Sunteți pe pagina 1din 4

R O M N I A

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI


UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI
Strada Domneasc nr. 47, cod potal 800008
Galai, Romnia
E-mail: rectorat@ugal.ro
Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104
Fax: (+4) 0236 - 461.353
www.ugal.ro
FACULTATEA DE MEDICINA
SPECIALIZAREA MEDICINA
Adresa: Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon/ fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: ANATOMIE TOPOGRAFICA APLICATA
A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:
Anul
de
studiu
Anul II Total ore Formedeverificare Nr. credite Cod
disciplin Sem. I Sem. II
C LP C LP C LP Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr.
ore
28 56 - - 28 56 E - 7 - O. III. 03
B. Obiectivele disciplinei:
- Insusireanotiunilor deanatomiepracticaorientataspreintelegereaclinica, necesaremedicului practician
generalist
- Dobandireanotiunilor teoreticesi practicedeorganizarefunctionalaasistemelor corpului omenesc prin
mijloacelespecificeobiectului (observare, disectie, imagistica)
- Predareanotiunilor anatomicedebaza, carepermit intelegereaorganizarii functionaleacorpului uman,
din perspectiva evolutiva. Modalitatea de prezentare a materiei permite accesul rapid al studentului la
informatie si aplicarea cunostintelor de catre viitorul medic in toate etapele de diagnostic, evaluare si
tratament al pacientului.
- Insuirea noiunilor de anatomie topografic
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea, problematizarea,
simularea de situaii, metode de lucru n grup i individual, studiul documentelor curriculare i al
bibliografiei.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 50%) prin metode orale, probe scrise i
practice (disecie.; evaluare sumativ (pondere50%) prinprobescrise.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:
1. Etajul neural al capului: regiunile parietale, coninutul, organul vestibulo-cohlear. / 2 ore.
2. Etajul facial (viscerocraniul). Regiunile superficiale ale feei. Anatomia aplicat asupra viscerocraniului
/2 ore.
3. Etajul facial (viscerocraniul). Regiunile profunde ale feei. Anatomia aplicat asupra viscerocraniului /2
ore.
4. Gtul. Regiunile somatice i viscerale. Anatomia topografic aplicat /2 ore.
5. Trunchiul. Stratigrafia regiunilor dorsale. Puncia rahidian, laminectomia, infiltraia epidural.
Rahianestezia. Anatomia aplicat /2 ore.
6. Trunchiul. Stratigrafia, peretele anterolateral. Anatomia topografic i aplicat a lojelor
pleuropulmonare. Anatomia aplicat. / 2 ore.
7. Anatomia topografic i aplicat a peretelui abdominal. Punctele slabe / 2 ore.
8. Anatomia aplicat a stomacului, splinei, bursei omentale, complexului duodenopancreatic
supramezocolic, ficatul i cile biliare extrahepatice /2 ore.
9. Anatomia aplicat a intestinului subire i gros, a spaiului submezocolic i retroperitoneal, vase, nervi,
rinichi, uretre/ 2 ore.
10. Anatomia aplicat a lojelor vezicale, genitale, rectale masculine i feminine, spaiul pelvio-
subperitoneal /2 ore.
11. Anatomia aplicat a regiunii perineale i anexelor sale la brbat i femeie /2 ore.
12. Stratigrafia regiunilor topografic anterioare ale membrelor superioare. Anatomia aplicat /2 ore.
13. Stratigrafiaregiunilor topograficeposterioarealemembrelor superioare. /2 ore.
14. Stratigrafia regiunilor topografice anterioare ale membrelor inferioare. Anatomia aplicat. Stratigrafia
regiunilor topografice posterioare ale membrelor inferioare. Anatomia aplicat. / 2 ore.
R O M N I A
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI
Strada Domneasc nr. 47, cod potal 800008
Galai, Romnia
E-mail: rectorat@ugal.ro
Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104
Fax: (+4) 0236 - 461.353
www.ugal.ro
FACULTATEA DE MEDICINA
SPECIALIZAREA MEDICINA
Adresa: Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon/ fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
F. Coninutul lucrarilor practice / numr de ore pentru fiecare tem:
1. Lexic anatomo-chirurgical. Anatomie aplicat. Etajul neural al capului. Regiunile parietale. Coninutul
cavitii neurocraniului. Organul vestibulocohlear. Anatomia aplicat /4 ore.
2. Etajul facial (viscerocraniul). Regiuni superficiale i profunde ale feei (nazal, bucal, vestibulul
faringian). Anatomia aplicat / 4 ore.
3. GATUL. Regiunile somatice ale gtului : regiunea anterioar a gtului, sternocleidomastoidian, lateral,
prevertebral. Regiunile viscerale ale gtului: laringian, tiroidian. Traheea cervical. Esofagul cervical.
Anatomia aplicat /4 ore.
4. TRUNCHIUL. Regiunea rahidian. Coloana vertebral (vertebrele articulaiile, coloana n ansamblu).
Coninutul canalului vertebral (meninge, rdcinile nervilor spinali). Rdcinile retrorahidiene (cervical
posterioar, regiunea retrorahidian toracic i lombar). Anatomia aplicat. TORACELE OSOS.
Regiunile parietale ale toracelui : sternal, costal, mamar, diafragmatic /4 ore.
5. Regiunile viscerale ale toracelui. Regiunile pleuro-pulmonare : pleurale i topografia toraco-pulmonar,
plmnii i topografia toraco-pulmonar. Rdcinile plmnului (pedicolul pulmonar). Anatomia aplicat.
MEDIASTINUL. Superior, inferior (anterior, mijlociu, posterior). Anatomia aplicat /4 ore.
6. ABDOMENUL Regiunile parietale ale abdomenului : sterno-costopubian, ombilical, costo-iliac,
inghinal, lombo-iliac. Anatomia aplicat /4 ore.
7. Continuare abdomen. Cavitatea abdominal i coninutul su. Peritoneul. Viscerele intraperitoneal.
Etajul supramezocolic. Ficatul. Cile biliare intrahepatice. Stomacul i esofagul abdominal. Splina.
Duodenul. Pancreasul. Anatomia aplicat /4 ore.
8. Continuare abdomen. Cavitatea abdominal. Etajul submezocolic : jejunoilieon, cec, apendice, colon.
Anatomia aplicat. Spaiul retroperitoneal i coninutul su : glandele suprarenale, rinichii, ureterele, vasele
mari i nervii retroperitoneali. Anatomia aplicat /4 ore.
9. PELVISUL. Pelvisul osos, articulaiile, regiunile parietale ale pelvisului (pubian, sacrococipian).
Anatomia aplicat /4 ore.
10. Pelvisul continuare. Coninutul su. Regiunile viscerale pelviene la brbat : rectul, vezica, uretra,
ductul deferent, vezicula seminal, prostata. Regiunile viscerale pelvine la femeie : rect, vezica urinar,
uretra, ovarele, tubele uterine, uter, vagin. Spaiul pelvisubperitoneal. Anatomie aplicat /4 ore.
11. Regiunea perineal i anexele sale. Perineul la brbat. Perineul propriu-zis, regiunea anal, regiunea
urogenital. Anexele perineului. Regiunea scrotal: scrotul, testicolul, epididimul, ductul deferent,
funiculul spermatic. Regiunea penian. Perineul la femeie: regiunea anal, urogenital, uretra feminin,
poriunea perineal a vaginei. Anatomia aplicat / 4 ore.
12. MEMBRUL SUPERIOR. Umrul: regiunile deltoidiene, scapular, axilar, scheletul i articulaiile.
Braul: regiunea brahial anterioar, posterioar, scheletul. Cotul: regiunea cubital anterioar, posterioar,
oasele i articulaiile cotului. anatomia topografic /4 ore.
13. Membrul superior continuare. Antebraul: regiunea antebrahial anterioar, posterioar, scheletul.
Gtul minii: regiunea anterioar, posterioar, scheletul i articulaiile. Mna: regiunea palmar, dorsal,
degetele/ 4 ore.
14. MEMBRUL INFERIOR. Regiunea gluteal. Coapsa : regiunea anterioar a coapsei, regiunea
posterioar, scheletul. Genunchiul : regiunea anterioar, posterioar, scheletul i articulaiile. Anatomia
aplicata. Membrul inferior continuare. Gamba : regiunea anterioar, posterioar, scheletul. Gtul piciorului,
regiunea anterioar, posterioar, scheletul, articulaiile. Piciorul : regiunea dorsal, plantar, degetele
(regiunea dorsal i plantar), scheletul i articulaiile piciorului /4ore.
G. Bibliografie de elaborare a cursului
1.Gheorghe Adomnici Anatomia trunchiului, vol. I, II;
2.Gheorghe Adomnici Noiuni de anatomie descriptiv i topografic Membre, Ed. Litigrafia IMF
Iasi, 1977
3.Clement C. Baciu Anatomia funcional i biomecanica aparatului locomotor, Ed. Sport-Turism,
1972
4.J ean-MarcChevalier Anatomie-Trone, Ed. Flammarion, 1998
R O M N I A
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI
Strada Domneasc nr. 47, cod potal 800008
Galai, Romnia
E-mail: rectorat@ugal.ro
Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104
Fax: (+4) 0236 - 461.353
www.ugal.ro
FACULTATEA DE MEDICINA
SPECIALIZAREA MEDICINA
Adresa: Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon/ fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
5.Carmine D. Clemente Anatomy a Regional Atlas of the human Body, Ed. Urban and
Schwarzenberg, 1990
6.Leguerrier NouveauxDossiersDAnatomieP.C.E.M. Abdomen, Ed. HeiresDefrance, 2000
7.Octavian Maftei Anatomia Somatic a Omului, Ed. Evrika, Brila, 2000
8.Cristea D., Anatomie uman, Ed. Fundaiei Universitare Dunrea de Jos Galai, 2004
9.Ghe. Mogo, Alex Ianculescu Compendiu de Anatomie i Fiziologie, Ed. tiinific, 1973
10. Victor Papilian Anatomiaomului, Vol. I, II, Ed. XI, Ed. BIC ALL, 2003
11. Gr. T. Popa Anatomia lui Gray descriptiv i aplicat, Ed. J. Leon, Buc. 1945
12. V. Ranga i I. Theodorescu Exarcu Anatomia i fiziologia omului, Ed. Medical, 1970
13. Roul Robacki Anatomia funcional a omului, Ed. Scrisul Romnesc, 1985
14. Henri Rouviere and Andre Delmas Anatomie Humaine Descriptive, Topographique et
Fonctionnelle- Tome2, Ed. Masson, 2002
15. Ana Nadia Schmidt Embriologie special, Ed. Intercredo 2002
16. Inderbir Singh Atlasof HumanAnatomy, Ed. J aypee, 2004
17. RichardSneel Clinical anatomyfor medical students, Ed. Lippincott WilliamsandWilkins, 2000
18. Cornel Stanciu Anatomia funcional, Ed. Stadion, 1974
19. L.Testut TtraiteDAnatomieHumaine, Ed. GastonDoim, 1931
20. M. Debita, V. Ardeleanu- Anatomiaomului Osteologie;
21. O. Maftei, M. Debita, V. Ardeleanu- Anatomiaomului Artrologie;
22. Putz, Reinhard; Pabst Reinhard/ Atlas d'anatomiehumaineSobotta: tte, cou, membresuprieur, vol.
1, Tehnique& Documentation, Paris, 2000
23. Putz, Reinhard; Pabst Reinhard/ Atlasd'anatomiehumaineSobotta: tronc, viscres, membreinfrieur,
vol. 2, Tehnique& Documentation, Paris, 2000
24. Cussenot, Oliver/ Anatomiepractique, Vernazobres-Greco, Paris
25. Kamina, Pierre/ PrcisDanatomieclinique, vol. I, Maloine, Paris, 2004
26. Gosling, J .A./ Anatomiehumaine: atlasencouleurs, DeBoeckUniversit, Paris, 2003
27. Abrahams, P.H.; Hutchings R.T.; Marks J .R. S.C./ Atlas en couleurs d'amatomiehumaineMc Minn,
FlammarionMdecine-Sciences, Paris, 2001
28. Moore, Keith L.; Dalley, Arthur F./ Anatomie mdicale: aspects fondamentaux et applications
cliniques, DeBoeckUniversit, Paris, 2003
29. Dufour, Michel/ Anatomie de appareil locomoteur: membre infrieur, vol. I, Masson, Paris, 2001
30. Dufour, Michel/ Anatomie de appareil locomoteur: membre suprieur, vol. II, Masson, Paris, 2002
31. Dufour, Michel/ Anatomie de appareil locomoteur: tte et tronc, vol. III, Masson, Paris, 2002
32. Rouviere, Henri; Delmas, Andr/ Anatomiehumaine: descriptive, topographiqueet fonctionnelle: Tte
et cou, vol. I, Masson, Paris, 2002
33. Rouviere, Henri; Delmas, Andr/ Anatomie humaine: descriptive, topographique et fonctionnelle:
Tronc, vol. II, Masson, Paris, 2002
34. Rouviere, Henri; Delmas, Andr/ Anatomie humaine: descriptive, topographique et fonctionnelle:
Membres, vol. III, Masson, Paris, 2002
35. Rouviere, Henri; Delmas, Andr/ Anatomie humaine: descriptive, topographique et fonctionnelle:
Systmenerveuxcentral, voieset centresnerveux, vol. IV, Masson, Paris, 2002
36. Maillot, Claude; Kahn, J ean-Luc/ Tte et cou Anatomie topographique, Springer-Verlag France,
Paris, 2004
37. Encha-Razavi, Frecht; Escudier, Estelle/ Embryologie humaine: de la molcule la clinique,
Masson, Paris, 2003
38. Niculescu, Marius; Adamescu, Adelina; Cebzan, Ciprian/ Anatomia omului. Compendiu, Litografia
U.M.F. Victor Babe, Timioara, 2004
39. Niculescu, Virgiliu; Matusz, Petru; Zahoi, Delia Elena/ Anatomia omului. Nevrologia membrelor,
Litografia U.M.F. Victor Babe, Timioara, 2006
40. Iecu, Ioan GH.; Crciun, Maria Daniela/ Noiuni generale de anatomie funcional, Tipografia
Universitii tefan cel Mare, Suceava, 2005
41. Ulmeanu, Dan/ Anatomia sistemului respirator, Editura Forum, Bucureti, 2004
42. Niculescu, Virgiliu; Niculescu, Marius/ Note de curs i scheme. Anatomia cavitii toracice, Litografia
R O M N I A
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI
Strada Domneasc nr. 47, cod potal 800008
Galai, Romnia
E-mail: rectorat@ugal.ro
Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104
Fax: (+4) 0236 - 461.353
www.ugal.ro
FACULTATEA DE MEDICINA
SPECIALIZAREA MEDICINA
Adresa: Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon/ fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
UMF Victor Babe Timioara 2004
43. Niculescu, Virgiliu; Niculescu, Marius/ Anatomia abdomenului, vol I, Litografia UMF Victor
Babe, Timioara, 2005
44. Niculescu, Virgiliu; Niculescu, Marius/ Anatomia abdomenului, vol II, Litografia UMF Victor
Babe, Timioara, 2005
45. Albu I. i colab., Anatomia topografic. Ed.ALL; Bucureti, 1998.
H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni
1.Gheorghe Adomnici Anatomia trunchiului, vol. I, II;
2.Gheorghe Adomnici Noiuni de anatomie descriptiv i topografic Membre, Ed. Litigrafia IMF
Iasi, 1977
3.Octavian Maftei Anatomia Somatic a Omului, Ed. Evrika, Brila, 2000
4.Cristea D., Anatomie uman, Ed. Fundaiei Universitare Dunrea de Jos Galai, 2004
5.Victor Papilian Anatomiaomului, Vol. I, II, Ed. XI, Ed. BIC ALL, 2003
6.M. Debita, V. Ardeleanu- Anatomiaomului Osteologie;
7.Maftei, M. Debita, V. Ardeleanu- Anatomiaomului Artrologie;
8.Albu I. i colab., Anatomia topografic. Ed.ALL; Bucureti, 1998.
Data aprobrii programei analitice 10.10.2011
Decan, Director Departament,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita Conf. dr. IuliuFulga
Semntura: Semntura: