Sunteți pe pagina 1din 12

1

1

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE

1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in profesia contabila.

Necesitatea de a asigura aprarea onoarei i independentei Corpului i de a conferi lucrrilor
membrilor si autoritate impune acestor profesioniti contabili sa aib caliti eseniale, cum sunt:
- tiin, competenta i contiina;
- independenta de spirit i dezinteres material;
- moralitate, probitate i demnitate.
Doctrina se ocupa cu organizarea si functionarea Corpului.
Deontologia studiaza principiile decomportament etic si professional al p.c. apartenenta
menbrilor la organismul professional impune necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in
urmat directii : - cunoasterea structurii functionale si de conducere a Corpului ; - cunoasterea
atributiunilor structurii de conducere, control si executie a Corpului; - cunoasterea si respectarea dr
si obligatiunilor p.c. ; - cunoasterea, respectarea si aplicarea principiilor Codului Etic National;

2. Definiti conceptul de profesie contabila.

Profesia contabila = totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul
contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (le presteaza)si a organismelor profesionale carora le
apartin. Activitatile care compun PC au un element comun : disciplina contabilitatii.

3. Activitatile componente ale profesiei contabile.

Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea:
1. Tinerea contabilitatii
2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare

4. Alte lucrari de audit financiar contabil

6. Servicii fiscale (consultanta, consiliere , asistenta)
7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
8.Evaluari de intreprinderi si titluri
9.alte servicii contabile si extracontabile

4. Categorii de profesionisti contabili.
a) in functie de statutul juridic: - dependenti, cu statut de angajati; - independenti sau
liber-profesionisti contabili
b) in fct de modul de organizare a activitatii - individuali (cabinet propriu) - asociativi (in
SC member ceccar)

5. Necesitatea reglementarii profesiei contabile.
Organismele contabile treb sa-si reglementeze activitatea si conduita membrilor sai ptr a se
asigura ca responsabilitatea sa fata de publicul interesat este asigurata. Reglementarea este un
mijloc de asigurare al calitatii serviciilor p.c.
2

2

6. Aria de aplicabiliate si calitatea reglementarii in profesia contabila.

De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii: 1. Cerintele de
acces si certificarea sau autorizarea; 2. Cerintele referitoare la educatia continua; 3. Monitorizarea
tionarea
diverselor abateri ale p.c. in exercitiul functiunii.
Calitatea este definita de elementele (aspecte) :
- transparenta; - nediscriminare ;
- precizie ; - proportionalitatea ;
- examinabila periodic ;
- sa nu fie impotriva competitiei ;
- sa fie implementata consecvent si just ;
- sa fie segmentata in fct de tinta sa.

7. Modalitati de implementare a reglementarii.

-
de guvern, care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia;

-
agentii guvernamentale, fie prin intermediul unei agentii independente, careia guvernul i-a delegat
sarcini de reglementare;

-
externa.Autoreglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie
complementare sis a nu concureze.

8. Reglementarea profesiei contabile la nivel European.

Reglementarea generala Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a
absolvit intr-un stat membru cel mai inalt nivel de pregatire si formare cerut in acea tara prin studii
universitare, un stagiu de pregatire si promovarea unui examen de aptitudini , el avand acces
neingradit la toate activitatile profesiei contabile incluiv, odata autorizat, la activitatea de audit
tatutar.
Reglementarea speciala(audit statutar) se refera la reglementarea activitatii de audit statutar.si
vizeaza : -
si standardele aplicabile; - - Condiile de
auto

9. Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public.

Notiunea de interes public consta in asumarea unei responsabilitati din partea organismului
professional fata de utilizatorii serviciilor contabile : actionari / asociati, salariati, furnizori, banci,
buget, investitori, bursa etc. Rolul PC = protejarea interesului public
3

3

10. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.

Progresul civilizatiei pp existenta si dezvoltarea pietelor. Pietele nu se pot dezvolta fara p.c.
imm detin 80% din economia comunitatii europene. Increderea in informatiile oferite de IMM este
data de increderea in informatiile oferita de p.c. care lucreaza in IMM. Materializarea rolului p.c. in
dezvoltarea economiei nationale consta in : - masurarea dimensiunilor activitatii economice; -
existenta, planificarea si realizarea bugetelor nationale si locale; - credibilitatea in tranzactiile
comerciale si financiare - distribuirea profitului agentilor economici si a rezultatelor muncii.

11. Rolul social al profesionistilor contabili.

Profesionistii contabili joaca un rol social. Atributele p.c. in dezv economiei isi gasesc esenta
in directiile : - dimensionarea si distribuirea profitului si a rezultatelor muncii intr-o entitate
economica intre asociati / astionari / investitori / salariati dupa caz; - informarea privind sinceritatea
tranzactiilor financiare si comerciale; - furnizori de informatii credibile ptr buget , statistica etc; -
dimensionarea valorilor a activitatii economice.

12. Necesitatea unor organisme profesionale puternice.

Necesitatea unor organism profesionale puternice la nivel national rezulta din
responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public, cel putin dpdv
a trei domenii, care constituie comnandamentele fundamentale ale unui organism professional:
educatia, etica si control de calitate.Implementarea rolului contabilitatii si al p.c. in dezvoltarea
economica este conditionat de existenta unor organisme profesionale puternice care sa poata
asigura implementarea de standarde internationale in dom contabilitatii si auditului.

13.Criterii de recunoastere a unui organism profesional.

Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele international, un organism
national al profesiei contabile trebuie: - nism necomercial si neguvernamental; -
fie acceptat si recunoscut de membrii sai; - -
buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului; - Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau
influenta standardele profesionale si contabile (etica, disciplina, practica profesionala, controlul
calitatii); -
traditionale effectuate de profesionistii contabili; -
necesare pentru indeplinirea misiunii si ob sale.

14. Despre IFAC Federatia internationala a contabililor.

S-a infiintat in 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de state. In present IFAC este o
organizatie globala care cuprinde 155 de organism member si associate din 118 state reprezentand
2.5 milione de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert, educatie,
institutii publice etc. IFAC este o organizatie globala pentru profesia contabila care acopera toate
sectoarele si specializarile profesiei: contabilitate de afaceri, consultant fiscal, audit, tehnologia
informatiei, insolvabilitate etc.
4

4

Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea
economiilor international prin promovarea aderarii la standardele profesionale de inalta calitate.
Pentru a devein membru IFAC organismul professional solicitant trebuie: -
printr-o lege fie prin consens general ca fiind un organism national profesional major care isi
desfasoara activitatea in jurisdicatie; - are
profesionala; - - Sa
fie solvable financiar si operational; -
si reglementari pentru membrii sai.Profesia contabila in Romania este repezentata la IFAC prin
CECCAR membru plin din 1996 si CAFR membru asociat din 2005.

15. Organisme si grupari regionale profesionale

Organizatiile regionale sunt acele organizatii care reprezinta profesia contabila dintr-o
regiune in fata organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si in anumite cazuri in
fata organizatiilor international. Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea
dezvoltarii reloatiilor economice in regiunile respective.

Gruparile regionale repezinta asocierea mai multor organism profesionale din tarile aceleasi
regiuni, care insa nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regional. Pentru a fi
recunoscuta de IFAC o grupare regional trebuie sa demonstreze ca: -
organizatie infiintata si sustinuta; - -
organisme profesionale; gruparea are potential sa indeplinesca eventual criteriile pentru
recunosterea oficiala de catre IFAC , are o intentie si un plan evident in vederea obtinerii acestei
recunosteri.

Organizatiile IFAC sunt : - FEE federatia expertilor contabili europeni ; FIDEF - federatia
expertilor francofoni ; FCM - federatia expertilor mediteraneeni ; CILEA Comitetul de Itegrare
latino-europa- America; -SEEPAD Parteneriatul sud est European ptr dezvoltarea contabilitatii

16. Asigurarea calitatii serviciilor contabile

Asigurarea calitatii serviciilor profesionale reprez ansamblul de masuri luate de Corp ptr analiza
modalitatilor de organizare si functionare a unui cabinet; aprecierea modului de aplicare in cadrul
cabinetului a fiecarei norme profesionale emise de corp si verificarea modului de respectare a
obligatiilor de membru. Scop = asigurarea respectarii de catre membrii Corpului a normelor
profesionale stabilite de acesta ptr fiecare activitate, serviciu contabil sau lucrare profesionala.
Obiective = buna perceptie asupra calitatii serv prestate de p.c. = contribuie la buna organizzare a
cabinetelor

Aria de cuprindere = audit structural cunoasterea modului de organizare a cabinetuui ; = audit
tehnic aprecierea modului cum sunt aplicate normele profesionale ; = audit de conformitate
indeplinirea obligatiilor de membru

5

5

Temei = standardele internationale emise de IFAC ; = recomandarile CE 2001/256/CE priv exigentele
min in materie de control de calitate al serviciilor profesionale ; = OG 65/1994 art 20 lit c asig
buna desfasurare a activitatii EC si CA ; = ROF pct 65 consiliul filialei supravegeheaza modul de
exercitare a profesiei de EC si CA ; - pct 115 AG aproba lista cabinetelor care vor fi supuse auditului
de calitate in anul urmator ; = CEN este nevoie de asigurarea ca toate serv obtinute din partea p.c.
sunt executate la sandardele cele mai inalte de performanta

17. Standardele international de educatie si rolul organismelor profesionale.

Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele esentiale
pe care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare astfel incat acestea sa fie
recunoscute, acceptate si aplicate pe scara larga.

IFAC emite trei tipuri de document


Principalele obligatii ale organismelor profesionale member IFAC in legatura cu SIE sunt: =
incorporarea elementelor esentiale ale programului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza
aceste standarde; = implementarea acestor standarde sau a cerintelor nationale de educatie si
dezvoltare care incorporeaza standardele; = a aduca la cunostinata membrilor toate standardele
international de educatie emise de IFAC.

18. Standardele internationale de calitate si rolul organismelor profesionale.

Controlul calitatii este abordat la trei niveluri: a) La nivelul misiunii ; b) la nivelul organismului
professional ; c) la nivelul firmei

Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici si proceduri care sa
faca referiri la: = Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei politici si
proceduri de numire a persoanelorcu responsabilitate finala ptr sistemul de control al calitatii
stabilirea de politici si
proceduri ca cerintele etice sa fie respectate si aplicate ;

politici si proceduri ptr
acceptarea, continuarea si retragerea dintr-o misiiune sau dintr-o relatie cu un c
umane politici care sa asigure recrutarea personalului, evaluarea performantei, capacitatile,
competent, dezvoltarea carierei, promovarea, stimulente etc; = realizarea misiuniilor politici si
proceduri ptr asigurarea ca misiunile specifice se realizeaza potrivit standardelor si normelor

al calitatii sunt relevante, adecvate, functionale si sunt respectate.

Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la: -


6

6

- Implementeze prevederile standardelor international de calitate.

19. Standardele international de etica si rolul organismelor profesionale.

Consiliul pentru standardele internationale de etica din cadrul IFAC a emis Codul etic al
profesionistilor contabili care cuprinde standardele etice de inalta calitate, precum si alte prevederi
pentru profesionistii contabili din intreaga lume. Acest cod stabileste principiile fundamentale ale
eticii profesionale pentru profesionistii contabili si creaza un cadru conceptual si indrumari pentru
aplicarea acestor principii.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la aplicarea standardelor internationale
etice cel putin la nivel de exigenta cerut de IFAC. CECCAR aplica Codul Etic IFAC din 2002 cu mici
modificari , repuplicat in 2007.

20. Standardele international de contabilitate si rolul organismelor profesionale.

IFAC prin structurile specializate emite : = standardele international de conta pentru sectorul public
IPSASB, =standardele internationale de raportare financiara IFRS.

tenta la implementarea
-urilor in cerintele nationale de contabilitate,

21. Standardele international de audit si rolul organismelor profesionale.

Consiliul pentru standard international de audit si asigurari al IFAC emite urmatoarele standarde: -
Standarde internationale de audit; Standarde internationale pentru misiunile de examinare;
Standarde internationale ptr misiuni de certificare; -
conexe.

unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corenta si complete a standardelor
intrenationale si a celorlalte documente emise de de consiliul pentru standarde internationale de
audit si asigurari.

22. Unicitatea si unitatea profesiei contabile

Unitatea este data de caracter unitary al profesiei contabile si a serviciilor care pot fi oferite de
membrii organismelor contabile potrivit doctrinei si deontologiei profesionale. Unicitatea pp
caracterul unic al profesiei contabile prin asumarea responsabilitatii organismului professional fata
de public.

23. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile.

7

7

Democratia, in general, si cea economica in special, pp dereglementari. Libertatea lasata prin
dereglementare trebuie acoperita prin prevederi ale Codului de Etica

Etica = ansamblu de principii profesionale care reglementeaza exercitiul unor activitati specifice
profesiei contabile.
Codul Etic National CEN = stabileste norme de conduita etica ptr p.c. si formuleaza principii
fundamentale care trebuie respectate de p.c. in exercitiul misiiunii. Organismele profesionale,
member IFAC, au obligatia de adoptare a principiilor si regulilor etice cel putin la nivel de exigenta a
celor prevazute in coduul etic IFAC.

Rolul Codul Etic IFAC , in implementarea codului etic a organismelor profesionale consta in : =
asigurarea de autoritate a serviciilor furnizate de p.c.; = protejarea p.c. in fata criminalitatii
economice si financiare ; = asigura indeplinirea celor mai inalte standarde de professionalism

CECCAR a aprobat CEN in 2002 republicat in 2007 revizuit si redenumit in conformitate cu codul etic
international cu aplicabilitate de la 01.01.2007

24. Principiile fundamenale ale eticii in profesia contabila.

Un profesionist contabil trebuie s respecte urmtoarele principia fundamentale: a) Integritate - un
p.c. trebuie s fie drept si onest n toate rel profesionale si de afaceri. b) Obiectivitate - un p.c.
trebuie s fie impartial ; c) Competenta profesional si prudenta ; d) Confidentialitate

e) Comportament profesional ; f) Respectul fat de normele tehnice ; g) Independenta

25. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila.

Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza
publicului ca isi poate exercita misiunea intr-o maniera obiectiva si corecta. Independenta in profesia
contabila pp satisfacerea simultana a 2 componente :

= independenta de spirit sau gandire constan in starea prin care un p.c. poate indeplini o misiune
in conditii de integritate si obiectivitate

= independenta de comportament pp ca o terta pers nu gaseste nici un motiv sa puna la indoiala
integritatea si obiectivitatea p.c. antrenat in indeplinirea misiunii specifice.

26. Integritatea in profesia contabila.

Integritatea pp ca un p.c. trebuie sa fie drept si onest in relatiile profesionale si de afaceri. El nu
trebuie sa se asocieze la declaratii false care induc in eroare si care deformeaza informatia pe care
doreste sa o transmita. Exista 3 tipuri de integritate recunoscute de doctrina si deontologia
profesionala :

8

8

= personala a individului ; = profesionala aspecte profesionale ; = organizationala a unui p.c.
membru a altor organisme profesionale

27. Obiectivitatea in profesia contabila.

Obiectivitatea presupune c p.c. trebuie s fie impartial, far prejudecati, sa nu se afle in situatii de
incompatibilitate sau de conflict de interes care ar determina un tert bine intentionat sa-i puna la
indoial cinstea si corectitudinea. Cerinte pentru mentinerea obiectivitatii : - evitarea conflictului de
interese ; - evitarea starii de incompatibilitate ; - evitarea punerii la indoiala a corectitudinii p.c. ; -
absenta relatiilor familiale financiare sau personale cu clientul ; - neacceptarea cadourilor sau a
ospitalitatii clientului.

28. Confidentialitatea in profesia contabila.

Confidentialitatea presupune obligativitatea p. c. ca in exrcitiul misiunii pe care o are de indeplinit si
dupa aceasta sa se abtina sa divulge sau sa foloseasca in interes personal informatiile cu care vine in
contact. Exceptii : - cand exista prevederi legale ptr divulgarea secretului ; - cand clientul o accepta ; -
cand exista obligativitatea din partea organismelor profesionale cf legii.

29. Compententa in profesia contabila.

Competenta profesionala pp ca p.c. detine competente necesare potrivit misiunii pe care o are de
indeplinit. Competenta in profesia contabila impune 2 etape : obtinerea; mentinerea. nu
exista limita de varsta doar restrictii medicale

30. Profesionalismul in profesia contabila.

Profesionalismul pp obligatia p.c. de a se conforma prevederilor relevante ale reglementarii legale si
profesionale in exercitarea profesiei contabile

31. Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.

P.c. trebuie sa cunoasca, sa respecte si sa aplice standarde profesionale de educatie si calitate in
scopul satisfacerii interesului public

32. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR.

a) Standardele profesionale care privesc activitatea desfasurata de p.c.: STD 21-Misiunea de inere
a contabilitii, ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare. STD.22 Misiunea de examinare a
contabilitii, intocmirea i prezentarea situaiilor financ. STD 23 Activtatea de cenzor n societile
comerciale STD 24 audit financiar. STD 32 Misiunea experilor contabili pentru fuziuni i divizri.
STD.35 Expertizele contabile. STD.37 Misiunea de evaluare a ntreprinderii. STD 39 Misiunea de
consultan pentru crearea ntreprinderilor.

b) standarde profesionale de educatie STD 38 - dezvoltarea profesionala continua a p.c.
9

9


c) Standarde profesionale de etica CEN al p.c

d) Ghiduri profesionale Ghidul experilor contabili i al contabililor autorizai n activitatea de
prevenire i combatere a splrii banilor si a finantarii actelor de terrorism si Ghidul de aplicare al
reglementarilor contabile nationale in domeniul agriculturii.

33. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a CECCAR?

a) aproba nivlelul cotizatiilor profesionale; b) aproba Regulamentul de organizare si functionare
a Corpului, modificrile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul
Justitiei, precum si Codul privind conduita etic si profesionala a experilor contabili si a contabililor
autorizati; c) aprob bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului d) aproba
sistemul de salarizare; e) alege si revoc membrii Consiliului superior al Corpului si ai comisiei
centrale de cenzori f) examineaza activitatea desfasurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor
si dispune masurile necesare; g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior
si ai consiliilor filialelor h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor
filialelor Corpului i) alege si revoca presedintele Corpului, Comisiei Superioare de disciplina si
membrii comisiei superioare de disciplina j) Indeplineste orice alte atributii stabilite de lege

34. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la
raspundere?

Comisia de disciplina investigheaza , sanctioneaza abaterile savarsite de p.c. (pf sau pj), membri ai
filialei cu domiciliul in raza teritoriala a filialei indifferent de locul savarsirii faptei. CSD sanctioneaza
abaterile savarsite de membrii CF

Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt:

La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina (membrii sunt experti contabili si mandat 4 ani) La
nivel teritorial: Comisia de Disciplina

35. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica si
practica necesar.

Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina cel
putin media 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui
examen de aptitudini la terminarea stagiului.

Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii:

a) au capacitate de exercitiu deplina.

b) au studii economice superioare , cu diploma recunoscuta de Ministerul Educiei i Cercetrii;

10

10

c) nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune
si de administrare a societtilor comerciale.

d) au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.

Exceptii : academicienii s cadrele universitare doctori In specializarea financiar contabila dupa
sustinerea unui interviu.

36. Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR?

= organizeaz examenul de acces la profesie, efectuarea stagiului, organizeaza sustinerea
examenului de aptitudini = Organizeaz evidenta membrilor prin inscrierea acestora in Tabloul
Corpului. = colaboreaza cu asociatii profesionale de profil din tara si strainatate. = Elaboreaz si
public normele privind activitatea si conduita = Sprijina dezvoltarea profesionala continua = Apara
prestigiul si independenta profesional a membrilor

Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din straintate. = Editeaz publicatii de
specialitate. = asigura buna desfasurare a activitatii de evaluare pe baza standardelor internationale
= asigura buna desfasurare a membrilor = Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

37. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?

a) interne - - -


- vanzari de publicatii proprii

b) externa : donatii, subventii guvernamentale, sponsorizari

38. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a
Corpului?

Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii: - -
actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor -
nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala.- mesaj informative
relevant

39. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre contabilul
autorizat si contabilul salariat?

EC versus economist Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate, n condiiile
O.G. nr. 65/1994, avnd competena profesional de a verifica i de a aprecia modul de organizare i
de conducere a activitii economico-financiare i de contabilitate, de a supraveghea gestiunea
societilor comerciale i de a verifica legalitatea bilanului contabil i a contului de profit i pierdere
11

11

si a celorlalte component a situatiilor financiare. Prin urmare, ne gsim n faa unei arii de
competene mult mai largi fa de cea a unui economist salariat; economistul este subordonat unui
ef ierarhic i execut atribuiile specifice fiei postului su Expertul contabil este un economist,
absolvent al specializrii financiar-contabile, independent fa de societatea comercial pe cand
economistul este angajat. El nu primete, pentru lucrrile executate, un salariu, ci un onorariu
prevzut prin contractul ncheiat cu referire la misiunea sa.Expertul contabil raspunde civil si penal
ptr faptele sale pe cand economistul este sanctionat de sef

Contabil autorizat vs contabil salariat
Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile O.G. nr. 65/1994 i
are capacitatea de a ine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor
financiare. Contabilul autorizat, ca i expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat
de o entitate economic.
Contabilul salarizat este subordonat efului ierarhic i execut sarcinile ce i revin din fia individual.
Rareori, n cazul unei ntreprinderi mari, mijlocii, execut toate lucrrile contabile. De regul, este
specializat pe un sector al contabilitii.
Ca i economistul salariat, contabilul salariat rspunde fa de calitatea lucrrilor executate, putnd
fi stimulat ori penalizat de eful Irarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul
autorizat, chiar dac sunt independeni, rspund civil i penal fa de ntreprindere. De asemenea, ei
pot pierde ntreprinderea de client i, prin aceasta, sursa de venit.
In schimb, economistul i contabilul, salariai, pierd cu greu postul sau n urma unor proceduri
anevoioase.

40. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?

1. Tinerea contabilitatii
2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare

4. Alte lucrari de audit financiar contabil

6. Servicii fiscale (consultanta, consiliere , asistenta)
7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
8.Evaluari de intreprinderi si titluri
9.alte servicii contabile si extracontabile

41. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial)?

Sediul central este al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara personalitate
juridica in fiecare resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Este astfel organizat incat sa isi poata
indeplini atributiile de organism de autoreglementare.


12

12