Sunteți pe pagina 1din 17

Irina Muntean

medalie de argint
la C Mondiale
director CRISTIAN DULGHERU
num`rul 2 (105) martie 2000
D
D
A
A
N
N
E
E
N
N
U
U

u
u
n
n
a
a
n
n
t
t
r
r
e
e
n
n
o
o
r
r

d
d
e
e
s
s
u
u
c
c
c
c
e
e
s
s
A
A
n
n
t
t
r
r
e
e
n
n
a
a
m
m
e
e
n
n
t
t
p
p
e
e
n
n
t
t
r
r
u
u
B
B
I
I
C
C
E
E
P
P
S
S
P
P
E
E
C
C
T
T
O
O
R
R
A
A
L
L
U
U
L
L
M
M
I
I
N
N
O
O
R
R
A
A
N
N
D
D
R
R
O
O
S
S
T
T
E
E
N
N
E
E
D
D
I
I
O
O
N
N
M
M
`
`
r
r
i
i
m
m
e
e
[
[
i
i
p
p
u
u
t
t
e
e
r
r
e
e
E
E
s
s
t
t
e
e
b
b
i
i
n
n
e
e

s
s
`
`
a
a
n
n
t
t
r
r
e
e
n
n
e
e
z
z
i
i

o
o
s
s
i
i
n
n
g
g
u
u
r
r
`
`
p
p
a
a
r
r
t
t
e
e
a
a
c
c
o
o
r
r
p
p
u
u
l
l
u
u
i
i
?
?
C
C
i
i
n
n
e
e
e
e
s
s
t
t
e
e
H
H
A
A
R
R
D
D
G
G
A
A
I
I
N
N
E
E
R
R
?
?

t
t
i
i
a
a
]
]
i
i
c
c
`
`

D
D
i
i
a
a
l
l
o
o
g
g
c
c
u
u
c
c
i
i
t
t
i
i
t
t
o
o
r
r
i
i
i
i
P
P
r
r
o
o
b
b
l
l
e
e
m
m
e
e
m
m
e
e
d
d
i
i
c
c
a
a
l
l
e
e

[
[
i
i
m
m
e
e
d
d
i
i
c
c
a
a
m
m
e
e
n
n
t
t
e
e

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O

2 CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
Nutrifort-R
Este un concentrat de carbohidra]i,
proteine, vitamine [i minerale reco-
mandat pentru cre[terea rapid` \n
mas` muscular`. O por]ie reprezint`
90 g de produs [i pentru o cre[tere
accelerat` a masei musculare se
recomand` dou`-trei por]ii pe zi.
O m`sur` con]ine 35g.
Se prezint` la cutii de:
1 kg - 65.000 lei
2,5 kg - 129.000 lei
CONCENTRATE
PROTEICE
Prot-R 65
Este un supliment bogat \n proteine
(65%) [i este recomandat celor care
vor s`-[i asigure o cantitate mare de
proteine \n alimenta]ie, f`r` a cre[te
stratul adipos. Se recomand` tuturor
culturi[tilor, c~te o por]ie de dou`-trei
ori pe zi (o por]ie = 50 g de produs).
O m`sur` con]ine 25g.
Se prezint` la cutii de:
900 g - 85.000 lei
2,2 kg - 169.000 lei
Prot-R 85
Are acelea[i recomand`ri ca [i
Prot-R 65, doar c` are un con]inut
mai mare de proteine (85%), iar o
por]ie reprezint` 40 g de produs. O
m`sur` con]ine 25g.
Se prezint` la cutii de:
900 g - 99.000 lei
2,2 kg - 199.000 lei
Super Protein-R 90
Est e un concent rat prot ei c de
calitate superioar`, ob]inut din lapte.
Se administreaz` c~te o por]ie de
40 g de mai multe ori pe zi, \n limita
a 1,5-2 g protein`/kg corp. Se ames-
tec` cu lapte, sucuri sau ap`.
O m`sur` con]ine 30g.
Se prezint` la cutii de:
900 g - 135.000 lei
VITAMINE
I MINERALE
Complex R
Este un supliment alimentar vitami-
no-mineral indicat \n cazul solicit`rilor
f i zi ce mari , \ n avi t ami noze, \ n
profilaxia [i tratarea unor boli
[i viroze; stimuleaz` sis-
temul imunitar, regenereaz`
]esuturile, favorizeaz` metabolizarea
calciului, fierului, amelioreaz` hipo-
calcemia, scade colesterolul sanguin,
reduce LDL-colesterolul, m`re[te per-
meabilitatea ]esuturilor [i elasticitatea
vaselor de s~nge, accelereaz` fluxul
sanguin. Se prezint` sub form` de
capsule gelatinoase de 500 mg. Se
administreaz` dou` p~n` la patru
capsule/zi.
Se prezint` la cutii de:
50 capsule - 35.000 lei
BATOANE PROTEICE
Protein-R
Un baton proteic este echivalentul
nutritiv a 100g carne vit`.
Batoane cu un gust excelent de
ciocolat`, de 70g, av~nd urm`toarea
compozi]ie nutritiv`: proteine - 18g,
carbohidra]i - 27g, gr`sime vegetal` -
17g, vitamina C - 28 mg, lecitin` -
17 mg, vitamina B6 - 2 mg, vitamina
B5 - 2 mg, zinc - 2 mg, magneziu 14
mg. Valoare energetic`: 350 calorii.
Se recomand` culturi[tilor pentru
cre[tere \n mas` [i for]`, c~t [i altor
categorii de sportivi ca suport proteic,
vitaminic, energetic [i mineral. Nu are
cont rai ndi ca] i i , f i i nd un excel ent
supliment alimentar.
Se fac comenzi de minim 5 buc.
25% reducere pentru minimum
100 buc`]i.
7.000 lei/buc
PRODUSE
PENTRU SLBIT
Siluet-R
Supliment alimentar
care aj ut ` l a sl `bi re
stimul~nd arderea gr`similor
[i eliminarea colesterolului
di n organi sm. nl `t ur`
senza]ia de foame datorit` con]i-
nutului mare de fibre naturale, care
ajunse \n stomac, \n contact cu sucul
gastric, \[i m`resc volumul, cre~nd
senza]ia de STUL. Ajut` sistemul
imunitar [i are efecte anticancerigene
datorit` con]inutului de antioxidan]i.
Produsul se prezint` sub form` de
pudr`, admi ni st r~ndu-se ct e o
m`sur` \n amestec cu 200-250 ml
ap` sau sucuri hipocalorice, de dou`-
t rei ori pe zi , \ n l ocul mesel or,
sau ori de cte ori apare senza]ia de
f oame. Pent r u sc`der e r apid` \ n
gr eutate SILUET-R poate \nlocui cu
succes t oat e mesel e di n zi ,
deoarece aduce organismului toate
subst an] el e nut ri t i ve necesare
(vitamine, minerale, proteine etc.).
Se recomand` o cur` de cel pu]in
patru s`pt`m~ni.
400 g - 68.400 lei
AMINOACIZI
AMINO-R
Este un produs de calitate
superioar`, natural, cu un
procent [i raport optim de aminoacizi
esen]iali [i dipeptide, care asigur` o
nut ri ] i e prot ei c` compl et ` [i est e
asimilat total. Formula produsului
asigur` un echilibru stabilit [tiin]ific
pentru a avea o cre[tere muscular`
optim` [i o recuperare rapid` dup`
antrenament. Cre[te rata metabolic`,
asi gur` o mai bun` oxi genare a
mu[chi l or [i f ol ose[t e gr`si mi l e
pentru energie. Nu con]ine zaharuri [i
gr`si mi . Est e 100% nat ural . Se
recomand` servirea unei por]ii a c~te
4 tablete, de trei ori pe zi, dintre care
o por]ie, imediat dup` antrenament.
Pentru sportivii de performan]`, se
recomand` dublarea dozelor.
Se prezint` la cutii de:
300 tablete - 95.000 lei
500 tablete - 139.000 lei
Comenzile se fac \n scris pe adresa
redac]iei sau la telefoanele
01/792.25.54; 01/792.24.98
094.63.22.94; 092.24.47.83
094.324.645
(inclusiv s~mb`ta [i duminica)
Plata se face la primirea coletului cu
produsul comandat, pre]urile incluz~nd
[i taxele po[tale
Acum sunt sponsoriza]i [i
folosesc cu succes produsele
Redis cunoscu]ii culturi[ti:
Irina Muntean, Alexandru
Costache, Costel Torcea,
Felicia [i Petri[or Popa,
Cristian Zlatanovici, Drago[
Popescu, Florina Vi[an, Pop
Ioan, Cristea Nicolae, Laura
Vi[an, campioana na]ional`
de atletism Mihaela Oan`.
N
O
U
N
O
U
PRODUSE
PENTRU MAS
MUSCULAR
Mass-R 2
Este un concentrat proteic bogat \n
carbohidra]i [i proteine, recomandat \n
special ectomorfilor (tip slab, longilin, ce
ia greu \n greutate), care trebuie s` ia de
dou`-trei ori pe zi c~te o por]ie de 70 g.
Este recomandat [i celorlalte tipuri ge-
netice, \ns` numai imediat dup` antre-
nament. Avantajul acestui produs este
con]inutul de fibre vegetale care ajut` la
formarea bolului alimentar [i care absorb
toxinele din intestinul gros.
O m`sur` con]ine 40g.
Se prezint` la cutii de:
1,2 kg - 45.000 lei
3 kg - 95.000 lei
Super Mass-R
Este un supliment ce datorit` com-
pozi ] i ei (50% prot ei ne [i 35% car-
bohidra]i) poate \nlocui mesele obi[nuite
din timpul zilei [i este recomandat at~t
tuturor categoriilor de sportivi, c~t [i celor
care nu fac sport, dar doresc s` aib` o ali-
menta]ie s`n`toas`, cu c~t mai pu]ine
gr`simi [i colesterol. Se recomand` c~te o
por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 65
g de produs).
O m`sur` con]ine 30g.
Se prezint` la cutii de:
900 g - 75.000 lei
2,2 kg - 159.000 lei
Energocarb-R
Este un supliment energetic din car-
bohidra]i [i se recomand` pentru refacerea
rezervelor energetice ale organismului. Se
admi ni st reaz` 30 g \ nai nt e de
antrenament (pentru a avea energie) [i
40-60 g dup` antrenament, pentru refa-
cere.
O m`sur` con]ine 35g.
Se prezint` la cutii de:
1 kg - 39.000 lei
2,5 kg - 79.000 lei
n diferite articole din ultimele numere am ar`tat
c` sportul nostru se dezvolt` continuu. Ceea ce am
observat \ns` la \nceputul anului nu se poate numi
dezvol tarea cul turi smul ui ci expl ozi a l ui . S-au
deschi s noi s`l i , unel e mai mi ci [i cu aparate
modeste, altele foarte mari [i cu aparate \n care s-au
investit miliarde de lei (vezi Viva Fitness). Num`rul
sportivilor a crescut extraordinar de mult, a[ spune
chiar c` s-a dublat fa]` de acum doi ani.
Cre[terea numeric` a practican]ilor s-a f`cut din
toate categoriile sociale, de la liceenii care vor s`
impresioneze fetele cu bicep[ii [i pectoralii lor p~n`
la serio[i oameni de afaceri [i vedete de televiziune [i
muzic`.
Atragerea c`tre culturism s-a f`cut ca urmare a
modei de a practica un sport, care a \nceput s`
apar` [i \n Rom~nia, dar [i a avantajelor pe care le
are cel ce-l practic`: s`n`tate, for]` fizic`, aspect
pl`cut etc.
Este interesant c` aceast` cre[tere a interesului
pentru culturism [i fitness nu s-a f`cut pe fondul unei
reclame intense, mai ales c` sportul nostru este
aproape i nexi stent \ n pri nci pal a form` de mass
media, televiziunea. Singurul mod de a face reclam`
au fost revistele de specialitate si cred c` o mare
influen]` \n popularizare \l are revista noastr` care
este singura din ]ar` care apare lunar. G~ndi]i-v`
\ns` la ce dezvoltare ar fi ajuns culturismul dac` ar fi
mediatizat nu zilnic, cum este fotbalul, ci m`car o
dat` pe s`pt`m~n`. Oricum, revista noastr` are de
g~nd s` fac` ceea ce a mai f`cut \n trecut c~nd a
colaborat cu diverse televiziuni, realiz~nd emisiuni
periodice dedicate culturismului. Dac` vom reu[i
acest l ucru probabi l c` se va \ nregi stra o nou`
expl ozi e \ n ceea ce pri ve[te dezvol tarea
culturismului.
Cred c` de acum cei ce vor spune c` practic`
culturismul nu vor mai fi privi]i ca ni[te ciuda]i ci vor fi
admira]i pentru c` \n sf~r[it culturismul \ncepe s` fie
\n]eles [i la noi \n ]ar` de tot mai mul]i oameni.
Cristian Dulgheru
Culturismul
a EXPLODAT

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
4 CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
CULTURISM 5
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
rog pe inamicii mei declara]i
sau nedecl ara]i s` nu fac`
probleme sportivilor ! Eu cred
c` ei merit` pentru rezultatele
lor numai respect [i sprijin din
partea tuturor!
Rep: mi aduc aminte c` pe
vremea c~nd eram sporti v,
mai exact n 1990, m-a trimis la
dumneavoastr` (pe vremea
aceea era]i secretarul federa-
]iei) antrenorul meu de atunci
dl. Szekely Laszlo. mi d`duse o
h~rtie de 50 de lei pentru a-mi
pl`ti viza anual`. Dv. mi-a]i pus
viza [i mi-a]i napoiat cei 50 de
lei spun~ndu-mi : De banii `[-
tia s`-]i cumperi ceva de m~n-
care! De ce a]i f`cut acel
gest?
D.E.: i atunci, cum ar trebui
s` fi e [i acum, exi stau ni [te
scutiri de taxe, era vorba de :
studen]i, elevi [i militari n ter-
men. Poate c` ar fi bi ne s`
reveni m l a aceste reduceri ,
mai ales c` nivelul de trai este
a[a cum este [i nu ne putem
permite s` lu`m o bucat` de
p~ine de la gura unui sportiv,
mai ales a celor performeri.
Rep: n lumea culturismului
au fost, sunt [i vor mai fi [i ne-
chema]i [i cei d`rui]i pentru
acest sport. Dup` ce criterii de
selec]ie v` ghida]i n alegerea
performerilor?
D.E.: n primul r~nd trebuie s`
ne baz`m pe structura sporti-
vului, ea este factorul de baz`.
Din ce am nv`]at mai t~rziu,
trebuie s` aib` [i un tempera-
ment care s` i permi t` s`
ajung` la nalta performan]`,
trebuie s` [tie ce vrea [i s` fie
un pragmatic.
Am descoperit o metafor`
care este foarte bun` pentru
un sportiv de performan]`, eu
consider c` adev`ra]ii campi-
oni se nasc!. Ei sunt ase-
menea unor diamante care
str`lucesc [i n nisip. O piatr`
este o piatr`, un diamant este
altceva. Dintr-o piatr` oric~t ai
[lefui-o nu po]i face un dia-
mant. A[a e [i cu sportivul de
performan]`, dac` nu ne gr`-
bim [i nu-l for]`m, l l`s`m s` se
dezvolte [i [tim s`-l preg`tim
ca l umea, atunci va fi ntr-
adev`r un mare sportiv.
Nu trebuie s` ne gr`bim, c`
altfel i distrugem!
Rep: Cum vede]i problema
utiliz`rii dopingului, de c`tre
antrenori i rom~ni , n cadrul
preg`tirii unor sportivi?
D.E.: Apropo de ce am spus
nainte, graba stric` treaba!
Mul ]i antrenori , pentru a se
afirma [i a ar`ta c` sunt mai
buni dec~t al]ii, apeleaz` la
mi j l oace nepermi se. Sunt [i
sportivi care se dopeaz`, din
cauz` c` aud la al]ii n sal`,
dar sportivii de performan]` se
dopeaz` de regul` la indica-
]iile antrenorului, pentru a reu[i
s` se afirme [i pentru a-[i de-
monstra calit`]ile lor pedago-
gi ce (antrenori i n.r.). Pentru
asta ar trebui sanc]i ona]i
ace[ti antrenori, numai [i nu-
mai cu ajutorul federa]iei s` se
lupte [i s` se distrug` flagelul
dopingului, dac` se dore[te s`
devenim sport olimpic. Astfel [i
n culturismul rom~nesc [i n cel
i nterna]i onal nu vom putea
i mpune i magi nea de sport
olimpic.
Rep: Cum vede]i m`suri l e
pentru eradicarea dopingului?
D.E.: Controale periodice la
to]i sportivii de performan]`,
dar [i controale inopinate, prin
tragere la sor]i, pentru a elimi-
na dopajul c~t [i pentru a im-
pulsiona pe cei care fac cul-
turism natural! Nu este nevoie
de doping n culturism, asta e
o prostie! At~ta timp c~t unii
sporti vi ncep~nd cu : I ri na
Munteanu - campioan` mon-
dial`, Virgil Buruian`-campion
mondial, Orian- vicecampion
european, Monica Nicolescu-
medaliat` la mondiale, sunt la
ni vel ul acesta f`r` aj utorul
dopajului; se poate spune c`
se poate face, nu culturism de
performan]`, ci de nalt` per-
forman]` f`r` ajutorul dopin-
gul ui ! De asemenea, foarte
mare importan]` o are alimen-
ta]i a! Mul ]i cul turi [ti nu [i
permit alimenta]ia corespun-
z`toare [i suplinesc aceast`
lips` prin substan]e interzise. Pe
locul 1 este alimenta]ia, pe
locul 2 antrenamentul ([i aici e
nevoie de s`li dotate cores-
punz`tor), iar pe locul 3, dar
tot extrem de importante, sunt
suplimentele nutritive. Dac` un
antrenor are to]i cei trei factori
poate ob]ine rezultate remar-
cabile. Avem antrenori buni,
dar care se gr`besc [i nu las`
timp de cre[tere sportivilor.
Rep: Ar fi interesant dac`
v-a]i aminti c~te genera]ii de
sportivi v-au trecut prin m~n`.
D.E.: Prima genera]ie -anii
80- ar fi Silviu Cauc [i Paznicu
Florin, a doua genera]ie-de
Dan Enu]` este antrenorul
cu cele mai bune rezultate din
istoria culturismului rom~nesc!
Genera]ii de sportivi au fost
model a]i de d~nsul [i , de[i
contestat de mul ]i datori t`
temperamentului s`u coleric,
r`m~ne antrenorul celor mai
buni sportivi din Rom~nia.
Rep: n ce an a]i luat con-
tact cu culturismul ?
Dan Enu]`: Primul contact a
fost n anul 1977, la sala fostului
IEFS actualmente ANEFS.
Rep: n ce an a]i debutat ca
antrenor [i care a fost primul
dumneavoastr` sportiv?
D.E.: Am nceput s` antrenez
n 1979, primul meu sportiv a
fost vicecampion municipal, se
numea Pazni cu Fl ori n, i ar
pri mul ti tl u na]i onal l -am
ob]i nut n 1982 cu sporti vul
Si l vi u Cauc l a j uni ori mi ci
categoria 60 kg.
Rep: Cum v-a afectat cari-
era de antrenor revolu]ia din
1989 [i ce schi mb`ri au
survenit?
D.E.: nainte de 1989 am fost
un simplu antrenor cu rezultate
bune, iar dup` 1989 am fost
pri ntre membri i fondatori ai
FRC prin separarea de Federa-
]ia de Haltere [i primul secretar
al noii Federa]ii, p~n` n 1992
c~nd am revenit la antrenorat.
Rep: i acum o ntrebare al
c`rei r`spuns l datorez ca
zi ari st cel or ce v` contest`
calitatea de antrenor (actual-
mente antrenor emerit): Ce
studii de specialitate ave]i ?
D.E.: Am absolvit Colegiul de
Antrenori n cadrul ANEFS n
anul 1987.
Rep: tiu c` v-a]i schimbat
s`lile de 4-5 ori, activ~nd la
diverse cluburi, de ce acest
exod ?
D.E.: Pare o glum` dar s` [tii
c` nu e vorba de vreo 4-5 ori
ci de vreo 14-15 ori, am fost la
nceput antrenor la Monitorul
Oficial, am continuat cu echi-
pa Metrou, pe care am dus-o
la titlul de Campioan` Na]io-
nal`, a urmat perioada de n-
trerupere c~t am fost la Fede-
ra]ie. Actualmente sunt antre-
nor la CSS5 Bucure[ti [i al echi-
pei de seni ori l a A.S.Redi s
Buftea.
Rep: Domnul e Enu]` care
este secretul, re]eta magic`
pe care o fol osi ]i pentru a
ob]ine campioni pe band`?
Mul]i spun (din invidie) c` de
vin` e ori dopingul, ori Dulghe-
ru ; care este realitatea?
D.E.: Am spus mereu n diver-
se situa]ii p`rerea mea, care
este [i concep]ia mea despre
performan]`.
Consi der c` nu se poate
face culturism de adev`rat`
performan]`, f`r` s` lucrezi n
echip` ! Echipa care duce la
aceste rezul tate deosebi te,
trebuie s` includ`: un antrenor
tehni ci an, un medi c de
speci al i tate (cazul nostru,
Anca Gur`u) [i un sponsor,
cum am avut mereu al`turi de
mine, pe Cristian Dulgheru. n
concluzie, trebuie neap`rat s`
se lucreze n echip`.
Rep: Ave]i un temperament
coleric, care v-a creat proble-
me de-a lungul timpului, dar [i
adversari. Ce mesaj le trans-
mite]i acestora ?
D.E.: ntr-adev`r, am un tem-
perament coleric, sunt foarte
ata[at de sportivii mei, m` le-
zeaz` mult mai pu]in ceea ce
se spune despre mine, dar i
DAN ENU
un ANTRENOR de succes
C Ca am mp pi io on nu ul l m mo on nd di ia al l
V Vi ir r g gi i l l B Bu ur ru ui ia an n` `
[ [ i i D Da an n E En nu u] ]` `
S Si il lv v i iu u
B Br r e ea ah hn n` `

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
6 CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
CULTURISM 7
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
aur- ar fi Silviu Breahn`, Vi[an
Florin, Valentin Nichifor, a treia
genera]i e - C`t`l i n Mo]oc
(1989). Dup` peri oada de
pauz` ar fi a patra genera]ie-
Claudiu Barcan [i Constantin
Ra[c`, iar a cincia ar fi - Virgil
Buruian`, Vi[an Laura, Cristian
Zlatanovici [i Toma Dumitru.
Ultima genera]ie ar fi Drago[
Popescu (campion na]ional de
juniori).
Rep: Ce spera]i de la viitor?
D.E.: Pentru viitor... am sau
nu am speran]e. Am demon-
strat c` exist` o [coal` rom~-
neasc` de culturism n Rom~-
nia, aici n Bucure[ti. F`r` fals`
modesti e, pot spune c` l a
mine n sal` se antreneaz` doi
campioni mondiali, ceea ce
spune foarte mult. Dac` pe
viitor ne vom lovi de aceea[i
indiferen]`, din parte a celor
care ar trebui s` o fac`, [i nu
vom fi ajuta]i cu nimic, nu [tiu
dac` vom merge nainte sau
ne vom cantona n mediocri-
tate. Noi trebuie s` mergem n
sus, noi putem s` scoatem [i n
viitor foarte mul]i sportivi de
valoare. Putem demonstra va-
loarea culturismului rom~nesc,
dar nu doar noi cei trei pe
care i-am spus (Dan Enu]`, An-
ca Gur`u [i Cristian Dulgheru)
s` fi m o echi p`, ci [i
F.R.Culturism.
F`r` ajutorul federa]iei nu
[ti u cum ne vom descurca,
acolo sunt interese de clan sau
de club, pentru c` numai anu-
mi]i sportivi sau anumite cluburi
au acces la preg`tire centra-
lizat` [i sprijin, iar noi nu ne pu-
tem astfel duce munca mai
departe! Sper ca n viitor ace[ti
sportivi s` fie ajuta]i, a[a cum
am spus, Irina Munteanu cu un
ajutor de numai 2.000.000 de
lei pe an , iar Virgil Buruian`
care n anul 1999 nu a fost
ajutat cu nici un leu, la fel [i
Ioan Orian - vicecampion eu-
ropean, Monica Nicolescu -
medaliat` la CM - nu au primit
bani pentru preg`tire. Ei sunt
sporti vi i care ne-au f`cut
cinste, este inadmisibil! Ei ne
vor face cinste [i n viitor [i nu
sunt ajuta]i cu nimic!
Rep: Spre ce medal i i v`
ndrepta]i n 2000 ?
D.E.: A[a cum am spus;
dac` al]ii (FRCF) [i fac treaba,
noi ne-o vom face pe a
noastr`. Tot ceea ce depinde
de noi vom face, dar dac` nu
vom primi ajutor?... Dac` vom
fi ajuta]i eu garantez medalii la
Europene, medal i i l a
Mondiale; deci nu o medalie,
ci medalii! n concluzie trebuie
s` fi m o echi p`, ceva mai
l`rgit` dec~t cei trei de mai
sus!
Rep: Ca s` ncheiem opti-
mist, o ultim` ntrebare. Care a
fost cel mai fericit moment din
cariera dumneavoastr` ?
D.E.: Clipa n care mi-am v`-
zut sportivii pe podium la Mon-
di al e [i Europene: Vi rgi l
Buruian`, Irina Munteanu, Ioan
Orian [i Monica Nicolescu, iar
al t moment a fost afi l i erea
FRCF la IFBB.
Prof. Cristian Neagu
F
`c~nd o vizit` s`lii Gold
Gym di n Del ran, New
Jersey, campioana de fit-
ness Maria Gonzales l-a surprins
pe Johnnie Morant n timp ce-
[i antrena bicepsul. Privindu-l
pe individul de 1,82 m [i 125 kg.
[i-a spus Doamne este imens,
musculatura lui a sc`pat de
sub control!. Dac` l privi]i pe
Johnnie mai de aproape o s`
ave]i impresia c` nu v` ajunge
c~mpul vi zual pentru a-i
cuprinde trupul [i cu siguran]`
privirea vi se va opri asupra
unui mic detaliu, numesc aici
bi cepsul l ui gi ganti c (are
bra]ele de 53cm. nenc`lzit!).
O parte din puterea de care
d` dovad` la antrenamente
se datoreaz` [i for]ei native pe
care o de]ine n bicep[ii s`i,
for]` ce l-a ajutat s`-[i constru-
iasc` bra]ele uria[e, [i indirect,
fizicul imens. Privite, n dublu bi-
ceps din fa]`, bra]ele sale sunt
fantastice (deoarece ele sunt
masive, definite [i au o form`
extraordi nar`), i ar datori t`
faptului c` [i tricepsul este la
fel de uria[, bicepsul flexat la
pozi ]i a mai sus men]i onat`
pare ca piscul unui munte.
Mul]i ani n urm` mi supra-
antrenam bicepsul, efectuam
cam 15 seturi, de[i nu aveam
nici m`car unu-doi ani de an-
trenament. Acum, c~nd sunt
unul dintre cei mai cunoscu]i
profesioni[ti, am impresia c` [i
chiar cele nou` seturi pe care
le efectuez n prezent pentru
biceps sunt- c~teodat`- cam
mul t. Lucrez ceva mai mul t
pentru tri ceps care este o
grup` mai mare [i -pentru
mine- mai nc`p`]~nat`. Lu-
crez bicepsul de dou` ori pe
s`pt`m~n` dup` ce l ucrez
pieptul, iar tricepsul l lucrez
dup` antrenamentul pentru
spate. Am ales aceast` vari-
ant` de antrenament deoare-
ce eu consider c` n timpul an-
trenamentului pentru spate bi-
cepsul este solicitat destul de
mult [i dac` a[ continua antre-
narea lui atunci l-a[ supraan-
trena. Pe de alt` parte mi pla-
ce ca dup` mi[c`rile puterni-
ce de mpingere ce le efectu-
ez n antrenarea pieptului s`
continui cu o mi[care calitati-
v` de tragere. Spun calitativ`,
deoarece am nv`]at s`-mi
i zol ez bi cepsul [i fi ecare re-
petare ce o efectuez este
efectuat` strict [i con[tientiza-
t` la maxim, pentru c` numai
astfel po]i ob]ine cea mai bu-
n` form` posibil` a muscula-
turii tale.
C~nd sunt pompate bra]ele
sale dep`[esc 55 cm. a[a c`
nu avem de ce s` nu credem
c` aceast` metod` func]io-
neaz` bine pentru dl.Morant.
Antrenamentel e l ui Morant
sunt rapide, antrenarea bicep-
sului dureaz` cam 35 min. iar
dac` se gr`be[te aj unge
chiar la 20 min. La o [edin]`
de antrenament st` n sal` cu
pu]in peste o or`.
Antrenament
pentru
BICEPS
D Da an n E En nu u] ]` `
\ \n nc c a ad dr ra at t d de e
v vi i c ce e c ca am mp pi io on ni ii i
e eu ur r o op pe en ni i
d de e p pe er r e ec c h hi i
I I o oa an n O Or r i ia an n
[ [ i i I I r r i in na a M Mu un nt t e ea an n
F Fl le e x xi i a a u un nu ui i
b br ra a] ] l la a c ca ab bl lu u

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
Pentru antrenarea bicepsului
Johnnie folose[te trei exerci]ii:
flexia alternativ` a bra]elor cu
gantere, flexia bra]elor simul-
tan la cabluri [i flexia bra]elor
la cabluri cu priz` nalt` (vezi
foto). Uneori, pentru o schim-
bare mai folose[te flexia bra]e-
lor cu bara EZ sau flexia con-
centrat` a unui bra] la helco-
metru.
Flexia bra]elor alternativ cu
gantere:
La flexiile alternative pirami-
dez n sens cresc`tor greuta-
tea, efectu~nd ntre 15-10 re-
pet`ri pe durata tuturor celor
patru seturi pe care le efectu-
ez pentru acest exerci]iu. n
timpul mi[c`rii de flexare mi
men]i n spatel e drept [i pal -
mel e cu fa]a n sus, pentru
mine acest lucru nseamn` o
execu]ie foarte strict` a exerci-
]iului (ca [i cum ai face biceps
cu bara) precum [i o mai bun`
implicare n mi[care a p`r]ii in-
ferioare a bicepsului care este
supus n mod continuu solici-
t`ri i , i ndi ferent de pozi ]i a n
care se afl` antebra]ul meu n
raport cu bra]ul. Coatele le
men]in apropiate de corp [i
c~nd ganterele mi ajung la
nivelul pieptului le ridic pu]in
pentru a crea un mai mare
moment de tensiune n biceps
sau, ca s` zic a[a, pentru a
amplifica flexia. Dup` acest
moment l as gantera s` co-
boare lent, timp de dou` se-
cunde [i n pozi]ia de jos le
mai men]in timp de o secund`
pentru a da posibilitatea mu[-
chiului s` se extind` complet
dup` fl exi e. Ul ti mul set l
efectuez cu greutatea cea
mai mare, de aceea concen-
trarea mea este maxim` [i m`
asigur c` am un partener de
antrenament pri n preaj m`
care s` m` asiste la ultimele
repet`ri. Pentru acest exerci-
]iu Johnnie folose[te urm`toa-
rele greut`]i:
-setul 1 22 kg.-15 rep
-setul 2 25,5 kg.-15 rep
-setul 3 30 kg. -12 rep
-setul 4 30 kg. -10 rep
Flexia unui bra] concentrat
la cabluri
Acum c~]iva ani m-am an-
trenat cu Robbi e Robi nson,
care m-a nv`]at cum s` exe-
cut corect mi [carea pentru
exerci]iul flexia concentrat` a
unui bra] la cabluri. Pentru o
execu]ie corect` trebuie s`
sim]i mu[chiul flex~ndu-se, s`-l
faci s` se concentreze puter-
nic la sf~r[itul fiec`rei mi[c`ri [i
atunci tensiunea n biceps va fi
maxim`. Robinson m-a sf`tuit
ca atunci c~nd trag de m~ner
pentru a ridica greutatea s`
fac o u[oar` rota]ie a pumnu-
lui [i voi ob]ine ceea ce do-
resc de la antrenamentul meu.
Mi-a mai spus c` f`r` o con-
centrare mental` corespun-
z`toare exerci]iul nu are rost,
mintea s`-]i fie n mu[chiul
lucrat [i s` sim]i fiecare con-
trac]ie, numai a[a o s` vezi
schimb`ri majore n fizicul t`u.
Acesta este exerci]iul care i
aduce lui Johnie Morant sepa-
rare [i stria]ii n biceps, dar tot-
odat` lucreaz` [i v~rful bicep-
sului. Flexia bra]elor simultan
nu-mi permite u[oara rota]ie
de pumn pe care pot s` o
efectuez la flexia unui bra] [i
de aceea naintea unui con-
curs prefer s` efectuez acest
exerci]iu care-mi aduce o mai
bun` form` de concurs.
Greut`]ile folosite sunt :
-setul 1 - 18,5 kg.-12 rep.
-setul 2 - 22,5 kg.-12 rep.
-setul 3 - 29 kg.-10 rep.
-setul 4 - 31 kg.-10 rep.
Fl exi a ambel or bra]e l a
cabluri
Cum a spus mai sus, Johnnie
folose[te acest exerci]iu mai
mult n perioada de mas` mus-
cul ar`. Am preferat acest
exerci]iu flexiilor standard de-
oarece el ofer` mai mult` si-
guran]` n exploatare dar [i
fi i ndc` aveam nevoi e de o
schimbare. Nu cred c` gre[esc
dac` spun c` el mi-a format
altfel bicepsul fa]` de flexiile
grele cu bara EZ pe care le
efectuam n trecut.
- 4 seturi x 70 kg.-15 rep/set
Flexii Hammer
Acest exerci ]i u i l ucreaz`
antebra]ele [i partea inferioar`
a bi cepsul ui . Coatel e sunt
]inute pe l~ng` corp, palmele
-cu ganterel e n el e-se pri -
vesc una pe alta. Ganterele
se ridic` c`tre piept f`r` ns` a
se roti pumnul [i asta nseamn`
c` n punctul maxim al mi[c`rii
palmele sunt fa]`-fa]`. Din nou
execu]i a exerci ]i ul ui este
impecabil`.
-3 seturi x 30
kg. x 12 rep/set
Flexia bra]elor
la cabluri n po-
zi]ie nalt`
Acest exerci-
] i u l l ucr eaz`
c~nd este prea
obosit pentru o
putea efectua
flexiile Hammer sau c~nd se
pr eg`t e[t e de concur s. El
] i ne coat el e r i di cat e l a
ni vel ul umeri l or [i av~nd n
fi ecare m~n` m~nerul unui
cabl u execut` fl exi a ante-
br a] ul ui pe br a] . Es t e
evi dent c` pent r u a
executa corect acest exer-
ci ] i u Mor ant f ol os e[ t e
greut`]i mult mai mici ca la
celelalte exerci]ii:
- 4 seturi x 22 kg. x 12-15
rep/set
Haide]i s` arunc`m nc` o
privire, dar de ast` dat` de
ansamblu, asupra programului
de antrenament al bicepsului
lui Johnnie Morant:
Ex. 1 - Flexia alternativ` a
bra]elor cu gantere
Ex. 2 - Fl exi a si mul tan` a
bra]elor la helcometrul cu bar`
sau flexia unui bra] concentrat
la helcometru cu m~ner
Ex. 3 - Fl exi i Hammer sau
flexii simultane la helcometru
cu priz` nalt`.
Nu e de mi rare c` Mari a
Gonzalez a fost [ocat` de bi-
cepsul lui Johnnie dac` este
s` ]inem cont de seriozitatea
cu care acesta [i-l antreneaz`.
de Gabriel Bodean
dup` Muscular Development
8 CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
Flexia
bra]ului
alternativ
cu gantere
F Fl le ex xi ia a b br r a a] ]e el lo o r r
l la a c ca ab bl lu ur ri i
F Fl le ex xi ia a b br r a a] ]e el lo o r r
l la a c ca ab bl lu ur ri i
\ \n n p po o z zi i] ]i ie e \ \n na al lt t` `

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
coatele s` fie l~ng` urechi. n-
tinde]i-v` pe o banc` [i ]in~nd
m~inile a[a cum v-am explicat
mai sus (cu coatel e l ~ng`
urechi), ruga]i pe cineva s` v`
dea o ganter` pe care o prin-
de]i cu ambel e m~i ni (a[a
cum vede]i n figura 2). V` ve]i
da seama c` n primul r~nd
greutatea v` va trage m~inile
mai n jos de nivelul capului la
un moment pe care l putem
considera de drept momentul
de pornire. Aceasta este de
fapt similar momentului de por-
nire de la exerci]iul pullover cu
gantera, numai c` n cazul de
fa]` coatele sunt foarte apro-
piate de urechi.
Pasul urm`tor este s` afl`m
care este cursa eficient` a mi[-
c`rii pentru care ace[ti mu[chi
(pectorali minori) lucreaz` sub
tensiune. Pentru asta va trebui
s` ridica]i greutatea ncet, cu
bra]ele ntinse, din nou cu coa-
tele pe l~ng` urechi, realiz~nd
n acel a[i ti mp p~n` unde
anume se realizeaz` contrac-
]i a mu[chi l or. Ve]i ob]i ne o
contrac]i e maxi m` mut~nd
haltera pe o distan]` de 35-
45cm. fa]` de pozi]ia ini]ial`.
Cum se vede [i din figura 2.b
unghiul pe care-l fac bra]ele n
pozi]iile extreme nu dep`[e[te
45. Dep`[ind aceast` limit`
al ]i mu[chi prei au control ul
asupra mi[c`rii. Ca s` v` dau
un exemplu elocvent de cum
l ucreaz` ace[ti mu[chi m`
re\ntorc la vechiul exemplu cu
not`torul [i m` refer la faptul
c` mi [carea n studi u este
similar` cu mi[carea pe care o
face acesta n momentul n
care bag` bra]ul n ap` tr`-
g~nd apa pentru a nainta.
Forma corect` este deosebit
de important` pentru acest
exerci]iu. Pentru a efectua e-
xerci]iul c~t mai corect aduce-
]i -v` ami nte c` pectoral i i
minori func]ioneaz` ca mu[chi
stabi l i zatori pentru mi [c`ri l e
efectuate pentru umeri. Asta
nseamn` c` bra]ele trebuie
s` fie rigide iar mi[carea s` se
desf`[oare doar n jurul articu-
la]iei um`rului. Coatele trebuie
]inute pe l~ng` urechi, cu c~t
sunt mai dep`rtate, cu at~t
dorsalul va fi mai mult implicat
n mi [care, prel u~nd di n
munca pe care trebui e s-o
efectueze pectoral ul mi nor
(fig.3).
Circul` o vorb` printre cul-
turi[ti cum c` pullover-ul cu o
ganter` m`re[te cutia toraci-
c` dar ea este doar pe jum`-
tate adev`rat`, n sensul c`
pectoralul minor fiind ata[at
de cutia toracic` n trei punc-
te diferite (fig.1) este solicitat la
efectuarea unei extensii. Ca
urmare el se va dezvolta cres-
c~ndu-v` masa muscular` a
pectoralilor. Nici vorb` ca un
exerci]iu s` dezvolte o cre[tere
a cutiei toracice.
Dac` mu[chiul pectoral mi-
nor este slab dezvoltat, datori-
t` efectului de feedback, ve]i
avea de suferit n ceea ce pri-
ve[te dezvol tarea n mas`
muscular` [i putere a mu[chiu-
lui pectoral major.
Ce este mai i mportant nu
trebuie s` v` scape [i m` refer
aici la faptul c` trebuie s` in-
troduce]i n antrenamentul
pentru pectoral un exerci]iu
care s` lucreze numai pecto-
ralul minor. Dac` p~n` acum
nu a]i reu[it s` ob]ine]i rezul-
tate mul]umitoare n ceea ce
prive[te dezvoltarea mu[chilor
pectorali, cred c` a venit tim-
pul s` folosi]i acest secret n fo-
losul dumneavoastr`.
Traducere [i grafic`
Gabriel Bodean
de Fred Koch
N
u [ti u dac` a]i avut
vreodat` ocazia s` ve-
de]i partea superioar`
a mu[chi l or pectoral i l a un
not`tor de performan]`. A]i fi
putut remarca la acest sportiv
o dezvol tare a pectoral i l or
care ar fi putut rivaliza cu dez-
voltarea mu[chilor pectorali la
un culturist. Secretul dezvolt`rii
pectoral i l or l a cul turi [ti l
constituie - dup` cum se [tie -
buna cunoa[tere a fiziologiei
grupei musculare respective [i
cunoa[terea metodologiei de
antrenament pentru aceast`
grup` muscular`. ntrebarea
care se pune este: cum de au
reu[it not`-
tori i per-
f or man] e
at~t de
apropiate
de cel e
al e cul -
turi[tilor. mi
ve]i spune
c` pri n
aceea[i metodologie de an-
trenament pe care o folosesc
culturi[tii, folosind greut`]i. V`
voi r`spunde c` not`torii au
introdus antrenamentele de
cul turi sm rel ati v t~rzi u n
preg`ti rea l or [i c` exi stau
chiar nainte de asta sportivi
care aveau ni[te mu[chi pec-
torali la fel de impun`tori.
Fiindc` v`d c` nu [ti]i, tre-
buie s` v` spun c` secretul
este foarte simplu: n majorita-
tea stilurilor de not pectoralul
mi nor este mu[chi ul care
trage cel mai tare. S-ar putea
ca, din p`cate, s` existe cul-
turi[ti care s` nu [tie despre
existen]a acestui mu[chi, [i nu
e de mirare, fiindc` pectoralul
minor nu este o grup` muscu-
l ar` vi zi bi l `, este chi ar mai
mic` ca bicepsul brahial, [i
din aceste motive nu este a[a
popular` ca alte grupe (pec-
toral maj or, del toi d sau tri -
ceps). Probabil c` nu o s` v`
vin` s` crede]i c` pentru a
m`ri puterea n mu[chi i
pectorali este necesar`
antrenarea atent` a
pectoral ul ui mi nor, o
grup` at~t de nensem-
nat`. Maj ori tatea
culturi[tilor v-ar spune c`
pentru a ob]i ne ni [te
pectorali uria[i trebuie s`
face]i o mul ]i me de
mpi nsuri grel e [i fl utur`ri .
Hai de]i ns` s` reformul ez
i deea de mai nai nte sub
forma unei ntreb`ri : cum
pute]i s` m`ri]i masa muscu-
lar` a mu[chiului pectoral ma-
jor? (deci nu masa muscular`
a mu[chilor care sunt fixa]i pe
cutia toracic` [i care m`resc
perimetrul cutiei toracice).
Mul]i culturi[ti au probleme n
i denti fi carea cu preci zi e a
mu[chi ul ui care l ucreaz` l a
efectuarea unui exerci]iu [i ast-
fel jum`tate din antrenamente
le irosesc aiurea. Pentru a r`s-
punde la ntrebarea de mai sus
dou` lucruri trebuie l`murite:
1 - identificarea mu[chilor
existen]i n regiunea care o ve]i
antrena,
2 - c~t este de mare influ-
en]a mu[chilor vecini asupra
mu[chiului pe care vre]i s`-l
antrena]i?
Dup` cum se vede n figura
1 pectoral ul mi nor este un
mu[chi care se ntinde de la
apofi za coracoi d` p~n` l a
cele trei coaste (coastele nr. 3,
4, 5 ) de care se prind. De fapt
el nu este, cum a]i crede, chiar
un mu[chi mic; el este doar
mai mic n compara]ie cu pec-
toralul major.
Pectoral ul mi nor l ucreaz`
c~nd bra]el e se ri di c` pri n
nai nte verti cal astfel nc~t
CULTURISM 11
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
10 CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
PECTORALUL
MINOR
Fig. 1
a, b, c - coastele nr. 3, 4, 5
d - pectoralul minor
e - punctul de inser]ie pe
apofiza coracoid`
Fig. 2
pozi]ia de nceput
[i pozi]ia de sfr[it
Fig. 3
Coatele trebuie
s` fie lng` ureche
pentru ca efortul s` fie preluat
de c`tre mu[chiul pectoral minor

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
12 CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
nt~i convertit n testosteron la
nivel hepatic pentru a avea
efectul a[teptat.
Trebuie luat n considerare
faptul c` nivelul testosteronului
trebuie s` fie crescut o perioa-
d` lung` de timp pentru ca
dezvoltarea muscular` s` se
produc`. ntrebarea este da-
c` o cre[tere a nivelului testo-
steronului de numai dou` ore
este suficient.
Efectele secundare obi[nui-
te ale nivelului crescut de tes-
tosteron sunt cancer glandu-
lar, c`derea p`rului, reten]iile
de ap`, sc`derea nivelului de
LDL (lipide cu densitate sc`zu-
t`), impoten]`, acneea [i sc`-
derea produc]i ei de tes-
tosteron.
Unele dintre aceste efecte
sunt n l eg`tur` di rect` cu
transformarea testosteronului n
estrogen.
Femei l e, n mod speci al ,
t r ebui e s` evi t e ni vel el e
crescute de testosteron, de-
oarece se pot produce modi-
f i c`r i ca ngr o[ar ea voci i ,
dezvoltarea pilozit`]ii faciale,
m`rirea organelor genitale [i
modi f i car ea pr opor ] i i l or
cor por al e spr e model ul
mascul i n. Iar aceste efecte
sunt permanente!
Deci, femeile nu ar trebui s`
utilizeze androstenedion, iar
b`rba]i i trebui e s` fi e per-
manent con[tien]i de riscuri.
Totu[i dac` decide]i s` folosi]i
produse pe baz` de androste-
nedion este bine s` v` nca-
dra]i n limitele recomandate,
pentru a minimaliza efectele
secundare. Se recomand` 100
mg/zi nainte de antrenament,
timp de 4 s`pt`m~ni.
Este bine s` se administreze
concomitent antioxidan]i, pre-
cum vitamina E, deoarece s-a
demonstrat c` androstenedio-
nul cre[te produc]i a de ra-
dicali liberi. La tinerii afla]i n
perioada de cre[tere nu este
recomandat s` se administre-
ze androstenedion pentru c`
stopeaz` dezvoltarea sche-
letal`.
P`rerea mea este c` nu ar
trebui s` se recurg` l a ase-
menea supliment, pentru c`
uneori problemele ap`rute de-
p`[esc cu mult beneficiile ob-
]inute.
Dr. erban Damian
Un om informat este un om
puternic - iat` motivul pentru
care ntr-o revi st` dedi cat`
culturismului, un sport care se
dore[te a fi 100% natural, a-
pare un articol despre o sub-
stan]` considerat` dopant`.
Nimeni nu poate interzice
unui sportiv [i mai ales unui cul-
turist de ocazie s` [i admi-
ni streze substan]e dopante,
dar cel pu]in putem ncerca s`
i inform`m, astfel nc~t s` fie
sensibiliza]i n leg`tur` cu posi-
bilele riscuri. Decizia de a nce-
pe un astfel de tratament le va
apar]ine n totalitate [i n cu-
no[tin]` de cauz`.
C~nd se vorbe[te despre
hormoni androgeni, toat` lu-
mea se gr`be[te s` pronun]e:
testosteron. Mul]i nu [tiu c`
mai exist` [i al]i hormoni se-
xuali, iar dintre ace[tia n ulti-
ma perioad` a ie[it la ramp`
hormonul despre care vom
vorbi azi, androstenedionul.
Denumirea sa chimic` este
Androst-4-ene-3,17-dione, iar
formul a mol ecul ar` este
C19H26O2.
Androstenedi onul a fost
descoperit n 1935. Un an mai
t~rziu dr. Charles Kochakian a
descoperit c` androstenedio-
nul are at~t efect androgenic,
c~t [i efect anabolic. Totu[i a-
ceste efecte erau semnificati-
ve numai la c~inii castra]i [i ori-
cum erau mult mai slabe da-
c~t efectele ob]inute prin ad-
mi ni strare de testosteron. n
1962, un grup de oameni de
[tiin]` au administrat unor fe-
mei normal e fi e 100 mg
dehidroepiandrosteron (DHEA),
fi e 100mg androstene-
di on. De[i dozel e erau
di feri te at~t ca bi o-
disponibilitate, c~t [i ca
ac]iune biologic`, totu[i
ambii hormoni au crescut
nivelul testosteronului de
[ase ori peste normal. Cu
toate acestea, cre[terea
testosteronul ui a durat
numai dou` ore, i ar ni -
vel ul maxi m numai c~-
teva minute.
ntr-un al t studi u, dou`
grupuri de b`rba]i au
pri mi t c~te 50 mg, res-
pectiv 100 mg androste-
nedion. Primul grup a n-
registrat o cre[tere a ni-
velului testosteronului cu
211%, iar al doilea grup a
ob]i nut o val oare de
237%.
Cercetarea [i ob]inerea unor
substan]e de sintez` eficiente
luaser` mare amploare n Ger-
mania de Est; n anii 70 oame-
nii de [tiin]` germani au nce-
put s` produc` androste-
nedi on ca adj uvant pentru
steroizii anabolizan]i pe baz`
de testosteron. Androstenedio-
nul era dintr-un punct de ve-
dere mai interesant dec~t al]i
hormoni datorit` dificult`]ii cu
care se puteau descoperi ur-
mele sale la test`rile anti-do-
ping. n c~teva zile orice semn
al consumului disp`rea, n timp
ce efectel e ob]i nute erau
satisf`c`toare.
Cercet`torii est-germani au
creat un produs pe baz` de
androstenedion care putea fi
administrat nazal (similar cu
orice spray nazal obi[nuit). n
acest fel , efectul ap`rea
foarte rapid, iar substan]a era
metabolizat` ntr-o perioad`
foarte scurt`. Interesant este
c` ei utilizau acel produs ca
pe un stimulator pentru perfor-
man]ele mentale [i pentru dez-
voltarea musculaturii sau for]ei.
Androstenedi onul este un
hormon precursor direct al tes-
tosteronului [i este clasificat ca
androgen. Se g`se[te n orga-
nismul uman, animale [i multe
plante. La mamifere este pro-
dus n gonade [i corticosupra-
renale. Androstenedionul mo-
dific` raportul dintre testoste-
ron [i epitestosteron n acela[i
mod ca [i alte medicamente
pe baz` de testosteron. El va
cre[te raportul testosteron/epi-
testosteron de la aproximativ
2-3:1 la 14:1, lucru care va po-
zitiva cu siguran]` testele anti-
dopi ng (Comi tetul Ol i mpi c
accept` o limit` maxim` de
6:1).
Androstenedi onul nu are
efect de dezvoltare muscular`
prin el nsu[i; trebuie s` fie mai
un hormon n umbra testosteronului
Androstenedion
sc PROCULTURISM srl
produce multifunc]ionale
fitness [i culturism reglabile
pentru acas` [i fixe pentru s`li.
Discuri, bare populare, m~nere gantere.
Orice dotare s`li,
la cele mai mici pre]uri.
Comenzi [i informa]ii
la tel: 069/236 476
Suplimente din
gama UNIVERSAL
care con]in
androstenedion.
Pot fi g`site
\n IDM Regie,
stand G17.

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
14 CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
- cre[terea masei musculare
ca urmare a cre[terii puterii;
- cre[terea densit`]ii mus-
culare.
V-a]i dat seama c` cre[terile
n mas` muscular` [i densitate
sunt un efect direct al cre[terii
n putere. O programare anua-
l` a antrenamentelor dumnea-
voastr` ar trebui s` con]in`
cam dou`-trei astfel de faze.
O astfel de faz` dureaz` cam
6-8 s`pt`m~ni [i ncepe cu un
antrenament l ej er care va
cre[te n intensitate gradual. n
ultimele zile ve]i ajunge s` lu-
cra]i cu greut`]i care s` v`
permit` s` efectua]i 2-3 repe-
t`ri pentru ca ultima faz` s` fie
executarea fiec`rui exerci]iu
cu o greutate care s` v` per-
mit` s` face]i o singur` repe-
tare corect` [i nu mai mult.
Bi ne\ n]el es c` este vorba
despre exerci]ii de baz` care
implic` n mi[care un num`r
c~t mai mare de mu[chi. n-
c`rc`tura mare are rolul de a
sti mul a pri n i ntermedi ul si s-
temului nervos fibrele muscula-
re, iar exerci]iile de baz` impli-
c` n acest proces un num`r
mai mare de fibre musculare.
Prin aceast` metod` de antre-
nament se va realiza o tensiu-
ne n mu[chi care va fi cu sigu-
ran]` productiv` pentru prac-
ticant. n cazul a dou`-trei faze
anuale trebuie s` ave]i grij` ca
greut`]ile ce le folosi]i la fieca-
re set [i exerci]iu s` fie ceva
mai mari (chiar dac` asta n-
seamn` foarte pu]in) compa-
rativ cu cele folosite n faza
precedent`. Asta nseamn`
c` n final, c~nd ajunge]i la
greutatea cu care face]i o
singur` repetare, trebuie s`
ob]i ne]i recorduri l a fi ecare
exerci]iu, adic` o greutate mai
mare (chiar dac` numai cu
pu]in) fa]` de sezonul anterior.
Antrenamentele din aceast`
perioad` au un caracter scurt
[i intens. n func]ie de posibili-
t`]ile genetice num`rul exer-
ci ]i i l or va fi cupri ns ntre 2-
3/grup` muscul ar`, pentru
grupele mari [i 1-2/grup` mus-
cular`, pentru grupele mici.
Num`rul de seturi executate
pentru un exerci]iu poate varia
ntre 3 [i 6. Num`rul repet`rilor
depinde de greutatea aleas`,
pe tot parcursul perioadei de
putere [i mas` muscular` va-
riind ntre 12 (la nceputul peri-
oadei, c~nd greut`]ile cu care
v` antrena]i sunt mai mici) [i 1
(n ultimele zile c~nd ve]i da
testul greut`]ii maxime).
C~[tigurile n putere [i densi-
tate sunt rezultatele adapt`rii
neuromusculare la greut`]ile
mari pe care le folosi]i la finalul
perioadei. V-am explicat nain-
te de ce nu pute]i s` v` antre-
na]i tot timpul anului cu greu-
t`]i foarte mari. Dac` o face]i
c~nd trebuie [i cum trebuie nu
ve]i avea dec~t de c~[tigat.
Data viitoare c~nd ve]i auzi
de putere [i m`rime muscula-
r`, poate c` n loc s` v` ima-
gina]i o fotografie alb-negru
cu Arnold sau un powerlifter,
v` ve]i vedea pe dumnea-
voastr` lucr~nd din greu la un
program care s` v` aduc` cu
adev`rat m`rime muscular` [i
putere.
de Gabriel Bodean
dup` IRONMAN
C
e v` trece prin cap c~nd
auzi]i m`rime [i putere?
Poate vreo fotografie din
aceea alb-negru f`cut` de Art
Zeller care \l are pe model pe
Arnol d. Sau poate vede]i \ n
fa]a ochilor un powerlifter uria[
f`c~nd genuflexiuni cu ni[te
greut`]i inumane. Oricare ar fi
acea imagine pe care v-o n-
chipui]i sunt sigur de un lucru:
m`ri mea [i puterea
este ceea ce v`
dori]i cel mai
mul t de l a
a n t r e n -
ament el e
dumnea-
voastr`.
Asemenea perioadelor care
au al te obi ecti ve (si metri e,
definire), [i perioada afectat`
ob]inerii puterii [i m`rimii trebu-
ie planificat` minu]ios. Dac`
dori]i s` ob]ine]i rezultate bune
trebui e s` v` ntocmi ]i un
calendar n care s` v` marca]i
perioada(perioadele) de m`-
rime [i putere. Apoi ve]i stabili
modalitatea de antrenament
[i zi l el e n care o s` v` an-
trena]i.
Mul]i culturi[ti doresc s`
c~[ti ge mai repede
putere [i masivitate [i
de aceea se antre-
neaz` zi de zi intens,
supun~nd grupel e
muscul are unor bom-
bardamente continue.
n aceast` faz` apare
sindromul de agresivitate
n sport, c~nd culturistul
este obsedat de ideea
real i z`ri i unor noi
pe r f o r man ] e
sportive. El nu
se g~nde[te
dec~t s`
ob]i n` re-
corduri n
c e e a
c e
prive[te cre[terea greut`]ii pe
care o manevreaz` la fiecare
exerci]iu, s` mping` tot mai
mult la fiecare antrenament
pentru c` [tie c` cu c~t va
mpinge mai mult cu at~ta va
fi mai mare.
Corpul uman este o ma[in`-
ri e prea bi ne pus` l a punct
pentru ca s` reziste unor supra-
solicit`ri de genul efectu`rii re-
pet`rilor cu greutate maxim`
set de set, exerci]iu de exerci-
]iu. Nu numai c` [i va folosi nu-
meroasel e mecani sme de
feed-back pentru a v` stopa
progresul, dar chiar v` va face
s` regresa]i. n tot r`ul exist` [i
un bine fiindc` a[a ve]i fi feri]i
de accident`ri [i asta f`r` m`-
car s` v` da]i seama c` totul
se datoreaz` chiar propriului
dumneavoastr` corp.
Pentru a putea acumula, n
condi]ii de siguran]`, puterea
[i masa muscul ar` de care
ave]i nevoi e, trebui e s` v`
conforma]i principiului periodi-
z`rii antrenamentelor. Asta n-
seamn` ca o anumit` perioa-
d` din an s` v-o dedica]i ob]i-
nerii masei musculare [i puterii.
Noi am numit aceast` perioa-
d` size and strenght phase
(adic` faza de m`rime [i pu-
tere) [i cred c` n primul r~nd
ve]i observa c` din punct de
vedere al modul ui n care
abord`m antrenamentele n
aceast` peri oad`, aceast`
faz` este - poate - altceva de-
c~t ceea ce v` nchipui]i dum-
neavoastr`.
Iat` care sunt principalele
obiective pe care le urm`ri]i
n aceast` perioad`:
- o cre[tere a puterii;
M`rime [i putere
CULTURISM 15
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
16 CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
Produse pentru sl`bire
Fat Burner Plus
Este folosit pentru arderea stratului de
gr`sime aflat sub piele. Se adminis-
treaz` dou` tablete cu una-dou` ore
\ nai ntea antrenamentul ui [i dou`
tablete \nainte de culcare.
100 tablete - 95.000 lei
L-Carnitine
Produs care con]ine 250 mg carnitin`/
pastil`, foarte eficient \n timpul progra-
melor de sl`bire. Se administreaz` una-
dou` capsule/zi.
60 capsule -
135.000 lei
Aminoacizi [i produse stimulatoare
Amino 2700
Acest produs con]ine 19 aminoacizi,
printre care [i cei opt esen]iali. Are influ-
en]` [i ac]i une foarte puterni ce.
Con]ine arginin [i ornitin \n propor]ie de
2:1 [i vitamina B6. Se administreaz` la
\ncep`tori trei tablete/zi [i la avansa]i
[ase-nou` tablete/zi.
120 tablete - 145.000 lei
350 tablete - 350.000 lei
Cromium
Prin administrarea acestui produs se
accelereaz` producerea insulinei \n
corp, cu efect \n cre[terea for]ei [i a
masei musculare. Se administreaz` o
capsul`/zi, la una din mese.
100 capsule - 90.000 lei
Cromium Picolinate
100 capsule - 155.000 lei
Uniliver
Acest produs este un extract natural
din ficat de taur argentinian cu efect \n
stimularea cre[terii musculare. Con]ine
importante cantit`]i din vitaminele A,
D, K, B complex, C [i mai con]ine Fe,
Cu, Zn, aminoacizi [i enzime. Se admi-
nistreaz` patru-[ase tablete pe zi, la
mese.
250 tablete - 175.000 lei
Natural Sterol
Este un puternic anabolizant natural,
extras din plante, f`r` efecte secun-
dare. Se recomand` pentru cre[terea
\n mas` [i for]` muscular`. Se iau [ase
tablete/zi \n trei reprize. Tabletele se iau
cu ap`, dup` ce se rup \n dou`.
90 tablete - 265.000 lei
Animal Pak
Acest produs con]i ne vi tami ne,
minerale, aminoacizi, agen]i anabolici
[i substan]e ajut`toare ca inosine, pro-
togi n, di bencosi de, enzi me pentru
di gesti e, chol i ne, i nosi tol . O cuti e
con]ine 44 de pache]ele care au fie-
care c~te 11 tabl ete. Se i a un pa-
chet/zi, dup` mas`.
44 pache]ele/11 tablete -
590.000 lei
Yucca
Este un extract din planta yucca care
este un puternic efect antioxidant [i
are ca principal rol eliminarea toxinelor
din organism. Se administreaz` una-
dou` tablete/zi.
100 capsule - 115.000 lei
Produse
pentru mas` muscular`
Mega Mass
Produs excelent pentru cre[terea \n
mas` muscular`. Con]ine proteine,
carbohidra]i, aminoacizi, vitamine. Se
administreaz` 50-100 g/zi, \n dou`-trei
reprize (o repriz` de administrare tre-
buie s` fie dup` antrenament), ames-
tecat cu ap`, lapte sau sucuri.
1,5 kg - 210.000 lei
Giant Mass 4100
Formul` nou` pentru cre[tere \n mas` mus-
cul ar`, care, pe l ~ng` protei ne,
carbohidra]i, vitamine, minerale, aminoacizi,
con]ine creatin` [i glutamin`, asigur~nd
energie [i cre[tere rapid`. Se administreaz`
100 g/zi.
1,3 kg - 230.000 lei
Gain Fast
Este unul di n cel e mai puter ni ce
produse real i zate pentru cre[terea
masei musculare. Con]ine proteine,
carbohidra]i, aminoacizi, vitamine [i
diferi]i agen]i anabolici care contribu-
ie la cre[terea rapid` \n mas` muscu-
lar`. Se administreaz` dou`-trei m`-
suri/zi, dup` antrenament. Se prezint`
la cutii de:
0,9 kg - 175.000 lei
1,36 kg - 295.000 lei
Concentrate proteice
Milk & Egg
Concentrat proteic de mare calitate,
concentra]ia de proteine fiind de 84%.
Prin administrarea acestui produs se re-
zol v` probl ema protei nel or di n al i -
menta]ie. Se consum` dou` m`suri/zi
(56 g) amestecat cu ap`, lapte sau
sucuri.
907 g - 275.000 lei
Vitamine [i minerale
Vitamina C 1000 mg
Are rol important \n regenerarea celu-
lelor [i a \ntregului organism [i este indis-
pensabil` \n alimenta]ia sportivului,
prevenind \mboln`virile, deteriorarea
articula]iilor. Se administreaz` o tablet`
dup` masa de diminea]`.
100 tablete - 125.000 lei
Vitamina B Complex
Este un stimulator al puterii de con-
centrare [i al memoriei. Folosit` regulat,
vitamina B \nl`tur` oboseala [i d` s`-
n`tate pielii, p`rului, unghiilor [i nu \n ul-
timul r~nd stimuleaz` cre[terea masei
muscul are. Se admi ni streaz` o
tablet`/zi.
100 tablete - 150.000 lei
Mega Minerale
Produs complex de minerale.
Acest produs asi gur` necesarul de
minerale care este eliminat \n urma an-
trenamentelor prin transpira]ie, revigo-
r~nd organi smul . Admi ni strare: 1-2
tablete dup` servirea mesei.
100 tablete - 125.000 lei
Spa Pak
Con]ine minerale [i vitamine naturale \n
propor]i i i deal e pentru corpul
omenesc. Se prezint` la plicule]e care
con]in cinci tablete. Se recomand`
administrarea unui plicule] zilnic, la una
din mesele principale.
30 plicule]e
a 5 tablete - 210.000 lei
Calciu - Magneziu
Calciul \nt`re[te sistemul osos, men]ine
s`n`tatea di n]i l or [i i ntervi ne \ n
asimilarea alimentelor. Magneziul este
de ne\nlocuit \n buna func]ionare a
mu[chi l or [i a si stemul ui nervos. Se
administreaz` trei tablete pe zi, dup`
servirea mesei
100 tablete - 95.000 lei
Creatine Monohydrate
Supliment care ajut` la cre[terea
for]ei [i a masei musculare.
n ti mpul admi ni str`ri i mu[chi i
suport` un antrenament greu [i de
durat`, creatina absorbind acidul
lactic din mu[chi.
Administrare: faza de \nc`rcare,
7-10 zile, administr~ndu-se 10-30 g/zi,
\n func]ie de greutatea corporal`;
faza de men]inere, 5-10 g/zi.
Se prezint` la cutii de:
300 g - 215.000 lei;
500 g - 315.000 lei;
900 g - 495.000 lei
CULTURISM 17
www.culturism.freeservers.com
Urm`torii culturi[ti
rom~ni sunt sponsoriza]i
[i folosesc \n preg`tire
suplimentele nutritive
Universal:
Virgil Buruian`
campion mondial,
Florin Uceanu
multiplu
campion na]ional,
campion balcanic,
Ioan Orian
multiplu
campion na]ional,
Cristian Russ
campion balcanic
Comenzile se fac \n scris
pe adresa:
Natural Plus,
Str. M.
Kog`lniceanu, nr. 2,
bloc J, ap. 49,
ora[ Dej,
Jud. Cluj, cod 4650
sau la telefoanele
064/432.562
094/696.280
094/696.270
fax: 064/432.562
email:
natural@codec.ro
Plata se face la primirea
coletului cu produsul
comandat, pre]urile
incluz~nd
[i taxele po[tale
DISTRIBUITORI:
n zonele
Prahova-Ploie[ti:
12.35.03
Miercurea Ciuc:
094/535.370
Ia[i: 21.67.69;
092/876.311
Bra[ov:
094/513.810
Oradea:
059/132.556
Baia Mare:
094/510.006
N
O
U
Antioxidant
Este un produs, av~nd o calitate deo-
sebi t`. Este desti nat preveni ri i
deterior`rii celulelor musculare [i \nceti-
nirii \mb`tr~nirii lor. Con]ine sulfat de
glucosamin`, vitamina C, vitamina E [i
selenium. Se administreaz` o capsul`
pe zi.
100 capsule - 95.000 lei
Firma Natural Plus srl unic importator al firmei americane Universal v` pune la
dispozi]ie o nou` gam` de suplimente nutritive realizate cu materii prime de cea
mai nalt` calitate, importate din USA, Germania, Belgia, procesul de dozare [i
ambalare fiind realizat de Natural Plus, urmnd o testare riguroas` a calit`]ii
produselor n laboratoare avizate de Ministerul S`n`t`]ii.
Aceste noi produse pot fi secretul reu[i tei dumneavoastr`, Natural Pl us
garantnd calitatea [i eficien]a lor.
Masi v Mass este un produs desti nat cre[teri i masei
muscul are [i refaceri i rapi de dup` efort. Datori t`
con]inutului echilibrat de proteine, carbohidra]i, vitamine [i
minerale. Masiv Mass este o solu]ie perfect` n alimenta]ia
oric`rui sportiv. Se recomand` administrarea a 2-4 m`suri
pe zi (2 m`suri - 90 gr) din produs Masiv Mass, dizolvat n
l apte, sucuri , ap`, de preferi n]` dup` antrenament.
Produsul se prezint` sub form` de pudr` cu arome de
ciocolat` [i vanilie, ambalat la cutii de 1 kg. Pre]: 70.000 lei.
Masiv Mass
Creatin
Rapid Mass
Max Protein
90%
Creati n Rapi d Mass este
recomandat cel or care
doresc ob]inerea unei mari
mase muscul are de cal i -
tate ntr-un ti mp foarte
scurt aceasta fiind posibil
datorit` con]inutului echi-
librat de proteine, carbo-
hidra]i [i creatin`. Creatina
folosit` n acest produs este
de cea mai bun` calitate
fiind ob]inut` de Creapure.
Se recomand` administra-
rea a 2 m`suri/zi (90 gr) din
produs amestecat cu
lapte, ap` sau sucuri. Pro-
dusul se prezint` sub form`
de pudr` cu arome de
ci ocol at` [i vani l i e, am-
balate la cutii de 900 gr.
Pre]: 100.000 lei.
Max Protein are n compozi]ie o combina]ie de Isolated
Soy Protein [i Proteina de lapte, cele dou` elemente fiind
a[a combi nate nct rezul t` o super protei n` cu
caracteristici deosebite. Cu ajutorul acestui produs se
poate ob]ine o cre[tere a masei musculare mpreun` cu
accentuarea definirii. Se recomand` administrarea a 2
m`suri pe zi (2 m`suri - 50 gr) din produsul Max Protein,
mi xat n l apte, sucuri , ap`, de preferi n]` dup`
antrenament. Produsul se prezint` sub form` de pudr` cu
arome de ciocolat` [i vanilie fiind ambalat la cutii de 600
gr. Pre]: 100.000 lei.
Creatina Monohydrat,
a firmei nem]e[ti Creapur, este cea mai
concentrat` din lume, este produs original
cu marc` \nregistrat` [i este distribuit` \n ]ar`
numai de Natural Plus [i Redis.
Creapur furnizeaz` creatina monohidrat
pentru multe firme cunoscute: Twinlab,
Universal etc.

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
CULTURISM 19
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
18 CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
murali. De ce crezi c` cei mai
mul]i culturi[ti au femuralii mult
mai pu]in dezvolta]i n compa-
ra]i e cu cvadri cep[i i ? Nu
pentru c` [i antreneaz`
femuralii prea pu]in sau deloc.
Cauza este starea de
oboseal` n care se afl` cei
mai mul]i culturi[ti atunci cnd
ncep exerci]iile pentru femu-
rali. M-am reg`sit n aceast`
si tua]i e acum doi ani [i am
nceput s`-mi antrenez femu-
ralii naintea cvadricep[ilor sau
n alt` zi. Acum femuralii mei
sunt aproape l a fel de dez-
vol ta]i ca [i cvadri cep[i i , n
timp ce nainte erau n contrast
izbitor. Nu este deci corect ca
fi ecare parte a corpul ui s`
ai b` propri a sa [edi n]` de
antrenament?
Exist` cteva motive pen-
tru care trebuie luat` n con-
siderare posibilitatea antrena-
mentului unei singure grupe de
mu[chi pe zi. n primul rnd,
fi ecare va fi antrenat` cu
rezerve proaspete de energie
[i cu aten]ie [i concentra]ie
compl ete. Cnd antrenezi
dou` grupe de mu[chi n
aceea[i [edin]`, ai tendin]a
de a te limita, [tiind c` mai ai
al]i mu[chi de antrenat. Un alt
beneficiu al acestui sistem este
timpul. De[i vii la sal` mai des,
scapi mai repede. Nu tre-
buie s`-]i ia mai mult de 45 de
minute s` antrenezi o parte a
corpului [i, dac` te mi[ti cum
trebuie, po]i s` termini n 30.
Dac` o parte a corpului, ca
bicepsul sau femuralii, nu a fost
niciodat` antrenat` prima n
[edin]ele tale, vei fi uimit de
ct de puternic te vei sim]i.
Greut`]ile sunt mai masive [i
devoltarea mu[chilor devine
mai vizibil`.
Desigur, unii vor spune c`
antrenamentul att de des va
duce la supraantrenament. Eu
ns` nu sunt de acord. Aceste
[edin]e scurte nu epuizeaz`
corpul [i mintea a[a cum o fac
[edi n]el e l ungi de antrena-
ment. Dac` sim]i nevoia s` te
odihe[ti o zi, este u[or s` faci o
pauz` [i s` rei ei programul
dup` aceea. Al ]i i vor argu-
menta poate c` acest sistem
abordeaz` fiecare grup` mus-
cular` doar o dat` pe s`pt`-
mn`. n mod normal, aceasta
ar fi o probl em` j usti fi cat`;
totu[i, date fiind intensitatea
ridicat` [i volumul crescut, o
recuperare compl et` de o
s`pt`mn` este indicat` pen-
tru refacerea celulelor.
Unii dintre voi nu vor putea
probabil s` ajung` la sal` att
de des nct s` ncerce acest
sistem. Nici o problem`; lucruri
cum ar fi cariera, educa]ia [i
familia trebuie s` stea ntot-
deauna n fa]a dori n]ei ar-
z`toare de a acumula mas`
muscular`. Dar pe cei care au
posi bi l i tatea i ndemn s`
nceap` ct mai curnd an-
trenarea unei singure p`r]i a
corpul ui ntr-o [edi n]` de
antrenament. S-ar putea s`
afl i c` anumi tor p`r]i al e
corpului li s-a negat [ansa unor
antrenamente intense [i deci
a unor rezultate pe m`sur`.
S-ar putea s` afli de aseme-
nea c` aceste p`r]i ale corpu-
lui au un poten]ial de cre[tere
mul t mai mare dect ]i -ai
imaginat. Nu ai nimic de pier-
dut [i o mas` muscular` no-
tabil` de c[tigat.
Roxana Miculi]`
dup` IRONMAN
Cum trebuie s` repartizezi
p`r]i l e corpul ui n cea mai
efi ci ent` combi na]i e de
exerci]ii, pare a fi o ntrebare
f`r` un r`spuns definit. Tradi]ia
culturismului sugereaz` antre-
narea pieptului cu umerii sau
tricepsul, a spatelui cu bicep-
sul, a picioarelor fie separat, fie
cu umeri i [i bra]el e. Astfel ,
ntregul corp este antrenat n
aproxi mati v patru zi l e, cu o
pauz` de o zi sau dou`. Exist`
totu[i persoane care sus]i n
beneficiile unui antrenament
complet, efectuat de dou` ori
pe s`pt`mn`. Contrariul este
sus]inut de campionul Skip La
Cour, care [i reparti zeaz`
p`r]ile corpului n [ase [edin]e,
de l uni pn` smb`t`. Este
di fi ci l de adus argumente
mpotriva acestui culturist cu
un fizic incredibil, cu att mai
mult cu ct atribuie succesele
sale din ultimii ani n domeniul
cre[terii musculare unei mp`r-
]iri mai specializate adoptate
de pu]in timp.
Care sistem este mai bun?
Cu siguran]`, fiecare are a-
vantajele sale. Personal, cred
numai n ceea ce-mi aduce
mie rezultate. Este o atitudine
foarte n]eleapt` n bodybuil-
ding, deoarece exist` sute de
teorii asupra modalit`]ilor op-
time de a te antrena [i de a
mnca, unele diametric opuse
altora. Numai prin ncerc`ri [i
erori po]i fi cu adev`rat sigur
c` o anumit` recomandare
este potrivit` pentru tine.
Eu am ncercat si stemul
amtrenamentului global timp
de un an [i rezultatele mele nu
au fost chiar uimitoare. De[i
efectuam unul sau dou` seturi,
a[a cum fusesem i nstrui t, n
mod i nevi tabi l exerci ]i i l e
pierdeau din intensitatea de la
nceput. De re]inut c` aveam
atunci 20 de ani [i cote
ridicate de energie [i rezisten-
]`. La scurt timp dup` aceea,
am trecut la programul tradi-
]ional de mp`r]ire a antrena-
mentului. A dat rezultate mai
bune, deci l-am practicat timp
de mai mul]i ani.
Am citit n 1996 despre suc-
cesul lui Skip, care [i antrena o
si ngur` parte a corpul ui pe
[edin]` de antrenament [i am
fost i ntri gat. n acest ti mp,
lucram de la 9 la 5 n domeniul
produc]iei TV [i mi se p`rea
exagerat s` efectuez [ase
[edi n]e de antrenament pe
s`pt`mn`. Foarte curnd,
am avut ocazia de a ncerca
aceast` metod`.
Mi-am p`r`sit slujba n iulie
1998. Un timp, am ncercat s`-
mi g`sesc ceva asem`n`tor,
dar dup` cteva luni m-am
hot`rt s`-mi ocup timpul cu
terminarea romanului pe care
l ncepusem n urm` cu ceva
timp. O dat` ce l-am terminat
[i mi-am angajat un agent, am
aflat c` so]ia mea era ns`rci-
nat` cu cel de-al doilea copil
al nostru. Am devenit antrenor
personal, ceea ce mi-a permis
s` am un venit ntr-un domeniu
care mi pl`cea, r`mnndu-
mi [i timp pentru a scrie. Reve-
nind la ideea de la care am
pornit, o dat` ce am nceput
s` l ucrez ca antrenor, am
profitat de faptul c` eram n
sal` [ase zile pe s`pt`mn` [i
am nceput s`-mi di vi zez
antrenamentul dup` cum
urmeaz`:
Ziua 1: biceps [i gambe
Ziua 2: piept
Ziua 3: cvadricep[i
Ziua 4: spate
Ziua 5: femurali
Ziua 6: umeri [i triceps
Ziua 7: odihn`
Imediat, mi-am reamintit
un lucru pe care l observasem
mai de mult, dar c`ruia nu-i
acordasem prea mare impor-
tan]`. Cnd antrenezi dou`
p`r]i al e corpul ui n cadrul
acel ei a[i [edi n]e, a doua
sufer` n mod i nvari abi l .
Antrenamentul cu greut`]i
este n general brutal pentru
c` epui zeaz` rezervel e de
energie din corp. Chiar dac`
antrenezi mpreun` dou` p`r]i
ale corpului f`r` leg`tur` ntre
ele, ca de exemplu pieptul [i
bicepsul, energia consumat`
n antrenamentul pentru piept
]i va afecta negativ perfor-
man]ele n exerci]iile pentru
biceps pe care urmeaz` s` le
efectuezi.
Cei mai mul]i culturi[ti ex-
perimenteaz` acest lucru n
cazul antrenamentelor pentru
picioare, dar nu ntotdeauna
n mod con[ti ent. [i antre-
neaz` cvadricep[ii prin genu-
flexiuni, pres` sau extensii. Apoi
vine antrenamentul pentru fe-
a corpului?
Este bine s` antrenezi
o singur` parte de Ron Harris

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
20 CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
CULTURISM 21
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

expresi a [ofer de dumi -


nic` - desemnnd un [ofer
care, spre deosebire de ma-
joritatea, conduce foarte rar [i
din aceast` cauz` nu are cum
s` capete experi en]`- are
acum un corespondent n ex-
presia: culturist de balcon.
Glumim noi, dar realitatea este
c` Sibiceanu Mircea din Pite[ti
a ajuns s` fac` antrenamente
n balcon din cauza desfin]`rii
s`l i l or di n acest ora[. Totu[i
Mircea reu[e[te s` se men]in`
l a un ni vel competi ti v, ocu-
pnd, spre exemplu, locul 2 la
categoria veterani + 80 kg. la
ultimul concurs la care a par-
ti ci pat (Cupa Li bert`]i i
Ti mi [oara, decembri e 99).
Dac` trece]i prin Pite[ti uita]i-
v` la balcoane.

prezentatorii concursului
MR. OLYMPIA 1999 au fost
Dorian Yates [i Lee Haney.
Prezen]a lor a dat prestan]`
acestui ul ti m MR. O di n
mileniul ll, fanii fiind ncnta]i
s` vad` l a mi crofon dou`
foste staruri care mpreun`
de]i n nu mai pu]i n de 14
statuete SANDOW (statuet`
atribuit` numai c[tig`torului
concursului Mr. Olympia).

Ol teanu Adri an, fost


concurent al clubului Dina-
mo, fugit n America nainte
de Revolu]ie, a f`cut o scurt`
vizit` n Romnia la nceputul
acestui an. Adrian, pe care l-
am ntlnit [i la NEW YORK cu
doi ani n urm`, (vezi revistele
din februarie-martie 98) mi-a
declarat c` ntre timp a reu[it
s`-[i aduc` [i fratele n SUA [i
c` s-a mutat defi ni ti v n
California pentru a fi n centrul
lumii culturistice mondiale.
Ambi]ia sa este s` progreseze
suficient de mult pentru a fi
competitiv n concursurile de
amatori din SUA, dar obiectivul
pri nci pal este o cari er` n
l umea ci nematografi ei - n
rol uri de dur cu mu[chi ,
desigur.
Deocamdat` el a ob]i nut
doar un rol de figura]ie n filmul
HARD TIMES cu Burt Reynol-
ds, dar este ncrez`tor n viitor.
Romnia este schimbat` -
mi-a zis el - dar m` a[teptam
la mai mult, doar au trecut 10
ani.

Joe Weider inten]ioneaz`


s` ridice [i mai mult nivelul [i
presti gi ul concursul ui Mr.
Ol ympi a n mi l eni ul l l l . Dej a
pentru promovarea [i desf`[u-
rarea concursului Mr. Olympia
2000 ce va avea loc pe 21-22
octombrie tot la Las Vegas,
Joe pl`nuie[te s` pun` laolal-
t` de la sponsori 2 milioane
de dolari.

forma]ia AUTOSTOP din


Gal a]i are ca sol i st un
practicant [i un fan al culturis-
mului care, descoperind c`
familia Uceanu s`rb`tore[te
Revelionul 2000 la acela[i hotel
din Covasna unde ei aveau
contract pentru peri oada
s`rb`tori l or, a nceput s`-i
fac` gratui t dedi cati i [i o
gr`mad` de poze (chiar [i din
spate cnd acesta era l a
mas`) spre nedumeri rea
cel orl al ]i turi [ti mai pu]i n
familiariza]i cu sportul nostru.

cercet`tori i bel gi eni au


reu[it s` dubleze produc]ia
de celule musculare la tauri
printr-o muta]ie genetic`. Ei [i-
au botezat des-
coperi rea gena
Schwarzenegger.
n momentul n care
acest l ucru va fi
posibil [i la oameni,
va deveni posibil`
ob]i nerea unor
mase muscul are
uria[e f`r` ajutorul
steroi zi l or anabo-
lizan]i.

dac` n 1988
Coleman a fost
un c[tig`tor nea[-
teptat l a Mr.
Olympia, n 1999 el
a fost clar cel mai
bun de pe scen`,
nc` din prima clip`
spectatorii sesiznd
c` el este n
progres, n special
la coapse (care au
devenit enorme) [i
la umeri (n special
deltoidul anterior).
De altfel prezen-
tatorul Dori an
Yates a sc`pat
n mi crofon re-
marca : e incre-
dibil, parc` e un
personaj de SF.
Adev`rul este c`
Fl ex Wheel er,
l ocul 2, este
acum prea mi c
pentru a putea
ridica preten]ii la
titlu ceea ce n-
seamn` c` Ron-
nie Coleman are
[anse s` domine
ceva vreme a-
cest concurs.
M Mi i r rc c e ea a
S S i ib bi i c ce e a an nu u
J Jo oe e W We e i id de er r
L Le ee e H Ha an ne ey y
D Do o r ri ia an n
Y Ya at te es s
R Ro o n nn ni ie e
C Co ol le em ma an n
F Fl le e x x
W Wh he e e el le er r

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
22 CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
CULTURISM 23
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
tipul fibrelor musculare, fapt
determinat din punct de ve-
dere genetic [i imposibil de
modi fi cat. Cu al te cuvi nte,
tol eran]a pentru exerci ]i i
poate fi mare, dar construc]ia
corpului din punct de vedere
mecani c [i num`rul fi brel or
musculare pot fi inadaptabile
pentru acest sport.
Se cunosc un num`r de
anomalii existente n domeniul
ridic`rii de greut`]i [i culturis-
mului. Exist` persoane care pot
ridica greut`]i mari, dar care
au o mas` muscul ar` pu]i n
dezvoltat` sau culturi[ti foarte
masivi, care nu sunt puternici.
Fiecare tip are avantajele [i
dezavantajele sale. De exem-
plu persoanele care pot efec-
tua cu u[urin]` anumite ridic`ri
au probabil nevoie de greut`]i
foarte mari pentru a ob]i ne
rezultate. O greutate folosit`
de mul]i sportivi n mod obi[nuit
poate fi ca o juc`rie pentru ei.
Nevoi a de greut`]i foarte
masive cre[te ns` probabili-
tatea unor accidente.
Am auzi t cu to]i i despre
culturi[ti care au bra]e enorme
[i care folosesc greut`]i u[oare
sau moderate l a antrena-
mentul pentru biceps [i triceps.
Nu am crezut ni ci odat` c`
aceste pove[ti pot fi adev`-
rate, dar poate c` sunt. Unele
persoane [i pot reface cu
u[uri n]` fi brel e muscul are
dup` un antrenament distru-
g`tor; ace[tia pot deci efec-
tua contrac]ii foarte puternice.
Al]ii nu sunt capabili de acest
lucru. Nu este clar nc` dac`
antrenamentul psi hol ogi c
poate mbun`t`]i efi ci en]a
neuromuscular` sau dac`, ntr-
adev`r, fiecare are nevoie de
o strategie diferit` de antre-
nament.
Desigur, mul]i culturi[ti au
avantaje genetice care pot fi
de un real ajutor n antrena-
ment, dar care sunt subesti-
mate pri ntr-un sti l de vi a]`
neglijent. Prea pu]in` odihn` [i
o nutri]ie inadecvat` pot face
di ntr-o persoan` care r`s-
punde foarte bi ne antrena-
mentel or una di n cel e care
c[ti g` foarte greu mas`;
i nabi l i tatea de a face fa]`
problemelor personale [i altor
moti ve de stres poate face
procesul de recuperare foarte
dificil. Solu]ia pentru aceste
probleme se refer` la schim-
barea obiceiurilor. Pentru c`
exist` persoane care au po-
ten]ial, dar pur [i simplu nu sunt
motivate.
Tot ceea ce putem face
este s` ne analiz`m punctele
forte [i cele slabe [i apoi s`
facem schimb`rile necesare.
Vom aj unge nu numai s`
privim antrenamentele dintr-o
perspectiv` diferit`, dar [i la
schimbarea total` a progra-
mului [i la rezultate pe m`sur`.
Unii culturi[ti care s-au inclus
singuri n categoria hardgainer
pot afla c` pot to-
lera antrenamente
frecvente [i de du-
rat`, atta timp ct
nu dep`[esc anu-
mi te l i mi te al e i n-
tensi t`]i i . Persoa-
nel e care efectu-
eaz` mul te seturi
pot afl a c` efi ci -
en]a lor neuromus-
cular` se potrive[te
cel mai bi ne cu
programe de exer-
ci]ii cu pu]ine seturi
[i i ntensi tate ri di -
cat`. Aceste lucruri
reprezint` pure spe-
cula]ii [i pot fi veri-
ficate [i, eventual,
respinse, numai prin
studii de caz [i ex-
perimente reale.
A[ sugera faptul c`, dac`
suplimentele nutritive nu ar fi
invadat lumea sportului cu 45
de ani n urm`, nu ar fi existat
aceast` discu]ie despre hard-
gainer. Cele mai multe per-
soane s-ar fi antrenat de 2-3 ori
pe s`pt`mn` cu un num`r
limitat de seturi, metod` des
ntlnit` cu c]iva ani n urm`
[i care pare i deal ` pentru
culturi[tii naturali. Era tipul de
antrenament abordat de
l egendel e cul turi smul ui , ca
John Grimek sau Steve Reeves.
Dac` acest stil de antrena-
ment ar fi continuat s` domine
de l a j um`tatea ani l or 50
pn` ast`zi, ar fi fost u[or de
v`zut c` unii sunt pur [i simplu
mai buni dect al]ii. Diferen]a
ntre rezultatele sportivilor nu ar
mai fi fost atribuit` unor supli-
mente nutritive sau unor pro-
grame magice de antrena-
ment, ci unui num`r de factori
genetici.
dup` IRONMAN
n urm` cu aproximativ 15
ani Stuart McRobert a expus
conceptul de sporti v care
c`[tig` greu mas` muscular`
(hardgai ner), medi ocru sau
sub-medi ocru di n punct de
vedere genetic, care nu r`s-
punde bine antrenamentului
de rezi sten]`. Pri n defi ni ]i e
termenul se refer` la majori-
tatea sportivilor. Cu alte cu-
vinte, poate 5% din popula]ie
r`spunde foarte bine antre-
namentului [i aproximativ 1%
sau mai pu]in reprezint` cate-
goria perfect` din punct de
vedere al r`spunsului la antre-
nament.
Stuart sus]i nea faptul c`
atunci cnd un sportiv alege
un stil de antrenament care se
potrive[te numai anumitor in-
divizi, acesta va fi cu siguran]`
dezam`git. Pu]ine publica]ii
despre cul turi sm prezi nt`
programe de antrenament
care pot fi productive pentru o
persoan` mediocr`; meritul lui
Stuart este acela de a fi creat
c`r]i ntregi n acest sens.
Exi st` probabi l mul ti pl e
moti ve pentru care mul te
persoane nu r`spund bi ne
antrenamentelor. Din aceast`
cauz` [i mai ales pentru c`
scopurile difer` de la persoan`
la persoan`, ar trebui s` existe
mai multe tipuri de programe
de antrenament.
Persoanel e care c[ti g`
greu mas` muscular`, hard-
gai ner, sunt n general cel e
care nu pot tolera un antrena-
ment de rezisten]` cu volum [i
frecven]` ridicate. De aceea,
o persoan` mediocr` ar trebui
s` se antreneze cu volum [i
frecven]` minime.
Este totu[i bi ne de [ti ut
faptul c` aceast` presupu-
nere este aplicabil` unui pro-
centaj mic de persoane care
nu r`spund bine antrenamen-
tului de rezisten]`. Nu exist`
dovezi concrete care s`
ateste faptul c` solu]ia acestei
probl eme este mi c[orarea
vol umul ui [i a frecven]ei [i
m`rirea intensit`]ii. Se poate
chiar specula faptul c` unele
persoane pot suporta un
antrenament cu vol um [i
frecven]` ridicate, dar nu pot
tol era di n punct de vedere
fizic [i psihologic exerci]iile cu
intensitate ridicat`. Este posibil
ca ei s` c[ti ge greu mas`
muscul ar` numai n cazul
antrenamentelor cu intensitate
foarte mare.
n mod interesant, se pare
c` un alt segment din popu-
la]ia care se antreneaz` re-
gulat poate tolera exerci]ii cu
volum ridicat, dar nu-[i dez-
volt` mu[chii sau for]a. Abi-
litatea de dezvoltare a mu[-
chilor poate depinde n cea
mai mare parte de num`rul [i
Cine este
HARDGAINER?

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
Cena Alexandru -
jud. C- Severin
R: Antrenamentul pe care l
face]i acum este bun, dar el
trebuie nlocuit cu ceva nou din
cnd n cnd (cam la 3-4 luni)
m`car pe durata a 2 s`pt`mni.
Astfel ve]i [oca si stemul
muscul ar [i l ve]i obl i ga s`
creasc` mai repede. Schimba]i
totul: nr. de zile de antrenament,
exerci ]i i l e fol osi te, m`ri mea
greut`]ilor, mp`r]irea grupelor n
cursul s`pt`mnii.
Marcel - Vi[eu de Sus -
jud. Maramure[
R: Pentru a concura trebuie
s` fi i l egi ti mat l a un cl ub sau
asoci a]i e sporti v` care este
afiliat` la Federa]ie. Legitima]ia,
pl us vi za anual ` pentru un
sportiv, cost` aproximativ 50 mii
l ei . Nu conteaz` unde te
antrenezi , exi st` sporti vi care
l ocui esc [i se antreneaz` n
Bucure[ti, dar concureaz` pentru
un cl ub di n Constan]a, spre
exemplu. n ceea ce prive[te
forma ta sportiv` sau [ansele tale
de a ob]ine rezultate, ele sunt
greu de estimat dintr-o poz`.
Uneori pozele sunt n[el`toare.
Singurul lucru evident este faptul
c` ai poten]ial, dar c` mai ai
nevoi e de mai mul t` mas`
muscular`.
Ghi]` Bogdan - Pite[ti
R. nc` o dat` repet,
fotografiile sunt n[el`toare, dac`
lumina este prea puternic`, se
[terge compl et separarea
muscul ar` spre exempl u, i ar
dac` distan]a este prea mare,
chiar [i un sportiv masiv poate
p`rea sub]i rel . Di n fotografi a
tri mi s` rei ese c` nu ave]i
poten]ial de campion dar, cum
spuneam, fotografi i l e sunt
n[el`toare.
R. Da, cred c` sunt ceva mai
conservator, iar pe de alt` parte
eu sunt adeptul cul turi smul ui
natural (de aici [i contractul meu
cu firma NATURAL PLUS, care m`
sponsori zeaz`, pentru c` m`
preg`tesc doar cu produse
naturale, f`r` a apela la steroizi
anabolizan]i).
R. Revista Culturism cola-
boreaz` cu mai mul]i autori de
articole [i fiecare are dreptul la
opi ni e. E adev`rat c` date
statistice sau medicale certe nu
ar trebui s` difere de la autor la
autor. Oricum eu sus]in c` ce am
scris este corect, adic` c` Larry
Scott a c[tigat Mr. Olympia de
dou` ori, c` Arnold s-a retras
definitiv din concursuri dup` Mr.
Olympia din 1980 [i c` arderea
gr`similor depuse sub piele se
face propor]ional pe tot corpul [i
nu local aferent zonei lucrate.
B`jenaru Florin -
Bucure[ti
R. Nu am cum s`-mi dau
seama ce tip somatic e[ti doar
din cele descrise de tine, ns`
trebuie s` [tii c` nu exist` tipuri
somatice pure, astfel existnd
ectomorfi cu tendi n]e mezo-
morfe sau chi ar endomorfe.
Speciali[tii spun c`, dac` am
mp`r]i n zece tipul somatic al
fiec`ruia, el ar avea majoritar
puncte pentru un tip [i secundar
cteva puncte pentru celelalte
dou`. Astfel un individ poate
avea 7 puncte pentru ti pul
ectomorf, 2 pentru ti pul
mezomorf [i unul pentru ti pul
CULTURISM 25
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
F Fl lo o r ri i n n
U Uc c e ea an nu u
I I r r i in na a
M Mu un nt te ea an n
Cultura sportiv` la ea acas`
Cea mai mare
sal` din Bucure[ti
Aparatur` de
ultim` genera]ie
Daso-Cado
pentru toate
grupele musculare
100 de posturi
de lucru simultan
Du[uri, saun`,
vestiare separate
pentru b`rba]i
[i femei
Bar sportiv
Str. Orhideelor 3-5,
sector 6, Bucure[ti
(cartier Regie,
aceea[i cl`dire
cu Discoteca R2).
Tel.: 094.374.124
Mijloace
de transport:
metrou - sta]ia
Groz`ve[ti;
autobuzele 105, 601;
tramvaiele 2, 11, 35,
37 (sta]ia Fabrica
de igarete)
viva fitness
Talon pentru o [edin]`
gratuit` de antrenament
Nume:
Prenume:
Ocupa]ie:
Adres`:

V` a[tept`mcu acest talon.
Beneficia]i de o [edin]` de antrenament gratuit la viva fitness
PROGRAM
luni - s~mb`t` 8-22
duminic` 8-16

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
CULTURISM 27
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
nu ve]i fi niciodat` masiv. Exist`
teorii care sus]in c` ectomorfii
pot progresa la fel ca ceilal]i dar
cu condi ]i a s` m`nnce un
num`r suficient de calorii pe zi.
Unii au triplat acest num`r nainte
de a ncepe cu adev`rat s`
creasc` ajungnd la 8000 de
calorii pe zi de[i, un sportiv ia de
obicei rapid n greutate cu 3-
4000 de calorii pe zi. Desigur c`
cei care m`resc att de mult
num`rul caloriilor apeleaz` la
concentrate bogate n carbo-
hidra]i, n primul rnd [i, desigur [i
n proteine. Eu v` sf`tuiesc s`
proceda]i cu pruden]` dac`
vre]i s` ncerca]i aceast` teorie
pentru c` s-ar putea s` ave]i
probleme de s`n`tate.
Olteanu Edmond -
Bucure[ti
R. Maxilarul spart nu v` va
mpi edi ca n vi i tor s` face]i
culturism. n timp el se va vindeca
[i nu ve]i suferi nici o consecin]`.
Probabil c` un timp este necesar
s` consuma]i mai mult calciu,
dar mai bine consulta]i-v` doc-
torul.
Pinca Dinu]u - jud. Alba
R. Cele mai bune exerci]ii
pentru spate sunt trac]iunile la
bar` (l a pi ept), ramatul di n
aplecat la 90 grade cu bara,
ramatul din aplecat la bara T
( nc`rcat` l a un si ngur cap),
ramat din aplecat cu gantera. R.
n revista noastr` sunt anun]ate n
avans toate concursurile din ]ar`.
Dac` va fi unul n jude]ul Alba vei
afla citind lunar revista. Dimensi-
unile mele le g`se[ti n cartea
Culturism de performan]`. Di-
mensiunile altor sportivi citind
revista, c`ci, dac` reu[im s` le
afl`m, le public`m.
F`tu Robert -
Cmpulung Muscel
R. Exerci]iile care ]i produc
dureri l e de umeri trebui e
eliminate din program. Noroc
c` sunt exerci]ii de baz`.
R. Axeaz`-te pe exerci]ii cu
gantere la bra]e. n felul acesta
fiecare bra] va munci la fel [i
di feren]a de m`ri me se va
diminua cu timpul.
R. Pentru un atl et di n
probel e de fond cel e mai
indicate suplimente sunt cele
bogate n carbohi dra]i : Gai n
Fast, Mega Mass, Nutri fort R,
Energocarb. El trebui e s` i a
dou` por]i i ntre mesel e
principale plus nc` una imediat
dup` curs`.
R. Cred c` faci prea multe
serii pentru o grup` muscular`,
Redu, de la 18 serii la 12.
Vecsei Jozsef - OZD
jud. Mure[
R. Sunt exerci ]i i care
creeaz` di sconfort sau chi ar
durere n nchei eturi unor
sportivi. Pe mine m` dor coatele
dac` fac mai mult de 4 serii pe
s`pt`mn` de extensii cu bara
pentru tri ceps di n cul cat pe
spate pe o banc` orizontal`.
A[a c` nu fac mai multe. Al]ii
pot face, dar eu nu. Nu este
ns` o problem` mare, exist` [i
alte exerci]ii. La fel [i n cazul
t`u, po]i al ege di ntr-o
multitudine de exerci]ii. De ce
trebuie neap`rat s`-l faci pe
acela?
R. Perimetrele tale sunt bune
pentru cei 14 ani pe care i ai [i
cred c` e[ti mezomorf. ]i dai
seama c` dac` numel e
localit`]ii n care stai se termina
n n, n loc de Jozsef din Ozd,
prezentatorul unui concurs ar fi
trebuit s` te anun]e ca: Jozsef
din O.Z.N.?
Doroftei Adi - Ia[i
R. Un mu[chi progreseaz`
numai dac` este si l i t s` fac`
asta. Dac` stimulul pe care l
reprezi nt` antrenamentul nu
cre[te, nu cre[te nici mu[chiul.
Cea mai rapi d` cre[tere se
ob]ine m`rind greut`]ile.
R. Produsul MASS-R este bun,
dar, pe l ng`, el trebui a s`
consuma]i din bel[ug [i carne,
brnz`, ou`, lapte, orez, cartofi,
paste f`inoase, fructe, legume
etc. [i s` m`ri]i greut`]ile folosite
la antrenament. La fel st` situa]ia
[i cu alte suplimente, ele singure
nu garanteaz` progresul.
R. 500 de abdomene zilnic
mi se par e o munc` i nuti l `,
obosi t oar e [i car e duce l a
supr aant r enament . Dou`
antrenamente pe s`pt`mn`
pent r u abdomen sunt
suficiente.
endomorf. Sau alt individ poate fi
punctat cu 5 pentru ectomorf,
cu 4 pentru tipul endomorf [i cu
unu pentru mezomorf. Acest
ultim individ are oase sub]iri [i
l ungi , este l ongi l i n, dar are
puternice tendin]e de ngr`[are.
R. Nu [tiu ct are Coleman la
bra] pentru c` acesta nu [i-a
declarat dect greutatea. De
remarcat c` de vreo 15 ani
ncoace tot mai pu]ini culturi[ti
profesioni[ti public` informa]ii
legate de dimensiunile lor [i dez-
v`luie doar num`rul kilogramelor.
R. Comitetul Olimpic Romn
recunoa[te Federa]ia Romn`
de Culturism ca f`cnd parte din
familia sporturilor olimpice, f`r`
ns` a parti ci pa l a Jocuri l e
Olimpice, deocamdat`.
Sab`u Florian - Oradea
R. Substan]ele despre care
ntreba]i sunt fi e steroi zi ana-
bolizan]i fie precursori hormonali.
El e i ntr` potri vi t Comi tetul ui
Olimpic Interna]ional n categoria
substan]elor dopante [i prezint`
serioase riscuri pentru s`n`tatea
sportivilor prin efectele secun-
dare nagative pe care le au, de
aceea, v` recomand s` nu le
folosi]i. Alte detalii nu am s` v`
dau pentru c` nici nu m` pricep
[i pe de alt` parte ar nsemna s`
ncuraj `m fol osi rea acestora,
ceea ce contravine principiilor
mele [i politicii acestei reviste.
R. Vergeturile apar din cauza
insuficien]ei zincului n alimen-
ta]ie, lucru ce duce la pierderea
elasticit`]ii unui strat inferior de
piele. Insuficien]a poate ap`rea
n timpul unor regimuri de sl`bire,
cnd sportivul m`nnc` prea
pu]ine alimente bogate n zinc
sau n perioadele cnd sportivul
are o cre[tere rapid`, caz n
care necesarul de zinc cre[te,
dar nu m`re[te corespunz`tor [i
cantitatea alimentelor bogate n
zi nc. Femei l e gravi de fac
vergeturi pe abdomen di n
aceea[i cauz`, cre[tere rapid`
( n acest caz a f`tul ui ) [i o
alimenta]ie n care zincul nu este
n cantit`]i suficiente. Vergeturile
pot ap`rea deci, att n timpul
cre[terilor rapide ct [i n cazul
sl`birilor. Solu]ia este cre[terea
consumului de alimente bogate
n zi nc ori fol osi rea unui pol i -
mineralizant care con]ine zinc.
Berinde Grigore -
jud. Satu Mare
R. Nu sunt convi ns c` e[ti
ectomorf, dar 4 antrenamente pe
s`pt`mn` sunt suficiente pentru
oricine se antreneaz` dur.
tefan Alexandru -
Constan]a
R. Dup` antrenament este
bine s` consuma]i un num`r de
grame de carbohidra]i egal cu
num`rul kilogramelor dumnea-
voastr` pl us 30 grame de
proteine. Potrivit studiilor [tiin]ifice,
culturi[tii care fac aceasta dup`
fi ecare antrenament ntr-un
interval de maxim o or` de la
sfr[itul antrenamentului se pot
a[tepta la progrese cu pn` la
24 la sut` mai mari dect cei
care nu m`nnc` nimic n prima
or` dup` antrenament. Colegii
t`i care m`nnc` orez imediat
dup` antrenament fac foarte
bi ne, dar ei [i asi gur` doar
carbohidra]ii nu [i proteinele (sau
ai uitat s` precizezi acest lucru).
Cea mai bun` solu]ie ns` nu
este orezul [i friptura, ci un con-
centrat de protei ne [i carbo-
hidra]i care se asimileaz` mult
mai u[or [i pot ajunge n snge n
intervalul optim de maxim o or`.
R. Programul de antre-
nament este bun att timp ct
produce progrese.
Popa Marius - jud. Arad
R. O cre[tere de 5,5 cm la
bra] n aproape un an de
antrenament sau de 9 cm l a
coaps` reprezint` un progres
bun. Exi st` mul ]i care au
progresat mai mult n primul lor
an de antrenament, dup` cum
exi st` foarte mul ]i care au
progresat mul t mai pu]i n. n
general, n primul an se fac cele
mai mari progrese dup` care
viteza cre[terii scade din lipsa
m`ririi stimulului reprezentat de
antrenament. Dac` m`ri ]i
stimulul, ritmul se poate men]ine.
Cea mai si gur` cal e este s`
m`re[ti greut`]ile cu care lucrezi.
Mincu Constantin Ioan -
Bra[ov
R. Se pare c` tipul dumnea-
voastr` somati c este foarte
aproape de ectomorful pur sau
extrem. Culturismul va face ca
mu[chii dumneavoastr` s` arate
foarte defini]i, ve]i fi puternic dar,
26 CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
C Co on ns s t ta an nt ti in n
B Be eb be e[ [ e el l e ea a
P Pe e t tr ru u
C Ci io o r rb b` `

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
CULTURISM 29
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
Alexandru Cena -
Mehadia, C. Severin
Cristian L`sculescu -
Dr. Tr. Severin
Vlad Cosmin -
JUd. Alba
Dumitru Marius -
Pite[ti
Costel Pan` -
C`lan, Hunedoara
Petre Adrian -
F`g`ra[
Cirdei Lucian
Din scrisoarea ta am n]eles
c` te doare spatel e - fi i nd
vorba de o durere veche,
legat` de efort.
]i atrag aten]ia c` o durere
care se continu` pe parcursul
unei peri oade mai l ungi de
ti mp, trebui e i nvesti gat` cu
aten]i e, nu a[a cum ai pro-
cedat tu. De aceea ]i
recomand urm`toarel e: n
pri mul rnd s` te prezi n]i l a
Policlinica Jude]ean` s`-]i faci
o radiografie la nivelul coloanei
vertebral e dorso-l ombare [i
sacrate, de fa]` [i de profil, iar
cu aceast` radiografie s` te
prezin]i la medicul neurolog,
care s`-]i indice un tratament
cu medica]ie antiinflamatorie,
fi zi oterapi e [i unguente. n
peri oada tratamentul ui , va
trebui s` faci pauz` total` de
efort. Pentru un tn`r de 19 ani
cum e[ti tu, este de neconce-
put s` faci efort [i s` te doar`
spatele. Probabil c` ai exagerat
cu nc`rc`tura cu care ai lucrat
[i astfel a ap`rut accidentarea.
Nevralgia nu este o boal`
de sine st`t`toare. Ea apare [i
dispare, dac` se elimin` cauza
[i tratamentul este corect
aplicat.
Goldenberg - Arge[
Seboreea fe]ei [i a pi el i i
capului este destul de rebel` la
tratament.
Ea se trateaz` l ocal cu
s`punuri ca [i cele pe care le
fol ose[ti dej a, dar l a care
trebuie s` asociezi un regim
alimentar adecvat cu evitarea
gr`similor n exces, a dulciurilor [i
f`inoaselor, mai ales a celor
concentrate.
Se poate folosi cu succes la
ni vel ul fe]ei compresa cu
mu[e]el, baia de abur pentru
degresarea fe]ei, cur`]irea fe]ei
seara cu solu]ie tip TARR- deci
un tratament cosmetic. Sebo-
reea este ntre]i nut` [i de
transpira]ia de la antrenament.
Seboreea este o caracteristic`
de ti nere]e, care se mai
amelioreaz` la maturitate.
G. tefan - tef`ne[ti -
Boto[ani
Spirulina este un medica-
ment la mod` pe care l po]i
folosi pentru masa muscular`; la
ea po]i asoci a concentrate
proteice tip AMINO2700, MILK-
EGG, vitamine [i minerale, ca [i
aspacardin.
Pentru construc]ia masei
musculare trebuie s` ai r`b-
dare. La statura ta - 1,65 cm.- ar
trebui s` te apropii de 60 kg.,
cam n 6-9 luni. Concentratele
proteice reprezint` ns` numai
ni[te suplimente; este necesar
s` fii atent cu mncarea obi[-
nuit`, care trebuie s` fie sufici-
ent` cantitativ [i calitativ, adic`
bogat` n carne, brnz`, ou`,
lapte, legume [i fructe.
Nu exi st` medi camente
specifice pentru cre[terea n
n`l]ime.
Se recomand` n general la
vrsta ta - un efort bine dozat,
care s` alterneze corect efortul
cu odihna [i refacerea, ca s`
permit` desf`[urarea normal`
a procesul ui de cre[tere [i
dezvoltare a unui tn`r de 15
ani.
Speck Marius - Blaj
n pri vi n]a hepati tei
epidemice de tip A, atitudinea
noastr` este urm`toarea: se
face pauz` total` de efort timp
de 6 luni, timp \n care se fac
analize de laborator la 2 luni, iar
dac` totul evol ueaz` bi ne,
dup` 6 l uni se poate rel ua
treptat efortul, \n a[a fel \nc~t
dup` 2-3 luni s` po]i lucra la
parametrii maximali.
Conval escen]a dup`
hepatita epidemic` este foarte
important`, pentru c` ficatul
este un organ uni c, i ntens
i mpl i cat \ n efort [i l ezi unea
hepatic` \n general nu doare.
Analizele pe care mi le-ai
trimis sunt normale (TGP), dar
ele trebuie repetate.
Adrian Ene - Oradea
Lombagia pe care o acuzi
trebui e i nvesti gat` cu mare
aten]i e. Va fi necesar s` te
adresezi medicului ortoped din
policlinica jude]ean` care s`-]i
indice efectuarea unei radio-
grafi i a col oanei vertebral e
lombare. n func]ie de rezultatul
radiografiei se va pune diag-
nosti cul dac` este l ezi une
articular` (\ngustare de spa]iu
vertebral ) sau leziune de p`r]i
moi (ligamente [i tendoane).
Tratamentul este cu repaos
total de efort, antiinflamatorii pe
cal e bucal ` [i unguente
aplicate local, fizioterapie.
Efortul se va rel ua treptat
dup` dispari]ia total` a du-
reri l or, c~nd va trebui s`-]i
tonifici cu mare aten]ie muscu-
latura paravertebral`.
28 CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
PROBLEME MEDICALE I MEDICAMENTE
Dr. Anca-Ileana GURU
SILUET R este suplimentul ali-
mentar cu cel mai bun raport
calitate/pre], care ajut` la
sl`bire stimul~nd arderea gr`-
similor [i eliminarea colesterolului
din organism. nl`tur` senza]ia
de foame datorit` con]inutului
mare de fibre naturale, care
ajunse n stomac, n contact cu
sucul gastric, [i m`resc volumul
crend senza]ia de STUL.
SILUET R ajut` sistemul imunitar [i
are efecte anticancerigene da-
torit` con]inutului de antioxidan]i
(vitamina C, acizi gra[i nesatura]i
[i flavone).
SILUET R se prezint` sub form` de
pudr`, administrndu-se cte o
m`sur` n amestec cu 200-250
ml ap`, lapte degresat sau
sucuri hipocalorice, de dou`-trei
ori pe zi, n locul meselor, sau ori
de cte ori apare senza]ia de
foame. Se adreseaz` tuturor
supraponderalilor, de toate
vrstele - indiferent de sex.
Pentru sc`derea rapid` n greu-
tate se pot nlocui cu succes
toate mesele din zi, f`r` s` duc`
la anemii sau alte efecte
secundare nedorite.
Spre deosebire de unele tipuri de
produse pentru sl`bit, care prin
diurez` duc la deshidratare [i
elimin` s`rurile minerale, vita-
minele [i celelalte substan]e ne-
cesare organismului, SILUET R
suplimenteaz` aceste substan]e
n necesarul cotidian.
SILUET R, produs REDIS Nutri]ie,
este distribuit pe pia]a rom-
neasc` de CAT PRESS
(tel: 092.831.011) [i se g`se[te \n
farmacii, s`li de sport sau
magazine de specialitate
(raioane de produse dietetice).

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
S S
p p
i i
r r
u u
l l
i i
n n
a a
D Do o r ri i] ]i i o o s s a al l` ` c cu u d do o t t` `r ri i c c o om mp pl le e t te e? ?
O g`si]i \n Bucure[ti, sta]ia de metrou
Groz`ve[ti (cap`tul \nchis al sta]iei),
cu posibilit`]i de antrenare la culturism
[i fitness. Program zilnic 10-20;
s~mb`ta 10-15 (vii c~nd vrei, stai c~t vrei).
Rela]ii la telefon: 686.00.23 - dup` ora 20
S`li de culturism
CSS 5 - Bucure[ti
Stadion Lia Manoliu (fost 23 August) -
l~ng` turnul de para[utism
telefon: 092.697.522
antrenor Dan Enu]`
G.T. GYM BUCURETI
Str . Valer ian Prescurea 26
Telefon: 411. 52.09
TORA CLUB
Stadionul Tineretului culturism [i aerobic,
reducere pentru studen]i.
Telefon 650. 91. 21
LICEUL AUREL VLAICU
Zona bd. 1 Mai - Parcul Cire[arii;
tel. : 094. 80. 99.68;
antr enor Alexandr u Costache
CHRIS GYM
Str. Alexandru Obreja 3A ([coala nr. 194),
Bucure[ti, sector 4.
Antrenor: pr of. Cr istian Neagu
Tel. : 684. 93.21; 092. 76. 23.40
(program di mi nea] a [i dup`-amiaza)
HIEROMAT FITNESS STUDIO
Calea Cr~nga[i nr.6, Bucure[ti
POWER SEBASTIANO-GYM
Parcul Tiner etului, Reghin; tel: 094.591. 975
SAMSON GYM
Str. Cioc`ne[ti nr.1 (zona - metrou Ap`r`torii
Patriei). Antrenor: Mircea P~rjol.
Tel.: 684.92.10
SALA SPORTURILOR
DACIA BUZU
Antrenor : S`ndel M~ndr u]`
Este produs de Centrul de Cer-
cet`ri pentru Tehnologii Ecologice
Spirulina are \n compozi]ie
Cyano-bact eri i Spi rul i na pl a-
tensis, un organism unicelular
care are influen]e binef`c`toare
asupra organismului, [i calciu
natural.
Acest produs are urm`toarele
calit`]i: \mpiedic` formarea acidu-
lui lactic \n mu[chi, conferind astfel
o mai mare rezisten]` la efort, [i,
implicit, o mai mare energie la
antrenament. Principalul efect al
acest ui produs est e spori rea
energi ei [i m`ri rea t onusul ui
musculaturii.
Contribuie la cre[terea masei
musculare, la men]inerea unui org-
anism t~n`r, la catifelarea pielii [i
l a ri di carea cal i t `] i i p`rul ui .
Produsul este natural [i nu are nici
o contraindica]ie.
Con]ine: proteine 60%, lipide
5%, glucide 20%, vitamine [i
minerale.
Se admi ni st reaz` dou`-t rei
capsule de trei ori pe zi. La sportivi
se poate dubla doza.
Pe pia]a occidental` pre]ul a
100 de capsule este 15 dolari.
V` oferim produsul Spirulina \n
flacoane a 50 de capsule la
ext raordi narul pre] de numai
45.000 l ei , i ncl usi v t axel e
po[tale.
Comenzile se fac
la telefoanele redac]iei
sau prin scrisori
n Bucure[ti, la
IDM Regie, stand G 17,
(l~ng` metrou Sem`n`toarea),
toat` gama suplimentelor nutritive
UNIVERSAL [i REDIS,
[i alte accesorii pentru practicarea
culturismului.
Program zilnic: 11-17, s~mb`ta: 11-14
C Cu u n nu um ma ai i 9 90 00 00 0 l le ei i
pute]i procura urm`toarele patru lucr`ri:
cartea Culturism de performan]`,
autor Florin Uceanu
suplimentele revistei:
Din secretele campionilor
Alimenta]ie [i suplimenta]ie
\n culturism
Ofert` special`
Abonamente Abonamente
Cei care doresc s` se aboneze la
revista Culturism pot contracta
abonamente la oricare oficiu
po[tal, p~n` pe data de 15 a
fiec`rei luni. Facem precizarea c`
publica]ia este \nscris` \n
Catalogul Presei Interne la pozi]ia
4025. Dac` dori]i v` pute]i
abona direct la redac]ie, trimi]~nd
un mandat po[tal cu suma de
30.000 lei pentru [ase apari]ii
sau 60.000 lei pentru 12 apari]ii.
To]i cei care doresc numerele
din urm` ale revistei noastre le
pot procura trimi]~nd pe
adresa redac]iei un mandat
po[tal cu suma de 4.000 lei
pentru fiecare revist` solicitat`.
Redac]ia mai dispune de
numerele:
29,
de la 32 la 46,
de la 48 la 53,
de la 55 la 79,
de la 81 la 100.
OFERT EXCEPIONAL
Pute]i ob]ine toate revistele
enumerate mai sus la pre]ul
de numai 65.000 lei
Dac` nu de]ine]i colec]ia revistei "Condi]ia fizic`",
v` facem o ofert` avantajoas`:
Pute]i procura numerele: 1, 2, 3, 10, 27, 28, 29, 30, 31, 32
pl`tind numai 7.000 lei la primirea coletului.
Revistele v` parvin \n trei-patru zile de c~nd primim cererea, care se
poate face \n scris sau telefonic.
Editura Redis Co
str. Constructorului 5, bl. 16, sc. A, ap. 8, et. 1
Buftea, jud. Ilfov, cod 78910
Tel.: 01/792.25.54; 792.24.98;
094.63.22.94; 092.24.47.83; 094.32.46.45
Colectiv de redac]ie: Florin Uceanu, Gabriel Bodean, Anca
Gur`u, erban Damian, Virgil Buruian`, Cristian Neagu,
Paul Dumea, Constantin Ionescu (corespondent SUA)
Foto: Viorel Dulgheru, Dorel Florea
Pretip`rire: Dana Kolesnicov
CAT Press srl - tel.092.831.011
www.catpress.freeservers.com
Vindem pentru practicarea culturismului
tricouri, pantaloni, fond de ten, produse nutritive,
bare olimpice
MNUI DE ANTRENAMENT
CENTURI DE PIELE
Comenzi prin telefon:
062/220614; 0945100 06; 094828833
MIC PUBLICITATE
Vindem prin po[t` BARE Z, avnd grosimea 30 mm,
la pre]ul de 550.000 lei inclusiv taxe po[tale.
Comenzile se pot face n scris pe adresa Cri[an
Lucian, str. Petru Maior 56, loc. Reghin, jud. Mure[
sau la telefonul 094.156.614.
V~nd videocasetele Mr. Olympia 97,
Blood and Guts cu Dorian Yates;
To the extreme cu Shawn Ray; Mr. Olimpia 98;
Antrenamentul lui Ronnie Coleman
la pre]ul de 70.000 lei/buc.
Comenzi la telefon 092.626.944
V~nd hanorace negre cu fermoar pe piept, cu sau f`r`
guler dublu, imprimeu pe spate (bodybuilding [i
desen). Hanorac clasic: 90.000 lei;
hanorac cu guler dublu: 100.000 lei
Adresa: Tudorache V. O. P. 6.
T~rgovi[te jud. D~mbovi]a cod 0200.
Tel.: 092.260.308
SC PROSPORT BAIA MARE, str. Alexandru Odobescu
1/17 execut` aparatur` pentru s`li de for]`, bare
olimpice 50, 2200 mm lungime, discuri de cauciuc
30, 50. Tel: 062/21.64.34 Sl`nicean Vasile sau
Mure[an Andrei; 092.39.66.97
V~nd multifunc]ionale, schi]e tehnice, discuri, bare
populare, m~nere, gantere,
[i alte accesorii. Tel.: 069/222.821
V~nd la pre] avantajos cadru culisant, b`nci de
\mpins reglabile (3 buc), helcometre (2 buc), pres`
picioare, banc` Scott, 1000 kg discuri de la 2 la 30
kg [i b`ri clasice, 450 kg gantere de la 2 la 31 kg.
Tel.: 044/280405, orele 18-20.
BODY SHOP - Linie de nutri]ie sportiv`:
Peste 100 tipuri de produse [i 4 ani de experien]`.
Echipament, m`nu[i, centuri etc. Bra[ov, bd. G`rii nr
1. Tel: 094.513.810, antrenor - Ovidiu Mezdrea.
V~nd Creatin`, Glutamin`, Adrostene, Animal Stach.
Tel.: 092.876.311
V~nd bar` popular` [i set discuri originale Weider,
dou` m~nere gantere Weider, toate complet nichelate
- 250$. Tel.: 092.76.23.40
V~nd la pre] avantajos aparatur` complet` modern`
de culturism, inclusiv bare drepte, bar` Z, discuri de
la 3 la 25 kg, gantere de la 5 la 25 kg. Rela]ii la
tel.: 046/219367, orele 18-20.
V~nd bare olimpice, discuri cauciucate,aparate [i
accesorii. Comenzi [i informa]ii la tel.: 094.70.53.44
Vnd colec]ie complet` reviste Muscle & Fitness pe
1999, sigilate, pre] excep]ional.
Telefoane: 01/410.38.45 sau 094.31.35.39. Alex.
G.T. GYM
O nou` sal` de culturism [i fitness.
Dotare complet` [i condi]ii deosebite.
Str. Valerian Prescurea nr. 26
(l~ng` Complexul de S`n`tate Budapesta).
Telefon: 411.52.09, 092.76.50.82
antrenor George T`nase
FALCON GYM
O nou` sal` cu antrenament de culturism,
aerobic, fitness s-a deschis n Bucure[ti, Pia]a
Unirii, cupola KM0, etaj 1.
P PR RO O D DI IN NA AM MI IC C 2 20 00 00 0
SAL DE FITNES I CULTURISM
v` ajut` s` fi]i
SNTOI, PUTERNICI I FRUMOI.
Pasajul COLEUS - Bucur Obor,
aparate moderne. Condi]ii deosebite.
Aici se v~nd [i suplimente nutritive.
Zilnic: 8
00
-21
30
; Duminic`: 8
00
-14
00
Rela]ii la telefon: 092.354.251; 242.30.26
La magazinul
KETTLER
din Bucure[ti, calea Mo[ilor 292, g`si]i o gam`
larg` de aparate [i accesorii pentru
practicarea culturismului [i fitnesului [i
suplimente nutritive.
tel. 01/2102280
NOU
Execut`m la cerere, rapid, aparate
multifunc]ionale pentru toate grupele
musculare, compacte, ideale pentru
domiciliu sau s`li mici. Tel. 094.579.928

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
u n p r o d u s
Editura Redis Co. Pre]ul revistei: 5.700 lei
CONNUTUL
AMINOACIZILOR /
PORIE
(4 TABLETE)

L-ARGININ 144 mg

L-FENILALANIN 178 mg

L-IZOLEUCIN 218 mg

L-LEUCIN 331 mg

L-LIZIN 296 mg

L-METIONIN 98 mg

L-TREONIN 174 mg

L- TRIPTOFAN 63 mg

L-VALIN 256 mg
Acid L-ASPARTIC 249 mg
L-CISTIN 12 mg
L-GLICIN 70 mg
Acid L-GLUTAMIC 766 mg
L-PROLIN 361 mg
L-HISTIDIN 107 mg
L-SERIN 216 mg
L-TIROZIN 227 mg

Aminoacizi esen]iali
Este un produs de calitate superioar`, natural, cu un procent [i
raport optim de aminoacizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o
nutri]ie proteic` complet` [i este asimilat total. Formula produsului
asigur` un echilibru stabilt [tiin]ific pentru a avea o cre[tere
muscular` optim` [i o recuperare rapid` dup` antrenament. Cre[te
rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i
folose[te gr`simile pentru energie. Nu con]ine zaharuri [i gr`simi.
Este 100% natural din lapte. Se recomand` servirea unei por]ii a
c~te 4 tablete de trei ori pe zi, din care una, imediat dup`
antrenament. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele.
T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O

S-ar putea să vă placă și