Sunteți pe pagina 1din 20

SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.

1.1
LUCRAREA NR. 1.1
STUDIUL PARAMETRILOR GEOMETRICI I
CONSTRUCTIVI AI SCULELOR PENTRU
STRUNJIRE, PENTRU EXECUTAREA I
PRELUCRAREA GURILOR, PENTRU FREZARE
I PENTRU FILETARE
1.1.1. NOTIUNI DE BAZ.
n acest capitol se prezint parametrii geometrici ai cuitelor de strung i ai
burghielor elicoidale.
1.1.1.1. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SCULELOR
ACHIETOARE.
Sculele achietoare se compun din urmtoarele pri:
a - partea achietoare (partea activ) a sculei care formeaz achia ca urmare a
micrii relative ntre scul i piesa de prelucrat i particip n mod direct la
desprinderea achiei. !ste prevzut cu tiuri" fee" muchii i v#rf. $articip nemi%locit
la generarea suprafeei prelucrate i la ndeprtarea" diri%area i evacuarea achiilor.
b. - partea de poziionare - fi&are.
'iul se definete ca fiind unghiul diedru solid i finit n %urul unei muchii. n
fig. (.(.( i (.(.) se prezint elementele din care sunt alctuite partea achietoare"
corpul i partea de poziionare - fi&are pentru diferite tipuri de scule achietoare.
*orpul este acea parte a sculei pe care sunt practicate direct muchiile tiului"
pe care se asambleaz nedemontabil sau cu prindere mecanic suporturi adaptabile sau
direct plcue.
*oada este partea sculei prin care aceasta se fi&eaz n vederea utilizrii ei.
+leza%ul este partea prin care scula este poziionat i fi&at pe un arbore sau un
dorn portscul.
,.(.(.-1
SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.
1.1
+&a sculei este dreapta imaginar situat n mod convenional n raport cu
suprafaa de spri%in" servind la e&ecuia sculei" fi&area i reascuirea ei (fig. (.(.( i
(.(.)). n general" a&a sculei este linia central a cozii sau a aleza%ului.
Suprafaa de spri%in este o suprafa plan" cilindric sau conic a cozii sculei
folosind la fi&area i orientarea sculei n vederea e&ecuiei" msurrii i a lucrului
efectiv.
-aa de dega%are +

este suprafaa prii achietoare a sculei n lungul creia
alunec i sunt
ndeprtate achiile. +

poate fi alctuit din mai


multe fee (fig. (.(..).
-aa de aezare +

este suprafaa prii a-


chietoare a sculei orien-
tat spre piesa de pre-
lucrat prin dreptul creia
trec suprafeele achiate.
+

poate fi alctuit din
mai multe fee (fig.
(.(..).
$rofilul feei de dega%are (aezare) este curba format prin intersecia feei de
dega%are +

(de aezare +

) cu un plan oarecare denumit plan de profilare (fig. (.(./).


+lte elemente ale prilor active i de prindere ale sculelor achietoare sunt
prezentate i definite complet n S'+S 0122 - (23( intitulat 4+chiere i scule
achietoare. 'erminologie4.
-eele i muchiile
achietoare ale sculelor pot
fi poziionate n raport cu
anumite direcii sau plane
ale unui sistem de referin
dat. 5up sistemul de
referin n raport cu care
sunt definite" se deosebesc
urmtoarele categorii de
unghiuri ale feelor i
muchiilor: unghiuri cons-
tructive (n sistemul de
referin constructiv propriu al sculei)6 unghiuri de poziie" denumite i cinematice sau
pasive (n sistemul de referin pasiv sau cinematic)6 unghiuri efective" denumite i
funcionale sau active (n sistemul de referin efectiv" denumit i funcional sau activ).
Sistemul de referin constructiv 78
f
9
f
:
f
al sculei f (fig. (.(.1) este un sistem
de a&e rectangulare form#nd un triedru triortogonal drept" de sens pozitiv.
8
f
($
r
$
p
) " 9
f
($
p
$
f
) " :
f
($
f
$
r
)
,.(.(.-2
Fi.1.1.1. P!"#i$% &'()'*%*+% ,$% &-#i+-$-i .% /+"-*.
Fi. 1.1.2. P!"#i$% &'()'*%*+% ,$% 0-"1i-$-i %$i&'i.,$.
SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.
1.1
+&a 8
f
este n general a&a geometric a sculei atunci c#nd aceasta are o parte
cilindric" conic sau cu aleza%" i se consider pozitiv n direcia ce se ndeprteaz
de v#rful sculei.
+&a :
f
constituie a&a principal constructiv i se consider pozitiv n direcia
opus direciei probabile de avans.
+&a 9
f
este perpendicu-lar pe
celelalte dou i se consider
pozitiv n direcia opus direciei
probabile de achiere.
7riginea sistemului de referin constructiv se poate lua ntr-un punct oarecare"
dar se obinuiete ca originea triedrului s fie plasat la originea muchiei tiului sau n
v#rful unde se nt#lnesc elemente de muchii ce au direcii distincte (fig. (.(.0).
,.(.(.-2
Fi. 1.1.2. F%#% ,&+i3% (-$+i)$%.
$rima fat de + doua fat de + treia
fat de
dega%are +
(
dega%are +
)
dega%are
+
.
Fi. 1.1.4. P"'5i$% ,$% /-)",5%#%$'"
,&+i3%.
Fi. 1.1.1.1. P!"#i$% &'()'*%*+% ,$% 5"%6%$'".
SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.
1.1
$lanul de baz constructiv $
r
(8
f
" o" :
f
) este un plan ce trece prin punctul
considerat al muchiei tiului paralel sau perpendicular pe un plan" a& sau muchie a
sculei ce se pstreaz la poziionarea sau orientarea sculei" n vederea e&ecuiei"
ascuirii sau msurrii ei (fig. (.(.;" (.(.3" (.(.2).
$lanul de lucru $
f
(9
f
" o" :
f
) notat uneori i plan :
f
- :
f
" este un plan ce trece
prin punctul considerat al muchiei de achiere perpendicular pe planul de baz al sculei
$
r
perpendicular sau paralel pe un plan" a& sau muchie a sculei ce se pstreaz la
poziionarea sau orientarea sculei" n vederea ascuirii" e&ecuiei sau msurrii ei (fig.
(.(.;" (.(.3" (.(.2).
$lanul posterior al sculei $
p
(8
f
" <" 9
f
) notat uneori i plan 8
f
- 8
f
" este un plan
perpendicular pe planul de lucru $
f
i perpendicular pe planul de baz al sculei $
r
n
punctul de achiere considerat (fig. (.(.;" (.(.3" (.(.2).
-ig. (.(.0. =nghiuri in plane secante principale
,.(.(.-4
SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.
1.1
$lanul muchiei de achiere $
t
denumit i plan frontal este planul tangent muchiei
tiului n punctul de achiere considerat i perpendicular pe planul de baz al sculei $
r
(fig. (.(.;" (.(.3" (.(.2).
$lanul normal la muchia de achiere $
n
este un plan perpendicular pe muchia de
achiere n punctul de achiere considerat (fig. (.(.;" (.(.3" (.(.2).
$lanul de msurare al sculei $
<
este un plan perpendicular pe planul de baz al
sculei $
r
i perpendicular pe planul muchiei de achiere $
'
considerat (fig. (.(.0).
=nghiurile de orientare n sistemul de referin constructiv se definesc dup cum
urmeaz:
=nghiul de atac
r
al tiului este unghiul dintre planul muchiei de achiere $
'
i planul de lucru $
f
msurat n planul de baz $
r
(fig. (.(.0).
,.(.(.-7
Fi. 1.1.8. G%'(%+"i, &'*/+"-&+i3! , 5"%6%$'" 5"'*+,$%.
SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.
1.1
=nghiul de nclinare a tiului
'
este unghiul dintre muchia tiului i planul de
baz al sculei $
r
" msurat n planul muchiei de achiere $
'
(fig. (.(.0" (.(.;" (.(.3).
=nghiul de v#rf al tiului
r
este unghiul dintre planul muchiei de achiere a
tiului $
'
i planul muchiei tiului secundar $
'>
msurat n planul de baz $
r
(fig.
(.(.0" (.(.;" (.(.3).

r
?
r
?
r
@ (3<
<
=nghiul de dega%are normal
n
este unghiul dintre faa de dega%are +

i planul
de baz $
r
al sculei" msurat n planul normal al muchiei de achiere $
n
(fig. (.(.0"
(.(.;" (.(.3).
=nghiul de dega%are
<
este unghiul dintre faa de dega%are +

i planul de baz
al sculei $
r
msurat n planul de msurare al sculei $
<
(fig.(.(.0" (.(.;" (.(.3).
=nghiul de aezare normal
n
este unghiul dintre faa de aezare +

i planul
muchiei $
'
al sculei" msurat n planul normal al muchiei de achiere $
n
(fig. (.(.0"
(.(.;).
=nghiul de aezare
<
este unghiul dintre faa de aezare +

i planul muchiei
de achiere $
'
msurat n planul de msurare al sculei $
<
(fig.(.(.0" (.(.;" (.(.3).
5efinirea tuturor unghiurilor constructive ale sculelor achietoare se gsete n
S'+S 0122 - (23(.
1.1.1.1.1. GEOMETRIA CONSTRUCTIV A CU9ITELOR DE STRUNG
+t#t planele i a&ele sistemului de referin constructiv" c#t i unghiurile cuitului
de strung n sistemul de referin constructiv sunt prezentate n fig. (.(.0.
Se menioneaz c n planele secante 8
f
- 8
f
(planul 8
f
" 7" 9
f
) i :
f
- :
f
(planul :
f
" 7" 9
f
) se definesc i unghiurile
8f
i
8f
i respectiv
:f
i
:f
" care
constituie parametrii de reglare la fi&area i ascuirea sculei pe maina de ascuit.
1.1.1.1.2. GEOMETRIA CONSTRUCTIV A SCULELOR PENTRU
EXECUTAREA I PRELUCRAREA GURILOR
+a cum s-a artat" la aceste scule a&a 8
f
se consider a&a de rotaie a sculei"
a&a 9
f
este orientat n sens invers direciei principale de achiere" iar a&a :
f
formeaz
cu celelalte dou un triedru ortogonal drept" fiind orientat de la punctul considerat pe
ti ctre a&a de rotaie a burghiului (a sculei de rotaie).
n fig. (.(.; se prezint planele i a&ele sistemului de referin constructiv"
precum i unghiurile tiului principal pentru un burghiu elicoidal.
Se precizeaz c pentru fiecare ti (dinte) al burghiului (i similar al altor scule
pentru prelucrarea gurilor) e&ist c#te un sistem de referin constructiv distinct.
5atorit faptului c dinii sculelor de rotaie sunt identici" i sistemele de referin
constructive aferente dinilor sunt identice.
,.(.(.-:
SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.
1.1
-rezele i sculele pentru filetare se compun din aceleai pri descrise la
paragrafele anterioare" i anume:
a. - partea achietoare (partea activ) a sculei care formeaz achia ca urmare
a micrii relative ntre scul i piesa de prelucrat i particip n mod direct la
desprinderea achiei. !ste prevzut cu tiuri" fee" muchii i v#rf. $articip nemi%locit
la generarea suprafeei prelucrate i la ndeprtarea" diri%area i evacuarea achiilor.
b. - partea de poziionare - fi&are.
+lte elemente ale prilor active i de prindere ale sculelor achietoare sunt
prezentate i definite complet n S'+S 0122 - (23( intitulat 4+chiere i scule
achietoare. 'erminologie4.
1.1.1.1.2. GEOMETRIA CONSTRUCTIV A SCULELOR PENTRU
FREZARE.
n fig. (.(.3 se prezint a&ele i planele sistemului de referin constructiv"
precum i geometria constructiv a unei freze cu plcue schimbabile" conform S'+S
0122 - (23(. Se menioneaz c sistemul de referin constructiv ataat unui dinte al
frezei se repet identic pentru fiecare din dinii frezei.
1.1.2. PREZENTARE GENERAL A CU9ITELOR DIN
O9EL RAPID ARMATE I CU PLCU9E DIN CARBURI
METALICE LIPITE
*uitele sunt sculele cele mai rsp#ndite n construcia de maini" fiind
caracterizate prin prezena unui singur dinte. 'raiectoria de achiere este circular la
strun%ire i rectilinie la rabotare i la mortezare. Se folosesc la operaii de strun%ire"
rabotare" mortezare" alezare pe maini de alezat" pe strunguri automate" semi-automate
sau revolver. Se prezint ntr-o varietate larg de dimensiuni i soluii constructiv
funcionale.
*uitele pot fi clasificate dup criterii diferite.
a) D-)! +i)-$ (,;i*ii -*%$+% )% &,"% /% -+i$i6%,6! &-#i+%$%" acestea sunt:
pentru strung" pentru rabotez" pentru mortez" pentru strunguri automate i semi au-
tomate" pentru maini de alezat i pentru maini speciale.
,.(.(.-<
Fi. 1.1.=. F'"(% .% &-#i+%, i*.i5%"%*+ .% (,+%"i,$-$ )!"#ii ,&+i3%.
SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.
1.1
,.(.(.-8
Fi. 1.1.1>. P"i*&i),$%$% +i)-"i .% &-#i+% .% /+"-* ;i -+i$i6,"%, $'".
SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.
1.1
b) D-)! )'6i#i, ?* ",)'"+ &- )i%/, cuitele pot fi: radiale" tangeniale" cu a&a
paralel cu a&a piesei i cu a&a nclinat fa de a&a piesei.
c) D-)! &,",&+%"-$ )"%$-&"!"ii cuitele pot fi: pentru degroare" pentru finisare
i combinate.
,.(.(.-=
Fi. 1.1.11. C-#i+% )%*+"- )"%$-&"!"i i*+%"i',"%.
Fi. 1.1.12. C-#i+ ."%)+ )%*+"- .%"';,"%. Fi.1.1.12. C-#i+ ?*&'3'i,+ )%*+"- .%"';,"%.
SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.
1.1
d) 5up forma dintelui i poziia a&ei de simetrie a cuitului" cuitele pot fi
drepte" ncovoiate" cotite i cu cap ngustat (fig. (.(.2).
e) 5up sensul avansului cuitele pot fi pe dreapta" pe st#nga" sau cu avans
radial (fig. (.(.2)
n fig. (.(.(<" (.(.(( (.(.() i (.(.(. se prezint desene de e&ecuie i utilizri
curente ale unor construcii diferite de cuite de strung pentru prelucrri interioare sau
e&terioare.
'oate cuitele prezentate n aceste figuri sunt armate cu plcue din carburi
metalice lipite i se construiesc ntr-o gam larg de dimensiuni.
1.1.2. PREZENTARE GENERAL A SCULELOR
PENTRU EXECUTAREA I PRELUCRAREA GURILOR
$entru e&ecutarea gurilor se utilizeaz burghie care pot fi: a) - elicoidale (fig.
(.(.(/)6 b) - cu canale drepte (fig.(.(.(1)6 c) - late (fig. (.(.(0)6 d) - de centruire (fig.
(.(.(;)6 e) pentru guri ad#nci (fig. (.(.(3).
$entru prelucrarea intermediar a gurilor se folosesc ad#ncitoarele" care pot fi:
a) - ad#ncitoare pentru lrgire" denumite lrgitoare6
b) - ad#ncitoare cu cep de ghidare6
c) - ad#ncitoare conice numite teitoare6
d) - ad#ncitoare profilate6
e) - ad#ncitoare pentru lamare numite i lamatoare.
An fig. (.(.(2 se prezint desenele principiale simplificate pentru cele cinci tipuri
de ad#ncitoare.
n fig. (.(.)< se prezint un lrgitor cu coad cu patru dini" iar n fig. (.(.)( se
prezint un ad#ncitor cu cep de ghidare cu doi dini.
$entru prelucrarea final a gurilor se utilizeaz alezoarele" care pot fi fi&e"
pentru un diametru precizat" sau reglabile" put#nd realiza o gam continu de diametre
ntr-un domeniu de ma&imum / mm.
n fig. (.(.)) se prezint un alezor de main fi&" iar n fig. (.(.). i (.(.)/ se
prezint un alezor de m#n demontabil cu lame i respectiv un alezor de mn reglabil
cu bil.
,.(.(.-1>
SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.
1.1
,.(.(.-11
Fi. 1.1.17 B-"1i- &-
&,*,$% ."%)+%.
Fi. 1.1.14 B-"1i-
%$i&'i.,$.
Fi. 1.1.18. B-"1i- )%*+"- !-"i ,.@*&i.
Fi. 1.1.1:. B-"1i- $,+.
Fi. 1.1.1<. B-"1i- )%*+"-
!-"i .% &%*+","%.
SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.
1.1
,.(.(.-12
Fi. 1.1.1=. D%/%*% )"i*&i)i,$% /i()$i5i&,+% ,$% ,.@*&i+',"%$'".
Fi. 1.1.22. A$%6'" .% (,;i*! ('*'0$'&.
Fi. 1.1.2>. L!"i+'" ('*'0$'& &- .i*#i %$i&'i.,$i.
Fi. 1.1.21. A.@*&i+'" &- &%) .% &%*+","%.
SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.
1.1
,.(.(.-12
Fi. 1.1.22. A$%6'" .% (@*! &- .i*#i .%('*+,0i$i.
Fi. 1.1.24. A$%6'" .% (@*! "%$,0i$.
Fi. 1.1.22. A$%6'" .% (,;i*! &i$i*."i&.
Fi. 1.1.22. A$%6'" .% (@*! &- .i*#i .%('*+,0i$i$.
SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.
1.1
1.1.4. PREZENTARE GENERAL A SCULELOR CU
PLCU9E FIXATE MECANIC
-i&area mecanic a plcuelor din carburi metalice sau mase mineralo-ceramice
pe corpul scuelor achietoare este n prezent o tendin general n domeniul fabricrii
i e&ploatrii sculelor achietoare datorit marilor avanta%e pe care aceast soluie le
prezint:
- se elimin tensiunile interne care apar la lipirea plcuelor6
- muchia achietoare admite solicitri dinamice mai mari" fiind lipsit de
tensiunile interne datorate lipirii i ascuirii6
- se asigur e&ploatarea raional a plcuelor utiliz#ndu-se toate muchiile
acestora i permindu-se recondiionarea sau recuperarea lor6
- permite folosirea unui singur corp de scul pentru un numr mare de plcue"
asigurnd economii de materiale6
,.(.(.-14
Fi. 1.1.27. FiA,"%, &- 0"i.!, &- 0"i.! ;i ,$%6,B ;i )% ,$%6,B , )$!&-#%$'".
SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.
1.1
- se mrete productivitatea prelucrrii prin micorarea timpilor au&iliari
necesari pentru reglarea la cot a sculei6
-modificrile remanente ale liantului din structura plcuei cauzate de solicitrile
dinamice nu au
importan" cci nu se mai
achiaz cu muchia
respectiv.
Se folosesc nume-
roase sisteme aparent
diferite de prindere a
plcuelor pe portplcue
(pe corpul sculelor)" dar
toate aceste sisteme pot fi
ncadrate n patru clase i
anume:
- &- 0"i.!C
- &- 0"i.! ;i ,$%6,BC
- &- ,$%6,BC
- &- ;-"-0 ?* ,$%6,B.
n fig. (.(.)1 i (.(.)0 se prezint soluii de prindere a plcuelor prin
intermediul unei bride" una pentru plcue 4negative4 i alta pentru plcue 4pozitive4.
5e asemenea" n fig. (.(.)0 se prezint modul de prindere pe aleza% i cu brid
i aleza%.
n fig. (.(.); se prezint modul de asamblare a dinilor broelor plate.
'oate sistemele de prindere a plcuelor n corpul sculei sunt capabile s
menin plcua n timpul manevrrilor sculei" dar nu sunt concepute pentru a rezista
forelor de achiere. *a urmare este absolut necesar ca rezultanta forelor de achiere
s fie ndreptat n interiorul suprafeei de spri%in a plcuei.
1.1.7. PREZENTARE GENERAL A FREZELOR
,.(.(.-17
Fi. 1.1.2<. FiA,"%, %$%(%*+%$'" .%('*+,0i$% $, 0"';%$% )$,*%.
Fi. 1.1.2:. Si/+%(% .% 5iA,"% , )$!&-#%$'" &- ;-"-0 )"i* ,$%6,B ;i &- 0"i.! ;i ,$%6,B.
SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.
1.1
*lasa frezelor conine un numr mare de tipodimensiuni de asemenea scule.
-rezele se pot clasifica dup mai multe criterii" dintre care cele mai importante vor fi
enumerate n continuare.
(. 5up felul suprafeelor pe care sunt dispui dinii:
a) freze cilindrice cu dinii dispui numai pe partea cilindric (fig. (.(.)3"
a)6
b) freze disc" cu dinii dispui pe suprafaa cilindric i pe una sau ambele
fee laterale (fig. (.(.)3" b)6
c) freze cilindro-frontale" cu dinii dispui at#t pe partea frontal" c#t i pe cea
cilindric (fig. (.(.)3" c)6
d) freze frontale cu dinii
dispui numai pe partea
frontal (ca n fig. (.(.)3" d)6
e) freze unghiulare" cu dinii
dispui pe suprafee conice
(fig. (.(.)3" e)6
f) freze profilate" cu dinii
dis-pui pe suprafee pro-
filate de revoluie (fig. (.(.)3"
f).
). 5up modul de
e&ecuie a dinilor:
a) freze cu dini frezai6
b) freze cu dini
detalo-nai6
,.(.(.-1:
Fi. 1.1.28. Ti)-"i .% 5"%6%.
Fi. 1.1.2=. F"%6! &i$i*."i&! &- .i*#i %$i&'i.,$i.
SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.
1.1
c) freze cu plcue a-movibile din carburi metalice6
.. 5up poziia dinilor n raport cu a&a frezei:
a) freze cu dini drepi6
b) freze cu dini nclinai6
c) freze cu dini n zig-zag6
d) freze cu dini elico-idali6
e) freze cu dini dispui dup diferite scheme.
n fig. (.(.)2 se prezint o frez cilindric cu dini elicoidali.
+v#nd n vedere marea varietate de tipodimensiuni de freze utilizate n
construcia de maini" acestea au fost clasificate amnunit n S'+S 1;;B( - (2;3" iar
n S'+S 1;;B) - (2;3 se stabilesc principalii termeni referitori la frezele folosite n
industria constructoare de maini i noiunile specifice procesului de achiere prin
frezare.
1.1.7.1. PREZENTARE GENERAL A FREZELOR CU
PLCU9E FIXATE MECANIC.
n fig. (.(..<" (.(..( i (.(..) se prezint soluii de prindere a plcuelor pentru
freze cilindro-frontale cu aleza%" capete de frezat cu plcue din carburi metalice
demontabile i freze cilindrice cu coad .
,.(.(.-1<
Fi. 1.1.21. F"%6! &i$i*."'-5"'*+,$! &- ,$%6,B &- )$!&-#% CMS 5iA,+% (%&,*i&.
SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.
1.1
n fig. (.(../ se prezint diferite soluii constructive de montare n corp a
cuitelor ce intr n alctuirea capetelor de frezat cu cuite.
+ceste soluii de prindere sunt folosite n forme adaptate i la fi&area plcuelor
din carburi metalice sinterizate (*CS)
,.(.(.-18
Fi. 1.1.22. F"%6! &i$i*."'-5"'*+,$! &- &',.!, &- )$!&-#% CMS 5iA,+% (%&,*i&.
Fi. 1.1.22. F"%6% 5"'*+,$% &- )$!&-#% .%('*+,0i$%.
SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.
1.1
1.1.:. PREZENTAREA GENERAL A SCULELOR
PENTRU FILETARE.
5up soluia constructiv funcional adoptat i dup destinaie" sculele pentru
filetare se clasific n urmtoarele categorii principale:
a) - cuite pentru filetare de diferite forme (pentru filete interioare sau e&terioare"
disc sau prismatice" simple sau pieptene6
b) - tarozi de m#n sau de main (fig. (.(..1)6
c) - filiere fi&e sau reglabile (fig. (.(..0)6
d) - freze pentru filetare simple sau pieptene" cu coad sau cu aleza% (fig.
(.(..;)6
e) - discuri abrazive profilate sau melci abrazivi pentru rectificarea filetelor.
,.(.(.-1=
Fi. 1.1.24. FiA,"%, )$!&-#%$'" )% &,)%+% .% 5"%6,+.
SCULE ACHIETOARE LUCRAREA NR.
1.1
1.1.<. CON9INUTUL LUCRRII.
Scopul lucrrii const n familiarizarea cu diferitele tipodimensiuni i forme
constructive de scule achietoare i n cunoaterea geometriei constructive a sculelor
utilizate la prelucrrile prin strun%ire" prin gurire i prin frezare.
$entru tipurile de scule ce fac obiectul lucrrii se vor identifica elementele
constituente ale prii active" se va preciza sistemul de referin constructiv pentru
fiecare scul i se vor defini orientrile feelor i muchiilor" particulariz#ndu-se
elementele specifice fiecrei scule.
Se vor cuta sculele de acelai tip" dar de construcii diferite i se vor identifica
elementele comune" caracteristice.
,.(.(.-2>
Fi. 1.1.27. T,"'..
Fi. 1.1.2:. Fi$i%"!. Fi. 1.1.2<. F"%6! .i/& )%*+"-
5i$%+,"%.