Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE

AGENTIA NATIONALA PENTRU PRESTATII SOCIALE

AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE


CONSTANTA
CONSTANTA, str. Decebal, nr. 13C, tel. 0241 486696; fax. 0241486697 E-mail: ajps_ct@yahoo.com

www.ajps-ct.ro

ALOCATII DE STAT
DOSARELE CU TOATE ACTELE NECESARE SE DEPUN LA
PRIMARIA DE DOMICILIU
PENTRU MUNICIPIUL CONSTANTA SE DEPUN LA BIROURILE
PRIMARIEI CONSTANTA DIN MOLLUL CITY PARK
DOSARUL TREBUIE SA CUPRINDA URMATOARELE ACTE
-cerere de solicitare a dreptului de alocatie de stat (se gaseste la primarii)
-certificatul de nastere al copilului (copiilor)-copie si original
-cartile de identitate ale ambilor parinti- copie si original
-certificat de casatorie copie si original (daca este cazul)
-livret de familie copie si original (daca este cazul)
-extras de cont- contul sa fi pe numele parintelui care solicita aceasta prestatie
sociala
-dispozitie de plasament, curator, tutore (daca este cazul)
-hotarare judecatoreasca de incredintare a minorului (daca este cazul)

PENTRU COPIII NASCUTI IN TARI ALE U.E.


Pe langa actele enumerate mai sus dosarul trebuie sa cuprinda ANEXA 1 (se
gaseste la primarie) si acte din care sa reiasa adresa de domiciliu in tara respectiva.

PENTRU ELEVIII DE PESTE 18 ANI


Elevii de peste 18 ani depun o cerere de solicitare a acestei prestatii sociale,
insotita de copie dupa cartea de identitate, de adeverinta din care sa reiasa ca sunt
elevi, la sediul secretariatului scolii. Aceste cereri ajung la sediul Inspectoratului
Scolar Judetean care le centralizeaza pentru tot judetul si le transmite lunar
institutiei noastre.
Pe perioada vancantei de vara plata alocatiei de stat pentu elevii de peste 18
ani se inceteaza, urmand a se relua si plati diferenta, dupa data de 1 septembrie cu
conditia ca acestia sa urmeze in continuare cursurile scolare, dovada continuarii
scolii fiind adeverinta eliberata de institutia de invatamant.