Sunteți pe pagina 1din 6

SC ROMARG Srl Cif RO 6529540 J14/900/1994

Adresa Sf-Gheorge Str.!s"as #i$adar %r.62&'l.(2&s).*a+.1


POLITICI CONTABILE I NOTE EXPLICATIVE
LA SITUAIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
Date generale
Persoan juridic romn, constituit pe baza de Act constitutiv: SC ROMARG SRL, forma
de proprietate societate cu rspundere limitat, este nregistrat n Registrul Comerului la numrul de
ordine J!"#$$"##! , avnd cod de identificare fiscala R% &'(#'!$) *ocietatea este constituit n
temeiul +egii nr) ,"##$, avnd ca domeniu principal al obiectului de activitate, codificat conform
prevederilor %rdinului nr)&$"($$( al pre-edintelui .)/)*)0!#!1 cod CA2/ &($# Alte activitati de
servicii privind te3nologia informatiei )*ediul societii Romarg *R+ se afl n mun *f) 43eorg3e
,*tr)Pus5as 6ivadar nr)&(, bl),( ,sc)7,ap) , jud) Covasna si este reprezentat prin administrator 6ofan
Radu .onut )
*ituaia financiar anual simplificat este proprie) Corectarea erorilor aferente perioadelor
anterioare pot fi efectuate pe seama rezultatului perioadei curente) Atunci cnd este afectat
credibiliatea situaiilor financiare prezente, corectarea erorii se efectueaz pe seama rezultatului
reportat)
Prini!ii" !#litii $i %et#&e #nta'ile
6innd cont de obiectul contabilitii care const indeosebi in reflectarea strii patrimoniului economic
al agentului economic la un moment dat, urmrirea -i nregistrarea cronologic -i sitmematic att a
flu8urilor interpatrimoniale ct -i celor intrapatrimoniale -i determinarea rezultatelor economico1
financiare ntre perioada de timp dat , precum -i de rolul prioritar al situaiilor financiar anuale
simplificate n procesul de standartizare -i armonizare, se impune respectarea cu strictee a principiilor
contabile e8pres enumerate -i definite de legislaia contabil -i anume0 continuitatea activitii,
permanena metodelor, prudena, independena e8ercitiului , evaluarea separat a elementelor activ de
pasiv , intagibilitatea bilanului de desc3idere, necompensarea, prevalena economicului asupra
juridicului -i importana relatic sau pragul de semnificaie) 6otodat trebuie s acordm importan
cuvenit -i celor patru caracteristici calitative pe care trebuie s le aiba informaiile contabile publicate
n situaiile financiare pentru a fi folositoare -i anume 0inteligibilitatea, relevana , credibilitatea si
comprabilitatea, astef inct s reprezinte fidel rezultatele -i poziia financiar a unitii economice, s
fie neutre prudente -i complete sub toate aspectele,semnificative)
Avnd n vedere aspectele prezentate, politica contabila a *C R%9AR4 *R+ are in vedere
urmatoarele0
1,ir-a .i-a )o%ti%!at /% -od %or-al f!%)0io%area & res+e)t1%d astfel +ri%)i+i!l )o%ti%!it20ii a)ti$3
-Co%for- +ri%)i+i!l +er-a%e%0ei -etodelor s-a! +2strat %es)hi-'ate reg!lile .i %or-ele +ri$i%d
e$al!area & /%registrarea /% )o%ta'ilitate +re)!- .i +re4e%tarea ele-e%telor +atri-o%iale& asig!r1%d
)o-+ara'ilitatea /% ti-+ a i%for-a0iilor )o%ta'ile3
- 5aloarea ele-%etelor +atri-o%iale s-a deter-i%at +e 'a4a +ri%)i+i!l!i +r!de%0ei3
- S-a! l!at /% )o%siderare toate $e%it!rile .i )helt!ielile )ores+!%42toare e6er)i0i!l!i fi%a%)iar +e%tr!
)are se fa)e ra+ortarea& res+e)t1%d astfel +ri%)i+i!l i%de+e%de%0ei e6er)i0i!l!i3
- *ila%0!l de des)hidere al e6er)i0i!l!i fi%a%)iar al a%!l!i 201()ores+!%de )! 'ila%0!l de /%)hidere al
e6er)i0i!l!i fi%a%)iar al a%!l!i 2012& res+e)t1%d!-se astfel +ri%)i+i!l i%ta%gi'ilit20ii3
*1a urmrit -i nregistrat n mod sistematic -i cronologic toate flu8urile intrapatrimoniale
concretizate n venituri -i c3eltuieli) *ituaiile financiare furnizeaz informaii care sunt relevante -i
credibile0 reprezint fidel rezultatele -i poziia financiar a societii, sunt neutre, sunt prudente -i
complete sub toate aspectele semnificative) :n acela-i timp aceste situaii financiare prezint o imagine
fidel a poziiei financiare, performanei, flu8urilor de trezorerie -i a modificrii capitalului propriu)
;Cota impozitului pe profit in anul ($( este de & <)
; Platitor de 6=A (!< ;4radul de ndatorare al societii este sub ,)
/ote e8plicative
() Ati*e i%#'ili+ate

:n cursul anului ($, s1au efectuat investiii totale in valoare de >!')!>( din care0
;imobilizari necorporale ,programe,licente in valoare de &!)$,&lei
;investitii mijloace de transport si ec3ipamente,servere,calculatoare in valoare de ??!),># lei
;investitii nepuse in finctiune in valoare de ?)$'?
Active imobilizate totale la valoare contabila neta sunt de )&(?)>( lei)
Pricipalele durate de via utilizate la diferite categorii de imobilizri corporale sunt 0
Categoria de imobilizare corporale Ani
a) 2c3ipamente te3nologice ,1(
b) 9ijloace de transport !1&
c) 9obilier , birotica '1$
.mobilizarile corporale @utilajele -i ec3ipamenteleA sunt evideniate la costuri de ac3iziie )
Elemente de
active
Valoare brut Depreciere, amotizare, provizioane
sold la
01.12
creteri reduceri
sold
31.12.13
sold
01.12
amortiz reduceri
sold la
31.12.13
imob
necorporale
248284 403 312320 1!8"42 31""0 2300!2
avansuri 0
#onstruc$ii 3%248 3%248 30"%8 243% 3301"
&nstalatii i
masini
2438313 %4%%00 318013 182808 22!%!% 20"%883
'llte mi( )i*e 10!24 28! 13"!"3 "4"%" 14844 !41!
imob in curs %0"%
%0"%
total 31%210! 84"482
401%"!1
2111%81 2%828 23!040!

,) Pr#*i+i#ane !entr- ri.-ri $i /elt-ieli
Pe parcursul anului ($, nu au fost constituite provizioane)
0) Re!arti+area !r#1it-l-i
Profitul net a e8erciiului financiar ($, este de ,,)&' lei, care a ramas nerepartizat
Destinatia Suma
+ezerve le,ale
'coperire pierderi din anii precedenti 0,00
-entru surse proprii de ) inantare.alte rezerve
'lte repartizari prevazute de le,e 0,00
Dividende de plata
-ro)it nerepartizat 33."1,00
Total 33.651,00
2 Anali+a re+-ltat-l-i &in e3!l#atare
Cifra de afaceri neta este in valoare de,,)&' lei )
indicatorul an precedent an curent
0 1 2
1. #i)ra de a)aceri net "1%!2"1 "3841!
2. #ostul bunurilor v/ndute i serviciilor prestate03141"2 "00%!% "230120
3. #3eltuielile activit$ii de baz "00%!% "230120
4. #3eltuielile activit$ilor au*iliare
". #3eltuieli indirecte de produc$ie
. +ezultatul brut a)erent ci)rei de a)aceri nete 01.22 1184"4 1382!!
%. #3eltuieli de des)acere
8. #3etuieli ,enerale de administra$ie
!. 'lte venituri din e*ploatare 3"2
10.+ezultatul din e*ploatare 0.%.81!2 1184"4 138"1
4) Sit-a5ia rean5el#r $i &at#riil#r la 0()(,),6(0 .e !re+inta a.t1el:
lei
CREANE sold la , decembrie
termen de lic3iditate
sub an peste an
total din care0 (278(7 8(090 8:049
Clieni si furniz"debitori (?#> (?#>
Bebitori ?!> ?!>
Alte creante $'$!$ (&&>! ?>,'&
DATORII sold la , decembrie
ternen de e8igibilitate
sub an
intre si '
ani
peste '
ani
total din care0 (842986 799(77 99028( (,4666
Curnizori #,(>?' >#&$' ,(?$
6=A ,impozite,cas #(#! #(#!
Credite bancare tl ,###? ?>' >,(( ('$$$
*alarii '#', '#',
Rate leasing si dob #& #>$ #>
+inie credit brd ('$#! ('$#!
Plati esalonate A/AC ??!#! (&'>$ '$#!
Cirma Romarg la ,)()($, are in derulare urmatorul contract de leasing,Curnizor 2uroleasing .C/
nr)
rt
Den-%ire F-rni+#r Data
D-rata
;l-ni<
O'iet Nr)a-t#
Val#are
intrare
.#l& rate
0()(,)(0
.#l&
&#'an&a
0()(,)(0
.a&enta
#ntrat

contract
(, 2uroleasing (,)$)($$# !> Autove3)/issan
7= >
DBP ,$)'(#,, 1.!1,2! 0,00 23.10.201"
454'6 (06)4,7"(0 1.961,29 0,00

Cirma Romarg la ,)()($, are in derulare urmatoarele credite 0
nr)
rt
Den-%ire F-rni+#r Data
Burata
@luniA
O'iet
Val#are
a#r&ata
.#l& rate
0()(,)(0
.a&enta
#ntrat
Cre&ite &e la
BRD S1=
G/e#rg/e
contract($( 7RB *f143eorg3e $,)$&)($$# ( linie credit (($)$$$,$$

act aditional
(",?' 7RB *f143eorg3e $?)$?)($( (
prelungire linie
credit (($)$$$,$$ 21".0!4,4 0%.0%.2014

( contract ((' 7RB *f143eorg3e $?)$?)($$ !> ac3izitie servere !$$)$$$,$$ "8.333,4% 0%.0%.2014
Cre&ite &e la BT S1=G/e#rg/e
, contract ,!? 76 *f143eorg3e (,)$#)($$> &$ ac3izitie imobil ,$?)$$$,$$ 21.3,1 22.0!.2023

Cirma Romarg la,)( ($, are in derulare de la *C 4ren5e Renting *R+ ! contracte din care unul de
pentru ec3ipamente informatice cu vanzare in rate si trei contracte de inc3iriere pentru ec3ip 1servere
cu plata trimestriala
nr)
rt
nr)#ntrat F-rni+#r Data
Burata
@luniA
O'iet
Val#are
intrare
.#l& rate
0()(,)(0
.a&enta
#ntrat
contract cu vanzare in rate
#$$'!
4ren5e
Renting (,)$)($( (! ec3ipamente !)>$&,(, "."%,42 01.10.2014
contracte
de
inc3iriere sold 471
1 #$$!'#
4ren5e
Renting aug)( !> ec3ip1servere 13.282,0 c3irie trim
2 #$$'!(
4ren5e
Renting oct)( 48 ec3ip1servere 101!%,,83 c3irie trim
3 !1001"%1
4ren5e
Renting nov)( 48 ec3ip1servere 301,84 c3irie trim

9) St#-ri
+a intrarea n patrimoniu stocurile de natura materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor
de inventar -i a mrfurilor sunt nregistrate la costul de ac3iziie)
+a ie-irea din patrimoniu stocurile se evalueaz prin metoda primului intrat Eprimului ie-it
+a sfrsitul e8erciiului s1a efectuat inventarierea patrimoniului conform %rdinului pentru
aprobarea /ormelor privind organizarea -i efectuarea inventarierii elementelor de activ -i de pasiv
aprobate prin %9CP /r(>&"oct)($$#
Cirma are la ,)()($, un stoc de marfa si piese sc3imb in valoare de '#)?># ron
8)Partii!a5ii $i .-r.e &e 1inan5are
*ocietatea comercial R#%arg SRL este o societate cu rspundere limitat, cu un capital
subscris -i vrsat de ')($$ R%/) Asociaii societii -i cotele de participare la profit sau pierdere sunt0
6ofan Radu .onu '$<
6ofan 9argareta '$<
Profit net an ($, ,,)&' lei
:) In1#r%a5ii !ri*in& .alaria5ii $i %e%'rii #rganel#r &e #n&-ere
Administratorul societii desemnat conform actului constitutiv este d1nul 6ofan Radu .onut care in
anul ($, are si calitatea de angajat
Pe parcursul anului ($, societatea -i1a desf-urat activitatea cu un numr mediu de ( salariai,
C3eltuielile totale cu personalul au fost n valoare de '>()$,( lei din care 0
1 c3eltuieli cu salarii -i ndemnizaii !,>)?#& lei
1 c3eltuieli cu asigurrile -i protecia social (()(&& lei
1c3eltuieli cu tic3ete de masa ($)#?$ lei
7)Anali+a !rini!alil#r in&iat#ri e#n#%i#=1inaniari
In&iat#ri e#n#%i#=1inaniari al-lati in 'a+a &atel#r #nta'ile &in 'alanta &e *eri1iare
In&iat#ri 1inaniari
Active curente ,)!&$
)+ic3iditate curenta F111111111111111111111111F1111111111111111F $,,,
Batorii curente #&&##
=aloarea recomandata acceptata a acestui indicator este de in jur de (
7S!%te- s!' a)easta $aloare )eea )e de-o%strea4a )a fir-a %! are o li)hiditate )!re%ta '!%a &tre'!ie
sa +ra)ti)a- !% -a%age-e%t -ai +erfor-a%t +e%tr! a %! a$ea difi)!ltati i% a)hitarea datoriilor
)!re%te.
Active curente1stocuri ('>(,!
()+ic3iditate imediata F11111111111111111111111111111111F1111111111111F$,(?
Batorii curente #&&##
78a)a a)est i%di)ator este -ai -are de)at 1 a$e- gara%tia a)hitarii datoriilor )!re%te s!%te- s!'
a)easta $aloare si tre'!iesa a$e- gri9a i% a %! a$ea difi)!ltatii i% a)hitarea datoriilor i-ediate
)!re%te.
,)*olvabilitate patrimonial F @Capitaluri proprii " 6otal pasivA;$$
>,#?(" #,>&!(F #,'$< #re'!ie )a so)ietatea sa ado+lte o +oliti)a e)o%o-i)a de )restere a
)a+ital!rilor si i-+li)it $aloarea a)est!i i%di)ator $a fi -ai '!%a .
In&iat#ri &e ati*itate ;&e ge.ti-ne A
)=iteza de rotatie a debitelor1clienti
*old mediu clienti ,$$$
F11111111111111111111111111111,&' zileF11111111111,&'F zile
Cifra de afaceri ',&>!#
7A)est i%di)ator )al)!lea4a efi)ie%ta so)ietatii i% )ole)tarea )rea%telor si e6+ri-a %!-ar!l de 4ile
+a%a la data la )are )lie%tii isi a)hita datoriile )atre so)ietate.
()=iteza de rotatie a creditelor1furnizori

*old mediu furnizori !#'$$$
F111111111111111111111111111111F1111111111111111,&'F,$ zile
Ac3izitii de bunuri '#!'$$$
7A)est i%di)ator )al)!lea4a efi)ie%ta so)ietatii i% a)hitarea datoriilor la f!r%i4orii

In&iat#ri &e !r#1ita'ilitate:
) Rata renta'lit>5ii *enit-ril#r F @Profit brut " Cifra de afaceri A;$$
!#$>"',&>!#F $,#<
() Rata renta'ilit>5ii 1inaniare F @Profit net " Capitaluri propriiA;$$
,,&'">,#?(F >,,<
In&iat#ri &e ri.:
) .ndicatorul gradului de ndatorare este G decat ,
@Capital imprumutat " capital propriuA;$$
(6)ALTE INFORMAII
SC R#%arg .rl este o societate cu rspundere limitat, cu sediul se afl n mun *f)
43eorg3e ,*tr)Pus5as 6ivadar nr)&(, bl),( ,sc)7,ap) , jud) Covasna si este reprezentat prin
administrator 6ofan Radu .onut)
Punct de lucru stabil cu ( salariati situat la 7rasov avand locatia in spatiul inc3iriat conform contract
de la *C Canam srl in mun) 7rasov )
*ediul firmei cu un salariat situat in *f143eorg3e
Pe parcursul anului financiar ($, s1au realizat venituri din activitatea de prestari servicii
informatice , in valoare totala de '),&>)!# acestea reprezentand venituri din e8ploatare aferente
obiectului de activitate principal prevazut in actul constitutiv)
*ituatiile financiare anuale simplificate au fost intocmite in conformitate cu +egea contabilitatii
nr)>("## republicata , modificata si completata )
S-a! a+li)at )! '!%a )redi%ta reg!lile si +ro)ed!rile )o%ta'ile i% f!%)tie de )!%oasterea +e
)are res+o%sa'il!l )o%t!rilor tre'!ia sa le ai'a des+re realitatea si i-+orta%ta
o+eratiilor&e$e%i-e%telor si sit!atiilor +etre)!te i% so)ietate
Mis)arile +atri-o%iale i%ter$e%ite i% so)ietate s!%t i%registrate i% )o%ta'ilitate )o%for-
do)!-e%telor +ri-are +!se la dis+o4itie
Referitor la realitatea o+eratiilor a)easta +res!+!%e )a toate ele-e%tele -ateriale di% s)ri+te
)ores+!%d )! )ele ide%tifi)a'ile fi4i) si )a toate ele-e%tele de a)ti$&de +asi$&de $e%it!ri&sa! )helt!ieli
.refle)ta $alori reale.
Core)ta i%registrare i% )o%ta'ilitate si +re4e%tare i% )o%t!rile a%!ale a o+eratiilors-a !r-arit si
i%registrat i% -od siste-ati) si )ro%ologi) toate fl!6!rile i%tra+atri-o%iale )o%)reti4ate i% $e%it!ri si
)helt!ieli&a! fost )o%ta'ili4ate i% +erioada )ores+!%4atoare&!r-ari%d!-se res+e)tarea i%de+e%de%tei
e6er)itiilor de)i )riteri!l +erioadei
:! e6ista o+erati!%i i% )!rs de )larifi)are la fi%ele a%!l!i.
Administrator intocmit
6ofan Radu .onut e8pert contabil Roman 2lena

S-ar putea să vă placă și