Sunteți pe pagina 1din 4

R O M N I A

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI


UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI
Strada Domneasc nr. 47, cod potal 800008
Galai, Romnia
E-mail: rectorat@ugal.ro
Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104
Fax: (+4) 0236 - 461.353
www.ugal.ro
FACULTATEA DE MEDICINA
SPECIALIZAREA MEDICINA
Adresa: Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon/ fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: ANATOMIE
A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:
Anul
de
studiu
Anul II Total ore Formedeverificare Nr. credite Cod
disciplin Sem. I Sem. II
C LP C LP C LP Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr.
ore
42 42 - - 42 42 E - 6 - O. III. 04
B. Obiectivele disciplinei:
- Insusireanotiunilor deanatomiepracticaorientataspreintelegereaclinica, necesaremedicului practician
generalist
- Dobandireanotiunilor teoreticesi practicedeorganizarefunctionalaasistemelor corpului omenesc prin
mijloacelespecificeobiectului (observare, disectie, imagistica)
- Predareanotiunilor anatomicedebaza, carepermit intelegereaorganizarii functionaleacorpului uman,
din perspectiva evolutiva. Modalitatea de prezentare a materiei permite accesul rapid al studentului la
informatie si aplicarea cunostintelor de catre viitorul medic in toate etapele de diagnostic, evaluare si
tratament al pacientului.
- Insuirea noiunilor de anatomie topografic
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea, problematizarea,
simularea de situaii, metode de lucru n grup i individual, studiul documentelor curriculare i al bibliografiei.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 50%) prin metode orale, probe scrise i practice
(disecie.; evaluare sumativ (pondere50%) prinprobescrise.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:
1. Morfogeneza extremitii cefalice. Placa neural. Tubul neural. Creierul primitiv. Organizarea segmentar.
Derivateleveziculelor cerebrale. Dezvoltareaneurocraniului. Dezvoltareaviscerocraniului / 3 ore.
2. Sistemul nervos central. Principii de organizare funcional. Nivelurile de organizare ale SNC. ncadrarea
SNC n teoria sistemic. Principii de organizare sinaptic. Structuri corticale, nucleare. Nucleopilul / 3 ore.
3. Mduva spinrii. Substana cenuie. Organizarea funcional a cornului ventral. Organizarea funcional a
cornului dorsal. Substana alb. Sistemul cordonului posterior. Sistemul cordonului anterolateral. Sistemele
asociative/ 3 ore.
4. Trunchiul cerebral. Organizarea funcional a substanei cenuii. Coloana motorie somatic. Coloana motorie
branhiometric. Coloana senzitiv somatic. Coloana sensibilitii generale viscerale. Coloana motorie
visceral. Nucleii intersegmentari pontini. Nucleii intersegmentari mezencefalici/ 3 ore.
5. Trunchiul cerebral. Organizarea funcional a substanei albe. Tracturile descendente. Tracturile ascendente.
Fibrele de asociaie. Fibrele cerebeloase/ 3 ore.
6. Cerebelul. Scoara cerebeloas. Nucleii cerebeloi. Circuite cerebro-cerebeloase, spinocerebeloase i
vestibulocerebeloase/ 3ore.
7. Diencefalul. Organizarea funcional a nucleilor talamici. Topografie nuclear. Conexiunile nucleilor
talamici de releu, motori, senzitivi i senzoriali. Nucleii reticulai. Pedunculii talamusului / 3 ore.
8. Diencefalul. Organizarea funcional a hipotalamusului, epitalamus, metatalamus. Topografia nucleilor
hipotalamici. Clasificarea principalelor structuri nucleare n funcie de conexiunile sistemice. Hipotalamusul
neuroendocrin. Substana cenuie periventricular / 3 ore.
9. Emisfera cerebral. Organizarea funcional. Scoara cerebral: structur laminar. Input-ul cortical. Output-
ul cortical. Aferentelecerebrale. Ariilecorticalesenzitivesi deasociatie/ 3 ore.
R O M N I A
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI
Strada Domneasc nr. 47, cod potal 800008
Galai, Romnia
E-mail: rectorat@ugal.ro
Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104
Fax: (+4) 0236 - 461.353
www.ugal.ro
FACULTATEA DE MEDICINA
SPECIALIZAREA MEDICINA
Adresa: Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon/ fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
10. Nucleii bazali. Organizarea funcional. Neostriat i paleostriat. Circuitele corpului striat. Sistemele motorii.
Aria motorie suplimentar i programul genetic al micrii. Sistemul eferent al motilitii voluntare. Sistemele
eferente de control al micrii / 3 ore.
11. Organizarea sinaptic i funcional a sistemelor optic, auditiv, vestibular, gustativ i olfactiv. Sistemul
limbic. Cile sensibilitilor exteroceptive, proprioceptive i interoceptive. / 3ore.
12. Sistemul nervos autonom. Principii de organizare funcional. Topografia neuronilor motori autonomi
presinaptici. Centrii simpatici medulari. Centrii parasimpatici. Topografia neuronilor autonomi postsimpatici.
Noiunea de ganglion intermediar i ganglion terminal. Centrii superiori de control ai sistemului autonom / 3
ore.
13. Spatiile neurale ale capului. Organizarea topografica a spatiului neural cranian. Spatiul cerebral
(supratentorial). Spatiul rombencefalic (subtentorial). Fosa pituitara. Cavumtrigeminale. Spatiile sistemelor
senzoriale: spatiul sistemului opticsi spatiul sistemului vestibulocohlear / 3 ore.
14. Creierul cognitiv. Comportament, nvare, dominana emisferic / 3 ore.
F. Coninutul lucrarilor practice / numr de ore pentru fiecare tem:
1. Mduva spinrii: definiie, limite, form, conformaie exterioar, raporturi, vascularizaie. Nervii
rahidieni.Mduva spinrii: nucleii maduvei, organizare segmentar, aspectul pe seciune / 3 ore.
2. Trunchiul cerebral: definiie, limite, form, conformaie exterioar, vascularizaie.Trunchiul cerebral:
aspectul pe seciuni / 3ore.
3. Cerebelul: definiie, conformaie exterioar, raporturi, vascularizaie.Cerebelul: lobulaie, aspectul pe seciuni
/ 3 ore
4. Diencefalul. Talamusul i epitalamusul: definiie, conformaie exterioar,raporturi,vascularizaie.Diencefalul.
Hipotalamusul i subtalamusul: definiie, conformaie exterioar, raporturi, vascularizaie Diencefalul: aspectul
pe seciuni./ 3 ore.
5. Emisferele cerebrale: definiie, conformaie exterioar, raporturi, vascularizaie / 3 ore.
6. Nucleii bazali. Nucleul lentiform: definiie, situaie, raporturi, vascularizaie.Nucleul caudat: definiie,
conformaie exterioar, raporturi, vascularizaie.Ali nuclei ai sistemului cortico-strio-cortical.Comisurile
creierului. Corpul calos: definiie, conformaie exterioar, raporturi, vascularizaie. Fornixul: definiie,
conformaie exterioar, raporturi, vascularizaie. Alte formaiuni comisurate / 3 ore.
7. Sistemul ventricular al creierului. Ventriculii laterali. Ventriculul diencefalic. Apeductul cerebral.
Ventriculul rombencefalic.Meningele spinale i craniene. Dura mater: dispoziie, prelungiri, sinusuri venoase,
spaiile peri- i subdural. Leptomeningele: dispoziie, raporturi, spaiul subarahnoidian. Studiul encefalului pe
sectiuni: verticale (Charcot), orizontale (Flechsig) i sagitale (Yakovlev). / 3 ore.
8. Nervul oculomotor: definiie, origine real, origine superficial, traiect, raporturi, mod de terminare. Nervul
trohlear: definiie, origine real, origine superficial, traiect, raporturi, mod de terminare. Nervul abducens:
definiie, origine real, origine superficial, traiect, raporturi, mod de terminare Nervul trigemen: definiie,
origine real, origine superficial, formare traiect, raporturi, ramuri colaterale, mod de terminare / 3 ore.
9. Nervul facial: definiie, origine real, origine superficial, formare traiect, raporturi, ramuri colaterale, mod
de terminare. Nervul glosofaringian: definiie, origine real, origine superficial, formare traiect, raporturi,
ramuri colaterale, mod de terminare.Nervul vag: definiie, origine real, origine superficial, formare traiect,
raporturi, ramuri colaterale, moddeterminare/ 3ore.
10. Nervul accesor: definiie, origine real, origine superficial, formare traiect, raporturi, ramuri colaterale,
mod de terminare. Nervul hipoglos: definiie, origine real, origine superficial, formare traiect, raporturi,
ramuri colaterale, mod de terminare. Plexul cervical. Receptorii cutanai. / 3 ore.
11. Segmentul periferic al analizatorului vizual. Globul ocular-structura. Mediiletransparentesi refringenteale
globului ocular. Anexele globului ocular. Muschii extrinseci ai globului ocular. Aponevroza orbitara Tenon.
Pleoapele. Conjunctiva. Aparatul lacrimal / 3ore.
12. Sistemul periferic al analizatorului acustic si vestibular. Urecheaexterna. Urecheamedie. Urecheainterna.
/ 3ore.
13. Sistemul periferic al analizatorului gustativ si olfactiv. Sistemul venei jugulare interne. Sistemul venei
jugulare externe. Teritoriile limfatice ale capului i gtului (grupele limfonodulare. /3ore.
R O M N I A
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI
Strada Domneasc nr. 47, cod potal 800008
Galai, Romnia
E-mail: rectorat@ugal.ro
Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104
Fax: (+4) 0236 - 461.353
www.ugal.ro
FACULTATEA DE MEDICINA
SPECIALIZAREA MEDICINA
Adresa: Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon/ fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
14. Sistemele arteriale ale gatului: Artera carotid intern: origine, traiect, raporturi, mod de terminare, artera
cerebral anterioar. Artera cerebral mijlocie. Artera bazilar: formare, traiect, raporturi, ramuri colaterale,
ramuri terminale/ 3 ore.
G. Bibliografie de elaborare a cursului
1.Aurel Nechita, Octavian Maftei, Carmina Liana Muat, Mihai Debita, Valeriu Ardeleanu, Oana Andreea
Cibu, Anatomia Funcional a Sistemului Nervos Central, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2007, 470
pag./ 80pag., ISBN 978-973-30-1802-5.
2.Ion Petrovanu, Dan tefan Antohe, Horaiu Varlam. Neuroanatomie clinic. Vol 1 i 2. Editura Edit-Dan .
iai. 1996
3. Francisc Grigorescu Sido, Dana Blidaru, Mihai Blidaru. Organele de sim i cile nervoase. Editura Casa
crii de tiin. Cluj-Napoca, 2007.
4.Francis Grigorescu Sido. Embriologie general i special. Editura Casa crii de tiin. Cluj-Napoca,
2006.
5.Francis Grigorescu Sido. Tratat de neuroanatomie funcional. Editura Casa crii de tiin. Cluj-
Napoca, 2007.
6.Hulic ion. Sistemul nervos vegetativ. Editura Medical. Bucureti. 1975
7.Seres-Sturm L. Neuroanatomie. Editura didactic i pedagogic. Bucureti. 1995
8. Vol. I undII. Springer, Berlin, Heidelberg, NewYork1996
9. Kandel, E. R., J . H. Schwartz, T. M. J essell: Principlesof Neural Science. 3rdEdition. Appleton&
Lange, 1991
10. Nieuwenhuys, R., J . Voogd, Chr. vanHuizen: TheHumanNervousSystem: A SynopsisandAtlas, 3rd
ed. Springer, Berlin1988
11. Zigmond, M. J ., F. E. Bloom, S. C. Landis, J . L. Roberts, L. R. Squire: Fundamental Neuroscience.
AcademicPress, SanDiego, London, Boston1999
12. Drescher, U., A. Faissner, R. Klein, F. G. Rathjen, C. Strmer (eds.): Molecular basesof axonal growth
13. andpathfinding. Cell TissueRes. Special Issue290(1997) 187470
14. Eccles, J . C.: HowtheSelf ControlstheBrain. Springer, Berlin1994
15. Edelman, G. M., W. E. Gall, W. M. Cowan(eds.): Molecular Basesof Neural Development. J ohnWiley
& Sons, NewYork, Chichester, Brisbane1985
16. Goodman, C. S., C. J . Shatz: Developmental mechanismsthat generateprecisepatternsof neuronal
connectivity. Cell 72/Neuron10(Suppl.) (1993) 7798
17. Hamburger, V.: TheHeritageof Experimental Embryology. HansSpemannandtheOrganizer. Oxford
UniversityPress, NewYork1988
18. Tessier-Lavigne, M., C. S. Goodman: Themolecular biologyof axonguidance. Science274(1996)
11231133
19. Afifi AK, Bergman RA: Funcional neuroanatomy, McGraw-Hill, NewYork, 1998.
20. Carpenter MB: Coretext of neuroanatomy, 4thed., WilliamsandWilkins, Baltimore, 1991
21. Chiriac V, Frasin Gh, Cozma N. Organe de sim, Litografia IMF, Iai, 1983
22. Frncu LL, Varlam H. Anatomie regional i aplicat. Capul i gtul. 2. Ed. Junimea, Colecia Anatomia
Rediviva, 2, Iai, 2003.
23. FrasinGh, CozmaN, Chiriac V. Anatomia capului i a gtului, litografia DVIF Iai, 1984
24. Kiernan M. Barr's The Human Nervous System: An Anatomical Viewpoint, Lippincott Williams
Wilkins, 2008
25. Petrovanu I, Zamfir M, Pduraru D, Stan C: Emisferele cerebrale. Sisteme informaionale, Ed. Intact,
Bucureti, 1999.
26. RossLM, Lamperti ED, TaubE. HeadandNeuroanatomy. Thieme, Stuttgart, NewYork, 2007.
27. StandringS. Gray'sAnatomy, 40"
1
ed, Elsevier, 2005.
H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni
R O M N I A
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI
Strada Domneasc nr. 47, cod potal 800008
Galai, Romnia
E-mail: rectorat@ugal.ro
Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104
Fax: (+4) 0236 - 461.353
www.ugal.ro
FACULTATEA DE MEDICINA
SPECIALIZAREA MEDICINA
Adresa: Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon/ fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
1. Aurel Nechita, Octavian Maftei, Carmina Liana Muat, Mihai Debita, Valeriu Ardeleanu, Oana Andreea
Cibu, Anatomia Funcional a Sistemului Nervos Central, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,
2007, 470pag./ 80pag., ISBN978-973-30-1802-5.
2. Ion Petrovanu, Dan tefan Antohe, Horaiu Varlam. Neuroanatomie clinic. Vol 1 i 2. Editura Edit-Dan .
iai. 1996
3. Francisc Grigorescu Sido, Dana Blidaru, Mihai Blidaru. Organele de sim i cile nervoase. Editura Casa
crii de tiin. Cluj-Napoca, 2007.
4. Francis Grigorescu Sido. Embriologie general i special. Editura Casa crii de tiin. Cluj-Napoca,
2006.
5. Francis Grigorescu Sido. Tratat de neuroanatomie funcional. Editura Casa crii de tiin. Cluj-
Napoca, 2007.
6. Hulic Ion. Sistemul nervos vegetativ. Editura Medical. Bucureti. 1975
7. Frncu LL, Varlam H. Anatomie regional i aplicat. Capul i gtul. 2. Ed. Junimea, Colecia Anatomia
Rediviva, 2, Iai, 2003
8. Petrovanu I, Zamfir M, Pduraru D, Stan C: Emisferele cerebrale. Sisteme informaionale, Ed. Intact,
Bucureti, 1999
Data aprobrii programei analitice 10.10.2011
Decan, Director Departament,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita Conf. dr. IuliuFulga
Semntura: Semntura:

S-ar putea să vă placă și