Sunteți pe pagina 1din 1

coala Postliceal Sanitar Carol Davila Bucureti

Specialitatea: A.M.G.
Anul II A si IIB
Pro!esor "e nursin#: Maria Pop
$%iective pentru sta#iul "e &nv'()nt clinic e!ectuat "e elevii "in anul II * (artie +,-.:
1. Sa efectueze culegere de date relevante pentru pentru doua cazuri (studii de caz).
2. Sa analizeze si sa sintetizeze informatiile obtinute.
3. Sa identifice nevoile afectate i problemele de dependenta ale pacientului la fiecare
nevoie fundamental.
4. Sa ierarhizeze problemele de dependenta in funcie de prioritatile de !ngri"ire.
#. S formuleze obiectivele de !ngri"ire.
$. Sa stabileasc ingri"irile (interventiile) autonome si delegate necesare pentru atingerea
obiectivelor.
%. Sa !ntocmeasc plan de !ngri"iri pentru cele doua cazuri.
&. Sa mentioneze in caietul de practica materialele si instrumentele folosite !n !ngri"iri.
'. Sa descrie in caietul de practica trei tehnici de nursing si doua investigaii paraclinice
utilizate !n ingri"iri.
1(. Sa descrie in caietul de practica trei medicamente administrate pe sectie si tehnica de
administrare.
)valuarea stagiului:
* pentru fiecare obiectiv indeplinit ......1 punct
1