Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea din Bucureti

Facultatea de Limbi i Literaturi Strine


Departamentul de Lingvistic Romanic, Limbi i Literaturi Iberoromanice i Italian
TEMATICA EXAMENULUI DE LICEN
PROBA DE PRACTICA LIMBII SPANIOLE
sesiunile iunie 2014, fe!u"!ie 201#
Examenul de licen la Practica limbii spaniole evaluea!"
#$ nivelul de competene lingvistice %mor&osintactice i lexicale' (nsuite de)a lungul
celor trei ani de studiu prin intermediul mai multor tipuri de exerciii"
a$ (nlocuirea (ntr)un context dat a unor cuvinte sau sintagme prin construcii *
para&ra!e sinonime * antonime, cu re&ormulrile de rigoare+
b$ ,usti&icarea (n context a &olosirii unor &orme verbale, pronominale, a po!iiei
subiectului &a de verb, a pre!enei sau absenei subiectului, a selectrii unor
conectori %prepo!iii sau con,uncii' etc+
c$ &ormularea unor enunuri coerente %i corecte' (n &uncie de o sc-em
sintactic dat, (n care se includ mai multe tipuri de subordonate+
d$ determinarea registrului lingvistic (n care este redactat un text dat i
re&ormularea acestuia pe ba!a unei indicaii re&eritoare la un alt registru+
e$ traducerea direct i indirect adecvat a unor texte %literare' scurte, exerciii
care necesita o atenie deosebit (n ceea ce privete nu numai mor&osintaxa i
lexicul, ci i registrul lingvistic$
.$ nivelul de competene comunicative (n ceea ce privete abilitile
a$ de (nelegere i interpretare a unui text %literar' i a contextelor * situaiilor
socio)culturale legate de acesta+
b$ de redactare a unui eseu pe o tem dat, (n care s &ie &olosite &iguri literare
pentru a argumenta, a in&orma, a convinge sau a explica (n mod coerent i
corect di&erite realiti contextuale$
Bibliogra&ie
/anuale
Br0n!, /ircea)Doru i 1ioba, /ianda coord$ %.2#2'" Limba spaniol (I): gramatic i
comunicare, Bucureti" Editura Universitii din Bucureti
Br0n!, /ircea)Doru i 1ioba, /ianda coord$ %.2##'" Limba spaniol (II): gramatic, lectur i
comunicare, Bucureti" Editura Universitii din Bucureti
Br0n!, /ircea)Doru coord$ %.2#.'" Limba spaniol (III): lecturi, redactri, traduceri i
retroversiuni, Bucureti" Editura Universitii din Bucureti
3lte lucr ri
4lvare!, /5riam %.22#'" Ejercicios de escritura, 6ivel avan!ado, /adrid" 3na5a
3lvar E!7uerra, /anuel %#888'" La formacin de palabras en espaol, /adrid" 3rco Libros
Bos7ue, Ignacio 5 Demonte, 9ioleta %.222'" !ram"tica descriptiva de la lengua espaola, :
vols$, /adrid" Espasa
Bustos ;isbert, < /$ %#88#'" La construccin de te#tos en espaol, Salamanca" Ediciones de la
Universidad de Salamanca
Dumitrescu, Domnia %#8=2'" Indreptar pentru traducerea din limba rom$n %n limba spaniol,
Bucureti" Editura >tiini&ic i Enciclopedic
Dumitrescu, Domnita 5 Dan /unteanu 1ol?n %.22@'" Limba spaniol& '()* de e#erci+ii
re,olvate i e#plica+ii gramaticale, Bucureti" 6iculescu
Real 3cademia Espanola %.2#2'" -ueva gram"tica de la lengua espaola, /anual, /adrid"
Espasa Libros, S$L$
;Ame! Borrego, Leonardo %.222'" !ram"tica did"ctica del espaol, /adrid" Ediciones S/
;Ame! Borrego, Leonardo %#88C'" El espaol actual: uso . norma, /adrid" 3rco Libros
/atte Bon, Francisco %#88.'" !ram"tica comunicativa del espaol, . vols$, /adrid" Di&usiAn
/ontolio, Estrella, coord$ %.222'" /anual pr"ctico de escritura acad0mica, : vols$, Barcelona"
3riel

S-ar putea să vă placă și