Sunteți pe pagina 1din 4

R O M N I A

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI


UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI
Strada Domneasc nr. 47, cod potal 800008
Galai, Romnia
E-mail: rectorat@ugal.ro
Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104
Fax: (+4) 0236 - 461.353
www.ugal.ro
FACULTATEA DE MEDICINA
SPECIALIZAREA MEDICINA
Adresa: Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon/ fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: FIZIOLOGIE
A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:
Anul de
studiu
Anul II Total ore Formedeverificare Nr. credite
Cod disciplin Sem. I Sem. II
C Lp C Lp C Lp Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. ore 28 56 28 56 56 112 E E 6 6 O. III. IV. 01
B. Obiectivele disciplinei:
Fiziologia este disciplina care studiaza functiile diverselor organe si tesuturi si are la baza principiul
fundamental defunctionareal organismului , cel de tot unitar
Incadrul acestei disciplinesestudiazaseparat functiafiecarui organ, aparat sau sistemrespectand principiul
debazaal functionarii organismului caurmarearolului jucat decatrecelulelediverselor tesuturi inintegrarea
umoral-hormonalasi inceanervoasaacorpului uman.
Durataprelungitadestudiuinfacultateaacestei discipline( careseintindepe parcursul atrei semestre) este
unargument al multitudinii notiunilor stiintificecaretrebuieinvatatesi pentruomai bunaintelegereaacestora
seimpunecorelatiacupracticamedicalasi deprindereademetodedeevaluareafunctiei organului.
Obiectivul pedagogicrezidainformareastudentului spreaintelegesi nudea memora, pentruapracticadupa
absolvireomedicinafunctionala.
C. Metode de predare nvare:
Metodeledidacticeutilizateinpredarea-invatareafiziologiei sunt:
-prelegerea, explicatia, dezbaterea
-observarea, demonstrarea
-problematizareasi invatareaprindescoperire
-integrarea mijloacelor audio-vizuale in predarea invatarea fiziologiei (retroproiector, videoproiector,
calculator, CD-ROM, etc)
-metodedelucruingrup(invatareaprincooperarelafiziologie), individualesi frontale
-studiul bibliografiei si atratatelor despecialitate
- utilizareainstrumentelor, a materialelor didacticesi aaparaturii delaborator invedereaasocierii elementelor
teoreticecuexperientepractice.
D. Forme i metode de evaluare:
-examenul final presupuneoprobascrisasi unapractica
-proba scrisa consta intr-un test grila cu 50 de intrebari. Timpul alocat pentru raspunsuri este de 150 de
minute. 70%
-probapracticaconstainevaluareaorala/scrisasi oprobadeaplicatii practiceacunostintelor acumulate. 30%
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:
SEMESTRUL I
Fiziologia aparatului cardio-vascular
1. Particularitatile morfo-functionale ale inimii. Proprietatile miocardului: excitabilitate, automatism,
conductibilitate, contractilitate, inotropism./ 2 ore
2. Fenomeneleelectricealeactivitatii cardiace. Sistemeledetransport transmembranar miocardic. Potentialul
derepaussi potentialul deactiuneinfibracontractilasi tesutul embrionar. / 2 ore
3. Revolutiacardiaca. Manifestarilemecanicesi acusticealeactivitatii cardiace: carotidograma, jugulograma,
apexograma, fonocardiograma. / 2 ore
4. Manifestarile electrice ale activitatii cardiace. .Electrocardiograma ( I ) . Derivatiile standard. Derivatiile
unipolaresi bipolare. Vectocardiograma. / 2 ore
R O M N I A
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI
Strada Domneasc nr. 47, cod potal 800008
Galai, Romnia
E-mail: rectorat@ugal.ro
Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104
Fax: (+4) 0236 - 461.353
www.ugal.ro
FACULTATEA DE MEDICINA
SPECIALIZAREA MEDICINA
Adresa: Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon/ fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
5. Electrocardiograma ( II ). Analiza unei EKG normale. Morfologia undelor, segmentelor si intervalelor.
Determinareafrecventei, ritmului si aaxei cordului. / 2 ore
6. Electrocardiograma patologica. Modificarile frecventei cardiace. Tulburari de ritm si de conducere.
Hipertrofii si tulburari deirigatiecoronariana./ 2 ore
7. Debitul cardiac. Lucrul mecanic al inimii. Metabolismul miocardic. Circulatia coronariana. Reglarea
circulatiei coronariene. Reglareaactivitatii cardiace. / 2 ore
8. Principiile hemodinamicii. Circulatia arteriala. Particularitatile morfofunctionale ale arterelor. Presiunea
arteriala, pulsul arterial. Reglareacirculatiei arteriale. / 2ore
9. Hemodinamica vaselor capilare. Particularitati morfofunctionale ale capilarelor sangvine. Schimburi
transcapilare. Reglareacirculatiei capilare./ 2 ore
10. Circulatiavenoasa. Particularitatilemorfofunctionalealevenelor. Flebografia. Reglareacirculatiei venoase.
/ 2 ore
11. Circulatia limfatica. Particularitati morfologice si functionale ale limfaticelor. Reglarea circulatiei
limfatice./ 2 ore
Fiziologia aparatului respirator.
12 .Particularitati morfo-functionalealeaparatului respirator. Vascularizatianutritivasi functionalapulmonara.
/ 2 ore
13. Etapelerespiratiei. Mecanicaventilatiei pulmonare. Travaliul respirator.Spatiul mort. Volumesi capacitati
pulmonare.Ciclul respirator. Schimbul alveolar degaze. / 2 ore
14. Transportul sangvinal gazelor respiratorii. Respiratiatisulara. Reglarearespiratiei./ 2 ore
SEMESTRUL II
Fiziologia aparatului excretor.
1. Particularitatile morfo-functionale ale rinichiului. Nefronul : stuctura si vascularizatie. Tipuri de nefroni.
Fiziologiacirculatiei renale./ 2 ore
2. Mecanismul deformareaurinei. Filtrareaglomerulara. Reabsorbtiasi secretiatubulara. / 2 ore
3. Mecanismul multiplicator contracurent. Mecanisme de epurare renala. Mecanisme de economisire a
principalelor componenteplasmatice. Rolul rinichiului inreglareaEAB./ 2 ore
4. Mictiunea. Diureza. Reglareafunctiei renale. / 2 ore
Fiziologia glandelor endocrine.
5. Particularitati morfo-functionalealeglandelor endocrine. Hormoni. Receptori hormonali. Fiziologiaglandei
hipofize. Relatiile hipotalamo-hipofizare. Sistemul port hipotalamo-hipofizar. Adenohipofiza: hormonul de
crestere, hormonul adeno-corticotrop, hormonul tireotrop, prolactina, hormonul melanotrop. Neurohipofiza :
vasopresina, oxitocina. / 2 ore
6. Fiziologiaglandei tiroide. Biosinteza, secretia, functiilesi reglareasecretiei hormonilor tiroidieni. Hipo- si
hipertiroidismul. Fiziologiagladelor paratiroide. Sinteza, secretia, rolul fiziologicsi reglareasecretiei de
parathormonsi decalcitonina. Metabolismul fosfo-calcic./ 2 ore
7. Fiziologia pancreasului endocrin: insulina si efectele sale metabolice; glucagonul- functii; somatostatina-
functii. Reglareametabolismului glucidic. Fiziologiaglandei epifize./ 2 ore
8. Fiziologia glandelor suprarenale. Medulosuprarenala . Integrarea medulosuprarenalei in sistemul simpato-
adrenal. Corticosuprarenala : organizare morfo-functionala.Biosinteza, secretia, functiile si reglarea secretiei
hormonilor glandei suprarenale: mineralocorticoizi, glucocorticoizi si sexosteroizi. / 2 ore
9. Fiziologia gonadelor. Testicolul. Structura functionala. Secretia, metabolismul, mecanismul de actiune si
reglareasecretiei hormonilor sexuali masculini. Pubertateasi andropauza./ 2 ore
10. Ovarul. Structura functionala. Secretia, metabolismul, mecanismul de actiune si reglarea secretiei
hormonilor sexuali feminini. Ciclul ovarian, ciclul uterin si menstruatia. Pubertateasi menopauza. Fiziologia
sarcinii si lactatiei. / 2 ore
Fiziologia sistemului nervos central.
11. Neuronul. Proprietatile neuronilor. Potential de repaus si potential de actiune. Transmisia sinaptica si
neuromusculara. Neurotransmitatori. Potentialepostsinaptice./ 2 ore
12. Sistemul nervos vegetativ. Functiile SNV simpatic si parasimpatic. Fiziologia maduvei spinarii si a
trunchiului cerebral. Reflexeleconditionatesi neconditionate. Hipotalamusul. Talamusul. Cerebelul. / 2 ore
R O M N I A
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI
Strada Domneasc nr. 47, cod potal 800008
Galai, Romnia
E-mail: rectorat@ugal.ro
Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104
Fax: (+4) 0236 - 461.353
www.ugal.ro
FACULTATEA DE MEDICINA
SPECIALIZAREA MEDICINA
Adresa: Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon/ fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
13. Activitatea nervoasa superioara. Sistemul limbic. Comportamentul instinctual si mecanismele
motivationale. Invatareasi memoria. Activitateabioelectricaacortexului. Vegheasi somnul. Termoreglarea. /
2 ore
14. Fiziologia senzatiilor somatice: senzatiile cutanate si viscerale. Durerea. Functia motorie a sistemului
nervos( postura, locomotie). / 2 ore
F. Coninutul lucrrilor practice / numr de ore pentru fiecare tem:
SEMESTRUL I
1. Proprietatilemiocardului. Cardiografiadirecta. Evidentiereaautomatismului. Ligaturilelui Stannius, studiul
conductibilitatii electrice./ 4 ore
2. Efectul aplicarii unor stimuli electrici legeainexcitabilitatii periodiceainimii.Influenteextrinseci asupra
activitatii cordului : concentratii ionice, mediatori chimici, temperaturasi pH./ 4 ore
3. Manifestarile mecanice si acustice ale activitatii cardiace. Inregistrarea carotidogramei, jugulogramei,
apexogramei si afonocardiogramei. / 4 ore
4. EKG ( I ). Tehnica electrocardiogramei. Inregistrarea unui traseu EKG, derivatii standard. Derivatii
unipolaresi bipolare. Vectocardiograma. / 4 ore
5. EKG ( II ). Interpretarea electrocardiogramei normale. Analiza undelor, intervalelor si segmentelor.
Determinareafrecventei, ritmului si aaxei cordului./ 4 ore
6. EKG ( III ). Electrocardiograma patologica. Modificarile frecventei cardiace.Tulburari de ritm si de
conducere. Hipertrofii si tulburari deirigatiecoronariana./ 4 ore
7. Influenta intoarcerii venoase si a rezistentei vasculare periferice asupra activitatii cardiace. Legea inimii
Frank Starling. Efectul excitarii nervului vagasupraactivitatii cardiace. Reflexeleceinfluenteazaactivitatea
cardiaca. / 4 ore
8. Explorareafunctionalaaarterelor. Masurareatensiunii arteriale. Inregistrareapulsului arterial. Sfigmografia.
Oscilometria. Pletismografia. Termometriacutanata. Explorareareactivitatii vasculare. / 4 ore
9. Capilaroscopia. Determinareapermeabilitatii capilare. Reactii vasomotorii. / 4 ore
10. Explorarea venelor. Determinarea presiunii venoase. Inregistrarea pulsului venos. Flebografia. Testul
Traianov-Trendelenburg. Probacelor trei garouri. / 4 ore
11. Explorareafunctionalaarespiratiei. Pneumografia. Analizapneumogramei. / 4 ore
12. Spirometria. Spirografia. Determinareavolumelor, capacitatilor si debitelor respiratorii. / 4 ore
13. Explorarearespiratiei alveolare. Determinareapresiunilor partialealeCO
2
si O
2. /
4 ore
14. MetodededozareaO
2
insange. Pulsoximetria./ 4 ore
SEMESTRUL II
1. Metodeindirectedeexplorareafunctiei renale. Examenul macroscopicsi microscopical urinei. Sedimentul
urinar.Examenul fizico-chimic, biochimicsi bacteriological urinei. / 4 ore
2. Metode directe de explorare a functiei renale. Explorarea functiei glomerulare Clearance-ul ureei si al
creatininei. Explorareafunctiei tubulare. Probadedilutiesi deconcentrareaurinei. /4 ore
3. Studiul rolului rinichiului inreglareaechilibrului acido-bazic./ 4 ore
4. Examenul sangelui pentru studiul eficientei rinichiului in epurarea produsilor de catabolism. Metode
complementaremorfo-functionaledeexplorareafunctiei renale./ 4 ore
5. Explorareafunctionalaahipofizei. Hipofizectomialabroasca. Explorareaefectului melanocitostimulator al
excesului deACTHlabroasca. Eplorarearolului ADHinechilibrul hidric./ 4 ore
6. Explorarea hormonilor tiroidieni. Metabolismul bazal, reflexograma achileana, explorarea functionala a
tiroidei : scintigrama, iodocaptarea, echografia tiroidiana. Explorarea echilibrului fosfo-calcic cu rol in
excitabilitateaneuromusculara: Chvostec, Weiss, Trousseau. Diagnosticul tetaniei si spasmofiliei. / 4 ore
7. Probe de explorare a secretiei de insulina : a) proba hiperglicemiei provocate ( TTGO ), b) proba
hiperglicemiei provocatesi insulinemia./ 4 ore
8. Explorareafunctionalaaglandei suprarenale./ 4 ore
9. Explorarea functionala a testicolului. Mecanismul de actiune al hormonilor sexuali. Pubertatea si
andropauza/ 4 ore
10. Diagnosticul precocedesarcinaProbaGalli-Mainini. Testebiologicecantitative. Reactii radioimunologice.
Diagnosticul echografic/ 4 ore
R O M N I A
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI
Strada Domneasc nr. 47, cod potal 800008
Galai, Romnia
E-mail: rectorat@ugal.ro
Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104
Fax: (+4) 0236 - 461.353
www.ugal.ro
FACULTATEA DE MEDICINA
SPECIALIZAREA MEDICINA
Adresa: Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon/ fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
11. Determinareapragului deexcitatieal nervului si demonstrareasumatiei temporale. Determinareavitezei
influxului nervos. Evidentierea efectului unor substante si a temperaturilor scazute asupra excitabilitatii
nervoase. / 4 ore
12. Legile arcului reflex. Caracterul segmentar al reflexelor medulare. Reflexe osteo-tendinoase. Legile lui
Pfluger aleiradierii reflexelor medulare. / 4 ore
13. Electroencefalograma. Potentialeevocate. / 4 ore
14. Electromiograma: inregistraresi interpretare. / 4 ore
G. Bibliografie de elaborare a cursului
1. Baciu I., Fiziologie, Ed.Didactic i Pedagogic Bucureti, 1997;
2.Guyton A., Fiziologie, ediie n limba romn sub redacia Prof.dr.Radu Crnaciu, ediia a 11-a,Ed.Medical,
Bucureti, 2007;
3. Groza P., Fiziologie, Ed.Medical, Bucureti, 1991;
4. Hulic I., Fiziologie uman,Editia a III-a, Ed.Medical, Bucureti, 2007;
5. Hulic I., Lucrri practice de fiziologie, I.M.F. Iai, 1985.
Nechita A., Fiziologie clinic, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2005
6. Nechita A., Muat C.L., Fiziologia aparatului respirator, Ed. Fundaiei Universitare Dunrea de Jos Galai,
2006
7. DinuC., Fiziologiecardiovasculara, Lucrari practice, Ed. Fundatiei
Universitare DunareadeJ os Galati
8. MC GEOWN, J .G./ Physiologiel'essentiel, Maloine, Paris, 2003
9. GANONG, WilliamF./ Physiologiemedicale, DeBoeckUniversit, Paris, 2001
10. POCOCK, Gillian; RICHARDS, Christopher D./ Physiologie humaine: les fondements de la mdecine,
Masson, Paris, 2004
11. WIDMAIER, Eric P.; RAFF, Heshel; STRANG, Kevin T./ Physiologie humaine: les mcanismes du
fonctionnement del'organisme, Maloine, Paris, 2004
12. ADER, J ean-Louis; CARR, Franoise; Physiologie, Masson, Paris, 2003
13. GUNARD, Herv/ Physiologiehumaine, Pradel, 2005
14. DAUZAT, Michel/ Manuel de travaux pratiques physiologie humaine, Sauramps Medical, Montpellier,
2003
H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni
1
1. GuytonA., Fiziologie, ediie n limba romn sub redacia Prof.dr.Radu Crnaciu, ediia a 11-a,Ed.Medical,
Bucureti, 2007;
2. GrozaP., Fiziologie, Ed.Medical, Bucureti, 1991;
3. Hulic I., Fiziologie uman, Editia a III-a, Ed.Medical, Bucureti, 2007;
4. Hulic I., Lucrri practice de fiziologie, I.M.F. Iai, 1985.
5. NechitaA., Fiziologie clinic, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2005
6. Nechita A., Muat C.L., Fiziologia aparatului respirator, Ed. Fundaiei Universitare Dunrea de Jos Galai,
2006
7. DinuC., Fiziologie cardiovasculara, Lucrari practice, Ed. Fundatiei Universitare DunareadeJ os Galati
Data aprobrii programei analitice 14.10.2011
DIRECTOR DEPARTAMENT,
Prof. dr. MUSAT CARMINA LIANA
1
Este de preferat ca bibliografia minimal de studiu pentru surdeni s identifice cu claritate i precizie capitolele pe
care studenii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare i nvare, eventual fiind particularizat n
funcie de tematica cursurilor i seminariilor.