Sunteți pe pagina 1din 1

SC EURO GEPETO SA

J13/2415/2005
C.I.F :RO17813300
Sediul : Sos.Tulcei nr.148, Lumina, Jud.Constanta.

CATRE,
S.C GEPETO IMPEX S.A
ATENTIA DEP.FINANCIAR-CONTABIL

INSTRUCTIONARE DE PLATA

Subsemnatul Marin Costica, administratorul S.C EURO GEPETO S.A inregistrata la


O.N.R.C cu numarul J13/2415/2005 , C.U.I :RO17813300 in calitate de distribuitor in baza
contractului .nr.3017/01.10.2009 incheiat intre :

SC GEPETO IMPEX S.A si S.C. EURO GEPETO S.A rog ca soldul de 3.278,48 lei
reprezentand factura 3271827 sa fie directionat in contul :

RO74 PIRB 1404 7404 8609 0000 deschis la PIRAEUS BANK.

TITULAR
S.C J.T.GRUP OIL SRL, CIF :RO14162177

In temeiul Codului civil :


« Art.1.472.Plata poate sa fie facuta de orice persoana, chiar daca este tert in raport cu acea
obligatie ;
Art.1.474.(3) Plata facuta de un tert stinge obligatia daca este facuta pe seama debitorului ».

ADMINISTRATOR
MARIN COSTICA