Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI

FACULTATEA DE DREPT
Domeniul: Drept
Specializarea: Drept
Durata programului de studiu: 4 ani
Forma de nvmnt: FRECVENTA REDUSA
Incepnd cu anul universitar: 2009/2010

PLAN DE NVMNT

ANUL I
Cod Semestrul 1 Semestrul 2
disciplin Nr.ore/sem Nr.ore/sem
Nr
crt

Denumirea disciplinei
S L P
F
V
CR
S L P
FV CR
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. D.D.1.1.01 TEORIA GENERAL A DREPTULUI (DOC)
General Theory of Law
14 E 5
2. D.D.1.1.02 DREPT CONSTITUIONAL I INSTITUII
POLITICE (DOC)
Constitutional Law and Political Institutions
28 E 5
3. D.D.1.1.03 DREPT CIVIL. PARTEA GENERAL (DOC)
Civil Law. General Part
14 14 E 5
4. D.D.1.1.04 Competene T.I.C.
T.I.C. Competences
14 C 5
5. L.O.1.1.05 Limba strin I (englez juridic, francez juridic,
german juridic)
Foreign language I
28 C 5
6. D.D.1.2.13 Drept civil. Persoanele
Civil Law. The Persons
14 14 E 5
7. D.D.1.2.14 Drept roman
Roman Law
14 14 E 5
8. D.D.1.2.15 Istoria dreptului romnesc
History of Romanian Law
14 E 5
9. D.D.1.2.16 DREPT COMUNITAR INSTITUTIONAL(DOC)
Institutional Communitarian Law
14 14 E 5
10. L.O.1.2.17 Limba strain II (englez juridic, francez juridic,
german juridic)
Foreign Language II
28 C 5

DISCIPLINE OPIONALE (la alegere 1 disciplin pe
fiecare semestru)

1. D.D.1.1.06 Sisteme judiciare contemporane
Contemporary judicial systems
14 C 5
2. D.D.1.1.07 Sociologie juridic
Juridical Sociology
14 C 5
3. D.D.1.1.08 Economie
Economy
14 C 5
4. D.D.1.1.09 Latin juridic I
Latin
28 C 5
5. D.D.1.2.18 Tehnica legislativ
Regulation technics
14 C 5
6. D.D.1.2.19 Latin juridic II
Latin
28 C 5
7. D.D.1.2.20 Retoric
Rhetoric
14 C 5
8. D.D.1.2.21 Logic juridic
Juridical Logics
14 C 5
DISCIPINE FACULTATIVE
1. L.F.1.1.10
L.F.1.2.22
A doua limb strin (englez juridic, francez
juridic, german juridic)
Second Foreign Language
28 C 28 C
2. S.F.1.1.11
S.F.1.2.23
Sport
Sports
28 C 28 C
3. SP.1.1.12 Psihologia educaiei
Educational Psychology
28 E 5
4. SP.1.2.24 Pedagogie I
Pedagogy I
28 E 5
30 30

DOC disciplin obligatorie pentru specializare complementar. Pot frecventa maxim 60 studeni integraliti, n ordinea descresctoare a mediilorANUL II

Cod Semestrul 3 Semestrul 4
disciplin Nr.ore/sem Nr.ore/sem
Nr
crt

Denumirea disciplinei
S L P
FV CR
S L P
F
V
CR
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. D.D.2.3.25 Drept penal partea general I
Criminal Law. General Part I
14 14 E 5
2. D.D.2.3.26 Drept civil. Drepturi reale
Civil Law. Real Estate Law
14 14 E 5
3. D.D.2.3.27 DREPT ADMINISTRATIV SI STIINA
ADMINISTRAIEI I (DOC)
Administrative Law and Administration Science I
14 E 5
4. D.D.2.3.28 Drept internaional public
International Public Law
14 E 5
5. L.O.2.3.29 Limba strin I (englez juridic, francez juridic,
german juridic)
Foreign Language I
28 C 5
6. D.D.2.4.38 Drept penal partea general II
Criminal Law. General Part II
14 14 E 5
7. D.D.2.4.39 Drept civil. Teoria general a obligaiilor
Civil Law. Law of Tort
14 14 E 5
8. D.D.2.4.40 DREPT ADMINISTRATIV I TIINA
ADMINISTRAIEI II (DOC)
Administrative Law and Administration Science II
14 E 5
9. D.D.2.4.41 Drept financiar
Financial Law
14 E 5
10. L.O.2.4.42 Limba strain II (englez juridic, francez juridic,
german juridic)
Foreign Language II
28 C 5
DISICIPLINE OPIONALE (la alegere 1 disciplin pe
fiecare semestru)

1. D.D.2.3.30 Uzane i tehnici diplomatice
Diplomatic Practice and Techniques
28 C 5
2. D.D.2.3.31 DREPT COMUNITAR GENERAL (DOC)
European Community Law. General Part
28 C 5
3. D.D.2.3.32 ISTORIA CONSTRUCIEI EUROPENE (DOC)
History of European Construction
28 C 5
4. D.D.2.3.33 Latin juridic I
Latin I
14 14 C 5
5. D.D.2.3.34 Drept diplomatic i consular
Consular and Diplomatic Law
14 C 5
6. D.D.2.4.43 Filosofia dreptului
Philosophy of Law
28 C 5
7. D.D.2.4.44 CRIMINOLOGIE (DOC)
Criminology
28 C 5
8. D.D.2.4.45 Etic i deontologie judiciar
Judicial ethics and deontology
28 C 5
9. D.D.2.4.46 Drept bancar
Banking Law
28 C 5
10. D.D.2.4.47 Latin juridic II
Latin II
14 14 C 5
DISCIPLINE FACULTATIVE
1. L.F.2.3.35
L.F.2.4.48
A doua limb strin (englez juridic, francez
juridic, german juridic)
Second Foreign Language
28 C 28 C
2. S.F.2.3.36
S.F.2.4.49
Sport
Sports
28 C 28 C
3. SP.2.3.37 Pedagogie II
Pedagogy II
28 E 5
4. SP.2.4.50 Didactica specialitii
Subject didactics
28 E 5
30 30ANUL III


Cod Semestrul 5 Semestrul 6
disciplin
Nr.ore/sem Nr.ore/sem
Nr
crt

Denumirea disciplinei
S L P
F
V
CR
S L P
FV CR
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. D.D.3.5.51 Drept penal partea special I
Criminal Law. Special Part
14 14 E 5
2. D.D.3.5.52 Drept civil. Contracte
Civil Law. Contracts
14 14 E 5
3. D.D.3.5.53 Drept procesual penal-partea general
Criminal Procedure. General Part
14 14 E 5
4. D.D.3.5.54 Dreptul proprietii intelectuale
Intellectual Property Law
14 E 5
5. D.D.3.6.64 Drept penal partea special II
Criminal Law. Special Part II
14 14 E 5
6. D.D.3.6.65 Drept civil. Succesiuni
Civil Law. Successions
14 14 E 5
7. D.D.3.6.66 Drept procesual penal-partea special
Criminal Procedure. Special Part
14 14 E 5
8. D.D.3.6.67 DREPTUL FAMILIEI (DOC)
Family Law
14 14 E 5
9. D.D.3.6.68 Practica de specialitate
Specialised Practice
28 28 C 5

DISCIPLINE OPIONALE (la alegere 2 discipline pe
semestrul I i 1 la alegere pentru semestrul al II-lea)

1. D.D.3.5.55 Dreptul securitii sociale
Social Security Law
14 C 5
2. D.D.3.5.56 Drept execuional penal
Executional Criminal Law
14 C 5
3. D.D.3.5.57 Politici comunitare
European Policies
14 C 5
4. D.D.3.5.58 Managementul sistemului judiciar
Management of the Judicial System
14 C 5
5. D.D.3.5.59 Introducere n informatic
Introduction to Computer Science
14 C 5
6. D.D.3.5.60 Drept parlamentar
Parliamentary Law
14 C 5
7. D.D.3.6.69 DREPTUL MEDIULUI (DOC)
Environmental Law
14 C 5
8. D.D.3.6.70 Comunicare i relaii publice
Communication and Public Relations
14 C 5
9. D.D.3.6.71 Introducere n dreptul privat comparat
Introduction to Private Comparative Law
14 C 5
10. D.D.3.6.72 TEORIA RELATIILOR INTERNATIONALE
(DOC)
Theory of International Relations
14 C 5
DISCIPLINE FACULTATIVE
1. SP.3.5.61 Psihosociologia grupurilor colare **
Psychosociology of Educational Groups
14 14 E 5
2. SP.3.5.62 Comunicare educaional **
Educational Communication
14 14 E 5
3. SP.3.5.63 Teorii i practici integrative n educaie **
Inclusive Theories and Practices in Education
14 14 E 5
4. SP.3.6.73 Practica pedagogic
Teaching practicum
28 14 28 14 C 5
SP.3.6.74 Evaluare final portofoliu didactic
Final evaluation Teaching portfolio
E 5
30 30** studenii vor participa doar la una din cele trei discipline facultative


ANUL IV

Cod Semestrul 7 Semestrul 8
disciplin
Nr.ore/sem FV CR Nr.ore/sem FV CR
Nr
crt

Denumirea disciplinei
S L P S L P
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. D.D.4.7.75 Drept comercial
Trade Law
28 E 5
2. D.D.4.7.76 Drept internaional privat
International Private Law
14 E 5
3. D.D.4.7.77 Drept procesual civil I
Civil Procedure I
14 14 E 5
4. D.D.4.7.78 Practica de specialitate
Specialised Practice
28 28 C 5
5. D.D.4.8.84 Dreptul comerului internaional
International Trade Law
14 E 5
6. D.D.4.8.85 Drept procesual civil II
Civil Procedure II
14 14 E 5
7. D.D.4.8.86 Dreptul muncii
Labor Law
14 14 E 5
8. D.D.4.8.87 Criminalistic
Forensics Sciences
14 E 5
9. D.D.4.8.88 Practic n vederea elaborrii lucrrii de
licen
Bachelor Thesis Practice
28 28 C 5
DISCIPLINE OPTIONALE (la alegere 2 discipline
pe semestrul I i 1 la alegere pe semestrul al II-lea)

1 D.D.4.7.79 Drept funciar si publicitate imobiliara
Real Estate Law and Real Estate Survey System
14 C 5
2. D.D.4.7.80 Medicin legal
Forensic Medicine
14 C 5
3. D.D.4.7.81 Organizarea sistemului judiciar (organizarea
magistraturii, avocaturii, notariatului public i
activitii executorilor)
Organisation of the judicial system (the organisation of
the magistracy body, of bars, of public notaries body
and officers of court body)
14 C 5
4. D.D.4.7.82 Protecia juridic a drepturilor omului
Legal Protection of Human Rights
14 C 5
5. D.D.4.7.83 Convenia european a drepturilor
omului.Practica CEDO
European Human Rights Convenient. EHRC Case Law
28 C 5
6. D.D.4.8.89
Drept penal - Infraciuni prevzute n legile speciale
Criminal Law Crimes in Special Law
14 C 5
7. D.D.4.8.90 Informatic juridic
Juridicial Computer Science
14 C 5
8. D.D.4.8.91 Dreptul concurenei
Anti-trust Law
14 C 5
9. D.D.4.8.92 Executarea silit
Forced execution Law
14 C 5
30 30
EXAMENUL DE LICENTA 5


R E C T O R, D E C A N,

Prof.univ.dr. Vasile IAN Prof.univ.dr. Tudorel TOADER