Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Titlul leciei:
Grafuri orientate
Obiectul: Informatica Data: 26 noiembrie 2010
Timpul acordat : 50 min. Clasa: a-XI-a B, profil real
Tipul leciei: Lec ia de comunicare i nsu ire de noi cuno tin e Specializarea: matematic-informatic intensi! informatica
Profesor: Boca "lina #abriela
Competene generale 1. Identificarea cone$iunilor dintre informatic %i societate
2. Identificarea datelor care inter!in ntr-o problem %i aplicarea al&oritmilor fundamentali de prelucrare a acestora
'. (laborarea al&oritmilor de re)ol!are a problemelor
*. "plicarea al&oritmilor fundamentali n prelucrarea datelor
5. Implementarea al&oritmilor ntr-un limba+ de pro&ramare
Competene specifice: 1.1 ,ranspunerea unei probleme din limba+ natural n limba+ de &rafuri, folosind corect terminolo&ia specific-
1.2 "nali)area unei probleme n scopul identificrii datelor necesare %i ale&erea modalit.ilor adec!ate de structurare a
datelor care inter!in ntr-o problem-
1.' /escrierea unor al&oritmi simpli de !erificare a unor propriet.i specifice &rafurilor-
1.* /escrierea al&oritmilor fundamentali de prelucrare a &rafurilor %i implementarea acestora ntr-un limba+ de
pro&ramare-
Obiective operaionale :
Informative
(le!ii !or fi capabili:
- s anali)e)e enun.ul unei probleme %i s identifice modul corect de
prelucrare-
- s alea& metoda adec!at de structurare a datelor care inter!in ntr-o
problem-
- s cunoasc principiile prelucrrii &rafurilor.
Formative
(le!ii !or %ti:
- s prelucre)e structuri
comple$e de date or&ani)ate
n &rafuri.
Afective
(le!ii !or putea:
- s decid asupra folosirii structurii de tip
&raf n re)ol!area de probleme.
etode !i procedee didactice: 0on!ersa.ia euristic-
"l&oritmi)area-
($plica.ia-
/emonstra.ia-
1e)ol!area de probleme.
i"loace de #nv$are: 2i%e de lucru- 0aietul de e$ercitii practice,
3robleme model.
aterial bibliografic: 415 %lad &u anu' Tudor Sorin , Manual de Informatic intensiv, clasa a XI-a, (ditura L67 7oft, 2008-
425 Carmen inca' (u!a Dumitriu )upan, Caiet de laborator pentru clasa a XI-a Profilul Real, (ditura L67
Infomat 2008
4'5 Dana )ica' ircea Pa oi , Informatica Fundamentele Programarii culegere de probleme pentru clasa a XI-a,
(ditura L67 Infomat 2008
D*SF+,-.A.*A )*C/I*I:
(tapele lec.iei ,imp
"cti!itatea desf%urat de: 9etoda de
acti!itate 3rofesor (le!i
0 1 2 ' *
Moment
organizatoric
2: ;erific pre)en.a ele!ilor, pre&tirea clasei pentru lec.ie
Fixarea
ancorelor
10: ($ist probleme care con in date ntre care e$ist anumite rela ii.
($emple: 1. 2ie o clas de 28 de ele!i. <nii dintre ele!i sunt
prieteni, rela ia de prietenie este o rela ie simetric.
2. 2ie =arta stradal a sectorului 1. <nele str)i au sens unic, n
timp ce alte str)i >principale? au dou sensuri de circula ie. '.
2ie un &rup de n persoane, unde fiecare persoan de ine un
telefon mobil. 3e a&enda telefonului mobil a fiecrei persoane se
&sesc numere de telefoane ale altor @ A 0 persoane din &rup.
3entru fiecare dintre aceste e$emple se poate ima&ina o
repre)entare &rafic care s e$prime rela iile e$istente.
0on!enim ca fiecare element s-l repre)entm &rafic printr-un
cerc n interiorul cruia i !om adu&a o etic=et. Bb inem astfel
o mu ime de obiecte pe care le !om numi noduri i pe care o
!om nota, n &eneral cu ; >de la termenul n limba ene&le),
!erte$?. 0on!enim s repre)entm fiecare rela ie >de prietenie,
de comunicare? e$istent ntre dou elemente printr-o s&eat
dac rela ia este ntr-un sin&ur sens sau printr-o s&eat dubl
sau pur i simplu printr-un se&ment de dreapa dac rela ia este n
ambele sensuri.
1spund la ntrebrile
profesorului
Cotea) n caiete
7unt aten.i la preci)rile
profesorului %i %i notea)
n caiete.
1e)ol! n caiete
sarcinile
2rontal
0on!ersa.ie
(tapele lec.iei ,imp
"cti!itatea desf%urat de:
9etoda de
acti!itate
Aten ie : 2olosim deocamdat termenul de rela ie n sensul din
limba romDn i nu n sens matematic.
0on!enim ca fiecare rela ie s o numim, dup ca), arc, respecti!
muc=ie.
3entru nceput, ne !om ocupa de ca)urile n care rela iile dintre
obiecte au loc ntr-un sin&ur sens.
3entru e$emplu ' arcul >i,+? are semnifica ia c persoana
identificat prin i are n a&enda telefonic numrul persoanei
identificat prin +.
0u alte cu!inte:
3entru cele ' e$emple de mai sus, pot fi considerate dou
mul imi: mul imea obiectelor repre)entate prin cercuri sau
puncte etic=etate cu 1, 2, ...i, ...+, ...n >pentru e$emplul 1
mul imea ele!ilor, pentru e$emplul 2 mul imea str)ilor, pentru
e$emplul ' multimea numerelor de telefon? i mul imea rela iilor
repre)entat prin arce de forma iE+ >pentru e$emplul 1
mul imea rela iilor de prietenie dintre ele!i, pentru e$emplul 2
mul imea sensurilor de deplasare pe str)i, pentru e$emplul '
mul imea apelurilor telefonice?.
7tructura compus din cele dou mul imi se nume te &raf.
1
2
F
6
5
'
*
(tapele lec.iei ,imp
"cti!itatea desf%urat de:
9etoda de
acti!itate
Consolidarea
noilor
cunotine
'0:
Defini ie : 7e nume te di&raf >&raf orientat? perec=ea ordonat
#G>;,(?, unde ;GH!1,!2,...,!nI este o mul ime finit de elemente
numit !Drfuri sau noduri i ( este o mul ime de arce, ( ;$;.
3entru &raful din desenul de mai sus ;GH1,2,',*,5,6,FI,
(GH>1,2?, >1,5?, >1,F?, >2,'?, >',6?, >*,'?, >*,5?, >6,2?I
Defin ie: Jn &raful orientat #G>;,(? !Drfurile distincte >!i,!+?
sunt adiacente dac e$ist cel pu in un arc care le une te.
"!em urmtoarele ca)uri:
1. "rcul >1, 2? este incident spre e$terior cu !Drful 1
2. "rcul >1,2? este incident spre interior cu !arful 2.
Defini ie : Jntr-un &raf orientat, prin &radul e$terior al unui !Drf !
!om n ele&e numrul arcelor incidente spre e$terior cu !.
Informal: numrul arcelor care KiesK. #radul e$terior al unui nod
!a fi notat cu d
L
>!?.
Defin ie : Jntr-un &raf orientat prin &radul interior al unui !Drf !,
!om n ele&e numrul arcelor incidente spre interior cu !.
Informal: numrul arcelor care KintrK n nod. #radul interior al
unui nod !a fi notat cu d
-
>!?.
3entru &raful de mai sus a!em: d
L
>1? G ', d
L
>2? G 1, d
L
>'? G 1,
d
L
>*? G 2, d
L
>5? G 0, d
L
>6? G 1, d
L
>F? G 0, d
-
>1? G 0, d
-
>2? G 2, d
-
>'? G 2, d
-
>*? G 0, d
-
>5? G 2, d
-
>6? G1, d
-
>F? G 1.
7unt aten.i la preci)rile
profesorului %i %i notea)
n caiete.
1e)ol! n caiete
sarcinile.
0orectea) aplica.iile:
pentru fiecare aplica.ie
iese un ele! la tabl, si se
discut solu.ia cu ceilalti
ele!i din clasa.
2rontal
Indi!idual
1 2
1
2
F
6
5
'
*
(tapele lec.iei ,imp
"cti!itatea desf%urat de:
9etoda de
acti!itate
7e obser! c d
L
>1? L d
L
>2? L d
L
>'? Ld
L
>*? Ld
L
>5? Ld
L
>6? Ld
L
>F? G
d
-
>1? L d
-
>2? Ld
-
>'? L d
-
>*? L d
-
>5? Ld
-
>6? Ld
-
>F? G M.
Jntr-un &raf orientat a!em urmtoarea rela ie:

= =
+
= =
n
i
n
i
m i d i d
1 1
? > ? > , unde n repre)int numrul de !Drfuri
i m numrul de arce.
7e nume te descendent direct al unui nod i, un nod + pentru care
e$ist un arc >o rela ie? de la nodul i la nodul +. iE+.
3entru &raful de mai sus descenden ii directi ai nodului 1 sunt
nodurile 2, 5, F.
7e nume te descendent indirect al unui nod i un nod + pentru
care e$ist mai multe arce ntre nodul i i nodul +, primul arc
pornind de la nodul i.
3entru &raful de mai sus descenden ii indirec i ai nodului 1 sunt
nodurile ' i 6.
3relucrarea &rafurilor orientate cu a+utorul calculatorului
presupune n primul rDnd repre)entarea lor astfel ncDt s poat fi
memorate n calculator. 0ea mai simpl metod de memorare a
&rafurilor const din NcalculareaK matricei de adiacent. "ceast
matrice are un numr de linii e&al cu numrul de coloane i e&al
cu numrul de elemente din mul imea ;. Jn celula de la
intersec ia liniei corespun)toare nodului i cu coloana
corespun)toare nodului + se !a depune !aloarea 1 sau 0 dup
cum e$ist sau nu un arc de la nodul i la nodul +. 2ormali)at:
a4i54+5G
( )

altfel
j i dac
0
, 1
0e obser!mO (ste aceast matrice simetric sau nuO /e ceO
3entru &raful de mai sus matricea de adiacen este:
0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0
(tapele lec.iei ,imp
"cti!itatea desf%urat de:
9etoda de
acti!itate
0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
<n alt mod de memorare se reali)ea) prin listele de adiacen .
Jn acest ca), considerm pe rDnd fiecare nod i enumerm
>e!entual n ordine cresctoare? to i descenden ii si direc i.
1: 2, 5, F
2: '
': 6
*: ', 5
5:
6: 2
F:
2ie urmtoarele aplica ii:
/esena i &raful orientat definit de XGH1,2,',*,5,6I i <GH>1,2?,
>1,5?, >',2?, >5,6?, >',6?, >6,1?, >*,2?, >*,'?I
7e consider un &raf orientat cu 6 noduri numerotate de la 1 la 6
%i cu mul.imea arcelor format doar din arcele:
- de la fiecare nod numerotat cu un numr neprim i >iP1? la toate
nodurile numerotate cu numere ce apar.in mul.imii di!i)orilor
proprii ai lui i >di!i)ori diferi.i de 1 %i de i?
- de la nodul numerotat cu 1 la nodul numerotat cu 6
- de la fiecare nod numerotat cu un numr prim i la nodul
numerotat cu i-1
3entru &raful dat stabili i &radul intern i &radul e$tern al
fiecrui nod, precum i descenden ii direc i, iar apoi construi i
matricea de adiacen i listele de adiacen .
Feed-back
*: Jntreab ele!ii despre no.iunile n!.ate n ora respecti!&raf orientat,
descendent, matrice i lista de adiacen .
1spund la ntrebrile
profesorului
2rontal
0on!ersa.ie
Evaluare i
notare
1: Cotea) ele!ii care au dat rspunsuri corecte.
Tema pentru ': 1? 1epre)enta i printr-un &raf mul imea capitalelor din (uropa n 3rimesc fi%a cu tema 2rontal
(tapele lec.iei ,imp
"cti!itatea desf%urat de:
9etoda de
acti!itate
acas
care se !orbesc limbi a!Dnd aceea i ori&ine >limbi din familia:
latin, sla!, &ermanic etc.?
2? /a i un e$emplu de situa ie cu care !-a i ntDlnit n cursul
acestui an i care poate fi repre)entat printr-un &raf.
'? 7crie i un pro&ram 0LL care s citeasc matricea de adiacen
a unui &raf i care s calcule)e &radele interior i e$terior
pentru fiecare nod i s le afi e)e.
*? 7crie i un pro&ram 0LL care s liste)e listele de adiacen .
pentru acas %i notea)
indica.iile pofesorului