Sunteți pe pagina 1din 3

ANRE

Direcia General Acces la Reea i Autorizare n domeniul Energiei Electrice


Direcia Autorizare n domeniul Energiei Electrice
Serviciul Atestate n domeniul Energiei Electrice
Tematica i bibliografie entru e!amenul de autorizare electricieni
(actualizat n ianuarie 2014)
Tematica de e!amen de autorizare electricieni
Domeniul Denumire document Document arobat rin" #ndicativ" #nlocuieste e"
Alicabilitate e grad $ ti
# ##
###A$
#%A
###&$
#%&
Electrotehnica
2. Cunotine de electrotehnic, msurri
electrice i maini electrice (se pot studia
manualele i crile din literatura tehnic de
specialitate)
DA DA DA DA
Legislaie
3. Legea energiei electrice si a gazelor
naturale nr. 123 /212 !" nr. #$% din
1&.'.212

()roga Legea
energiei electrice
nr. 13/2',
pu)licata in
!onitorul
"*icial al
+omaniei, ,artea
-, nr. %1 din 23
ianuarie 2', cu
modi*icarile si
completarile
ulterioare, cu
e.ceptia art. '/11
DA DA DA DA

#. +egulament de *urnizare a energiei
electrice la consumatori
01 nr. 1' din 2%.'.2#,
pu)licat 2n !onitorul "*icial al
+om3niei ,artea -, nr. &'3 din
2'.'.2#
DA DA DA DA

%. +egulament pri4ind racordarea
utilizatorilor la reelele electrice de interes
pu)lic
"rdinul (5+6 nr. %7 din
2.$.213 pu)licat in !"
%1'/17.$.213, intrat in 4igoare
odata cu pu)licarea in !",
,artea - nr. '77/1$.12.213 a
0.1. nr. 12$/213 pri4ind
a)rogarea 0.1. nr. 7/2$
DA DA DA DA

&. Codul tehnic al reelei electrice de
transport 8 +e4izia 1
"rdinul (5+6 nr. 2 din
2'.$.2#, cu modi*icrile i
completrile ulterioare
59 59 DA DA
Domeniul Denumire document Document arobat rin" #ndicativ" #nlocuieste e"
Alicabilitate e grad $ ti
# ##
###A$
#%A
###&$
#%&
'. :tandard de per*orman pentru
ser4iciile de transport i de sistem ale energiei
electrice
"rdinul (5+6 nr. 1'/2$/&/
2'
59 59 DA DA

$. Codul tehnic al reelelor electrice de
distri)uie
"rdinul (5+6 12$/2$
pu)licat in !onitorul "*icial al
+omaniei, ,artea -, nr. #3 din 2&
ianuarie 27
DA DA DA DA
7. :tandard de per*ormanta pentru
ser4iciul de distri)utie a energie electrice
"rdinul (5+6 nr. 2$/3/$/
2'
DA DA DA DA
1. Codul de msurare a energiei electrice
"rdinul (5+6 nr. 1' din
2.&.22 al ,reedintelui
(5+6
59 59 DA DA

11. 5orme tehnice pentru sta)ilirea zonelor
de protecie i siguran ale capacitilor
energetice, cu modi*icarile si completarile
ulterioare
"rdinul (5+6 nr. # din
7.3.2'
59 59 DA DA

12. +egulamentul pentru autorizarea
electricienilor, 4eri*icatorilor de proiecte,
responsa)ililor tehnici cu e.ecuia, precum i a
e.perilor tehnici de calitate i e.tra;udiciari 2n
domeniul instalaiilor electrice
"rdinul (5+6 nr. 11 din
13.3.213 pu)licat in !onitorul
"*icial al +omaniei, ,artea -, nr.
1%2 din 21 martie 213
DA DA DA DA

13. +egulament pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteaz,
e.ecut, 4eri*ic i e.ploateaz instalaii
electrice din sistemul electroenergetic, +e4. 3
"rdinul (5+6 nr. 2# din
2.'.2' pu)licat in !onitorul
"*icial al +omaniei, ,artea -, nr.
&# din 3 septem)rie 2'
59 DA DA DA

1#. +egulamentul pri4ind sta)ilirea
solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele
electrice de interes pu)lic
"rdinul (5+6 127/2$
pu)licat in !onitorul "*icial al
+omaniei, ,artea -, nr. 23 din 12
ianuarie 27
DA DA DA DA

1%. ,rocedura de soluionare a
ne2nelegerilor legate de 2ncheierea
contractelor dintre operatorii economici din
sectorul energiei electrice, a contractelor de
*urnizare a energiei electrice si a contractelor
de racordare la reea
"rdinul (5+6 nr. 3$/ 2',
pu)licat 2n !onitorul "*icial al
+om3niei ,artea -, nr. '%1 din.
&.11.2'
59 DA DA DA
Norme tehnice
1&. 5ormati4 pentru proiectarea, e.ecuia i
e.ploatarea instalaiilor electrice a*erente
cldirilor

- ' / 211,
"rdin
!<+=
DA DA DA DA

1'. 5ormati4 pri4ind alegerea izolaiei,
coordonarea izolaiei i protecia instalaiilor
electroenergetice 2mpotri4a supratensiunilor
"rdinul (5+6 nr. 2/ 23>
5=6
1/3/
,6 17/1772 59 59 DA DA
Domeniul Denumire document Document arobat rin" #ndicativ" #nlocuieste e"
Alicabilitate e grad $ ti
# ##
###A$
#%A
###&$
#%&

1$. 5ormati4 pentru construcia liniilor
aeriene de energie electric cu tensiuni peste
1 ?
"rdinul (5+6 nr. 32/2#
5=6
3/#/
,6 1#/73, ,6
122/$2, ,6
123/'$
59 59 DA DA

17. 5ormati4 pri4ind metodele si
elementele de calcul al sigurantei in
*unctionare a instalatiilor energetice
<ecizia (5+6 nr. 1#2#/ 2& 5=6 % ,6 13/177# 59 59 DA 59

2. 5ormati4 pri4ind metodologia de calcul
al curentilor de scurtcircuit in retelele electrice
cu tensiunea su) 1 @?
"rdinul (5+6 nr. '/ 2&
5=6
&/&/
,6 13#/2/177& 59 59 DA DA

21. 5ormati4 pentru proiectarea si
e.ecutarea retelelor de ca)luri electrice
"rdinul (5+6 nr. 3$/ 2$,
pu)licat 2n !onitorul "*icial al
+om3niei, ,artea -, nr. 3%& )is
5=6
'/$/
,6 1'/177%> 59 59 DA DA

22. ,rescriptii generale de proiectare a
retelelor electrice (repu)licate in 1773).
!odi*icarea 1 (177)
,6 22/3/$' 59 59 DA 59

23. 5ormati4 pentru construcia instalaiilor
electrice de cone.iuni i trans*ormare cu
tensiuni peste 1 @?

,6 11/
17$%
(repu)licat
2n 1773)
59 59 DA DA

2#. 5ormati4 pentru proiectarea i
e.ecutarea instalaiilor de cone.iuni i
distri)uie cu tensiuni p3n la 1 ? c.a. 2n
unitile energetice

,6 12/17$&
(repu)licat
2n 1773)
59 DA DA DA

2%. -nstruciuni pentru dimensionarea i
4eri*icarea instalaiilor electroenergetice la
solicitri mecanice i termice 2n condiiile
curenilor de scurtcircuit
,6 13/1772 59 59 DA DA

2&. 5ormati4 pentru constructia liniilor
electrice aeriene de ;oasa tensiune
,61&/23 59 59 DA DA

2'. -nstruciuni pentru compensarea puterii
reacti4e 2n reelele electrice ale *urnizorilor de
energie i la consumatorii industriali i similari
,6 12/177# 59 59 DA DA

2$. 5ormati4 pentru proiectarea retelelor
electrice de distri)utie pu)lica
,6132/23 59 59 DA 59

27. 5ormati4 pri4ind metodologia de calcul
al curenilor de scurtcircuit 2n reelele electrice
cu tensiunea peste 1 @?

,6
13#/177%>
59 59 DA DA

3. !etodologie pri4ind determinarea
sectiunii economice a conductoarelor in
instalatiilor electrice de distri)utie de 1/11@?

5=6
#1.3.
,6 13%/71 59 59 DA 59

31. 5ormati4 pri4ind proiectarea i
e.ecutarea )ranamentelor pentru cldiri ci4ile
,6 1%%/1772 DA DA DA DA
'()*'+,

S-ar putea să vă placă și