Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 1B

(Anexa nr. 1B la normele metodologice)

COMUNICARE
privind ocuparea locurilor de munc declarate vacante
A. Date de identificare ale angajatorului:
1. Denumirea/Numele SC.HYPER LINE CONSULT.SRL
2. Codul unic de nregistrare RO16739647
3. Codul CAEN 4615
4. Forma de proprietate PRIVATA
5. Forma de organizare SRL
6. Mrime (numr de personal) 7
7. Adresa ORADEA, STR AL CAZABAN NR 31, BL Z7, PARTER
8. Persoana de contact .....................................
9. Telefon/Fax 0259-422343
10. E-mail hyperline@hyperline.ro
B. Date privind ocuparea locurilor de munc declarate vacante
Ocupaia
Denumirea

(6 caractere)

Nr.
crt.

Cod COR

Montator
subasamble

821103

Numrul de
locuri de munc
comunicate
vacante care
au fost ocupate

Localitatea i judeul n care se afl


locul de munc comunicat vacant care
a fost ocupat

Data la care a fost


comunicat vacant
locul de munc
ocupat (zz/ll/aa)

Situaia privind locurile


de munc vacante n
care a fost comunicat
vacant locul de munc
ocupat(data situaiei
completate de
angajator n formularul
respectiv(zz/ll/aa)

Poziia locului de
munc ocupat n
situaia prin care
acesta a fost
comunicat
vacant (de
exemplu 1,2 etc)

Data ocuprii
locului de
munc
vacant
(zz/ll/aa)

oradea

30.03.201
5

30.03.2015

17.04.2
015

2
Director general
sau alt persoan autorizat,
.............................
LS
Data situaiei1) 17.04.2015

D-394,ed.1

pag. 1