Sunteți pe pagina 1din 1

Seminar 1 18.02.

2013
Speta 1
X, nascut la data de 10.03.1948, a prestat activitatea in favoarea societatii Y in baza unui contract
individual de munca cu timp partial pana la data de 20.03.2012, cand angajatorul a constatat
incetarea de drept a contractului individual de munca in temeiul art. 56 lit. c) din Codul Muncii.
X a contestat decizia angajatorului, aratand ca nu intruneste conditiile de varsta standard avand 64
de ani si cea a stagiului minim de cotizare, acesta prestand munca pentru o perioada de 14 ani si nu
de 15 ani, asa cum prevede art. 53 alin. (1) din Legea 263/2010.
X a precizat ca in ultimii 2 ani a prestat activitatea in baza unui contract de munca cu timp partial de
4 ore/zi, iar in acest caz stagiul de cotizare se realizeaza proportional cu timpul lucrat. Astfel, in cazul
sau, stagiul minim de cotizare nu este de 15 ani, ci de 17 ani.
1. Este legala decizia angajatorului?
- Conform Anexei 5 din Legea 236/2010, varsta de pensionare se aplica incepand cu cei
nascuti in anul 1950 el e nascut mai devreme, ceea ce inseamna ca i se aplica o alta
prevedere
o Varsta de pensionare: 64 ani si 4 luni
o Stagiu de cotizare: 14 ani
- Nici in situatia asta nu sunt indeplinite conditiile, intrucat el are doar 64 ani
2. Sunt intemeiate apararile lui X?
- Nu afecteaza cu nimic daca avem contract de munca partial sau nu in ceea ce priveste
pensionarea
- Afecteaza doar cuantumul cotizatiei art. 106 CM
Speta 2
X, persoana fizica autorizata, nascut la 1.01.1953, a solicitat Casei Teritoriale de Pensii acordarea
unei pensii anticipate dovedind ca a realizat un stagiu de cotizare de 43 ani, luand in calcul si
perioada in care a urmat cursurile de zi ale Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucuresti, pe
care a absolvit-o cu diploma.
Casa de Pensii a respins cererea de pensionare, aratand ca in anul 2012, X a avut un venit brut de
7500 lei.
1. Este intemeiata decizia Casei de Pensii?
- Art. 65 din Legea 263/2010 5 ani inainte de varsta standard (avem), depasire stagiu
complet cu 8 ani, care e de 35 ani (nu e indeplinit pentru ca nu se iau in calcul perioadele
asimilate art. 62 alin. 3))
- Conform art. 6 alin. (1) pct. IV din Legea 263/2010, PFA, pentru a fi autorizate, trebuie sa
obtina echivalentul a cel putin 4 ori castigul salarial medi brut castigul salarial mediu a
fost pe 2011 de 2117 lei, deci nu ne incadram
- Art. 45 alin. (2) nu i se restituie banii, ci stagiul de cotizare se valorifica la stabilirea
prestatiilor de asigurari sociale
- Nu indeplineste conditiile, dar nu pentru ultimul motiv invocat de Casa de Pensii