Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099
 −2 5  1 0
Se consideră matricele A =   şi I 2 =  .
 −1 2  0 1
5p a) Să se rezolve în M 2 ( \ ) ecuaţia 2 A + X = I 2 .
5p b) Să se arate că A4 = I 2 .
5p  −2ax + 5by = 6
c) Să se determine a, b ∈ \ ştiind că perechea ( 2,1) este soluţie a sistemului  .
 − ax + 2by = 2
5p ( )( )
d) Să se calculeze 2 A + A−1 ⋅ A − 2 A−1 , unde A−1 este inversa matricei A .

5p e) Să se calculeze det( A) + det( A2 ) + det( A3 ) + det( A4 ) .


5p f) Să se determine matricea X ∈ M 2 ( \ ) , astfel încât A ⋅ X ⋅ A−1 = A + I 2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba F, MT3, programa M4_M5