Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate extracurricula

Tema : Comunicarea interculturala


Subiectul : Sa dansam impreuna
OBIECTIVUL ACTIVITATII : recunoasterea si respectarea diferentelor culturale prin
valorificarea pozitiva a celorlalte culturi
Obiective operationale:
*sa-se dezvolte abilitile de comunicare i de cooperare ntre copii;
*sa se cultive ncrederea in sine i a respectului pentru propria identitate cultural i pentru
identitatea cultural a celorlali.
*sa aplice criterii estetice si morale in aprecierea valorilor
*sa respecte datinile, obiceiurile si traditiile etniei
*sa contribuie la promovarea culturii
*sa manifeste curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de traditiile si obiceiurile
celorlalte etnii
Strategii de realiare
Metode si procedee :
exercitiul, explicatia, demonstratia, studiul de caz
Mijloace : costume populare, ! uri cu muzica specifica fiecarei etnii
Loc de desfasurare : sala de spectacol
!esfasurarea activitatii
"re loc o pregatire prealabila a copiilor cu instructori pentru fiecare grup in parte.
"ctivitatea propriu #zisa incepe cu prezentarea costumelor populare de catre un reprezentant
al fiecarui grup, apoi se executa dansuri specifice de catre elevi care sunt de nationalitati
diferite: rroma, romana, turca.
$e evidentiaza asemanarile si deosebirile dintre costumele si dansurile prezentate.
oncluzii : %oti suntem oameni desi facem parte din etnii diferite. &ircare nationalitate
trebuie sa pastreze si sa duca mai departe peste veacuri propriile traditii si obiceiuri.