Sunteți pe pagina 1din 2

Panourile tip lemn-ciment

Text: Ing. Daniela MIhalevschi


Considerentele ecologice impuse de Acordul de la Kyoto cu privire la reducerea
efectului de sera au determinat dinami!area utili!arii lemnului in constructii su"
diferite forme #lemn masiv$ placi pe "a!a de lemn%.
&lacile compo!ite de tip ciment'lemn pre!inta un interes din ce in ce mai
pronuntat su" aspectul diversificarii lor sortimentale si posi"ilitatii de utili!are in
constructii ecologice. Tendintele actuale$ manifestate pe plan mondial in domeniul
fa"ricarii placilor si a materialelor pentru constructii din elemente ligno'celulo!ice liate
cu produse minerale$ sunt:
' promovarea cu prioritate a materialelor de constructii de tip ciment'lemn(
' diversificarea placilor tip ciment'lemn pentru a acoperi intreaga paleta de
cerinte #cu utili!are in conditii de interior sau exterior$ in mediu uscat sau umed etc.%(
' optimi!area raportului intre continutul de lemn si cel de ciment$ determinat in
calitatea produselor(
' mecani!area si automati!area productiei in vederea o"tinerii unor produse cu
proprietati performante.
Aceste materiale au o mare varietate de forme si structuri si se pot integra usor in
diverse sisteme constructive$ fiind caracteri!ate prin pret redus si posi"ilitatea reali!arii
sistemelor modulare.
&entru a putea fi utili!ate ca pereti exteriori in constructii$ placile compo!ite
ciment'lemn tre"uie sa indeplineasca o serie de cerinte$ caracteri!ate de un anumit
nivel al performantelor.
) sinte!a a cerintelor si performantelor care se impun in acest domeniu este
redata schematic in ta"el.
&entru a corespunde functiilor specifice structurilor din componenta peretilor
exteriori$ respectiv: re!istente mecanice( prelucra"ilitate( anduranta( calitatea
suprafetelor( functia de protectie etc.$ unor astfel de materiale compo!ite li se impun
urmatoarele cerinte de "a!a$ pe care tre"uie sa le satisfaca:
' prelucra"ilitate usoara(
' mentena"ilitate(
' dura"ilitate ridicata(
' aspect estetic placut(
' re!istente mecanice superioare(
' capacitate sporita de protectie la aplicarea pe constructii exterioare(
' asigurarea unei "une permea"ilitati.
&lacile compo!ite din lemn'ciment sunt utili!ate in constructii exterioare
pentru:
' placi acoperis(
' placari(
' pereti exteriori #fatade% etc.
&rin introducerea acestor structuri in constructii re!ulta o serie de avanta*e
importante$ cum ar fi:
' transport si manipulare usoare$ datorita unor greutati mai reduse(
' posi"ilitate de a construi rapid pe fundatii usoare(
' eliminarea schelelor si a tehnologiilor complicate de constructii(
' durata garantata(
' proprietati antiseismice "une(
' confort etc.
+emnul inglo"at in astfel de panouri poate fi su" forma de:
, aschii(
, fi"re(
, lana(
, deseuri celulo!ice(
, hartie reciclata.
+iantul$ su" forma lichida sau pul"ere$ se adauga in acest ca! in diferite proportii
alaturi de o serie de su"stante$ cum ar fi:
' aditivi pentru accelerarea intaririi #C)-%(
' su"stante hidrofuge #"ituminoase%(
' su"stante termoi!olatoare #a!"est%(
' coloranti(
' su"stante de finisare(
Adaosul unor astfel de produse permite extinderea utili!arii materialelor
compo!ite ca elemente de u! interior sau exterior$ de acoperire$ pentru spatii sanitare$
elemente de decor si protectie etc.
Ca elemente de minerali!are se utili!ea!a:
' ciment #.Ca)./i)-$ -Ca)./i)- .Ca).Al- )..0Ca).Al- ).. 1e-). etc%(
' saruri de magne!iu #MgCl- 2 Mg C). etc%(
' gips #Ca/)0.34- 5-)%(
' clorura #CaCl-$ 6aCl-%(
' silicati de sodiu sau potasiu(
' sulfati de calciu$ magne!iu.
7olul minerali!arii este acela de:
, a asigura ade!iunea liantului la elementul vegetal(
, a anula influenta negativa a su"stantelor ce intra in compo!itia chimica a
materialului vegetal asupra procesului de formare a placii(
, a impiedica atacul ciupercilor xilofage si al ro!atoarelor(
, a mari re!istenta la foc.
in functie de urmatoarele criterii de "a!a$ structurile compo!ite din lemn'ciment
se pot clasifica astfel:
' tipul procesului de fa"ricatie:
' umed(
' semiuscat(
' uscat(
' modul de reali!are a structurii compo!ite(
' modul de presare #in instalatii eta*ate sau continue$ la rece sau la cald%(
' forma structurii compo!ite #placi plane sau in forme%(
' structura materialului compo!it: omogen sau stratificat.