Sunteți pe pagina 1din 6

1Notiunea si tipurile raporturilor juridice familial

Raporturile de familie exista in familia considerate din pucnt de vedere sociologic


Art 83 CF
Cind exista o familie in sens sociologic,relatiile de familie sunt reglamentate -de normele morale ale
societatii,iar in sensul existetei unei familii in sens juridic-de norme juridice.

Potrivit legislatiei locative,din aceiasi familie fac parte:
-sotii,copii lor,parintii sotilor intretinuti de acestia

Potrivit legislatiei civile:
-din familie fac parte toti cei care mostenesc ,cercul acestora fiind foarte mare,cuprinzind
descendenti,ascendeti,rude I linie colaterala pina la gradul 4 inclusiv si sotii supravietuitori
Familia in sens juridic art 3 CF.
Temei a raporturilor juridice familiale:
-casatoria,rudenia,luarea copilului in familie p/u crestere si educare.

Dupa continut,raport juridice familial:
-persoanale ex:raporturi ce apar la incheierea casatoriei;stabilirea paternitatii,adoptiei,institutiei tutelei
curatelei;
-patrimoniale:raporturi dintre soti referitor la bunurile ce le apartin in timpul casatoriei si in caz de
divort,raporturi de intretinere pe care membrii familiei sunt obligati sa le acorde reciproc

Dupa caracterul de aparare:
-drepturi relative:au character absolut contra icalcarilor din partea altor persoane ex:dr parintilor la educarea
copiilor;art 60;64 CF)
-dr absolute cu unele semne ale raporturilor juridice civile:ex dr sotilor asupra patrimonial comun
-raporturi relative :ex drepturi personale care apar intre soti in urma incheierii casatoriei

In dependenta de temeiurile aparitiei:
-de casatorie-apar in urma incheierii casatoriei
-dintre parinti si copii-apar in rezultatul asterii copiilor
-asimilate de lege-adoptie,tutela,curatela
-intre rude-frati ,surori,bunici,nepoti

Raporturile juridice familial inceteaza:
-moartea unui sot
-desfacerea casatoriei


2.Faptele juridice in dreptul familiei si tipurile lor
Faptul jurirdic este imprejurarea prevazuta de norma juridical care are consecinte juridice,da
nastere,schimba sau inceteaza raportul juridic familial.
Faptele juridice se inpart:
-actiui si evenimente.

Actiunile sunt fapte volutare ale omului,se clasifica in:
-licite(stabilirea paternitatii,iregistrarea divortului) si ilicite(icheierea casatoriei cu o persoana lipsita de
capacitate de exercitiu)

Evenimentele-fenomene,imprejurari care se petrec indifferent de vointa oamenilor si carora norma de drept
le da o semnificatie juridical prin retinerea lor in ipoteza ei.Pot fi absolute (decesul unei persoane) si
relative(nasterea copilului).
Faptele juridice conform urmarilor:
-de nastere a drepturilor si obligatiilor familial(adoptie,nasterea copilului,incheierea casatoriei)
-De modificare:schimbarea marimii pensiei de intretinere platita p/u copii miori de catre parintele situatia
materiala a caruia s-a irautatit.
-de impiedicare a drepturilor ex: graviditatea sotiei sau existent unui copil nascut de ea in virsta de pia un an
de zile nu-I permit sotului sa depuna o cerere de divort fara acordul ei.
-de incetare:deces,icetarea casatoriei,desfacerea adoptiei,duc la incetarea raporturilor juridice familial.
-de restabilire:restabilirea dre parintesti,desfacerea adoptiei cu intoarcerea copilului parintilor biologici.
3Rudenia si afinitatea si importanta lor juridical
Rudeia art-45
Rudenia este legatura de singe ,dintre doua sau mai multe persoane care coboara unele din altele ex:tatal
,fiul ,nepotul de fiu,au u autor comun ex:frati intre ei.
Sirul adica linia de rudenie poate fi dreapta si colaterala.
Persoanele nascute unele din altele sunt in linie dreapta
Doua persoane care u sunt nascute una din alta ,au autor comu=rudenie in linie colaterala ex:fratii intre
ei,verii primary intre ei
Fratii si surorile care provin de la o mama si un tata =frati buni
Aceiasi mama si tati diferiti=frati uterini
Acelasi tata si mame diferite= frati consangvini.

Linia de rudenie dreapta poate fi:
-ascendenta sau descendenta
Ascendenta-de la copii spre parinti,bunici.
Descendenta-de la parinti spre copil,nepot fica

Stabilirea legaturii de rudenie se umeste filiatie.
Rudele pot fi apropiate sau indepartate,distata se masoara cu gradul de rudenie,
Pe linie dreapta:se socoate dupa nr nasterilor intervenite intre 2 persoane.Tatal si fiul grad 1,bunicul si
streepotul grad 3
Linie colaterala:se socoate dupa nr nasterilor pornind de la una din rudele di linie ascendenta pina la autorul
comun si apoi de la aceasta in linie descendenta pina la cealalta ruda.Dupa aceasat nr nasterilor se
aduna.ex:fratii sunt de gradul 2;veri primary gradul 4.

Inrudirea prin afinitate este legatura ditre u sot si rudele celuilalt(socri,cumnati).Afinitate nu exista intre
cuscri.Afinitatea exista atit timp cit dureaza casatoria.
Sotii intre ei nu sunt nici rude nici afini,ei sunt in raporturi de casatorie.
Art 65;86-88 CF.
Relatiile de afinitate art 89

Rudenia si afinitatea reprezinta iteres si p/u alte ramuri de drept:
Dr civil:in cazul mostenirii legale.
Procesual civi-la recuzarea judecatorului,expertului,specialistului,interpretului.grefierului.executorului
judecatoresc
Dr protectiei sociale-lastabilirea persoanelor care au dr de a primi pensie de urmasi in caz de deces a
intretinatorului.
Pr.penal-inlaturarea martorilor propusi spre ascultare
Afinitatea I material de recuzare a judecatorilor,a expertului,interpretului,grefierului,executorului
judecatoresc
Exista rudenie care rezulta din adoptie rudenie civila,ea este asimilata de lege cu rudenia de singe.


4Realizarea si apararea dr familial
Prin realizarea dr-lor se intelege indeplinirea de catre subiectele raporturilor juridice familiale a
posibilitatilor ce reies sin drepturile subiective familial care le apartin.
O importanta deosebita o au principiile morale ale societatii.Participantii la rap,juridice trebuie sa actioneze
rational ,cu buna-credinta sis a respecte normele morale,de convetuire de comportare a oamenilor unii fata
de altii si fata de colectivitate a caror icalcare nu este sanctionata de lege,ci de opinia publica.Ex art 82
Realizarea dr-lor este obligatorie,sint reglementate de normele imperative a CF.ex:dr parintilor de a-si creste
si educa copii,dr adoptatorului fata de copilul adoptat.
Nerealizarea dreptului reprezinta o incalcare a normelor juridice se se sactioneaza prin limitarea sau lipsirea
dreptului dat.
Art 62 si 146 CF-parintii,tutorii,curatorii nu pot sa-si exercite dr-rile contra itereselor copiilor.
Metodele de educare trebuie sa excluda:
-comportament abuziv,maltratari,violent,prejudicierea sanatatii fizice,psihice.
Cind norma juridical nu indica comportametul concret al subiectului se efectuiaza in conformit acu art 2 CF
Acordind unele dr-turi subiectelor indica si limitele realizarii acestor drepturi.art 27 Cf ;29 al 6 CF;92 CF
marimea nu mai mica decit cea stabilita de legislatie (art 95 CF).
Limitarea art 6 al2 are ca scopocrotirea dr-rilor ,obligatiilor,libertatilor,intereselor altor membri ai familiei si
altor cetateni.
Cind dr-rile subiective sunt incalcate art 7 al 1 CF
Prin ocrotire dr familial masuri prevazute de legislatie in scopul recunoasterii,restabilirii si reprimarii
incalcarilor legii,aplicarea fata de persoaele vinovate a sanctiunilor familial,cit si mecanismul realizarii
practice a acestor masuri.
Dr familiei sunt ocrotite de autoritatile abilitate si de instantele judecatorest art art 7 al 2 CF;art 2 al3.
Instanta judecatoreasca examineaza litigiile:
-desfacerea casatoriei, impartirea bunurilor proprietate comuna in devalmasie,modificarea si incetarea
contractului matrimonial,stabilirea si cintestarea paternitatii si a maternitatii,declararea casatoriei
nule,decaderea din dr parintesti.Examineaza cereri,plingeri in caz de refuz de inregistarea nasterii unui copil.
Ocrotirea de catre activitatea tutelara art 60 al4 CF;112;73 CF.
Organele de inregistrare a acetelor de stare civila care:
-inregistreaza incheierea casatoriei,desfacerea ei,etc
Ocrotirea drepturilor si intereselor familial sut mijloace prevazute de legislatia familei si alte acte normative
art 7al 3 Cf.
Mijloacele de ocrotire I dr familiei sint actiunile juridice care pot fi aplicate cind este o incalcare a
legislatiei,cit si in lipsa acesteia in scopul preintimpinarii incalcarilor dr-rilor subiectelor raporturilor juridice
familial.Caracter: unele Sunt indreptate spre ocrotirea dreptului lezat
Altele imbina nu numai masurile de ocrotire a dreptului lezat ,dar si consecitele nefavorabile p/u
delicventul vinovat.Este vorba de raspunderea juridical familial care apare in urma neindeplinirii obligatiilor
familial sau abuzului de drepturi.
Raspunderea se aplica daca sunt prezente conditiile:
-fapta ilicita,adica incalcarea normei juridice familial si vinovatia delicventului
Mijloacele de ocrotire se clasifica:
1)lipsirea permanenta sau temporara a dreptului subiectiv familial art 67;85 Cf
2)refuzul de a apara dr prin intermediul organelor de stat-buicii,fratii si surorile copilului au dreptul sa
comunice cu el.daca le este refuzat se pot adresa la autoritatea tutelara.apoi in instate judecatoreasca art 65
3)incetarea raporturilor juridice familial si restabilirea situatiei existente pina la incalcarea
dreptului.Desfacerea adoptiei;art 136;139;41 CF
4)executarea silita a obligatiei se ocrotesc dr-rile membrilor minori care au nevoie de ajutor ai unei familii
carora alti membri ai familiei le datoreaza intretinerea.
5)repararea prejudiciului moral si material art 44 al 3 CF. Penalitati art 106 CF
5.Termenele de prescriptive si alte termene prevazute de legislatia familial
Termene de prescriptive inseamna dreptul la actiune ,posibilitatea reclamantului de a sesiza instata de
judecata intr-un caz concret p/u apararea unui drept subiectiv icalcat sau contestat.
In dr familiei institutia prescriptive este folosita doar cu unele exceptii,se lamureste prin faptul ca obiectul de
reglamentare in costituie relatiile personale nepatrimoniale si patrimoniale ascute din
casatorie,rudenie,adoptie si alte forme de protectie.Art 8 al 1 CF
NU se aplica termenele de prescriptive p/u actiunea de :
-Desfacere a casatoriei;declararea nulitatii ei,stabilirea paternitatii desfacerea adoptiei,incasarea pensiei de
intretinere,alte litigii privind cresterea si educarea copiilor minori.
Exceptii cazuri:
1)3 ani art 21 al4 CF
2)3 ani al 25al 8 CF
3)un an art 49 al2 Cf
4)3 ani art 104 al 1 CF
Curgerea termenului de prescriptie incepe din momentul indicat in articolul respective a CF,daca art nu
contine asa prevederi seaplica art 272 CCivil termenele se calculeaza de la data cind persoaa a aflat sau
trebuia sa afle despre incalcarea dr-tului.
Mai exista si alte termene care au importata juridical: ex-dr copilului de a primi pensia de intretinere pina la
18 ani.daca sotia gravid si care are in grija copil comu pina la virsta de 3 ani nu a cerut ca sotul sa-I plateasca
itretinerea I conditiile prevazute de lege,dupa expirarea acestui termen,ea nu mai poate pretinde realizarea
acestui drept.
Alte termene:
-termene de asteptare ex:inregistrarea desfacerii casatoriei=1luna
-termene necesare p/u aparitia unor rap.juridice familial.Incheierea casatoriei 18 ani barbate si 16
femei;adoptatori persoane virsta de 25 ani.
-termene minimale de indeplinire a obligatiilor p/u a dobindi dr la intretinere -5 ani de crestere si educare a
copiilor p/u parintii vitregi si edcatori care pretend intretinerea.
-termene in limitele carora trebuie sa produca anumite fapte juridice:p/u ca tatal copilului sa fie inscris fostul
sot al mamei,copilul trebuie sa se nasca in timp de 300 de zile de la momentul desfacerii casatoriei.
-alte termene cu scop de ocrotire a dr-rilor copiilor si familiei.ex:declaratia de nastere a copilului se face in
cel mult 3 luni din ziua nasterii copilului;tutela si curatela se stabileste timp de 1 luna.

6.Actele de stare civila.Inregistrarea actelor de stare civila
Starea civila reprezita un ansamblu de calitati personale de care legea leaga anumite consecinte
juridice cu ajutorul carora persoana fizica se individualizeaza .
Elementele starii civile sunt:
-nationalitatea ,cetatenia,virsta,sexul,capacitatea,casatoria,rudenia ,alianta(ruda cu rudele
sotului),filiatia(legatura dintre copii si parinti descendenta).

Starea civila este determinate de lege si are izvor actele si faptele de stare civila.Ea se dobindeste
ca:
-urmare a producerii unor fapte juridice (nasterea moartea);ca urmare a icheierii unor acte juridice
(casatoria,adoptia)sau ca urmare a pronuntarii si raminerii definitive a uor hotariri
judecatoresti(divort,desfacerea adoptiei,declararea mortii)

Starea civila ca un asamblu de drepturi subiective nepatrimoniale prezinta caractere juridice ca:
-indivizibilitatea:are una si aceiasi stare civila,nu poate fi separata
-inalienabilitatea :nimeni nu poate renunta la starea civila
-imprescriptibilitatea:asupra ei nu se extend termenii de prescriptie
-personalitatea: numai titularul starii civile ori reprezentatul sau legal este in drept sa exercita
actiuni in domeniu.

Actele de stare civila sint inscrisuri autetice de stat prin care se confirma faptele si evenimentele ce
influenteaza aparitia,modificarea sau incetarea drepturilor si obligatiilor persoanelor si se
caracterizeaza statutul de drept al acestora
Actele de stare civila servesc ca mijloc de identificare a persoanei fizice si pot fi folosite ca mijloc
de proba privind inregistrarile de stare civila.
Inregistrarile de stare civila sunt operatii juridice ,constau in consemnarea in registrele de stare
civila a actelor si faptelor de stare civila si a altor elemente prevazute de lege.
Elementele esentiale sunt:
1)sunt operatii juridice-constau in intocmirea actelor de stare civila,ca inregistrarea
nasterii,casatoriei,decesului,divortului,declararii nulitatii casatoriei,schimbarea numelui
,familiei,prenumelui.
2)inregistrarea se face in registrele de stare civila,au regim special de tinere,completare si pastrare
3)obiectul inregistrarilor in constituie actele si faptele de stare civila:de nastere,de casatorie,de
desfacere a casatoeie,de schimbare a numelui prenumelui ,de deces
4)inregistrarile se fac de catre anumite organe serviciu stare civila;serviciile stare civila si oficiile de
stare civila de sector ale Ministerului Dezvoltarii Informationale
5)inregistrarea se face cu respectarea regulilor de procedura stabilita de lege.

Registrele de stare civila se organizeaza se se tin in 2 exemplare,ambele originale.primul exemplar
se pastreaza la oficiu de stare civila care a inregistrat actele respective.Al doilea se transmite si se
pastreaza permanent la Arhiva registrelor.
P/u siguranta dubla pot fi pastrate pe alti purattori fizice
Declarantul trebuie sa enexee actele ce confirma faptele care urmeaza a fi inregistrate si actele ce
atesta identitatea lui.
Functionarul organului de stare civila intocmeste actul de stare civil ail citeste declarantului si actul
intocmit se semneaza de catre declarant,apoi se autentifica de fuctionarul responsabil,aplicinu-se
sigiliul.