Sunteți pe pagina 1din 15

Foaia de observatie / Examenul pacientului

Etichete: Anul 6, Foaia de observatie


EXAMENUL A!"EN#ULU"/ F$A"A %E $&'E()A#"E/ (E*EN#A(E !A* !L"N"!
"+ ANAMNE*A
,+,+%A#E E('$NALE
acient-a. X+/+++++, v0rsta, domiciliul, pro1esia, ocupa2ia
,+3+M$#")ELE (E*EN#A(""
4consulta2ie
4durere parodontal5
4durere pulpar5
4descimentare sau 1ractura piesei protetice
41ractura prote6ei
4tulbur5ri masticatorii, 76ionomice, 1onatorii
"nteresea65 ceea ce pacientul consider5 cel mai important
,+8+ AN#E!E%EN#E 9E(E%$4!$LA#E(ALE -A+9+!.
4 p5rin2i, rude :rad "
4su1erin2e :rave, interven2ii chirur:icale la nivelul A+%+M+
4parodontopatici da/nu ;prote6a2i par2ial sau total
4boli :enetice
4anomalii dento4maxilare -compresiune de maxilar, oclu6ie deschis5, oclu6ie ad0nc5
acoperit5, pro:na2ie, oclu6ie invers5< =n:hesuiri+

,+>+ AN#E!E%EN#E E('$NALE F"*"$L$?"!E -A++F+.
4locale: cronolo:ia erup2iei dentare normal5
4:enerale: sarcini, na@teri multeABdecalci7eriABtendin25 la carii
,+C+ AN#E!E%EN#E E('$NALE A#$L$?"!E -A+++.
4:enerale: 4a1ec2iuni cardio4vasculare, cerebrale, pulmonare, #&!, di:estive,
hepatice, renale,
:landulare -diabet., hipertiroidism, etc+, neoplasm, '"%A, bolile copil5riei, menin:ite,
oreion, aler:ii+
4tratamente e1ectuate, interven2ii chirur:icale
4locale: 4echivalente cu Distoricul stomatolo:icE
4cronolo:ia -ordinea. erup2iei dentare modi7cat5, erup2ii dentare =n po6i2ii
anormale
4primele le6iuni odontale -carii.
4primele extrac2ii -interesea6a @i extrac2iile precoce din denti2ia temporar5.+
4tratamente stomatolo:ice: odontale, protetice, ortodontice
4tratamente stomatolo:ice de necesitate sau urmate cu convalescen25
4obiceiuri vicioase: respira2ia oral5, su:ere de:et, capul =n extensie/Fexie =n
somn, pumn sub obra6+
""+ EXAMEN !L"N"!
3+,+ EXAMEN !L"N"! ?ENE(AL
4pacient normosom, hiposom, hipersom din punct de vedere al de6volt5rii
somatice
4psihic labil, echilibrat
4dorin2a de colaborare+
3+3+ EXAMEN !L"N"! AL EX#(EM"#A#"" !EFAL"!E
3+3+,+ EXAMEN EX$&U!AL -FA!"AL.
A+ "N'E!#"E
A+,+ N$(MA F($N#ALA
4aspect te:ument: normale, cianotice, con:estiv, palide, nevi pi:mentari
-aluni2e., e1elide -pistrui., cicatrici posttraumatice sau post4interven2ii chirur:icale
-inci6ii, abcese, adenite, etc+. 4simetria 1etei -hipertro7i musculare, pare6e,
=n1undare obra6 unilateralA edentatie lateral5 intins5, =n1undare bu6a superioarGA
edenta2ie 1rontalG medianG, devia2ie de sept -aten2ie la determinarea liniei mediene
pentru lucrGri protetice 1rontale., respiratie oralG, compresiune de maxilar etc+
4propor2ionalitatea etaHelor 1e2ei -propor2ie esteticG, nu este obli:atoriu etaHe
e:ale.
4san2uri na6o4:eniene si labio4:eniene: @terse/ accentuate
4ra:ade accentuate I etaH in1erior mic@oratA %+)+$+ mic@oratG
41anta bucalG: =ntredeschisG/ deschisG obi@nuit -la pacien2ii cu respira2ie
predominent oralG, =n tendin2a de =nchidere 1antei bucale se constatG contrac2ia
mo2ului bGrbiei.
4ro@ul bu6elor /aspect /herpes recidivant A amprentare di7cilG
4alte elemente caracteristice a1ec2iunilor :enerale sau locale
A+3+ N$(MA LA#E(ALA
4pro7l: 4u@or convex -normal.
4drept
4accentuat convex
4concav -pro:na2ie mandibularG, edentat total, etc+.
4treapta bu6elor: 4bu6a superioara depG@e@te u@or bu6a in1erioarG -normal.
4inversatG -bu6a in1erioarG depG@e@te bu6a superioarG.
4@an2ul labio4mentonier: @ters/accentuat
4tan:enta la planul ba6al al mandibulei/=ndreptatG spre scoama occipitalG
4un:hiul mandibular -,3C.
&+ ALA(E:
4contur osos: inte:ru/ cu de1ormGri, depresiuni, proeminente dureroase sau nu
4puncte sinusale: 41rontale
4etmoidale
4maxilare
4nedureroase
4sensibile u@or
4dureroase
4unilateral/bilateral
4puncte de emer:entG ale nervului tri:emen -).: 4supraorbitale
4in1raorbitale
4mentoniere
4nedureroase/u@or sensibile/dureroase
4dureri iradiate
4mastoida
4:an:lioni: -=n special cei submandibulari.
4volum, consisten2G normalG
4nedurero@i
4mobili, neaderen2i la planurile pro1unde
4musculatura: 4durere locali6atG sau iradiatG
4declan@area spasmelor musculare
'e poate conclu6iona: palparea conturului osos, punctelor sinusale etcJ este in
limite normale+
!+ E(!U#"A
4hipocalcemie/tetanie/semn !hvosteK po6itiv
%+ A+#+M+
4inspec2ie: 4deschidera cavita2ii bucale
4=n limite normale ca amplitudine -:rosime
indexImediusIinelar/1alan:a 3.
4limitare antal:icG -dureroasG.
4continuG, =n arc -=n plan sa:ital.
4=n treapta
4sacadatG
4=n baionetG/ cu laterodeviere dr+/st:+
4palpare: -index in conductul auditiv extern si policele aplicat pretraian.+
4excursia condililor: simetricG/ asimetricG
4cracmente, crepita2ii -explicG posibila di6armonie oclu6alG,
vechimea edenta2iei, mi:rari
4sensibilitate la palparea pretra:ian2 =n timpul excursiei
condiliene
3+3+3+ EXAMENUL !L"N"! EN%$&U!AL
A+ MU!$A'E
4mucoasa labialG:
4inspec2ie -".: 4aspect, culoare, 1orma2iuni patolo:ice, ulcera2ii, ra:ade, 7suri
4palpare -.: 4noduli in :rosimea bu6ei
4vestibul bucal:
4inspec2ie: 41orma2iuni patolo:ice/abcese/7stule/cicatrici/tumori -pre6intG/nu.
4culoare rosie mai vie dec0t :in:ia 7xa -normal.
41renurile bu6ei superioare/in1erioare/1renul lateral -bucal.
4insertie medie/pe v0r1ul crestei, aproape
4insertie pe o 6onGde lG2ime aproxJ -mm.
4direc2ie oblica -me6io4distalG.
4un sin:ur 1ascicul bine repre6entat sau unul principal si
1ascicule sec+
4mobilitate
4mucoasa Hu:ala
4inspec2ie: aspect, culoare, 1orma2iuni patolo:ice
4cordon de mucoasa Hu:alG mu@catG
4contacte premature, inter1eren2e -evitG sen6a2iile neplGcute.
4rest raducular A ero6iuni pGr2i moi
4oclu6ie cap la cap =n 6ona lateralG -lucrGri protetice incorect
reali6ate.
4palpare: 4noduli patolo:ici =n :rosimea obra6ului
4calculi salivari =n canalul 'tenon
4la presiune asupra :landei parotide dinspre posterior spre anterior
elimina salivG aspect normal/patolo:ic
4limba:
4inspectie: aspect normal, 1orma2iuni patolo:ice -pre6intG/nu.
4saburalG -a1ec2iune di:estivG/hepaticG/alcoolism.
4po6itie de repaus -limbG anterioarG/posterioarG.
4volum normal/mGrit -ocupa spatiile edentate.
4amprenta din2ilor pe 1etele laterale ale limbii
4palpare: 4noduli patolo:ici =n :rosimea limbii
4plan@eul bucal
4inspec2ie: aspect, 1orma2iuni patolo:ice
4inser2ie/Hoasa/medie a plan@eului
41renul lin:ual: 4inser2ie medie/aproape v0r1ul crestei, mobilitate
4le6iuni prote6e vechi
4la ridicarea limbii/hernierea :landei sublin:uale
4palpare: 4plan@eu suplu-normal.
4calculi salivari =n canal Lharton/:lande salivare
4mucoasa 1arin:ianG: 4aspect normal, con:estie, etc+
4alte le6iuni: intoleran2a la acrilat, :in:ivo4stomatite, etc+
EXAMENUL %"N#"L$(
&+,+ AELUL %"N#"L$(
EX ; to2i din2ii maxilari/mandibulari pre6en2i cu excep2ia -"onita.
4apelul din2ilor succesivi, preci6and si starea lor
&+3+ '#A(EA %"N#"L$(
4le6iuni odontale -carii.<
EX+ ;mai mult de 3 carii A policariiJ++-"onita.
4distruc2ie mareA rest radicular la J++
4enumerare succesivG
4 obtura2ii: 4material/corect4nu/adaptate mar:inal, oclu6al/carie secundarGJ+
4distro7i con:enitale/de v0rstG -7suri, stria2ii.
4abra6iune4 locali6atG-1a2ete de abra6iune. la J++
4:enerali6atG, :rad+
4de1ecte cunei1orme de colet -traumG oclu6alG =n antecedente sau actuale.
41racturi coronare
4anomalii de 1ormG/culoare/volum/numar -supranumerGri, anodon2ii.
&+8+$*"#"A %"N#"L$(
4rota2ii
4inclinGri -me6iali6Gri, distali6Gri.
4basculare -transla2ie.
4ectopie/entopie -oropo6i2ie.
4e:resiune/extru6ie
4in1raoclu6ie/supraoclu6ie
4diastema/treme
4lateroden2ie -=n 1unc2ie de 1ren.
4supraalveoloden2ie
4protru6ie/retru6ie
&+>+ LU!(A(" ($#E#"!E
4mobile: partiale/totale
47xe: unidentare-microprote6e., pluridentare -pun2i.
4materiale: 76ionomice/ne76ionomice/mixte
4tipul prote6ei
4corecte/incorecte -toate de1ec2iunile.
!+ EXAMENUL A($%$N#"ULU"
4aspect/culoare a mar:inii :in:ivale @i a papilelor-patolo:icAcon:estiv,
violaceu, palid.
4hipertro7i/hiperpla6ii
4retrac2ii: 4=n mm+ locali6ate pe 1ete, de natura iritativG sau inFamatorie
4pun:i parodontale: 41alse-edem :in:ivalA :in:ivita, parodontita.
4adevarate
4secre2ie
4papile: 4con:estive, edem-:in:ivite.
4tur:escente -parod+super1+.
4desprinse de pe dinte, violaceu -parodontita pro1unda.
4mobilitate dentarG: 4:rad "/"" -parodontita '. )$
4:rad ""/""" -parod+ . )$IM%
4abcese parodontale
47stule parodontale/poli7stule pe :in:ia 7xG =n ca6ul pivotului radicular
1racturat
47surG 'tileman/ :hirlandele Mc+ !a el
4atro7e osoasG a crestelor edentate -creste ascu2ite, =n:uste constatate mai
bine (x.
41actori iritativi: 4tartru supra/sub:in:ival, placa bacterianG, depo6ite moi
-i:iena de7citarG., mar:ini an1ractuoase ale cavitG2ilor carioase @i de colet @i ale
resturilor radiculare
%+ EXAMENUL A(!A%EL$(
41orma: 4 JJJJ+ hiperbola -maxilar., semielipsG -mandibulG. D)E, DME, DUE,
trape6, ome:a+
4 bolta :4 ad0ncG/medie/platG/o:ivalG/cripte palatine
4re6ilien2a -apreciatG =n mm, mai ales in 6onele 'chroder.
4ru:i palatine/pot 7 1oarte bine repre6entate4 1oliere
4papila bunoidG -incisivG.
4torus palatin ; situat ,/8 anterior, ,/8 post+, 3/8 post+
41orma4 alun:it, etc+
4mGrime: 4mareA 1oliere, chirur:ical
4tubero6ita2i maxilare ;retentive distal/vestibular
4procidente
4volum, mari/mici/medii
46ona Ah: 4=ntindere -linie/6ona4mm.
4inser2ia vGlului palatin -oblicG/ori6ontalG., intermediarG,ultimele 3
1avorabile
4tubercul piri1orm 4po6i2ie oblicG/verticalG/ori6ontalG
4inser2ia li:+ teri:omandibular -,/8 post.
4aspect -:elatinos./re6ilien2a/mobilitate -sems.
!onclu6ie: utili6abil -1recvent.
4L+$+"+, L$E: 4ascu2ite, dureroase/nu
4torus mandibular ;bine repre6entatA 1oliere/chirur:ical
4creste edentate:
4la2ime:4 bine repre6entateA late
4ascu2ite
41oarte atro7ate
4=nal2ime
4direc2ie: 4ascendente/descendente me6ial/distal
4cresta concava re6ulta posttraumatic sau =n
parodontopatii
4aspect: 4hiperpla6ii, re:ulatG/nere:ulatG, lipsG 2esut osos, bride
inserate pe v0r1ul crestei -extrac2ie I sutura incorectG.
47stule, bombari -chist intraosos.
4spa2iul protetic vertical/ori6ontal redus/nu
4re6ilien2a
4situa2ia din2ilor vecini, anta:oni@ti, a mucoasei, osului
4dureroase la palpare/nu
E+ EXAMENUL FUN!#"$NAL AL $!LU*"E"
E+,+ EXAMENUL $!LU*AL '#A#"!: 4 curbele de oclu6ie
4oclu6ia =n plan ', #, )
4masuratoriI calcule ortodontice
E+3+ EXAMENUL $!LU*AL %"MAN"!: 4"+M+
4(+!+
4ropulsie
4Lateralitate
4%acG in (+!+ existG contacte premature, int0i se eliminG acestea apoi se va anali6a
propulsia @i lateralitatea
4#ipul oclu6iei: 4oclu6ia stabilG
4oclu6ia instabilG - se stabili6ea6a oclu6ia apoi se anali6ea6G.
41GrG contacte dento4dentare -se 1olosesc @abloane de oclu6ie pentru
determinarea @i inre:istrarea (+!+.
F EXAMENUL FUN!#""L$( A%M
Mastica2ie: 4e7cien2G redusG - c0mp masticator redus prin edenta2ii.
4prehensiune redusG -oclu6ie deschisG.
4 predominat unilateralG dr+/st:+
4ritm lent/rapid
4consisten2a alimentelor
%e:luti2ie4 normalG
4oralG
4mixtG =n di1erite circumstan2e
Fi6ionomie 4a1ectatG =n anomalii dento4maxilare, edenta2ie totalG,
par2ialG =ntinsG etc+
Fona2ie ;
#onusul muscular :4orbicular, buccinator, limba, milohioidian
":iena ;bunG/de7citarG
""" EXAMENE !$MLEMEN#A(E
(x+: 4retroalveolarG
4panoramicG
4speciale
Modele de studiu
%"A?N$'#"!
,+ %"A?N$'#"!UL AFE!#"UN"L$( A!U#E
3+ %"A?N$'#"!UL $%$N#AL
4multiple le6iuni carioase: 4 simple/complicate
4situate =n special JJ-pe ce 1e2e dentare.
4de etiolo:ie: i:ienG de7citarG, structuri dentare slab minerali6ate -explo6ie de carii
atipic locali6ate.
4netratate
4par2ial/complet tratate
4obtura2ii: 4din material 76ionomic/ne76ionomic
4corecte/incorecte -neadaptate oclu6al. mar:ini cu
carii secundare
cu recidivG de carie.
8+ %"A?N$'#"!UL A($%$N#AL
osibilitG2i:
4:in:ivita cr+
4parodontopatie mar:inalG cronicG super7cialG
4parodontopatie mar:inalG cronicG pro1undG
A1ec2iune consecutiva
4suprasolicitGrilor oclu6o4articulare asociate anomaliei dento4maxilare pre6ente
41actorilor de irita2ie:4 tartru supra/sub:in:ival4 placG bacterianG, edenta2ii,
mi:rari post extrac2ionale, pierderea punctului de contact, mar:ini an1ractuoase ale
cavita2ilor carioase proximale si de colet si ale resturilor radiculare, obtura2ii
debordante, coroane de acoperire neadaptate cervical, oclu6al, proximal -nu re1ac
punctul de contact., prote6e mobile incorecte actual+
>+ %"A?N$'#"!UL %E E%EN#A#"E
4dia:nostic topo:ra7c !osta4 "oni2a @i MennedN
4dia:nostic etiolo:ic:
4prin complica2ii ale cariei: 4multiple obtura2ii la din2ii rGma@i
4creste edentate cu atro7e redusG
4consecutiv a1ectarii parodontale:
4retrac2ii, mobilitate, pun:i, tartru la din2ii rGma@i
4creste edentate 1oarte atro7ate
4etiolo:ie mixtG
4etiolo:ie traumaticG -1rontal 1recvent.
4dia:nostic evolutiv:
4spa2ieri interdentare
4mi:rari verticale/ori6ontale
4tulburari 1unc2ionale -masticatorii, 76ionomice, 1onatorii.
4tratament:
4prote6atG da/nu
4adHunct/conHunct
4corect/incorect
Ex+ ;edenta2ie lateralG redusa maxilarG dr+ aparutG consecutiv extrac2iilor
impuse de distruc2ia masiv carioasa -complica2iile carioase., cu pre6en2a mi:rarii
prin =nclinarea me6ialG a dintelui distal vecin edenta2iei, edenta2ie neprote6atG
C+%"A?N$'#"!UL $!LU*AL
%i6armonie oclu6o4articularG:
4primarG prin anomalia dento4maxilarG pre6entG
4secundarG prin edenta2ie, mi:rari, abra6iuni ine:al reparti6ate sau :enerali6ate,
resturi radiculare, obura2ii coronare neadaptate oclu6al, lucrari protetice incorecte
4oclu6ie stabilG/instabilG/1GrG contacte dento4dentare
4%)$ pGstratG/nu
4plan de oclu6ie denivelat/nu
4c0mp articular redus cu contacte premature in (! sau in propulsie sau
lateralitate
6+%"A?N$'#"!UL $(#$%$N#"!
O+ %"A?N$'#"!UL A#M
P %"A?N$'#"!UL !9"(U(?"!AL
Q+ %"A?N$'#"!UL FUN!#"$NAL
%is1unc2ie masticatorie, respiratorie, 76ionomicG, 1onatorie, de:luti2ie in1antilG
,R+%"A?N$'#"!UL E#"$L$?"!
'e consemnea6G =n special ca 1actor primar terenul de7citar al pacientului prin:
4pre6en2a anomaliei dento4maxilare
4existen2a 1actorilor :enetici vi60nd o pedispo6i2ie spre parodontopatie
4minerali6area slaba a 2esuturilor dentare
4tratamente stomatolo:ice de necesitate inconsecvent urmate
4i:iena de7citarG
,,+ %"A?N$'#"!UL E)$LU#")
4nee1ectuarea tratamentului complex, complet va duce la a:ravarea
starii pre6ente, cu distruc2ie masivG a 2esuturilor dentare p0nG la resturi radiculare
@i extrac2ii
4suprasolicitGrile oclu6o4articulare @i 1actorii de irita2ie vor duce la
a1ectarea pro:resiva a parodon2iului de sus2inere
4e1ectuarea tratamentului corect va conduce spre un echilibru mor1o4
1unctional A%M
LAN %E #(A#AMEN#
(E?A#"(EA (E($#E#"!A
,+ (E?A#"(EA '"9"!A
3+ (EA&"L"#A(E $(ALA:
4asanarea cavitG2ii bucale: 4durere, abcese, extrac2ii, lucrari protetice 1racturate sau
descimentate
4tratament odontal
4tratament parodontal
4tratament chiru:ical -extrac2ia din2ilor irecuperabili.
4echilibrare oclu6ala
4tratament ortodontic
8+ (E?A#"(E (E($#E#"!A A %"N#"L$( '#AL"
4carii, devitali6Gri, ortodontic, armarea din2ilor
prepara2i cu pra:, trans7xa2ia
>+(E?A#"(EA (E($#E#"!A A A($%$N#"ULU" %"N#"L$( '#AL"
C+ (E?A#"(EA (E($#E#"!A A MU!$A'E" !(E'#E" E%EN#A#E
6+ (E?A#"(EA (E($#E#"!A A $'ULU" !(E'#E" E%EN#A#E
'4ar putea sG =2i placG @i:
Examenul clinic @i examenul radiolo:ic
'indromul de compresiune de maxilar
?rile arodontolo:ie 4 Anul 6
?rile arodontolo:ie 4 Anul 6 / artea ""
"nstrumentele clasice de detartraH manual
LinKSithin

Niciun comentariu:
#rimite2i un comentariu
!omentariul a 1ost trimis cu succesT