LOTIZRI ANTERIOARE
Generaliti - Caracterul zonei
Obiectivul general al regulamentului cu privire la aceast zon este
pstrarea caracterului parcelrii iniiale, meninerea i creterea
gradului de confort al zonei i se compune din:
- tipuri de lotizri anterioare, reglementate sau proiectate cu locuine
individuale i colective mici realizate independent sau prin
operaiuni urbanistice cu locuine standard;
- locuine individuale i colective mici realizate pe baza unor lotizri
urbane anterioare cu P-P+2 niveluri, situate n afara zonei protejate.
Subzona se compune din urmtoarele tipuri de lotizri anterioare,
reglementate sau proiectate cu locuine individuale i colective mici
realizate independent sau prin operaiuni urbanistice cu locuine
standard:
- L2a - locuine individuale i colective mici realizate pe baza unor
lotizri urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate n afara
zonei protejate;
- Problemele ridicate de aceast subzon sunt variate, unele lotizri
constituind reper pentru nivelul de locuire al clasei favorizate sau
medii, motiv pentru care sunt protejate, altele, mai modeste, fiind
viabile sau aflndu-se ntr-un stadiu avansat de uzur;
- Toate dimensiunile loturilor precum i regulile dup care au fost
realizate iniial, rmn i astzi valabile. n timp, n unele cazuri, au
aprut modificri, adugiri i inserii de alte cldiri, genernd
situaii necorespunztoare pentru vecinti;
- Procesul de reconstrucie i modernizare a locuinelor de pe aceste
lotizri este normal i inevitabil, dar tranziia la case mult mai mari
i cu un numr mai ridicat de niveluri este considerat ca fiind o
potenial cauz de deteriorare a calitii locuirii i de nemulumiri
ale locuitorilor din cauza reducerii nsoririi, iluminrii naturale,
intimitii locuinelor i apariiei disonanelor ntr-o zon coerent,
toate acestea avnd efecte negative asupra valorii proprietii i
indirect asupra veniturilor la bugetul local;
- Cea mai dificil problem este ridicat de lotizrile cu case standard
cuplate n care refacerea unei uniti de locuire semi-cuplat impune
lucrri similare pentru unitatea cu care se cupleaz, mai ales dac
ntre cele dou construcii exist numai un zid comun;
Din aceste motive, pentru eliberarea autorizaiei de construire, se
impune prezentarea unui plan de situaie cu ntreaga lotizare care s
ilustreze respectarea regulilor proprii lotizrii respective.
L2a Locuine individuale i colective mici realizate pe baza unor
lotizri urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate n afara
zonei protejate
1. Utilizri admise - locuine individuale i colective mici cu maxim P+2 niveluri.
2. Utilizri admise cu
condiionri
- se admit funciuni comerciale, servicii profesionale i mici activiti
manufacturiere, cu condiia ca suprafaa acestora s nu depeasc
250,00 mp ADC i s nu afecteze linitea, securitatea i salubritatea
zonei;
- funciunile comerciale, serviciile complementare locuirii i
activitile manufacturiere cu suprafaa desfurat peste 250,00 mp
se pot admite cu condiia elaborrii i aprobrii unor documentaii
P.U.D.;

56

memberof
2012AlterEgoConcept
- se admite pentru modernizarea dotrii locuinelor cu bi i grupuri
sanitare, extinderea cldirii n partea posterioar cu o suprafa
construit la sol de maxim 12,00 mp;
- se admite mansardarea n interiorul volumului acoperiului i
suplimentarea pentru aceasta a ariei desfurate cu maxim 60% din
aria construit la sol, fiind interzise falsele mansardri.
3. Utilizari interzise - funciuni comerciale i servicii profesionale care depesc suprafaa
de 250,00 mp ADC, genereaz un trafic important de persoane i
mrfuri, au program prelungit dup ora 22:00, produc poluare;
- activiti productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin
traficul generat;
- depozitare en-gros;
- staii de ntreinere auto cu capacitate de peste 3 maini;
- depozitri de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deeurilor urbane;
- creterea animalelor pentru subzisten;
- depozitarea pentru vnzare a unor cantiti mari de substane
inflamabile sau toxice;
- activiti care utilizeaz pentru depozitare i producie terenul vizibil
din circulaiile publice sau din instituiile publice;
- staii de betoane;
- lucrri de terasament de natur s afecteze amenajrile din spaiile
publice i construciile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrri de terasament care pot s provoace scurgerea apelor pe
parcelele vecine sau care mpiedic evacuarea i colectarea apelor
meteorice.
4. Caracteristici ale
parcelelor
(suprafee, forme,
dimensiuni)
- se menin dimensiunile i forma parcelarului iniial care variaz ntre
300,00 i 500,00 mp;
- dac o parcel neconstruit dintr-o lotizare are o suprafa i un front
de dimensiuni mai mici dect celelalte parcele (de exemplu parcelele
de col), aceasta se poate considera construibil numai dac terenul
nu provine din submprirea anterioar a unei parcele de dimensiuni
normale pentru lotizarea respectiv, are o suprafa mai mic cu cel
mult 50,00 mp i un front la strad (sau ambele fronturi n situaia de
parcele de col) mai redus cu cel mult 25%.
5. Amplasarea cladirilor
fata de aliniament
- cldirile se dispun cu retragere de la aliniament conform alinierii
spre strada existent n zon i pe parcelele alturate;
- se menine limita pn la care se consider n planurile iniiale
parcela construibil (aliniament posterior);
- ieirile n consol la nivelele de deasupra parterului n afara alinierii
pot fi autorizate cu condiia s se nscrie n tipologia i gabaritele
construciilor existente pe strada respectiv, n condiiile pstrrii
unei distane verticale de minim 4,50 metri fa de nivelul terenului
amenajat i avizrii documentaiei de ctre Departamentul
Arhitectului ef al Sectorului 6;
- balcoanele sau bow-window-urile pot depi cu maxim 0,90 metri
alinierea spre strad;
- corniele pot iei din alinierea strzii cu maxim 1/10 din lrgimea
strzi i fr a depi 1,20 metri;
- amplasarea de funciuni tehnice n subteran este permis pe ntreaga
suprafa a parcelei pn la limita propus pentru domeniul public
cu condiia asigurrii unei suprafee de minim 20% din suprafaa
parcelei cu un strat de pmnt vegetal cu o grosime de minim 1,50
metri;

57

memberof
2012AlterEgoConcept
- balcoanele sau bow-window-urile de faad, deasupra strzii, trebuie
retrase cu 1,00 metru de la limita lateral de proprietate ele pot fi
prelungite pn la limit cu acordul notarial al vecinilor, atunci ns
balcoanele trebuie s fie n aceeai linie orizontal;
- pe strzile cu distan ntre alinierile faadelor sub 10,00 metri se
admit balcoane sau bow-window-uri pe faadele spre strad, numai
cnd depesc alinierea faadelor cu cel mult 0,30 metri.
6. Amplasarea
cldirilor fa de
limitele laterale i
posterioare ale
parcelelor
- cldirile vor respecta regimul de construire propriu lotizrii;
- retragerea fa de limita posterioar a parcelei va fi determinat de
aliniamentul posterior al lotizrii care va putea fi depit numai
pentru extinderi n suprafaa de maxim 12,00 mp construii la sol
(pentru mbuntirea dotrii cu ncperi sanitare) i numai n cazul
n care distana fa de limita posterioar va rmne egal cu
jumtate din nlime, dar nu mai puin de 5,00 metri;
- cldirile se vor cupla respectnd sistemul existent pe o adncime
care nu va depi 15,00 metri de la aliniere, cu o retragere fa de
limita lateral opus a parcelei egal cu jumtate din nlimea la
corni, dar nu mai puin de 3,00 metri;
- se interzice dispunerea cldirilor semi-cuplate cu calcanul vizibil din
circulaia public cu excepia cazului n care una dintre cldirile
existente pe loturile nvecinate ncalc regula de cuplare, iar noua
cldire respect regula valabil pentru ntreaga lotizare;
- n cazul unui lot remanent impar, n care cldirile de pe ambele
parcele laterale sunt cuplate i sunt retrase de la limita parcelei
prezentnd faade cu ferestre ale unor ncperi locuibile, cldirea se
va realiza izolat i se va retrage de la limitele laterale ale parcelei la
o distan egal cu jumtate din nlimea la corni, dar nu cu mai
puin de 3,00 metri, dac frontul parcelei este de minim 12,00 metri.
7. Amplasarea cldirilor
unele fa de altele
- garajele i alte anexe se pot amplasa pe limita lateral sau
posterioar de proprietate cu condiia s fie retrase de la aliniament
cu distana obligatorie pentru cldirea de locuit i s nu depeasc
nlimea gardului ctre parcelele nvecinate (2,50 metri).
8. Circulaii i accese - parcela este construibil numai dac are asigurat un acces carosabil
de minim 3,50 metri lime dintr-o circulaie public n mod direct
sau prin drept de trecere legal obinut prin una din proprietile
nvecinate;
- caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie s permit
intervenia mijloacelor de stingere a incendiilor cnd limea
accesului este mai mic de 3,50 metri este obligatorie obinerea
avizului Brigzii de Pompieri a Municipiului Bucureti;
- n cazul fronturilor continue la strad, se va asigura un acces
carosabil n curtea posterioar printr-un pasaj dimensionat astfel
nct s permit accesul autovehiculelor de stingere a
incendiilor;distana dintre aceste pasaje msurat pe aliniament nu
va depi 30,00 metri;
- numrul i configuraia acceselor se vor ncadra n prevederile
Anexei nr.4 a Regulamentului General de Urbanism;
- se pot realiza pasaje i curi comune private accesibile publicului
permanent sau numai n timpul programului de funcionare precum
i pentru accese de serviciu;
- n toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului n spaiile
publice a persoanelor cu dizabiliti sau cu dificulti de deplasare.
9. Staionarea
autovehiculelor
- staionarea autovehiculelor se admite numai n interiorul parcelei,
deci n afara circulaiilor publice.

58

memberof
2012AlterEgoConcept
10. nlimea maxim
admisibil a cldirilor
- nlimea maxim a cldirii msurat de la nivelul terenului la
corni va respecta nlimea maxim prevzut prin proiectul iniial
al lotizrii;
- nlimea cldirilor la cornie nu va fi mai mare dect distana pn
la alinierea spre strada admis pentru cldirile situate pe frontul opus
al aceleiai strzi;
- nlimea construciilor va respecta planul nlimilor care face
parte integrant din prezentul regulament;
- se admite mansardarea cldirilor existente, cu o suprafa de maxim
60% din aria construit la sol a cldirii;
- se admite realizarea unor cldiri cu nlime mai mare pe parcelele
care respect dimensiunile menionate anterior i care sunt situate n
amplasamente care necesit a fi subliniate (intersecii de strzi,
piaete, cornie), amplasate n baza unor P.U.D.-uri aprobate;
- n cazul racordrii ntre strzi avnd regim diferit de nlime, se va
prelungi regimul cel mai nalt spre strada secundar pe o lungime de
50,00 metri dac strada are 6 sau 4 fire de circulaie i pe o lungime
de 25,00 metri dac strada are 2 fire de circulaie;
- atunci cnd noua construcie depete ca nlime construcia
alturat propus a fi meninut, este obligatoriu ca volumul care se
nal s fie retras de la limita de proprietate pentru a fi tratat ca
faad conform Codului Civil. Pentru construciile cuplate la
calcanul unei cldiri existente este obligatorie preluarea amprentei
calcanului acesteia n zona vizibil din domeniul public;
- motivele de decoraiune ale acoperiului, lucarne, etc. trebuie s fie
nscrise ntr-un gabarit paralel cu acel al parii superioare a cldirii,
situat la 1,50 metri deprtare de acesta.
11. Aspectul exterior al
cldirilor
- cldirile noi sau modificrile ori reconstruciile de cldiri existente
se vor integra n caracterul general al zonei i se vor armoniza cu
cldirile nvecinate ca arhitectur i finisaje;
- cldirile vor fi prevzute sau nu cu acoperi, funcie de caracterul
iniial al lotizrii;
- garajele i anexele vizibile din circulaiile publice se vor armoniza
ca finisaje i arhitectur cu cldirea principal;
- se interzice folosirea azbocimentului i tablei strlucitoare de
aluminiu pentru acoperirea cldirilor, garajelor i anexelor.
12. Condiii de echipare
edilitar
- toate cldirile vor fi racordate la reelele tehnico-edilitare publice;
- se va asigura evacuarea rapid i captarea apelor meteorice n
reeaua de canalizare;
- toate noile branamente pentru electricitate i telefonie vor fi
realizate ngropat;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit n locuri vizibile din
circulaiile publice i se recomand evitarea dispunerii vizibile a
cablurilor TV.
13. Spaii plantate - spaiile libere vizibile din circulaiile publice vor fi tratate ca grdini
de faad;
- spaiile neconstruite i neocupate de accese i trotuare de gard vor
fi nierbate i plantate cu cel puin un arbore la fiecare 40,00 mp;
- se recomand ca, pentru mbuntirea microclimatului i pentru
protecia construciei, s se evite impermeabilizarea terenului peste
minimum necesar pentru accese.
14. mprejmuiri - se va menine caracterul existent al mprejmuirilor astfel:
a) gardurile spre strad vor fi transparente, vor avea maxim
2,00 metri nlime din care un soclu opac de 0,60 metri i

59

memberof
2012AlterEgoConcept
vor fi dublate de gard viu;
b) gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu
nlimi de maxim 2,50 metri pentru a masca spre vecini
garaje, sere, anexe.
15. Procent maxim de
ocupare a terenului
- P.O.T. maxim = 45%.
16. Coeficient maxim de
ocupare a terenului
- CUT maxim pentru nlimi P+1E = 0,9 mp ADC / mp. Teren;
- CUT maxim pentru nlimi P+2E = 1,3 mp ADC / mp. Teren.
17. Derogri C.U.T. - se admite, o singur dat, depirea C.U.T. cu maxim 20%, (n
acest caz neaplicndu-se prevederile alin. (1) lit b. din legea
242/2009), prin documentaii de urbanism.
L3 SUBZONA LOCUINELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4E)
SITUATE N ANSAMBLURI PREPONDERENT
REZIDENIALE
Generaliti: Caracterul zonei
Zona se compune din urmtoarele subzone i uniti de referin:
- L3a subzona locuinelor colective medii cu P+3E P+4E
niveluri formnd ansambluri preponderent rezideniale situate n
afara zonei protejate.
Pentru ansamblurile existente, noile cerine ale locuitorilor i
disfuncionalitile cauzate de nerespectarea proiectelor iniiale sau de
unele modificri arbitrare ale cadrului construit i amenajat vor
impune intervenii corective pentru care va fi necesar s se elaboreze
P.U.D.-uri pariale n condiiile explicitate n Regulamentul Local de
Urbanism aferent P.U.Z. SECTOR 6.
Pentru noile ansambluri rezideniale situate n extinderea intravilanului
se vor realiza operaiuni urbanistice pe baza unor Planuri Urbanistice
de Detaliu sau Zonale cu urmtoarele recomandri:
- operaiunile s se realizeze n parteneriat public-privat, sectorului
public revenindu-i responsabiliti privind operaiunile funciare
prealabile, lucrrile principale de infrastructur, echipamentele
publice, locuinele sociale i amenajrile plantate publice precum i
garantarea calitii generale a operaiunii n care intr bani publici;
- mrimea unei operaiuni s nu depeasc un numr de maxim 1000
locuine;
- locuinele sociale s fie integrate ntr-o pondere de maxim 20% n
orice operaiune de construire a locuinelor.
Enclavele de lotizri existente meninute vor respecta regulementul
zonei L1a.
L3a SUBZONA LOCUINELOR COLECTIVE MEDII CU P+3E
P+4E NIVELURI FORMND ANSAMBLURI
PREPONDERENT REZIDENIALE SITUATE N AFARA
ZONEI PROTEJATE
1. Utilizri admise - locuine n proprietate privat;
- construcii aferente echiprii tehnico-edilitare;
- amenajri aferente locuinelor: ci de acces carosabile i pietonale
private, parcaje, garaje, spaii plantate, locuri de joac pentru copii,
amenajri de sport pentru tineret, mprejmuiri;
- este admis terminarea locuinelor colective ale cror structuri au
fost ncepute nainte de 1989, dac prin aceasta nu sunt mascate
cldiri de cult existente;
- sunt admise locuine noi numai n baza P.U.D. sau P.U.Z. aprobat
conform Legii 50/1991;
- sunt admise construcii aferente echiprii tehnico-edilitare i

60

memberof
2012AlterEgoConcept
amenajrii aferente locuinelor: ci de acces carosabile i pietonale,
parcaje, garaje colective, spaii plantate, locuri de joac pentru
copii, amenajri de sport pentru tineret, mprejmuiri.
2. Utilizri admise cu
condiionri
- locuinele din cldiri colective medii pot fi de standard mediu sau
ridicat;
- locuinele sociale nu vor depi 20%-30% din numrul total al
locuinelor dintr-o operaiune urbanistic i nu vor distona n nici o
privin n raport cu locuinele n proprietate privat;
- n cazul existenei unor echipamente publice la parterul blocurilor
de locuit se recomand:
a) dispensarele de la parterul blocurilor s aib un acces
separat de cel al locatarilor;
b) creele i grdiniele s aib un acces separat de cel al
locatarilor i s dispun n utilizare exclusiv de o
suprafa minim de teren de 100,00 mp pentru jocul
copiilor;
- conform DPG nr. 1431/2000:
o se permite schimbarea destinaiei apartamentelor, indiferent
de amplasare, numai pentru categoriile de funciuni
cuprinznd activiti pentru servicii specializate i practic
profesional private cu grad redus de perturbare a locuirii i
program de activitate de 12 ore pe zi (ntre 8 i 20), de
exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatur, notariale,
consultan, asigurri, proiectare, reprezentane, agenii
imobiliare etc.;
o se permite schimbarea destinaiei apartamentelor de la
parterul locuinelor pentru categoriile descrise mai sus,
precum i pentru cele cu caracter comercial, cum ar fi
comer cu produse alimentare i nealimentare, farmacii,
librrii, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc.;
o lucrri ample de remodelare a faadelor, acceselor sau
spaiilor publice pot fi aprobate numai n condiiile
promovrii unor proiecte viznd transformarea funcional
a parterului unui ntreg tronson de cldire, respectiv
apartamentele deservite de cel puin o scar comun;
o n cazul unor enclave de lotizri existente n ansamblurile
de locuine colective, acestea vor fi considerate funcional
i urbanistic similar zonei L2 i se vor supune
reglementrilor de construire pentru aceast subzon;
o se admit spaii pentru administrarea grupurilor de peste 50 -
70 apartamente proprietate privat, eventual cu locuina
administratorului / portarului angajat permanent.
3. Utilizari interzise n conformitate cu DPG nr. 1431/2000:
- se interzice schimbarea destinaiei apartamentelor pentru activiti
generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funciuni de
producie, alimentaie public, jocuri electronice sau de noroc,
depozite de marf, ateliere de reparaii etc.;
- se interzice schimbarea destinaiei spaiilor comune ale imobilelor
avnd funciunea de circulaie, holuri, accese, culoare, ganguri, curi
interioare, casele scrilor etc.;
- se interzice conversia locuinelor existente din cldirile colective n
alte funciuni sau construirea unor locuine colective mixtate cu alte
funciuni cu exceptia celor specificate la Art. 2;
- se interzice utilizarea spaiilor care deja au fcut obiectul conversiei
pentru: depozite, alimentaie public i alte activiti de natur s

61

memberof
2012AlterEgoConcept
incomodeze locuinele;
- se interzic la nivelul ansamblului urmtoarele activiti i lucrri:
a) curtorii chimice;
b) construcii provizorii de orice natur;
c) depozitare en-gros sau mic-gros;
d) depozitri de materiale refolosibile;
e) platforme de precolectare a deeurilor urbane;
f) depozitarea pentru vnzare a unor cantiti mari de
substane inflamabile sau toxice;
g) autobaze;
h) staii de ntreinere auto peste 5 maini;
i) staii de betoane;
j) lucrri de terasament de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice i construciile nvecinate;
k) orice lucrri de terasament care pot s provoace scurgerea
necontrolat a apelor meteorice sau care mpiedic
evacuarea i colectarea acestora.
4. Caracteristici ale
parcelelor
(suprafee, forme,
dimensiuni)
- cldirile colective de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu
avnd acces direct dintr-o circulaie public sau pot fi grupate pe un
teren utilizat n comun cu accesele asigurate din circulaia public
prin intermediul unor circulaii private;
- n vederea autorizrii construciilor pe parcelele retrocedate aflate n
incinta instituiilor de nvmnt, este necesar elaborarea i
aprobarea unor documentaii de urbanism P.U.D. cu ilustrarea
modului de inserie volumetric n cadrul arhitectural urbanistic
existent;
- parcelele considerate reminiscene ale demolrii se vor lotiza
conform prezentului regulament subzonele L1a;
- se pot menine n cadrul ansamblurilor de locuine colective
enclavele de lotizri existente care vor fi considerate similar cu
subzonele L1a;
- n cazul unor repuneri n posesie, posibilitatea construirii pe astfel de
parcele poate fi precizat numai n urma elaborrii i aprobrii unei
documentaii P.U.D. Documentaiile vor fi supuse avizrii numai n
cazul n care suprafaa parcelelor rezultate este de peste 300,00 mp,
nu afecteaz reelele, circulaiile, parcajele i localizrile prevzute
n planul ansamblului pentru echipamente publice i pentru spaii
plantate publice.
5. Amplasarea cldirilor
fa de aliniament
- cldirile se vor dispune izolat i se vor retrage de la aliniament cu
minim 5,00 metri pe strzile de categoria aIII-a i 6,00 metri pe cele
de categoria II sau I, dar nu cu mai puin dect diferena dintre
nlimea construciilor i distana dintre aliniamente;
- n cazul enclavelor de lotizri existente meninute, retragerile de la
aliniament vor respecta caracterul iniial al acestora (minim 3,00
metri sau minim 4,00 metri, conform regulamentului anterior n
vigoare la data parcelrii).
6. Amplasarea
cldirilor fa de
limitele laterale i
posterioare ale
parcelelor
- cldirile izolate vor avea faade laterale i se vor retrage de la
limitele parcelei la o distan cel puin egal cu jumtate din
nlimea la corni a cldirii msurat n punctul cel mai nalt fa
de teren; aceast distan se poate reduce la jumtate dac
segmentele de faad care se opun nu au ferestre ale camerelor de
locuit;
- retragerea fa de limita posterioar a parcelei va fi cel puin egal
cu jumtate din nlimea la corni a cldirii msurat n punctul cel

62

memberof
2012AlterEgoConcept
mai nalt fa de teren, dar nu mai puin de 5,00 metri;
- cldirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o
adncime de maxim 15,00 metri de la aliniament, fiind retrase fa
de cealalt limit lateral cu o distan cel puin egal cu jumtate
din nlimea la cornia cldirii msurat n punctul cel mai nalt
fa de teren;
- cldirile care se nscriu n regim de construire continuu se alipesc pe
o adncime de maxim 15,00 metri de calcanele situate pe limitele
laterale ale parcelelor, cu excepia parcelelor de col unde se va
ntoarce faada n condiiile de aliniere ale strzii laterale;
- retragerea fa de limita posterioar a parcelei va fi cel puin egal
cu nlimea cldirii.
7. Amplasarea cldirilor
unele fa de altele
- ntre faadele nspre care sunt orientate camere de locuit distana va
fi egal cu nlimea cldirii celei mai nalte;
distana se poate reduce la jumtate n cazul n care pe faadele
opuse sunt numai ferestre ale dependinelor i ale casei scrii.
8. Circulaii i accese - cldirile vor avea asigurat n mod obligatoriu accesul dintr-o
circulaie public fie direct, fie, n cazul utilizrii terenului n comun
de ctre mai multe cldiri, prin intermediul unei strzi private.
9. Staionarea
autovehiculelor
- staionarea autovehiculelor va fi asigurat n afara spaiilor publice.
10. nlimea maxim
admisibil a
cldirilor
- nlimea maxim admisibil este egal cu distana dintre
aliniamente;
- depirea acestei nlimi este posibil numai cnd prin aceasta nu se
realizeaz un calcan spre o cldire protejat sau aflat n stare bun
i meninut numai n urmtoarele condiii:
a) prin P.U.D. aprobat cu urmtoarele condiionri:
n cazul n care nlimea depete distana dintre
aliniamente, cldirea se va retrage de la aliniament la o
distan egal cu diferena dintre acestea, dar nu mai puin
de 5,00 metri;
se admite depirea cu maxim dou niveluri numai cu
condiia ca acestea s fie retrase n interiorul unui arc de
cerc i a tangentei la acesta, la 45 grade.
n cazul enclavelor de lotizri existente meninute, nlimea
cldirilor va fi de maxim P+2 niveluri (H corni = 10 metri).
11. Aspectul exterior al
cldirilor
- cu condiia integrrii n particularitile zonei i armonizrii cu
vecintile imediate;
- terasele vizibile de pe nlimile nconjurtoare vor fi nverzite pe
minim 70% din suprafa;
12. Condiii de echipare
edilitar
- toate construciile vor fi racordate la reelele edilitare publice;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit n locuri vizibile din
circulaiile publice i dispunerea vizibil a cablurilor CATV;
- cu excepia telecomunicaiilor speciale, se interzice dispunerea de
pilonei zbrelii (tripozi unii cu grinzi cu zbrele) pe terasele
cldirilor care nu sunt tehnice sau industriale.
13. Spaii plantate - terenul liber rmas n afara circulaiilor, parcajelor i trotuarelor, va
fi plantat cu un arbore la fiecare 100,00 mp;
- terenul amenajat ca spaii de joc, de odihn i grdini de faad
decorative va reprezenta cel puin 50% din suprafaa total a
terenului liber;
- n orice operaiune efectuat pe un teren mai mare de 5000,00 mp,
se va prevedea ca din aceste spaii minim 10% s fie destinate
folosinei n comun.

63

memberof
2012AlterEgoConcept
14. mprejmuiri - n cazul cldirilor izolate sau cuplate retrase de la strad, gardurile
spre strad vor fi transparente, vor avea nlimea de maxim 2,20
metri i minim 1,50 metri, din care soclu opac de 0,40 metri, partea
superioar fiind realizat din fier sau plas metalic i dublate de un
gard viu;
- mprejmuirile de pe limitele laterale i posterioare ale parcelelor vor
fi opace din zidrie sau lemn, vor avea nlimea de 2,20 metri, iar
panta de scurgere va fi orientat spre parcela proprietarului
mprejmuirii.
15. Procent maxim de
ocupare a terenului
- L3a POT maxim P+3-4E = 40%;
- POT-ul maxim pentru enclave de lotizri existente meninute =
45%.
16. Coeficient maxim de
ocupare a terenului
- L3a CUT maxim = 2. Pentru parcelele cu suprafaa mai mic de
300,00 mp sau cu un raport al laturilor mai mic de 1/5, coeficientul
de utilizare se stabilete la maxim 1,50;
CUT-ul maxim pentru enclave de lotizri existente meninute =
1,3.
17. Derogrii C.U.T. - se admite, o singur dat, depirea C.U.T. cu maxim 20%, (n
acest caz neaplicndu-se prevederile alin. (1) lit b. din legea
242/2009) prin documentaii de urbanism.
L4 SUBZONA LOCUINELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4E)
SITUATE N ANSAMBLURI PREPONDERENT
REZIDENIALE
Generaliti: Caracterul zonei
L4a - subzona locuinelor colective nalte cu P+5P+10 niveluri,
formnd ansambluri preponderent rezideniale, situate n afara
zonei protejate.
Noile cerine ale locuitorilor, disfuncionalitile existente i costurile
mai ridicate de ntreinere a acestor locuine vor impune intervenii
corective pentru care va fi necesar s se elaboreze P.U.D. sau P.U.Z.-
uri pariale avnd urmtoarele obiective:
- ridicarea acestei categorii de locuine la un standard ridicat sau chiar
de lux;
- clarificarea diferenierii apartenenei terenurilor publice (circulaii
publice, echipamente publice, spaii plantate publice, fii de teren
aferent reelelor edilitare publice etc.) de cele care vor reveni n
indiviziune proprietarilor (persoane fizice sau juridice), urmnd a fi
gestionate de ctre asociaiile de locatari sau diverse societi
economice mixte;
- eliminarea cauzelor disfuncionalitilor i polurilor care
nemulumesc locuitorii;
- refacerea amenajrilor exterioare i n special a spaiilor plantate i
de joac pentru copii;
- extinderea i completarea echipamentelor publice deficitare;
- ameliorarea aspectului cldirilor si amenajrilor;
- diminuarea insecuritii prin delimitarea i marcarea / ngrdirea
spaiilor aferente locuinelor colective pe grupri de blocuri sau
blocuri izolate;
- introducerea unor rezolvri alternative civilizate la proliferarea
abuziv a garajelor individuale;
adecvarea la situaia de localizare n zona de protecie a monumentelor
de arhitectur.64

memberof
2012AlterEgoConcept
L4a SUBZONA LOCUINELOR COLECTIVE MEDII CU P+3E
P+4E NIVELURI FORMND ANSAMBLURI
PREPONDERENT REZIDENIALE SITUATE N AFARA
ZONEI PROTEJATE
1. Utilizri admise - locuine n proprietate de standard ridicat;
- amenajri aferente locuinelor: ci de acces carosabile i pietonale
private, parcaje, garaje semi-ngropate i subterane, spaii plantate,
locuri de joac pentru copii, spaii pentru sport i recreere (eventual
piscin descoperit), construcii pentru echiparea tehnic,
mprejmuiri.
2. Utilizri
admise cu
condiionri
- se admit spaii pentru administrarea grupurilor de peste 50 70
apartamente proprietate privat, eventual cu locuina
administratorului/portarului angajat permanent;
- conform DPG nr. 1431/2000: se permite schimbarea destinaiei
apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de
funciuni cuprinznd activiti pentru servicii specializate i practic
profesional privat cu grad redus de perturbare a locuirii i program
de activitate de 12 ore pe zi (ntre 8 i 20), de exemplu: cabinete
medicale, birouri de avocatur, notariale, consultan, asigurri,
proiectare, reprezentane, agenii imobiliare etc.;
- se permite schimbarea destinaiei apartamentelor de la parterul
locuinelor pentru categoriile descrise mai sus, precum i pentru cele
cu caracter comercial cum ar fi comer cu produse alimentare i
nealimentare, farmacii, librrii, frizerii, studiouri foto, case de
schimb valutar etc. cu condiia asigurrii unui acces din windvang
sau holul comun;
- lucrri ample de remodelare a faadelor, acceselor sau a spaiilor
publice pot fi aprobate numai n condiiile promovrii unor proiecte
viznd transformarea funcional a parterului unui ntreg tronson de
cldire, respectiv apartamentele deservite de cel puin o scar
comun;
- n cazul existenei unor echipamente publice la parterul blocurilor de
locuit se recomand:
o dispensarele de la parterul blocurilor s aib un acces separat
de cel al locatarilor;
o creele i grdiniele s aib un acces separat de cel al
locatarilor i s dispun n utilizare exclusiv de o suprafa
minim de teren de 100,00 mp pentru jocul copiilor;
o n cazul unor enclave de lotizri existente n ansamblurile de
locuine colective, acestea vor fi considerate funcional i
urbanistic similar zonei L2 i se vor supune reglementrilor
de construire pentru aceast subzon.
3. Utilizari
interzise
- n conformitate cu DPG nr. 1431 / 2000:
o se interzice schimbarea destinaiei apartamentelor pentru
activiti generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi
funciuni de producie, alimentaie public, jocuri
electronice sau de noroc, depozite de marf, ateliere de
reparaii;
o se interzice schimbarea destinaiei spaiilor comune ale
imobilelor avnd funciunea de circulaie (holuri, accese,
culoare, ganguri, curi interioare, casele scrilor, etc.);
- la nivel de ansamblu, se interzic urmtoarele lucrri:
o construcii provizorii de orice natur;
o depozitare en-gros sau mic-gros;

65

memberof
2012AlterEgoConcept
o depozitri de materiale refolosibile;
o platforme de precolectare a deeurilor urbane;
o depozitarea pentru vnzare a unor cantiti mari de
substane inflamabile sau toxice;
o autobaze;
o staii de ntreinere auto cu capacitate peste 3 maini;
o staii de betoane;
o lucrri de terasament de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice i construciile nvecinate;
o orice lucrri de terasament care pot s provoace scurgerea
necontrolat a apelor meteorice sau care mpiedic
evacuarea i colectarea acestora.

4. Caracteristici ale
parcelelor
(suprafee, forme,
dimensiuni)

- cldirile de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu avnd
acces direct dintr-o circulaie public sau pot fi grupate pe un teren
utilizat n comun cu accesele asigurate din circulaia public prin
intermediul unor circulaii private;
- se pot menine n cadrul ansamblurilor de locuine colective
enclavele de lotizri existente care vor fi considerate similar cu
subzonele L2;
- n cazul unor repuneri n posesie, posibilitatea construirii pe astfel
de parcele poate fi precizat numai n urma elaborrii i aprobrii
unei documentaii P.U.D. Documentaiile vor fi supuse avizrii
numai n cazul n care suprafaa parcelelor rezultate este de peste
300,00 mp, nu afecteaz reelele, circulaiile, parcajele i
localizrile prevzute n planul ansamblului pentru echipamente
publice i pentru spaii plantate publice.
5. Amplasarea cldirilor
fa de aliniament
- cldirile se vor dispune izolat i se vor retrage de la aliniament cu
minim 5,00 metri pe strzile de categoria III i 6,00 metri pe cele de
categoria II sau I, dar nu cu mai puin dect diferena dintre
nlimea construciilor i distana dintre aliniamente;
- n cazul enclavelor de lotizri existente meninute, retragerile de la
aliniament vor respecta caracterul iniial al acestora (minim 3,00
metri sau minim 4,00 metri, conform regulamentului anterior n
vigoare la data parcelrii).
6. Amplasarea
cldirilor fa de
limitele laterale i
posterioare ale
parcelelor
- cldirile izolate vor avea faade laterale i se vor retrage de la
limitele parcelei la o distan cel puin egal cu jumtate din
nlimea la corni a cldirii msurat n punctul cel mai nalt fa
de teren; aceast distan se poate reduce la jumtate dac
segmentele de faad care se opun nu au ferestre ale camerelor de
locuit;
- retragerea fa de limita posterioar a parcelei va fi cel puin egal
cu jumtate din nlimea la corni a cldirii msurat n punctul
cel mai nalt fa de teren, dar nu mai puin de 5,00 metri.
7. Amplasarea cldirilor
unele fa de altele
- ntre faadele spre care sunt orientate camere de locuit distana va fi
egal cu nlimea cldirii celei mai nalte; distana se poate reduce
la jumtate n cazul n care pe faadele opuse sunt numai ferestre ale
dependinelor i ale casei scrii.
8. Circulaii i accese - cldirile vor avea asigurat n mod obligatoriu accesul dintr-o
circulaie public fie direct, fie n cazul utilizrii terenului n comun
de ctre mai multe cldiri, prin intermediul unei strzi private;
- n toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului n spaiile
publice a persoanelor cu dizabiliti sau cu dificulti de deplasare.
9. Staionarea - staionarea autovehiculelor va fi asigurat n afara spaiilor publice;

66

memberof
2012AlterEgoConcept
autovehiculelor - calculul capacitii de parcare n funcie de obiectiv, modul de
amplasare i detaliile de proiectare se vor asigura n conformitate cu
Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de
autoturisme n localiti urbane (indicativ P132-93), Anexa nr.5 a
Regulamentului General de Urbanism si HCGMB 66/2006;
- normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice cldire noua
sau extindere a suprafeei utile pentru o cldire existent. n cazul
schimbrii funciunii unei cldiri existente, se va cere un numr de
locuri de parcare corespunztor noii funciuni, diminuat cu numrul
de locuri corespunztor vechii funciuni,considerate ca existnd;
- se recomand ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol s se
fac n suprafee dimensionate i dispuse astfel nct s permit
ulterior, odat cu creterea gradului de motorizare, construirea unor
parcaje supraetajate.
10. nlimea maxim
admisibil a
cldirilor
- nlimea cldirilor nu va fi mai mare dect distana pn la
aliniamentul impus pentru frontul nvecinat la strzii i nu va depi:
o pentru parcele avnd o suprafa de minim 1000,00 mp pentru
cldiri cu pn la P+9 niveluri;
o pentru parcele avnd o suprafa de minim 2000,00 mp pentru
cldiri mai nalte de P+10 niveluri;
o atunci cnd prin realizarea unei cldiri care se nscrie n
prevederile regulamentului se dezvelete calcanul unei cldiri
existente meninute;
o se admite depirea cu maxim 2 niveluri retrase fa de planul
faadei n interiorul uni cerc cu raza de 4 metri i tangent la
45 grade la acesta;
o n cazul enclavelor de lotizri existente meninute, nlimea
cldirilor va fi de maxim P+2 niveluri (H = 10,00 metri).
- se admite realizarea unor cldiri cu nlime mai mare pe parcelele
care respect dimensiunile menionate anterior i care sunt situate n
amplasamente care necesit a fi subliniate (intersecii de strzi,
piaete, cornie), amplasate n baza unor P.U.D.-uri aprobate;
- n cazul racordrii ntre strzi avnd regim diferit de nlime, se va
prelungi regimul cel mai nalt spre strada secundar pe o lungime de
50,00 metri, dac strada are 6 sau 4 fire de circulaie i, pe o lungime
de 25,00 metri dac strada are 2 fire de circulaie;
- atunci cnd noua construcie depete ca nlime construcia
alturat propus a fi meninut, este obligatoriu ca volumul care se
nal s fie retras de la limita de proprietate pentru a fi tratat ca
faad conform Codului Civil;
- pentru construciile cuplate la calcanul unei cldiri existente este
obligatorie preluarea amprentei calcanului acesteia n zona
vizibil din domeniul public;
- motivele de decoraiune ale acoperiului, lucarne, etc. trebuie s fie
nscrise ntr-un gabarit paralel cu acel al prii superioare a cldirii,
situat la 1,50 metri deprtare de acesta.
11. Aspectul exterior al
cldirilor
- cu condiia integrrii n particularitile zonei i armonizrii cu
vecintile imediate;
- terasele vizibile de pe nlimile nconjurtoare vor fi nverzite pe
minim 70% din suprafa.
12. Condiii de echipare
edilitar
- toate construciile vor fi racordate la reelele edilitare publice;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit n locuri vizibile din
circulaiile publice i dispunerea vizibil a cablurilor CATV;
- cu excepia telecomunicaiilor speciale, se interzice dispunerea de

67

memberof
2012AlterEgoConcept
pilonei zbrelii (tripozi unii cu grinzi cu zbrele) pe terasele
cldirilor care nu sunt tehnice sau industriale.
13. Spaii plantate - terenul liber rmas n afara circulaiilor, parcajelor i trotuarelor va
fi plantat cu un arbore la fiecare 100,00 mp;
- terenul amenajat ca spaii de joc, de odihn i grdini de faad,
decorative, va reprezenta cel puin 50% din suprafaa total a
terenului;
- n orice operaiune efectuat pe un teren mai mare de 5000,00 mp,
se va prevedea ca, din aceste spaii minim 10% s fie destinate
folosinei n comun.
14. mprejmuiri - n cazul cldirilor izolate sau cuplate retrase de la strad, gardurile
spre strad vor fi transparente, vor avea nlimea de maxim 2,00
metri, din care soclu opac de 0,60 metri;
- mprejmuirile de pe limitele laterale i posterioare ale parcelelor vor
avea maxim 2,50 metri i vor fi opace sau transparente, n funcie de
preferinele de intimitate fa de vecinti;
- se admite ca n noile grupri de cldiri realizate n condominiu,
gardurile s cuprind ntreaga grupare sau s fie nlocuite cu un
parapet de maxim 0,60 metri, dublat de gard viu.
15. Procent maxim de
ocupare a terenului
- L4a P.O.T. maxim = 20%;
- P.O.T.-ul maxim pentru enclave de lotizri existente meninute
45%.
16. Coeficient maxim de
ocupare a terenului
- L4a C.U.T. maxim = 1,4;
- C.U.T.-ul maxim pentru enclave de lotizri existente meninute
C.U.T. = 1.3. Acesta se poate suplimenta cu 0,6 pentru crearea
de mansarde.
17. Derogri C.U.T. - se admite, o singur dat, depirea C.U.T. cu maxim 20%, (n
acest caz neaplicndu-se prevederile alin. (1) lit b. din legea
242/2009) prin documentaii de urbanism.

A ZONA DE ACTIVITI PRODUCTIVE
Prelund elemente precizate prin Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Mun.
Bucureti, zona de activiti productive se compune din terenurile ocupate de activiti productive
de bunuri (producie concret incluznd toate categoriile de activiti industriale conform CAEN)
i servicii (producie abstract cuprinznd activiti manageriale, comerciale i tehnice pentru
industrie, cercetare, servicii pentru distribuie, expunere i comercializare, la care se adaug diverse
alte servicii pentru salariai i clieni, etc.). Din aceast zon fac parte att unitile existente care se
menin, se afl n proces de restructurare presupunnd conversie n profile industriale diferite sau n
profile de servicii pentru industrie, distribuie i comercializare, ct i terenurile rezervate pentru
viitoare activiti productive i servicii. n cadrul acestei zone se afl obiective protejate aparinnd
patrimoniului construit; pentru orice intervenii n aceste zone protejate este necesar elaborarea
unui P.U.Z., avizat de Ministerul Culturii.
Zona cuprins n perimetrul sectorului 6 se compune din urmtoarele subzone/uniti teritoriale de
referin:

A1 ZONA PARCURI DE ACTIVITI

A2 ZONA ACTIVITI PRODUCTIVE I DE SERVICII

A2b Subzona activitilor industriale i de servicii

- n cadrul acestei zone se afl obiective protejate aparinnd patrimoniului construit; pentru
orice intervenii n aceste zone protejate este necesar elaborarea unui P.U.Z., avizat de
Ministerul Culturii.

68

memberof
2012AlterEgoConcept
- Pentru toate UTR sunt admise utilizri compatibile cu caracteristicile de funcionare pentru
diferitele tipuri de uniti; n cazul n care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea
activitilor i / sau este necesar schimbarea destinaiei, se cere P.U.Z. (reparcelare /
reconfigurare).
- Pentru toate platformele industriale va fi necesar elaborarea unor Planuri Urbanistice
Zonale;

A1 ZONA PARCURI DE ACTIVITI
1. Utilizri admise - sunt admise activiti productive din domenii de vrf, servicii conexe,
cercetare dezvoltare, formare profesional, transporturi, depozitare,
expoziii, faciliti pentru angajai i clieni;
- se admit sere pentru cercetare sau pentru producie, cu serviciile specifice
aferente;
- se admit:
parcaje la sol i multietajate;
staii de ntreinere i reparaii auto;
staii de benzin;
comer, alimentaie public i servicii personale;
locuine de serviciu pentru personalul care asigur permanena sau
securitatea unitilor.
2. Utilizri admise
cu condiionri
- se admit numai activiti care se situeaz n zona tehnologiilor de vrf;

3.Utilizari interzise - se interzice localizarea unitilor care nu se nscriu n profilul zonei sau pot
incomoda funcionarea acesteia;
- se interzice amplasarea locuinelor, cu excepia locuinelor de serviciu.
4. Caracteristici ale
parcelelor
(suprafee, forme,
dimensiuni)
- pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafa minim de 3000,00
mp i un front minim la strad de 50,00 metri. Parcelele cu dimensiuni i
suprafee mai mici dect cele anterior specificate nu sunt construibile pentru
activiti productive. - dimensiunile se pstreaz i n cazul parcelelor noi
aprute prin diviziunea unor parcele anterioare (prin schimb, nstrinare,
etc.). n cazul n care n momentul aprobrii prezentului regulament
parcelele au dimensiuni mai mici dect cele specificate anterior, este
necesar relocarea unitilor productive respective n termen de 5 ani de la
data aprobrii prezentului regulament;
5. Amplasarea
cladirilor fata de
aliniament
- prin P.U.Z. se vor preciza retragerile de la aliniamente spre strzile
perimetrale i interioare, ele vor fi ns obligatoriu mai mari de:
o 10,00 metri pe strzile de categoria I-a i a II-a;
o 6,00 metri pe strzile de categoria a III-a.
- la intersecia dintre strzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie
perpendicular pe bisectoarea unghiului dintre strzi, avnd o lungime de
minim 12,00 metri pe strzi de categoria I, a II-a i de 6,00 metri pe strzi
de categoria a III-a;
6. Amplasarea
cldirilor fa
de limitele
laterale i
posterioare ale
parcelelor
- conform prevederilor viitorului P.U.Z., cu urmtoarele condiionri:
cldirile pot fi alipite de construciile de pe parcelele alturate cu
funciuni similare, situate pe limita de proprietate, n cazul n care
acestea nu prezint incompatibiliti (trepidaii, risc tehnologic);
n toate celelalte cazuri, cldirile se dispun izolat de limitele laterale
ale parcelei la o distan egal cu jumtate din nlime, dar nu mai
puin de 6,00 metri;
n toate cazurile retragerea fa de limita posterioar a parcelei va fi
de minim 6,00 metri;
n cazul cldirilor amplasate pe parcele situate ctre alte uniti
teritoriale de referin dect A, se interzice amplasarea cldirilor pe
limita parcelei ctre aceste alte zone;

69

memberof
2012AlterEgoConcept
se vor respecta distanele minime egale cu jumtate din
nlimea cldirii, dar nu mai puin de 6,00 metri fa de limitele
laterale i posterioare ale parcelelor. Nu se admite amplasarea,
pe faadele laterale orientate spre alte uniti teritoriale de
referin (n special servicii publice i locuine) a ferestrelor cu
parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului
- n cazul unor intervenii n cadrul incintelor industriale care i pstreaz
funciunea dominant existent, retragerile de la limitele parcelelor se vor
stabili prin documentaii PUD cu avizul CTU DGUAT i avizul CULPAT.
7. Amplasarea
cldirilor unele fa
de altele
- distana ntre cldiri va fi egal cu jumtate din nlimea cldirii celei
mai nalte, dar nu mai puin de 6,00 metri;
- distana de mai sus se poate reduce la jumtate dac pe faadele opuse
nu sunt accese n cldire i/sau dac nu sunt ferestre care s lumineze
ncperi n care se desfoar activiti permanente;n toate cazurile se
va ine seama de condiiile de protecie fa de incendii i de alte norme
tehnice specifice.
8.Circulaii i
accese
- n conformitate cu viitorul P.U.Z., cu urmtoarele condiionri:
o pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie s aib acces dintr-
o cale public sau privat de circulaie sau s beneficieze de
servitute de trecere, legal instituit, printr-o proprietate adiacent
avnd o lime de minim 4,00 metri pentru a permite accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor i a mijloacelor de transport
grele;
o accesele n parcele, din strzile de categoria I i II se vor asigura
dintr-o dublur a cilor principale de circulaie;
- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice i grele.
9. Staionarea
autovehiculelor
- staionarea vehiculelor att n timpul lucrrilor de construcii-reparaii, ct
i n timpul funcionrii cldirilor se va face n afara drumurilor publice,
fiecare unitate avnd prevzute n interiorul parcelei spaii de circulaie,
ncrcare i ntoarcere;
- n spaiul de retragere fa de aliniament, maxim 40% din teren poate fi
rezervat parcajelor cu condiia nconjurrii acestora cu un gard viu avnd
nlimea de minimum 1,20 metri.
10. nlimea
maxim admisibil
a cldirilor

- nlimea cldirilor nu va depi nlimea de 12,00 metri;
- nlimea pe strzile interioare ale zonei industriale nu va depi distana
ntre aliniamente;
- n culoarele rezervate liniilor electrice nlimea se subordoneaz normelor
specifice.
11. Aspectul
exterior al
cldirilor
- volumele construite vor fi simple i se vor armoniza cu caracterul zonei i
cu vecintile imediate;
- faadele posterioare i laterale vor fi tratate arhitectural la acelai nivel cu
faada principal;
- tratarea acoperirii cldirilor va ine seama de faptul c acestea se percep
din cldirile mai nalte nconjurtoare, n special din cele cu funciuni
publice.
12. Condiii de
echipare edilitar
- toate cldirile vor fi racordate la reelele publice de ap i canalizare i se
va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin
din ntreinerea i funcionarea instalaiilor, din parcaje, circulaii i
platforme exterioare;
- n cazul alimentrii cu ap n sistem propriu se va obine avizul autoritii
competente care administreaz resursele de ap.
13. Spaii plantate - orice parte a terenului incintei vizibil dintr-o circulaie public, inclusiv
de pe calea ferat, va fi astfel amenajat nct s nu altereze aspectul
general al localitii;

70

memberof
2012AlterEgoConcept
suprafeele libere din spaiul de retragere fa de aliniament vor fi plantate
cu arbori n proporie de minim 40% formnd de preferin o perdea
vegetal pe tot frontul incintei;
- suprafeele libere neocupate cu circulaii, parcaje i platforme funcionale
vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200,00 mp;
- se vor prevedea plantaii nalte n lungul limitelor incintelor care
reprezint totodat linii de separaie fa de alte subzone i uniti teritoriale
de referin.
14. mprejmuiri - mprejmuirile spre strad vor fi transparente, cu nlimi de minim 2,00
metri din care un soclu de 0,60 metri, i vor fi dublate cu un gard viu. n
cazul necesitii unei protecii suplimentare se recomand dublarea spre
interior la 2,50 metri distan, cu un al doilea gard transparent de 2,50 metri
nlime, ntre cele dou garduri fiind plantai arbori i arbuti;
- porile de intrare vor fi retrase fa de aliniament pentru a permite
staionarea vehiculelor tehnice nainte de admiterea lor n incint, pentru a
nu incomoda circulaia pe drumurile publice.
15. Procent maxim
de ocupare a
terenului
A1 POT maxim = 40%, pentru Hmaxim = 12,0 metri;

16. Coeficient
maxim de ocupare
a terenului
A1 CUT maxim = 4,5

17. Derogri
C.U.T.
se admite, o singur dat, depirea C.U.T. cu maxim 20%, n acest
caz neaplicndu-se prevederile alin. (1) lit b. din legea 242/2009.

A2 Activiti productive nepoluante desfurate n construcii agro-
industriale mari, distribuia i depozitarea bunurilor i materialelor,
cercetarea agro-industrial care necesit suprafee mari de teren.
Cuprind suprafee de parcare pentru angajai, accese auto sigure i
suficient spaiu pentru camioane ncrcat / descrcat i manevre. n
mod obinuit sunt permise activitile care necesit spaii mari n jurul
cldirilor i care nu genereaz emisii poluante:
A2b- se admit: activiti industriale productive i de servicii,
IMM desfurate n construcii industriale mari i mijlocii,
distribuia i depozitarea bunurilor i materialelor produse,
cercetarea industrial care necesit suprafee mari de teren
servicii pentru zona industrial, transporturi, depozitare
comercial, servicii comerciale legate de transporturi i
depozitare - n suprafa maxim de 3000,00 mp ADC
(1500,00 mp S vnzare);

1. Utilizri admise - activiti productive nepoluante desfurate n construcii agro-
industriale mari, distribuia i depozitarea bunurilor i
materialelor, cercetarea agro-industrial care necesit suprafee
mari de teren cuprind suprafee de parcare pentru angajai,
accese auto sigure i suficient spaiu pentru camioane
ncrcat/descrcat i manevre. n mod obinuit sunt permise
activitile care necesit spaii mari n jurul cldirilor i care nu
genereaz emisii poluante:
se admit:
activiti industriale productive i de servicii, IMM
desfurate n construcii industriale mari i mijlocii,
distribuia i depozitarea bunurilor i materialelor produse,
cercetarea industrial care necesit suprafee mari de

71

memberof
2012AlterEgoConcept
teren;
servicii pentru zona industrial, transporturi, depozitare
comercial, servicii comerciale legate de transporturi i
depozitare - n suprafa maxim de 3000,00 mp ADC
(1500,00 mp suprafa de vnzare);
- se admit:
parcaje la sol i multietajate;
staii de ntreinere i reparaii auto;
staii de benzin;
comer, alimentaie public i servicii personale;
locuine de serviciu pentru personalul care asigur
permanena sau securitatea unitilor.
2. Utilizri admise cu
condiionri
- n zonele industriale protejate orice intervenii vor respecta
prevederile legale i vor obine avizul Ministerului Culturii;
- terenurile accesibile pe cale ferat industrial vor fi rezervate
activitilor productive i de depozitare care utilizeaz acest mod
de transport pentru materia prim i produse;
- se admite depozitare comercial i comer n suprafa maxim de
3000,00 mp ADC (1500,00 mp suprafa de vnzare) per unitate
i/sau amplasament;
- n cazul abandonrii sau conversiei pariale a profilului actual pot
fi realizate, n loc, garaje i parcaje publice supraetajate;
- activitile actuale vor fi permise n continuare cu condiia
diminurii cu cel puin 50% a polurii actuale n termen de 5 ani;
- extinderea sau conversia activitilor actuale va fi permis cu
condiia s nu agraveze situaia polurii;
- se pot localiza cu aceleai condiii de diminuare a polurii
urmtoarele funciuni:
a) birouri incluznd oricare din urmtoarele utilizri:
a)1. birouri profesionale sau de afaceri;
a)2. servicii pentru afaceri;
a)3. instituii financiare sau bancare;
a)4. pot i telecomunicaii;
b) activiti productive i servicii incluznd oricare din
urmtoarele utilizri:
b)1. producie manufacturier;
b)2. birouri profesionale sau de afaceri fie ca utilizare
principal, fie ca utilizare secundar;
b)3. activiti de cercetare - dezvoltare cu excepia celor
care utilizeaz substane explozive sau toxice
conform prevederilor legale;
b)4. depozite i complexe vnzri en-gros cu excepia
celor care utilizeaz substane explozive sau toxice
conform prevederilor legale;
b)5. depozite i complexe vnzri en-detail numai pentru
produse care nu pot fi transportate la domiciliu cu
autoturismul propriu sau cu taxi.

- n cazul conversiei funcionale se recomand reabilitarea i
adaptarea cldirilor industriale abandonate;
- n cazul conversiei funcionale se recomand identificarea i
eliminarea surselor remanente de poluare sau contaminare a
solului.
3. Utilizari interzise - se interzice localizarea activitilor poluante i care prezint risc
tehnologic;

72

memberof
2012AlterEgoConcept
- se interzice amplasarea unitilor de nvmnt precolar, colar
i gimnazial, a serviciilor publice sau de interes general i a
spaiilor pentru sport n interiorul limitelor n care poluarea
depete CMA;
- se interzice amplasarea locuinelor, cu excepia locuinelor de
serviciu.
4. Caracteristici ale
parcelelor (suprafee,
forme, dimensiuni)
- pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafa minim de
3000,00 mp i un front minim la strad de 50,00 metri. Parcelele
cu dimensiuni i suprafee mai mici dect cele anterior specificate
nu sunt construibile pentru activiti productive. Dimensiunile se
pstreaz i n cazul parcelelor noi aprute prin diviziunea unor
parcele anterioare (prin schimb, nstrinare, etc.). n cazul n care
n momentul aprobrii prezentului regulament parcelele au
dimensiuni mai mici dect cele specificate anterior, este necesar
relocarea unitilor productive respective n termen de 5 ani de la
data aprobrii prezentului regulament.
5. Amplasarea cladirilor
fata de aliniament
- prin P.U.Z. se vor preciza retragerile de la aliniamente spre
strzile perimetrale i interioare, ele vor fi ns obligatoriu mai
mari de:
a) 10,00 metri pe strzile de categoria I-a i a II-a;
b) 6,00 metri pe strzile de categoria a III-a.
- la intersecia dintre strzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie
perpendicular pe bisectoarea unghiului dintre strzi, avnd o
lungime de minim 12,0 metri pe strzi de categoria I, a II-a i de
6,0 metri pe strzi de categoria a III-a;
- n cazul unor intervenii n cadrul incintelor industriale care i
pstreaz funciunea dominant existent, retragerile de la
aliniamente se vor stabili prin documentaii PUD cu avizul CTU
DGUAT i avizul CULPAT.
6. Amplasarea cldirilor
fa de limitele
laterale i posterioare
ale parcelelor
- conform prevederilor viitorului P.U.Z., cu urmtoarele
condiionri:
a) cldirile pot fi alipite de construciile de pe parcelele
alturate cu funciuni similare, situate pe limita de
proprietate, n cazul n care acestea nu prezint
incompatibiliti (trepidaii, risc tehnologic);
b) n toate celelalte cazuri, cldirile se dispun izolat de
limitele laterale ale parcelei la o distan egal cu
jumtate din nlime, dar nu mai puin de 6,0 metri;
c) n toate cazurile retragerea fa de limita posterioar a
parcelei va fi de minim 6,0 metri;
d) n cazul cldirilor amplasate pe parcele situate ctre alte
uniti teritoriale de referin dect A, se interzice
amplasarea cldirilor pe limita parcelei ctre aceste alte
zone;
e) se vor respecta distanele minime egale cu jumtate din
nlimea cldirii, dar nu mai puin de 6,0 metri fa de
limitele laterale i posterioare ale parcelelor. Nu se admite
amplasarea, pe faadele laterale orientate spre alte uniti
teritoriale de referin (n special servicii publice i
locuine) a ferestrelor cu parapetul sub 1,90 metri de la
nivelul solului;
- n cazul unor intervenii n cadrul incintelor industriale care i
pstreaz funciunea dominant existent, retragerile de la limitele
parcelelor se vor stabili prin documentaii PUD cu avizul CTU

73

memberof
2012AlterEgoConcept
DGUAT i avizul CULPAT.
7. Amplasarea cldirilor
unele fa de altele
- distana ntre cldiri va fi egal cu jumtate din nlimea cldirii
celei mai nalte, dar nu mai puin de 6,00 metri;
- distana de mai sus se poate reduce la jumtate dac pe faadele
opuse nu sunt accese n cldire i/sau dac nu sunt ferestre care s
lumineze ncperi n care se desfoar activiti permanente;
- n toate cazurile se va ine seama de condiiile de protecie fa de
incendii i de alte norme tehnice specifice.
8. Circulaii i accese - pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie s aib acces dintr-
o cale public sau privat de circulaie sau s beneficieze de
servitute de trecere, legal instituit, printr-o proprietate adiacent
avnd o lime de minim 4,00 metri pentru a permite accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor i a mijloacelor de transport
grele;
- accesele n parcele, din strzile de categoria I i II se vor asigura
dintr-o dublur a cilor principale de circulaie;
- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice i grele.

9. Staionarea
autovehiculelor
- staionarea vehiculelor att n timpul lucrrilor de construcii-
reparaii, ct i n timpul funcionrii cldirilor se va face n afara
drumurilor publice, fiecare unitate avnd prevzute n interiorul
parcelei spaii de circulaie, ncrcare i ntoarcere;
- n spaiul de retragere fa de aliniament, maxim 40% din teren
poate fi rezervat parcajelor cu condiia nconjurrii acestora cu un
gard viu avnd nlimea de minimum 1,20 metri.
11. nlimea maxim
admisibil a cldirilor

- n conformitate cu viitorul P.U.Z., cu urmtoarele condiionri:
A2 - se vor respecta nlimi maxime ale cldirilor de 20,00
metri;
- nlimea pe strzile interioare ale zonei industriale nu va depi
distana ntre aliniamente;
- n culoarele rezervate liniilor electrice nlimea se subordoneaz
normelor specifice.
12. Aspectul exterior al
cldirilor
- volumele construite vor fi simple i se vor armoniza cu caracterul
zonei i cu vecintile imediate;
- faadele posterioare i laterale vor fi tratate arhitectural la acelai
nivel cu faada principal;
- tratarea acoperirii cldirilor va ine seama de faptul c acestea se
percep din cldirile mai nalte nconjurtoare, n special din cele
cu funciuni publice.
13. Condiii de echipare
edilitar
- toate cldirile vor fi racordate la reelele publice de ap i
canalizare i se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a
apelor meteorice care provin din ntreinerea i funcionarea
instalaiilor, din parcaje, circulaii i platforme exterioare;
- n cazul alimentrii cu ap n sistem propriu se va obine avizul
autoritii competente care administreaz resursele de ap.
14. Spaii plantate - orice parte a terenului incintei vizibil dintr-o circulaie public,
inclusiv de pe calea ferat, va fi astfel amenajat nct s nu
altereze aspectul general al localitii;
- suprafeele libere din spaiul de retragere fa de aliniament vor fi
plantate cu arbori n proporie de minim 40% formnd de
preferin o perdea vegetal pe tot frontul incintei, cu latimea de
minim 15,00 metri;
- se impune ca n interiorul zonelor industriale mari organizarea
spaial s permit creerea unui spaiu verde compact de tip scuar
cu suprafaa minim de 15% din suprafata zonei respective;

74

memberof
2012AlterEgoConcept
- suprafeele libere neocupate cu circulaii, parcaje i platforme
funcionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200,00 mp;
- se vor prevedea plantaii nalte n lungul limitelor incintelor care
reprezint totodat linii de separaie fa de alte subzone i uniti
teritoriale de referin.
15. mprejmuiri - mprejmuirile spre strad vor fi transparente, cu nlimi de minim
2,00 metri din care un soclu de 0,60 metri, i vor fi dublate cu un
gard viu. n cazul necesitii unei protecii suplimentare se
recomand dublarea spre interior la 2,50 metri distan, cu un al
doilea gard transparent de 2,50 metri nlime, ntre cele dou
garduri fiind plantai arbori i arbuti;
- porile de intrare vor fi retrase fa de aliniament pentru a permite
staionarea vehiculelor tehnice nainte de admiterea lor n incint,
pentru a nu incomoda circulaia pe drumurile publice.
15. Procent maxim de
ocupare a terenului
- A2bPOT maxim = 80%, pentru Hmaxim = 20,0 metri;

16. Coeficient maxim de
ocupare a terenului
- A2bCUT maxim = 15, pentru Hmaxim = 20,0 metri;
17. Derogri C.U.T. - se admite, o singur dat, depireai C.U.T. cu maxim 20%, (n
acest caz neaplicndu-se prevederile alin. (1) lit b. din legea
242/2009) prin documentaii de urbanism


V ZONA SPATIILOR VERZI

Zona cuprinde spaii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes
supramunicipal i municipal, spaii pentru sport i agrement cu acces limitat de apartenena la
cluburi sau contra cost, spaii plantate de protecie.
Spatiile verzi din cuprinsul perimetrului sectorului 6 al municipiului Bucureti prezint o serie
de particulariti i diferenieri, funcie de:
a) situarea n ora:
- spaii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate situate n zona central;
- spaii verzi situate n zona semicentral;
- spaii verzi situate la periferie.
b) gradul de protecie:
- spaii verzi protejate;
- spaii verzi situate n afara perimetrului de protecie.
c) dimensiuni:
- spaii verzi de tip grdin sau parc cu suprafee peste 1,00 ha i care au fost delimitate ca
uniti teritoriale distinct;
- spaii verzi de tip scuar cu suprafee sub 1,00 ha i care au fost incluse n subzonele mai
mari n care se ncadreaz, dar fr a-i pierde caracterul de spaiu verde;
- spaii verzi de tip fie plantat de nsoire cu suprafaa variabil de la caz la caz
asigurnd, prin plantare mai consistent i amenajri ambientale locale, legturile necesare
ntre diferite elemente naturale, pentru ecologizarea i ameliorarea cadrului de via.
d) profilul funcional:
- spaii verzi de agrement, promenad, nsoire trasee pietonale;
- parcuri de distracii specializate, poli de agrement (propus)
- complexe i baze sportive
- perdele de protecie (infrastructura edilitar, ci majore de comunicaie, ntre funciuni parial
incompatibile).
e) accesibilitatea:
- spaii verzi publice cu acces nelimitat;

75

memberof
2012AlterEgoConcept
- spaii verzi publice cu acces limitat de apartenenta la cluburi sau baze sportive sau contra
cost;
- spaii verzi n incinte private.
Pentru a face posibile diferenieri specifice prin regulament, pentru spaii plantate existente i
propuse n interiorul perimetrului Sectorului 6, au fost evideniate urmtoarele subzone i uniti
teritoriale de referina.

V1 ZONA SPAIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT

V1a - Subzona spaiilor verzi publice cu acces nelimitat - parcuri, gradini, scuaruri , precum i
plantaii de aliniament ale arterelor principale sau secundare, plantaii aferente
promenadelor pietonale, amenajari locale ambientale

V1m - Subzona spaiilor verzi cu accente volumetrice nalte

V2 ZONA SPAIILOR VERZI PUBLICE DE FOLOSIN SPECIALIZAT

V2a - Subzona spaiilor verzi publice cu acces limitat : grdini botanice i zoologice

V3 ZONA SPAIILOR VERZI PENTRU AGREMENT

V3a - Subzona baze de agrement, parcuri de distracii, poli de agrement

V3b - Subzona complexe i baze sportive

V8 PDURI I FII PLANTATE DE PROTECIE SANITAR


V1 V1a- Subzona spaiilor verzi publice cu acces nelimitat - parcuri, gradini,
scuaruri , precum i plantaii de aliniament ale arterelor principale sau
secundare, plantaii aferente promenadelor pietonale, amenajari locale
ambientale
1. Utilizri admise - spaii plantate;
- circulaii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru
ntreinerea spaiilor plantate i oglinzilor de ap;
- mobilier urban, amenajri pentru joc i odihn;
- construcii pentru expoziii, activiti culturale (spaii pentru
spectacole i biblioteci n aer liber, pavilioane cu utilizare flexibil
sau cu diferite tematici), alimentaie public i comer;
- adposturi, grupuri sanitare, spaii pentru administrare i
ntreinere;
- parcaje.
2. Utilizri admise
cu condiionri
- orice intervenie necesit documentaii specifice aprobate de
organele competente n conformitate cu prevederile OUG 195/2005
i cu normele de protecie stabilite pe plan local;
- se admit construcii pentru expoziii, activiti culturale (spaii
pentru spectacole i biblioteci n aer liber, pavilioane cu utilizare
flexibil sau cu diferite tematici), activiti sportive, alimentaie
public i comer, limitate la arealele deja existente conform
proiectului iniial i care funcioneaz n acest scop;
- se admit noi cldiri pentru cultur, sport, recreere i anexe, cu
condiia ca suprafaa acestora nsumat la suprafaa construit

76

memberof
2012AlterEgoConcept
existent i meninut, la cea a circulaiilor de toate categoriile i a
platformelor mineralizate, s nu depeasc 15% din suprafaa
total a parcului;
- cldirile i amenajrile pentru diferite activiti din parcurile i
grdinile publice se admit cu condiia de a nu avea separri fizice
care s impun interdicia liberei circulaii.
3. Utilizri
interzise
- se interzic orice intervenii care contravine legilor i normelor n
vigoare;
- se interzic orice schimbri ale funciunilor spaiilor verzi publice;
- se interzice conversia grupurilor sanitare n spaii comerciale
- se interzice localizarea tonetelor i tarabelor prin decuparea
spaiilor plantate adiacente trotuarelor;
- se interzice tierea arborilor fr autorizaia autoritii locale
abilitate.
4. Caracteristici
ale parcelelor
(suprafee,
forme,
dimensiuni)
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- limea zonei verzi de protecie fa de infrastructura de circulaii i
reele tehnice majore va respecta normele n vigoare.
5. Amplasarea
cldirilor fa de
aliniament
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
6. Amplasarea
cldirilor fa de
limitele laterale i
posterioare ale
parcelelor
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
7. Amplasarea
cldirilor unele fa
de altele
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
8. Circulaii i
accese
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- se va asigura accesul din circulaiile publice a aleilor ocazional
carosabile (pentru ntreinere, aprovizionare, drum de halaj) care
vor fi tratate ca alei principale;
- se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mainilor
de pompieri.
9. Staionarea
autovehiculelor
- parcajele se vor dimensiona i dispune n afara circulaiilor publice
conform normelor specifice i proiectelor de specialitate legal
aprobate.
10. nlimea
maxim admisibil
a cldirilor
- cu excepia instalaiilor, nlimea maxim a cldirilor nu va depi P+2
niveluri.
11. Aspectul
exterior al
cldirilor
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii se recomand
adecvarea arhitecturii cldirilor la caracterul diferitelor categorii de spaii
plantate.
12. Condiii de
echipare edilitar
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- se recomand extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice
n bazine decorative pentru a fi utilizate pentru ntreinerea spaiilor
plantate.
13. Spaii plantate - plantaiile nalte se vor dispune conform normelor specifice pentru
fiecare categorie de spaii plantate;
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puin un arbore la
patru locuri de parcare i vor fi nconjurate de un gard viu de 1,20
metri nlime plantaiile nalte se vor dispune conform normelor

77

memberof
2012AlterEgoConcept
specifice pentru fiecare categorie de spatii plantate;
- se recomand, din considerente ecologice i de economisire a
cheltuielilor de ntreinere de la buget, utilizarea speciilor locale
adaptate condiiilor climatice i favorabile faunei antropofile
specifice, cu excepia segmentelor decorative cu caracter special
din zonele
14. Imprejmuiri - conform normelor specifice existente;
- se recomand n intravilan mprejmuiri transparente de 2,0 metri
nlime din care un soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu;
- spre deosebire de parcuri i grdini, scuarurile i fiile plantate nu
vor fi ngrdite dar vor fi separate de trotuare, fie prin parapet de
0,60 m nlime, fie prin borduri n lungul crora, pe o distan de
minim 0,50 metri terenul va fi cobort cu minim 0,10 metri sub
nivelul prii superioare a bordurii pentru a mpiedica poluarea cu
praf provocat de scurgerea pmntului pe trotuare.
15. Procent maxim
de ocupare a
terenului
P.O.T. cu construcii, circulaii, platforme = max. 15%.
16. Coeficient
maxim de ocupare
a terenului
C.U.T. maxim 0,2 mp. ADC/mp. Teren.
17. Derogari CUT - Nu este cazul
V1m Spaii verzi publice cu accente construite nalte
Nr. Articol
1. Utilizri admise - circulaii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru
ntreinerea spaiilor plantate i accesul la activitile permise;
- mobilier urban, amenajri pentru sport, joc i odihn;
- construcii pentru expoziii, activiti culturale (spaii pentru
spectacole i biblioteci n aer liber, pavilioane cu utilizare flexibil
sau cu diferite tematici), activiti sportive, alimentaie public,
comer si servicii;
- adposturi, grupuri sanitare, spaii pentru administrare i
ntreinere;
- parcaje
2. Utilizri admise
cu condiionri
- - pentru cldirile ce constituie accente verticale sunt admise i
funciuni de birouri, reprezentane, cu condiia ca suprafaa ocupat
la sol inclusiv alei i platforme s nu depeasc 15% din suprafaa
parcelei, iar la parter s existe spaii cu acces public cu vitrine
luminoase.
3. Utilizri
interzise
- se interzic orice intervenii care contravine legilor i normelor n
vigoare;
- se interzic orice schimbri ale funciunilor spaiilor verzi publice;
- se interzice conversia grupurilor sanitare n spaii comerciale
- se interzice localizarea tonetelor i tarabelor prin decuparea
spaiilor plantate adiacente trotuarelor;
- se interzice tierea arborilor fr autorizaia autoritii locale
abilitate.
4. Caracteristici
ale parcelelor
(suprafee,
forme,
dimensiuni)
- parcele cu suprafaa mai mic de 3000,00 mp construibile
conform zona V1a din P.U.G. municipiul Bucureti;
- parcele cu suprafaa mai mare de 3000,00 mp este obligatorie
ntocmire P.U.Z. cu ilustrare de arhitectur.
5. Amplasarea
cldirilor fa de
- conform P.U.Z. nsoit de ilustrare de arhitectur cu respectarea
alinierii date prin plana de reglementare vizat spre neschimbare.

78

memberof
2012AlterEgoConcept
aliniament
6. Amplasarea
cldirilor fa
de limitele
laterale i
posterioare ale
parcelelor
- conform P.U.Z. nsotit de ilustrare de arhitectur i conform
studiilor de specialitate avizate conform legii.
7. Amplasarea
cldirilor unele fa
de altele
- conform P.U.Z. nsotit de ilustrare de arhitectur i conform
studiilor de specialitate avizate conform legii.
8. Circulaii i
accese
- accesul la construciile din V1m va fi asigurat conform studiilor de
specialitate avizate conform legii care s demonstreze posibilitatea
infrastructurii propuse de a suporta ncrcarea de trafic i impactul
acestor ncrcri punctuale n contextul oraului.
9. Staionarea
autovehiculelor
- parcajele se vor asigura n intregime n subteran se pot construi
pe toat suprafaa parcelei cu condiia ca acest lucru s se fac la o
adncime care s permit acoperirea cu un strat vegetal propice
pentru creterea arborilor maturi.
10. nlimea
maxim admisibil
a cldirilor
- pentru parcelele cu suprafaa mai mic de 3000,00 mp regimul
maxim de nlime este de P+2 niveluri;
- pentru parcelele cu suprafaa mai mare sau egal cu 3000,00 mp
regimul maxim de nlime este de P+30 niveluri.
11. Aspectul
exterior al
cldirilor
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii se
recomand adecvarea arhitecturii cldirilor la caracterul diferitelor
categorii de spaii plantate.
12. Condiii de
echipare edilitar
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor
asigura: alimentarea cu ap, colectarea apelor uzate, telefonie fix
i iluminat public conform cerinelor funcionale ale fiecrei
categorii de spaiu plantat n care este admis accesul publicului;
- se recomand extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice
n bazine decorative pentru a fi utilizate pentru ntreinerea spaiilor
plantate;
- n cazul alimentrii cu ap n sistem propriu se va obine avizul
autoritii competente care administreaz resursele de ap.
13. Spaii plantate - plantaiile nalte se vor dispune conform normelor specifice pentru
fiecare categorie de spaii plantate;
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puin un arbore la 4
locuri de parcare i vor fi nconjurate de un gard viu de 1,20 metri
nlime;
- se recomand, din considerente ecologice i de economisire a
cheltuielilor de ntreinere de la buget, utilizarea speciilor locale
adaptate condiiilor climatice i favorabile faunei antropofile
specifice.
14. Imprejmuiri - conform normelor specifice existente;
- se recomand n intravilan mprejmuiri transparente de 2,00 metri
nlime din care un soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu;
- scuarurile i fiile plantate nu vor fi ngrdite dar vor fi separate de
trotuare fie prin parapet de 0,60 cm nlime, fie prin borduri n
lungul crora, pe o distan de minim 0,50 metri terenul va fi
cobort cu minim 0,10 metri sub nivelul prii superioare a bordurii
pentru a mpiedica poluarea cu praf provocat de scurgerea
pmntului pe trotuare.
15. Procent maxim
de ocupare a
- P.O.T. cu construcii, platforme, circulaii carosabile i pietonale =
max.15%.

79

memberof
2012AlterEgoConcept
terenului
16. Coeficient
maxim de ocupare
a terenului
- C.U.T. max = 0,2 mp ADC/mp teren (cf.P.U.G.) pentru parcele cu
suprafaa mai mic de 3000,00 mp;
- C.U.T. max = 4,0 pentru parcele cu suprafaa mai mare sau egal cu
3000,00 mp.
17. Derogri
C.U.T.
- - nu este cazul
V2 - V2a -Subzona spaiilor verzi publice cu acces limitat : grdini
botanice i zoologice
Nr. Articol
1. Utilizri admise - sunt admise numai construciile legate de programul specific
funciunii specializate.
2. Utilizri admise
cu condiionri
- orice intervenie necesit documentaii specifice aprobate de
organele competente n conformitate cu prevederile OUG 195/2005
i cu normele de protecie stabilite pe plan local.
3. Utilizri
interzise
- se interzic orice intervenii care contravin legilor i normelor n
vigoare;
- nu se admit nici un fel de intervenii care depreciaz caracterul
zonei protejate;
- este interzis n perimetrul de protecie amplasarea de obiective i
desfurarea de activiti cu efecte duntoare asupra vegetaiei i
amenajrilor;
- se interzice tierea arborilor fr autorizaia autoritii locale
abilitate.
4. Caracteristici
ale parcelelor
(suprafee,
forme,
dimensiuni)
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- limea zonei verzi de protecie fa de infrastructura de circulaii i
reele tehnice majore va respecta normele n vigoare.
5. Amplasarea
cldirilor fa de
aliniament
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii
6. Amplasarea
cldirilor fa
de limitele
laterale i
posterioare ale
parcelelor
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii
7. Amplasarea
cldirilor unele fa
de altele
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii
8. Circulaii i
accese
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- se va asigura accesul din circulaiile publice a aleilor ocazional
carosabile (pentru ntreinere, aprovizionare, drum de halaj) care
vor fi tratate ca alei principale;
- se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mainilor
de pompieri.
9. Staionarea
autovehiculelor
- parcajele se vor dimensiona i dispune n afara circulaiilor
publice conform normelor specifice i proiectelor de specialitate
legal aprobate.
10. nlimea
maxim admisibil
a cldirilor
- cu excepia instalaiilor, nlimea maxim a cldirilor nu va
depi P+2 niveluri.
11. Aspectul - conform studiilor de specialitate avizate conform legii se

80

memberof
2012AlterEgoConcept
exterior al
cldirilor
recomand adecvarea arhitecturii cldirilor la caracterul diferitelor
categorii de spaii plantate.
12. Condiii de
echipare edilitar
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- se recomand extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice
n bazine decorative pentru a fi utilizate pentru ntreinerea spaiilor
plantate.
13. Spaii plantate - plantaiile nalte se vor dispune conform normelor specifice pentru
fiecare categorie de spaii plantate;
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puin un arbore la
patru locuri de parcare i vor fi nconjurate de un gard viu de 1,20
metri nlime plantaiile nalte se vor dispune conform normelor
specifice pentru fiecare categorie de spatii plantate;
- se recomand, din considerente ecologice i de economisire a
cheltuielilor de ntreinere de la buget, utilizarea speciilor locale
adaptate condiiilor climatice i favorabile faunei antropofile
specifice
14. Imprejmuiri - conform normelor specifice existente;
- se recomand mprejmuiri transparente de 2,00 metri nlime din
care un soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu.
15. Procent maxim
de ocupare a
terenului
- P.O.T. cu construcii, circulaii, platforme = max. 15%.
16. Coeficient
maxim de ocupare
a terenului
- C.U.T. maxim 0,2 mp. ADC/mp. Teren.
17. Derogri
C.U.T.
Nu este cazul
V3 Spaii verzi pentru agrement
V3a Baze de agrement, parcuri de distracii, poli de agrement
Nr. Articol
1. Utilizri admise - sunt admise construciile i instalaiile specifice conform
proiectelor legal avizate.
2. Utilizri admise
cu condiionri
- orice intervenie necesit documentaii specifice aprobate de
organele competente n conformitate cu prevederile OUG 195/2005
i cu normele de protecie stabilite pe plan local.
3. Utilizri
interzise
- se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor in
vigoare;
- nu se admit nici un fel de intervenii care depreciaz caracterul
zonei protejate;
- este interzis n perimetrul de protecie amplasarea de obiective i
desfurarea de activiti cu efecte duntoare asupra vegetaiei i
amenajrilor;
- se interzice tierea arborilor fr autorizaia autoritii locale
abilitate.
4. Caracteristici
ale parcelelor
(suprafee,
forme,
dimensiuni)
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- limea zonei verzi de protecie fa de infrastructura de
circulaii i reele tehnice majore va respecta normele n
vigoare.
5. Amplasarea
cldirilor fa de
aliniament
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
6. Amplasarea
cldirilor fa
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

81

memberof
2012AlterEgoConcept
de limitele
laterale i
posterioare ale
parcelelor
7. Amplasarea
cldirilor unele fa
de altele
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
8. Circulaii i
accese
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- se va asigura accesul din circulaiile publice a aleilor ocazional
carosabile (pentru ntreinere, aprovizionare, drum de halaj)
care vor fi tratate ca alei principale;
- se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al
mainilor de pompieri.
9. Staionarea
autovehiculelor
- parcajele se vor dimensiona i dispune n afara circulaiilor publice
conform normelor specifice i proiectelor de specialitate legal
aprobate.
10. nlimea
maxim admisibil
a cldirilor
- cu excepia instalaiilor, nlimea maxim a cldirilor nu va depi
P+2 niveluri.
11. Aspectul
exterior al
cldirilor
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii se
recomand adecvarea arhitecturii cldirilor la caracterul diferitelor
categorii de spaii plantate.
12. Condiii de
echipare edilitar
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- se recomand extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice
n bazine decorative pentru a fi utilizate pentru ntreinerea spaiilor
plantate.
13. Spaii plantate - plantaiile nalte se vor dispune conform normelor specifice pentru
fiecare categorie de spaii plantate;
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puin un arbore la
patru locuri de parcare i vor fi nconjurate de un gard viu de 1,20
metri nlime plantaiile nalte se vor dispune conform normelor
specifice pentru fiecare categorie de spatii plantate;
- se recomand, din considerente ecologice i de economisire a
cheltuielilor de ntreinere de la buget, utilizarea speciilor locale
adaptate condiiilor climatice i favorabile faunei antropofile
specifice
14. Imprejmuiri - conform normelor specifice existente;
- se recomand n intravilan mprejmuiri transparente de 2,00 metri
nlime din care un soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu.
15. Procent maxim
de ocupare a
terenului
- P.O.T. cu construcii, circulaii, platforme = max. 30%.
16. Coeficient
maxim de ocupare
a terenului
- C.U.T. maxim 0,35 mp.ADC/mp. teren sau conform normelor
specifice in vigoare si PUZ avizat conform legii.
17. Derogri C.U.T. - Nu este cazul
V3b Complexe i baze sportive
Nr. Articol
1. Utilizri admise - sunt admise construciile i instalaiile specifice conform
proiectelor legal avizate
2. Utilizri admise
cu condiionri
- orice intervenie necesit documentaii specifice aprobate de
organele competente n conformitate cu prevederile OUG 195/2005
i cu normele de protecie stabilite pe plan local.
3. Utilizri - se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor in

82

memberof
2012AlterEgoConcept
interzise vigoare;
- nu se admit nici un fel de intervenii care depreciaz caracterul
zonei protejate;
- este interzis n perimetrul de protecie amplasarea de obiective i
desfurarea de activiti cu efecte duntoare asupra vegetaiei i
amenajrilor;
- se interzice tierea arborilor fr autorizaia autoritii locale
abilitate.
4. Caracteristici
ale parcelelor
(suprafee,
forme,
dimensiuni)
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- limea zonei verzi de protecie fa de infrastructura de circulaii i
reele tehnice majore va respecta normele n vigoare.
5. Amplasarea
cldirilor fa de
aliniament
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
6. Amplasarea
cldirilor fa
de limitele
laterale i
posterioare ale
parcelelor
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
7. Amplasarea
cldirilor unele fa
de altele
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
8. Circulaii i
accese
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- se va asigura accesul din circulaiile publice a aleilor ocazional
carosabile (pentru ntreinere, aprovizionare, drum de halaj) care
vor fi tratate ca alei principale;
- se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mainilor
de pompieri.
9. Staionarea
autovehiculelor
- parcajele se vor dimensiona i dispune n afara circulaiilor publice
conform normelor specifice i proiectelor de specialitate legal
aprobate.
10. nlimea
maxim admisibil
a cldirilor
- cu excepia instalaiilor, nlimea maxim a cldirilor nu va depi
P+2 niveluri.
11. Aspectul
exterior al
cldirilor
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii se
recomand adecvarea arhitecturii cldirilor la caracterul diferitelor
categorii de spaii plantate.
12. Condiii de
echipare edilitar
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- se recomand extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice
n bazine decorative pentru a fi utilizate pentru ntreinerea spaiilor
plantate
13. Spaii plantate - plantaiile nalte se vor dispune conform normelor specifice pentru
fiecare categorie de spaii plantate;
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puin un arbore la
patru locuri de parcare i vor fi nconjurate de un gard viu de 1,20
metri nlime plantaiile nalte se vor dispune conform normelor
specifice pentru fiecare categorie de spatii plantate;
- se recomand, din considerente ecologice i de economisire a
cheltuielilor de ntreinere de la buget, utilizarea speciilor locale
adaptate condiiilor climatice i favorabile faunei antropofile
specifice

83

memberof
2012AlterEgoConcept
14.mprejmuiri - conform normelor specifice existente;
- se recomand n intravilan mprejmuiri transparente de 2,00 metri
nlime din care un soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu.
15. Procent maxim
de ocupare a
terenului
- P.O.T. cu construcii, circulaii, platforme = max. 30%.
16. Coeficient
maxim de ocupare
a terenului
- CUT maxim 0,35 mp.ADC/mp. teren sau conform normelor
specifice n vigoare i documentaiilor de urbanism conform legii.
17. Derogri C.U.T. - Nu este cazul
V8 PDURI I FII PLANTATE DE PROTECIE SANITAR
Nr. Articol
1. Utilizri admise - conform legilor i normelor n vigoare.
2. Utilizri admise
cu condiionri
- orice intervenie necesit documentaii specifice aprobate de
organele competente n conformitate cu prevederile OUG 195/2005
i cu normele de protecie stabilite pe plan local.
3. Utilizri
interzise
- se interzice tierea arborilor fr autorizaia autoritii locale
abilitate.
4. Caracteristici
ale parcelelor
(suprafee,
forme,
dimensiuni)
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- limea zonei verzi de protecie fa de infrastructura de circulaii i
reele tehnice majore va respecta normele n vigoare.
5. Amplasarea
cldirilor fa de
aliniament
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii
6. Amplasarea
cldirilor fa
de limitele
laterale i
posterioare ale
parcelelor
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii
7. Amplasarea
cldirilor unele fa
de altele
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii
8. Circulaii i
accese
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- se va asigura accesul din circulaiile publice a aleilor ocazional
carosabile (pentru ntreinere, aprovizionare, drum de halaj) care
vor fi tratate ca alei principale;
- se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mainilor
de pompieri.
9. Staionarea
autovehiculelor
-
10. nlimea
maxim admisibil
a cldirilor
- parcajele se vor dimensiona i dispune n afara circulaiilor publice
conform normelor specifice i proiectelor de specialitate legal
aprobate.
11. Aspectul
exterior al
cldirilor
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii se
recomand adecvarea arhitecturii cldirilor la caracterul diferitelor
categorii de spaii plantate.
12. Condiii de
echipare edilitar
- conform studiilor de specialitate avizate conform legii
13. Spaii plantate - plantaiile nalte se vor dispune conform normelor specifice pentru
fiecare categorie de spaii plantate;
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puin un arbore la

84

memberof
2012AlterEgoConcept
patru locuri de parcare i vor fi nconjurate de un gard viu de 1,20
metri nlime plantaiile nalte se vor dispune conform normelor
specifice pentru fiecare categorie de spatii plantate;
- se recomand, din considerente ecologice i de economisire a
cheltuielilor de ntreinere de la buget, utilizarea speciilor locale
adaptate condiiilor climatice i favorabile faunei antropofile
specifice
14. Imprejmuiri - conform normelor specifice existente;
- se recomand n intravilan mprejmuiri transparente de 2,00 metri
nlime din care un soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu.
15. Procent maxim
de ocupare a
terenului
- Fara obiect
16. Coeficient
maxim de ocupare
a terenului
- Fara obiect
17. Derogri C.U.T. - Nu este cazul


G ZONA GOSPODRIE COMUNAL
Zona G reunete toate funciunile care aparin gospodriei comunale i asigur servirea populaiei
cu transport n comun, piee comerciale, echipare edilitar, cimitire i salubritate. Aflat n prezent n
restructurare, aceast zon va fi i n continuare compus din incinte specifice (G), dar va dispune i
de diferite sedii / birouri i spaii funcionale, inserate n interiorul altor zone (C, M, A), respectnd
regulamentul acestora.
Zona este alctuit din urmtoarele subzone:

G1 ZONA CONSTRUCII I AMENAJRI PENTRU GOSPODRIE COMUNAL

G2 ZONA CIMITIRELOR DIN AFARA ZONEI PROTEJATE

G1 ZONA CONSTRUCII I AMENAJRI PENTRU
GOSPODRIE COMUNAL
1. Utilizri admise - construcii, instalaii i amenajri pentru gospodria
comunal:
- birouri autonome;
- incinte tehnice cu cldiri i instalaii pentru sistemul de
alimentare cu ap, canalizare, alimentare cu energie electric
i termic, transportul public urban, piee comerciale,
salubritate, ntreinerea spaiilor plantate ( tratate n R.L.U. la
capitolul V Spaii verzi).
2. Utilizri admise cu
condiionri
- se vor asigura zonele de protecie prevzute prin norme
3. Utilizari interzise - pentru incintele situate n zone rezideniale se interzic orice
activiti care prezint risc tehnologic i produc poluare prin
natura activitii sau prin transporturile pe care le genereaz.
4. Caracteristici ale
parcelelor (suprafee,
forme, dimensiuni)
- pentru diferite servicii i birouri suprafaa minim a parcelei
este de 400,00 mp i un front la strad de minim 15,00 metri.
5. Amplasarea cladirilor
fata de aliniament
- la intersecia dintre strzi aliniamentul va fi racordat printr-o
linie perpendicular pe bisectoarea unghiului dintre strzi,
avnd o lungime de minim 12,00 metri pe strzi de categoria
I, a II-a i de 6,00 metri pe strzi de categoria a III-a;
- cldirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe

85

memberof
2012AlterEgoConcept
aliniament n cazul n care pe strada respectiv majoritatea
cldirilor mai noi se afl n aceast situaie, sau se vor retrage
la o distan de minim 6,00 metri n cazul n care majoritatea
fronturilor dominante noi sunt retrase de la strad;
- n cazul incintelor tehnice situate n zone de activiti
industriale, de servicii i depozitare, se impun retrageri ale
cldirilor de la aliniament la o distan de minim 10,00 metri
pe strzile de categoria I-a i a II-a i de minim 8,00 metri pe
strzile de categoria a III-a.
6. Amplasarea cldirilor
fa de limitele
laterale i posterioare
ale parcelelor
- vor fi respectate prevederile Normelor de igiena privind
mediul de via al populaiei asigurndu-se ntre morminte i
gard o distan de minim 3,00 metri.
7. Amplasarea cldirilor
unele fa de altele
- distana minim ntre cldiri va fi egal cu jumtate din
nlimea la corni a cldirii celei mai nalte, dar nu mai
puin de 6,00 metri;
- distana de mai sus dintre cldiri se poate reduce la jumtate
dac pe faadele opuse nu sunt accese n cldirile respective i
nu sunt ferestre care lumineaz ncperi n care se desfoar
activiti permanente;n toate cazurile se vor respecta normele
tehnice specifice.
8. Circulaii i accese

9. Staionarea
autovehiculelor
parcajele se vor asigura n afara circulaiei publice i vor fi
plantate cu un arbore la 4 locuri de parcare;
- n spaiul de retragere de la aliniament din incinte se poate
rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariailor i
vizitatorilor.
10. nlimea maxim
admisibil a cldirilor

- nlimea cldirilor nu va depi nlimea maxim admis n
unitile de referin adiacente, cu excepia instalaiilor i a
courilor; pentru cldirile de tip hal se recomand o nlime
maxim de 12,00 metri.
11. Aspectul exterior al
cldirilor
- volumele construite vor fi simple i se vor armoniza cu
caracterul zonei i cu vecintile imediate;
- faadele posterioare i laterale vor fi tratate arhitectural la
acelai nivel cu faada principal;tratarea acoperirii cldirilor
va ine seama de faptul c acestea se percep din cldirile
nconjurtoare mai nalte.
12. Condiii de echipare
edilitar
- toate cldirile vor fi racordate la reelele publice de ap i
canalizare i se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a
apelor meteorice care provin din ntreinerea i funcionarea
instalaiilor, din parcaje, circulaii i platforme exterioare;
- n cazul alimentrii cu ap n sistem propriu se va obine
avizul autoritii competente care administreaz resursele de
ap;pieele comerciale vor fi dotate cu servicii sanitare
conform normelor.
13. Spaii plantate - orice parte a terenului incintei, vizibil dintr-o circulaie
public, inclusiv de pe calea ferat, va fi amenajat astfel
nct s nu altereze aspectul general al localitii;
- suprafeele libere din spaiul de retragere fa de aliniament
vor fi plantate cu arbori n proporie de minim 40% formnd
de preferin o perdea vegetal pe tot frontul incintei;
- parcajele din dreptul faadei vor fi nconjurate de un gard viu
de 1,20 metri i vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri
de parcare;suprafeele libere neocupate cu circulaii, parcaje i

86

memberof
2012AlterEgoConcept
platforme funcionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare
200,00 mp.
14. mprejmuiri - mprejmuirile spre strad vor fi transparente cu nlimi de
minim 2,00 metri, din care un soclu de 0,60 metri, i vor fi
dublate cu gard viu; n cazul necesitii unei protecii
suplimentare se recomand dublarea spre interior la 2,50 metri
distan cu un al doilea gard transparent de 2,50 metri
nlime, ntre cele dou garduri fiind plantai arbori i arbuti;
- n scopul de a nu incomoda circulaia pe drumurile publice cu
trafic intens i cu transport n comun, porile de intrare vor fi
retrase fa de aliniament pentru a permite staionarea
vehiculelor tehnice nainte de admiterea lor n incint.
15. Procent maxim de
ocupare a terenului
P.O.T. maxim = 50%.
16. Coeficient maxim de
ocupare a terenului
- CUT maxim = 1,8 mp ADC / mp teren.

17. Derogri C.U.T. - Nu este cazul


G2 SUBZONA CIMITIRELOR N AFARA ZONEI
PROTEJATE
1. Utilizri admise - cimitire;
- capel mortuar;
- mausoleu osuar;
- circulaii carosabile;
- parcaje;
- circulaii pietonale;
- plantaii;
- pavilion pentru administraie, depozitare i anexe sanitare.
2. Utilizri admise cu
condiionri
- se va asigura, conform normelor, o zon de protecie de 50,00
metri;
- se va asigura pentru noile cimitire o densitate a locurilor de
veci conform normelor n vigoare, circulaii carosabile i
pietonale civilizate i o pondere mai ridicat a vegetaiei
potrivit rolului de reculegere i respectului cuvenit.

3. Utilizari interzise

- se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea
aleilor i distrugerea vegetaiei din lungul acestora sau din aria
perimetral.
4. Caracteristici ale
parcelelor (suprafee,
forme, dimensiuni)
- Nu este cazul
5. Amplasarea cladirilor
fata de aliniament
- la intersecia dintre strzi aliniamentul va fi racordat printr-o
linie perpendicular pe bisectoarea unghiului dintre strzi,
avnd o lungime de minim 12,00 metri pe strzi de categoria
I, a II-a i de 6,00 metri pe strzi de categoria a III-a;
- cldirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe
aliniament n cazul n care pe strada respectiv majoritatea
cldirilor mai noi se afl n aceast situaie, sau se vor retrage
la o distan de minim 6,00 metri n cazul n care majoritatea
fronturilor dominante noi sunt retrase de la strad;
- n cazul incintelor tehnice situate n zone de activiti
industriale, de servicii i depozitare, se impun retrageri ale
cldirilor de la aliniament la o distan de minim 10,00 metri

87

memberof
2012AlterEgoConcept
pe strzile de categoria I-a i a II-a i de minim 8,00 metri pe
strzile de categoria a III-a.
6. Amplasarea cldirilor
fa de limitele
laterale i posterioare
ale parcelelor
- vor fi respectate prevederile Normelor de igiena privind
mediul de via al populaiei asigurndu-se ntre morminte i
gard o distan de minim 3,00 metri.
7. Amplasarea cldirilor
unele fa de altele
- Nu este cazul
8. Circulaii i accese - se vor asigura circulaiile carosabile i pietonale n pondere de
circa 15% din suprafaa total a cimitirului.

9. Staionarea
autovehiculelor
- parcajele se vor asigura n afara circulaiei publice i vor fi
plantate cu un arbore la 4 locuri de parcare;
- n spaiul de retragere de la aliniament din incinte se poate
rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariailor i
vizitatorilor.
10. nlimea maxim
admisibil a cldirilor
- Nu este cazul
11. Aspectul exterior al
cldirilor
- se va ine seama de caracterul funciunii.
12. Condiii de echipare
edilitar
- se vor asigura puncte de apa din retea publica;
- se va asigura un punct sanitar;
- se va asigura un spatiu de depozitare a florilor si altor deseuri;
- se va asigura colectarea si evacuarea rapida la reteaua publica
de canalizare a apelor meteorice.
13. Spaii plantate - se vor asigura plantaii nalte pe aleile principale i la limita
exterioar a incintei n proporie de minim 5% din suprafaa
total a cimitirului.
14. mprejmuiri - mprejmuiri spre strad vor fi semi-opace sau opace, vor fi
tratate arhitectural n mod discret potrivit funciunii, avnd
nlimi de maxim 2,00 metri;
- se va acorda atenie modului de tratare arhitectural a
accesului.
15. Procent maxim de
ocupare a terenului
- P.O.T. maxim 1% - suprafaa total pentru un loc de veci va
fi de 7,50 - 10 mp, din care 15 % circulaii carosabile i
pietonale, 5 % plantaii i 1% construcii.
16. Coeficient maxim de
ocupare a terenului
- C.U.T. maxim = 0,01 mp. ADC/mp teren.
17. Derogri C.U.T. - Nu este cazul

T ZONA TRANSPORTURILOR
ntruct aspectul general al municipiului este puternic influenat de imaginile oferite ctre
principalele ci de acces rutier i feroviar, ca i de legtura dintre aeroport i centrul localitii, se va
acorda o atenie sporit considerentelor estetice n acordarea autorizaiilor de construire pentru
subzonele de transporturi.
Aspectul oferit de spaiul aferent cii ferate, constituind o carte de vizit pentru Municipiu, va fi
necesar s fac obiectul unui studiu de ansamblu i a unor programe de ameliorare, n condiiile
prezentului regulament, pentru ntreg traseul cilor de acces n ora, cuprins ntre gri i linia de
centur, precum i pe tot traseul acesteia.
Totodat, avnd n vedere poluarea fonic a locuinelor, cauzat de distana redus a acestora
fa de linia ferat, va fi necesar ca, n sectoarele n care aceast distan este sub 15 metri, s fie
realizate ziduri antifonice sau construcii cu acelai rol, pe baza unor studii de specialitate.
Zona transporturilor se compune din urmtoarele subzone:88

memberof
2012AlterEgoConcept
T1 ZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE

T2 ZONA TRANSPORTURILOR FEROVIARE
T2 ZONA TRANSPORTURILOR FEROVIARE
1.Utilizri admise - staii de cltori, de mrfuri i de triaj cu instalaii, construcii,
depozite i amenajri necesare funcionrii serviciilor feroviare;
- servicii publice i de interes general compatibile cu funcionarea
serviciilor feroviare;
- amenajri, lucrri de terasamente i infrastructur, spaii necesare
funcional i pentru asigurarea securitii transportului feroviar;
- lucrri de protecie mpotriva polurii (ziduri antifonice etc.);
- spaii verzi amenajate pe suprafeele libere rezultate din modul de
organizare a incintelor, necesare mbuntirii calitii mediului i
aspectului peisagistic;
- lucrri de terasamente i plantaii necesare ameliorrii aspectului
peisagistic;
- parcaje pentru salariai i pentru cltori;
- Prezenta documentaie preia informaiile, legate de situaia juridic
a terenurilor afectate de liniile de cale ferat i nu modific statutul
acesteia. n scopul desfurrii n bune condiii a circulaiei
feroviare i al prevenirii evenimentelor de cale ferat, se instituie
zona de protecie a infrastructurii cilor ferate romne. Prin zona
de protecie a infrastructurii cilor ferate romne se nelege
terenurile limitrofe, situate de o parte i de alta a axei cii ferate,
indiferent de proprietar, n limita a maximum 100,00 de metri de la
zona cii ferate, marcat corespunztor, precum i terenurile
destinate sau servind, sub orice form, la asigurarea funcionrii
infrastructurii cilor ferate romne. Limitele concrete ale zonelor
de protecie ale infrastructurii cilor ferate romne se stabilesc pe
baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor privind
construcia i protecia cii ferate, prin standarde de stat i sunt
aprobate prin hotrre a Guvernului. n zona de protecie a
infrastructurii cilor ferate romne se pot executa lucrri numai pe
baza avizului S.N.C.F.R. i cu aprobarea Ministerului
Transporturilor
1
.

2. Utilizri admise cu
condiionri
- conform studiilor de specialitate.
3.Utilizari interzise - se interzic orice utilizri care afecteaz buna funcionare i
diminueaz posibilitile ulterioare de modernizare sau extindere.
4.Caracteristici ale
parcelelor (suprafee,
forme, dimensiuni)
- pentru construciile de birouri parcela minim construibil este de
400,00 mp cu front la strad de minim 15,00 metri;
- pentru noi incinte i pentru extinderi ale incintelor tehnice se vor
elabora Planuri Urbanistice Zonale sau de Detaliu conform normelor
specifice;
- conform studiilor de specialitate.
5. Amplasarea cladirilor
fata de aliniament
- autorizarea cldirilor noi este posibil numai n baza PUD/ PUZ
aprobate;
- cldirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe
aliniament n cazul n care pe strada respectiv majoritatea cldirilor
mai noi se afla n aceast situaie sau se vor retrage la o distan de

1
Legea nr.129 din 16 octombrie 1996 privind transportul pe cile ferate romne, capitolul IV, art. 20, pct. 2.

89

memberof
2012AlterEgoConcept
minim 6,00 metri, n cazul n care fronturile dominante noi sunt
retrase de la strad;
- n cazul incintelor tehnice se recomand retrageri ale cldirilor de la
aliniament la o distan de minim 10,00 metri pe strzile de
categoria I i II i de minim 8,00 metri pe strzile de categoria a III-
a.
6.Amplasarea cldirilor
fa de limitele laterale i
posterioare ale parcelelor
- distana fa de limitele parcelei va fi de minim jumtate din
nlimea cldirii dar nu mai puin de 6,00 metri; conform studiilor
de specialitate.

7. Amplasarea cldirilor
unele fa de altele
- n toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice;
- pentru cldiri de birouri sau pentru incinte pentru care nu sunt
norme specifice, distana minim dintre cldiri va fi egal cu
jumtate din nlimea la corni a cldirii celei mai nalte dar nu
mai puin de 6,00 metri;
- distana de mai sus dintre cldiri se poate reduce la jumtate dac nu
sunt accese n cldire i nu sunt ferestre care lumineaz ncperi n
care se desfoar activiti permanente; conform studiilor de
specialitate i PUD/ PUZ aprobate

8.Circulaii i accese - - se va asigura accesul n incinte numai direct dintr-o circulaie
public.

9.Staionarea
autovehiculelor
- staionarea autovehiculelor se va asigura n afara circulaiilor
publice;
- n cazul strzilor cu transport n comun i a arterelor de penetrare n
Municipiu, staionarea autovehiculelor pentru admiterea n incint
se va asigura n afara spaiului circulaiei publice;
- n spaiul de retragere de la aliniament se poate rezerva maxim 40%
din teren pentru parcaje ale salariailor i clienilor.

10.nlimea maxim
admisibil a cldirilor

- nlimea cldirilor n planul faadei nu va depi distana dintre
aliniamente i nici nlimea maxim admis n unitile de referin
adiacente, cu excepia instalaiilor tehnice;
- conform studiilor de specialitate.
11.Aspectul exterior al
cldirilor
- volumele construite vor fi simple i se vor armoniza cu caracterul
zonei i cu vecintile imediate;
- faadele posterioare i laterale vor fi tratate arhitectural la acelai
nivel cu faada principal;
- tratarea acoperirii cldirilor va ine seama de faptul ca acestea pot fi
percepute din cldirile nconjurtoare mai nalte;
- n cazul autogrilor noi din proximitatea locuinelor, zonelor
comerciale i a polilor urbani, se recomand soluionri care s
permit acoperirea i nchiderea spaiilor de parcare i mbarcare n
autobuze pentru reducerea disconfortului utilizatorilor cldirilor
nvecinate.
12. Condiii de echipare
edilitar
- toate cldirile vor fi racordate la reelele publice de ap i canalizare
i se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice
care provin din parcaje, circulaii i platforme exterioare;
- n cazul alimentrii cu ap n sistem propriu se va obine avizul
autoritii competente care administreaz resursele de ap.

13.Spaii plantate - n limitele standardelor tehnice de siguran a circulaiei, utilizarea
spaiilor libere i amenajarea peisagistic a plantaiilor din aceste
subzone, att n intravilan ct i n extravilan (pn la linia de

90

memberof
2012AlterEgoConcept
centur), se subordoneaz exigenelor de calitate a imaginii
Capitalei, fiind porile reprezentative de intrare;
- orice parte a terenului incintelor sau culoarelor vizibile din
circulaiile publice, inclusiv de pe calea ferat i din aeronave la
decolare i aterizare, vor fi astfel amenajate nct s nu altereze
aspectul general al localitii;
- se interzic depozitri de materiale, piese sau utilaje degradate,
resturi de amenajri de antier abandonate, platforme cu suprafee
deteriorate, meninerea construciilor abandonate nerecuperabile,
terenuri degradate i lipsite de vegetaie, gropi de acumulare a
apelor meteorice, depozite de deeuri etc.;
- suprafeele libere din spaiul de retragere fa de aliniament vor fi
plantate cu arbori n proporie de minim 40% formnd de preferin
o perdea vegetal pe tot frontul incintei;
- suprafeele libere neocupate cu circulaii, parcaje i platforme
funcionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200,00 mp i
tratate peisagistic;
- conform studiilor de specialitate i PUD/ PUZ aprobate

14.mprejmuiri - mprejmuirile spre strad vor fi transparente cu nlimi de maxim
2,00 metri, din care un soclu opac de 0,60 metri i vor fi dublate cu
gard viu;
- n cazul necesitii unei protecii suplimentare, se recomand
dublarea spre interior, la 2,50 metri distan, cu un al doilea gard
transparent, sau de opacitatea necesar, de 2,20 m nlime, ntre
cele dou garduri fiind plantai dens arbori i arbuti;
- porile de intrare n incinte vor fi tratate simplu, similar cu
mprejmuirea;
- terenul aferent cilor ferate va fi ngrdit pe ambele laturi ale
culoarelor n limitele intravilanului pe baza unor modele standard;
- oriunde distana dintre calea ferat i locuine este mai mic de
15,00 metri se vor realiza n loc de garduri, ziduri de protecie
antifonic de minim 4,00 metri nlime.

15. Procent maxim de
ocupare a terenului
- conform PUZ aprobat, se recomand POT max. = 70%.
16. Coeficient maxim de
ocupare a terenului
- conform PUZ aprobat, se recomand CUTmax. = 3,0.
17.Derogri C.U.T. - nu este cazul

T1 ZONA TRANSPORTURILOR RUTIEREE
1.Utilizri admise - activiti legate de transporturi la distan pe ci rutiere pentru
cltori i mrfuri:
- autogri i alte construcii i amenajri pentru gararea i ntreinerea
mijloacelor de transport rutiere cu tonaj i gabarit admis pe strzile
din Municipiu, pentru transportul de cltori i mrfuri, precum i
serviciile anexe aferente;
- construcii i amenajri pentru gararea i ntreinerea mijloacelor de
transport greu rutier i pentru transferul mrfurilor transportate n
mijloace de transport cu tonaj i gabarit care nu sunt admise n
localitate, instalaii tehnice de transfer, precum i serviciile anexe
aferente, parcaje, garaje;
- construcii i amenajri pentru depozitarea, reambalarea i
expedierea produselor transportate, spaii i construcii de expunere

91

memberof
2012AlterEgoConcept
i comercializare a produselor pentru comerul en-gros i pentru
comerul en-detail numai cu mrfuri care nu pot fi transportate la
domiciliu cu automobilul personal (elemente de construcie i
finisaj, mobilier, ambarcaiuni i diverse alte produse pentru
ntreinerea grdinilor, camping etc.);
- servicii pentru transportatorii n tranzit: birouri, telecomunicaii,
moteluri, restaurante, destindere;
- vam;
- uniti de producie i asamblare.
2. Utilizri admise cu
condiionri
- conform studiilor de specialitate.
3.Utilizari interzise - se interzic orice utilizri care afecteaz buna funcionare i
diminueaz posibilitile ulterioare de modernizare sau extindere.

4.Caracteristici ale
parcelelor (suprafee,
forme, dimensiuni)
- pentru construciile de birouri parcela minim construibil este de
400,00 mp cu front la strad de minim 15,00 metri;
- pentru noi incinte i pentru extinderi ale incintelor tehnice se vor
elabora Planuri Urbanistice Zonale sau de Detaliu conform normelor
specifice;
- conform studiilor de specialitate.
5. Amplasarea cladirilor
fata de aliniament
- autorizarea cldirilor noi este posibil numai n baza PUD/ PUZ
aprobate;
- cldirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe
aliniament n cazul n care pe strada respectiv majoritatea cldirilor
mai noi se afla n aceast situaie sau se vor retrage la o distan de
minim 6,00 metri, n cazul n care fronturile dominante noi sunt
retrase de la strad;
- n cazul incintelor tehnice se recomand retrageri ale cldirilor de la
aliniament la o distan de minim 10,00 metri pe strzile de
categoria I i II i de minim 8,00 metri pe strzile de categoria a III-
a.
6.Amplasarea cldirilor
fa de limitele laterale i
posterioare ale parcelelor
- distana fa de limitele parcelei va fi de minim jumtate din
nlimea cldirii dar nu mai puin de 6,00 metri;
conform studiilor de specialitate.
7. Amplasarea cldirilor
unele fa de altele
- n toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice;
- pentru cldiri de birouri sau pentru incinte pentru care nu sunt
norme specifice, distana minim dintre cldiri va fi egal cu
jumtate din nlimea la corni a cldirii celei mai nalte dar nu
mai puin de 6,00 metri;
- distana de mai sus dintre cldiri se poate reduce la jumtate dac nu
sunt accese n cldire i nu sunt ferestre care lumineaz ncperi n
care se desfoar activiti permanente;
- conform studiilor de specialitate i PUD/ PUZ aprobate.
8.Circulaii i accese - se va asigura accesul n incinte numai direct dintr-o circulaie
public.

9.Staionarea
autovehiculelor
- staionarea autovehiculelor se va asigura n afara circulaiilor
publice;
- n cazul strzilor cu transport n comun i a arterelor de penetrare n
Municipiu, staionarea autovehiculelor pentru admiterea n incint
se va asigura n afara spaiului circulaiei publice;
o n spaiul de retragere de la aliniament se poate rezerva
maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariailor i
clienilor.
10.nlimea maxim - nlimea cldirilor n planul faadei nu va depi distana dintre

92

memberof
2012AlterEgoConcept
admisibil a cldirilor

aliniamente i nici nlimea maxim admis n unitile de referin
adiacente, cu excepia instalaiilor tehnice;
- conform studiilor de specialitate.
11.Aspectul exterior al
cldirilor
- volumele construite vor fi simple i se vor armoniza cu caracterul
zonei i cu vecintile imediate;
- faadele posterioare i laterale vor fi tratate arhitectural la acelai
nivel cu faada principal;
- tratarea acoperirii cldirilor va ine seama de faptul ca acestea pot fi
percepute din cldirile nconjurtoare mai nalte;
- n cazul autogrilor noi din proximitatea locuinelor, zonelor
comerciale i a polilor urbani, se recomand soluionri care s
permit acoperirea i nchiderea spaiilor de parcare i mbarcare n
autobuze pentru reducerea disconfortului utilizatorilor cldirilor
nvecinate.
12. Condiii de echipare
edilitar
- toate cldirile vor fi racordate la reelele publice de ap i canalizare
i se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice
care provin din parcaje, circulaii i platforme exterioare;
- n cazul alimentrii cu ap n sistem propriu se va obine avizul
autoritii competente care administreaz resursele de ap.
13.Spaii plantate - n limitele standardelor tehnice de siguran a circulaiei, utilizarea
spaiilor libere i amenajarea peisagistic a plantaiilor din aceste
subzone, att n intravilan ct i n extravilan (pn la linia de
centur), se subordoneaz exigenelor de calitate a imaginii
Capitalei, fiind porile reprezentative de intrare;
- orice parte a terenului incintelor sau culoarelor vizibile din
circulaiile publice, inclusiv de pe calea ferat i din aeronave la
decolare i aterizare, vor fi astfel amenajate nct s nu altereze
aspectul general al localitii;
- se interzic depozitri de materiale, piese sau utilaje degradate,
resturi de amenajri de antier abandonate, platforme cu suprafee
deteriorate, meninerea construciilor abandonate nerecuperabile,
terenuri degradate i lipsite de vegetaie, gropi de acumulare a
apelor meteorice, depozite de deeuri etc.;
- suprafeele libere din spaiul de retragere fa de aliniament vor fi
plantate cu arbori n proporie de minim 40% formnd de preferin
o perdea vegetal pe tot frontul incintei;
- suprafeele libere neocupate cu circulaii, parcaje i platforme
funcionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200,00 mp i
tratate peisagistic;
- conform studiilor de specialitate i PUD/ PUZ aprobate
14.mprejmuiri - mprejmuirile spre strad vor fi transparente cu nlimi de maxim
2,00 metri, din care un soclu opac de 0,60 metri i vor fi dublate cu
gard viu;
- n cazul necesitii unei protecii suplimentare, se recomand
dublarea spre interior, la 2,50 metri distan, cu un al doilea gard
transparent, sau de opacitatea necesar, de 2,20 m nlime, ntre
cele dou garduri fiind plantai dens arbori i arbuti;
- porile de intrare n incinte vor fi tratate simplu, similar cu
mprejmuirea;
- terenul aferent cilor ferate va fi ngrdit pe ambele laturi ale
culoarelor n limitele intravilanului pe baza unor modele standard;
- oriunde distana dintre calea ferat i locuine este mai mic de
15,00 metri se vor realiza n loc de garduri, ziduri de protecie
antifonic de minim 4,00 metri nlime

93

memberof
2012AlterEgoConcept
15. Procent maxim de
ocupare a terenului
- conform PUZ aprobat, se recomand POT max. = 70%.
16. Coeficient maxim de
ocupare a terenului
- conform PUZ aprobat, se recomand CUTmax. = 3,0.
17.Derogri C.U.T. - nu este cazulntocmit
Sef proiect
Urb. Marius Gbureanu
Data
August 2012