Sunteți pe pagina 1din 4

ACTIVITATE: ACTIVITATI MATEMATICE

SUBIECTUL ACTIVITATII: ACTIVITATE PE BAZA DE EXERCITII


FORMEAZA PERECHI INTRE OBIECTELE DIN DOUA MULTIMI
DIFERITE SI SPUNE UNDE SUNT MAI MULTE, UNDE SUNT MAI
PUTINE OBIECTE
TIPUL ACTIVITATII: FORMARE DE PRICEPERI SI DEPRINDERI
OBIECTIVE SPECIFICE:
Constituirea de multimi dupa criteriul formei
Perceperea si sesizarea diferentelor cantitative
Punerea in corespondenta (pereci!" intuirea multimilor cu #mai multe$" #mai
putine$ elemente
OBIECTIVE OPERATIONALE:
%&: sa formeze multimi dupa criteriul formei" ver'alizand actiunea efectuata si avand
la dispozitie (etoane (ciupercute" ratuste!
%): sa compare doua multimi de o'iecte apreciind *lo'al cantitatea
%+: sa denumeasca multimi cu #mai multe$" respectiv #mai putine$ elemente prin
punerea in corespondenta a fiecarui o'iect din cele doua multimi
%,: sa ver'alizeze adecvat actiunile efectuate folosind termeni specifici lim'a(ului
matematic (#mai putine$" #mai multe$" #multime$" #pereci$!
STRATEGII DIDACTICE:
Metode si procedee: conversatia e!p"icatia de#onstratia
o$servareae!erciti%"
Mi&"oace de invata#ant: &etoane cos%"ete #arioneta 'rat%sca( )ise de
eva"%are caseta a%dio '#e"odia *Rat%ste"e+(
D,RATA: -./
BIBLIOGRAFIE:
#Pro*rama activitatilor instructiv-educative in *radinita de copii$
#Activitati matematice in *radinita$" &..." editura AS/S
OBIECTIV
E
CONTINUT
STIINTIFIC
STRATEGII DIDACTICE
DOZA
EVALUARE
1.MOMENT ORGANIZATORIC &/
-aerisirea salii de *rupa
-asezarea copiilor la masute
-prezentarea musafirilor din sala de *rupa
si salutarea lor
2.CAPTAREA ATENTIEI
-intuirea materialului distri'utiv" ratustele
si ciupercutele ca fiind adus in dar de un
alt musafir: o ratusca 0 marioneta 1
persona( surpriza2
#Astazi" cu aceste (etoane noi ne vom
(uca" vom forma multimi si pereci2
3atusca a venit ca sa vada cat de 'ine stiti
voi sa lucrati cu (etoane2 4aca veti fi
cuminti si atenti" veti primi de la ea o
recompensa2$
E5plicatia" conversatia" o'servarea
)/

%&
%)
-FORMAREA DE
MULTIMI DUPA
CRITERIUL
FORMEI
-NOTIUNI DE
ORIENTARE
SPATIALA:
stanga,
dra!ta
-APRECIEREA
"LOBALA A
CANTITATII
3.REACTUALIZAREA
CUNOSTINTELOR
Copiii sunt ru*ati sa scoata din cosulet
in partea stan*a" pe masuta" toate
ciupercutele2 Sunt intre'ati ce formeaza
ele2 Se scot si ratustele in partea dreapta
si din nou sunt intre'ati ce formeaza ele2
3aspunsul este insotit de *esturi
(indicarea efectiva a multimii prin
incercuire ima*inara! si este repetat de )-
+ copii2 Sunt intre'ati care multime cred
ei ca are mai multe elemente2 Apoi toate
(etoanele sunt puse la loc in cosulete2
Conversatia" e5plicatia" e5ercitiul
,/ Evaluare
formativa"
frontala
-PUNEREA IN
CORESPONDEN
TA
-MAI MULTE,
MAI PUTINE
4.PREZENTAREA OPTIMA A
CONTINUTULUI SI DIRIJAREA
INVATARII
#Pentru a afla corect care multime
are mai multe elemente le vom aseza in
pereci2 Incepem de (os in sus astfel:
asezam o ciupercuta si lan*a ea o ratusca"
apoi asezam alta ciupercuta mai sus si"
alaturi" o ratusca2 6e-a mai ramas un
element din multimea ciupercutelor" il
asezam aici" sus" in randul ciupercutelor"
dar nu mai are ratusca2 4eci" sunt mai
multe ciupercute decat ratuste deoarece o
ciupercuta nu are ratusca2 3atustele sunt
mai putine decat ciupercutele deoarece
avem o ciupercuta fara ratusca2$
E5plicatia" conversatia" demonstratia"
+/
o'servarea
%+
%,
-ARAN#AREA IN
PERECHI
-E$PRESII
SPECIFICE
LIMBA#ULUI
MATEMATIC:
%&'t(%,
!r)*(, %a(
%&'t+, %a(
!&t(n+
5.OBTINEREA PERFORMANTEI
Li se cere copiilor sa aran(eze si ei
multimile in pereci incepand din partea
de (os a masutei2 Propunatoarea indruma
permanent individual" apoi intrea'a in
care multime sunt mai multe cartonase"
respectiv mai putine2 3aspund +-, copii2
Li se spune sa arate multimea cu mai
multe cartonase si multimea cu mai
putine2
E5plicatia" conversatia" e5ercitiul"
o'servarea
7/ Evaluare
formativa"
frontala
6.ASIGURAREA CONEXIUNII INVERSE
(FEED BAC!"
Propunatoarea le solicita copiilor sa
o'serve si sa compare rezultatul
activitatii lor cu modelul de la panou2
Sunt felicitati pentru ca au lucrat corect2
Conversatia" o'servarea
&/ Evaluare
formativa"
frontala
%+
-PUNEREA IN
CORESPONDEN
TA
#.EVALUAREA PERFORMANTELOR
#4eci" noi astazi" copii" am lucrat cu
(etoane si le-am asezat in pereci2 Eu
v-am pre*atit si niste fise ca sa fie si
3atusca si*ura ca voi ati inteles2$ Se
impart fisele si se e5plica sarcina de lucru
(punerea in corespondenta!2
Conversatia" e5plicatia" e5ercitiul
8/
$.APRECIEREA COPIILOR
Se realizeaza prin aprecieri ver'ale
si ascultarea cantecului primit drept
recompensa din partea #3atustei$-
oaspete2
Conversatia
&/ Evaluare
individuala