Sunteți pe pagina 1din 15

www. b z i . r o s t i r i @bz i . r o Anul 16 Calea Chi[in`ului nr.

22 Num`rul 4789 19 februarie 2014 1,5 Lei 16 Pagini


Avnd \n vedere c` este o
spe]` att de sensibil`,
aceast` hot`rre a
judec`torilor va intra \n
istorie. Demonstreaz`
mult curaj sau reprezint`
punerea \n valoare a
prevederilor noului
Cod Penal?
Angaja]ii din sistemul
sanitar ie[ean amenin]`,
din nou, cu mi[c`ri de
protest \n strad`. De
aceast` dat`, sunt
nemul]umi]i de deciziile
luate de Vasile
Ast`r`stoae, rectorul
Universit`]ii de Medicin`
[i Farmacie Gr. T. Popa
din Ia[i, [i de Vasile
Cepoi, consilierul
personal pe probleme de
s`n`tate al premierului
Victor Ponta
Un ie[ean a avut parte de
cea mai nepl`cut`
surpriz` la cump`r`turi,
din partea magazinului
Mr. Bricolage, din
Nicolina. Ajuns \n fa]a
casierei, a r`mas f`r`
cuvinte atunci cnd a
v`zut ct are de pl`tit.
De[i calculele pe care le
f`cuse \n magazin ar`tau
un pre], acesta s-a trezit
c` are de achitat mai mult
pentru produsele din co[
Toate firmele de
construc]ii mari se vor
bate pentru a c[tiga
acest contract. A fost
nevoie de interven]ia
Consiliului Na]ional de
Solu]ionare a
Contesta]iilor pentru a
realiza o procedur`
corect` de achizi]ii. Fiul
primarului este prieten cu
directorul firmei de
construc]ii preferat` de
prim`rie
Pag. 9 Pag. 8 EVENIMENT Pag. 2 Pag. 8 ACTUALITATE ACTUALITATE
{tabii
s`n`t`]ii
ie[ene au dat
de belea
Nu o s` crezi
ce a p`]it
acest ie[ean
\n magazinul
Mr. Bricolage
ACTUALITATE
Aceast`
decizie pune
Ia[ul pe jar!
Pentru o mn` de firme,
anul 2013 s-a \ncheiat
cum nu se putea mai
bine. Au reu[it s`
primeasc` sume destul
de mari, fa]` de alte
societ`]i care fac exact
acela[i lucru. Firmele
de \ngrijiri la domiciliu au
dovedit c` pot
scoate profit, chiar [i \n
timp de criz`
Pag. 8 ACTUALITATE
Topul firmelor
care te
vor l`sa f`r`
cuvinte
Cei mai mari
oameni de
afaceri ie[eni
[i-au dat
\ntlnire
Cer par]ial noros
Max: 5 grade C
Min: 0 grade C
VREMEA
Planul urbanistic general al Ia[ului ar
putea fi gata luna viitoare pag. 3
O pensionar` a fost la un pas de moarte!
Sperietura a fost zdrav`n` pag. 16
USD 3,26 L USD 3,26 Lei Euro 4, ei Euro 4, 48 48 Lei Lira Sterlin` 5,46 Lei Lira Sterlin` 5,46 Lei Lei
ACTUALITATE Pag. 9
Au primit 2,5 miliarde de lei
de la Vodafone [i Cosmote,
iar acum au parte
de un adev`rat co[mar
Cafeneaua cu specific libanez,
un ambient perfect dimineata
pentru o cafea si mic dejun,
pentru intalniri de afaceri,
iar seara pentru o narghilea
cu diferite arome, pune
la dispozitia clientului gustari
calde si sandvisuri.
Rezervari la nr. de tel.:
0232-222229.
EVENIMENT
2
Miercuri, 19 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
B`t`lie crncen` ast`zi, la licita]ia care
are ca miz` \ncheierea unui contract de 10
milioane euro. {i-au anun]at participarea la
licita]ia organizat` de Prim`ria Miroslava toate
marile firme de construc]ii din Ia[i, deoarece
cel pu]in la nivelul jude]ului, din cauza crizei
economice, nu se mai anun]` anul acesta vreo
oportunitate de a \ncheia o afacere de o
asemenea anvergur`. Reprezentan]ii firmelor
care vor s` participe la aceast` licita]ie au
anun]at c` vor depune plngere penal`, dac`
se va \ncerca favorizarea vreunei firme.
Suspiciunile sunt alimentate de o rela]ie de
prietenie special` \ntre directorul Viarom pentru
zona Moldovei, Drago[ Dasc`lu, [i Bogdan
Ni]`, fiul primarului acestei comune. De
asemenea, suspiciunile sunt \nt`rite [i de faptul
c` firma Viarom a ob]inut \n ultimii ani cele
mai importante contracte pentru lucr`ri de
infrastructur`, valoarea acestora atingnd pn`
acum 6 milioane euro. |n plus, recent, Drago[
Dasc`lu a fost condamnat la \nchisoare cu
suspendare pentru c` a trucat o licita]ie a
c`rei miz` era \ncheierea unui contract \n
valoare de 6 milioane euro cu Prim`ria Gol`e[ti.
Avnd \n vedere aceste aspecte, concuren]ii
firmei Viarom au toate motivele s` fie cu
ochii \n patru. Dup` publicarea documenta]iei
de achizi]ie, dou` firme de construc]ii au
depus contesta]ie la Consiliul Na]ional de
Solu]ionare a Contesta]iilor (CNSC). |n urma
acestor contesta]ii, procedura a fost suspendat`
pn` mine, iar CNSC a dispus s` fie scoase
din caietul de sarcini cerin]ele care f`ceau
loc unor interpret`ri. Zilele trecute, o alt`
firm` a mai depus o contesta]ie, dar s-a
considerat c` nu trebuie suspendat` procedura.
Licita]ia \ncepe mine (ast`zi - nr.). Nu sunt
motive s` mai suspend`m procedura. Ofertele
se depun la prim`rie, a spus Ela Burcu]`,
[efa biroului de achizi]ii din cadrul Prim`riei
Miroslava. Reamintim c` licita]ia are ca obiect
\ncheierea unui acord cadru pentru asfaltarea
a 45 de kilometri de str`zi [i drumuri \n toate
satele comunei, Br`tuleni, Uricani, G`ureni,
Miroslava, Balciu, Valea Adnc`, Proselnici,
Ciurbe[ti, Corne[ti, Danca[, Horpaz [i Vorove[ti.
Constantin MAZILU
Proiectul de management al traficului
din municipiu va presupune \n acest an
deschiderea mai multor [antiere. Proiectul
\[i propune s` fluidizeze circula]ia, s` reduc`
timpul de sta]ionare \n intersec]ii sau s`
creasc` viteza de circula]ie. Un centru de
comand` ar urma s` coordoneze peste 1.200
de semafoare n func]ie de evolu]ia traficului,
prin acest proiect european urmnd s` fie
semaforizate 90 de intersec]ii [i treceri de
pietoni cu echipamente automate de dirijare
a circula]iei [i detectori de vehicule. Potrivit
municipalit`]ii, lucr`rile \ncepute cu \ntrziere,
abia anul trecut, sunt realizate \n propor]ie
de aproape un sfert. Va fi instalat un sistem
de comunica]ii ntre interesec]ii, vor fi
montate 59 de camere video [i 72 de
automate de dirijare a circula]iei. Anul trecut,
au nceput lucr`rile de instalare a re]elei
de fibr` optic` pe o lungime de 3,5 km [i
a fost realizat` par]ial infrastructura pentru
stlpii de semaforizare. Valoarea investi]iei
e de 91 milioane lei, cu termen de finalizare
ianuarie 2015, stadiul de realizare fiind de
pestre 22 la sut` \n acest moment. Concret,
pn` \n prezent au fost instala]i o parte din
stlpii pentru semafoare \n intersec]ii cum
ar fi Podu Ro[, \n zona Cantemir sau
Nicolina. Pe zonele str`zilor prinse pe
proiecte europene, canivourile pentru fibra
optic` sunt realizate. |n alte p`r]i, cum ar
fi pe {oseaua Na]ional`, vor fi executate
s`p`turi pentru a trece fibra optic` \n
subteran, a precizat Sebastian Buraga,
purt`torul de cuvnt al municipalit`]ii.
Silviu BORDEIANU
Ve[ti proaste pentru [oferi! Se deschid noi [antiere
Drumarii ie[eni au \nceput procedurile pentru mega licita]ia
privind plombarea [i pietruirea arterelor jude]ene. O parte a
consilierilor jude]eni s-au ar`tat nemul]umi]i de modul \n care
conducerea institu]iei a \ntocmit proiectul, \ns` drumarii sus]in
c` sumele vor fi mult mai mici dect cele stipulate ini]ial.
Concret, proiectul CJ prevedea alocarea a 157 milioane de lei
anual pe o perioad` de patru ani pentru \ntre]inerea arterelor
din jude]. Drumarii spun \ns` c` \n calcul va fi luat contractul
subsecvent, respectiv cel ce decurge din valoarea ini]ial`. |n
jude]ul Ia[i sunt peste 1.000 kilometri de drumuri, dintre care
peste 350 sunt numai artere de piatr`. Drumarii sper` s` fac`
anul acesta m`car o parte din acest obiectiv. Absolut toate
drumurile intr` \n acest proiect. Trebuie incluse toate arterele
de piatr` [i cele ce necesit` plomb`ri, pentru c` altfel, \n toat`
aceast` perioad` de patru ani, nu o s` mai putem s` intervenim
pe ele. Contractul total este mai mult o promisiune, ceea ce
conteaz` este contractul subsecvent. Nu am finalizat \nc`
procedura, suntem deocamdat` \n calcule, a precizat Daniel
Minciun`, directorul Direc]iei Jude]ene de Administrare a
Drumurilor [i Podurilor Ia[i.
Ultima [edin]` de Consiliu Jude]ean a prilejuit [i un scandal
monstru \n jurul acestui proiect. Cristian Adomni]ei, pre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i, a beneficiat de un sprijin nesperat
din partea consilierilor opozi]iei, care au votat cu ambele mini
gol`nia. La acea vreme, PDL [i PNL au votat cot la cot, \n
timp ce PSD [i PP-DD s-au ab]inut de la vot. Liberalul nici
m`car nu a dat prea multe explica]ii \n leg`tur` cu proiectul,
fluturnd decizia sub nasul ale[ilor chiar la [edin]a ordinar`.
Consilierii au cerut ca acordul-cadru s` fie derulat cel mult
pn` la finalul actualului mandat, propunere refuzat` de liberalul
din fruntea CJ.
Vlad ROTARU
vladr@bzi.ro
Drumuri jude]ene
care vor fi plombate
[i pietruite
Cei mai mari oameni de afaceri ie[eni
[i-au dat `ntlnire `n aceast\ cl\dire
Miza: un contract
de 10 milioane euro
BUN~ ZIUA IA{I vine \n
ajutorul t`u cu cele mai
mici pre]uri de pe pia]`
la anun]uri de mica
publicitate, mare
publicitate [i anun]uri
proiect european
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
EVENIMENT
3
Miercuri, 19 februarie
BUN| ZIUA IA{I
angajeaz\ AGENT MARKETING
Trimite]i CV la mail:
publicitate@bzi.ro
BUN| ZIUA IA{I
angajeaz\ REPORTER
Trimite]i CV la mail: stiri@bzi.ro
Un raport cu numeroase
concluzii \nfior`toare
referitoare la economia
jude]ului Ia[i a fost \naintat
Guvernului de Camera de
Conturi a Romniei
Ia[ul a devenit oficial un jude] de asista]i
social. Pentru c` marile unit`]i de produc]ie
industrial` au falimentat, jude]ul nu mai
contribuie aproape cu nimic la constituirea
Produsului Intern Brut, iar cea mai mare
parte a popula]iei subzist` numai cu ajutorul
aloc`rilor bugetare de care beneficiaz`
institu]iile care au sediul \n Ia[i. |n timp
ce economia na]ional` d` semne de revenire,
estimndu-se o cre[tere de 3,5 la sut` pentru
anul 2012, economia jude]ului scade cu 4
la sut` pe an \ncepnd cu anul 2011, trendul
descendent continund pn` \n prezent.
Toate aceste concluzii se g`sesc \ntr-un
raport al Cur]ii de Conturi trimis recent
Guvernului Romniei. De exemplu, \ncas`rile
la bugetul de stat la nivelul jude]ului Ia[i
pentru anul 2012 au fost cu 58.187.000 lei
mai mici dect \n anul 2011. S-a observat
de asemenea c` aceast` sc`dere s-a datora
diminu`rii activit`]ii economice, deoarece
au sc`zut sumele colectate din cotele defalcate
din impozitul pe venit. De asemenea,
autorit`]ile publice sunt dependente de
fondurile de la bugetul de stat, nefiind \n
stare s`-[i finan]eze cheltuielile din surse
proprii. Gradul de autofinan]are per ansamblul
bugetelor locale este de aproximativ 36,54
la sut`, dintre care procentul cel mai ridicat
se reg`se[te la nivelul municipiilor (52,03
la sut`), urmat de cel al ora[elor (34,92 la
sut`), n timp ce la nivelul comunelor, ca
medie, gradul de autofinan]are este de doar
24,08 la sut`, se arat` \n raportul Cur]ii
de Conturi. De[i nu au bani suficien]i,
institu]iile verificate de Camera de Conturi
\[i permit s` cheltuie \n mod ilegal banii.
Astfel, \n urma controalelor efectuate anul
trecut, s-a constatat c` prin \nc`lcarea legii
s-a adus un prejudiciu de 13.315.000 lei
bugetului statului.
Constantin MAZILU
O \ntreag` institu]ie public` nu a reu[it
nici pn` \n prezent s` fac` public` activitatea
derulat` \n decursul anului precedent. Lucrurile
sunt cu att mai grave, cu ct este vorba de
un for de conducere format din aproape 40
de persoane. De[i au trecut s`pt`mni bune
de la \nceputul anului, niciun consilier jude]ean
nu s-a gr`bit s`-[i depun` raportul de activitate
pe anul precedent. Pe pagina de internet a
Consiliului Jude]ean Ia[i, apar vechile rapoarte
de activitate depuse de ale[i pentru finalul
anului 2012. {i \n unele cazuri este vorba
despre persoane care nu mai sunt \n Consiliul
Jude]ean Ia[i de luni de zile. Cu toate acestea,
ale[ii nu se gr`besc nici ei s`-[i arate munca
pe parcursul anului precedent. Ie[enii pot
vedea [i acum cum au muncit Dinu Ap`v`loaiei,
Mihail Baciu sau Vasile Lupa[cu, care nu
mai sunt membri \n Consiliul Jude]ean Ia[i.
Unii consilieri jude]eni au ar`tat c` actuala
conducere a Consiliului Jude]ean nu i-a invitat
s` depun` aceste rapoarte de activitate. De
altfel, nici raportul conducerii CJ, \n frunte
cu pre[edintele Cristian Adomni]ei, nu a ar`tat
mare lucru. Astfel, ie[enii nu [tiu nici acum
cu ce se ocup` fiecare ales jude]ean. Nici
m`car rapoartele unor comisii de specialitate
din cadrul Consiliului Jude]ean Ia[i nu au
fost realizate, activitatea ale[ilor jude]eni fiind
necunoscut` publicului larg. Anul trecut, o
mare parte din consilieri nu aveau nici m`car
ce s` treac` \n raport, a[a c` au preferat s`
scrie pn` [i despre particip`rile la zilele
unor comune din jude], la cte [edin]e au
luat parte [i la ce \ntlniri ale consiliilor de
administra]ie au fost prezen]i. Fiecare consilier
jude]ean ridic` lunar circa 700 de lei, indemniza]ie
din partea statului.
Vlad ROTARU
Au fost depistate mai multe cazuri \n rndul asocia]iilor de proprietari
unde func]iile de pre[edinte [i administrator sunt de]inute de aceea[i
persoan`, iar de multe ori, acest lucru duce la defavorizarea locatarilor.
|n astfel de situa]ii s-au \ntlnit hot`rri abuzive, contrare legii [i
reglement`rilor n vigoare, luate de unele asocia]ii n cadrul adun`rilor
generale la care, de obicei, particip` foarte pu]ini locatari. Prim`ria
Ia[i va introduce n viitorul Regulament de nfiin]are, organizare [i
func]ionare a asocia]iilor prevederi conform c`rora acest cumul de
func]ii s` nu fie permis, n condi]iile n care duce la disfunc]ionalit`]i
majore n activitatea asocia]iilor, care i prejudiciaz` n mod direct pe
locatarii din blocurile respective, precizeaz` oficialii Prim`riei Ia[i.
Vlad ALEXA
Scandalos! Iat\ pe cine pl\tesc ie[enii de poman\
Ia[ul a devenit un jude] de asista]i
Peste 60 la sut\ din
banii cheltui]i la Ia[i
provin de la buget
Se face ordine `n
asocia]iile de
proprietari [i locatari
Evolu]ia economic` [i urbanistic` a municipiului ar trebui
s` aib` la baz` documentul care reglementeaz` orice se
realizeaz` \n Ia[i, de la interven]iile la infrastructura stradal`
[i pn` la cele viznd zonele verzi. Planul Urbanistic General
vechi, aprobat din 1999, beneficiaz` de derog`ri succesive de
ani de zile, \n a[teptarea noilor reglement`ri.
Firma din Bucure[ti care a c[tigat licita]ia pentru realizarea
noului PUG se face c` lucreaz` de mai bine de jum`tate de
deceniu. Angaja]ii de la Search Corporation lucreaz` din 2008
la acest proiect, atunci cnd firma a c[tigat contractul estimat
la 2,7 milioane de lei cu o ofert` de 1,5 milioane. Pl`]ile au
dep`[it pn` \n prezent 2 milioane de lei, bugetul fiind suplimentat
de mai multe ori, insuficient se pare \ns`, pentru ca proiectul
s` fie finalizat. De c]iva ani, cei de la Search \[i bat joc de
sute de mii de ie[eni [i de banii lor, prim`ria inventnd din
cnd \n cnd scuze pentru \ntrzieri. Mai nou, cei din prim`rie
nu mai au nici m`car aceea[i p`rere despre stadiul \n care se
afl` PUG-ul. |n momentul acesta, PUG-ul este finalizat cam \n
propor]ie de 80 la sut`. Noi sper`m ca \ntr-o lun` s` \l primim.
Sunt lucruri care nu depind nici de prim`rie, nici de firm`,
este vorba de aprob`rile pe care trebuie s` le mai primeasc`,
a declarat Tudor Vericeanu, arhitectul [ef al Ia[ului. R`spunul
oferit de purt`torul de cuvnt este c` PUG-ul ar fi finalizat,
dar nu este aprobat. Documenta]ia este la cei de la Search
Corporation, [i este finalizat. PUG-ul trebuie s` mai primeasc`
o serie de avize de la ministerele de resort, mai precis de la
institu]ii din cadrul ministerelor, cum ar fi Agen]ia pentru
Mediu, dar [i altele. L`muriri au fost cerute pentru diverse
segmente ale PUG-ului, de exemplu acolo unde se propune
trecerea de la statutul de spa]iu verde la construibil. Cel trziu
\n aceast` var`, proiectul va fi lansat \n dezbatere public`, a
declarat Sebastian Buraga, purt`torul de cuvnt al Prim`riei.
Silviu BORDEIANU
Planul urbanistic general
al Ia[ului ar putea
fi gata luna viitoare
Luni-Vineri 8
00
-20
30
,
Smb`t` 8
00
-19
00
,
Duminic` 9
00
-18
00
Ia[i, {os. Na]ional` 194,
0232.233.242, 0232.233.233
SOCIAL
4
Miercuri, 19 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
De la 1 ianuarie, medicii
reziden]i care lucreaz` \n
spitalele ie[ene ar fi
trebuit s` primeasc` lunar
o burs` de 150 de euro
Niciunul nu [i-a \ncasat
banii [i reprezentan]ii
Ministerului S`n`t`]ii \i
amn` cu plata spre
sfr[itul lunii
Ca s` ob]in` ace[ti bani,
reziden]ii au protestat \n
strad`
|ncepnd cu 1 ianuarie, medicii reziden]i
din Ia[i trebuiau s` primeasc` lunar cte
150 de euro. Pe 15 februarie, cnd au primit
leafa pentru luna trecut`, medicii reziden]i
au constatat c` cei 150 de euro lipsesc.
Plata bursei de reziden]iat se realizeaz` din
bugetul de stat, prin bugetul aprobat de
Ministerul S`n`t`]ii. Ieri, pre[edintele Camerei
Medicilor Ia[i nu [tia c` medicii reziden]i
nu [i-au primit bursa promis` de Guvern.
Eu sunt la Bucure[ti, unde m` voi \ntlni
cu dr. Florin Chirculescu, pre[edintele
Federa]iei Cantacuzino, [i vom discuta [i
despre aceast` problem`. Nu am [tiut c`
reziden]ii nu [i-au primit bursa. Dup` ce
reprezentan]ii federa]iei vor lua leg`tura cu
Ministerul S`n`t`]ii, vom avea un r`spuns,
a declarat dr. Bogdan Doroftei, pre[edintele
sindicatului medicilor din Ia[i. Exist` promisiuni
din partea Ministerului c` aceste burse se
vor da la sfr[itul acestei luni, deoarece
autorit`]ile nu au stabilit exact cine prime[te
bursa. Vor beneficia de 150 de euro \n
fiecare lun` numai reziden]ii care \ncaseaz`
salarii brute mai mici de 3.000 de lei.
Conform reprezentan]ilor Ministerului S`n`t`]ii,
deoacamdat` pot achita doar bursele pentru
medicii reziden]i care \[i desf`[oar` activitatea
\n spitalele aflate \n subordinea Ministerului.
|nc` nu a fost finalizat cadrul legal prin
care se poate achita bursa de reziden]iat
[i pentru medicii care lucreaz` \n re]elele
sanitare care apar]in de alte ministere.
Bursa de 150 de euro nu face parte
din salariul brut, nu este supus` impozitului
pe venit [i nu constituie baza de calcul
pentru contribu]iile la asigur`ri sociale de
stat, asigur`ri pentru [omaj, asigur`ri sociale
de s`n`tate sau pentru accidente de munc`
[i boli profesionale. n prezent, salariile
reziden]ilor variaz` \ntre 970 [i 1.407 de
lei. Medicii reziden]i au ie[it \n strad`
pentru a ob]ine ace[ti bani. Salariile lor
sunt mici [i nu se poate tr`i cu ace[ti bani.
Au perfect` dreptate atunci cnd sus]in c`
au salarii de mizerie. S` sper`m c` vor
primi bursa la sfr[itul lunii. Cei 150 de
euro nu se aloc` pe perioada concediului
de odihn`, concediului medical sau a
concediului de studiu, a spus Iulian Cozianu,
vicepre[edintele Sindicatului Sanitas Ia[i.
Magda OLTEANU
Autorit`]ile ie[ene au anun]at c` noul
padoc urmeaz` a fi inaugurat \n sfr[it,
dup` trei ani de \ntrziere. Lucr`rile au tot
fost \ntrziate din lipsa fondurilor, iar acum
edilii promit iar`[i c` deschiderea se va
face \n aceast` prim`var`.
Lucr`rile la noul ad`post de animale se
apropie de final, dup` ce halele padocului
de la Tome[ti au fost racordate la re]elele
de utilit`]i [i a \nceput montarea primelor
cu[ti care vor ad`posti maidanezii. De[i
mare parte din lucr`ri au fost finalizate,
padocul nu are \nc` o cl`dire pentru angaja]i
sau personalul medical care \[i vor face
activitatea fie \n containere improvizate, a[a
cum este cazul \ngrijitorilor, fie la padocul
din Miroslava, a[a cum este cazul personalului
medical. Datorit` capacit`]ii mai mari,
ad`postul pentru animale din Tome[ti ne
va permite s` punem \n aplicare noile m`suri
care permit revendicarea \n termen de 14
zile, iar \n caz contrar se ajunge la eutanasiere,
sus]in reprezentan]ii Salubris. Conform
proiectului, ad`postul era dispus cu 4.000
de locuri, \ns` acesta va avea doar 200 de
locuri pentru \nceput. Totodat`, municipalitatea
a anun]at c` ad`postul de la Miroslava va
fi \nchis \n viitorul apropiat, deoarece acesta
nu are avizul locuitorilor din zon`.
Vlad ALEXA
Chiar dac` pare greu de crezut, cifrele
subliniaz` un adev`r [ocant. Aproximativ
5.000 de ie[eni au certificat cu grad de
handicap mintal. Pe lng` aceast` categorie,
\nc` 2.500 de ie[eni, adul]i [i copii, au
acte conform c`rora sunt \ncadra]i \n diferite
grade de handicap. |n spatele acestor
statistici stau dosare stufoase, acte medicale,
[i evalu`ri ale comisiilor de specialitate.
Aceste cifre uria[e, pe lng` num`rul mare
al ie[enilor cu handicap sub diverse forme,
claseaz` jude]ul Ia[i \n fruntea clasamentului
f`cut pe regiunea Nord-Est. |n anul 2013,
\n jude]ul Ia[i a fost \nregistrat un num`r
total de 27.599 de persoane cu handicap,
dintre care 2.645 de copii. Pe locul doi \n
acest top se afl` jude]ul Suceava, cu un
num`r de 20.347 de persoane cu handicap,
iar pe a treia pozi]ie se situeaz` jude]ul
Bac`u cu 16.996 persoane cu handicap. |n
cursul anului 2013, au fost eliberate 14.209
certificate de ncadrare n grad de handicap.
n cadrul Serviciului de Asisten]` Social`
pentru Persoane Adulte aflate n Dificultate
au fost solu]ionate anul trecut 428 de
cazuri. De asemenea, speciali[tii din cadrul
serviciului au efectuat 120 de deplas`ri n
teren. Au fost solu]ionate [i 194 de peti]ii
[i 250 de contesta]ii f`cute de ie[enii
indigna]i de faptul c` le-a fost modificat
gradul de handicap sau c` le-au fost respinse
dosarele.
Alina ACSINTE
acsintealina@bzi.ro
Poli]i[tii continu` seria ac]iunilor preventive \n zona unit`]ilor
de \nv`]`mnt, pentru cre[terea gradului de siguran]` a elevilor,
personalului didactic, dar [i pentru prevenirea delincven]ei juvenile
\n incinta [i \n zonele adiacente [colilor [i liceelor. Oamenii legii
au ac]ionat, de aceast` dat`, \n Trgu Frumos. S-a avut n vedere
supravegherea principalelor c`i de acces c`tre unit`]ile de nv`]`mnt
[i supravegherea elevilor care intr` [i ies din unit`]ile [colare, a
fost verificat modul n care se asigur` paza unit`]ilor [colare [i
accesul n incinta unit`]ilor de nv`]`mnt, n acest sens fiind instruit
personalul de paz`, au fost organizate ntlniri cu personalul unit`]ilor
de nv`]`mnt [i au fost controlate [ase unit`]i de alimenta]ie
public`. Poli]i[tii au legitimat 12 persoane [i au depistat cinci elevi
absentnd de la cursuri, a declarat subinspector Alexandru Chelaru,
purt`tor de cuvnt al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i.
Ac]iunile au caracter permanent [i sunt derulate de poli]i[ti n zona
unit`]ilor de nv`]`mnt pentru descurajarea actelor de absenteism
[i men]inerea unui climat de siguran]`, potrivit poli]i[tilor.
Ana OLEINIC
Situa]ie halucinant`.
5.000 de ie[eni, bolnavi
mintal cu acte \n regul`
Noul ad\post de cini se deschide `n curnd
Ac]iune `n zona
unit\]ilor de `nv\]\mnt
Ieri, mii de elevi ie[eni ai claselor a VIII-a au sus]inut
simularea primei probe scrise din cadrul Evalu`rii Na]ionale (EN)
la ;imba [i literatura romn`. Varianta, care a fost conceput`
de Ministerul Educa]iei, nu este una foarte dificil`. Sunt elemente
ce ]in de lingvistic`, dar [i de sintax`, cea care este studiat`
chiar \n clasa a VIII-a. Mai mult, subiectele de literatur` sunt
clasice, ele solicitnd imagina]ia copiilor, \n combina]ie cu no]iunile
de teorie literar`, a ]inut s` precizeze prof. dr. Camelia Gavril`,
[efa Inspectoratului {colar Jude]ean (ISJ), profesor de limba [i
literatura romn`. Participan]ii au avut de rezolvat, la primul
subiect, o serie de cerin]e plecnd de la poezia Z`pada s`rut`
\ntinderile, a lui Anatol E. Baconsky. De asemenea, plecnd de
la aceea[i crea]ie, candida]ii au primit sarcina de a realiza o
compunere de 150 - 250 de cuvinte, \n care s`-[i exprime punctul
de vedere cu privire la titlul poeziei. La Subiectul al II-lea, elevii
au avut un subiect care cerea redactarea, \n 80 - 150 cuvinte,
unei nara]iuni \n care s` prezinte o \ntmplare petrecut` \n timpul
unei vizite reale sau imaginare, dintr-o zon` turistic`. Pe de alt`
parte, potrivit reprezentan]ilor Inspectoratului {colar Jude]ean
(ISJ) Ia[i, simularea examenului de limba romn` pentru elevii
claselor a VIII-a a fost organizat` \n 191 de unit`]i de \nv`]`mnt
din jude]ul Ia[i, dintre care 62 din mediul urban [i 129 din
mediul rural. La examen au participat 8.202 elevi, ceea ce \nseamn`
o prezen]` de 95.22 la sut`. Evaluarea tezelor se va realiza \n
cele 10 centre organizate la nivelul jude]ului Ia[i, au mai ar`tat
oficialii Inspectoratului {colar. Urm`toarea prob`, la matematic`,
va fi sus]inut` mine, 20 februarie.
Valentin HU}ANU
Mii de elevi ie[eni au
trecut prin emo]iile
simul\rilor la
Evaluarea Na]ional\
Medicii reziden]i, p\c\li]i din nou
Ace[tia nu au primit
bursa de 150 de euro
SOCIAL
5
Miercuri, 19 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Munc` intens`, talent,
ambi]ie [i devotament
|n acest mod poate fi
sintetizat` cercetarea la
cel mai \nalt nivel [tiin]ific,
a profesorului Ionel
Mangalagiu, decanul
Facult`]ii de Chimie de la
Universitatea Alexandru
Ioan Cuza
De c]iva ani, acesta
contribuie la dezvoltarea
unor substan]e
anticanceroase sau
antituberculoase
Performan]` deosebit`, aflat` la cel mai
\nalt nivel de cercetare [tiin]ific` mondial`,
a unui cunoscut profesor de la Universitatea
Al. I. Cuza (UAIC). Prof. univ. dr. Ionel
Mangalagiu, decanul Facult`]ii de Chimie,
contribuie la dezvoltarea unor substan]e
anticanceroase sau antituberculoase. Probele
ob]inute de colectivul cercet`torilor pe
care-l coordoneaz` a intrat \n aten]ia National
Institutes of Health (NIH) din Statele Unite
ale Americii (SUA). |n ultima perioad`, noi
am mai trimis o serie de mostre cu rezultate
ale cercet`rilor noastre. Oricum, aici este
vorba de un proces de foarte lung` durat`.
A[tept`m s` vedem ce rezultate vom primi.
Concret, pe tot acest segment, eu sunt
preocupat mai pu]in de brevetare [i mai
mult de utilizarea practic` a produselor.
Vorbim de antituberculoase, care sunt trecute
de a[a numitul Ciclu II, respectiv produse
care sunt testate de National Institutes of
Health din Statele Unite ale Americii. Ori,
de substan]ele pe care le producem noi,
beneficiaz` omenirea [i faptul c` avem trei
asemenea substan]e care au trecut de Ciclul
II [i, aten]ie, aici vorbim de faptul c` \n
\ntreaga lume sunt doar 70 de asemenea
substan]e, nu e pu]in lucru. |n viitor, al`turi
de munca altor colegi, poate vom reu[i s`
introducem [i \n terapia medical` aceste
produse. Asta, pentru c` de jum`tate de
secol, se lucreaz` \n terapia tuberculozei,
dar nu s-a introdus, \nc`, niciun medicament
nou. Aici vorbim de o boal` la fel de urt`
ca [i cancerul, a dezv`luit cercet`torul. La
Universitatea Cuza, Mangalagiu coordoneaz`
de aproape un an Centrul Integrat de Studii
\n {tiin]a Mediului pentru Regiunea de
dezvoltare Nord-Est - CERNESIM, dotat
cu laboratoare ce au aparatur` ultra modern`,
de la aparate cu rezonan]` magnetic` nuclear`,
singurul de acest gen din Romnia, la un
difractometru de raze X pe monocristale.
Aici, pornind de la tehnici nucleare, realizarea
de produse militare pentru NATO [i pn`
la crearea computerelor viitorului, toate
acestea fac parte din arealul [tiin]ific pe
care-l administreaz` decanul de la Chimie.
Valentin HU}ANU
valentin@bzi.ro
Inspectoratul {colar Jude]ean (ISJ) Ia[i
a prezentat lista [colilor care, \n anul educa]ional
2014 - 2015, vor avea posibilitatea de a
organiza programul {coal` dup` {coal`.
Este vorba despre 78 de unit`]i de \nv`]`mnt
de acest fel, din \ntreg jude]ul. Prin intermediul
acestui program, unit`]ile de \nv`]`mnt, prin
decizia Consiliului de Administra]ie (CA), pot
s`-[i extind` activit`]ile cu elevii dup` orele
de curs, asigurnd, timp de maximum opt
ore, condi]ii de \nv`]are, recreere, sport,
supraveghere [i protec]ia propriilor elevi sau
pre[colari. Programul de dup` [coal`
completeaz` dezvoltarea adev`rat` a copilului.
F`r` inteligen]a emo]ional` [i competen]e de
comunicare [i socializare, programul academic
normal nu va aduce succes copiilor. Aici,
ace[tia au timp s` aprofundeze [i s` \nve]e
temeinic \ntr-un mediu prietenos, unde
\nv`]`torii [i mentorii nu au alt scop dect
acela de a face educa]ia confortabil` [i
autentic`. Fiecare elev are parte de sprijin
\n \n]elegerea cu adev`rat a materiei [i \n
preg`tirea suplimentar` pentru concursuri
[colare. De asemenea, ei sunt ajuta]i s`-[i
rezolve conflictele, frustr`rile sau complexele,
iar programul \i va \nv`]a [i despre valoarea
personal` sau despre respectul pentru ceilal]i,
se arat` \n descrierea oficial` a programului.
Valentin HU}ANU
Evenimentul va avea loc mine,
20 februarie 2014, orele 11.00,
la Muzeul Unirii,
str. Alexandru L`pu[neanu, nr. 14
Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul
Complexului Muzeal Na]ional Moldova (CMNM)
Ia[i anun]` lansarea Anuarul Muzeului Etnografic
al Moldovei, volumul al XIII-lea. Prestigioasa
publica]ie, un instrument de comunicare [tiin]ific`,
reune[te studii [i materiale ale speciali[tilor din
domeniul etnografiei. Evenimentul va avea loc
mine, 20 februarie 2014, orele 11.00, la Muzeul
Unirii, str. Alexandru L`pu[neanu, nr. 14. Prezint`
dr. L`cr`mioara Stratulat, manager al Complexului
Muzeal Na]ional, prof. Victor Munteanu, [eful
Muzeului Etnografic al Moldovei [i prof. univ.
dr. Ion H. Ciubotaru, au precizat oficialii Complexului
Muzeal Moldova. |n prezent, Palatul Culturii face
subiectul unui program de restaurare finan]at de
Guvernul Romniei. Dincolo de toate acestea,
CMNM cuprinde o serie de obiective culturale
emblematice precum muzeele: Poni-Cern`tescu
din Ia[i, coordonat de Muzeul {tiin]ei [i Tehnicii
{tefan Procopiu, Muzeul Memorial Mihail Kog`lniceanu
[i Muzeul Unirii precum [i Palatul Memorial Al.
I. Cuza de la Ruginoasa, dar [i Rezerva]ia
Arheologic` de la Cucuteni, sub \ndrumarea echipei
Muzeului de Istorie a Moldovei, respectiv Muzeului
Viei [i Vinului din Hrl`u, a c`rui activitate este
coordonat` de colectivul Muzeului Etnografic al
Moldovei.
Valentin HU}ANU
valentin@bzi.ro
Structura organizatoric` a unei institu]ii din Ia[i are o organigram`
impresionant` [i \nc` mai ofer` locuri de munc` pentru a reduce
deficien]a de personal. Noua structur` organizatoric` a Direc]iei
Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Ia[i (DGASPC),
aprobat` prin hot`rrea Consiliului Jude]ean, cuprinde un num`r
total de 2.745 de posturi, dintre care 2.198 erau ocupate \n
decembrie 2013. Printr-un calcul simplu rezult` c` deficitul de
personal este de aproximativ 500 de persoane. Pe parcursul anului
trecut s-a men]inut fluctua]ia de personal, din institu]ie plecnd
un num`r de 102 persoane, dintre care 75 personal contractual,
27 asisten]i maternali profesioni[ti [i cinci func]ionari publici.
Concursurile care s-au organizat pe parcursul anului trecut s-au
transformat \ntr-o adev`rat` competi]ie pentru un post la Protec]ia
Copilului. Cea mai mare concuren]` a fost pentru posturile \n care
erau necesare studiile superioare, dar [i pentru cele din aparatul
propriu al DGASPC Ia[i.
Alina ACSINTE
acsintealina@bzi.ro
O institu]ie ie[ean\
face aproape
3.000 de angaj\ri
Inspectoratul {colar Jude]ean (ISJ) Ia[i a prezentat cele mai
importante date legate de procesul ce vizeaz` \nscrierea, \n anul
[colar 2014 - 2015, la clasa preg`titoare [i I. Este vorba despre
lista complet` a circumscrip]iilor educa]ionale, att din municipiu,
ct [i din \ntregul jude]. Totodat`, a fost publicat [i num`rul
TelVerde, la care p`rin]ii pot apela pentru a solicita informa]ii
suplimentare. Num`rul de telefon valabil pentru jude]ul Ia[i este
0800.816.232, fiind disponibil \ncepnd de pe data de 17 februarie,
2014, \n intervalul orar 9.00 - 17.00. |n acela[i timp, evaluarea
psihosomatic` pentru \nscrierile la clasa preg`titoare a \nceput
ast`zi (ieri - n.r.), 18 februarie, urmnd s` se desf`[oare pn`
la data de 12 martie 2014. Evalu`rile vor fi f`cute la centrele la
care sunt arondate gr`dini]ele sau \n circumscrip]iile aferente
locului de reziden]` al copilului. Rezultatele vor fi comunicate
p`rin]ilor la finalul evalu`rii, informeaz` oficialii ISJ. |nscrierea
copiilor n clasa preg`titoare se face la solicitarea scris` a p`rin]ilor,
asta dac` evaluarea dezvolt`rii psihosomatice a acestora, f`cut`
de speciali[ti, atest` preg`tirea copiilor pentru parcurgerea cu
succes a clasei pregatitoare. Criteriile generale de departajare
pentru clasa preg`titoare sunt urm`toarele: existen]a unui certificat
medical de ncadrare n grad de handicap a copilului, existen]a
unui document care dovede[te c` este orfan de ambii p`rin]i,
existen]a unui document care dovede[te c` este orfan de un
singur p`rinte, existen]a unui frate sau a unei surori nmatriculat
sau nmatriculate n unitatea de nv`]`mnt respectiv`.
Valentin HU}ANU
Cele mai importante
date legate de
`nscrierea la
clasa preg\titoare
Se lanseaz` un nou volum
al Anuarului Muzeului
Etnografic al Moldovei Ia[i
Iat\ ce [coli vor intra `n programul after school
Cercet\ri revolu]ionare
`ntr-un laborator
al unei universit\]i
Telefoane 0232.21.21.21
Ia[i: 0743.21.21.21 0723.333.949
0745.555.949 0766.666.949
ID
messenger:
taxi949
Calea Chisinaului nr. 26, telefon: 0232-277953
VND SPA}II
COMERCIALE
DE 140 MP |N CENTRUL
PA{CANIULUI, VIZAVI DE
PRIMARIA PA{CANI
RELA}II LA 0788.313.581
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
ECONOMIC
6
Miercuri, 19 februarie
Preia anunturi la CELE MAI
MICI PRETURI DE PE PIATA:
Monitorul Oficial Partea a III-a
concursuri, pierderi acte,
schimbari nume, actele
instantelor judecatoresti;
Monitorul Oficial Partea a IV-a
acte ale societatilor comerciale;
Monitorul Oficial Partea a VI-a -
achizitiile publice, concesiuni;
Relatii la tel.: 0788.313.620
Adresa: Iasi, Calea Chi[in`ului nr.
22, cl`direa Teba Industries
Societate comerciala
colaboratoare
MONITORUL OFICIAL
O parte din firmele din
Ia[i care au accesat
fonduri europene trebuie
s` returneze statului 2,5
milioane de euro
Societ`]ile au intrat in
insolven]` sau faliment [i
nu au mai continuat
investi]ia
Institu]ia care
gestioneaz` fondurile
europene a recuperat doar
o parte din aceast` sum`
Institu]ia din Ia[i, prin intermediul c`reia
ie[enii pot ob]ine fonduri europene, respectiv
Centrul Regional pentru Dezvoltare Rural`
[i Pescuit, trebuie s` recupereze de la
fermierii din jude] 2,5 milioane de euro.
Aceast` sum` reprezint` valoarea fondurilor
europene nerambursabile, pe care le-au
accesat ie[enii \n perioada 2007-2013.
Majoritatea companiilor care au prejudiciat
bugetul de stat au beneficiat de aceste sume
prin programele destinate industriei agricole,
[i care, din diverse motive, au intrat \n
insolven]` sau [i-au declarat falimentul,
respectiv Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rural` (FEADR) [i Programul
Na]ional pentru Dezvoltare Rural` (PNDR).
Astfel, statul trebuie s` recupereze prin
intermediul acestei institu]ii care se ocup`
de gestionarea fondurilor europene, datorii
ale fermierilor de cteva milioane de euro.
Firmele care au intrat \n insolven]` \n aceast`
perioad` sunt SC Fortus Construct SRL, SC
Floraline SRL, SC ABV Invest SRL, Sc
Augustus SRL, Geladi Com, I. I. Constantin
Topita, SC Cavior SRL, SC Romdiv Auto
SRL [i SC Stephani SRL. Majoritatea dintre
aceste firme au ob]inut fonduri europene
pentru construirea unor sere, pensiuni,
pentru produc]ia unor fabrici cu produse
lactate [i brnzeturi sau producerea vinului.
Valoarea proiectelor este cuprins` \ntre
10.000 [i 330.000 de euro. Cea mai mare
datorie o are I. I.Constantin Topi]a, adic`
330.000 de euro. SC Floraline SRL trebuie
s` returneze statului 60.000 de euro, SC
Augustus SRL, aceea[i sum`, iar SC Fortus
Construct SRL [i SC Romdiv Auto SRL au
datorii de 66.000 de euro, respectiv peste
70.000 de euro. O alt` firm` care [i-a declarat
insolven]a [i avea ca principal` activitate
vnzarea de produse alimentare, b`uturi [i
tutun este SC Geladi Com SRL, care trebuie
s` \napoieze statului peste 10.000 de euro.
C]i bani s-au recuperat?
Una din firmele care au accesat fonduri
europene, SC Floraline SRL, a returnat o
parte din banii primi]i de la Uniunea European`.
Dup` ce a primit prima tran[` din cei 66.000
de euro, firma nu a mai avut suficien]i bani
pentru a continua investi]ia [i a intrat \n
insolven]`. Aceasta a \nc`lcat prevederile
contractuale asumate de beneficiar atunci
cnd a primit finan]area european` [i trebuie
s` returneze prima tran[`. Astfel, aceasta a
l`sat \n urm` crean]e pe care statul trebuie
s` le recupereze cu ajutorul CRPDRP Ia[i.
Banii primi]i, adic` 25.000 de euro, au fost
returna]i urmnd ca celelalte firme care au
primit fonduri europene s` \napoieze sumele.
Raluca ZAMISNICU
Pensionarii care vor s` plece \n sta]iunile din ]ar` pot achizi]iona
bilete de la Casa Jude]ean` de Pensii Ia[i. Ace[tia au la dispozi]ie
91 de bilete \n sta]iunile din ]ar`, de tratament balneoterapeutic
[i recuperare a capacit`]ii de munc`. Majoritatea sunt la sta]iunea
Nicolina, unde sunt alocate 75 de bilete, dar [i la sta]iunile din
Ol`ne[ti, Covasna [i 1 Mai. Pensionarii care vor cump`ra bilete
din a doua serie vor pleca \ncepnd cu data de 2 martie. Cei care
sunt pe lista de alocare automat` a biletelor, \n func]ie de punctajul
fiec`rui solicitant, au primit deja \n[tiin]`ri de la reprezentan]ii
institu]iei din Ia[i. De asemenea, la sfr[itul lunii martie vor ap`rea
circa 400 de bilete la sta]iunile private din ]ar`, pentru fiecare
serie. Acestea au alocate o durat` de 16 zile, mai mic` dect cea
de anul trecut, cnd pensionarii aveau 18 zile la dispozi]ie pentru
tratamente. B`trnii pot beneficia \n aceste sta]iuni de tratament
cardio-vascular, reumatismal, digestiv, ginecologic, pentru nevroz`
[i c`i respiratorii.
Raluca ZAMISNICU
ralucazamisnicu@bzi.ro
Noi bilete de
tratament pentru
pensionarii ie[eni
Societatea care se ocup` de cur`]enia ora[ului a deschis
o licita]ie pentru achizi]ionarea unei cantit`]i uria[e de uleiuri
pentru motor. {efii firmei din subordinea Prim`riei Ia[i vor
s` cumpere 800 litri de ulei motor diesel monograd pentru
sezonul cald necesar pentru autogunoiere, autocontainere,
tractoare [i autostropitori, 600 de litri de ulei pentru sezonul
rece, 3.500 de litri de ulei motor turbodiesel multigrad, 14.000
litri de ulei hidraulic [i alte mii de litri de uleiuri minerale,
de transmisie, dar [i 800 kg de vaselin`. |n total, Salubris va
cump`ra circa 25.000 de litri de uleiuri, pe care va pl`ti 209.500
lei, plus TVA.
Se va specifica pentru fiecare tip de ulei \n parte la c]i
kilometri se recomand` schimbarea uleiurilor [i tipul de ambalaj
\n care se va face livrarea. Se vor prezenta fi[ele tehnice ale
fiec`rui tip de ulei. Livrarea produselor se va face e[alonat,
\n termen de maximum dou` zile lucr`toare de la data
transmiterii comenzilor de c`tre achizitor. Livrarea lubrifian]ilor
se va face \n butoaie sigilate, securizate cu timbru RAR,
produsele se vor livra cu fi[a tehnic` de securitate, se arat`
\n caietul de sarcini \ntocmit de conducerea Salubris SA.
Vlad ALEXA
vladalexa@bzi.ro
Salubris cheltuie
200.000 lei
pe uleiuri de motor
Fermierii ie[eni au
datorii la stat de
milioane de euro
ECONOMIC
7
Miercuri, 19 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
SC Media Class SRL a
pierdut procesul \mpotriva
Comisariatului Jude]ean
pentru Protec]ia
Consumatorilor
Firma de catering a
contestat procesul verbal
\ncheiat de institu]ie,
primind o amend` de 3.000
de lei
Spitalele din Ia[i aveau
\ncheiate cu societatea
contracte de furnizare a
hranei
Firma care asigura mncarea zilnic` a
bolnavilor din majoritatea spitalelor ie[ene,
descoperit` cu nereguli de c`tre mai multe
institu]ii, a mai primit o lovitur` grea.
Societatea a pierdut procesul pe care \l
intentase \mpotriva Comisariatului Jude]ean
pentru Protec]ia Consumatorilor (CJPC) Ia[i.
Tribunalul Ia[i a respins recursul formulat
de SC Media Class SRL \mpotriva sentin]ei
Judec`toriei Ia[i, care la rndul s`u, respinsese
o plngere formulat` de c`tre aceast` firm`
fa]` de o amend` aplicat` de CJPC Ia[i.
Comisarii institu]iei de control au verificat,
la sfr[itul anului 2012, spa]iile destinate
depozit`rii materiei prime utilizate \n activitatea
firmei respective, g`sind 20 de kilograme
de f`in` [i 5 kilograme de crna]i care
aveau dep`[it` data expir`rii. Din acest
motiv a fost aplicat` o amend` de 3.000 lei
[i s-a dispus m`sura distrugerii produselor
respective. Totodat`, s-a constatat faptul c`
firma nu de]inea verificare metrologic` pentru
cntarul utilizat, fapt` sanc]ionat` cu avertisment.
SC Media Class SRL s-a declarat nemul]umit`
de sanc]iunile aplicate de institu]ia de control
[i s-a adresat Judec`toriei Brlad pentru
anularea procesului verbal. Ulterior, procesul
a fost declinat la Judec`toria Ia[i, iar instan]a
a respins ca ne\ntemeiat` plngerea. |n urma
verific`rilor f`cute de institu]iile de control
din Ia[i, firma a fost g`sit` cu mai multe
nereguli [i au fost aplicate amenzi de cteva
mii de lei de c`tre Direc]ia Sanitar Veterinar`
[i pentru Siguran]a Alimentelor, Direc]ia de
S`n`tate Public` [i CJPC Ia[i. Firma a fost
g`sit` cu spa]ii de depozitare insalubre,
pavimente murdare, resturi alimentare
\nvechite, materiale roase de roz`toare [i
chiar excremente de animale. Controlul
s-a f`cut chiar \nainte ca mncarea de prnz
s` fie livrat` \n farfuriile bolnavilor, g`sindu-
se navete murdare [i podele pe care b`lteau
ro[ii alterate. |n urma descoperirilor f`cute,
spitalele care aveau contracte de furnizare
a hranei cu aceast` firm` au reziliat contractele.
Unul dintre acestea, Spitalul Parhon, a fost
dat \n judecat` de c`tre firm` tocmai din
acest motiv. La sfr[itul lunii urmeaz` s`
se stabileasc` cine va c[tiga procesul \ntre
Spitalul Parhon [i firma de catering.
Raluca ZAMISNICU
ralucazamisnicu@bzi.ro
Alina Acsinte
acsintealina@bzi.ro
Situa]ie ciudat` pentru zeci de familii care locuiesc \n Dacia.
Ei au fost deconecta]i de la alimentarea cu ap` potabil`, cu toate
c` [i-au achitat facturile la utilit`]i, ba chiar au dat [i o sum` \n
avans pentru a nu fi pu[i \n astfel de situa]ii.
Ne-au oprit apa f`r` s` ne anun]e dinainte, \n a[a fel \nct
s` ne putem preg`ti. Suntem administra]i de Termo-Service [i am
\n]eles c` nu s-a pl`tit de 4 luni la ApaVital. |n scara noastr` erau
datorii cam de 3.200 de lei [i s-au pl`tit 4.400 de lei. |ncerc`m
de ceva timp s` ne punem conducte separate ca s` se poat` opri
apa individual, dar nu ni se permite. Sunt c]iva datornici \n scar`,
dar dac` vecinul meu nu are bani s`-[i cumpere o pine, nu
trebuie s` m`nnc nici eu din cauza asta?, spune un ie[ean ce
locuie[te pe bulevardul Dacia nr. 61 la blocul DD8.
Reprezentan]ii Termo-Service sus]in c` exist` cazuri \n care
\ncas`rile de la locatari sunt redirec]ionate c`tre al]i furnizori de
servicii la care plata trebuie urgentat`. Diferen]ele dintre restan]ele
de pe lista de plat` [i cele \nregistrate la Apavital reprezint` datorii
acumulate c`tre ceilal]i furnizori de servicii: energie electric`,
energie termic`, administrare etc. |n mod evident, sistarea furniz`rii
apei potabile este o m`sur` injust` pentru majoritatea locatarilor
din blocurile de locuin]e. De[i este legal`, aceasta afecteaz` confortul
[i starea igienei cl`dirii. De[i asocia]iile se confrunt` cu aceste
probleme de ani de zile, nu s-au luat m`suri legislative pentru
reglementarea situa]iei. Termo-Service va supune, \n dezbatere
public`, un set de propuneri privind \mbun`t`]irea cadrului legislativ
[i procedural referitor la func]ionarea asocia]iilor de proprietari,
a declarat Tudor Tudose, director general Termo-Service SA.
Vlad ALEXA
vladalexa@bzi.ro
Tot mai mul]i ie[eni \ntmpin` probleme \n momentul \n care
trimit un colet sau trebuie s` primeasc` pachete. |n ultima perioad`,
clien]i nemultumi]i de serviciile oferite de firmele de curierat din
jude] depun reclama]ii la Comisariatul Regional pentru Protec]ia
Consumatorilor Regiunea Nord-Est. De la \nceputul anului [i pn`
\n prezent, zeci de sesiz`ri ale consumatorilor ie[eni au fost
analizate de c`tre comisari. Majoritatea dintre ele au fost solu]ionate,
\ns` o parte din ele au fost ne\ntemeiate. Cele mai frecvente
nemul]umiri ale clien]ilor fac referire la \ntrzierea coletelor sau
pachetelor pe care le primesc, faptul c` acestea sunt deteriorate
sau c` pachetele nu au fost expediate la adresa corect`. De
asemenea, reclama]iile depuse de ie[eni fac referire la promo]iile
de pe site-urile acestor firme de curierat. Anul trecut, au fost
aplicate amenzi de cteva mii de lei acestor firme care nu au
respectat legisla]ia privind protec]ia consumatorilor.
Raluca ZAMISNICU
ralucazamisnicu@bzi.ro
Actuala pist` a Aeroportului Interna]ional Ia[i ar putea intra
din nou \n repara]ii. |ntr-o prim` etap`, Consiliul Jude]ean Ia[i a
analizat o propunere privind alocarea a peste 50 de miliarde de
lei vechi pentru repara]iile la pista lung` de 1.800 metri de la
aerogar`. Este vorba de schimbarea actualelor dale ale pistei, care
nu au mai fost reabilitate de ani de zile. Acum un an [i jum`tate,
s-au alocat alte cteva zeci de miliarde de lei vechi pentru refacerea
unei por]iuni din pista actual` a aeroportului. La acea vreme au
fost schimbate 600 de dale din cele peste 3.300 care compun pista
de 1.800 metri. Atunci s-au alocat 72 miliarde de lei vechi, din
care s-au cheltuit aproximativ 50 de miliarde de lei vechi. Acum
se inten]ioneaz` s` se refac` [i restul por]iunii. Situa]ia ar urma
\ns` s` fie discutat` \n plenul Consiliului Jude]ean Ia[i, \ntr-una
din [edin]ele urm`toare.
Vlad ROTARU
vladr@bzi.ro
Necaz pentru ie[enii
din Dacia. {i-au
achitat facturile,
dar au r\mas f\r\ ap\
Un ie[ean \n vrst` de 39 de ani a crezut c` poate ob]ine
rapid profituri financiare frumu[ele, \ns` poli]i[tii au aflat despre
afacerea lui [i l-au dus la audieri. B`rbatul cump`ra ]ig`ri cu
timbru de Republica Moldova, la pre]uri de nimic, dup` care
le revindea mai scump. |n momentul \n care a fost depistat
de poli]i[tii de frontier`, b`rbatul avea asupra lui ]igarete \n
valoare de peste 2.500 de lei. Poli]i[ti de frontier` de la
Compartimentului Sprijin Operativ din cadrul Serviciului Teritorial
al Poli]iei de Frontier` Ia[i, pe timpul desf`[ur`rii unei ac]iuni
specifice pe linia contrabandei [i evaziunii fiscale cu produse
de tutun de provenien]` Republica Moldova, au oprit n trafic,
pentru control, pe raza municipiului Ia[i, un autoturism marca
Ford Mondeo, condus de cet`]eanul romn Dumitru N., n
vrsta de 39 ani, despre care se de]ineau informa]ii c` este
folosit pentru transportul ]igaretelor. n vederea efectu`rii unui
control am`nun]it, persoanele [i autoturismul au fost duse la
sediul Serviciului Teritorial al Poli]iei de Frontier` (IPTF) Ia[i,
ocazie cu care poli]i[tii de frontier` au descoperit pe bancheta
din spate, n partea dreapta, ntr-o geant` de rafie, 7.600 de
]igarete, de diferite m`rci cu timbru de acciz` Republica
Moldova, a declarat Denis Laz`r, purt`tor de cuvnt al IPTF.
Pachetele de ]ig`ri au fost confiscate, iar b`rbatul s-a ales cu
dosar penal sub aspectul s`vr[irii infrac]iunii de colectare,
de]inere, producere, transport, preluare, depozitare, predare,
desfacere [i vnzare a bunurilor sau a m`rfurilor care trebuie
plasate sub un regim vamal, cunoscnd c` acestea provin din
contraband` sau sunt destinate s`vr[irii acesteia.
Ana OLEINIC
Cump\ra ]ig\ri
de la contrabandi[ti [i
le vindea mai scump!
Firmele de curierat,
\n vizorul
autorit`]ilor din Ia[i
50 de miliarde de lei
pentru repara]ia
pistei vechi de la
Aeroportul Ia[i
Firma de catering ce
`mp\r]ea mncare
expirat\ `n spitalele
din Ia[i, `nvins\
`n instan]\
ACTUALITATE
8
Miercuri, 19 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Angaja]ii din sistemul sanitar ie[ean
amenin]`, din nou, cu mi[c`ri de protest
\n strad`. De aceast` dat`, ace[tia sunt
nemul]umi]i de deciziile luate de Vasile
Ast`r`stoae, rectorul Universit`]ii de
Medicin` [i Farmacie Gr. T. Popa din
Ia[i, [i de Vasile Cepoi, consilierul
personal pe probleme de s`n`tate al
premierului Victor Ponta. Reprezentan]ii
salaria]ilor din s`n`tate spun c` deciziile
sunt favorabile doar intereselor acestora.
Dr. Vasile Cepoi a fost directorul executiv
al Direc]iei de S`n`tate Public` Ia[i.
Ieri, Viorel T`nase, pre[edintele Sindicatului
Sanitas Ia[i, a precizat c` niciodat` nu
a existat o presiune mai mare din
partea salaria]ilor ca acum. Acesta a
men]ionat c` legile din s`n`tate sunt
\ntocmite de ie[eanul Vasile Cepoi \n
detrimentul angaja]ilor [i al bolnavilor.
Toate legile din s`n`tate sunt f`cute
de Cepoi. Vasile Ast`r`stoae [i Vasile
Cepoi vor s` duc` sistemul sanitar la
decimare, vor s`-l distrug`. A[a cum
s-a \ntmplat cu agricultura, cu industria,
se va \ntmpla [i cu sistemul de s`n`tate.
Cepoi [i cu Ast`r`stoae, \n loc s` ajute
de la Bucure[ti sistemul de s`n`tate,
\[i bat joc de el. Dar le vine [i lor
rndul. Vor s` distrug` tot. Nu este
numai p`rerea mea. Sunt profesori de
la universit`]i de medicin` din ]ar` care
spun c` cei doi \ngroap` s`n`tatea.
Cnd sunt la posturile de televiziune,
spun numai minciuni, c` \mi vine s`
dau cu piatra \n televizor, dar m`
gndesc c` nu am bani s`-mi cump`r
altul, [i atunci schimb canalul. Din anul
2008 s` nu fie nicio cre[tere salarial`
pentru angaja]ii din s`n`tate? Ce s`
m`nnce ace[ti oameni? O s` le lu`m
noi pielea de pe ei. Vor s` fac` spitale
pilot, ca \n final s` le treac` pe toate
la Universitatea de Medicin` Ia[i, care
este condus` de Ast`r`stoae. Unul va
fi director plin, iar cel`lalt adjunct.
Pentru asta fac legi acum. Ei nu doresc
binele salaria]ilor [i al bolnavilor, a
declarat Viorel T`nase, pre[edintele
Sindicatului Sanitas, filiala Ia[i.
Sclavi pe mo[ia
lui Cepoi [i
Ast`r`stoae
|n perioada imediat urm`toare,
reprezentan]ii sindicatului din sistemul
sanitar se preg`tesc de mi[c`ri de
protest. Dup` ce am discutat un an
de zile pentru rezolvarea problemei din
sistemul sanitar, nu s-a f`cut nimic.
Cepoi [i Ast`r`stoae au modificat, din
nou, legisla]ia, ca s`-[i ating` scopurile.
Nimic nu mai este sigur. Din 2008 nu
s-a mai dat niciun leu [i dul`ii nu mai
pot de bine. Nu am avut niciodat` o
presiune att de mare din partea
angaja]ilor ca acum. Oamenii nu mai
pot tr`i cu 800 de lei pe lun`. Vom
preg`ti din nou proteste. Vom ie[i \n
strad`. Cei care au cu ce tr`i, s` nu
participe la proteste! Ei vor deveni
sclavi pe mo[ia lui Ast`r`stoae [i Cepoi.
|[i bat joc de oameni, a spus Viorel
T`nase, pre[edintele Sanitas Ia[i. Cea
mai mare nemul]umire a angaja]ilor
din sistemul sanitar este legat` de
salarizare. Reporterii cotidianului BUN
ZIUA IA{I au \ncercat s` ia leg`tura
cu dr. Vasile Cepoi, dar acesta nu a
putut fi contactat.
Magda OLTEANU
magda@bzi.ro
Lista decont`rilor face o diferen]`
clar` \ntre cei care au [tiut s`
reziste pe pia]` [i cei care au avut
de pierdut. Serviciile medicale
simple le aduc \n conturi sume
considerabile
Pentru o mn` de firme, anul 2013 s-a \ncheiat
cum nu se putea mai bine. Au reu[it s` primeasc`
sume destul de mari, fa]` de alte societ`]i care
fac exact acela[i lucru. Firmele de \ngrijiri la
domiciliu au dovedit c` pot scoate profit, chiar
[i \n timp de criz`. Potrivit datelor privind
decont`rile lunare f`cute de Casa Jude]ean` de
Asigur`ri de S`n`tate Ia[i (CJAS), patru firme de
\ngrijiri medicale din Ia[i se eviden]iaz` constant
cu cele mai mari sume. Pachetul de servicii
medicale de baz` pentru ngrijiri medicale la
domiciliu [i ngrijiri paliative la domiciliu con]ine
un num`r de 35 de puncte care trebuie \ndeplinite.
Printre aceste servicii, se num`r` clisma, sp`l`turile
vaginale, administrarea tratamentului injectabil [i
m`surarea temperaturii [i a pulsului. Perioada
maxim` \n care un pacient poate beneficia de
\ngrijire medical` la domiciliu este de 90 de zile.
Pentru vizitele regulate, administratorii firmelor
de \ngrijiri la domiciliu deconteaz` sume deloc
de neglijat. |n top se afl` SC Sandom SRL, al
c`rei reprezentant legal este Ana Brnzil`. |n luna
decembrie a primit de la CJAS Ia[i 37.300 lei,
\n noiembrie 24.450 lei, iar \n octombrie 2013 i-
au fost decontate servicii \n valoare de 26.600
lei. Nicio alt` firm` de \ngrijiri la domiciliu nu
a reu[it s` o declaseze \n ultimul trimestru al
anului trecut. Miosotis Med SRL, al c`rei reprezentant
legal este Ioana Ilisescu, a primit \n ultimele trei
luni ale anului trecut aproximativ 67.000 lei. Pe
a treia pozi]ie se afl` firma Roconsimed SRL, al
c`rei administrator este Magdalena Corduneanu.
Pe luna decembrie a primit 23.000 lei, \n luna
noiembrie 22.000 lei, iar \n octombrie 21.000 lei.
SC Herma Med Center SRL, al c`rei administrator
este Claudiu Ionu] Schvam, se al`tur` acestui
grup de furnizori care primesc cele mai mari
decont`ri de la CJAS Ia[i. Numai \n luna decembrie
a primit suma de 20.050 lei. Aceste sume par
colosale pentru administratorii care au \ncercat
s` intre pe pia]` cu acest gen de afacere. Cel
mai elocvent exemplu este Centrul Diecezan
Caritas, care reu[e[te s` acopere o gam` larg`
de servicii [i s` atrag` tot mai mul]i voluntari.
Caritas Ia[i a primit \n luna decembrie 9.000 lei,
\n noiembrie 8.000 de lei iar \n octombrie doar
pu]in peste 8.000 lei. SC Life Pro Asist se afl`
la coada clasamentului, primind luna decembrie
de la CJAS 1.600 de lei.
Alina ACSINTE
acsintealina@bzi.ro
Un ie[ean a avut parte de cea mai nepl`cut`
surpriz` la cump`r`turi, din partea magazinului
Mr. Bricolage, din Nicolina. Ajuns \n fa]a casierei,
a r`mas f`r` cuvinte atunci cnd a v`zut ct are
de pl`tit. De[i calculele pe care le f`cuse \n
magazin ar`tau un pre], acesta s-a trezit c` are
de achitat mai mult pentru produsele din co[.
Marian M`gureanu a vrut s` cumpere ni[te
[uruburi pentru modific`rile pe care le f`cea \n
apartament. {tiind c` \n acest magazin poate g`si
ceea ce are nevoie, a pus \n co[ produsele, iar
unul dintre reprezentan]ii magazinului i-a cnt`rit
[uruburile. Pre]ul la raft pentru 100 de grame
de [uruburi era de 2,89 de lei, deci pentru
cantitatea pe care o cump`rase trebuia s` achite
pu]in peste 10 lei. |ns` imediat dup` ce a primit
produsele cnt`rite, a observat c` pre]ul era de
6 lei pentru 100 de grame. A plecat spre casa
de marcat, spernd c` va rezolva aceast` situa]ie.
|ns` aici, cnd casiera i-a ar`tat ct are de pl`tit,
a r`mas [ocat. Trebuia s` achite 20 de lei pentru
[uruburile cump`rate, adic` 8 lei pentru 100 de
grame. Ie[eanul a \ncercat s` discute cu reprezentan]ii
magazinului pentru a solu]iona problema, \ns` nu
a primit niciun ajutor. Mi-au zis c` le pare r`u
pentru c` nu au actualizat lista de pre]uri, dar
nu pot s` fac` nimic, trebuie s` achit. Nu e o
sum` mare, dar nu mi se pare corect s` fii p`c`lit
pe fa]`. Adic`, vezi un pre] la raft [i la cas`
pl`te[ti mai mult. Recunosc gre[eala, dar nu fac
nimic \n leg`tur` cu asta, a spus ie[eanul.
Magazinul din Nicolina a mai fost prins pe picior
gre[it. Comisarii din cadrul Comisariatului Regional
pentru Protec]ia Consumatorilor au aplicat anul
trecut amenzi de cteva mii de lei \n urma
reclama]iilor primite de la ie[enii nemul]umi]i.
Acestea au fost date pentru pre]urile practicate
\n magazin, dar [i pentru nereguli la florile
comercializate, deoarece acestea nu aveau instruc]iuni
privind securitatea produselor [i instruc]iuni de
utilizare traduse \n limba romn`. Reprezentan]ii
Mr. Bricolage nu au putut fi contacta]i pentru a
oferi un punct de vedere \n leg`tur` cu aceast`
situa]ie.
Raluca ZAMISNICU
ralucazamisnicu@bzi.ro
Topul firmelor care te vor l`sa
f`r` cuvinte. Afaceri de
milioane din clisme [i injec]ii
{tabii s\n\t\]ii ie[ene au dat
de belea. Ar trebui s\ tremure
cnd vor auzi acuza]iile
Incredibil! Nu o s` crezi ce a
p`]it acest ie[ean \n
magazinul Mr. Bricolage
Scandal uria[ \n sistemul sanitar ie[ean
Acuza]ii grave la adresa unor nume mari din
s`n`tatea ie[ean`
|nvinuirile pot pune \n pericol sistemul sanitar
public
Vasile Cepoi
ACTUALITATE
9
Miercuri, 19 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Scandal de propor]ii \ntre locatarii
unui bloc din T`t`ra[i, acolo unde Cosmote
[i Vodafone au instalat mai multe antene
de emisie-recep]ie. Cele dou` mari companii
de telefonie au pl`tit pentru chirie o
sum` uria[` de bani, \n total peste 2,5
miliarde de lei. O bun` parte dintre
locatari acuz` conducerea asocia]iei de
proprietari Vasile Lupu 114-116 A3 c` a
cheltuit banii \n scopuri personale, a[a
cum s-ar fi \ntmplat [i cu fondul de
repara]ii pl`tit lunar de cele 320 de familii
ce locuiesc \n blocul A3 din T`t`ra[i.
Cosmote d` 320 de euro pe lun`
\nc` din 2005, iar Vodafone pl`tea 275
de dolari lunar. Acum Vodafone a renegociat
contractul, dar noi nu [tim ct pl`te[te,
ci doar pre[edintele. Banii au intrat \n
contul asocia]iei [i nu am v`zut s` se
investeasc` nimic \n bloc. Domnul R`zvan
Luca, pre[edintele asocia]iei, face ce vrea
cu banii, nimeni nu [tie pe ce se cheltuie.
Pe data de 24 martie 2012, am votat la
adunarea general` s` se schimbe pre[edintele,
\ns` domnul Luca nu a predat nici pn`
acum [tampila [i gestiunea, ba chiar a
spus c` nimeni nu o s`-l schimbe. Cei
de la Prim`ria Ia[i au recunoscut c` el
nu mai ocup` func]ia de pre[edinte, dar
nu au f`cut nimic s` \l \nl`ture. Am f`cut
plngere la Parchet [i la Poli]ie, dar nu
s-a solu]ionat nimic, spune Doina Rnc`,
locatar al blocului A3 din strada Vasile
Lupu.
Oamenii pl`tesc, dar nu
v`d nicio investi]ie
Acuza]iile la adresa celor care conduc
asocia]ia de proprietari sunt nenum`rate,
de la faptul c` pre[edintele ocup` postul
ilegal, pn` la acuza]ii cu uz de fals [i
delapidare. Cele 320 de familii au pl`tit
lunar 10 lei pentru fondul de repara]ii [i
sunt convin[i c` banii au intrat \n buzunarul
pre[edintelui. Din anul 2008, domnul
Luca a spus c` va schimba conductele
de la subsol [i am pl`tit cte 10 lei pe
lun` de atunci, dar nu am v`zut nici
m`car o ]eav` schimbat`. Cei care nu
au pl`tit banii `[tia au fost trecu]i ca
restan]ieri. El conduce tot aici, a pus un
administrator de form` care este [i casier,
face dou` func]ii \n patru ore de munc`
pe zi, cum se poate a[a ceva? El este
paznic de meserie [i [i-a cump`rat acum
o motociclet` mai scump` dect o ma[in`,
de unde are banii? A vndut toate
caloriferele din bloc la fier vechi. Pere]ii
din bloc se surp`, e o mizerie de nedescris
[i nu s-au f`cut repara]ii de cnd m`
[tiu, dar banii tot intr` \n conturi, spune
G. Cre]u, pensionar ce locuie[te \n blocul
A3 din T`t`ra[i.
Oamenii mai spun c` pre[edintele
asocia]iei a cedat un spa]iu de 46 mp
unei societ`]i (Clubul de Box Giani Gogol),
de[i acesta apar]ine locatarilor.
C]iva locatari vor s`
pun` mna pe bani
Reprezentan]ii asocia]iei sus]in c`
toate procedurile sunt f`cute legal, iar
contesta]iile ar veni doar de la o parte
dintre locatari, nu de la majoritatea. C]iva
locatari au f`cut trei [edin]e \n care au
votat cum au vrut ei. Cazul a ajuns \n
instan]`, iar ei au pierdut cu decizie
definitiv` [i irevocabil`. Este vorba doar
de cinci sau [ase locatari, nu un grup
majoritar care s` decid` pentru restul
familiilor. Avem aproape un miliard de
lei \n contul asocia]iei [i am f`cut adunare
general` \n care s-a discutat despre o
serie de lucr`ri, schimbarea unor conducte
de ap`, de termoficare [i a[a mai departe.
Ace[ti oameni de care am pomenit nu
au a[teptat s` \nceap` lucr`rile [i au fost
s` atace \n instan]`. Fondul de repara]ii
de 10 lei lunar ar trebui colectat pe 12
luni, \ns` nu este pl`tit de toat` lumea,
iar din acest motiv unii apar cu restan]e.
Cu ace[ti bani am f`cut diverse repara]ii,
am montat un lift nou, camere video de
supraveghere, grilaje la fiecare etaj, iluminat
public, interfon, \mprejmuire de spa]iu
verde [i altele, iar toate acestea \nseamn`
investi]ii, precizeaz` Aurel R`zvan Luca,
pre[edintele asocia]iei Vasile Lupu 114-
116 A3. Acesta mai spune c` fo[tii membri
au sustras de la asocia]ie mai multe sume
de bani [i acte pentru a nu fi depista]i
de neregulile f`cute [i \i acuz` pe crcota[i
c` urm`resc banii din contul asocia]iei
de proprietari. C]iva din acest grup de
locatari au f`cut parte din fostul consiliu
de administra]ie [i au plecat cu mai multe
acte, a fost un scandal imens atunci.
Acum vor s` pun` mna pe asocia]ie,
pentru c` \i tenteaz` miliardul din cont,
mai spune R`zvan Luca.
Oficialii Prim`riei Ia[i sus]in c` \ntre
locatarii respectivi sunt \n desf`[urare
mai multe procese [i nu pot interveni
pn` cnd acestea se vor solu]iona. Ei
se judec` acum \n instan]`, noi am
participat la adun`rile generale ca organism
de \ndrumare legal`, deoarece nu putem
lua m`suri \nainte de pronun]area instan]ei
judec`tore[ti. Dup` ce dosarele se vor
solu]iona, vom lua m`surile de intrare
\n legalitate, spune Ionic` Ciobanu, [eful
Biroului Serviciu Asocia]ii de Proprietari.
Vlad ALEXA
Dup` intrarea \n vigoare a noului
Cod Penal, la Ia[i, singura decizie
spectaculoas` este cea \n urma c`ruia
au fost pu[i \n libertate Tiberiu
Cristodorescu, Gheorghe Clapon [i
Gheorghe Rusu, fost Corduneanu.
Reporterii BZI prezint` detalii despre
modul \n care au gndit judec`torii de
la Tribunalul Ia[i a pune \n aplicare
prevederile noului Cod Penal [i pentru
a respecta prezum]ia de nevinov`]ie a
acuza]ilor. |n fapt, este cea mai curajoas`
decizie luat` de magistra]ii ie[eni \n
ultimii ani de zile. Pe de o parte,
procurorii [i-au dorit ca acuza]ii s` fie
]inu]i \n continuare \n spatele gratiilor,
avnd \n vedere gravitatea faptelor [i
impactul social al acestora, iar pe de
alt` parte, interlopii au sus]inut c`
l`sarea lor \n libertate nu reprezint`
niciun pericol pentru siguran]a ie[enilor
sau a martorilor din dosar. Este b`t`lia
clasic`, cu dezbateri clasice. Numai c`
de data asta, pre[edintele completului
de judecat` a luat o hot`rre mult mai
\ndr`znea]` dect de obicei. E bine? E
r`u? Acesta este \n]elesul noului Cod
Penal sau pur [i simplu acuza]ii au
avut noroc, iar procurorii ghinion?
Adev`rul e greu de stabilit... Cert este
c` hot`rrea luat` \n acest dosar va
face istorie [i a \nceput s` circule
repede printre avoca]ii care vor s-o
foloseasc` [i \n alte spe]e similare sau
mai pu]in grave.
Motivarea judec`torilor
Din con]inutul deciziei intrate \n
posesia jurnali[tilor, reiese c` lucrurile
erau foarte clare \n ceea ce-l prive[te
pe Tiberiu Cristodorescu. Tribunalul,
analiznd temeinicia m`surii preventive,
constat` c` nu se mai impune cu
necesitate men]inerea m`surii arest`rii
preventive [i c` sunt \ndeplinite condi]iile
impuse prin art. 242 alin. 2, Cod
procedur` penal`, urmnd ca, la cererea
inculpa]ilor [i din oficiu, s` dispun`
\nlocuirea m`surii arest`rii preventive
cu o m`sur` preventiv` mai u[oar`. |n
ceea ce-l prive[te pe inculpatul
Cristodorescu Tiberiu Francisc, acesta
nu are antecedente penale, iar \mpotriva
sa a fost formulat` o singur` acuza]ie
privind s`vr[irea infrac]iunii de trafic
de influen]`. |n privin]a sa, riscul
s`vr[irii unor infrac]iuni pare redus
[i poate fi \nl`turat prin impunerea
obliga]iilor prev`zute de art. 215 Cod
procedur` penal`, se arat` \n motivarea
judec`torilor.
Pe alt` parte, instan]a n-a avut prea
multe cuvinte de laud` despre Gheorghe
Rusu [i Gheorghe Clapon. Cu privire
la inculpa]ii Rusu Gheorghe [i Clapon
Gheorghe, instan]a, a[a cum a ar`tat
[i anterior, re]ine c` ace[tia sunt
cunoscu]i cu antecedente penale, ultimul
fiind condamnat \n str`in`tate, inclusiv
pentru infrac]iuni contra \nf`ptuirii
justi]iei [i c` Rusu Gheorghe, la data
s`vr[irii presupuselor fapte deduse
judec`]ii, se afla sub imperiul unei
m`suri preventive. Este adev`rat c`
ace[ti inculpa]i prezint` un pericol social
ridicat, astfel cum s-a ar`tat \n toate
hot`rrile anterioare pronun]ate \n
prezenta cauz`, date fiind toate \mprejur`rile
re]inute cu privire la gravitatea presupuselor
fapte comise, la antecedentele penale
[i conduita lor, dar men]inerea acestora
\n arest preventiv nu poate dep`[i limite
rezonabile, fa]` de stadiul procedurii
[i scopul m`surii, chiar avnd \n vedere
volumul mare al actelor de cercetare
de \ndeplinit, num`rul mare al participan]ilor,
atitudinea procesual` a inculpa]ilor, au
men]ionat judec`torii.
Nu mai prezint` risc
major de influen]are a
cercet`rii
judec`tore[ti
Apreciaz` instan]a c` inculpa]ii
Cristodorescu Tiberiu Francisc [i Rusu
Gheorghe nu mai prezint` risc major
de influen]are a cercet`rii judec`tore[ti,
iar riscul sustragerii lor de la judecat`
[i riscul comiterii altor infrac]iuni pe
care \l prezint` inculpatul Rusu Gheorghe
pot fi \nl`turate prin impunerea obliga]iilor
prev`zute de art. 215 Cod de procedur`
penal` [i supunerii inculpa]ilor \n
continuare supravegherii organelor
judiciare, au completat judec`torii. De
asemenea, magistra]ii sus]in c` impactul
mediatic al faptelor comise de cei trei
s-a diminuat. Referitor la durata m`surii
arest`rii preventive luate fa]` cei trei
inculpa]i, Tribunalul re]ine c` trecerea
timpului a atenuat \n mod firesc ecourile
negative ale presupuselor fapte penale
[i constat` c` la acest moment procesual,
dup` aproximativ 7 luni de la luarea
acestei m`suri, se poate pune \n discu]ie
durata rezonabil` a m`surii, avnd \n
vedere criteriile ce trebuie avute \n
vedere \n ansamblul lor la aceast`
analiz`, respectiv gradul de complexitate
a cauzei, comportamentul p`r]ilor [i
atitudinea autorit`]ilor judiciare, au
conchis judec`torii. |n ceea ce-l prive[te
pe Gheorghe Clapon, judec`torii au
vrut s` dispun` arestul la domiciliu,
\ns` acesta este bolnav [i trebuie s`
mearg` frecvent la tratament. Cei trei
au ajuns \n spatele gratiilor \n vara
anului trecut pe motiv c` au luat 40.000
de euro de la o ie[eanc` acuzat` \ntr-
un dosar de trafic de persoane, pentru
a primi o pedeaps` mai blnd` din
partea judec`torilor Cur]ii de Apel Ia[i.
Sorin PAVELESCU
Aceast` decizie pune Ia[ul pe jar!
Iat` ce au gndit judec`torii \n acest caz delicat!
Situa]ie incredibil` pentru ie[enii care locuiesc \ntr-un bloc din T`t`ra[i, dup`
ce au primit de la cele dou` companii de telefonie mobil` o sum` uria[` de bani
Vodafone [i Cosmote au b`gat \n contul locatarilor peste 2,5 miliarde de lei
vechi pentru chiria antenelor de pe bloc, \ns` oamenii de aici nu au mai avut
parte de lini[te din acea clip`
Unii dintre locatari acuz` conducerea asocia]iei de proprietari c` a cheltuit
banii \n scopuri personale, \n timp ce pre[edintele asocia]iei spune c` a f`cut
repara]ii [i investi]ii pentru confortul oamenilor, iar crcota[ii nu ar urm`ri
altceva dect s` pun` mna pe banii primi]i de la companiile de telefonie mobil`
Au primit 2,5 miliarde de lei de la
Vodafone [i Cosmote, iar acum
au parte de un adev\rat co[mar
VNZRI DIVERSE
MIERE DE ALBINE (Poliflor`).
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.
TELEVIZOR COLOR diag. 27 cm,
aspirator, mas` de c`lcat rufe.
Rela]ii la tel. 0756.769876.
RULOT ADRIA OPRIMA 4256
do model 1993, cu cort nou
complet (perdelu]e geamuri). Max
autorizat: 1000 kg. Greutate
proprie: 610 kg. Lungime: 4880.
La]ime: 2090. Ideal pentru
automobile mici. Men]inut` \n
stare excep]ional`, unic
proprietar \n Romnia [i
\nmatriculat` \n Ia[i, WC portabil
cu carcas`, are 2 canapele care
se transform` \n paturi (unul de o
persoan` [i cel`lalt de 2
persoane), buc`t`rie cu aragaz 2
arz`toare, frigider congelator pe
gaz/12v/220v, chiuvet` din inox,
rezervor ap` potabil` pentru
chiuvet`, panou comand`
modern automat, \nc`lzire -
TRUMATIC cu aprindere
electric`. Rulota are autonomie
datorit` bateriei
proprii,/12v/220v, plase [i u[`
insecte, toate geamurile se
deschid, trap`, mochet` de trafic
intens, ITP valabil pn` \n 2016.
Pret 2200 euro negociabil.
Asigur`m transport \n orice ora[!
Rela]ii la telefon: 0749.063551.
Garaj metalic, stare foarte bun`,
demontabil, pentru str`mutare.
Tel. 0743.166575.
VNZRI IMOBILIARE
DOROHOI - APARTAMENT 3
camere, zona Olinescu, Aleea
Amurgului nr 1, et 4. Cu
mbun`t`]iri: izolat, CT, fa]a la
soare, gresie, parchet,
termopane. Pre] 18.000 E - u[or
negociabil. Tel: 0744.764446.
DOROHOI - Vnd spa]iu
comercial \n municipiul Dorohoi
de 100 mp, pre] foarte avantajos
- 20.000 euro, negociabil!
Accept`m [i 6 ([ase) rate egale!
Rela]ii la tel: 0744.764446 sau
0744.521409.
URGENT! VND / |NCHIRIEZ
TEREN 13.000 mp +
CONSTRUC}II + 5 000 mp,
LOC. LE}CANI, JUD IA{I. Toate
utilit`]ile, apropiere [osea
european`. Pre] negociabil. Rel.
tel. 0371.327126.
TEREN pentru vile la intrarea \n
IA{I [i \n comuna CEAHLU \n
pozi]ie feeric`. Telefon.
0724.521788.
TEREN - PARCELE, LA
SCULENI: 4200 metri p`tra]i, la
200 de metri de Vama Sculeni,
5.000 metri p`tra]i [i 11.200 de
metri p`tra]i, cu deschidere la
Drumul European E583, aproape
de Vama Sculeni. Pre] negociabil
[i extrem de avantajos. Telefon:
0754.305189.
INTRAVILAN 487 mp, cu utilit`]i,
Ia[i - Bularga, str. Atelierului nr.
5, aproape de Carrefour - Baza
3, CET - Autogara Eurovoiaj. 80
E/mp. Tel. 0768.344159.
|NCHIRIERI
|NCHIRIEZ apartament 3 camere
\n zona Copou lng` Universitate
- mobilat, cu tot necesarul,
inclusiv garaj. Tel. 0742.521788.
SERVICII
OFER SERVICII TERAPEUTICE
ABA pentru persoanele
diagnosticate cu sindromul
autist. M` pute]i contacta la:
0752.616355.
BIROU DE MEDIATOR ROXANA-
ALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com .
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
|N DOMENIILE: DREPTUL
FAMILIEI (divor], partaj,
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
minori, stabilire locuin]` minori,
program vizitare, etc ),
CONFLICTE COMERCIALE;
DREPT CIVIL (succesiuni,
granituire, revendicare, preten]ii,
evacuare, partaje, obliga]ia de a
face), INFRAC}IUNI LA
PLNGEREA PREALABIL
(lovire, v`t`mare corporal`, furt
\ntre so]i, abuz de \ncredere,
violare de domiciliu, tulburare de
posesie, abandon de familie),
INFRAC}IUNI PENTRU CARE
|MPCAREA PR}ILOR
|NLTUR RSPUNDEREA
PENAL, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS,
LITIGII DE MUNC, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI,
PROTEC}IA INTELECTUAL,
EDUCA}IE {I |NV}MNT, etc.
CU NOI VE}I REU{I CE V
PROPUNE}I. ACCEPT
DIALOGUL GSE{TE
SOLU}IA REZOLV
CONFLICTUL. Informarea [i
eliberarea certificatului de
informare sunt gratuite!!!!
SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu
titluri academice \n ]ar` [i
str`in`tate precum [i atest`ri
profesionale \n domeniul
financiar-contabil, prest`m
urm`toarele servicii: * Analiza
economico-financiar`, studii de
fezabilitare planuri de afaceri; *
Expertize contabile judiciare [i
extrajudiciare; * Evalu`ri
patrimoniale [i bunuri mobile; *
Misiuni de administrare [i
arbitraje - lichid`ri societ`]i; *
Auditare societ`]i, fonduri
europene; * Consultan]`
economico-financiar`, drept
comercial parte economic`; *
Transformare, fuziune, dizolvare
voluntar` societ`]i; * Comunicare
[i rela]ii publice, resurse umane;
* Management, contabilitate [i
informatic` de gestiune. Rela]ii la
tel/fax: 0232.218842,
0723.364346.
ARHITECT, BIROU INDIVIDUAL
DE ARHITECTUR, EFECTUEZ
PROIECTARE CLDIRI, orice
func]iune, documenta]ii
autorizare DTAC, Planuri
Urbanistice PUD, PUZ, PUG,
Proiecte Tehnice PTh, Scenatii
Siguran]` Foc, Amenaj`ri
Interioare, Detalii Execu]ie de
Asisten]` Tehnic` AT.,
Consultan]` demarare investi]ii \n
construc]ii, \ncepnd cu
achizi]ionare teren. Practic pre]uri
decente. Rela]ii la tel:
0726.132243, 0748.555733,
0770.673065.
MATRIMONIALE
Pensionar militar M.Ap.N. r`nit \n
Revolu]ie, doresc cuno[tin]` cu o
doamn` singur`, f`r` obliga]ii, 40
- 50 ani, din municipiul Ia[i,
pentru P/C, cu posibilitatea de a
locui la ea. Doresc seriozitate.
Tel. 0766.321852.
Domn serios, de bun` credin]`,
decent, manierat, v`duv,
58/1.75/75, cu venit, locuin]`,
auto, doresc cuno[tin]` cu o
doamn` cu statut similar, onest`,
decent`, pentru prietenie
(c`s`torie). Tel. 0755.508300.
Exclus aventurierele.
PIERDERI
SC MARINAKY STYL SRL Ia[i,
pierdut certificat constatator nr
39228/29.05.2008. Il declar nul.
MEDIU
S.C. APAVITAL S.A. IA{I titular al
proiectului: Reabilitare conducta
apa Dn 350 mm Podu Sf. Ioan -
Ceramica Ia[i anun]` publicul
interesat asupra lu`rii deciziei
etapei de ncadrare de c`tre
APM IA{I, n cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra
mediului [i de evaluare adecvat`,
pentru proiectul amplasat n
municipiul Ia[i. 1. Proiectul
deciziei de ncadrare [i motivele
care o fundamenteaz` pot fi
consultate la sediul APM IA{I,
str. Th. V`sc`u]eanu nr. 10bis n
zilele de luni vineri, ntre orele
8.00 1630, precum [i la
urm`toarea adres` de internet
apmis.anpm.ro. Publicul interesat
poate nainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de ncadrare n termen
de 8 zile de la data publicarii
prezentului anunt.
COMUNA TOME{TI pentru E.ON
MOLDOVA DISTRIBU}IE SA
anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul Deviere re]ea electric`
- Eliberare amplasament
gr`dini]`, propus a fi amplasat
\n sat Tome[ti, com. Tome[ti,
jud. Ia[i. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Ia[i din mun. Ia[i,
str. Th. V`sc`u]eanu nr. 10 bis [i
la sediul S.C. GENERAL INSTAL
GRUP S.R.L., str. Petru Movil`
nr. 38, Ia[i, \n zilele de luni- joi,
\ntre orele 08.00 - 16.30 [i vineri,
orele 8.00 - 14.00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul APM IA{I.
DIACONU CLAUDIU ADRIAN
pentru E.ON MOLDOVA
DISTRIBU}IE SA anun]` publicul
interesat asupra depunerii
solicit`rii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul
Extindere re]ea electric`
\ngropat` [i bran[ament imobil,
propus a fi amplasat \n sat Vi[an,
com. B\rnova, jud. Ia[i.
Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Ia[i din mun. Ia[i, str. Th.
V`sc`u]eanu nr. 10 bis [i la
sediul S.C. GENERAL INSTAL
GRUP S.R.L., str. Petru Movil`
nr. 38, Ia[i, \n zilele de luni-joi,
\ntre orele 08.00 - 16.30 [i vineri,
orele 8.00 - 14.00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul APM IA{I.
LICITA}II
Lichidator Company 2003 SPRL,
cu sediul \n Ia[i, [os. Arcu nr. 71,
bl. T10, sc. A, ap. 1, parter, \n
calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC GRIZZLY SRL, cu
sediul \n Ia[i, b-dul Socola nr. 22
(dosar 2769/99/2010) al
Tribunalului Ia[i - judecator
sindic), anun]` organizarea n
data de 28.02.2014, orele 16.00
la sediul Tribunalului Ia[i, str. N.
Gane nr. 20/A, \n temeiul
prevederilor Legii nr. 85/2006, a
Regulamentului de vnzare, a
licita]iei publice cu strigare pentru
vnzarea activului proprietatea
S.C. GRIZZLY S.R.L. Nr. Crt. 1.
Denumire: Teren situat n
intravilanul localita]ii Voine[ti,
jude]ul Ia[i, n suprafa]a de 483
mp, categoria de folosin]`
cur]construc]ii, ntabulat n
Cartea funciar` nr.60.712
(nr.vechi 128), nr.cadastral
158/2, a localit`]ii Voine[ti. Pre]
evaluare (lei cu TVA inclus):
13.650. Valoarea de pornire a
licita]iei (lei), diminuata la 75 %
din raportul de evaluare (cu TVA
inclus): 10.237,50. Bunul este
liber de orice sarcini. Pentru
participare, ofertan]ii vor depune
la sediul lichidatorului judiciar,
pn` n ziua anterioar` celei
planificate pentru ]inerea [edin]ei,
orele 16.00, o cerere de
participare semnat` de ofertant
[i \nso]it` de urm`toarele acte: 1.
copia certificatului de nregistrare
a persoanei juridice ori a c`r]ii de
identitate. 2. certificatul emis de
O.R.C. n luna de participare a
anului 2014 privind persoana
juridica romn`, datele de
identitate, reprezentantul legal. 3.
dovada achit`rii taxei de
participare la licita]ie \n suma de
100 lei. 4. dovada cump`r`rii
regulamentului de vnzare in
valoare de 100 lei. 5. garan]ia de
participare n valoare de 10 %
din pre]ul de incepere a licita]iei
se va pl`ti n contul de lichidare
al S.C. GRIZZLY S.R.L.:
RO71BRDE240SV35747892400
deschis la BRD-GSG-sucursala
Ia[i. 6. declara]ie pe proprie
r`spundere ca nu se afl` n
reorganizare judiciara sau
faliment. 7. \mputernicire pentru
persoana desemnat` s`
reprezinte ofertantul. Persoanele
care pretind vreun drept asupra
bunului, ce este scos la vnzare,
au obliga]ia sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` lichidatorului
judiciar dovada acestui drept
pn` n ziua anterioar` celei
planificate pentru licita]ie, orele
16.00. Prin nscrierea la licita]ie,
se consider` ca ofertantul
accept` pre]ul de pornire a
licita]iei. Ofertan]ilor, care
participa la licita]ie [i nu ofera un
pre] egal sau mai mare dect
pre]ul de pornire, li se va re]ine
garan]ia de participare.
Regulamentul de vnzare poate
fi procurat ncepnd cu data de
18.02.2014. Rela]ii suplimentare
la sediul Lichidator Company
2003 SPRL Ia[i sau la telefon:
0332.809395, 0723.247822,
0751/859869,
www.lichidator2003.ro .
Coordonator, ing. Diaconu Elena,
practician n insolven]`
SC AUTOMOBILISTUL S SRL,
prin lichidator judiciar C.I.I.
POHRIB IONELA, anun]`
scoaterea la vnzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: Nr.crt. Activ nr. 1.
Denumire [i descriere active
aflate n patrimoniu: 1 buc. Ford
Tranzit, an fabrica]ie 1985.
Valoare de pornire (lei, T.V.A.
inclus: 4.555 lei. Nr. crt. Activ nr.
2. Denumire [i descriere active
aflate n patrimoniu: 1 buc.
Remorca Kaessbohrer- an
fabrica]ie 1990. Valoare de
pornire (lei, T.V.A. inclus: 19.321
lei. Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vnzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pn` la data de 20.02.2014,
ora 16.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Ia[i. LICITA}IA VA
AVEA LOC LA SEDIUL
LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN
IA{I, STR. VASILE LUPU NR. 43,
JUD. IA{I, N DATA DE 21
FEBRUIARIE 2014, ORA 16:00,
{I SE VA DESFA{URA N
CONFORMITATE CU
PREVEDERILE LEGII NR.
85/2006 PRIVIND PROCEDURA
INSOLVEN}EI { I ALE
REGULAMENTULUI DE
VNZARE APROBAT DE
ADUNAREA CREDITORILOR DIN
DATA DE 31.01.2014. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se nscrie
la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Ia[i, pn` la data de
20.02.2014, ora 16.00.
Adjudecarea se va face n
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
at`t la dosarul cauzei c`t [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
PUBLICITATE
10
Miercuri, 19 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
MI CA PUBLI CI TATE
desf`[urare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pn` la
termenul de vnzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vnzare
va fi afi[at` la sediul lichidatorului
judiciar (locul desf`[urare a
licita]iei), la grefa Tribunalului Ia[i
- Judec`tor Sindic, Consiliul
Local Ia[i precum [i la locul de
dispunere a activului. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine:
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109890, Fax 0232/240890.
CII POHRIB IONELA
S.C. CRIS ASIG SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I. POHRIB
IONELA, anun]` scoaterea la
vnzare, a activelor societ`]ii
debitoare, dup` cum urmeaz`:
ACTIVUL NR.1: Apartament
situat \n Mun. Ia[i, str. Decebal
nr. 28, bl. C3, scara C, parter,
jud. Ia[i , compus din 2 camere
[i dependin]e avnd o suprafa]`
util` de 48,72 m.p., identificat cu
num`r cadastral 470/3/0/4,
\nscris \n Cartea Funciar` nr.
52.949 a localit`]ii Ia[i, cu pre]ul
de pornire de 25.950 EUR (f`r`
TVA). Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vnzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pn` la data de 20.02.2014,
ora 15.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Ia[i. LICITA}IA VA
AVEA LOC LA SEDIUL
LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN
IA{I, STR. VASILE LUPU NR.
43, JUD. IA{I, N DATA DE 21
FEBRUARIE 2014, ORA 14.00,
SI SE VA DESFA{URA N
CONFORMITATE CU
PREVEDERILE LEGII NR.
85/2006 PRIVIND PROCEDURA
INSOLVEN}EI. Adjudecarea se
va face n conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei. Regulament ce poate fi
consultat att la dosarul cauzei
ct [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`[urare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pn` la
termenul de vnzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se nscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, STR.
VASILE LUPU NR. 43, jud. Ia[i,
pn` la data de 20.02.2014, ora
15.00. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: - C.I.I. POHRIB
IONELA la telefoanele:
0232/240890; 0742/109890, Fax
0232/240890.
SC AXIROM DISTRIBUTION
SRL, prin lichidator judiciar C.I.I.
POHRIB IONELA, anun]`
scoaterea la vnzare, a activelor
societ`]ii debitoare, [i anume
piese auto \n valoare de
5.517,31 lei. Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vnzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pn` la data
de 20.02.2014, ora 16.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Ia[i. LICITA}IA VA AVEA LOC LA
SEDIUL LICHIDATORULUI
JUDICIAR DIN IA{I, STR.
VASILE LUPU NR. 43, JUD. IA{I,
N DATA DE 21 FEBRUARIE
2014, ORA 16:30, {I SE VA
DESFASURA N
CONFORMITATE CU
PREVEDERILE LEGII NR.
85/2006 PRIVIND PROCEDURA
INSOLVEN}EI {I ALE
REGULAMENTULUI DE
VNZARE APROBAT DE
ADUNAREA CREDITORILOR DIN
DATA DE 30.01.2014. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se nscrie
la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu nr.
43, jud. Ia[i, pn` la data de
20.02.2014, ora 16:00.
Adjudecarea se va face n
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desfasurare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
att la dosarul cauzei ct [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pn` la
termenul de vnzare, o garan]ie
de participare la licita]e \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vnzare
va fi afi]ata la sediul lichidatorului
judiciar (locul desf`[urare a
licita]iei), la grefa Tribunalului Ia[i-
Judec`tor Sindic, Consiliul Local
Ia[i precum [i la locul de
dispunere a activului. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine: -
C.I.I. POHRIB IONELA la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109890, Fax 0232/240890.
SC CORAM INTERMED SRL,
prin lichidator judiciar C.I.I.
POHRIB IONELA, anun]`
scoaterea la vnzare, a activelor
societ`]ii debitoare (bol]uri,
cuplaje, lan]uri, inele) \n valoare
de 53.736,66 lei. Persoanele
care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vnzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pn` la data
de 20.02.2014, ora 16.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Ia[i. LICITA}IA VA AVEA LOC LA
SEDIUL LICHIDATORULUI
JUDICIAR DIN IA{I, STR.
VASILE LUPU NR. 43, JUD. IA{I,
N DATA DE 21 IANUARIE 2014,
ORA 16:30, {I SE VA
DESFASURA N
CONFORMITATE CU
PREVEDERILE LEGII NR.
85/2006 PRIVIND PROCEDURA
INSOLVENTEI {I ALE
REGULAMENTULUI DE
VNZARE APROBAT DE
ADUNAREA CREDITORILOR DIN
DATA DE 07.02.2013. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se nscrie
la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu nr.
43, jud. Ia[i, pn` la data de
20.02.2014, ora 16.00.
Adjudecarea se va face n
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
att la dosarul cauzei ct [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`[urare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pn` la
termenul de vnzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vnzare
va fi afi[ata la sediul lichidatorului
judiciar (locul desf`[urare a
licita]iei), la grefa Tribunalului Ia[i
- Judec`tor Sindic, Consiliul
Local Pa[cani precum [i la locul
de dispunere a activului. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine: -
C.I.I. POHRIB IONELA la
telefoanele: 0232/240.890 ;
0742/109890, Fax 0232/240890
SC DULGHESTAR SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I. POHRIB
IONELA, anun]` scoaterea la
vnzare, a activelor societ`]ii
debitoare, dup` cum urmeaz`:
Nr. crt. ACTIVUL 1. Denumire [i
descriere active aflate n
patrimoniu: Imobil situat \n sat
Lespezi, corp de cl`dire cu
destina]ia de spa]iu de produc]ie,
construc]ia este situat` \n
intravilanul satului Lespezi,
comuna Lespezi, \nscris` \n CF
nr. 394, nr. cadastral 524.
Valoare de pornire (EUR, f`r`
T.V.A.): 11.985,4 EUR, respectiv
52.174,50 RON (f`r` TVA).
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmeaza a fi scoase la vnzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pn` la data de 20.02.2014,
ora 16.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Iasi, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Ia[i. LICITA}IA VA
AVEA LOC LA SEDIUL
LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN
IA{I, STR. VASILE LUPU NR.
43, JUD. IA{I, N DATA DE 21
FEBRUARIE 2014, ORA 16:00,
{I SE VA DESFA{URA N
CONFORMITATE CU
PREVEDERILE LEGII NR.
85/2006 PRIVIND PROCEDURA
INSOLVENTEI {I ALE
REGULAMENTULUI DE
VNZARE APROBAT DE
ADUNAREA CREDITORILOR DIN
DATA DE 30.01.2014. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se nscrie
la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Ia[i, pn` la data de
20.02.2014, ora 16:00.
Adjudecarea se va face n
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
att la dosarul cauzei ct [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi tinut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare ]i
desf`[urare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pn` la
termenul de vnzare, o garan]ie
de participare la licita]ie in
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vnzare
va fi afi[at` la sediul
lichidatorului judiciar (locul
desf`[urare a licita]iei), la grefa
Tribunalului Ia[i - Judec`tor
Sindic, Consiliul Local Ia[i
precum [i la locul de dispunere a
activului. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine: telefoanele:
0232/240890; 0742/109890, Fax
0232/240890 . CII POHRIB
IONELA
SC VASI-TRANS SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I. POHRIB
IONELA, anun]` scoaterea la
vnzare, a activelor societ`]ii
debitoare, dup` cum urmeaz`: 1
Buc. Autobuz turistic BMC
PROBUS 850 TBX, sasiu nr.
NMC850RKT8DL00132, nr.
\nmatriculare IS-06-LJN, an. Fab.
2008- bun evaluat la 8.100 EUR
(FARA TVA). Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vnzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pn` la data
de 20.02.2014, ora 16.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Ia[i. LICITA}IA VA AVEA LOC LA
SEDIUL LICHIDATORULUI
JUDICIAR DIN IA{I, STR.
VASILE LUPU NR. 43, JUD. IA{I,
N DATA DE 21 FEBRUARIE
2014, ORA 13:30, {I SE VA
DESFASURA N
CONFORMITATE CU
PREVEDERILE LEGII NR.
85/2006 PRIVIND PROCEDURA
INSOLVEN}EI {I ALE
REGULAMENTULUI DE
VNZARE APROBAT DE
ADUNAREA CREDITORILOR DIN
DATA DE 27.08.2013. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`ratori trebuie s` se nscrie
la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Ia[i, pn` la data de
20.02.2014, ora 16:00.
Adjudecarea se va face n
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
att la dosarul cauzei ct [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`[urare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie
de participare la licitatie in
procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vnzare
va fi afi[at` la sediul
lichidatorului judiciar (locul
desf`[urare a licita]iei), la grefa
Tribunalului Ia[i - Judec`tor
Sindic, Consiliul Local Ia[i
precum [i la locul de dispunere a
activului. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine: -C.I.I. POHRIB
IONELA la telefoanele:
0232/240.890 ; 0742/109890,
Fax 0232/240890.
NOTIFICRI
Notificare deschiderea procedurii
de faliment Nr. 928/17.02.2014.
Date privind dosarul: num`r
dosar 5984/99/2013 (317/2013)
Tribunal Ia[i, Sec]ia II Civil` -
Faliment, Judecator sindic
Coruga Butuca Mihaela.
Debitor: SC ASCENDENT
COMPANY SRL, cod de
identificare fiscala 21566194,
sediul social n satul Grajduri,
comuna Grajduri, nr. 401,
camera 1, jude]ul Ia[i, num`r de
ordine n registrul comer]ului J
22/1178/2007. Subscrisa
Lichidator Company 2003 SPRL,
n calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC ASCENDENT
COMPANY SRL conform
Sentin]ei civile nr.
214/05.02.2014 pronun]at` de
Tribunalul Ia[i, Sec]ia II Civil` -
Faliment, n dosarul
5984/99/2013 (317/2013), n
temeiul art. 108 [i art.109 alin.(1)
[i (2) din Legea privind procedura
insolven]ei, Notific`: Deschiderea
procedurii simplificate a
insolventei fata de debitorul SC
ASCENDENT COMPANY SRL,
prin intrarea debitorului n
faliment, dizolvarea si ridicarea
acestuia a dreptului de
administrare, conform Sentin]ei
civile nr.214/05.02.2014
pronun]at` n dosarul men]ionat
mai sus, cu obliga]ia debitorului
de a preda lichidatorului judiciar,
pn` pe data de 28.02.2014,
gestiunea [i actele prev`zute de
art. 28 alin. (1) din Legea nr.
85/2006. Creditorii debitorului
SC ASCENDENT COMPANY
SRL trebuie s` procedeze la
nscrierea la masa credal` a
acestuia prin depunerea cererii
de admitere a crean]ei n
condi]iile urm`toare: 7.2.1.
Termenul pentru depunerea
cererii de admitere a crean]ei.
Termenul limit` pentru
depunerea cererilor de admitere
a crean]elor asupra averii
debitorului este la 10.03.2014. |n
temeiul art. 76 alin. (1) din Legea
privind procedura insolven]ei,
nedepunerea cererii de admitere
a crean]ei pn` la termenul
men]ionat atrage dec`derea din
drepturi privind crean]a/crean]ele
pe care le de]ine]i mpotriva
debitorului. 7.2.2. Alte termene
stabilite prin hot`rrea de
deschidere a procedurii:
Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, ntocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului preliminar
al crean]elor este 20.03.2014.
Termenul pentru solu]ionarea
MI CA PUBLI CI TATE
PUBLICITATE
11
Miercuri, 19 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Editor - Constantin Mazilu
Redactor [ef - Magda Olteanu
Redactor [ef adjunct - C`t`lin
Boacn`, Florin Briaur
Social / S`n`tate - Alina Acsinte,
Narcis Pohoa]`
Educa]ie / Cultur` - Valentin Hu]anu
Administra]ie Locala / Politic - Vlad
Rotaru, Vlad Alexa, Silviu Bordeianu
Infrac]ional - Ana Oleinic
Economic - Vasile Miron,
Raluca Zamisnicu
Corectur` - Luciana Ungureanu
Editor [tiri online - Ioana Costea,
M`d`lina Mih`il`
Video reporteri - Ciprian Boboc,
Narcis Petre
Fotoreporter - Gheorghe Neam]u
PR & MARKETING - Emilia Lupu
Difuzare - Andrei Alexa
Subredac]ia Pa[cani - Petric` Preda,
C`t`lin Mih`il`
Redac]ia: Ia[i, Calea Chi[in`ului nr. 22
Tel.: 213.598; Fax: 216.277;
Mobil: 0788.313.620
e-mail: stiri@bzi.ro
Materialele publicate \n cotidianul BUN
ZIUA IA{I, la rubrica BURSA BRFELOR
sunt simple pamflete jurnalistice [i trebuie
interpretate ca atare. Orice asem`nare cu
realitatea poate fi pur \ntmpl`toare.
Materialele de pres` care apar \n cotidi-
anul BUN ZIUA IA{I cu simbolul T
trebuie considerate pamflete [i tratate ca
atare
Cotidianul BUN ZIUA IA{I folose[te ser-
viciile Agen]iei Mediafax
Cotidianul BUN ZIUA IA{I este membru
fondator al Uniunii Na]ionale a Presei Lo-
cale (UNPL)
ISSN 1844 4350
eventualelor contesta]ii [i
definitivarea tabelului de crean]e
la 28.05.2014, ora 9 [i pentru
afi[area tabelului definitiv al
crean]elor la 12.06.2014.
Adunarea creditorilor. Se notific`
faptul c` prima Adunare a
creditorilor va avea loc la
Tribunalul Ia[i, Sec]ia II Civil` -
Faliment, din Ia[i, str. N. Gane
nr. 20 A, n data de 31.03.2014
orele 14.00, avnd ca ordine de
zi: alegerea comitetului
creditorilor, desemnarea
pre[edintelui acestuia,
desemnarea lichidatorului judiciar
[i stabilirea remunera]iei
lichidatorului judiciar, precum [i a
oricaror alte aspecte necesare
derul`rii procedurii. Deschiderea
procedurii insolven]ei se notific`
Oficiului registrului comer]ului de
pe lng` Tribunalul Ia[i pentru
efectuarea men]iunii. Lichidator
Company 2003 SPRL,
coordonator, ing. Diaconu Elena,
practician n insolven]`
CONVOCRI
Administratorul unic al SC
VECTRA COM SA cu sediul n
comuna Valea Lupului, jud. Ia[i
convoac` AGA ordinar` pentru
data de 30.03.2014, ora 10.00 la
sediul societ`]ii pentru ac]ionarii
nscri[i n registrul Ac]ionarilor, cu
urm`toarea ordine de zi: 1.
Raportul administratorului unic
pe anul 2013; 2. Raportul
comisiei de cenzori; 3.
Aprobarea bilan]ului ?i a contului
de profit [i pierdere pe anul
2013; 4. Diverse. n cazul
nentrunirii cvorumului necesar,
AGA se convoac` pentru a doua
zi, 31.03.2014, la aceea[i ora [i
n acela[i loc. Administrator unic,
Trofin Ioan.
Administratorul unic al SC
VECTRA TRADING SA cu sediul
n comuna Valea Lupului, jud.
Ia[i, convoac` AGA ordinar`
pentru data de 30.03.2014 ora
12.00, la sediul societ`]ii pentru
ac]ionarii nscri[i n registrul
Ac]ionarilor, cu urm`toarea
ordine de zi: 1. Raportul
administratorului unic pe anul
2013; 2. Raportul comisiei de
cenzori; 3. Aprobarea bilan]ului [i
a contului de profit [i pierdere pe
anul 2013; 4. Diverse. n cazul
nentrunirii cvorumului necesar,
AGA se convoac` pentru a doua
zi, 31.03.2014, la aceea[i ora [i
n acela[i loc. Administrator unic,
Trofin Ioan.
CUMPARAM ULEI
ALIMENTAR UZAT!
Este importanta recuperarea
uleiului alimentar uzat si predarea
acestuia catre o societate autorizata
intrucat:
1) aruncat in canalizare poate
forma blocaje
2) este toxic intrucat con]ine
compusi cancerigeni;
3) este valorificabil, fiind o com-
ponenta importanta in fabri-
carea biodiesel-ului;
CUM RECUPERAM ULEIUL UZAT?
Foarte simplu! Se scurge uleiul intr-o sticla sau bidon de plastic
cu posibilitate de inchidere (capac), sau in recipientii pusi la dis-
pozitie gratuit de catre societatea noastra.
CUM IL VALORIFICAM?
online direct de pe site-ul nostru accesand linkul:
http://www.global-ecocenter.ro/formular-comanda-online/
- mail: office@global-ecocenter.ro
- telefonic: 0232/21 31 91, 0740/231 862
CUM PREDAM ULEIUL UZAT?
1) in urma unei comenzi telefonice sau mail, colectarea va fi
efectuata in cateva ore de catre echipele noastre mobile;
2) prin predare personala la unul din depozitele noastre: Depozit
Horpaz: Sos. Iasi Ciurea km.10, Com. Miroslava, jud. Iasi
MI CA PUBLI CI TATE
PUBLICITATE
12
Miercuri, 19 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
SPORT
13
Miercuri, 19 februarie
|n primul tur al turneului
de tenis de la Dubai,
Simona Halep a fost
afectat` de o accidentare
la glezna dreapt` [i, n
ciuda eforturilor, nu a
putut sfr[i pe teren
meciul contra fran]uzoaicei
Alize Cornet, scor 1-6, 1-1
Dup` turneul de vis de la Doha, Simona
Halep nu a reu[it s`-[i revin` [i s` aib` o
evolu]ie la fel de bun` [i \n turneul de la
Dubai. Ieri, Simona Halep a abandonat, al
doilea an la rnd, n fazele timpurii ale
turneului din Dubai.
n vrst` de 22 de ani, romnca a fost
afectat` de o accidentare la glezna dreapt`
[i, n ciuda eforturilor, nu a putut sfr[i pe
teren meciul contra fran]uzoaicei Alize Cornet,
scor 1-6, 1-1. nceputul a fost unul ezitant.
Alize Cornet a sim]it c` Simona Halep nu
se simte bine, mai ales c` romnca avea
un bandaj gigantic pe omoplatul drept, a
for]at cu lovitura de dreapta [i a ob]inut
primul break al meciului. Imediat, trezit`
din reverie, Halep a m`rit ritmul [i [i-a
recuperat game-ul, la 1-2, ns` nu a putut
confirma prin adjudecarea serviciului. La 4-
1 pentru adversar`, Halep a cerut interven]ia
medicului, indicnd probleme la glezna
dreapt`. Laba piciorului i-a fost nf`[urat`,
romnca a revenit pe teren, ns` nu s-a
sim]it nicio mbun`t`]ire a jocului. Cornet
nu a mai pierdut niciun game pn` la finalul
setului, 6-1. Halep a fost mult mai agresiv`
n startul setului secund, iar efortul i-a fost
r`spl`tit cu primul game c[tigat pe propriul
serviciu, 1-0. Cornet a egalat, ns` romnca
a sim]it c` nu mai are putere s` continue
[i a abandonat.
n ciuda ve[tilor proaste, avem de ce
s` urm`rim n continuare turneul din Dubai.
Oficial pe locul 9 mondial, Simona este ntr-
o curs` de urm`rire. Halep poate s` ajung`
pe cea mai nalt` pozi]ie ocupat` vreodat`
de o romnc` n clasamentul WTA. Irina
Sprlea a fost clasat` pe locul 7 mondial n
1997, cel mai bun al carierei [i performan]`
all time pentru Romnia, cu optimi la Roland
Garros [i Wimbledon, sfert de final` la
Australian Open [i semifinal` la US Open!
Chiar [i cu abandonul din meciul de ieri,
Simona are [anse s` urce alte dou` locuri
n aceast` s`pt`mn`, pn` pe locul 7, [i
s` egaleze astfel cea mai bun` performan]`
romneasc` din istorie, scrie treizecizero.ro.
Sunt trei condi]ii pentru ca acest lucru
s` se ntmple. Adversarele din top 10
trebuie s` ob]in` urm`toarele rezultate:
Jankovic s` nu ajung` n semifinale, Kvitova
s` nu ajung` n final`, iar Errani s` nu
c[tige titlul! Dac` toate aceste lucruri se
ntmpl`, Simona poate fi num`rul 7 mondial
ncepnd cu lunea viitoare!
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florinb@bzi.ro
Fosta campioan` a Romniei O]elul Gala]i nu are doar problema
insolven]ei [i a clasamentului, unde risc` retrogradarea, ci [i multe
altele. Un nou scandal a izbucnit n ora[ul de pe Dun`re, dup`
ce patronul Dan Adamescu vrea s` schimbe complet fa]a forma]iei
care a luat titlul n 2011. Dup` ce [i-a schimbat numele site-ului,
din otelul-galati.ro n fotbalclubotelul.ro, clubul g`l`]ean a anun]at
schimbarea echipamentului, a imnului [i vrea o mascot`.
Dar fanii au izbucnit abia n momentul n care au aflat c` [i
sigla va suferi modific`ri, scrie ziare.com. De pe noua emblem`
a clubului g`l`]ean vor disp`rea turnurile care reprezint` Gala]iul,
dar [i numele ora[ului. Suporterii nu n]eleg de ce toate elementele
siglei care reprezentau Gala]iul trebuie s` dispar` [i se tem c`
se preg`te[te mutarea echipei din ora[, dup` modelul Astrei
Giurgiu, fost` Ploie[ti. Dac` faptul c` prezentarea noului echipament,
a unui nou imn [i apari]ia unei mascote sub forma unui leu par
lucruri normale la un club [i au fost anun]ate clar pe site, n
umbr` se lucreaz` [i la schimbarea siglei clubului, iar modelul
propus de conducerea din partea TNG (The Nova Group, firma
care de]ine ac]iunile O]elului - n.r.) este absolut hidos, sc`pnd
de toate elementele care aduceau aminte de Gala]i [i aducnd
elemente noi, care nu au nimic n comun cu echipa de la Dun`re,
cu tradi]ia noastr` sau cu blazonul forma]iei ro[-alb-albastre! Nu
putem n]elege n primul rnd ce se dore[te prin aceast` nou`
schimbare. De ce dispare constant numele ora[ului de pe orice
este legat de club? Ce urmeaz`, mutarea echipei n alt ora[!?
Pentru ntreaga conducere TNG, avem un mesaj: nu exist` O]elul
f`r` Gala]i [i nici Gala]i f`r` O]elul!, se arat` ntr-un comunicat
al fanilor g`l`]eni. n acest an, O]elul mpline[te 50 de ani de
existen]`, num`rul aniversar fiind vizibil [i pe noua sigl` a clubului.
Scandal la Gala]i!
Afaceristul Dan
Adamescu vrea s\
mute echipa din ora[
Nicolae Istrate [i Florin Cr`ciun, cei doi sportivi care au
format echipajul de bob dou` persoane al Romniei \n competi]ia
olimpic` de la Soci, au adus luni cel mai bun rezultat pentru
delega]ia tricolor` la Jocurile Olimpice de iarn` din acest an.
Istrate [i Cr`ciun au \ncheiat pe locul 17 cele patru man[e la
bob dou` persoane, dup` ce au reu[it ca \n man[a a treia s`
dep`[easc` echipajul Fran]a 1. Dup` primele dou` man[e,
boberii no[tri ocupau locul 18 \n clasament. Istrate [i Cr`ciun
au fost cronometra]i la finalul concursului cu timpul cumulat
de 3:45.39 minute. Aurul olimpic a revenit echipajului Rusiei,
format din Alexander Kubkov [i Alexei Voevoda. Ace[tia i-au
b`tut pe elve]ienii Beat Hefti [i Alex Baumann cu un avans
de 66 de sutimi. Pe trei s-a clasat echipajul american format
din Steven Holcomb [i Steven Langton.
Tot luni, [i biatlonista Eva Tofalvi [i-a \mbun`t`]it cel mai
bun rezultat ob]inut la Jocurile Olimpice de la Soci. Tofalvi
avea pn` acum dou` locuri 22 [i un loc 26. Tofalvi, 35 ani,
a \ncheiat pe locul 21 \n cursa cu startul \n man[a disputat`
pe distan]a a 12.5 kilometri. Cea mai experimentat` sportiv`
a delega]iei Romniei la Soci a \nceput cu o ratare din culcat,
dar [i-a reglat tirul [i a tras cu zero la urm`toarele dou`
treceri prin poligon, astfel c` \naintea ultimei trageri se afla
\n pozi]ia a 14-a cu mari [anse de a ob]ine o pozi]ie de top
10. La ultima trecere prin poligon, Tofalvi a dobort primele
patru ]inte, dar a ratat-o pe ultima [i astfel a ie[it din topul
20. |n cele din urm`, Tofalvi a \ncheiat pe locul 21 la 2:25.3
minute \n urma \nving`toarei Daria Domracheva. Sportiva din
Belarus s-a impus de o manier` categoric` [i a ob]inut a treia
medalie de aur la Soci. Cehoaica Gabriela Soukalova a \ncheiat
pe doi [i a fost numai un zmbet pentru argintul ob]inut, \n
timp ce pentru locul trei s-au luptat din greu norvegianca Tiril
Eckhoff [i Evi Sachenbacher-Stehle.
Ziua
marilor
premiere
pentru
romni la
Jocurile
Olimpice
Lovitur\ incredibil\
primit\ de Simona
Halep la Dubai
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
EXPRES
15
Miercuri, 19 februarie
Persoanele de etnie
rrom` foloseau firmele
drept paravan pentru
activit`]i infrac]ionale
Suspec]ii ar fi adus
statului un prejudiciu
enorm, de peste un milion
de euro
Perchezi]iile au fost
coordonate de procurorii
DNA Trgu Mure[
Descinderi de amploare, ieri, la adrese
din Ia[i, Brnova, Hrl`u, Lunca Cet`]uii,
Ciurea [i Grajduri. Sute de jandarmi din
cadrul Brig`zii Speciale de Interven]ie a
Jandarmeriei din Bucure[ti au descins \n
palatele rromilor din familia St`nescu. |n
paralel, poli]i[tii au verificat mai multe loca]ii
din Timi[, la parteneri de afaceri ai rromilor.
De la 6 diminea]a, localit`]ile \n care au
avut loc descinderile au fost blocate. Nimeni
nu avea voie s` intre sau s` ias`. Singurele
excep]ii s-au f`cut \n privin]a copiilor care
voiau s` ajung` la [coal` [i \n cazul persoanelor
care aveau urgen]e medicale. Num`rul mare
de masca]i i-a deranjat pe localnici. |n satul
Zanea, de exemplu, spiritele s-au \ncins
rapid, iar [efii Jandarmeriei au fost nevoi]i
s` negocieze cu buliba[a din Ciurea pentru
\ndep`rtarea persoanelor care se strnseser`
s` protesteze. Nu [tim ce se ntmpl`, nu
[tim nimic, nu [tim care este cazul, nu [tim
pe cine caut`, nu suntem anun]a]i. Uite
cum d` peste noi. Avem femei bolnave,
avem cardiaci, nu ne d` voie s` ie[im.
Adic`, dac` unul e vinovat, trebuie tot satul
s` fie nconjurat, s` fie sechestrat? De ce
nu se duc la persoana respectiv`? Ne
blocheaz` drumurile, iar pentru ce, nu [tim.
Dac` unul e criminal, asta nu \nseamn` c`
e toat` comunitatea. Mul]i b`ie]i au firme,
dar nu [tiu cine a gre[it, a declarat Ferdinand
St`nescu, buliba[a din Ciurea. Acesta le-a
acordat sprijin procurorilor Direc]iei Na]ionale
Anticorup]ie (DNA), \n vederea identific`rii
unei femei, Mndi]a St`nescu, care se
ascundea \ntr-o alt` cas` de frica for]elor
de ordine. Anchetatorii au verificat casele,
actele firmelor [i autoturismele rromilor.
Ac]iunea a fost organizat` de procurorii
DNA Trgu Mure[ \n colaborare cu inspectori
ai Direc]iei Generale Antifraud`. Anchetatorii
au refuzat s` dea prea multe detalii despre
activitatea infrac]ional` a rromilor, \ns` au
anun]at c` prejudicul este enorm, de peste
un milion de euro. Persoanele de etnie
rrom` foloseau drept paravan firmele pe
care le de]ineau, pentru a se ocupa de
evaziune fiscal` [i sp`lare de bani. Procurorii
din cadrul DNA Serviciul Teritorial Trgu
Mure[ efectueaz` cercet`ri ntr-o cauz`
penal` ce vizeaz` suspiciuni privind s`vr[irea,
de c`tre o grupare de societ`]i comerciale
din jude]ul Ia[i, a unor infrac]iuni de evaziune
fiscal`, cu un prejudiciu estimat de peste
1 milion euro. n cursul dimine]ii de 18
februarie 2014, ca urmare a autoriz`rii de
c`tre instan]a competent`, au fost efectuate
perchezi]ii n 12 loca]ii n care exist`
suspiciuni c` gruparea respectiv` ar fi
desf`[urat, n perioada 2012-2013, activitatea
infrac]ional`. n paralel, n leg`tur` cu aceast`
cauz` penal`, la solicitarea procurorilor,
inspectori ai Direc]iei Generale Antifrauda
Fiscal` efectueaz` o serie de controale la
diferite societ`]i comerciale, se arat` \ntr-
un comunicat remis de DNA.
Ana OLEINIC
De[i avea o pozi]ie cheie \n
poli]ie, b`rbatul s-a l`sat
[antajat pentru o bun` bucat`
de timp de o copil` de 16 ani,
care \i furase laptopul [i
stick-ul de internet. Fata s-a
\ndr`gostit de un client [i a
acceptat s` \nceap` o nou`
afacere cu acesta
|n rechizitoriul trimis pe masa judec`torilor,
referitor la faptele comise de Marius C`t`lin
Grierosu, fost ofi]er SRI, apare o poveste
extrem de interesant`. Una dintre fetele
determinate s` practice prostitu]ia \n folosul
acuza]ilor din dosar s-a \ndr`gostit de un
client. Ulterior, acest client a devenit
protexentul fetei. |n prim` faz`, pn` la
finalul anului 2012, copila a fost exploatat`
sexual de fostul poli]ist de la Serviciul de
Opera]iuni Speciale (SOS) din cadrul
Inspectoratului General al Poli]iei Romne,
dup` care a refuzat s` mai fac` bani pentru
el.
Partea v`t`mat`, M. B., \n vara anului
2012, \l cunoscuse pe inculpatul Pascal Radu
Constantin, care \i fusese client [i \ntre timp
a dezvoltat cu acesta o rela]ie de dragoste,
dar mai mult din partea ei. Acesta \nc` de
la \nceput a urm`rit doar s` o determine
s` plece de la inculpatul Grierosu Marius
C`t`lin [i s` o exploateze el sexual, se
arat` \n rechizitoriu. Fata s-a sup`rat foarte
tare pe Grierosu \n momentul \n care a
aflat c` acesta folose[te banii produ[i de
ea, ca s` aib` grij` de o alt` copil` care
suferise o interven]ie chirurgical`. Pe fondul
nemul]umirii determinate de faptul c`
inculpatul Grierosu Marius C`t`lin d`dea
p`r]ii v`t`mate D. C. I. din banii pe care
ea \i producea, influen]at` fiind [i de inculpatul
Pascal Radu Constantin, fa]` de care avea
sentimente, aceasta a p`r`sit imobilul unde
locuia [i practica prostitu]ia \n folosul
inculpatului Grierosu Marius C`t`lin [i a
plecat la inculpatul Pascal Radu Constantin.
La plecare [i-a luat o parte din bunuri, dar
[i un laptop [i un stick de internet de la
operatorul Orange, care apar]ineau inculpatului,
amenin]ndu-l c` dac` nu va pl`ti internetul
mobil, \l va denun]a. Acesta nu a reclamat
niciodat` furtul laptop-ului [i a pl`tit internetul
mobil pn` la momentul interven]iei organelor
judiciare, au mai precizat procurorii \n
rechizitoriu. Majoritatea clien]ilor erau racola]i
pe internet, pe site-uri de socializare. Pre]urile
variau \ntre 100 [i 200 lei. Poli]i[tii au intrat
pe fir \n momentul \n care so]ia unuia dintre
acuza]i a depus plngerea.
C`t`lin BOACN
catalinb@bzi.ro
O femeie \n vrst` de 46 de ani a fost transportat` de
urgen]` la spital dup` ce a fost b`tut` cu s`lb`ticie. |ntreaga
scen` s-a desf`[urat aproape \n buricul trgului, unde femeia
a fost acostat` de un individ care voia s`-i smulg` po[eta.
Ie[eanca a opus rezisten]` pentru c` [tia c` tocmai a scos
bani de la bancomat, \ns` nimeni nu i-a s`rit \n ajutor. Femeia
a fost lovit` puternic cu pumnii, ajungnd la spital cu nasul
zdrobit [i cu din]ii rup]i. Un echipaj de prim-ajutor a intervenit
la fa]a locului [i a transportat-o de urgen]` la spital. Organele
de poli]ie au fost alertate, iar la pu]in timp a ajuns [i agresorul
la spital cu un traumatism u[or la nivelul minii. Femeia a
\ncasat mai multe lovituri [i \n cap, motiv pentru care medicii
de gard` au decis s` o transfere la Neurochirurgie pentru
investiga]ii am`nun]ite. La Unitatea de Primire Urgen]e Ia[i
(UPU) a ajuns o femeie de 46 de ani, victima unei agresiuni.
Aceasta prezenta traumatism cranio-facial, fractur` de piramid`
nazal` [i traumatism cranio-cerebral. Dup` acordarea \ngrijirilor
de prim-ajutor, pacienta a fost transferat` la Neurochirurgie,
a precizat conf. dr. Diana Cimpoe[u, medic [ef UPU-SMURD
\n cadrul Spitalului Sf. Spiridon Ia[i.
Alina ACSINTE
acsintealina@bzi.ro
Nimeni nu i-a s`rit
\n ajutor. Ie[eanc`
b`tut` [i tlh`rit`
\n plin` strad`
Un b`rbat din Ia[i s-a \ndr`gostit
de o prostituat` [i a f`cut afaceri cu ea!
Ie[eni acuza]i c\
au adus statului un
prejudiciu de
1 milion de euro!
Un director a dat \n paranoia!
Iat` ce a obligat angaja]ii s` fac`
Babetele brfitoare \ncep rubricu]a de ast`zi cu o treab`
din lumea politic` [i administrativ` a trgului. E vorba de unul
din cei mai prostal`i dereftori pe care i-a dat vreodat` pesedeul.
Ei bine, dereftorul cu pricina nu mai [tie ce s` fac` s` nu se
mai toarne din co[melia lui, a[a c` a trecut la m`suri extreme.
Dup` ce babetele brfitoare l-au prins cu pastilu]e de poten]`,
individul cu pricina s-a f`cut de toat` bafta. A[a c` de o vreme,
s`tul s` se mai vad` la gazeta bzitoare, a impus angaja]ilor
s` intre \n sediu numai pe baz` de cartele. E vorba de Ovidenie
Lae Cu, dereftorul de la Uli]e [i Pode]uri. Lae Cu vrea s`
fac` intrare cu cartel`, s` [tie cine pleac`, cine intr` [i cine
toarn`. Ca s` se scoat`, Lae Cu a zis c` i s-au \mboln`vit
neamurile de necaz c` s-a descoperit unde-[i ]ine [p`gile.
Post cump`rat pe bani grei!
Babetele ]in s` v` zic` acuma ceva despre un alt individ
care a pl`tit bani grei ca s` r`mn` \n postul s`u `la c`ldu].
E vorba de unul cu barb` mare, care era ct pe ce s` scaPe
din mn` postul s`u c`ldu], de unde nu era deranjat de nimeni,
[i mutat \n gura lupului. {i ca treaba s` fie bun`, `sta a pl`tit
bini[or cam vreun meleon jumate de epuroi. E vorba de
pokemonul Niciodat` Ghi]` de la M`n`stirea Hadmbului. Dup`
toat` panarama cu pokemonul pasionat de pariuri de la Golia,
b`ie]ii de la metropolie au vrut s`-l ia pe Ghi]` de la Hadmbu
[i s`-l pun` \n locul lu `la. Pentru c` la Golia treaba e nasoal`
r`u [i pentru c` la Hadmbu \i ies lovele grl`, Niciodat`
Ghi]` a avut de unde s` verse ca dona]ie la metropolie suma
aia baban`. {i uite a[a treaba s-a uitat repejor, iar el a r`mas
pe vrful dealului de unde combin` [i tot combin`.
Un medic s-a apucat de prostii!
Cu ce o s` fie prins \n curnd
La final de rubricu]`, una a[a, despre un alt individ care
caut` disperat aurul lu tatsu. Treaba e pe bune, iar gogld`ul
chiar s-a apucat s` scormoneasc` dup` aurul ciordit de tatsu
\n vremurile \mpu[catului [i ascuns \n tot felul de cotloane.
E vorba de doftora[ul Sebic` Poart` Anu, dereftora[ la sec]ia
de nebuni de la Grajduri. Cic` `sta [i-a luat un detector de
metale s` caute aurul pe care babacul lui l-a ascuns cnd se
f`ceau perchezi]ii pe vremuri. Atunci, babacul colecta de la
fiecare dou`-trei kile [i spunea mai departe c` a colectat vreo
dou`-trei sute de grame. Acuma, doftora[ul Poart` Anu s-a
pus [i el pe c`utat. Treaba e c` pn` la urm` o s`-l caute [i
b`je]ii cu ochi frumos colora]i [i c`tu[e la purt`tor, care vor
s` strng` [i ei prada aia pentru binele statului.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
EXPRES
16
Miercuri, 19 februarie
Bursa brfelor
O femeie \n vrst` de 71 de ani a tras
o sperietur` pe cinste [i s-a ales cu r`ni
ce au necesitat internare, dup` ce a fost
lovit` de un autoturism care d`dea cu
spatele. Pensionara \ncerca s` traverseze
strada prin loc nepermis, iar [oferul unui
autoturism Kia voia s` parcheze ma[ina
lateral, pe Bulevardul Prim`verii. Am vrut
s` parchez lateral, s` o bag \n spatele unui
taxi [i am dat cu spatele ca s` pot intra
acolo [i atunci am lovit-o, le-a povestit
conduc`torul auto poli]i[tilor. Acesta s-a luat
la ceart` cu fiul victimei, care l-a acuzat de
neaten]ie. Spiritele au fost calmate de poli]i[tii
care au efectuat cercet`ri la fa]a locului.
B`trna a primit \ngrijiri medicale la fa]a
locului, dup` care a fost transportat` la
Spitalul Sf. Spiridon. Imediat dup` accident,
femeia acuza dureri \n zona [oldului. Ieri,
la 10.50, am fost sesiza]i prin apel la 112,
despre faptul c` Marian P., \n vrst` de 32
de ani, din Hu[i, \n timp ce efectua manevra
de dat cu spatele, a surprins [i accidentat
o femeie \n vrst` de 71 de ani, care era
angajat` \n traversarea str`zii, neregulamentar.
Conduc`torul auto a fost testat alcoolscopic,
rezultatul fiind negativ. Pe numele [oferului
s-a deschis dosar penal de v`t`mare corporal`
din culp`, a declarat Anca V\jiac, purt`tor
de cuvnt al Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean Ia[i. Un alt accident rutier u[or
a avut loc ieri, pe Calea Chi[in`ului. Un
autoturism marca Jeep a lovit un autobuz
al Regiei Autonome de Transport \n Comun,
plin cu c`l`tori. Accidentul s-a soldat doar
cu pagube materiale, astfel c` nu a fost
necesar` interven]ia poli]iei rutiere la fa]a
locului.
Ana OLEINIC
Ieri, la Curtea de Apel Ia[i a avut loc
un nou termen de judecat` \n dosarul \n
care 41 de poli]i[ti de la Albi]a au fost
acuza]i de luare de mit` [i de constituirea
unui grup organizat.
Avnd \n vedere intrarea \n vigoare a
noului Cod Penal, instan]a de judecat` i-a
audiat din nou pe to]i acuza]ii pentru a
putea \nlocui interdic]ia de a p`r`si ]ara cu
o alt` m`sur` impus` de noul cod. De
asemenea, avoca]ii poli]i[tilor au solicitat
administrarea probelor \n speran]a c` se va
ob]ine o hot`rre de achitare. Piesa cea
mai grea \n dosar este un martor sub
acoperire, folosit de anchetatori pentru a
dovedi activitatea infrac]ional` a poli]i[tilor.
Procurorii sus]in c` la fiecare sfr[it de
tur`, [p`gile primite de poli]i[ti se adunau
[i erau \mp`r]ite \n func]ie de aportul
fiec`ruia, deoarece erau anumi]i angaja]i
care nu controlau direct [i, implicit, nu
puteau cere nimic. O parte din banii strn[i
de oamenii legii \ntr-o zi de munc` ajungeau
la ie[eanul Daniel Corban. Acesta dirija
foarte bine turele [i oamenii, astfel \nct
s` nu fie probleme, iar cei mai eficien]i s`
fie pu[i \n punctele cheie, pentru a produce
bani. Deoarece modul \n care primeau
[p`gile era destul de greu de dovedit,
procurorii au dispus montarea de camere
video \n cabinele poli]i[tilor, chiar \n locul
\n care erau puse [tampilele pe pa[apoarte.
Aceste camere de supraveghere, care au
\nregistrat att video, ct [i audio, au fost
montate de lucr`torii de la serviciile speciale
pe data de 5 ianuarie 2011 [i au func]ionat
pn` pe 12 ianuarie 2011.
C`t`lin BOACN
catalinb@bzi.ro
Poli]i[tii din cadrul Biroului Rutier au
ac]ionat, din nou, pe str`zile din municipiu
\n vederea depist`rii conduc`torilor auto
care nu acord` prioritate de trecere pietonilor.
Oamenii legii au dat sanc]iuni pe band`
rulant`. 85 de [oferi au fost amenda]i, iar
al]i 15 au r`mas f`r` permis de conducere.
Valoarea sanc]iunilor aplicate de poli]i[ti
este de aproape 15.000 de lei. Spre exemplu,
un conduc`tor auto, \n vrst` de 32 de ani,
conducea un autoturism pe strada Libert`]ii,
dinspre Gara Interna]ional` c`tre Pia]a Cug,
iar la o trecere de pietoni nu a oprit [i nu
a acordat prioritate de trecere unui pieton
angajat n traversarea regulamentar` a str`zii.
S-a luat m`sura re]inerii permisului de
conducere n vederea suspend`rii dreptului
de a conduce pentru o perioad` de 30 de
zile [i s-a aplicat o amend` contraven]ional`
n valoare de 340 lei, a declarat Anca V\jiac,
purt`tor de cuvnt al Inspectoratului de
Poli]ie Jude]ean Ia[i.
O ac]iune asem`n`toare a avut loc [i
\n Trgu Frumos. Efectivele de poli]ie
rutier` din cadrul Poli]iei Ora[ului Trgu
Frumos au ac]ionat n vederea prevenirii [i
combaterii accidentelor rutiere, pe linia
neacord`rii priorit`]ii de trecere pietonilor,
ocazie cu care au fost aplicate 21 de sanc]iuni,
\n valoare de 3.240 de lei, au precizat
reprezentan]ii poli]iei.
Ana OLEINIC
{oferii care nu acord` prioritate
pietonilor, lua]i \n vizor oamenii legii
S-a cerut audierea investigatorului
care i-a turnat pe poli]i[tii de la Albi]a
O pensionar\ a fost
la un pas de
moarte! Sperietura
a fost zdrav\n\

S-ar putea să vă placă și