Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI

FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE


SPECIALIZAREA MEDICINA
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

PROGRAMA ANALITICĂ
Disciplina: FIZIOPATOLOGIE

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:


Anul Anul Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplină
de Sem. I Sem. II
studiu C Lp C Lp C Lp Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 28 28 28 28 56 56 E E 5 5 1307.3OB03D
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Disciplina integrativa, Fiziopatologia este o un instrument important in intelegerea naturii patologice, ca
fundament al rationamentului clinic si aprecierii corecte a unei boli, pentru selectarea metodelor de restaurare a
sanatatii.
Obiective principale:
- Evidentierea rolului si pozitiei Fiziopatologiei in curricula invatamintului biomedical, in
conformitate cu Declaratia ISP" adoptata la al cincilea Congres International de Fiziopatologie de Ia
Beijing".
-dezvoltarea rationamentului si interpretarea corecta a datelor clinico - paraclinice, rezultate din domenii
care privesc acelasi fenomen: fiziologie, biochimie, morfopatologie, chirurgie, anestezie, medicina interna,
neurologie -prezintarea mecanismelor moleculare, celulare si sistemice, ale îmbolnavirii
-schitarea diagnosticului functional si predictia asupra evolutiei disfunctiilor
-selectarea obiectivelor fiziopatologice ale terapiei

C. Metode de predare – învăţare:


Metodele didactice utilizate in predarea-invatarea fiziologiei sunt:
-prelegerea, explicatia, dezbaterea
-observarea, demonstrarea
-problematizarea si invatarea prin descoperire
-integrarea mijloacelor audio-vizuale in predarea -invatarea fiziologiei (retroproiector, videoproiector,
calculator,
CD-ROM, etc)
-metode de lucru in grup (invatarea prin cooperare Ia fiziologie), individuale si frontale
-studiul bibliografiei si a tratatelor de specialitate
- utilizarea instrumentelor, a materialelor didactice si a aparaturii de laborator in vederea asocierii elementelor
teoretice cu experiente practice

D. Forme şi metode de evaluare:


Examen parţial, examen final, colocviu, lucrări practice, teme de casă, referate ştiinţifice

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:


SEMESTRUL I
1. Conceptul de boala: Etiopatogenia generala a bolilor; Etapele de evolutie a bolilor; Caracteristicile
comune starii de boala; Etiologia bolilor; Clasificarea factorilor exogeni de boala; Patogenia generala a
bolilor: conceptiile informationala, psihosomatica; Sindromul general de adaptare; Alte teorii generale
despre boala; Raspunsul celular la agresiune./2 ore
2. Reactia inflamatorie: Definitia inflamatiei; Etiologia inflamatiei; Mecanisme de clausare a inflamatiei;
Modificari locale ale procesului inflamator (vasculare, celulare, metabolice); Evolutia inflamatiei acute;
Efectele sistemice ale inflamatiei ./ 2 ore
3. Fiziopatologia termoreglarii: temperatura normala a corpului; termoreglarea; termogeneza si termoliza;
tulburarile hemostazei termice; fiziopatologia reactiei febrile; evolutia febrei; semnificatia biologica a
reactei febrile; fiziopatologia hipertermiilor si hipotermiilor./ 2 ore
4. Fiziopatologia metabolismului glucidic:Rolul ficatului in metabolismul glucidic; Reglarea neuro-
hormonala; Efectele insulinei asupra metabolismelor; Diabetul zaharat: clasificare, etiopatogenie,
simptomatologie clinica, biologica; Complicatiiile cronice ale diabetului zaharat, complicatiile acute ale
diabetului zaharat; Sindromul hipoglicemic./ 2 ore
5. Fiziopatologia metabolismului lipidic: Lipidele; Hiperlipoproteinemiile primare si secundare;
Hipercolesterolemii primare, Hipercolesterolemii secundare, Hipolipoproteinemii ereditare si dobandite./ 2
ore
6. Fiziopatologia aterosclerozei: Etiologie, Patogenie, Factori de risc ai aterosclerozei(majori, posibili de
risc, constitutionali); Hiperlipoproteinemiile, hipertensiunea arteriala, fumatul, diabetul zaharat, obezitatea,
infectiile virale; Factorii antiaterogeni; Fazele procesului aterogenetic./ 2ore
7. Fiziopatologia metabolismului protidic: Proteinele (Definitie, structura, clasificare); Reglarea
metabolismului protidic; Fiziopatologia principalelor proteine plasmatice; Inhibitorii plasmatici ai
proteazelor(serpinele); Proteinele de faza acuta pozitive si negative; Functiile proteinelor; Markerii
tumorali; Fiziopatologia tulburarilor proteinelor plasmatice; Hiperproteinemiile, hipoproteinemiile,
disproteinemiile, paraproteinemiile; Subtantele azotate neproteice ale plasmei, ureea, creatinina, creatina,
acidul uric, acizii aminati; Fiziopatologia metabolismului acizilor aminati; fiziopatologia metabolismului
ureei; Fiziopatologia metabolismului creatinei si creatininei; Clasificarea hiperuricemiilor; Hiperuricemiile
primare si secundare; Hipouricemia./ 4 ore
8. Fiziopatologia echilibrului acido- bazic: Sistemele tampon din organism; rolul eritrocitelor si plamanilor;
rolul rinichilor: mecanisme renale implicate in reglarea eliminarilor de H+; Acidozele metabolice,
Alcalozele metabolice; Acidoza respiratorie; Alcaloza respiratorie./ 2 ore
9. Fiziopatologia echilibrului hidro-electrolitic: apa: reprezentare, repartitie in organism, reglarea circulatiei
apei; Electrolitii; Fiziopatologia principalelor sindroame hidroelectrolitice; Fiziopatologia deshidratarilor;
Fiziopatologia K+ ./2ore
10. Fiziopatologia metabolismului fosfo-calcic: Bilantul normal al Ca si P; Rolul Ca si P in organism;
Functiile Ca si P in organism; Reglarea metabolismului fosfo-calcic, Vitamina D, Hipercalcemia,
Hipocalcemia, Hiperfosfatemia, Hipofosfatemia, Tulburarile de depozitare osoasa a calciului si fosforului;
Rahitismul si osteomalacia; Boala Paget; Osteoporoza./2ore
11. Fiziopatologia socului.: Definitie; Diagnostic diferential; Clasificare; Evolutia socului; Tulburarile
hemodinamice din soc, Rolul endoteliului si mediatorilor chimici in soc; Tulburari de coagulare(CID);
Tulburarile metabolice din soc(metabolismul glucidic, proteic, lipidic, hidro-electrolitic, acido-bazic;
Disfunctia (insuficienta) pluriviscerala din soc/ 2 ore
12. Fiziopatologia homeostaziei tensionale Definitia tensiunii arteriale; Etiologia HTA primare si secundare;
Patogenia HTA esentiale, HTA secundara; renala; endocrina; Fiziopatologia hipotensiunii arteriale /2 ore
13. Fiziopatologia insuficientei cardiace: Definitia, Determinantii fundamentali ai performantei cardiace;
Mecanismele compensatorii periferice; Cauzele insuficientei cardiace( determinante, precipitante);
Mecanismele de producere a insuficientei cardiace-teoria retrograda, anterograda); Insuficienta ventriculara
stanga, Insuficienta ventriculara dreapta, Insuficienta ventriculara congestiva, Insuficienta ventriculara
globala / 2 ore

SEMESTRUL II
1. Fiziopatologia aparatului respirator: Reglarea respiratiei, mecanismele de protectie ale aparatului
respirator, fiziopatologia insuficientei respiratorii acute (hipoxia hipoxica, hipoxia hipoxemica, hipoxia de
transport, hipoxia histotoxica; Cianoza; Mecanisme principale implicate in producerea cianozei, fenomene
asociate cianozei; Fenomene de adaptare la hipoxie; Forme particulare ale insuficientei respiratorii; Afectiuni
pulmonare ce genereaza insuficienta respiratorie; Astmul bronsic; Bronsita. Cronica, Emfizemul pulmonar,
Patologia pleurei, Pneumotoraxul/ 4 ore
2. Fiziopatologia aparatului digestiv : Reglarea activitatii.digestive; Fiziopatologia digestiei bucale;
Fiziopatologia segmentului esofagian; Fiziopatologia activitatii secretorii si motorii a stomacului;
Fiziopatologia digestiei intestinale; Fiziopatologia pancreasului exocrin; Pancreatita acuta si cronica./ 4 ore
3. Fiziopatologia insuficientei hepatice: Definitia si etiologia insuficientei hepatice, Ciroza hepatica si
hepatitele cronice, consecintele fiziopatologice-deficitul functiei hepato- celulare; hipertensiunea portala;
encefalopatia portala; tulburari electrolitice; Tulburari caracteristice insuficientei hepatice( metabolismul
proteinelor si aminoacizilor, carbohidratilor si lipidelor, Diatezele hemoragice si tulburarile hormonale;
tulburari ale echilibrului hidro-electrolitic si acido-bazic, fosfo-calcic; Tulburarea functiei de clearance si
detoxifiere, Colestaza; Consecintele fiziopatologice ale hipertensiunii portale; Fiziopatologia encefalopatiei
hepato-portale./ 2ore
4. Fiziopatologia insuficientei renale cronice: Definitie; Etiologie; Patogenia insuficientei renale cronice
(teoria nefronilor patologici, teoria nefronilor intacti); Fiziopatologia marilor sindroame ale insuficientei
renale cronice (urinar,de retentie azotata, tulburarile hidro-electrilitice si acido-bazice, sindromul anemic,
sindromul hipertensiv, sindromul uremic, suferintele digestive, cardiovasculare, tulburari ale metabolismului
fosfo-calcic, suferintele respiratorii, neuropsihice)/ 2 ore
5. Fiziopatologia insuficientei renale acute: Definitie, clasificare, etiopatogenie, evolutia . insuficientei renale
acute(faza preanurica, faza oligoanurica, faza poliurica, faza de recuperare/ 2 ore
6. Fiziopatologia echilibrului eritrocitar: Anemiile(definitie, diagnostic, clasificare); anemii;le
diseritropoetice; anemiile hemolitice; anemia poshemoragica acuta, poliglobuliile./2ore
7. Fiziopatologia echilibrului leucocitar: Leucocitele; Cinetica elementelor figurate ale sangelui si ale
precursorilor. Polimorfonuclearele. Neutrofilele(netrifilia, neutropenia). Eozinofilele(eozinofilia,
eozinopenia). Bazofilele. Mononuclearele. Monocitele(monocitoza, monocitopenia). Macrofagele.
Limfocitele(limfocitozele, limfopeniile). Imunitatea celulara si umorala. Functiile biologice ale anticorpilor.
Principalele interleukine si caracteristicile lor../2ore
8. Fiziopatologia echilibrului coagulolitic.Fiziopatologia hemostazei primare; factori plasmatici ai coagularii;
inhibitori plasmatici ai coagularii; mecanismele hemostazei primare; etapele hemostazei definitive; activarea
plasminogenului; tulburarea hemostazei si coagularii; sindroame hemoragice prin mecanism
vascular(diatezele hemoragice); prin mecanism trombocitar(trombocitopenie, trombocitopatii); tulburari de
coagulare(coagulopatii); fibrinoliza/ 4 ore
9. Imunotoleranta si bolile autoimune. Imunotoleranta naturala, castigata; autoimunitatea; starile
imunodeficiente; leucozele; reactia de hipersensibilitate de tip I,II, IV/ 2 ore
10. Fiziopatologia sdr. hematologice toxice; Fiziopatologia sdr. renale toxice; Fiziopatologia sdr. digestive
si hepatice toxice; tulburari hematologice prin afectare celulara toxica; tulburarile hematologice cu afectare
plasmatica; tulburarile hematologice cu afectare toxico-alergica; Hemoliza acuta toxica; Sindromul aplazic
global(pancitopenia); discrazii prin carenta de vit.K; coagulopatia de consum; purpura trombocitopenica;
agranilocitozele alergice; Fiziopatologia sindroamelor digestive si hepatotoxice; Hemoragia digestiva superioara;
Pseudoabdomenul acut toxic; Diareea profuza toxica; Hepatita acuta citolitica toxica; Hepatita toxica nespecifica;
Hepatita acuta toxica cu degenerescenta grasa; Hepatita acuta colostatica; Fiziopatologia sindroamelor renale
toxice; Mecanismele afectarii renale toxice(toxicitate disecta in cursul unei hemolize de origine secretorie prin
insuficienta circulatorie acuta); Nefropatia medicamentoasa; Tubulopatia acuta anurica; Nefropatiile acute
poliurice sau cu diureza pastrata; Nefropatiile functionale oligoanurice / 2 ore
11. Fiziopatologia sdr. respiratorii toxice; Fiziopatologia insuficientei hemodinamice toxice; Fiziopatologia
sdr. neuro-psihice toxice: Mecanismele producerii dezechilibrelor respiratorii; Hipoxiile toxice cu hipoventilatie
alveolara prin alterarea difuziunii alveolo-capilare, toxice de transport, toxice secundare; Principalele cauze ale
hipoxiilor toxice secundare; Fiziopatologia insuficientei hemodinamice toxice; Mecanismele producerii
dezechilibrului hemodinamic in intoxicatiile acute; Insuficienta hemodinamica prin depresia cardiaca primara;
Insuficienta hemodinamica hipodiastatica; Insuficienta hemodinamica prin vascularizarea periferica; Insuficienta
hemodinamica secundara; Fiziopatologia sindroamelor neuro-psihice toxice; Parametrii echilibrului neuro-psihic;
Comele toxice neconvulsive; Comele toxice convulsive; Paraliziile periferice toxice; Psihoze toxice;
Encefalopatiile acute toxice / 2 ore

F. Conţinutul lucrarilor practice / număr de ore pentru fiecare temă:


SEMESTRUL I
1. Investigarea reactiei inflamatorii: Manifestarile generale-clinic, raspunsul biologic sistemic( VSH,
electroforeza proteinelor serice, proteinele de faza acuta pozitive si negative, leucograma./2 ore
2. Investigarea reactiei inflamatorii (continuare)-manifestarile locale; Buletine de analiza ./2 ore
3. Investigarea tulburarilor de termoreglare- termogeneza, termoliza, evolutia reactiei febrile,
Buletine de analiza ./2 ore
4. Investigarea tulburarilor metabolismului glucidic-teste screening, teste analitice; Indici de evolutie
ai diabetului pe termen lung; Investigarea sindromului hipoglicemic (teste screening, analitice,
dinamice); Buletine de analiza ./2 ore
5. Investigarea tulburarilor metabolismului lipidic- teste screening, teste analitice, speciale; Buletine
de analiza ./2 ore
6. Investigarea tulburarilor metabolismului protidic –teste screening-dozare proteine totale, teste de
disproteinemie, VSH; Teste analitice: electroforeza proteinelor serice, imunelectroforeza, teste de
identificare a proteinelor specifice; Determinarea enzimelor plasmatice; Buletine de analiza ./2 ore
7. Investigarea tulburarilor metabolismului protidic (continuare)- investigarea tulburarilor derivatilor
azotati ai catabolismului proteic si nucleoproteinelor; Buletine de analiza ./2 ore
8. Investigarea tulburarilor echilibrului acido-bazic- ASTRUP, Buletine de analiza-acidoza
metabolica, alcaloza metabolica, acidoza respiratorie, alcaloza respiratorie./2 ore
9. Investigarea tulburarilor echilibrului hidro-electrolitic- Deshidratarea hipertona; Deshidratarea
hipotona, Hiperhidratarea hipertona, Hiperhidratarea hipotona, Hiperhidratarea normotona. Buletine
de analiza./2 ore
10. Investigarea tulburarilor metabolismului fosfo-calcic- teste screening, teste analitice, teste de
investigare osoasa. Buletine de analiza./2 ore
11. Investigarea socului –fazele socului , monitorizarea pacientilor cu soc./2 ore
12. Investigarea tulburarilor aparatului cardiovascular./2 ore
13. ECG normale si patologice, Fonocardiografia, Carotidigrama, Ecocardiografia./2 ore
14. Investigarea tulburarilor aparatului cardiovascular- HTA- investigarea sistemului vascular,
arterial, venos, capilar. Buletine de analiza./2 ore
SEMESTRUL II
1. Investigarea tulburarilor functiei respiratorii- ventilatia pulmonara; Determinarea volumelor si
capacitatilor pulmonare statice; Determinarea debitelor ventilatorii maxime. Buletine de analiza/ 2 ore
2. Investigarea tulburarilor funtiei respiratorii (continuare)- Modificarile volumelor si capacitatilor
pulmonare in conditii patologice; teste bronhoconstrictoare, teste bronhodilatatoare; Analiza
schimbului de gaze, Calcularea unei spirograme. Buletine de analiza/ 2 ore
3. Investigarea tulburarilor aparatului digestiv- Investigarea tulburarilor secretiei salivare si a
glandelor salivare, Investigarea tulburarilor esofagului , Investigarea tulburarilor secretiei gastrice.
Buletine de analiza/ 2 ore
4. Investigarea tulburarilor aparatului digestiv (continuare)- Investigarea tulburarilor intestinale.
Buletine de analiza/ 2 ore
5. Investigarea tulburarilor hepato-biliare- teste de investigare a sindromului de hiperreactivitate
mezenchimala, teste de investigare a sindromului de hepatocitoliza, teste de investigare a insuficientei
hepatice, sindromul hepatopriv, teste de investigare a functiei de epurare a plasmei; Teste de
investigare a sindromului biliosecretor; Explorarea morfologica vasculara, ecografica a ficatului.
Buletine de analiza/ 2 ore
6. Investigarea tulburarilor functiei excretorii- teste statistice globale, teste dinamice, buletine de
analiza/ 2 ore
7. Investigarea tulburarilor functiei excretorii (continuare)- metode morfofunctionale de explorare
renala. Buletine de analiza/ 2 ore
8. Investigarea tulburarilor echilibrului eritrocitar- teste screening , teste analitice. Buletine de
analiza/ 2 ore
9. Investigarea tulburarilor echilibrului leucocitar- leucograma, examenul frotiului de maduva,
metode citochimice si citoenzimatice, teste de diagnostic in leucemii/ 2 ore
10. Investigarea tulburarilor echilibrului coagulolitic- investigarea hemostazei primare, explorarea
globala, explorarea analitica, buletine de analiza/ 2ore
11. Investigarea tulburarilor echilibrului coagulolitic (continuare)- investigarea hemostazei definitive,
teste globale, teste analitice, investigarea fibrinolizei, Buletine de analize/ 2 ore
12. Investigarea tulburarilor imunitatii- imunograma pe grupe de varsta, starea imunodeficitara.
Buletine de analiza
13. Investigarea tulburarilor hematologice, renale, hepatice toxice- Investigarea tulburarilor
hematologice in intoxicatiile acute, Investigarea tulburarilor renale in intoxicatiile acute, Investigarea
tulburarilor hepatice in intoxicatiile acute, buletine de analiza/ 2 ore
14. Investigarea tulburarilor digestive, neuropsihice si respiratorii toxice- Investigarea tulburarilor
digestive in intoxicatiile acute, Investigarea tulburarilor respiratorii in intoxicatiile acute, Investigarea
tulburarilor neuropsihice in intoxicatiile acute. Buletine de analiza/ 2 ore

G. Bibliografie de elaborare a cursului

1. Bădescu M. , Fiziopatologie generală, Ed.Medicală, Bucureşti, 2000;

2. Colev V., Fiziopatologie, Ed. GR. T. POPA, U.M.F. IAŞI, 2006 ;

3. Gligor E,Fiziopatologie .Editura Casa Cartii de stiinta Cluj 2003

4. Maria Vrabete, Amelia Gaman, A. Nestianu: Fiziopatologie generala. Ed. Medicalã Universitarã Craiova.
2003 ;

5. Maria Vrabete, Daniela Ion: Curs de Fiziopatologie pentru studenti vol.I. Ed. Did si ped Buc.2006 ;

6. Gherasim L. Medicina interna Editura medicala Bucuresti 2002

7. Kumar V.,Kotran R S Robbins S.L. Basic patology,6th edition 1997

8. Parvu A E.,General Pathophysiology. Editura Medicala „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca 2003


Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi

1. Bădescu M. , Fiziopatologie generală, Ed.Medicală, Bucureşti, 2000;

2. Colev V., Fiziopatologie, Ed. GR. T. POPA, U.M.F. IAŞI, 2006 .

Data aprobării programei analitice 30.09.2016

Director de Departament,
Conf.Dr,Gurau Gabriela
Semnatura

S-ar putea să vă placă și